Pinczehelyi Sándor
kiállítása

Fõvárosi Képtár / Kiscelli Múzeum
Templomtér
1999. szeptember 23.–október 31.
A kiállítást rendezte: Pinczehelyi Sándor és Mattyasovszky Péter 
Pinczehelyi Sándor 1946-ban Szigetváron született. 1970-ben végzett a pécsi Tanárképzõ Fõiskolán, azóta is Pécsett él és dolgozik.
Rendszeres kiállítója a hazai és külföldi galériáknak, múzeumoknak. Mûvei megtalálhatók szinte valamennyi modern mûvészettel foglalkozó múzeum gyûjteményében.

Pinczehelyinél minden jelkép idézõjelbe kerül, ahogy Várkonyi György írja róla:
„Ez az írásjel végtelenül fontos, hiszen ha valaki nem vesz tudomást erröl (és a kontextusról, a tágabb tudásról), bátran félreinterpretálhatja Pinczehelyi mûveit akár a „Munkás-paraszt hatalom” akár az „Isten, Haza, Család” (lásd pl. „Magyar kenyér”) jelszavakkal jellemezhetõ „Weltanschauung” jegyében, pusztán ikonográfiai alapon. Pinczehelyi kívülállásában az a legkülönösebb, hogy éppoly ösztönös, mint amennyire intellektuális. Ez a dichotómia mûködik a jelképek használatában is. Nehéz eldönteni, hogy azért ábrázolja-e magát a bárányvivõ (Orpheusz, Jó pásztor) szerepében, mert régóta kedveli ezt a gyapjas, bégetõ állatot, s most kedve támadt fényképezkedni vele, vagy azért mert pontosan ismeri a motívum történetét és ikonográfiai jelentésváltozatait a pogány antikvitástól az ókereszténységen át Picasso-ig és Markus Lüpertz-ig”
 


                        
 

                        


Utolsó módosítás: 2000. június 15.