MULASICS LÁSZLÓ


  

 

 

 

Fővárosi Képtár / Kiscelli Múzeum, Templomtér
The Municipal Picture Gallery / Museum Kiscell, Templespace
1037 Budapest,
Kiscelli út 108.

2002. július 11–szeptember 1.

A kiállítást rendezte / Curator Fitz Péter
Szöveg / Text by Fitz Péter, Hajdu István, Rum Attila
Nyomdai előkészítés / Pre print GMN Repro
Nyomdai munkák / Nalors Kft. Vác
A kiállítás támogatta / The exhibition sponsored by Nemzeti Kulturális Alapprogram,
Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága, Soros Alapítvány

 

Fővárosi Képtár katalógusai 120.
Sorozatszerkesztő / Serial editor Fitz Péter
ISSN 1416-4922
ISBN 963 9340 15 4

Felelős kiadó / Responsible editor dr. Bodó Sándor a BTM főigazgatója
© Fővárosi Képtár és a szerzők / Municipal Picture Gallery and the Authors 2002.