A László Károly gyűjtemény

A kiállítást 2000 november 30-án, a letéti szerződés lejárta miatt a múzeum lebontotta és a gyűjteményt visszaszállította Bázelbe.

A kiállítást rendezte: Lorányi Judit
A katalógust szerkesztette: Fitz Péter
Elõszó: dr. Beke László és Fitz Péter
Tanulmány: dr. Passuth Krisztina
Interjú: dr. Passuth Krisztina
Fordította: Baranyi Edit
ISBN 963 7550 76 3
 

 

László Károly, a magyar származású, Bázelben élõ műgyűjtõ a mintegy 10-15.000 darabra tehetõ gyűjteményét évek óta szeretné szülõföldjén, Magyarországon elhelyezni. Számos sikertelen próbálkozás után most egy hosszútávú megoldás körvonalazódik Budapest Fõváros Önkormányzatának közreműködésével. Elsõ lépésként 1996 õszén a Műcsarnok és a Fõvárosi Képtár közös kiállításán megismerkedhetett a közönség a gyűjtemény javával. Most, 1997. május 17-én hosszú távú, tartós letétként mintegy kétszáz darab műalkotás kerül a Fõváros képzõművészeti gyűjteményébe, a Budapesti Történeti Múzeum Fõvárosi Képtárába, a Kiscelli Múzeumba. László Károly az 1950-es évek második felétõl foglalkozik műgyűjtéssel. A képzõművészeti gyűjteménye a két háború közötti művészet olyan területeit öleli fel, amelyet idehaza közgyűjtemények az adott idõszakban nem gyűjtöttek, illetve az alkotók munkásságának döntõ része külföldön zajlott, ezért pótlásukra soha nem kerülhetett sor (pl.: Moholy-Nagy László, Beöthy István, Csáky József, Ébneth Lajos, Weininger Andor; Natalia Goncsarova, Francis Picabia, Burne Jones, Lothar Schreyer). László Károly gyűjteményének képzõművészeti részében olyan értékek is találhatók, amelyek Budapestre kerülve, az adott korszak művészettörténetérõl alkotott képünket meg változtatják. A legértékesebb tárgycsoportok a következõek: nagybányai festészet, a tízes évek végi, húszas évek eleji konstruktivizmus (Kassák-kör, aktivizmus) a 20-as, 30-as évek avantgárdja (Bauhaus és köre) magyar és az ezzel kapcsolatban lévõ nemzetközi anyag; szecessziós, szimbolista és preraffaelita művek, art deco és szürrealizmus (20-as 40-es évek magyar, külföldön élõ magyar és nemzetközi művészek (német, angol és francia). Néhány alkotótól szinte a teljes életművet reprezentáló műegyüttes van a gyűjteményben. (Beöthy István, Beöthy Steiner Anna, Járitz Józsa, William Wauer, Thilo Maatsch, Erich Buchholz; Auguste Herbin.) Jelentõs számú alkotás van Kádár Bélától, Scheiber Hugótól, Basilides Barnától, Kassák Lajostól, Schönberger Armandtól, Marc Eemanstól, Victor Vasarelytõl, Mattis Teutsch Jánostól. Néhány kiemelkedõ jelentőségű mű található Moholy-Nagy Lászlótól, Kassák Lajostól, Kádár Bélától, Mattis Teutsch Jánostól, William Wauertõl, Réth Alfrédtõl, Huszár Vilmostól, Jándi Dávidtól, Patkó Károlytól, Bortnyik Sándortól, Hincz Gyulától, Forbát Alfrédtõl, Tihanyi Lajostól, Rippl-Rónai Józseftõl, Frantisek Kupkától, Mund Hugótól, Csáky Józseftõl, Miklós Gusztávtól, Anton Prinnertõl, Ébneth Lajostól, Henri Nouveautól. A letéti gyűjtemény mostani folyamatos bemutatása reményeink szerint gazdagítja a fõváros képzõművészeti összképét, és lehetõséget teremt a László Károly-gyűjtemény további részeinek Magyarországra hozatalára. 

 

 

 


Copyright © BTM