vissza a főlapra
       MENGYÁN András

festő, grafikus, designer

    Egyéni kiállítások / One Man Shows
    Csoportos kiállítások / Group Shows
    Művek közgyűjteményekben/Works in public colletions
    Írásai / Publications
    Irodalom / Bibliography
    Díjak / Prizes 

Több nézőpontú forrástöredékek (1997)

 

MENGYÁN András designer, festő, grafikus
(Békéscsaba, 1945. márc. 26.)
1968: Magyar Iparművészeti Főiskola. Tagja a Norvég Képzőművészek Szöv.-nek, 1990–93-ig az ICSID Formatervezők Nközi Szövetsége Végrehajtó Bizottságának. 1969–90: a MIF tanára és a MIF Alapképzési Intézetének igazgatója. 1990-től a bergeni Iparműv Főisk. professzora. Budapesten és Bergenben él.


Konceptuális, geometrikus, szeriális munkái matematikai számításokra, a geometrikus szerkesztés szigorú strukturáira épülnek. A 60-as évek közepétől következetesen dolgozik A formák logikáján (kép- és grafikasorozata). Olyan kombinációs formákat hoz létre, amelyeket „meghatározott mozgatható formák”-nak nevez. Ezek különböző számban és állapotban sajátos dinamikával, térbeliséggel és mozgással rendelkező elemek. A 70-es évekre elkészíti saját, színes művészi-vizuális elemekből épülő formatárát (Térkordináták, 1966–70): az ún. M-formarendszer-t, amelynek célja – kiindulva a matematikából és a geometriából – a végtelen szín- és formalehetőségek logikai és esztétikai kombinációkká vagy térbeli mozgássá alakíthatósága. Festményeinek alkotóelemei egyenesek és görbék, amelyeknek kombinációi különböző permutációs sorokat hoznak létre. A nyolcvanas években olyan számítógépes munkákat és environmenteket készít, amelyekben a fény, a hang, a film, a tükör és a spárga (mint vonal vagy kontúr) hozza létre a teret, a térbeli mozgás fázisképeit.  A Formák didaktikája c. sorozat tágabb teret enged a fantáziának, a többféle vizuális-logikai olvasatnak; a Vizuális programok pedig már a kitágított dimenziójú, térbeli mozgás játékának is; az ellentétekre épülő (fekete-fehér, piros-zöld, fényes-matt, fény-árnyék, kép-film, a néző és a nézett mozgása) logikus, a költőihez közelítő ritmikának (Programozható environment I.). Ez utóbbi nagyszabású térkompozíció részévé válik a térbe lépő néző is. A sötét térben 6 m magas, kartonból vagy tükörből készült karcsú, gúlák törnek a magasba, amelyek egészében véve kristályos szerkezetűvé alakítják a teret, amire egy New York-i felhőkarcolókról készült filmszalag mozgó képe, síkja vetül. A 90-es években készült geometrikus festményei a három dimenzió két dimenzióvá transzponálásai, ebből fakadóan egyszerre többsíkúak, többnézőpontúak, többrétegűek. Képein mégis teret hoz létre; terek mozgásban lévő, időbeli fragmentumait. Az ultraibolya fényre érzékeny, éles, agresszív színekkel megfestett festményei többnyire a fekete alapból, képtérből törnek elő.Egyéni kiállítások:
1974: Egyetemi Színpad; 1975: Tízek Klubja, Bcsaba (kat.); 1976: Józsefvárosi Kt. (kat.); 1977: Ifjúsági H. G. (kat.), Pécs; 1984: Csók Képtár, Szfvár (kat.); 1985–86: Műcsarnok; 1987: Fészek Klub; 1990: Attatürk Kültür Merkezi, Ankara; 1992: Bergen Kunstforeningen (kat.), Bergen (NORV); 1995: Műcsarnok (kat.).
 

Válogatott csoportos kiállítások:
1971: Fáklya Klub; 1974–1984: Nközi Grafikai B., Frechen; 1975: Neue Ungarische Konstruktivisten, Städtisches Kunstm., Bonn; 1974, 1978: Norvég Nközi Grafikai B., Friedrichstadt; 1974–84: Krakkói Nközi B.; 1983–85: Grafikai B., Ljubljana; 1978: Art Festival Int. of Grawings, Christchurch; 1979: Nközi Print B., Tokió; Kanadai Print és Rajz B., Edmonton; 1980: Tendenciák 1970–1980. 3., Geometrikus és strukturális törekvéseka hetvenes évek művészetében, Óbuda G.; 1981: Ungersk Konst 1905–1980, Liljevalchs Konsthall, Stockholm; 1982: Brit Nközi Print B., Bradford; Neue Ungarische Künstler, Stockholm, Hamburg; 8th International Exhibition of Original Drawings, M. of Modern art, Rijeka; 1983: 15. Graficni B., Ljubljana; 8th International Exhibition of Original Drawings, Rijeka; Nature-Structure-Construction, Taidem., Kemi; 1984: Systematic Artists, G. of Konzepte, Stockholm; Krakan 10 Miedzynarodowe B., Krakkó; Planum’84; 1985: Meditáció IV., Bartók 32 G.; 1989: Szimmetria-Aszimmetria, MNG.
 

Művek közgyűjteményekben:
Art Councill Coll., London; City Museum, Kemi (FIN); City Museum, Pazin (YU); Edmonton (CA); Herman O. Múzeum, Miskolc; István Király Múzeum Szfvár; Iparművészeti Múzeum, Budapest; Janus Pannonius Múzeum, Pécs; Kunstmuseum, Bonn; Kunsferein Coll., Frechen (D); Kunstmuseum, Rottweil; MNG; Munkácsy M. Múzeum, Bcsaba; Museum of Modern Art, Zágráb; Neue Gallerie am Landesmuseum Joaneum, Graz; Ring House Gallery Collection, Edmonton (CA); Városi Képtár, Sárospatak; Staatliche Museen, Berlin.
 

Írásai:
Formák logikája, 1970–91; Vizuális programok, 1977; Elem, szerkezet, környezet, Lakásépítő V., Bp., 1977/2.; A formatervezés helye és szerepe a művészetek rendszerében, MKISZ, Zsenyei Műhely, Bp., 1978; Designer to be (kat. előszó, Műcsarnok, 1983); Center for Design Excellence. Survey and Proposal, Pratt Institute, New York, 1987; Olaj/Vászon, Műcsarnok, 1997.

Irodalom:
Hajdu I.: (kat., Bcsaba, 1975); Hajdu I.: (kat.: ~ kiállítás, Józsefvárosi G., 1976); Beke L.: Szerialitás a képzőművészetben, Művészet Évkönyv ’76, 1977; Hajdu I.: Beszámoló egy Benczúr utcai műhelyről és egy békéscsabai kiállításról, Művészet Évkönyv ’76, 1977; Beke L: ~ kiállítása (kat. előszó, Ifjúsági H. G., Pécs, 1977); Nagy, I.: Space and Man. ~'s Environments, 1986/XXVII., no. 103.; Modern and Contemporary Hung. Art-Bulletin 1985–90, Soros Found. Fine Art Doc.; Kovalovszky M.: (kat., Szfvár, 1984); Danbolt, G.: En Post-Modernistik New-Modernist. ~ Exhibition in Bergen (kat., 1992); Nagy I.–Danbolt, G.: (kat., Műcsarnok, 1995).

Díjak:
1974: 3. Internationale Grafikb., Frechen; 1976: 4. Internationale Grafikb., Frechen; 1978: Krakan 7 Miedzynarodowe B., Krakkó; 1983: 8th International Exhibition of Original Drawings, Rijeka. Ösztöndíjak: 1981–82: American Council of Learned Societies, New York; 1982: IBM fellow, International Design Conference, Aspen. Művésztelepeken dolgozott: 1974: Graz; 1976, 1978: Bcsaba; 1978: Zsennye; 1979: Interdesign’79, Keszthely; International Systematic Artist, Motuvun (YU); 1981: Design Seminar, Berlin 1982: Aspen; 1983: Kemi; 1989: Moszkva.
 

(Beke Zsófia)
Kortárs Magyar Művészeti Lexikon, 2. kötet,  Enciklopédia Kiadó, 2001
 


Copyright © BTM    Utolsó módosítás: 2002. december 30.