TROMBITÁS TAMÁS


Trombitás Tamás (Budapest, 1952.) szobrász, festõ
Trombitás Tamás a 80-as évek elejétõl az absztrakt geometrikus térképzés elkötelezettje grafikában, festészetben fémszobrászatban, fényplasztikában és mindezek összegzésében, az installációs tárgyegyüttesek létrehozásában. Képein a mértani idomok – hasábok, gúlák, kockák, kúpok –, a fõszereplõk; ezek tér- és síkbeli kapcsolatait jeleníti meg.  Ábrázolási eszközei minimálisak: az „üres” síkba helyezi el a formákat, egy-egy kontúr határozza meg az idomokat, mégis virtuális teret teremt. 
Ugyancsak a 80-as évek elejétõl foglalkozik a neonnal, mint festõi és térképzõ eszközzel. A 80-as évek második felétõl tárgyainak zömét fém és neon kombinációjú szobrok alkotják. Esztergált, maratott hasábok, kúpok, körök;  fém, mûanyag, kõ, vaspor, durva és megmunkált (csiszolt, polírozott felületek) szinte tetszõleges természetességgel kapcsolódnak egymáshoz, s alkotnak geometrikus szoborcsoportokat.  A 90-es évektõl figyelme a betû, az írásjel felé fordult. Stilizált, végtelenül leegyszerûsített aranybetû jelenik meg kubusain. Nagyszabású installációja szerepelt az 1993-as Velencei Biennálé legjobb kiállításán, a La coesistenza dell' arte-n (A mûvészet együttélése).  Az információ, amit az írás  hordoz, szinte rejtjelezett, sokkal inkább vizuális közlést, mint tartalmi mondanivalót hordoz. A fény – neon –,  a csillogás – az aranyfüst felület –,  a spiritualitást jelképezi; míg a fémkockák, a vasreszelék a súlyos, földit jelenítik meg. Ugyanez a téma, a sötét és csillogó ellentétpárja táblaképein is megformálódik. A most bemutatott két képe tulajdonképpen a Fõvárosi Képtár / Kiscelli Múzeum anagrammája.
 

Copyright © BTM    Utolsó módosítás: 2003. január 2.