A. Pesti veduták (1-104. sz.)      I. A Halászbástya felől felvéve (1-7. sz.)
      II. A királyi palota és várkert felől felvéve (8-28. sz.)
      III. A Várhegy egyéb pontjairól felvéve (29-43. sz.)
      IV. A vizivárosi Dunapart (44-58. sz.)
      V. Rakpiac, Dunasor (59-104. sz.)

B. Budai veduták (105-295. sz.)


      I. Kelet felől felvéve (105-110. sz.)
      II. Északkelet felől felvéve (111-113. sz.)
      III. Délkelet felől felvéve 114-131.sz.)
      IV. Észak-északkelet felől felvéve (132-137. sz.)
      V. A Várhegy (138-151. sz.)
      VI. A királyi palota (152-160. sz.)
      VII. A Várhegyről észak felé felvéve (161-165. sz.)
      VIII. A Tabán (166-175. sz.)
      IX. Krisztinaváros, Városmajor (176-198. sz.)
      X. Óbuda (199-204. sz.)
      XI. Hegyvidék (205-295. sz.)

C. Margitsziget (296-318. sz.)

D. Duna, Gellérthegy (319-347. sz.)

E. Lánchíd (348-457. sz.)      I. Clark első terve (348-388. sz.)
      II. Clark második terve (389-403. sz.)
      III. Hawkins I terve (389-403. sz.)
      IV. Hawkins II terve (404. sz.)
      V. Hawkins III terve ( 405-410. sz.)
      VI. A Rakpiac felől felvéve (411-417. sz.)
      VII. A mai Eötvös tér felől felvéve (418-423. sz.)
      VIII. A budai hídfő déli oldala felől felvéve (424-428. sz.)
      IX. A budai hídfő északi oldala felől felvéve (429-442. sz.)
      X. A pesti hídfő északi oldala felől felvéve (443-447. sz.)
      XI. Az építés ábrázolásai (448-456. sz.)
      XII. Háttér nélkül (457. sz.)

F. Pest-budai veduták (458-614. sz.)      I. A Gellérthegy tetejéről felvéve (458-472. sz.)
      II. A Gellérthegy északi és északkeleti lejtőjéről felvéve (473-496. sz.)
      III. A Gellérthegy keleti lejtőjének szikláiról felvéve (497-511. sz.)
      IV. A Gellérthegy-naphegyi nyereg felől felvéve (512-529. sz.)
      V. A Halászbástya-naphegyi nyereg felől felvéve (530-539. sz.)
      VI. A ferencvárosi Dunapart felől felvéve (540-556. sz.)
      VII. A tabáni Dunapartról észak felé felvéve (557-573. sz.)
      VIII. A vizivárosi Dunapartról dél felé felvéve (574-582. sz.)
      IX. A Rózsadomb felől felvéve (583-602. sz.)
      X. A Rákosmező felől felvéve (603-605. sz.)
      XI. Északi madártávlatból felvéve (606-613.sz.)
      XII. Déli madártávlatból felvéve (614. sz.)

UTCÁK, TEREK, EGYES ÉPÜLETEK ÁBRÁZOLÁSAI (615-1179. sz.)

Első kerület (615-693. sz.)      I. Királyi palota (615-631. sz.)
      II. Sz. György tér /Szertár, Teleki-, Sándor-palota/ (632-640. sz.)
      III. Szentháromság tér /Nb.templom, Városháza/ (641-658. sz.)
      IV. Uri utca (659-660. sz.)
      V. Helyőrségi templom (661-662. sz.)
      VI. Lánchíd tér /Alagút, Népszínház, Takarékpénztár stb/ (663-674. sz.)
      VII. Kapucinus rendház és templom (675-676. sz.)
      VIII. Bomba /Batthyány/ tér (677-678. sz.)
      IX. Blum malom (679. sz.)
      X. Rudasfürdő (680-688. sz.)
      XI. Rácfürdő (689-691. sz.
      XII. Déli pályaudvar (692. sz.)
      XIII. Disz tér (693. sz.)

Második kerület (694-733. sz.)      I. Császárfürdő (694-714. sz.)
      II. Császármalom 715-719. sz.)
      III. Gül Baba türbéje ( 720-723. sz.)
      IV. Sz.Sir- /Veronika-/ kápolna (724-725. sz.)
      V. [Országúti]ferences rendház és templom (726-727. sz.)
      VI. Budai /első/ lövölde (728. sz.)
      VII. "Primás ház"(729. sz.)
      VIII. Régi Sz. János kórház (730. sz.)
      IX. Budai Király malom (731. sz.)
      X. Werther Frigyes gyártelepe (732. sz.
      XI. Ganz vasöntőde (733. sz. )

Harmadik kerület (734-754. sz.)      I. Kiscell (734-736. sz.)
      II. Zsinagóga (737. sz.)
      III. Csillaghegyi /?/ forrás (738. sz.)
      IV. Hajógyár (739-754. sz.)

Negyedik kerületből nincs ábrázolás


Ötödik kerület (755-974. sz.)      I. Váci utca (755-757. sz.)
      II. Nagyhíd /Deák Ferenc/ utca (758-759. sz.)
      III. Vigadó utca (760. sz.)
      IV. Szervita /Martinelli/ tér (761-762. sz.)
      V. Ujvásár /Erzsébet/ tér (763-765. sz.)
      VI. József /nádor/ tér (766-770. sz.)
      VII. Széchenyi liget (771-773. sz.)
      VIII. Szinház /Vörösmarti/ tér- Német színház ( 774-790. sz.)
      IX. Ferenciek tere és temploma (791-792. sz.)
      X. Hal tér (793 -795. sz.)
      XI. Belvárosi főplébánia templom (796-797. sz.)
      XII. Makedon /görög/ templom (798-799. sz.)
      XIII. Lipótvárosi templom (800-801. sz.)
      XIV. Evangélikus templom (802-803. sz.)
      XV. Magyar király-szálló (804-813. sz.)
      XVI. Nádor-szálló (814. sz.)
      XVII. Vadászkürt-szálló (815-817. sz.)
      XVIII. Tigris-szálló ( 818-821. sz.
      XIX. Frohner-szálló (822-823. sz.)
      XX. Diana-fürdő (824-826. sz.)
      XXI. István főherceg-szálló (827-835. sz.)
      XXII. Nákó-palota (836-837. sz.)
      XXIII. Ullmann-palota /Európa-szálló/ (838-839. sz.)
      XXIV. Második német színház (840. sz.)
      XXV. Harmadik német színház (841. sz.)
      XXVI. Uszodák (842-846. sz.)
      XXVII. Brudern palota (847-848. sz.)
      XXVIII. Kereskedelmi csarnok-Lloyd-palota (849-865. sz.)
      XXIX. Pesti első Vigadó (866-881. sz.)
      XXX. Pesti második Vigadó (882-888. sz.)
      XXXI. Angol királynő-szálló (889-895. sz.)
      XXXII. Pesti első megyeháza (896-897. sz.)
      XXXIII. Pesti második megyeháza (898-904. sz.)
      XXXIV. Invalidus-palota - Károly laktanya (905-912. sz.)
      XXXV. Pesti első városháza (913. sz.)
      XXXVI. Pesti második városháza (914-931. sz.)
      XXXVII. Egyetem, egyetemi templom, papnövelde (932-937. sz.)
      XXXVIII. Magyar Tudományos Akadémia (938-945. sz.)
      XXXIX. Ujépület (946. sz.)
      XL. Horváth-ház (947-948. sz.)
      XLI. Cziráky-palota (949. sz.)
      XLII. Wodianer Sámuel háza (950. sz.)
      XLIII. Marczibányi-ház (951. sz.)
      XLIV. Károlyi-palota (952. sz.)
      XLV. Döring-ház ( 953. sz.)
      XLVI. Wodianer Rudolf háza (954. sz.)
      XLVII. Birly- /"Nagy Kristóf"/ ház (955. sz.)
      XLVIII. Cukortisztító gyár (956. sz.)
      XLIX. Pesti negyedik lövölde ( 957-960. sz.)
      L. Pesti főreáliskola ( 961. sz.)
      LI. Hausner üzletház (962. sz.)
      LII. Pesti hajóhídfő (963. sz.)
      LIII. Berghardt-ház (964. sz.)
      LIV. Mocsonyi-ház (965. sz.)
      LV. Pesti hengermalom (966. sz.)
      LVI. " Háznégyszög" (967-968. sz.)
      LVII. Franklin Társulat (969-970. sz.)
      LVIII. Wurm udvar (971. sz.)
      LIX. Skót misszió iskolája (972. sz.)
      LX. Pesti Takarékpénztár (973. sz.)
      LXI. Első Magyar Általános Biztosító Intézet (974. sz.)

Hatodik kerület (975-993. sz.)      I. Indóház (975-980. sz.)
      II. Batizfalvy gyógyintézet (981-983. sz.)
      III. Terézvárosi plébániatemplom (984. sz.)
      IV. Vakok Intézete (985-986. sz.)
      V. "Páris városa"-fogadó (987. sz.)
      VI. Ungár Gyula gazdasági gépgyára (988. sz.)
      VII. Zarzetzky József gyufagyára (989-990. sz.)
      VIII. Schlick Ignác vasöntődéje (991. sz.)
      IX. Pesti leányárvaház (992. sz.)
      X. "Bethesda" kórház (993. sz.)

Hetedik kerület (994-1019. sz.)      I. Pesti ötödik lövölde (994-997. sz.)
      II. Valero első selyemgyára (998-999. sz.)
      III. Izraelita imaterem az Orczy házban (1000. sz.)
      IV. Pesti orthopaed intézet (1001. sz.)
      V. Vasfürdő (1002-1003. sz.)
      VI. Pekáry ház (1004-1007. sz.)
      VII. Dohány utcai zsinagóga (1008-1015. sz.)
      VIII. Pesti kereskedelmi kórház (1016. sz.)
      IX. Országos protestáns árvaház (1017. sz.)
      X. Unger-ház (1018.sz.)
      XI. Schön-féle zsinór-, gomb- és paszománygyár (1019. sz.)

Nyolcadik kerület (1020-1106. sz.)      I. Nemzeti Múzeum (1020-1044. sz.)
      II. Pesti magyar Színház-Nemzeti Színház (1045-1067. sz.)
      III. Orczy kert - Ludoviceum (1068-1076. sz.)
      IV. Festetics-kert- Fűvészkert (1077-1082. sz.)
      V. Képviselőház (1083-1088. sz.)
      VI. József fiúárvaház (1089. sz.)
      VII. Pesti légszeszgyár (1190-1091. sz.)
      VIII. Pesti evangélikus szlovák gimnázium (1092-1093. sz.)
      IX. Ötpacsirta utcai házsor (1094. sz.)
      X. Festetits-palota (1095-1096. sz.)
      XI. Nemzeti lovarda (1097.sz.)
      XII. Károlyi Alajos palotája (1098. sz.)
      XIII. Rókus kórház és kápolna (1099-1100. sz.)
      XIV. Kerepesi temető (1101. sz.)
      XV. Magyar Északi Vasút pályaudvara (1102-1103. sz.)
      XVI. Nemzeti Tornacsarnok (1104-1105. sz.)
      XVII. Beleznay kert (1106. sz.)

Kilencedik kerület (1107-1115. sz.)      I. Széna /Calvin/ téri református egyház (1107-1108. sz.)
      II. Mária Terézia laktanya (1109. sz.)
      III. Köztelek (1110. sz.)
      IV. Vidats István gépgyára (1111-1113. sz.)
      V. Farkas István gépgyára (1114. sz.)
      VI. Schlick Ignác vasöntődéje (1115. sz.)

Tizedik kerület (1116-1122. sz.)


      I. Kőbányai sziklapincék (1116. sz.)
      II. Pest-szolnoki vasút vendéjlője (1117. sz.)
      III. Tüköry Sándor serfőzője (1118. sz.)
      IV. Kőbányai serfőzőház (1119. sz.)
      V. Dreher-féle serfőző (1120. sz..)
      VI. Barer-féle serfőzde (1121.sz.)
      VII. Kőbányai víztároló (1122. sz.

Tizenegyedik kerület ( 1123-1133. sz.)      I. Kamaraerdő (1123-1124. sz.)
      II. Keserüvíz források ( 1125-1130. sz.)
      III. Sárosfürdő (1131-1133. sz.)

Tizenkettedik kerület lásd a 205-295.számok alatt


Tizenharamdik kerület (1134-1150. sz.)      I. Pannónia gőzmalom (1134-1137. sz.)
      II. Árpád gőzmalom (1138-1139. sz.)
      III. Ujpesti hajógyár és kikötő (1140-1142. sz.)
      IV. Lóvasút végállomás ( 1143-1144. sz.)
      V. A régi [váci] temető (1145-1146. sz.)
      VI. Neuschloss J. faárugyára (1147. sz.)
      VII. Első pesti fametsző, gyalu- és faárugyár (1148. sz.)
      VIII. Esti Victória gőzmalom (1149. sz.)

Irodalomból ismert      I. "Tájrész a Rákospatak mellett" (1150.sz.)

Tizennegyedik kerület (1151-1173. sz.)      I. Városliget (1151-1168. sz.)
      II. Hermina kápolna (1169-1170. sz.)
      III. Fischer gyógyintézet (1171-1173. sz.)

Tizenötödik kerület (1179. sz.)      I. Rákospalota első vasuti állomás (1179. sz.)

Tizenhatodik- huszonegyedik kerületről 1800-1870 között ábrázolások nem készültek


Huszonkettedik kerület (1175-1179. sz.)


II. Budafok (1175-1177. sz.)


      III. Nagytétény (1178-1179. sz.)

ESEMÉNYÁBRÁZOLÁSOK VÁROSKÉPI HÁTTÉRREL (1180-1499. sz.)      1800-1826.: Különféle (1180-1183. sz.)
      1827.: Lóverseny (1184-1189. sz.)
      1839.: Árvíz:árvízkép(1191-1269. sz.) árvízjelenet (1270-1295. sz.)
      1848-1849.: Forradalom és szabadságharc (1296-1407. sz.)
      1867.: I. Ferenc József koronázása1455-1499 Különfélék