GEORGE PECK

 
Időrétegek, festékrétegek
 

Fővárosi Képtár / Kiscelli Múzeum Templomtér
The Municipal Picture Gallery / Museum Kiscell Templespace
1037 Budapest, Kiscelli u. 108.
 

2002. szeptember 27–október 27.

A kiállítást rendezte / Curator Fitz Péter
Fordítás / Translation
Fotó / Photos Bakos Ágnes, Tihanyi Bence (a kiállításon / on the exhibition)
Katalógusterv / Layout Gábor Imre
Nyomdai előkészítés / Preprint GMN Repro, Budapest
Nyomdai munkák / Printed by Nalors Kft. Vác

A kiállítás támogatói / The exhibition sponsored by Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága, Soros Alapítvány

Fővárosi Képtár katalógusai 116.
Sorozatszerkesztő / Serial editor Fitz Péter
ISSN 1416-4922
ISBN 963 9340 13 8

Felelős kiadó / Responsible editor dr. Bodó Sándor a BTM főigazgatója
© Fővárosi Képtár és a szerzők / Municipal Picture Gallery and the Authors