Haász István
festő

vissza a főlapra


A 70-es években grafikákat, metszeteket készít, kevés vonallal, geometrikus-mértani formákkal. Monokróm, geometrikus felületekből hozza létre konstruktiv, konkrét festményeit, később a fal síkjából kiugró relief-festményeit. A 80-as években készült munkáinak címei változásról, időbeliségről, terekről, mozgásról, alakulásról beszélnek, miközben a szóban forgó festmények mindegyike egyenként, első látásra a címben feltûntetett kifejezésnek épp az ellenkezőjét mutatja: állandóságot, stabilitást, racionális síkokat, mozdulatlanságot. Ha viszont H.I. munkáit sorozatoknak tekintjük és azokat egymáshoz viszonyítva szemléljük, valóban szekvenciák, ritmus, váltakozás és dinamika fedezhető fel bennük (pl. a nyolcvanas évek végén készült, ún. “rekeszképek” kombinált sorozatai: Változó tér; Változás; Alakulás címmel). 1991-től készíti az un. objekt-sorozatait, amelyek egyszerre tekinthetők festményeknek, kollázsoknak, reliefeknek és objekteknek. Négyzetes, kubisztikus szerkezetû, festett objektjei, reliefjei első látásra középpontos, centrális, szabályos formákra épülnek. A látszólagos szimmetria és szabályosság azonban az egymáson elforduló négyzetek vagy törésvonalak és rések mentén elcsúsztatott trapézok, háromszögek, diagonális egyenesek révén megbomlik; ezzel együtt azonban igen precíz, kiszámított, de kifürkészhetetlen  rendet feltételez (Feldafung – sorozat, 1994; Prae-post – sorozat, 1996; Objekt/Stanza – sorozat). Az utóbbi, relief-szerû, négy részessé alakuló sorozata egyetlen négyzet alapú fali kompozícióból töredezik négy, ablak-üveghez hasonló, összetett, négy négyzetre, ezzel együtt a síkból a térbe nyíló-tagolódó, citromsárga fali-plasztikává. A Szentendrei Mûvésztelep hagyományába talán legkevésbé illeszkedő mûvész. Formai szempontból talán leginkább Barcsay Jenő és Korniss Dezső bizonyos munkáival rokoníthatók alkotásai. H.I. minimalista-redukcionalista alkotásai nemcsak a tiszta geometria kétdimenziós leképezései (grafikák vagy festmények), hanem tiszta tárgyi minőségükben objektek, modellek, reliefek, plasztikák, térformák és installációk is egyben; amelyek nyelvi és vizuális-objektiv értelemben vett, zenei, költői, matematikai vonatkozások objektivizált jelei, ikonjai, megfelelői. A nyugati absztrakt-geometrikus, konstruktivista mûvészek közül H. I. mûvészete leginkább Mondriannal, Doesburggal, W. Dexellel vagy W. Streminskivel, vagy a svájci konkrét mûvészi törekvésekkel (Jakob Bill, Nelly Rudin, Andreas Christen) rokonítható; valamint az amerikai “hard edge” (E. Kelly); a “shaped canvas” (Frank Stella); az ún. “colour-field painting” (Jules Olitski) irányzatok, mozgalmak törekvéseivel is párhuzamba állítható. Felhasznált anyagai: falemez, léc, finn karton, (három- vagy többszögekre vágott, transzparens hatást keltő) újságpapírdarabok. Színhasználata (főként: a 90-es évek sorozatai esetében) általában a fehértől a narancsig terjed. A monokróm felületek lazúros, transzparens hatása jellemzi alkotásainak, mûveinek részeit, felületeit. Munkáinak kompozíciós elemei, jellemzői az asszimmetria, az élek, a bevágások (rések); a sík felület és a tér közti átmenet, a ritmikus szerkezet, valamint a fény-árnyék hatások.

(Beke Zsófia)


  

Életrajz:

(Gönc, 1946. febr. 3.)
Egri TF: 1968, rajztanári diploma. MKF: 1979.
1988 óta a MIF tanára. 1989-től a Sztendrei Régi Mûv.Telepnek. 1990: Nközi. Fest. B. (Torun) díja; 1991: The Pollock-Krasner Foundation - New York ö.díja; 1992: DAAD-ö.díj Atelierhaus Worpswede; 1994: Villa Waldberta ö.díj - München város ö.díja; Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt; 1996: The Pollock-Krasner Foundation, New York ö.díja. Mûvésztelep: Szentendre.


Egyéni kiállítások:

1970: FMK;
1973: E-G., Mûszaki Egyetem;
1974: Egyetemi Színpad;
1975: Ferencvárosi Pincetárlat; Váti Klub;
1976: Pataky Mûv. Kp.; Pollack M. Mûszaki Főisk., Pécs (Joláthy Attilávalval);
1978: G. EP, Jürgen Schweinebraden, Berlin (Gulyás Gy.-val);
1979: Fészek Klub; Bástya G.; 1980: Pest Megyei Mûv. Közp. És Könyvt. Ltp-i Klubja, Sztendre;
1982: Helikon G.;
1988: Dorottya G.;
1989: Salamon Torony, Visegrád; Magy. Kult. Int., Varsó; G. 72., Chelm (L.o.);
1990: G&Art Leasing Roland Aphold, Freiburg;
1991: Pozíciók VIII., Wien-Bp., Kordina-Haász; Fészek G.;
1992: G. Ann's Art, Groningen; G. Altes Rathaus, Worpswede; Noordelijke Hogesschool, Leeuwarden, NL;
1993: G. Ars Novum Roland Aphold, Freiburg; Hochschule für Künste, Bréma; Fészek G.;
1994: Worpswedei képek és objektek, Goethe Int.; Mûvésztelepi G., Sztendre; Offenes Atelier, Villa Waldaberta, Feldafing;
1995: MHB Immo Art G. - Körmendi G.;
1996: G. LIEU, AC; Rainer René Müller, Heidenheim;
1997: Festmények, rajzok, objektek 1994-97, Ernst M.
2000: Galeria Stara, Lublin

 

Csoportos kiállítások:

1971: Állatkert;
1972: Ernst M.;
1971-73: Balatonboglári Kápolnatárlatok;
1973: Copernikus, BME;
1975: VLS, Sztendre; Nközi Mûvésztelep, Osetnica, L.o.; Cayc, Buenos Aires;
1976: Szines sokszororstás, Józsefvárosi G.; A'hum G., Gifu, Japán; Tér-jel-forma, Vegyipari Egyetem, Veszprém;
1977: Poszter-vásár, Józsefvárosi Kiállítót.;
1978: Savremenna Madarska Grafika, Újvidék; Színes sokszorosítás, Esztergom; M. Jurassien des Beaux-Arts, Moutier, Svájc;
1979: Multipli-vásár, Józsefvárosi Kiállítót; Immt, Mûszaki Egyetem;
1981: Mûcsarnok;
1983: Cabo Frio International Print Biennal, Brazil; 15. Nközi Graf. B., Ljubljana; 6. Nközi Rajzb., Cleveland, Middlesbourgh; XII. Orsz. Graf. B., Miskolc;
1984: Mûcsarnok; II. Orsz. Rajzb., Salgótarján;
1985: XIII. Orsz. Grafikai B., Miskolc;
1986: 9. British Int. Print B., Bradford; Victoria and Albert M., London;
1987: G. Rekwizytornia, Wroclaw;
1988: Nközi. Rajztriennále, Wroclaw; Hungartexpo;
1989: XX. sz-i magyar fesészet, Prága-Pozsony;
1990: Hommage á Barcsay, Szentendre; B. Malych Form Malarskich, Torun; L'Art Contemporain Hongrois, Freyming-Merlebach;
1991: Hommage á El Greco, SZM;
1992: Nközi Rajztriennále, Wroclaw;
1993: Haus Ungarn, Berlin;
1994: BaGaGe, G. Vromans, Amsterdam; Budapest Art Expo; Lineart, G. LIEU. AC., Gent; Dialogi Form, G. Arche, Gdansk; Abstracts on Form, G. LIEU.AC., Heidenheim;
1995: Mouvement Madi, G. Claude Dorval, Párizs; Helyzetkép, Mai Magyar Szobrászat, Mûcsarnok; 30 Jahre Atelierhaus Worpswede, G. Altes Rathaus, Worpswede, D; Internationales Symposion, Beratshausen, D; Konkrete Resultat, Kammerhof G., Gmunden, A; Konkrete Kunst und Aleatorik, Gmunder Symposion, A; Konkrete Resultat, G. Ostler, München; Exposition 4, M. Modern Art, Hünfeld, D; Das kleine Format, Forum Konkrete Kunst, Erfurt;
1996: Kunstmarkt Dresden, G. LIEU.AC., D; Vass Gyûjtemény, Ernst M.; Triennale Maly Form Grafiki, Lódz; Instrumentum, MMK G., Dunaújv; Risultati Concreti, Studio Spaggiari, Milano; Coll. Hungaricum, Bécs; Immerzeit, ACP Vivian Ehrli G., Zürich.

 

Munkái közgyûjteményben:

Magyar Nemzeti Galéria
Janus Pannonius Múzeum, Pécs
M. Sztuki Wspólczesnej, Chelm
Artpool, Budapest
M. Okregowe, Chelm, Lengylország
Worpsweder Graphotek; G.
Ars Novum Roland Aphold, Freiburg
Fővárosi Képtár
Kortárs Mûvészeti Múzeum/Ludwig Múzeum, Budapest
Ferenczy Múzeum, Szentendre
Panstwowa G. Sztuki, Lódz
M. Modern Art - Sammlung Jürgen Blum, Hünfeld


Válogatott bibliográfia:

BÁN A.: H.I. kiállítása a Helikon G.-ban, Mûvészet, 1983/4;
SZEGŐ Gy.: Nyomok a nyolcvanas évekből, Magyar Nemzet, 1987. szept. 10.;
SÍK Cs: H. I., Dorottya G., Bp. kat. 1988;
BÁN A.: H.I. festményei, Új Tükör, 1988. szept. 25;
FRANK J.: Portré: Akár a házikoncert, ÉS, 1990. júli. 27;
KOZÁK Cs.: Fészek G.-kat., Bp. 1991;
DETLEF Wolf: Flächen summieren sich zum Bild, Weser Kurier, 1993. ápr. 23.;
NÉRAY K.: Goethe Inst.-kat., Bp. 1994;
LUTZ Dietze: Goethe Intézet kat., Bp. 1994;
NOVOTNY T.: H.I. Mûvésztelepi G., Szentendre, 1994;
NOVOTNY T.: A szóképek elillannak, a tárgymetaforák megmaradnak, ÚM, 1995/5;
H.I. újabb mûvei. H.I.: festmények-rajzok-objektek 1994-97,
SÍK Cs. - kat. Mûcsarnok, Bp., 1997;
SÍK Cs., in.: Olaj/vászon, kat. Mûcsarnok, Bp. 1997.


Copyright © BTM     Utolsó módosítás: 1999. 01. 02.