in memoriam

STUIBER ZSUZSA

 

 

 

 

 

 

Fővárosi Képtár / Kiscelli Múzeum Templomtér
The Municipal Picture Gallery / Museum Kiscell Templespace
1037 Budapest, Kiscelli u. 108.
2000. december 14–2001. január 14..

A kiállítást rendezte / Curator Mattyasovszky Péter
A katalógus szöveg / Text by dr. Szabó Júlia
Fordítás / Translation V.P.F. Cserba, Klimó Ágnes, Köböl Anna
Fotó / Photos ARCUS Stúdió, Sebők Miklós
Katalógusterv / Layout Dömény Csaba
Nyomdai munkák / Printed by Nalors Kft. Vác
A kiállítás támogatói / The exhibition sponsored by Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága

Fővárosi Képtár katalógusai 111.
Sorozatszerkesztő / Serial editor Fitz Péter
ISSN 1416-4922
ISBN 963 9340 02 2

Felelős kiadó / Responsible editor dr. Bodó Sándor a BTM főigazgatója
© Fővárosi Képtár és a szerzők / Municipal Picture Gallery and the Authors