SZIRTES JÁNOS


Szirtes János (Budapest, 1954.) grafikus, installátor, akció- és festõmûvész
Szirtes JŠnos: 1992 / 3 a-bA Magyar Iparmûvészeti egyetem tanára. 1972-tõl számtalan performance rendezõje, résztvevõje és megvalósítója. Munkássága rendkívül sok területet foglal magába, a pályája elején  elsõsorban akcióiról volt ismert. A 80-as években expresszív, ornamentikus gesztusképeket festett; képei színes, szövetszerû felületet kaptak, amelyre azután több, fekete-fehér jelekbõl álló réteg került. Mûveinek (festészetében és akcióiban egyaránt) középpontjában a privát mítosz, a mágia, a kultikus cselekvés áll. A 90-es évektõl fimon felületû, több rétegben megfestett, majd összekormozott texturákat fest, melynek középpontjában mindig egy-egy emberlenyomat áll. A 90-es években festett Fekvõ fa sorozat közös formai jellemzõje, technikai értelemben, hogy egy határozott felület vagy gesztus és egy elmosódó felület és forma együttes szerepeltetése történik minden képen. Gondosan megfestett, szinte "kristályszerkezetû" vegetációs  formák uralják a képmezõ elsõ felületét. A látvány geometrikus, miközben amorf is. Szirtes esetében ezek a határok egyszerûen nem lényegesek. Ugyanaz a tartalmi és formai értéke minden egyes tárgyának, másfelõl a leheletnyi elmozdulások, azok a nüánszok, amelyek a méret és hordozóanyag karakterének különbözõségébõl adódik, teszik egyre gazdagabbá a variációs sort.
 
 

Copyright © BTM    Utolsó módosítás: 2002.január  24.