Schmal Károly


 

Schmal Károly technikája segítségével olyan párhuzamos világba kalauzol bennünket, amelyben együtt él a rend és a zürzavar.
Légies, tiszta festészet, fény, amelyen a kétség zónái, megannyi kérdés haladnak át. Ecsetje a szkennerhez hasonlóan, felfedi a valóság belsejét, amivel szembetalálkozunk, anélkül, hogy sokat látnánk belõle. A szikéhez hasonló tekintet közvetítésével egyik valóságból a másikba  vezet bennünket, feltárja az állandóan építés alatt álló, örök harmónia szerkezetét, csontvázát.
Ismeri az árnyék nyugtalanító, de a fejlõdõ forma bizalmas útjának leleplezéséhez szükséges részét. Rajzai nyitottak maradnak, nem dermedtek, túláradnak a kereten, ami nem rejt belõlük mást, mint a magot, a csírát. 
A valódi és a virtuális tér közötti pengeélen köszörüli a lelket, a szárnyalás alapját képezõ növekedésre, meghosszabbításra serkenti. Képei, amelyeket láthattunk, az egész élet befogadásához túl kicsi, túl szûk testhez hasonlítanak. Hullámok az égen, ég a hullámokban,  a foltokon egymást keresztezõ, szelídségben és keménységben született végtelen vonalak jellemzik festményeit. Az egymásba hatoló, mélységet adó és az egymással sohasem találkozó, párhuzamos világokat kidomborító síkokkal formálni tudja a teret.
Képeit, úgy tûnik, két elsõdleges alkotóelem köré építi fel. Egy belsõ, virtuális oldal együttese és a külsõ világot képviselõ látható oldal köré. Egy hajtás szeli át azokat, és ez a titokzatos hajtás a találkozás érzékeny helye. Az anyag elõtti állapothoz hasonló mozgás, energia van benne. Mint a mûvész jelzi nekünk, „nagyon fontos, hogy a festményeimet ne keretezzem be.” Úgy dolgozik, mintha a állandóan teremtés alatt álló idõ és tér bevésésére fáradhatatlanul keresné az átjárást a virtuális és való világ között. A titkot mutatja meg, anélkül, hogy értelmet akarna adni neki.
Úgy tûnik, hogy az átjárópont, a nyílás – mindig a pillanat hegyes élén – kitér a halál elõl  vagy  a halálra, egy kimondhatatlan túlvilágra  bukkan.
Saját létezésén túl, a túlvilági élet az, ami „a földi világnak a nyomdokában, egy másik világba” hajtja. Mint mondja, jeleket akar teremteni, de nem ennek a világnak, hanem az ezen túl létezõnek. Az a legfontosabb, ami „utána” következik.  „Nem szabad, hogy a fényt bármi is megállítsa.” 
Keresésében kettõs célhoz marad hû: egyrészt bemutatni azt „ami itt tud a másik világról szólni”, másrészt „az alkotásban errõl a világról vallani a másikért”.
Bátran szembeszáll azzal a technikai problémával, hogy a festményein a tér különbözõ dimenzióit akarja szemûnk elé tárni. Magányos harc kifejezésre juttatni a jelenlét lényegét anélkül, hogy azt bezárná, és benne maradni a jövõben feltáróként szolgáló mozgásban.
Schmal Károly magányos munkája meghatónak és szenvedélyesnek mutatkozott számunkra, mert úgy tûnik, hogy lényének minden idegszálával az ismeretlennel próbál párbeszédbe elegyedni. Aszkétikus festészetébe belefeledkezve, a megközelíthetetlen keresésének, a váratlannal folytatott beszélgetésnek szentelhetjük magunkat. Nem tudja, hogy ebbõl mi érkezik hozzá vissza, a visszajelzés tapinthatatlan, megfoghatatlan marad, ajándék-mû  a világ számára. Az a benyomásom, hogy egyiptomi, indiai, olaszországi és holland utazásaiból a megközelíthetetlen nosztalgiáját hozta magával. Schmal Károly nem akarja megdermeszteni a teret, a világegyetem minden pontjában ott akar lenni, több dimenziós festményei a szobrokkal flörtölnek.
Az íly módon összehajtott, elrendezett, kinyújtott papír a körforgásban jelenlévõ valamennyi jel emlékét hivatott magába foglalni.Copyright © BTM    Utolsó módosítás: 2002. január 15.