Németh Hajnal
    ÖSSZEOMLÁS / CRASH
    PASSZÍV INTERJÚ

 

 

 

 

 

 

 


Fővárosi Képtár / Kiscelli Múzeum, Templomtér
The Municipal Gallery / Museum Kiscell,  Templespace
1037 Budapest, 
Kiscelli út 108.

2012. március 2–május 2.

A kiállítást rendezte / Curated by Sasvári Edit
Szöveg: Mélyi József
Fordítás / Translated by Sipos Dániel
Fotó / Photos by  Antal Barbara, Bakos Ágnes, Kállai Zsuzsa, Nick Simpson, Suhajda Krisztián, Tihanyi Bence
Tervezte / Designed by Németh Zsuzsanna, BAZINGA!
Nyomdai munkák: Gelbert Nyomdaipari Kft.

Fővárosi Képtár katalógusai 146.
Sorozatszerkesztő: Fitz Péter
Felelős kiadó: dr. Bodó Sándor a BTM főigazgatója
ISSN 1416 4022
ISBN 978 615 5340 83 1

Ára: