MAJOR KAMILLMajor Kamill (Perkáta, 1948.) festõ, grafikus

Major Kamill: kiállítási részlet Két évi budapesti tartózkodás után, 1972-ben Franciaország-ban telepedett le. A párizsi Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs-ban szerzett diplomát, ahol jelenleg is tanít. Kapcsolata a magyarországi mûvészeti élettel azonban nem szakadt meg; részt vesz itthoni kiállításokon, ill. Franciaországban élõ mûvészek csoportos bemutatkozásait szervezi Magyarországon. Hosszú ideig a Pére-Lachaise temetõ szomszédságában lakott, ahol gyakori látogatásai során fotók százait készítette. Késõbb e „motívumgyûjtõ” tevékenységét más temetõkre is kiterjesztette. Ezekbõl született elsõ kiadványa, a Le Livre des Morts (Holtak könyve) címû szita-albuma 1978-ban, mely kedvezõ fogadtatásban részesült. Grafikai munkáinak készítésével párhuzamosan festészettel is foglalkozik. A fekete és fehér, színes és színtelen, telt és üres közötti metamorfózist kutatja; az anyag örök átváltozását, hogy az emberi test, az írott és vésett szövegek maradványainak prezentálásával tudatosítsa bennünk az ember és kultúrájának mulandóságát, s kitapogassa az emlékezet határait. A nyomhagyás eszközeivel igyekszik a nyomtalanság érzetét kelteni, hogy a megszûnés pillanatát tetten érje.
 


Copyright © BTM    Utolsó módosítás: 2002. január 28.