KELEMEN ZÉNÓ
    Below the Line

 

 

 

 

 

 

 

 

Fővárosi Képtár / Kiscelli Múzeum,  Templomtér
The Municipal Picture Gallery / Museum Kiscell,  Templespace
1037 Budapest, 
Kiscelli út 108.

2013. szeptember 26–november 9.

A kiállítást rendezte / Curated by Fitz Péter
Szöveg / Text by Fitz Péter
Fordítás / Translated by Kocsis Anikó
Tervezte / Designed by Kelemen Zénó, Kozma Péter
Fotó / Photos by Bakos Ágnes, Tihanyi Bence
Nyomdai munkák: AduPrint Kft.

Fővárosi Képtár katalógusai 153.
Sorozatszerkesztő: Fitz Péter
Felelős kiadó: dr. Bodó Sándor
ISSN 1416 4022
ISBN 978 615 5341 06 9

Ára: 2415.-Ft