Levendel–gyűjtemény

kiállítása

 
Néhány éve elhunyt dr. Levendel László örökösei a Fővárosi Képtárában helyezték el letétként édesapjuk gyűjteményét.
A gyűjtemény nem szokványos, dr. Levendel orvosi működése során ismerkedett meg művészek sorával. Mezei Árpáddal, az Európai Iskola egyik teoretikusával dolgozott és Mezei révén ismerte meg a képzőművészeti műhely még élő, de az ötvenes években szellemileg és egzisztenciálisan ellehetetlenített alkotóit: Anna Margitot, Bálint Endrét, Jakovits Józsefet, majd Gyarmathy Tihamért, Ország Lilit. Megismerte és megszerette őket, némelyikükkel hosszú éveken át tartós kapcsolatban volt. Felesége, Levendelné Lakatos Mária főorvos mellett gyógytornászként ugyancsak az Országos Korányi Tbc és Pulmanológiai Intézetben dolgozott Kövesházi Ágnes (Kövesházi Kalmár Elza szobrászművész lánya) s Levendelék az ő közvetítésével ismerték meg és gyógyították Palasovszky Ödönt, majd Kassák Lajost, találkoztak Dési Huber István és Derkovits Gyula özvegyével; egyik művész a másiknak ajánlotta Levendel doktort. 1961 elején Levendel doktor kiállítást szervezett az „intézetben ápolt művészek” munkáiból a Korányi szanatóriumban. Az oda zarándokló tömeg nagyon is jól érzékelte, hogy itt csak ürügy a gyógyítás, olyan kiállítás volt akkor ott látható, amit akkor sehol nem engedélyeztek volna.
A Levendel-gyűjtemény nem egy tehetős műpártoló, műértő kollekciója, a képek és szobrok mindegyike az ő számára választódott ki, akár szeretet-gyűjteménynek is nevezhető.

A Fővárosi Képtár a Levendel–gyűjteményből évente rendez válogatott kiállítást, melyhez katalógus is készült.


Copyright © BTM     Utolsó módosítás: 2000. 05. 30.