Szíj Kamilla

Ez a mûvész hatalmas méretü kompozíciókká fejlesztett metszeteket készít papírra, oly módon, mintha fémmel dolgozna.
A papír áttetszõségével, a szél nyomaihoz hasonló vonalak szabadságával játszva, rajzai olyan hatást keltenek, mintha felülrõl nézve egy kiszáradt földön szent hieroglifákat látnánk. Egyesek talán egy futurista lézerrel rajzolt kísérleteit látják bennük. Szíj Kamilla, azt hiszem, utakat rajzol, és tapogatózásai, bolyongásai egy benépesült magányba visznek bennünket. Így haladva a titkos egységek találkozója felé, bizonytalanságot, sõt elbátortalanodást élünk át, és túl kell haladnunk a fehérek, szürkék könnyedségén, az anyagfelület ürességén, hogy az örömön túl, a kiteljesedés érzését is elérjük. Valamennyi metszetében egy lázba hozott sejt terében, több világ metszéspontjában, egy atommagba merülünk. 
Az absztrakción túl, ahol a kockák, hengerek, piramisok és körök elnagyoltak, és egyesülésre várva, éppen kialakulóban vannak, a béke és a derü fénye felé haladunk. A kép dermájára helyezett fény, két víz között, folyékony lakkal bevonva, finoman hozzáadódik a ceruzanyom mélységéhez, hogy az átlátszót összekapcsolja a kimondhatatlan vággyal.
A vágy kaligráfiái a hiány és a csordultig tele között, Szíj Kamillát a rézkarc erõteljes rajzolójaként határozzák meg, aki a ma kísérleteinek hullámzásában nagymértékben jelen van.
A kört, a háromszöget, a négyzetet vagy a kötegeket, olyan, egy nehéz út szélén elhelyezett jelzõrudak szimbólumaként használja fel, amelyeken túl kell haladunk, hogy eljussunk formáinak jelentéséhez. Sorozatokat készít, mintha így akarna bennünket megszelidíteni. Úgy gondolja, hogy kétféle mûvész létezik : „Akik a külsõ világon elmélkednek és akik a belülrõl jövõ sugallatból merítenek”. Lehet, hogy a saját módján a kétféle eljárást próbálja összebékíteni.
A szabadság problémája az, ami leginkább foglalkoztatja. Hogyan lehet egy adott állapotban szabaddá válni, hogyan lehet a saját lehetõségeinek kiteljesedéséhez eljutni? A szabadság feltétele a határok ismerete, az akadályok tudata és fõleg a választás képessége. A magam részérõl emlékeztetni szeretnék arra, hogy a választás a lemondás képességét is jelenti.
Azoknak a mûvészek munkájából, akikkel Budapesten talákoztam, hiányzik a szexualitás, legalábbis együk sem beszélt róla. A szexuális képzelõdés valamennyi dimenziója, úgy a túlkapás, mint az elfojtás értelmében, rejtve marad, kivéve éppen Szíj Kamillát, akinek munkájában vízjelként ütközik ki. 
Égõ vágy él benne, hogy megtalálja, kiépítse helyét a világegyetemben. Mintha egy buborékban élne, hogy könnyebben tudja a teljességet keresni, és ne záródjon be a részbe vagy kettõsségbe. Mint elmondta, gyerekkora óta tisztában van azzal, hogy nem akar semmilyen mozgalomhoz tartozni. Egészen fiatalon visszautasította az úttörómozgalmat, a vallást és a politikát, és ez  magányos útra vezette. Élete olyan úthoz hasonlítható, amely egy megfoghatatlan, de nem megközelíthetetlen pont felé közelít. Olyan út, amely az örökké tartó keresésben nem érkezik el sehova, és ahol a szomorúság talán a végtelen harag álarca. Hieroglifái megfejtésre, elmélyülésre és megértésre várnak. A rajz el lett ültetve, hagynia kell, hogy a szándék a felszínre törjön.
Szíj Kamilla zûrzavart szervez, hogy azután összegyûjtse a szétszórt mozgalmakat és magához édesgesse a szövetségeseket egy elfelejtett vagy bántalmazott világ erõinek feltámasztásához. Rajzain gyújtópontot találunk, amelytõl a kép belsejébe jutunk, magunk mögött hagyva nemcsak a bennünket körülvevõ világot, de a külsõ világ minden egyéb részét is.


Copyright © BTM    Utolsó módosítás: 2002. január 15.