Vendégkönyv


B. Nagy Anikó:

 A vendégkönyv

A Kiscelli Múzeum/Fõvárosi Képtárban 1999 június 18-án nyílt meg Hermann Nitsch Hat napos játék Prinzendorfban címû kiállítása, mely Nitsch 1998 nyarán rendezett hat napos akciósorának rekvizítumaiból – tárgyakból és fényképsorozatokból, videófelvételekbõl – épülõ installáció volt.
A kiállítást elõször a bécsi Lichtenstein Palotában a Museum Moderner Kunst/Stiftung Ludwig rendezte meg 1999 tavaszán, innen érkezett Kiscellbe.
Az Orgia-Misztérium-Színház alcímû munkát az idõs Nitsch pályájának összegzéséül szánta, évtizedek óta, – mondhatni klasszicizáló ambicióval – készült rá.

Már 1975-ben  az Egynapos játékban, 1986-ban Négynapos játék-ban hasonló motívumokból építkezett. Vágóhídra szánt állatok rituális leölése, vérben, paradicsomlében, zsigerekben és belsõségekben mártakozó emberek passiójátéka, kések, kampók, saroglyák, böllér kellékek és anyagok valamint szakrális tárgyak együttese illetve a “menetközben” keletkezett akciófestmények. Az installáció a mindezeket dokumentáló fényképekkel és videoanyagokkal egybeépülõ tárgyegyüttes.
A bécsi akcionisták munkássága, s benne a Nitsch-i életmû kimaradt lecke a magyar múzeológiában Megítélése, akár az értékelés zavara itthon csak a szakirodalom medreiben vetett hullámokat akkor is, amikor az összegzõ kiállítások és kiadványok bejárták a világot.
Nyugat Európában a nagy kiátkozásokon és botrányokon ezek a mûvészek és közönségük a hatvanas-hetvenes évekre túlestek, a féktelen indulatok mára elapadtak. A mûvek a maguk idejében láthatóak voltak és azon melegében álltak a viták elébe. A még élõ alkotók ma komoly intézmények öbleiben dolgoznak, a csoport munkássága mûvészettörténeti fejezet.
Évtizedekkel az akcionisták nagy korszaka után Nitsch-nek volt kiállítása a Liget Galériában, egy installációja pedig éppenséggel nálunk, a Kiscelli templomban szerepelt egy csoportos tárlaton. Akkor azonban senkinek a szeme sem rebbent.
Igy a júniusi kiállítás fergeteges fogadtatását nyílván nem a felbõszült vagy lelkendezõ tárlatlátogatóknak köszönhette a Fõvárosi Képtár.

A közmûvelõdési érdem néhány, a vendégkönyvben többször is nyájasan megszólított hivatalnoké.
Ha a Magyar Püspöki Kar, a Református Egyházi Zsinat elnöksége és a szolgálatra buzgón jelentkezõ Mazsihisz megelégednek egy fejcsóválválással, de nem követelik a tárlat bezárását, ha Semjén Zsolt “vice-államtitkár” a Kultúrális Minisztériumtól nem lát kakát, ahol nincs (ezzel mellesleg sokak érdeklõdését felkeltette), ha alszik egyet a mérgére és nem kívánja azon frissiben, kamerák keresztüzében már a múzeum udvarán betiltani Hermann Nitsch-et, ha a Magyarok Világszövetsége nem egyenest a jogállamiságot érzi veszélyeztetve a kiállítás által, ha az egyik vendégkönyvi bejegyzõ még idejében megajándékozza-a képzõmûvészetben munkálkodó, ám állítása szerint Nitsch-rõl még sosem halló, gyanutlan Jankovics Marcell, Nemzeti Kultúrális Alap elnököt egy katalógussal, õk valamennyien bölcsebbek maradtak volna.
A Képtár munkatársai megúsztak volna pár bombariadót és egyéb fenyegetést, néhány felbõszülten tüntetõ mûvészeti kommentátort, a jó László atyát, Macskássy Izolda mûvésznõt, és talán Franek urat is a Vasárnapi Újságtól.

De a múzeum udvarán sorban álló, a tûzszerészeket is türelmesen kiváró sokezer látogatót kár lett volna kihagynunk.   

A kiállítások vendégkönyve sokszor bágyasztóan unalmas. A mûvész barátai, ismerõsei udvariasan láttamoznak, pár semmitmondó méltatás, csoportos bejegyzések, itt járt a cserkészcsapat, szépek a képek, miért nincs büfé?

A Nitsch kiállítás két kötetre hízott vendégkönyve ellenben szenvedélyes mûvészeti és politikai diskurzus A három hetes nyitvatartás alatt múzeumi õr vigyázta, mert egymás kezébõl húzkodták ki a bejegyzõk, akiknek zöme máskülönben aligha mûalkotások mibenlétével vagy hitbéli kérdésekkel bíbelõdõ mûértõ vagy  teológus.
Az érvelés toposzai, az indulat és nézetartikuláció bizonnyal sokat finomodnának, ha volna tisztességes mûvészettörténet oktatás, s benne esne pár szó a huszadik század mûvészi törekvéseirõl.

A vendégkönyv a páratlan bölcsességgel kultúrbotránnyá menedzselt kiállítás legizgalmasabb dokumentuma, a kortárs mûvészet tanácstalan recepciójának tanusítványa. Ezt is kár lett volna kihagynunk.

A diskurzusért máris érdemes volt a Fõvárosi Képtárnak fölmondania a leckét, a közönségnek pedig átélnie egy olyan mûvészeti botrányt, amely sajnálatosan kimaradt a neveltetésünkbõl. Holott a modern mûvészet története jelentõs részben a közgondolkodás határait feszegetõ, botrányért kiáltó javallatok sora.
(Ebbéli meggyõzõdésünkben pártolóink is megerõsítettek bennünket. “Gratulálok! Csakígy tovább! - Orbán Viktor”
 “Én is! - Kövér László”)

Egy connoisseur-t éjszaka sem hagyott nyugodni Hermann Nitsch mûvészete, másnap visszajött.
Alig pár perccel a zum Trotz aggályosan kitartott tárlatzáró pillanat elõtt a középkorú, – elõzõ napi bejegyzésébõl ítélve a német nyelvben is jártas – mérnök úr flakont rántott és kék mintával látta el Nitsch “Nagy Bikatakaró” címû képét.
Fölteszem, társalkotói minõségben.

Talán jó volna tudnunk, hogy évtizedekkel ezelõtt a dühödten szitkozódó nyugat európai nézõk is ennyit zsidóztak-e?
Hogy elapad -e ez is?
 
  
Részletek a vendégkönyvbõl

A megjelenõ kritikák és interjúk nem mutatnak reális képet, ha valaki az igazat akarja tudni errõl a mûvészetrõl, menjen be, töltsön el egy órát és figyelmesen nézzen meg mindent.
név

Öeeee..
 

Milyen õrületes a templomrom, inkább helyre kellene állítani és igazi misét tartani.
név

Ez a hordalék az idiotizmus csimborasszója, aminek a Lipótmezõn sem lenne helye, de az összeállítójának annál inkább.
olvashatatlan név

 A mûvészet megcsúfolása a rendezõ és igazgató névjegyére utal. Felháborító!!!
név

Felháborító! Csodálkozunk, hogy a gyerekek olyanok, amilyenek. Ne a TV-re fogjuk, ha egy mûvészeti múzeum is megengedhet ilyet!
olvashatatlan név

Abnormális, deviáns embereke baromsága, amit nem volna szabad közszemlére tenni, vagy csak 16 éven felülieket beengedni. Egy mocsok az egész.
név

Nem jártam itt, nem láttam!
olvashatatlan név

Az Orgia-Misztérium kiállított anyaga botrányos, gyomorforgató, közönséges. A sok erkölcstelenségtõl, bûnözéstõl megfertõzött magyarságot nem szabad ilyen borzalmaknak kitenni. Elkeserítõ, hogy fõvárosunk helyet ad ilyen gyalázatos tárlatnak.
név

A templom falai ezt érdemlik meg, hogy bemocskolják ilyen szörnyûséggel? Ausztriában nem lehet bemutatni, itt igen? Felháborító!
Olvashatatlan név

Felháborító, gusztustalan, gyilkos idióták agyszülemény, egy szép régi templom falainak megszentségtelenítése, szégyelje magát aki ilyen dolgokat mûvészetnek tart a Hitler seggnyalója
név

Nekem igenis nagyon tetszett. Esztétikailag is kifogástalan.
név

Nagyon csodálkozom, a múzeum igazgatója hogy engedte meg ezt a PERVERZ kiállításnak nevezett szörnyûséget idehozni.
név, lakcím

Csatlakozom a legnagyobb felháborodásomat kifejezve.
név

A homo Sapiens? Ezért másztunk le a fáról

A 8. hónapban vagyok és nem mertem megnézni, pedig kíváncsi lettem volna!
név

Nekem a kiállítás nagyon tetszett. Köszönöm, hogy megnézhettem...
név

Ami a kérdés felvetését illeti, a mûvészetnek máshonnan kellene megközelíteni a valóságot, nem pedig másolni az amúgy is brutális tények. Ez nem túl elgondolkoztató. Szerintem a mûvészet más feladatokra született.
név

Nem!

Akik ideengedték ezt (és már nem elõször történik itt!!) azoké még nagyobb a felelõsség, mint akik ezt az undort létrehozták.
olvashatatlan név

Tetszett a kiállítás idáig.
név

Asztrális fájdalom. Szenvedek tõle. A Fülöp-szigeteki csodadoktor is eszembe jutott.
olvashatatlan név

Nitcsh perverz és felszínes. Ohne üzenet.

A mûvészet csodálatos dolog, élvezni lehet, de persze nem ebben az esetben. Azt hittem ezen a földön még vannak normális egyedek. Sajnos tévedtem!
u.i. A mûvészetet élvezni kell és nem kiélvezni. Katasztrófális!!!!

Kitûnõen megrendezett, döbbenetes kiállítás.
olvashatatlan név

Nem tudom mit akar mondani, de az biztos, hogy beteg.

Kurva Anyját!!!
Balu

Úgy gondolom, hogy aki ezt a mûvészet alatt mûveli, az az egész mûvészi (igazi) társadalmat szégyeníti meg. Undorító!
név, email cím

Aki nem tud semmi normálisat kitalálni, az miért nem marad otthon amõbázni? Ha ez mûvészet, akkor én a fejemre húzok egy WC-t és akkor én vagyok a mûvész.
név

Még a falaknak is gyalázat, ami látható közöttük...
Az alkotó majd elszámol az Úrral, amikor találkozik Vele. Semmiképpen nem lennék a helyében.
név

Aki ismeri az életet, annak ez nem lesokkoló. Az igazi mûvész megteremti a saját erkölcsi normáit és ez ha még beteg is, nem bûnösnek tartom, csak tévesnek. Tetszett, hogy újat mutatott a kiállítás, de számomra nem volt olyan erõs az átütõereje, hiányoltam az üzenet kiemeltségét. Felszínes!
név

Undorító, a festõt kellene így feldarabolni, mint õ a disznóit. Tobzódjon a vérben egy vágóhídon, de ne gyalázza meg az egyházat. De az embereket se használja fel véres orgiáihoz.
Az igazi mûvészet tiszta nem ilyen szar és moslék.
név

Az hagyján, hogy ezt az iszonyatot kiállítják, de ha már ilyen ötletük támadt, miért kell ezt mindenáron egy templomromba tenni? Gratulálok!
név

Szomorú, hogy ilyesmire pénzt áldoznak. valószínû, aki ezt elfogadja mûvészetnek, az soha nem olvasta Karinthy Frigyes Héraklész 13 hõstette címû esszéjét. Ajánlom mindenki fegyelmébe.
név

Szörnyû, méltatlan a szent falakhoz, nem kellene inkább azoknak a lakásában, hivatalában kiállítani, akik az ilyesmiben lelik örömüket? Ezt a múzeumot (is) közpénzbõl tartják fenn, miért ez az ocsmány játszadozás a mi pénzünkön?
Monogram

Mennyi álszent! - Soha másképp ne follyék vér. Amit itt látni, az csak tört része annak, amit a hypokrita egyházak kiontottak ill. amilyen vérontáshoz asszisztáltak.
olvashatatlan név

Úgy vélem, már borzasztóan szükség volt Magyarországon is egy ilyen kiállításra! A Nitsch által feldolgozott témát nálunk még jószerével észre  sem vették a mûvészek. Egyébként is tabu mint minden a nyilvánosságban, ami ide tartozik tartalmilag.

Talán csak Pasolini filmjeibõl (leginkább Salo, avagy Szodoma 120 napja) kaptunk impulzusokat, esetleg 1-2 de Sade mûbõl vagy néhány gyenge erõszakfilmbõl. Ilyen erõvel ezt a témát és ráadásul ilyen szellemi töltettel még más nem dolgozta fel. A sok hipokrita, aki azt hiszi,  jobb lesz nekünk, ha mindent magunkban elfojtani, a nyilvánosságban a szõnyeg alá söpörni akarjuk, gondolkodjon el azon, hogy az emberiség története során a mindenkori hatalmi ideológiai rendszerei hogyan aknázták ki az ember biológiai mivoltából fakadó ösztönöket, hogyan torzították mindenkori hatalmi céljaik eszközévé akár a legszellemibb törekvéseket is. Nitsch legalább feltárja kegyetlen és véres igazságot.  És ez az igazság azokra is érvényes, akik fintorognak, akár magánszemélyek a kiállítás ellen. Róluk is szól, vegyék már észre!

(Csak a legegyszerûbb szinten értelmezve a dolgot: õk is esznek húst és ha felvágnánk a gyomrukat, az õ zsigereik is( olvashatatlan szó), folyna a vérük és igen, a férfiaknak fasza és a nõknek pinája is van... Igen, még a papoknak is van fasza és az apácáknak is van pinája...)

Egy szó mint száz: szükség van az olyan tapasztalatokra, mint amilyenben Nitsch részellt minket. A magam részérõl sajnálom, hogy nem lehettem részese tavaly nyáron  ennek a prinzendorfi megmozdulásnak. Egyébként én magam is gondoltam már arra, hogy csinálok valami hasonlót, de orgiasztikusabbat. Több szex, több perverzió (pisi-kaki, szado-mazo, állatáldozat, stb.), keményebb tapasztalatok.  Ha valaki ebben részt akar venni, írjon egy e-mail-t a következõ címre: eletorom@freemail.c3.hu
Mindenkinek válaszolok, azt hiszem, jó buli lenne. Elég széles fantáziájú, mûvelt fickó vagyok.
Az igen tisztelt álszenteket pedig üdvözlöm, kellemes hipokrízist kívánok nekik, de aztán semmi húsevés, semmi maszturbáció, sõt, ájtatos élet mindvégig!

Így lesznek lelkileg és szellemileg degenerált, de nagyon nemes emberek!
Akik pedig bírják az igazságot és nem félnek attól, ami az emberben van, azokat szívesen tudnám az ismerõseim, orgiatársaim között. Legyen a jelszavunk: Isten halott - follyon hát a vér, s fröcsköljön az ondó!
Egy Felsõbbrendû  Ember, aki beteg!

Sajnos mûveltségem hiányában nem értem a kiállítás mondanivalóját, de nem értem a sok tiltakozást sem amit kiváltott. Az egyház ennél lényegesen véresebb dolgokat produkált még nem is olyan régen...
A kiállításon megfogalmazottak rólunk szólnak, kikristályosítva, a sok ledorongolás szerintem érdekes, csak így tovább szervezõk.
név

Tipikus XX század! A kultikus prostitúció nem ugyanaz, mint a prostituálttá tett kultusz, de ma talán úgysem lehet semmi olyat csinálni, ami nem vásári, sajnos.
olvashatatlan név

A kiállítás kitalálója egy szadista õrült, aki a kereszténység legbelsõbb érzelmeit durván kigúnyolja. A Golgota Krisztus alakja egy feltrancsírozott bika, a papi miseruha a ''nagy disznótakaró, stb.
Hogy Soros alapítvány és a Fõvárosi hivatalosok támogatják, ezen nem csodálkozom, de hogy a Nemzeti Kulturális Alap is, az már meglepõ.
név

Nitsch rulez!

Mielõtt a vallás nevében felháborodik nézzen utánna, hogy mit mûvelt az egyház a középkorban és az inkvizíció alatt!

A barátomnak erekciót okozott a látvány. Szerinte ez a célja a kiállításnak.

Bámulattal olvasom az e feletti bejegyzést, mert a kiállítás számomra szintén erekciót eredményezett. Legalább ennyi. De arról is meg vagyok gyõzõdve, hogy élõben sokkal több minden történt volna velem.
Uundorító, gusztustalan aberrált nem emberek állatkodása. Õket kellene felkoncolni!!!
Monogram

Gratulálok! Csak így tovább.
Orbán Viktor

Én is
Kövér László.

Ez nem az igazi Orbán írása! Provokáció! Gyalázat!

Éljen a bika!
Mûvészt Koszovóba!

Éppen olyan giccses és hatásvadász, mint Jancsó!  Keressék egymást leendõ projekt érdekében!
név

Jó volt látni a Friderikuszt is, magamat is kiállítva, meg az öcsit is.

Azonnal bezárni! Több támogatásnak helye nincs! Soros vigyázz!
név
Az egész kiállítás õgy ahogy van  egy gusztustalan zsidó propaganda. Ideje lenne bezárni.
Egy óbudai polgár

Bizonyára nagy publicitást kapott a kiállítás az utolsó napokban. Sokan fogják meglátogatni ezt a régen nem szent helyet. (II József óta ez nem templom: kincstári szertár, bútormagángyûjtemény, fõvárosi ''vagyon'', háborús rom, múzeum, színház, stb.) A kiállítás témája szempontjából ugyanakkor megbocsájtandó gátlástalansággal kihasználták a templomi teret.....
Újra és újra szembe kell nézni az igazi feladatokkal és nem a provokáló mûvészt megkövezni.
név

A múzeum igazgatója aki engedélyezte mindezt megérdemelne egy olyan hasfelmetszést, mint amit bemutattak!
név

Igen! Ez is az Ember, meg minden más is. Kissé idejét múlt kiállítás, a posztmodern már letûnõben van. A fennséges és az alantas, a szent és a profán mindig is együtt voltak jelen az emberben. Engem már hidegen hagy az ilyen mûvészet.
név
u.i. Unalmas volt.

Ez a zsidó kultúra meggyalázása Antiszemitizmus! Hiszen az áldozat misztériuma a zsidó kulturában gyökerezik! Jézust is feláldozták?! A magyar hit nem ismeri az élet feláldozását!
Látogató

Hülye
 

Szellemi bélsár, nem okádék?
név

Akiket sokkol: Szathmáry: Kazohinia
Akik nem értik: Garcia Lorca: A mûvészet elembertelenedése.
Különben már csak ezért a könyvért érdemes volt eljönni.

Felhábordásomnál és undorodásomnál csak a szomorúságom nagyobb. Hogy Soros és Demszky úr és a múzeum vezetõje ezt a mocskot támogatta, nem csodálom. Viszont nagyon szomorú vagyok, hogy a Kulturális Minisztérium ilyen kiállítást támogat ezt szomoruan tapasztalom. Hogy egy miseruhát disznótakarónak írnak le és véres párnán a monstrancia, stb ez gyalázatos és ez valódi diszkrimináció az ellen a vallás ellen, amit a népünk többsége gyakorol.
Kiváncsi vagyok, ha ezt a talmuddal vagy a koránnal megtették volna, mi történne???
Fontos lenne közölni ki a felelõs a kiállításért és méltóan megbüntetni.
olvashatatlan név

Kificamodott, aljas, felháborító izlés! Szégyen, gyalázat a kereszténységre és édes hazámra. A magy. nemzet pénzén ilyet produkálni gazemberség! Miért nem viszik a Dohány u. zsinagóga mellé. Az ilyen produktumokért ne csodálkozzanak, ha szerzõket utáljuk.

Szerintem az inkivizíciós papok járhattak annak idején így térdig vérben és  mocsokban az áldozataik között. Nekem ez jutott eszemne a kiállítás megtekintésekor. Egyébként az egész egy nagy rakás szar.
u.i.: Kár volt a nagyy felhajtásért sznob urak és hölgyek.
név és cím

Ez bizony szellemtelenül ocsmány! Elvtársak! Már a polgárpukkasztásban is ilyen tehetségtelenek vagytok? Demszky, Magyar megbûndõdtök még!

Megrendítõ és szép kiállítás! Nem árt szembesülni azzal, amit évezredek óta az egyházak asszisztálásával csinálunk, bár megemészteni, elfogadni nehéz.

Fantasztikusan megkomponált, meghökkentõ, primiív, a józan észnek ellentmondó, ocsmány, de mégis mûvészi. Kiderül, hogy a mûvész nem szimpatizál a katholikus liturgiával.
Név

Miért hozták ezt ide? Ki kiváncsi erre? Vért, szenvedést láttunk már eleget, vagy talán mégse? A pihentagyú kitalálóját  meg engedélyezõit máglyára tenném! Patkányok!
Monogram

Szerintem az emberekkel érzékeltetni kell, hogy milyen borzalmak történnek a mai világban, a mûvészetnek is részben ez a dolga. Tehát meg kellett rendezni ezt a kiállítást.
Név

Amit itt látunk, az sajnos része az életnek (lásd Balkán)  és része az egymáz múltjának. Nem kell szeretni, de tudomásul kell venni. Ezzel is joga van a mûvészetnek foglalkozni.
Olvashatatlan név

Megértem, hogy a krisztus motívumok sértik a legtöbb ember érzékenységét, ettõl függetlenül az ilyen anyagot is ki kell állítani. Talán vígasztaló a felháborodott látogatóknak, hogy itthon úgysem engednék megrendezni az orgia-misztérium- színházat. Akiknek pedig erre van kedvük, nyugodtan tapicskoljanak, meztelenkedjenek, csak aztán ne öljenek, ne háborúzzanak és ne kínozzanak állatokat.
P.S. Szerintem amúgy is komikus volt egy kicsit, ahogy megszállottan gyûrték a beleket.
Név

Annak a népnek a tagja, amelyik Auschwitzot kitalálta ezt is megengedheti magának.
Olvashatatlan név

Ha tényleg a vallást akarja pellengérre állítani, az akkor lenne igazi, ha ugyanezt meg merte volna tenni a tórával is és egyéb zsidó szimbólumokkal is így csak egy sarlatán, aki fél Igeniccs Hermann úr.
Olvashatatlan név

Erre mondaná Rembrandt: Gratulálok kolléga?
Olvashatatlan név

Köszönettel a szerzõk bátorságáért. Idegenkedõ tisztelettel a Mûvész elõtt.
név

Eddig jó, de legközelebb fordítva kéne: embervérrel és emberbéllel bekenni a disznókat!
u.i: Remélem az egyház nem tiltja be!

Botrányos!
Név
piarista tanár

Gratulálok a mûvészethez és a Fõv. Önkormányzat nagylelkû támogatásához!
Olvashatatlan név

Szánalmas.
Az alkotó még alig ocsúdott az állati létbõl.
Ám azok akik kultúrát akarnak teremteni a vér és holtak birodalmának, látniuk kell ez is majd csak egy szelsõséges anarchista (a társadalom tagjait hitét megsemmisítõ) kisérlete lesz a XX század utolsó esztendejének.
Ez itt soha nem lesz jövõ.
Ez itt jelen lelki sivárságunk jelene és reméljük nemsokára a mögöttünk hagyott kíméletlen huszadik század múltja.
Ti ultrabalos liberális (..olvashatatlan szó…). Álmaitokban sohhase térjenek vissza a látottak.
Nyugodjatok békében!
Név

Bezárni ezt a mocskot!

Hogy ez a kiállítás létrejöhetett, az azt mutatja, hogy a magyar egyháznak nincs vezetése, felelõs vezetése. Ezt a kiállítást minden katolikus templomban (Pesti Ference, stb) ünneplésként hírdették. Hol volt a plébános, hol volt a budapesti – esztergomi érsek (engedélye?), hol volt a püspöki kar?
Ilyen gyalázat elkövetése után a Magyar Katolikus Püspöki Karnak egyetlen lehetõsége van, ha van a “püspökökben” egy szemernyi lelkiismeret, hogy azonnali hatállyal lemondanak arról a posztról, amelynek betöltésére bizonyítottan alkalmatlanok.
Elég volt! Ez Szent István keresztény országa!
Ilyen gyalázatért felelnie kell az egyház vezetõinek.
Név

Fantasztikus!
Végre valami új és merész.
Nagyon érdekes!
Név

Egyházellenes, emberellenes, nemzetellenes uszítás.
Remélhetõleg az új demokratikus magyar kormány meg fogja tenni a szükséges ellenlépéseket, ennek a szégyenteljes kiállításnak a felszámolása érdekében.
A vér=szentség!
“Bocsásd meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek.”
Nevek
Budavári Evangélikus Gyülekezet

Tisztelt Szervezõk!
Reagálni szeretnék Semjén zsolt kulturális államtitkár kezdeményezésére, ami tulajdonléppen egy kérdésbõl áll. Vajon van-e különbség a Kortárs Mûvészeti Múzeumban bemutatott egyik kiállítás utóhatása s jelen kiállítás között? Emlékeztetõül  csak annyi, hogy mozgássérült férfit láthattunk teljes meztelenségében, (s) vajon az emberi értékek nem sérülnek-e meg jobban, ha ezt tárjuk -–elfogadottan – a nagyközönség elé??
Tisztelettel
Olvashatatlan név

Az inkvizíció után szabadon!
Név

Okádok. Gratulálok, Demszky!

Egy kiállítás kozmikusfugában Vérrel megpecsételve!
Feltámadunk!
Fel! Támadunk!
Undorító! Fáskamra emléktúra

Gratulálok a Mesternek! A mû kicsit kései, de minden szava igaz és prófétai. Háborgás helyett a mondanivalót kellene megfogadni a fõ híveknek – talán béke lenne.
Név

Nehéz szavakat találni a döbbenetem kifejezésére. Egy beteg lelkû ember vízióját mûvészetnek feltüntetni a legnagyobb bûn. Micsoda értékrend ez?
Név

Es war doch nicht meine Idee!
Entschuldigung…
H. Nitsch

A kiállítás egyértelmûen a kegyetlenség és a brutalitás ellen szól, sokan ezt mégsem értik. A keresztény egyház nem képes a modern kor tempójában megújulni, kiüresedett jelképekkel asszisztál gyakran a romboláshoz, gyilkoláshoz.
olvashatatlan név

This exhibition speaks against the  cruelty and brutality but this fact is unambigious for many people. The Christianity is not able to develop and renew at the modern age’s pace, it often helps with hist empty religious symbols for destroying and killings…
Ugyanaz az olvashatatlan aláírás mint az elõzõ

Föl vagyok háborodva – az ájtatos államtitkári baromságon. Egy csepp vért sem láttam monstrancián, miseruhán stb. Miért nem tetszik fölháborodni a nyugdíjasok megrablásán (9%!), az adócsaló adófõbeszedõn, a “szenátorok” manipulációin? Noha gusztustalannak nevezhetõ Nitsch úr provokációja (nem is tartom mûvészetnek), de a betiltók üljenek le Hitler, Sztálin és a többiek mellé!
Olvashatatlan név

Egy vélemény:
Igaza van a katolikus egyháznak, hogy Magyarországon is tiltakozott a vallásgyalázó – s szadista – kiállítás ellen, (ezzel egyben remek reklámot is keltve annak). A hazai állatvédelem fejletlenségét mutatja, hogy õk nem tették.
Buta dolog volt a rendezõk részérõl, hogy a helyi plébániatemplom kiállítása mellé tették ezt a tárlatot egy múzeumban, ráadásul szakrális térben.
Állami, közpénzbõl én sem támogattam volna a létrejöttét, de ugyanakkor az állami beavatkozást és a mai bombariadót szerencsétlennek tartom.
Név
P.S. T. Látogatók!
Ha már itt vannak, ne sajnálják az idõt végigjárni az egész múzeumot, az emeleti kiállításokat is, érdemes!

Nagy tisztelettel távozom, a kiállítás és nem utolsósorban a zseniális és merész Mûvész iránti tisztelettel. Csapás a prüdériára és ugyanakkor mélyen elgondolkodtató, fölkavaró. Köszönettel:
Név

Ez itten kérem szépen oltárira félre van értve pro és kontra!!
Akik most fel vannak háborodva, tiltakoznak, dühösen átkozódnak, most azt hiszik, hogy a vallásos tartalmak, misztériumok kegyeleti sértése történt abban a bizonyos osztrák falucskában – nagyon sajnálatra méltóak, mégpedig azért mert hitük az Abszolutumban, Jézus Krisztusban csak felszínes, megijedtek a vér látványától – pusztán önmagában.
De Nitsch úr és csapata is bazira eltévedt a szellentés útvesztõiben, ugyanis nem érti, hogy a misztériumnak valóságtartalma van, igazságtartalma van – ez itt azonban (látván a videofelvételeket is) csak üres esztétizálás – semmi köze a lényeghez. Tehát nincs benne semmi döbbenetes, semmi megrázó: hideg, közönbös, cinikus röhej.
Olvashatatlan név

Az asztalosmunka dicséri a mester keze nyomát. Az illesztések szinte kifogástalanok. Legyen szíves megmondani a címét. Készpénzzel fizetek.

A kereszténység nevében több millió embert végeztek ki. Ez nem furcsa, mivel a vallás jelképe is egy kivégzõeszköz (kereszt). A szerzõt dicsérem a bátorságáért, az egyházat pedig elítélem a képmutatásáért.
Név

Megkapó ez a szervezettség, tisztaság és higiénia, amivel az eseményt bonyolítják. Rendevzényszervezõként csak elismerésemnek adhatok hangot.
Gratulálok!

Sajnálom, hogy akik pártolják, nem azért pártolják, akik ellenzik, nem azért ellenzik ami a mûvész mondanivalója. Szerintem nagy kifejezõerõvel pontosan fejezi ki magát Nitsch. Én ehhez gratulálok.
Név

Sajnáltuk a feltrancsírozott disznót.
Név

Az a benyomásunk, hogy aki ezt a produkciót kiagyalta, feltehetõen disznónak van keresztelve.
Olvashatatlan név

Köszönöm a pártállamnak és az államegyháznak, hogy felhívta figyelmemet a kitûnõ kiállításra.
Név

Ez egy köcsög zsidó mû.
Név

Testvérem!
Itt nem vért, csak paradicsomlevet látsz! Az élet ábrázolása csak jelképeken keresztül! Ne felejtsd: áldozatok voltak, vannak, lesznek!
Jézus mondta: “Az dobja rá az elsõ követ, aki nem bûnös!”
Ne ítélj, hogy ne ítéltess, fogadd el a felebarátodat bûnösségében, mert te sem vagy különb.
A történelem egész folyamata benne van a képekben:
Kereszt – vér – halál!
olvashatatlan név

Az egyháznak végre tudomásul kellene venni, hogy csak a hitéletet irányíthatja, a kultúrális életet még nem. Biztos vagyok benne, hogy a most tiltakozók nagyrésze nem kifogásolta Hitler Mein Kampf – jának kiadását a sajtószabadságra hivatkozva.
olvashatatlan név

Nehogy bezárják! Aki akarja, hadd nézze! Semjén Zsolt meg akassza fel magát. A bukott kereszténydemokrata…
név

Ha Semjén nem látta, miért nyilatkozik róla? Vagy mégis látta…?
név

Én a leköszönõ XX. Századunk vágóhídját láttam amit  mi emberek tettünk ilyenné.
olvashatatlan név

Éhgyomorra biztosan jobb! Szegedre is javaslom elhozni.
Név

Ki kéne adni ezt a könyvet!
Név

Gyönyörû, csodálatos! Legalább annyira, mint a szombathelyi zsidó temetõben lévõ mûvészi alkotások!
Név

Látszik, hogy Nitsch úr nem dolgozott az egészségügyben, ha ez szórakoztatja.
A vallási relíkviákkal jobban is bánhatnának, mert nehéz lesz tisztíttatni!
A többi elem helye inkább a hulladékgyûjtõ konténerben volna. Akit ez szórakoztat, remek foglalatosságot tudok szerezni!
Olvashatatlan név

Kutyaütõk! Mióta tiltakoztok megkétszerezõdött a látogatók száma! Rosszabbak vagytok Acél elvtársnál, ti tûrni nem akartok, csak TILTANI!!!
Név
Nyomorgó nyugdíjas

Semjén Zsolt és a klérus nagy öngólt lõtt: ha nincs ez a propagandájuk, a kutya se látta volna ezt a kiállítást.
Név

Csodálattal és elismeréssel tölt el az a tudat, hogy a kastélytemplomot nem hagyták tönkre menni.
Értem ezalatt – hogy be lett fedve. Ami pedig a benne lévõ kiállításnak titulált hókusz-pókuszt illeti, szeretném meghívni NITSCH urat egy igazi disznóvágásra ott aztán láthatna igazi hajcihõt.
Név

Nem tudom, hogy igen nagyrebecsült püspökeink mit láthattak “vallás és embergyalázkodásnak”. Ezt egy kiállításnál nem lehet állítani, mert az egyén joga, hogy valamit megnéz – és ért – vagy sem. Ilyen érzékenységgel kellene fellépniük a rasszizmus, templom és temetõgyalázó “becsületes” magyarok ellen.
név

A barátomnak a tiszaeszlári sachter jut eszébe.

Ez a kiállítás egyszerûen fantasztikus volt! Egyéni, érdekes mûvészet, ami egy különös színfoltja az európai alkotásoknak. Akinek nem tetszik, (egyház) nem kötelezõ megnézni! Felháborítónak tartom az egyház aljas véleménynyilvánítását a kiállítással kapcsolatban! Elég sok ember volt és lesz kíváncsi erre és bizonyára sokaknak tetszik is.
olvashatatlan név
grafikus, festõ, fotó- és filmmûvész

Az, hogy az egyház a gondolkodó, nyitott embereket maga ellen hangolja, az õ dolga. De miért segít ebben neki Semjén Zsolt?
Név

A kiállítással kapcsolatban az egyház és a tanulók már nyilatkoztak, de a szakma még nem. Az egyház a lelki romboló hatását ítéli el, a telefonáló gyerekek a bombariadóval jelzik, ne erre haladjunk.
A mûvész a mûterme négy fala között azt fest, amit akar, ez az Õ magánügye. Gondoljunk arra, hogy pszichiátriai gyógykezelésként is alkalmazzák, fesse meg, rajzolja frusztrált élményeit. Ápolt betegek több kiállítását is láttam már és ott feltüntették a lelki gondozás tényét. Itt felteszem a kérdést valóban mûvészet-e amit látunk? Festészet, mert festékkel készül, de a mûvészet kritériumainak vajon megfelel-e ez az anyag és ez már a kiállítás bemutatójának a felelõsségét érinti. Színvilága, kompozíciós rendje, szín és vonalharmónái, a mai világ kifejezése, a jövõ felé mutatásnak ezek ugyanis mind kritériumai a mûalkotásnak. A kiállítás szervezõjétõl, a fogadótól azt kérem tegye a kezés a fejére és a szívére, amit lát ezt valóban mûvészetnek tekinti? Én múzeumi gyûjteményekben nevelkedve ezt gyenge amatõrizmusnak, delettantizmusnak tekintem. A tényt pedig, hogy egykori kolostorban került a kiállítás megrendezésre, gyenge hatásvadászatnak tekintem, ami nem hogy nem vált be, de pont ellenkezõleg hatott. Az emberek úgy tûnik ebben a sok agresszivitással tele világunkban is az ilyen jelenségekre nemcsak odafigyelnek, de élesen is reagálnak.
Ezt a kiállítárst a Kiscelli Múzeumban bemutatni olyan súlyos szakmai hibának tekintem, aminek személyi következménye kell hogy legyen.
Még lenne egy  költõi kérdésem, a kiállításra ki adta kölcsön a miseruhákat, a monstranciát és az úrvacsora kelyheket?
Név
Mûvészettörténész-múzeológus

Ha lenne egy akkora házam mint ez a múzeum, akkor megkérném Herr Nitsch-et, hogy nálam a költségemre újra elõadják. Amit nem tudnak meg a Semjén Zsolt meg az egyház.
Olvashatatlan név
Keszthely

ÖÖÖÖ…izé
Hát igen. Ez eléggé, hát izé. Hogy is mondjam, szóval nem mindennapi a cucc. Nitch biztos ismeri a MARDOK (?)-at ugye? Szóval izé! Darkness it shall be… Nemtom mit írok de azért jó.

Hát én nem tudom, hogy másra milyen hatással van ez az izé. Vagy még is?
Egy fazon az elõbb idejött és elkezdett itten nekem magyarázni, hogy milyen olcsón láthatunk véres nemiszerveket. Furcsa volt. De õ csak mondta. És azt is mondta, hogy gondolkozzunk el ezen. Na de miiin?  Csak annyit még, hogy minden halálban benne van egy új kezdet reménysége.

Szóval, elõzõ (fenti) értelmes véleménynyilvánításom után ismét írok (öööö..izé)
Szóval ezt cenzúrázni akarta az egyház. Ez nem szép dolog. Giordano Brunot megégették mert mást mondott mint az 1ház. Õk nem bírják elviselni, ha valaki más véleményen van mint õk. Nitch úr más véleményen van. Ha neki tetszik ez a dolog, hát tegye. F…k cenzúra….ööö izé

Minden megfelel a MAZSIHISZ-nak. Jövõre szeretnénk Demszky-t is látni a szereplõk között!

Köszönjük ezt a remek tolerancia gyakorlatot. Mottóként javaslom: Tégy a gyûlölet ellen!!!
Olvashatatlan név

Korrekt, könyörületet nem ismerõ kiállítás, noha nem mondanám, hogy földhöz csapott volna a a katarzis: az az igazság, hogy az utóbbi idõben ennél csak extrémebb álmaim voltak és szerintem ezzel mások is vannak így.
Semjén Zsolt (NKÖM) figyelmébe ajánlom a CPG E.P.-hez írott opuszát.
Név

Minden lehetséges szempontból (nem csupán egyházi, alapvetõ emberibõl is) mélységesen felháborító és – nagyon riasztó. Ez lesz a világ, ezt nevezi valaki mûvészetnek?!!! Nincsenek szavaim…
Név

Ideoligie=Judeo-Bolsevist
Rakosi
Gero
Revai
Acel

Akinek nem tetszik, ne jöjjön ide és ne nézze meg! Kiállítást betiltani nem szabad és nem lehet!
Név

Zsolt államtitkár úr nagyon gyengén érvelt. Mi az, hogy “a társadalom
többsége”?
Ezt honnan tudja?
S jaj a mûvészetnek, ha a többség dönt, hiszen a mûvészetet mindig egy kisebbség vitte elõre.
Név

Semjén úr!
Köszönöm Önnek, hogy felhívta a figyelmemet erre a kiállításra. Mûvészi élményben régen volt részem - de hívó szavának engedelmeskedve – most igen.
Keresztény, toleráns szeretettel:
Név

Igazgató úr, igazán járna Semjén helyettes államtitkár úrnak 10% a haszonból.
Név

Az a kérdés, hogy a mûvészi izlés politikai kategória-e. Ha igen, akkor Zsdanovnak is, Semjén Zsoltnak is igaza van (volt).
Név

Király, de durva egy kicsit.

Sajnos nem sikerült megfognom a kiállítás lényegét. Mûvészileg nem tudnám hasonlítani se egy színházi elõadáshoz, se egy festményhez. Mindenesetre tanulságos volt.
Név

Szerintem Nitsh úr egyszerûen nem normális és orvosi segítségre szorul. Magyarul HÜLYE! Mindez azonban még akkor sem ok arra, hogy bezárja a jelenlegi hatalom azt a kiállítást. …
Az egyházakról csupán annyit, hogy a történelem során õk sokkal nagyobb és durvább visszaélést követtek el. Pl. INKVIZÍCIÓ, stb..
Akinek nem tetszik, egyszerûen ne nézze meg. Az ismert államtitkár úr pont az ellenkezõ hatást érte el a tiltakozásával. Jó kis hatékony ingyenreklámot csinált.
Olvashatatlan név

Köszönöm, hogy felhívták a figyelmemet erre a kiállításra. Azt hiszem, ha valahol, itt volt a helye, mert a kiállítás idõtartamára valóban a vértanúság szentélyévé alakította ezt a teret. Gratulálok – aki az emberiség történetét ismeri, nem csaphatja be önmagát, nem tilthatja be az élõkrõl, az ember szenvedésérõl és sorsáról szóló mûalkotást.
Név

Fantáziáját tekintve Caligula császár jobbkeze lehetett volna. Kicsit morbid, neurotikus…. Hát?
Név

Gyalázat ez elvtársak =SzDSz!!

Fújj! Pocsék.
Normális ember ilyet nem tud kitalálni. Err csak elmebeteg képes. És mivel rajta kívül még elég sok elmebeteg van, könnyen talál közöttük olyanokat, akik segítették, hogy ezt a kiállítást létrehozza. Ezek nem tudják, mi a mûvészet feladata. A kiállítás létrehozóit el kell bocsájtani állásukból, helyükre normális embereket tenni, akik tanítani tudják munkájukkal a múzeumlátogatókat. És kinek a pénzét pazarolták erre? A népét, a normális emberekét?

Ha valaki így éli ki a fantáziáját ebben a játékban ám legyen. Én ennél sokkal érdekesebb és valamennyire nem felháborító (egyesek számára) és izgalmasabb idõtöltést tudok 6. napra.  A 7. Nap mi történt?
Olvashatatlan név

Kereszténységet gyûlölõ agyrém.

Rotten Jew!
Juden Raus
Totenkopf
Der Führer
Das Reich
Viva la SS

A pokol és a menyország itt van a földön. Jézusunk keresztre feszítette önmagát érettünk… Az is vérzett… De megmutatta számunkra, hogy a Sátán él és gyilkol (ma is).
Ez a kiállítás, H.N. mûvészete ezt mutatja meg az embereknek: “NE ÖLJ!”
És csodálkozom, (római katholikus létemre)hogy a katolikus egyház fejei(?) a SÁTÁN érdekeit képviselik!
(És akkor hol érvényesül a mûvészet szabadsága?)
név
író
pontos cím

Szégyen az országra nézve, hogy ezt a kereszténységet gyalázó kiállítást megrendezték. Ha ezt “más” vallásról teszik, akkor palotaforradalom lenne, de a keresztényekkel meg szabad tenni. Nem érdekes ez?
Szégyen és gyalázat, a sátátnizmus új módon való propagálása.
Név

Már nem is vagyok annyira felháborodva. Inkább szégyelem magam, mert ilyenek vagyunk. Inkább ez a “misztériumjáték” mint Szerbia! Az a baj, hogy semmi eligazítást nem kapnak a látogatók.
Név

Mi a fasz szükség van erre a nagy baromságra.

Ez egy nagy  hepening tárgyi relikviái sok-sok fotóval kiegészítve.
Egyetértek vele! A “koszovói nagy hepening”, ahol ugyenezt csinálták, de embereken, emberekkel, mert erre is képesek vagyunk, még félelmetesebb. Nem kell úgy tiltakozni, amikor ennek a “megszelidített” változatából kapunk valamit. Félelmetes tükör! Gátlástalanságaink elborzasztanak. Érdemes volt bemutatni.
Név
 

Ha a zsidótemetõben horogkereszt annak meggyalázását jelenti, akkor ez micsoda? Nem véletlen, hogy a zsidó Soros György pénzelte.
Olvashatatlan név

Hasonló, mint Jancsó. (bocs).
L’art pour l’art.

Rendkívül érdekes, elementáris kiállítás. Végre egy tárlat, amely láttán megbotránkoznak a bigott, önálló gondolkodásra képtelen bibliafalók. Végre valami, egy esemény, amely fölborzolja a kedélyeket. A sok tiltakozás is csak azt mutatja, mennyi szánalmas kispolgár él hazánkban.
Név

Irigylem azokat, akik értettek valamit a bikatakaró, a saroglya, a hajba tekert gyógyszer és a kockacukor összefüggésébõl. Szegény “mûvésznek” nehéz gyermekkora lehetett.
Név

Hosszú életemben nemigen láttam még embert és mûvészt, aki ennyire komolyan vette volna, hogy mit jelent a keresztrefeszítés vagy akár egyetlen ember megfontolt legyilkolása.
Név

A kiállítás igazi felüdülést jelent ebben a “derék” mélymagyar kispolgári országban. Amúgy annyi a mûvészet benne, mint Nagy László verseiben: semmi.
Név

Drága Cenzorok, kedves Píár-szakemberek!
Köszönjük, hogy tevékenységükkel hozzájárultak ahhoz, hogy ez a kiállítás példátlan mennyiségû embert vonzzon, s hogy a múzeum folyosóin a látogatók a mûvészetrõl vitatkoznak. Ezt valószínûleg semmi mással nem tudták volna elérni. Köszönjük a mûvészetpártoló “polgárok” nevében.
név

Semjén úr!
Érdeklõdöm Öntõl hol látta a mûkakit?
Tisztelettel
Olvashatatlan név

A kiállítás érzésem szerint tükröt tart az ezredforduló álszent emberének aki emberi jogokról, humanizmusról, keresztény értékekrõl papol, de a háttérben a felebarátját is feláldozza, sõt olykor saját életét is a nyereségért.

Megdöbbentõ és elgondolkodtató kiállítás. Szükség van az ilyenekre.
Név

De nem a mi  (adófizetõ)  állampolgárok pénzébõl. Tudomásom szerint 250.000 Ft támogatást kapott ez a kiállítás a Nemzeti Kultúrális Alapprogramtól. Adassák vissza nekünk ezt a pénzt!
Név

Semjén úr vagy nem látta a kiállítást, vagy  szándékosan hazudik: egyetlen vérrel szennyezett miseruha vagy kehely sincs. Milyen az Ön lelke? Érdemes lenne megfontolni a lemondást!
Egy katolikus

Soha eszembe se jutott volna eljönni, ha egy bizonyos viceállamtitkár nem forgatja olyan ájtatosan a szemét. Kösz a tippet!
Név

Mivel önöknek joguk van a szólászabadsághoz, ezért nekem is jogom van hozzá, így Denszkynek és a Soros Alapítványnak küldök egy ilyet
Randolph Hitler (horogkereszt ábra)

Javaslom, hosszabítsák meg a kiállítást augusztus 15-ig!!
Név

Nekünk tetszett. Javaslom hosszabítsák meg a nyitvatartási idõt.
Név

…Azért annak örülök, hogy a csuhásokat kiakasztotta.
e- mail cím

Aki nem érti, miért felháborító a kiállítás, gondoljon bele: ha itt egy kapedllis, imakendõs disznó feldarabolását mutatnák be, és az akasztási kötél egy dávidcsillagon lógna: akkor is azt merészelné mondani, hogy ez egy tehetséges és mûvészi alkotás? …
Név

1. A kiállítás – nekem – nem igen tetszett. Ez az én magánvéleményem, ugyanakkor felháborít, hogy bárki 199-ben bezárásról, betiltásról beszéljen.
2. Semjén zsolt még jezsuitának is rossz, mert azok legalább érvelni tudtak.
3. A kormány szégyene, hogy ilyen tisztviselõi vannak.
név
egyetemi docens

Érdemes elgondolkodni azon, hogy FRITZ úr !* alkalmas-e arra, hogy jelenlegi állásában maradjon
Olvashatatlan név
Budapest
(* Fitz Péter a Fõvárosi Képtár igazgatója)

Tisztelt Semjén Úr!
Egyházi – vallási ügyekben felhívnám a figyelmét az irországi helyzetre.
Köszönettel:
Név

Szörnyû és undorító képek és érzések gyûjteménye, amit modern mûvészetnek még el is lehet fogadni, a valláshoz és misztériumokhoz sajnos semmi köze, ki kell ábrándítanom a mûvészt. De elgondolkodtam ezért tetszett.
Olvashatatlan név

A kiállítás ellen csak a bigott klérus és a hozzájuk tartozó államtitkár helyettes tiltakozott. Én egyébként köszönöm nekik, mert egyébként soha nem jöttem volna el erre az érdekes kiállításra.
Név

Éljen Demszky és Fodor Gábor akik minden kétes ügyért bátran kiállnak.
Név

Köszönöm Semjén Zsolnak, hogy megnézhettem a kiállítást! Kiváncsian várom, mit szándékszik a jövõben betiltani!
Név

Soha nem szeretnék olyan országban élni, ahol akárki is mûvészeti alkotásokat akar betiltani!!
Egészen bizonyos, hogy a magyar katolikus egyház a legbigottabb és legostobább földrészünkön!
Olvashatatlan név

Semjén úr hozzánemértésérõl tett tanubizonyságot.
Üdv.

Szeretem a mûvészetet. De… aberrált õrülteket nem szeretnék még egyszer kiállításon látni. Ez undorító, gusztustalan, nem ide való. Sajnálom azokat, akik részt vettek ebben a gusztustalanságban. Kéne még egy helyet (vagy többet?) biztosítani az elmegyógyintézetben a kiállítás helyett.
Név

A mûvész  minden valószínûség szerint lefizette az Egyházügyi Államtitkárt, a hivatalos propaganda nélkül tizedannyian sem nézték volna meg a kiállítást.
Név

Ezt a Semjén Zsoltot vagy beugratták vagy nagyon megfizették: tudva, hogy a negatív reklámnál nincs jobb a világon!
De úgy gondolom, nem mûvészet, hisz a vért és az ölést a  háborúkba ennél nagyobb tökélyre vitték.
A kiállítás helye Veér András ideg és elmeosztályán lenne!
Név

Furcsa rémes játék. A pöffeszkedõ katolikus egyház szellemi kritikája. Szent és profán egy perverz olvasztótégelyben. Animális középkori kínzásprocedúra. A mûvészet autonóm.
U.i: Kisnyugdíjahergelés
Átlagemberuszítás
Név

T. Rendezõk, Nitsch és engedéyezõ (Fõpolgármester)!

A legvégsõfokú szemétségnek, becstelenségnek és a vallásoso liturgikus tárgyak meggyalázásának tartom ezt a mocskot és azt, hogy ezt engedélyezték közpénzbõl!!!

Demszky, Nitsch és a többiek!
Lehet, hogy ilyen lesz életetek a halál után?
Név

Ez ellen nem kell védekezni, csak több Vojnich színvonalú kiállításokkal ellenpontozni!
Olvashatatlan név

Szegény marhák! És a sok hússal mi lett?

Sehr geehrter Künstler!
Es fehlt einige Symbolzeichnen der Jüdischen Religion.
Die grosse Blutopfer stammen von dort, das ist der Würzel der Christlichen religion
Mit vielen Grüssen
Név*
*A bejegyzés szerzõje másnap, a kiállítás utolsó napján, a zárás elõtti percekben kék festékkel Dáviscsillagot fújt a Nagy Bikatakaró címû festményre.

Legközelebb a zsinagógában hasonlót Demszky elvtárs.
Olvashatatlan név

Brutális, kegyetlen, kõkemény. Valahol nagyon mélyen érinti meg az embert és elõhozza belõle a csodálkozást. Azért valamire felhívja a figyelmet:  a XXI. Sz.-I SZABAD Magyarországon figyelni kellene a véleménynyilvánítás szabadságára és nem úgy táncolni, ahogy a papok fütyülnek!!
Olvashatatlan név

Amióta Magyarországon csak az Egyházat ismerik el (ti. A Fidesz-uralom óta), nem árt, ha vannak ilyen kiállítások.
Név

Nagyon fontosnak tartom, hogy bemutatták Magyarországon is ezt a 6 napos misztériumjátékot, a csoport tevékenység páratlan megvalósulását, a pillanat-idõ rögzítését és az érzékszervi hatások állandósulását (íz-szagminta pl.).
A relíkviák megdöbbentõek, hitelesítik az installációval is a lét (Sein) egy szeletét. Nem feltétlenül azonosulok mindennel, de aki lebecsüli, az egy csoport pillanatnyi és mégis maradandó egymásra utaltságát irígyli.
Keresztnév
(zárás elõtt 1 nappal. Pá!)

Az egész politikai felhajtás jó reklám volt ennek az álmûvészi vérfürdõnek. Komolyan úgí éreztem magam, mintha az Internet valamelyik idevágó honlapját (pl. http//www.anus.com) nézegetném. Hogy ez egyházkritika lenne? Nem hinném. “Érdekes” emberek “érdekes” önmegvalósítása. Semmi több.
Név
joghallgató

Gyönyörû környezetben, nagyon gyenge rendezés, minõsíthetetlen álmûvészet.
Név

Disznó az, aki a disznót megeszi!

Aki elrendelte, hogy a kiállítást fél órával korábban zárják be, az egy gyáva disznó! Hogy stílszerû legyek.
Név

86-ban, amikor elõször jártam “Nyugaton”, az egyik dolog, amit magammal hoztam onnan, egy Nitsch-kötet volt. Azóta pár embernek kölcsönadtam, csak a Jankovich-ot felejtettem ki belõlük. Egyébként azóta talán sokat finomodott a stílusa.
olvashatatlan név

A kiállítást Csurka Istvánnak ajánlom…
Orbán Viktor

Ma, amikor “Európában” temetetlen holtak hevernek szerteszét és nap mint nap tárnak fel tömegsírokat sajnos az ilyen egyértelmû üzenetet hordozó kiállítás az ami képes negy indulatokat kelteni.
A mûvész csak azt mutatta me, amire az ember képes.
Név

Nekem sem tetszik, de attól még nem vallásgyalázó.
Ajánlom az urak figyelmébe Ady Endre –talán hallották már ezt a nevet – “A nagyváradi káptalan tisztessége” c. cikkét 1903-ból.
Tisztelettel:
Olvashatatlan név

Görögnek balgaság, zsidónak sovány.
Név

A feleségem majdnem csandázott, de nem holmi álszent prüdéria-morális miatt, hanem mert VEGETÁRIÁNUS.
Egyébként a Fülöp-szigetek-i bulik sokkal zordabbak, pedig annak az egyházfik még titokban örülnek is.
Most pedig, mivel megéheztem, beülök egy jó magyaros konyhára, nem tud valaki egy jó kajáldát?
név
mobiltelefonszám

Nitsch! Du Schweinehund Hauptjude!
Go to Auschwitz or Bergen-belsen to learn and not come back!

Gratulálok Semjén Zsoltnak! Igazán sikeres kiállítás lett belõle!!
Monogram

Tud bulizni ez a Nitsch!
név

Meglátszik, hogy az SzDSz-nek ennyire tellett.
olvashatatlan név

Nem hinném, hogy megértettem volna, de legalább a lehetõség megmaradt. Semjén Zsolt, Te oktondi!
név

A kiállítás mûvészi értéke vitatható. De az biztos, hogy a katolikus egyháznak semmi erkölcsi alapja a tiltakozásra. Mert bevezette és gyakorolta 300 évig az inkvizíciót, elégette Giordano Bruno-t, Galilei izagságát, hogy a föld forog, csak 400 év múlva ismerte el. És végül cinkosa volt a holocaustnak.
név

Hogy ezek után kvittek legyünk:
Húzzatok a kutya vérvörös faszára egy DÁVIDCSILLAGOT!!!
olvashatatlan név

Köszönettel tartozunk Dr. Semjén Zsolt államtitkár úrnak, valamint a Magyar Püspöki kar körlevelének és a Magyar Zsidó Szövetséges Hitközségnek, csakúgy, mint Gül Baba türbéjének, hogy kizökkentettek fásult tespedtségünkbõl és múzeumlátogatásra sarkalltak sokezer társunkkal egyetemben.
olvashatatlan név

Nemsokára pszichológusok fogják komoly tanulmányban feldolgozni a zsidóság nagy részének, köztük Hermann Nitschnek is a lelki torzulását a 2 ezer éves szétszóródás, skizofrénia, hazátlanság miatt. Alapmotívum: mindenki gyûlölete. Az Új Hölgyfutár tetejére zsidó grafikus rajzolta a gusztustalan magyar címert örzõ onanizáló angyalt és ördögöt, zsidó volt a fõszerkesztõ, Kis János csúfolta svájcisapkának a koronás címert, õ is zsidó, Verebes István Kassán úgy rendezte meg a Bánk bánt – õ is zsidó – hogy Ottó ágyhoz kötözi Melindát és ostorozza, perverz módra. A kassaiak elrémültek. Sorolhatnám. Ez rosszat fog megint szülni a zsidóság számára.  – Ez a  “mûvész” elmebajos, kórházba kellene vinni, nem pénzt adni a kiállítására. Gusztustalan.
Szomorúvá tett.
Név

A szent és a profán “összemosását“ Jézus Krisztus kezdte, amikor emberré lett. Az emberek azóta is keresik a misztériumot, a szentet. Hol jól, hol rosszabbul. Az egyház történelmében volt, hogy ennél sokkal profánabb, istentelenebb módon tette ezt. Nam vagyok egy nagy múzeumlátogató, ezért köszönöm a Püspöki Karnak, hogy felhívták a figyelmemet erre a kiállításra.
Név
(egy katolikus hívõ)