Kiss Ilona


 

Kiss Ilona könyv-tárgyakat és más „tárgyakat” készít, melyeket én az álmodozás utitársainak neveznék, annyival közelebb vannak az álomhoz, mint a valósághoz.
Egy könyv már önmagában is nyitott kapu az utazáshoz, meghívás a képzelet tágítására, ugródeszka az álom folytatásához. Kiss Ilona könyv-tárgyai egyrészt ígéretek az álom kíséretére, másrészt a varázslatos valósággal való találkozás fogódzkodói is. 
Megtalálható bennük a haladás, az intenzitás és az érintésre, tapogatásra, simogatásra invitálás. Tárgyait legszívesebben magunkhoz szorítanánk, hogy megvédjük õket a tévelygéstõl, amelynek során könnyen elveszhetnének. Nekünk, látogatók, nézõk vagy virtuális olvasók számára nem munkájának birtokba vételérõl  van szó, hanem saját képzeletünk  kiszélesítésérõl, kitágításáról és megnyilvánulásáról.
Amikor találkoztam vele, Kiss Ilona ezt mondta : „a könyv-tárgy látható nyelven szól azokhoz, akiknek a szemûk közel van a szívükhöz, ez az én nyelvem, az én történetem....”, majd egy kicsit késõbb hozzátette : „valóban azt hiszem, hogy olvasata egyetemes, mivel az anyagok, melyeket magába zár, az élet lényegét érintik: dagasztás, sodrás, fürészelés, kaparás, préselés, szövés, gyúrás, összeállítás, szétvagdalás, kötözés, öntés, olvasztás, hímzés, rajz, fõzés. A  bizonyítást  és az újra felhasználást sugalmazzák.”
 Es átalakulásról átalakulásra, kitalálástól a felfedezésig, felindulságtól az elhagyásig, örömtõl a meglepetésig, ez a fajta könyv sohasem ürül ki. Olvasata végtelen, mert az ilyen könyv sokféle nyelven mer beszélni vagyis vállalja annak a kockázatát, hogy minden egyes ember egyedi odafigyeléssel értelmezi.
A könyv-tárgy a látvány és az illat mellett a tapintással is élvezetet szerez, és talán még távolabbra visz, mint azt egy elsõ találkozás alkalmával képzelnénk.
Valamennyi könyve hatásos metafora, amely egy adott pillanatban elhallgat, hogy csendet teremtve meditációvá váljék.
Kiss Ilona könyv-tárgyai olyan szavakat találnak ki, amelyek nem szerepelnek könyvekben, de bennünk megszületnek, gondolatainkban felbukkannak, felráznak és egy kissé több öröm felé visznek. Azt mondjuk, könyv-tárgy, de mondhatnánk könyv-tánc, könyv-nevetés, könyv-bolond vagy könyv-költemény. Azt mondhatnánk, hogy könyv-esküvõ, könyv-ünnep, könyv-kérdés, olyan széles az érzéseknek és bámulatba ejtésnek velük érintkezõ skálája.
Kiss Ilona megmutatja nekünk szívét és egy mindenki által megálmodott olvasaton keresztül vezetõ elõrehaladását. Megtanítja, mi az, ami egy könyvbõl fakad és az álom, a lázadás, a gyengédség és a felfedezés fontosságát. 
„Könyv-kávéház”-ával bemutatja, hogy a kávéházak a még nem hallott beszéd születésének helyei. Ezzel a mûvével, amelyben kávéházból származó anyagokat használ fel, megérteti velünk, mit is képviselnek ezek a helyek. Szimbolikus könyv; a kávé nemcsak ital, a kávé háza  találkozások, érintkezések helye is.
A két titkos tekercsbõl álló „Anubis könyve” a múlt könyvének szimboluma a jövõ könyvtárában. Olyan könyv, amely nemcsak a szöveget kívánja továbbadni, de a humanizmust is.
Ez a mûvész olyan könyveket akar alkotni, átnyújtani, amelyek, mondanak, rejtenek valamit, leleplezést kínálnak fel, helyet hagynak a váratlan felbukkanásának, és a szép felé irányuló mozgásnak, lendületnek a hordozói.
Kiss Ilona könyv-tárgyai az elindulás szerepének fontosságát sugallják, emlékeztetve arra, hogy a lényeg nem Amerika felfedezése, hanem Spanyolország elhagyásának képessége volt. A biztonság, az értékek, a bizalom Spanyolországának elhagyása egy ismeretlen, új világ felfedezésért.Copyright © BTM    Utolsó módosítás: 2002. január 15.