Lovas Ilona


 

Lovas Ilona olyan tárgyakat teremt, amelyek egy, csak bizonyos alkotók által uralni képes, láthatatlan erõtér hatására felemelkednek. Mûveinek, melyeket felénk nyújt, társszerzõivé válunk.
Biológiai eredetû anyagokat (marhabelet) használ fel, amelyek pergamenné keményedve nagy emberi szenvedélyeket hordoznak és tolmácsolnak.
Világosan érzékelhetjük egyéni élettel rendelkezõ gubóinak és bábjainak kigubózását. Mozdulatlanul, az üdvözült szárnyalás reményével. Várakozva a változásra és átváltozásra. Igen, mindennek mi is részesei vagyunk. 
Ugy tûnt számomra, hogy  szenvedélyekkel, emberi ellentmondásokkal foglalkozó munkája szilárdságot és tartós létezést igényel. Azért társítja, rétegekben egymásra helyezve, az üveget a bõrrel, hogy kifejezésre juttassa a létezés rétegeit és talán az intimitás különbözõ szintjeit, – hogy a megközelíthetetlentõl a láthatatlanig haladjon. Lovas Ilona munkái egy elveszített, archaikus tudáshoz, a sámánizmus eredetéhez nyúlnak vissza.
Beleket mángorol, hogy föltárhassa a belsõ problémákat, és hogy megkísérelje azokat termékeny tekintetet és teljes figyelmet igénylõ, érzékeny anyagcserében felszínre hozni. Legyen az egy “mandala”- tál vagy egy zsoltárokkal teleírt pergamen biológiai anyagon, megkísérel beavatni bennünket a mindnyájunkban rejtõzõ istenségbe.
Elsõsorban szimbolikus anyagokat használ: sót, bõrt, pászkát. Az étkezés a nemes, tökéletes baráti légkör szimboluma. Nyitott asztalához mindenkit meghív, a táplálék adása, a nem várt vendégnek felajálott hely, a megállított idõ a vendéglátás egyetemességét jelenti.
A "Test az asztalon" címû, másik kompozíciójában, az ellentmondást kiélezve, az összemérhetetlen távolságot mutatja be két olyan ember között, akik fizikailag ugyan közel vannak egymáshoz, de mélyreható találkozásuk lehetõsége fényévnyire. Az ellentmondásokkal játszik, az üveg/papír hamis átlátszóságával, ami nem felfed, hanem talán homályosabbá, bizonytalanabbá tesz, ami kétséget hint a valóság tétjébe. 
Az erõs ökológiai érzékenységgel rendelkezõ Lovas Ilonát a halak pusztulása, a víz, a föld szennyezését okozó ciánmérgezés (jelenleg idõszerü probléma) közelrõl érinti. Önmagát állítja a tragédia fókuszába, míg a többiek – mi mind – süketek és vakok. „A lázadás, az állandó felháborodottság állapotát érzem. A világ újrarendezésének vágyát. A világ szenvedését egy kicsit minden embernek hordoznia kell  .... de nem fenntartania. Még a szenvedés is megtisztít bennünket és igényesebbé tesz.” Lovas Ilona szerint a mûvész  a mindnyájunkban lakozó sötét erõk feltárója. Megérteti velünk, hogy a képzõmûvészeti alkotás az, ami lehetõvé teszi, hogy kapcsolatba kerüljünk saját hiányosságainkkal, egyúttal felfedezzük mélyen rejlõ, gyakran kiaknázatlan törekvéseinket is. Úgy érzi, a kultúra olyan, mint egy hatalmas, újra teleírt pergamen, amelyen a hozzá hasonlók által, nemrégiben elhelyezett íráson, rajzon vagy jelen keresztül elõtûnnek a korábbi nyomok, és résztvesznek az élet titkainak feltárásában.
 Lovas Ilona számára minden alkotásban van valami egyetemes, ami kering, ami utolér, és ami kibékíti bennünk a bensõnket a külsõvel. Munkássága olyan úthoz hasonlítható, amely a kiábrándultságtól a kötelezettség vállaláson át, a szeretethez vezet. „Utjára engedni egy képet, olyan mint amikor egy régi seb vérezni kezd” – mondja. És érezzük, hogy ez az elszakítás magának, a számunkra nyújtott ajándéknak a mércéje.Copyright © BTM    Utolsó módosítás: 2002. január 15.