ANNA MARK

Reliefek / Grafikák

 

 

 

 

 

Fővárosi Képtár / Kiscelli Múzeum Templomtér
The Municipal Picture Gallery / Museum Kiscell Templespace
1037 Budapest, Kiscelli u. 108.
2004. március 19–május 2.

Francia Intézet Budapest / Institut Francais de Budapest
1011 Budapest, Fő utca 17.
2004. március 18–május 2.
 

A kiállítást rendezte / Curator Sasvári Edit (Fővárosi Képtár), Lengyel Zoltán (Francia Intézet
A katalógust szerkesztette / Edited by Sasvári Edit
Fordítás / Translation V.P.F. Cserba, Klimó Ágnes, Köböl Anna
Fotó / Photos Laurent Lecat, Jean-Louis Losi, P. Maurin-Berthier, André Morain, Sarkantyú Illlés
Portré / Portrait sarkantyú Illés
Katalógusterv / Layout Anna Mark
Nyomdaelőkészítés / Preprint Arcus Stúdió
Nyomdai munkák / Printed by Nalors Kft. Vác
A kiállítás támogatói / The exhibition sponsored by Budapesti Tavaszi Fesztivál, Depart-DeBooij, Francia Intézet Budapest

Fővárosi Képtár katalógusai 128.
Sorozatszerkesztő / Serial editor Fitz Péter
ISSN 1416-4922
ISBN 963 9340 31 6

Felelős kiadó / Responsible editor dr. Bodó Sándor a BTM főigazgatója
© Fővárosi Képtár és a szerzők / Municipal Picture Gallery and the Authors