A. Pesti látképek (1-104. sz.)I. Pest a halászbástya felől felvéve (1-7. sz.)1. [Pest.]
Jelzetlen.
Rézkarc, 11,8 x 36,6 cm. (képméret)
Megjelent a pesti lakatosok és sarkantyúsok bizonyságlevelén, 1800 és 1801
november 1. között
Ábrázolás: Pest északnyugat felől az Üjépület és tábori kórház között.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Rózsa 1963. 33/a. sz.; Stopp H 84. l. 1. sz. (adressz előtti állapot,
könyvkötők), H 84. l. 2. sz.; Rózsa 1998. 123. l. 308. sz. (jelezve alul a középtől balra
Ioseph Korr. Jobbra: Binder sc. Budae.)

2. [Pest.]
Jelezve a kép alatt jobbra: Anton Tischler sculp[sit] Pest. (1800 körül)
Rézkarc, 9,4 x 33,7 cm (képméret).
Megjelent a pesti ácsok bizonyságlevelén.
Ábrázolás: az 1. sz. alapján, de királyi palota és repülőhíd nélkül.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Pataky 233. l. 25. sz.; Stopp H. 94. 1. sz.

3. [Pest.]
Jelezve lent középen: Binder sc[ulpsit] Budae.
Rézmetszet, 14 x 39 cm. (képméret)
Megjelent a pesti kocsigyártók és kovácsok bizonyságlevelén
Ábrázolás: a 2. sz. városképe alapján. Néhány évvel megjelenése után átdolgozták, berajzolva az evangélikus templomot és törölve a 10. és 14. számot.
BTM Fővárosi Képtár, MTKcs...
Irodalom: Pataky 83. l. 10. sz.; Berza 4058. sz.; Stopp H 93. sz.; Rózsa 1998. 323. sz.

4. [Pest.]
Jelezve lent jobbra: Ant[on1 Tischler sc[ulpsit] Budae (1800 körül)
Rézkarc, 7,8 x 31,5 cm.
Megjelent a pesti asztalosok és gyertyamártók céhének bizonyságlevelén.
Ábrázolás: kisebb eltérésekkel a 3. sz. alapján.
MTKcs.
Irodalom: Pataky 233. l. 24. sz.; Stopp H 90. sz.

5. [Pest]
Jelezve lent a középtől jobbra: Binder sc[ulpsit] Budae (1800: körül)
Megjelent a pesti molnárok céhének bizonyságlevelén
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Pataky 83. l. 12. sz.; Stopp H 89. sz.

6. "Pesth von Ofen gesehen."
Jelezve: J[ohann] V[incenz] Reim am 15t Juni 851. Nr. 522."
Szinezett rézkarc, 10 x 16 cm.
Ábrázolás: kilátás a Halászbástyáról délkeleti irányba Pestre és a Vizivárosra.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 285. sz.; Rózsa 1983. 74.

7. "Pest von.. gesehen".
Jelezve olvashatatlan név után: 1te August 1865.
Szinezett ceruza, papír, 25,2 x 49,6 cm.
Ábrázolás: Pest látképe az Akadémia-Lipótvárosi templom vonalától délre, Lánchíddal a Nagyboldogasszony templom szentélye felől.
BTM Kiscelli Múzeum.II. A királyi palota és a várkert felől felvéve. (8-28. sz)

8. "Ansicht der könig[lichen] frey und Comertz Stadt Pest."
Jelezve: Prixner del[ineavit] et scul[psit]
Rézkarc, 8,2 x 10,3 cm.
Megjelent: Leyrer, Jos: Die Stadt Pesth. 1803.
Ábrázolás: Pest látképe az Újépület és Angolkisasszonyok temploma között a hajóhíddal a királyi palota fölötti madártávlati pontból felvéve.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 58. sz.; Pataky 208. l. 23. sz.; Berza 4068. sz.

9. "Ansicht von Pesth von der Ofner Festung."
Jelezve: Rauschmann del[ineavit] J[ohannes ] Blaschke sc[ulpsit.] (1805 körül)
Rézmetszet, 7,7 x 11,6 cm
Megjelent: Sartori, F: Länder- und Völcker-Merkwürdigkeiten des österreichischen
Kaiserthums I. Th. Wien, 1809. Doll. Címlap mellett.
Ábrázolás: Pest az Újépület vonalától a Belvárosi templomig, a Várkertből felvéve.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Pataky 91. l. 148. sz.; Nebehay-Wagner 606/1. sz.; Berza 4069. sz.

10. [Pest.]
Jelzetlen. (1810 körül)
Rézmetszet, 17 x 45,5 cm.
Megjelent bizonyságlevél illusztrációján.
Ábrázolás: Pest az Újépület déli végétől a szerb templomig a királyi palota és Gellérthegy
közötti madártávlati pontból felvéve. A közölt példány szövegrészét levágták és a copfstilusú keret alsó részét a képhez ragasztották.
BTM Fővárosi Képtár.

11. [Pest] .
Jelzetlen (1812 körül).
Rézmetszet, 11 x 42,5 cm.
A pesti kőművesek és kőfaragók bizonyságlevelének illusztrációjaként jelent meg.
Ábrázolás: Pest az Újépülettől a szerb templomig, felvétel mint 10. sz.
BTM Fővárosi Képtár.

12. [Pest.]
Jelzetlen (1815 körül).
Rézmetszet, 16,9 x 41,9 cm.
Megjelent a pesti üvegesek és üvegkereskedők bizonyságlevelének illusztrációjaként.
Ábrázolás: a városkép, mint 11. sz., az előtér jobb sarkánál a gellérthegyi csillagdával.
BTM Fővárosi Képtár.

13. [Pest] .
Jelezve: Prixner fecit (1820 körül).
Rézmetszet, 17,1 x 15,5 cm.
Megjelent a pesti ácsok bizonyságlevelének illusztrációjaként.
Ábrázolás: városkép mint 11. sz., a gellérthegyi Csillagda mellett már ott látható az 1817-ben emelt lakóépület.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 185. sz.; Csillag 71. sz.; Pataky 206. l. 35. sz.
Azonos ábrázolás megjelent a pesti magyar tímárok bizonyságlevelén, de jelzés nélkül.
BTM Fővárosi Képtár.

14. [Pest.]
Jelzetlen (1820 körül).
Lavírozott tollrajz, 13,9 x 33,4 cm.
Ábrázolás: kilátás Pestre a királyi palota előtti teraszról délkeleti irányban, háttérben Gellérthegy.
MTKcs.

15. "Veduta di Buda-Pesth dal 3. piano del palazzo reale."
Jelezve: M[inarelli] F[itzgerald] 1839.
Olajfestmény, vászon, 32 x 55,5 cm.
Kilátás a királyi palotából Pestre, előtérben bástyarészlet, háttérben Tabán, Gellérthegy, pesti Dunapart a görög templomtól Soroksárig.
A festmény a Csillag gyűjteménnyel együtt a 2. világháború folyamán elpusztult, képét a katalógusból ismerjük.
Irodalom: Csillag 166. sz.

16. "Ansicht der königlichen Freyen Comercial Stadt Pesth, in Ungarn."
Jelezve: Lehnhardt del[ineavit] et sc[ulpsit.] (1820-as évek).
Rézmetszet, 9,2 x 29,4 cm.
Megjelent iparoslegény vándorkönyvének mellékleteként.
Ábrázolás: Pest látképe, nyugat felől a hajóhíddal, a Dunapart a mai Eötvös-tér 2. sz. és kb.. a Sörház-utca vonala között.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 21. sz.; Csillag 114. sz.; Pataky 172. l. 25. sz.; Berza 4076. sz.

17. "Ansicht der königlichen Freyen Comercial Stadt Pesth, in Ungarn."
Jelezve: Lehnhardt del[ineavit] et sc[ulpsit],(1820-as évek)
Rézmetszet, 8,9 x 28,6 cm.
Megjelent vándorkönyv mellékleteként.
Ábrázolás: mint 16. sz., csak méretben és metszéstechnikában különbözik tőle.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 114. sz.; Pataky 172. l. 25. sz.
Azonos ábrázolás "Szabad Királyi 's Kereskedő Pesth Várossának Kinézése" címmel is megjelent.
BTM Fővárosi Képtár.

18. [Pest.]
Jelzetlen (1830-as évek).
Rézmetszet, 6,3 x 25,6 cm.
Megjelent valószínűleg vándorkönyv mellékleteként.
Ábrázolás: mint 17. sz. staffázsalakok nélkül, gőzhajóval.
BTM Fővárosi Képtár., körülvágott példány.

19. [Pest.]
Jelezve: Lithog[raphie] Szakmáry (1840-es évek).
Kőmetszet aranynyomással, 6,1 x 25,5 cm.
Megjelent bizonyságlevél fejléceként.
Ábrázolás: a pesti Dunapart körülbelül a Lloyd-palota és a Sörház utca között.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 206. l. 12. sz.

20. "PESTH".
Jelzetlen (Perlasca D. ?)
Rézmetszet, 7,6 x 10,8 cm.
Megjelent: Scheiben-Schützen Almanach für. 1830. Pest.
Ábrázolás: várkerti részlet, háttér a pesti Dunapart a Rakpiac és a görög templom között.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gemeinnützige Blätter. 1830. LXVII. sz. 532.; Lanfr. 162. sz.; Csillag 100. sz.; Pataky 261. l. 69. sz.

21. (Pest).
Jelezve: Nach der Natur gezeichnet von Anton Strohmeyer [1846]
Ceruzarajz, 25,3 x 78,5 cm.
Ábrázolás: Pest a Várkertből, jobbra terasz sarka, balra tervezett Lánchíd. Háttérben tervezett lipótvárosi templom kupolája.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Schoen 1948. 2. sz.; Berza 4084. sz.

22. "Pest".
Jelezve: Strohmayer rajz[olta] Fuchsthaller metsz[ette]
Acélmetszet, 25 x 76 cm.
Kiadó: Wagner József tulajdona PESTEN.
Ábrázolás: mint 21. sz., jobbra József nádor, előtérben balra három-, jobbra kéttagú csoport. A kép alatt a nevezetesebb épületek megjelölése és a nádornak szóló ajánlás: "Ő. FENSÉGES . FŐHERCZEG JÓZSEF MAGYARORSZÁG NÁDORÁNAK legmélyebb alázatossággal ajánlja a Kiadó."
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK X. 48. sz.; Sz-Sz 536.; Pataky 125. l. 1 sz

23. "PEST"
Jelezve: FESTETE[!] MANSFELD J. - KŐRE RAJZOLTA SANDMANN.
Kőnyomat, 30,2 x 40,5 cm.
Nyomda: NYOMATOTT RAUH JÁNOS BÉCSBEN.
Kiadó: Kiatta [!]Treichlinger J.
Ábrázolás: Pesti Dunapart az István főherceg-szállótól a Vigadóig. Előtér mint 22. sz., de háromtagú csoporttal.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 204. sz.; Csillag 324. sz.; Nagy 74.; Faragó 11. kép.
Valószínűleg erre a vedutára vonatkozik a Pesti Hirlap 1846. évi 658. számának 257. l. megjelent tudósítása.

24. "PEST".
Jelezve: LITH[ographiert] G. EIGNER C.
Kőnyomat, 27 x 47,3 cm.
Nyomda: GEDR[uckt] BEI STEINLE.
Ábrázolás: hasonló 21-23. sz. -hoz Lánchíddal, hajóhíddal, balra és jobbra 3-3 tagú csoporttal, terasz nélkül.
Azonos ábrázolás "PEST" címfelirat nélkül.
BTM Fővárosi Képtár.

25. [Pest.]
Jelzés a körülvágott példányon nem állapítható meg.
Kőnyomat, 29,2 x 71,5 cm.
Ábrázolás: Kilátás a Várkertből a pesti Dunapartnak a Tänzer-ház és Templom-tér közötti szakaszára.
Magántulajdonban.

26. "PEST".
Jelzetlen.
Kőmetszet, 6,4 x 17,5 cm.
Nyomda: Bécsben Janos [!] Rauh.
Kiadó: Kiatta [!] Treichlinger J.
Ábrázolás: az előzők változata, a jobboldali csoportban díSzM.agyaros férfi.
MTKcs.

27. (Pest).
Jelzetlen. [Franz Pracher]
Kőnyomat, 4 x 10 cm.
Megjelent: Szerelmey M.: Magyar hajdan és jelen. Pest, 1847. címlap- illusztrációként.
Ábrázolás: Pest a Várkertből Lánc- és hajóhíddal.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 210. l. 91. sz. (szerinte Szerelmey Miklós műve); Gosztola 17-18.; Aere perennius... 53. l. 48. sz.

28. "PESTVÁROS KÉPRAJZA: ANSICHT von PEST."
Lásd: Képcs. XII. B. 1. sz.
Kőnyomat, 15,4 x 26,4 cm.
Ábrázolás: Pest a Várkert felől, Dunapart a Wieser-ház és a Belvárosi templom között Lánchíddal és hajóhíddal. Az előző ábrázolásoktól eltérően hiányzik az előtéri balusztrád.
III. A Várhegy egyéb pontjairól felvéve (29- 43. sz.)


29. (Budapest).
Jelzetlen (Schwindt K. 1830 körül).
Gouache, 25,5 x 59,7 cm.
Ábrázolás: a pesti Dunapart a Nákó-palotától Soroksárig, előtérben a mai Király
lépcső alsó része
BTM Kiscelli Múzeum.

30. "PEST VÁROSÁNAK DUNA PARTI RÉSZE A' BUDAI VÁRFOKRÓL TEKINTVE."
Jelezve: Rajz. Schwind[t]
Kőnyomat, 20,5 x 37,8 cm.
Ábrázolás: hasonló az előbbihez, előtérben balra a régi vízmű és a kincstári élelmezési raktár, felvéve a mai Hunyadi János útnak vagy a Király lépcsőnek az Apor-utca tengelyében fekvő egyik pontjáról.
Megjelent Magyar Hazai Vándor 1833.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 178. sz.; FMK X. 10. sz.; Kremmer 250. sz.; SchL 693. sz.; Nagy 74.; Csillag 104. sz.

31. "Sz[abad] Kir[ályi] Pest Városa. Kön[igliche] Freystadt Pest."
Jelzetlen (1835 körül).
Kőnyomat, 13,7 x 37,3 cm.
Megjelent: céhlegény vándorkönyv mellékleteként.
Ábrázolás: a 30. sz. másolata.
BTM Fővárosi Képtár.

32. [Pest.]
Jelzetlen (1834/35).
Kőnyomat, 3,5 x 15 cm.
Megjelent levélpapír-fejlécként.
Ábrázolás: a pesti Dunapart a Nákó-palotától a görög templomig, előtérben a vizivárosi régi vízmű.
BTM Fővárosi Képtár.

33. "PEST."
Jelezve: durch Creuzbauer in Carlsruhe (1835 körül).
Acélmetszet, 6,5 x 17,8 cm.
Megjelent levélpapír-fejlécként.
BTM Fővárosi Képtár.

34. "PESTH."
Jelezve: Szakmáry (1835 körül)
Kőmetszet, 6,3 x 18,3 cm.
Megjelent levélpapír-fejlécként.
Ábrázolás: mint 32. sz. előtérben vizivárosi részlet a Jégverem-utcától délre.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 206. l. 13. sz.

35. [Pesti Dunapart.]
Jelzése olvashatatlan (1835 körül).
Kőmetszet, 6,3 x 18,5 cm.
Megjelent levélpapír-fejlécként.
Ábrázolás: mint 34. sz. csekély staffázseltéréssel.
BTM Fővárosi Képtár.

36. "PEST".
Jelezve lent balra: POPOVICS (1835 körül).
Rézkarc, 6,1 x 17,2 cm.
Megjelent levélpapír-fejlécként.
Előbbihez hasonló.

37. [Pesti Dunapart.]
Jelzetlen (1834/35).
Kőmetszet, 4,5 x 15 cm.
Megjelent levélpapír-fejlécként.
Ábrázolás: Dunapart a Nákó-palota és görög templom között, előtér nélkül.
BTM Fővárosi Képtár.

38. "PEST."
Jelezve: Lith[ographiert] v[on] Gebrüder Pollak Pest 1862.
Kőnyomat, 32,2 x 40,6 cm.
Kiadó: Eigenthum der Redaktion des Feierabend.
Ábrázolás: kilátás az Albrecht- [Hunyadi János] útról Pestre a Lánchíddal, előtér vizivárosi részlet a Jégverem-utca környékén.
BTM Fővárosi Képtár.

39. [Pest.]
Jelzetlen.
Megjelent Az Ország Tükre címlapjának fejléc-illusztrációjaként 1862-től
Ábrázolás: hasonló 38. sz. -hoz.
BTM Fővárosi Képtár.

40. "PEST."
Jelezve. L[adislaus] Petrovics g[ezeichnet] & l[itographiert] (1866 körül).
Kőnyomat, 27,5 x 38,2 cm.
Nyomda, kiadó: Druck u. Verl. v. H[einrich] Gerhart, Margarethen Grüngasse No. 32. Wien. Mit Vorbehalt gegen Nachdruck.
Ábrázolás: pesti Dunapart az Akadémia és Angol királyné szálló között a mai Hunyadi János út felső részéről, előtérben vizívárosi részlet a Jégverem utca és Lánchíd között.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 271. sz.; SchL 742. sz.; Nagy 75.; Éber László-Gombosi György: Művészeti Lexikon, Bp.,1935. II. köt. 294.

41. [Pest.]
Jelzetlen (1860-as évek)
Kőnyomat, 6 x 13 cm.
Megjelent: Ziehrer, C. M.: Gruss an Pest c. zeneművének címlap-illusztrációjaként
Nyomda: K. K. Hof-Lithographie u. Steindr. V. A. Grube, Wien
Kiadó: Wien: Haslinger, Leipzig: Bertiermann(?), Paris: Maho, J., London: Cock C & Comp., St. Petersburg: A. Büttner, Mailand: T. Ricordi, Brüssel: Gebr. Schott, New York: G. Schirmer.
BTM Fővárosi Képtár.

42. "PESTH."
Jelzetlen (1866 körül).
Kőnyomat. 30 x 41 cm.
Nyomda, kiadó: Druck u. Verlag v. A. Planck & Sohn.
Ábrázolás: Pest, Dunapart a Lloyd-palotától a Templomtérig.
BTM Fővárosi Képtár.

43. [Pest]
Jelzetlen (1865 körül).
Kőmetszet, 6 x 11,6 cm.
Ábrázolás: levélfejlécen a pesti Dunapart a Rakpiac és környékével, Lánchíddal, előtérben Budai takarékpénztár, népszinház, az Elipsről nézve.
BTM Fővárosi Képtár.IV. Vizivárosi Dunapartról felvéve (44-58. sz.)

44. "UNGERN. Stadt Pest".
Jelezve: gez[eichnet] v[on] J[acob] Alt.
Kőnyomat, 25,5 x 34,7 cm.
Nyomda: Druck v. Kunike.
Megjelent: Kunike, Ad.: Zwey hundert vier und sechzig Donau-Ansichten nach dem Laufe des Donaustromes. herausgegeben von Adolf Kunike. Wien gedruckt bey Leopold Grund 1820-1826. CXLV
Ábrázolás: pesti Dunapart az Angol királynő-szállótól Soroksárig. Előtérben mellvédre könyöklő cilinderes férfi, két gyermek, háttérben négytagú társaság, mögötte Gellérthegy.
SzEK.
Azonos ábrázolás megjelent Kunike, Ad. Hrsg: Donau-Ansichten vom Ursprunge bis zum Ausflusse ins Meer nach der Natur und auf Stein gezeichnet von Jacob Alt. Wien, 1824. Lapszámozás nélkül.
OSzK..: Dm 1426.
Irodalom: Lanfr. 153. sz.; FMK X. 11. sz.; Kremmer 251. sz.; SchL 686. sz.; Budapest régen 8. sz.; Nagy 74.; Csillag 91. sz.; Berza 4075. sz.; Nebehay-Wagner 336/148. sz.; Rózsa 1997. 75. sz.; Gmeiner-Hübel 2. 148. sz.

45. "PESTH. Ungarn."
Jelzetlen (Alt, Jacob).
Kőnyomat, 12,6 x 19 cm.
Megjelent: Malerische Donaureise vom Ursprunge bis Belgrad Nach der Natur gezeichnet von J. Alt in IV. Abtheilungen. Wien im lithographischen Bureau von Mansfeld & Comp. É. n. (1833). Abth. IV: Bl. 8.
Ábrázolás: hasonló a 44. sz. -hoz, előtér staffázsalakok nélkül.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 92. sz.; Nebehay-Wagner 24. sz.

46. "PEST."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 12,7 x 19 cm.
Nyomda: Steindr. V. A. Kneisel
Megjelent: Quin M. J.: Dampfbootfahrt auf der Donau und Skizzen aus.. Ungarn. etc. Leipzig, 1836.
Ábrázolás: pesti Dunapart a Klopfinger-háztól Soroksárig, előtérben hálóteregető halász, háttérben nő gyermekkel.
Irodalom: Lanfr. 269. sz.; SchL 711/a. sz.

47. "PEST".
Jelzetlen.
Kőnyomat, 8 x 14,4 cm.
Nyomda: Printed by C0. Hullmandel.
Megjelenés, kiadó: Quin, M. J.: A Steam Voyage down the Danube. London, Rich. Bentley. Vol. I.
Ábrázolás: 45. sz. kisebbített átdolgozása.
BTM Fővárosi Képtár.

48. "PEST."
Jelezve: H. van der Burch.
Kőnyomat, 8,8 x 14 cm.
Nyomda: Litho. De Becquet.
Megjelenés, kiadó: Quin, M.: Voyage sur le Danube, de Pest a Routchouk. Paris, Arthus Bertrand. É. n. [1836]
Ábrázolás: 45. sz. kisebbített másolata.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nebehay-Wagner 524. /1. sz.

49. "PESTH".
Jelzetlen.
Kőnyomat, 8,4 x 14,2 cm.
Nyomda: Steindr. van H. J. Backer.
Megjelenés, kiadó: Quin, M. J.: Reize met een stroomboot op den Donau van Pesth nar Rutchuk benevens schetsen van Hongarye. Te Amsterdam. Frijlink, 1838.
Ábrázolás: 45. sz. durva átdolgozása.
OSzK.

50. [Pest.]
Jelezve: C. F. WICKSTEED 1834.
Olajfestmény, 63,5 x 76 cm.
Ábrázolás: mint 45. sz., de staffázsa eltérő.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Berza 49995. sz.

51. [Pest.]
Lásd Képcs. II. 6. sz.
2,3 x 6,8 cm.
Ábrázolás: mint 45. sz., előtérben magyarruhás férfi és nő, háttérben két nő.

52. "Ansicht von Pest".
Jelezve: Blaschke sculps[it.]
Rézmetszet, 7,8 x 15,9 cm.
Megjelenés, kiadó: Schams, F.: Vollständige Beschreibung. Pest, Hartleben's Verlag, 1821.
Pesti Dunapart a Kirakodó- és Só-tér között (ma Roosevelt- és Fővám-tér) a Vigadó beépítetlen telkével, északnyugat felől Budáról felvéve.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Tud. Gyűjt. 1822. IV. 10.; Lanfr. 148. sz.; Sz-Sz 212.; Kremmer 208. sz.; Csillag 82. sz.; Pataky 89. l. 107. sz.; Berza 4072. sz.; Faragó 5. kép.

53. "PEST. PESTH."
Jelezve: Rauschenfels de Steinberg del[ineavit] - J[acob] Hyrtl sculp[sit] Viennae.
Rézmetszet, 7,7 x 16,8 cm, eliptikus.
Megjelent Schedius L. - Blaschnek S.: Magyar Ország. Földabrosza.1833,36. illusztrációjaként.
Ábrázolás: pesti Dunapart észak felől a Duna utcáig, a budai part a hajóhíd mellőli egyik pontjáról felvéve.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 167. sz.; SchL. 696. sz.; Csillag 134. sz.; Pataky 143. l. 5. sz.

54. [Pest.]
Jelzetlen.
Kőmetszet, 7 x 16 cm.
Nyomda: Lith. Rohn & Grund, Pest. 1865.
Megjelent: Sipos A: . Magyar Barcarolla c. zeneművének címlapján.
Ábrázolás: vázlatos rajz a pesti Dunapartnak a Vigadó és Belvárosi templom közötti részéről.
BTM Fővárosi Képtár.

55. [Pest.]
Jelezve: N[icolas] de Barabás 1843.
Vízfestmény, 20,4 x 26. 5 cm
BTM Kiscelli Múzeum.
Ábrázolás: pesti Dunapart és hajóhíd a budai hídfő mellől északkelet felé nézve.
Irodalom: Barabás 822. sz. (?) ; Hoffmann. 1950. 45.

56. "Ansicht der Stadt Pesth"
Jelezve: J: V[inzenz] R[eim],1830-as évek.
Rézkarc, 10 x 15,9 cm.
Megjelent Reim sorozata 142. illusztrációjaként.
Ábrázolás: Pest a budai part felől, madártávlatból.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 282. sz. (11. Jun. 851. dátummal, ami a kiscelli példányon nem szerepel).; Rózsa 1978. 74.Irodalomból ismert

57. "A pesti bognár és kovács-céh német nyelvű felszabadító levele."
Jelezve: Binder sc. Budae [1810 körül]
Ábrázolás: Pest látképe Buda felől.
Irodalom: Csillag 69. sz.; Pataky 83. l. 10. sz. (?).

58. "Fejléc levélpapírra, Pest látképével."
Szerző: Doby Jenő. 1851.
Rézkarc.
Irodalom: Sz. -Sz. 379.; Pataky 102. l. 8. sz.


V. Rakpiac, Dunasor (59-104. sz.).

59. "RAKPIAC".
Jelezve: Rajz[olta] Schwindt. Frommel direx[it]
Acélmetszet, 7,1 x 11,4 cm.
Megjelent: Auróra 1834. 246/47. l.
Kiadó: Trattner és Károlyi, Pest.
Ábrázolás: Nákó-palota, Libasinszky-ház, Diana-fürdő és Keresk. Csarnok, északnyugat felől, előtérben gőzhajó.
BTM Fővárosi Képtár.
Azonos ábrázolás: "Rakpiac. Auslade-Platz."
Nyomda: Creuzbauer' művészi intézetéből Carlsruheban.
Megjelent: Gemälde von Pesth und Ofen. Pesth, 1837. 60/61. l
Kiadó: Kilián Gy.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 188. sz.

60. [Rakpiac.]
Lásd Képcs. III. A.
4,2 x 11. 3 cm.
Ábrázolás: mint 59. sz. előtérben "Nádor" gőzös.

61. [Rakpiac.]
Jelzetlen.
Kőmetszet, 3,5 x 9 cm.
Megjelent váltóűrlap fejléceként [1840. körül.]
Ábrázolás: mint 57. sz. eltérő staffázzsal.
BTM Fővárosi Képtár.

62. [Rakpiac.]
Jelzetlen [Ender, Th. 1838.]
Vízfestmény, 10,1 x 15,5 cm.
Ábrázolás: a tér keleti oldalának palotasora a Tänzer-háztól a Libasinszky-házig, előtérben piac, háttérben kilátás a Vizivárosra és Újlakra.
BTM Kiscelli Múzeum.

63. "PESTH. DER AUSLADUNGSPLATZ."
Jelezve: Gez[eichnet] v[on] Th[omas] Ender - Gest[ochen] v[on] J[ames] Sands
Acélmetszet, 9,9 x 15,4 cm.
Nyomda: Ausgeführt v. Black & Armstrong.
Megjelent: lásd Képcs. IX. 7., IX. a. sz.
Kiadó: Hartleben, K. A. Pest.
Ábrázolás: 62. sz. acélmetszetű másolata.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: lásd Képcs. IX. 7., IX. a. sz.; SchL 713. sz; Berza 14480. sz.; Faragó 63. kép

64. "Ausladungsplatz".
Jelezve: Stahlstich v[on] Rauschenberg von Steinberg.
Acélmetszet, 9,1 x 14,3 cm.
Megjelenés, kiadó. gyűjtemény lásd Képcs. IX. 9, IX. 9 a.
Irodalom: lásd Képcs. IX. 9., IX. a. sz.; Kremmer 307 sz.
Ábrázolás: a Rakpiac palotasora a Nákó-háztól a Keresk. Csarnokig, északnyugati nézetből

65. "Ausladungsplatz".
Akvatinta, 8,7 x 11,7 cm.
Megjelent a "Magyar király"-szálló hirdetésén [1840-es évek.]
BTM Fővárosi Képtár.

66. [Rakpiac.]
Jelzetlen.
Fametszet, 9,3 x 14,2 cm.
Megjelent "Lámpagyújtogatók'szerencsekívánata.. Pest Városa nagylelkű lakosaihoz 1841." Fejléc-illusztrációjaként.
Ábrázolás: csekély eltérésekkel, kezdetlegesebb rajzban mint 64. sz.
BTM Fővárosi Képtár.

67. "PEST. RAKPIAC. AUSLADUNGSPLATZ. PLACE DE LA DEBARQUEMENT. LANDING-PLACE."
Jelezve: Kuwasseg rajz[olta] Martens metz[ette] Párisban (1840 körül)
Akvatinta, 15. 8 x 23,3 cm.
Kiadő: Pesten, Grimm Vincénél.
Ábrázolás: Rakpiac észak felől az Ullmann-palotától délre, háttérben a Gellérthegy.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 196. sz.; FMK X. 27/b. sz.; Gilh. XXXVI (1913). 22. sz.; Budapest régen 25. sz.; Kremmer 288. sz.; Lantos 2647. sz.; Csillag 176. sz.; Nebehay-Wagner 345/8. sz.; Berza 14481. sz.; Faragó 64. kép.; Celedin. 34. sz.

68. "AUSLADEPLATZ."
Lásd Képcs. XIII. 2.
4,8 x 8,1 cm.

69. [Rakpiac.]
Jelezve: Lith[ographiert] v[on] S[amuel] Winter Pesth [1840 körül.]
Kőkarc, 5 x 7,8 cm.
Megjelent levélfejlécként.
Ábrázolás: Rakpiac észak felől a Nákó-palotától délre, háttérben Gellérthegy.
BTM Fővárosi Képtár.

70. "VENDÉGLŐ EURÓPÁHAZ(!). HOTEL EUROPA."
Lásd: Képcs. . XVII. 2. sz.
12,6 x 18,5 cm.
Rakpiac észak felől az Európa szállótól délre, jobbra Lánchídfő, háttérben
Gellérthegy.

71. [Rakpiac.]
Jelzetlen [1850-es évek.]
Vízfestmény, 26 x 4,5 cm.
Ábrázolás: mint 70. sz., staffázsváltozattal.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: FMK X. 200.; Fővárosunk 27. l. 23. sz.

72. [Rakpiac.]
Jelzetlen [Rohbock, Ludw. .]
Ecsetrajz, 11 x 18 cm.
Ábrázolás: Rakpiac a Wieser-háztól délre, jobbra Lánchídfő, Gellérthegy.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Lanfr. 291. sz.; FMK X. 58/c. sz.

73. "FELDUNASOR PESTEN: OBERE DONAUZEILE IN PESTH.
Jelezve: L[udwig] Rohbock del[ineavi]t. - F[ranz] Hablitschek sculp[si]t.
Acélmetszet, 11,1 x 18 cm.
Nyomda, kiadó: Druck & Verlag v. G. G. Lange in Darmstadt.
Megjelent: Hunfalvy J. - Rohbock, Ludw.: Magyarország és Erdély. 1856-1864,
ennek a műnek német kiadásában: Hunfalvy J. - Rohbock, Ludw.: Budapest és
könyéke, Pest 1859. Lauffer és Stolp bizományában.
Ábrázolás: a 72. sz. acélmetszetű átdolgozása.
Irodalom: Lanfr. 312. sz.; Csillag 365. sz.; Nebehay-Wagner 570/19. sz.; Berza 14609. sz.

74. "Landungs-Platz".
Jelezve: T[heodor] Glatz (1835 körül)
Tollrajz tussal, 14,5 23,6 cm.
BTM Kiscelli Múzeum.
Ábrázolás: Dunasor a Rakpiactól délre, tutajok, bárkák, háttérben hajóhíd és Gellérthegy.
Irodalom: Lanfr. 212. sz.; FMK. X. 24/b. sz.

75. "ANSICHT VON PESTH."
Jelezve: Nach der Natur aufgen[ommen] v[on] M[ax] F[elix] v[on] Paur1837.
Auf Stein gez[eichnet] v. J. Bergmann.
Kőnyomat 35,2 x 53,9 cm.
Nyomda: Gedr[uckt] v. J. Lacroix.
Kiadó: Verlag v. J. Bergman in München. In Pest bei F. M. von Paur Architekt.
Vodjanerischen Haus an der Donau No 12. 2 St[ock.]
Ábrázolás: Rakpiac az Ullmann-palotától délre, Dunasorral a ferencvárosi partig. A téren
vágtató ötösfogat, teherkocsik, árusok. A part mentén bárkák, borszállító
csónakok. A cím végén a kiadó ajánlása József nádorhoz, a nádor címerével:
"einer Kaiserlicher Hoheit dem durchlauchtigsten Herrn Erzherzog Joseph
Palatinus vom Königreiche Ungarn in tiefster Ehrfurcht gewidmet von J.
Bergmann."
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 258. sz.; Kremmer 341. sz.; SchL 697. sz.; Nagy 74.; Csillag 15. sz.; Fővárosunk 20. l. 21. sz ; Berza 13542. sz.; Faragó 32. kép; Gmeiner-Hübel 94-95. sz.

76. "Ansicht von Pesth."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 19 x 109 cm.
Ábrázolás: mint 75. sz. eltérő nyomással.
Kiadó: Verlag v. J. Bergmann in München.
Ábrázolás: az épület és felhőzet rajza azonos a 75. sz-al, a téren teljesen eltérő staffázsalakok (zenészek, görög keleti papok), a bárkák 75-höz hasonlóak csekély eltérés a hozzájuk tartozó staffázsalakok ábrázolásán.
BTM Fővárosi Képtár.

77. "ANSICHT VON PESTH".
Jelezve: F[riedrich] Federer dlt [delineavit]
Kőnyomat, 15 x 23,3 cm.
Nyomda, kiadó: Lith. Anst. V. W. Pobuda / Stuttgart Literatur Comptoir.
Ábrázolás: épületrajzban és staffázsalakokb.an mutatkozó eltérésekkel az előzőt követi.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 74.; Csillag 136. sz

78. "PESTH."
Jelezve: Auf Stein gez[eichnet] v[on] C. Kornmayer in Nbg [Nürnberg] 1838.
Kőnyomat, 18,2 x 28,2 cm.
Kiadó: Nürnberg bei G. v. Renner & Co[mpagnie]
Ábrázolás: hasonló az előzőhöz, amelynek. kisebb méretű átdolgozása
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 74.

79. "PESTH."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 13,8 s 20 cm.
Ábrázolás: a 75. sz. kicsinyített átdolgozása, tükörképesen, más staffázsalakokkal.
BTM Fővárosi Képtár.

80. "PESTH."
Jelezve: Fuchsthaller sc[ulpsit] 1840 körül.
Acélmetszet, 6,6 x 18,5 cm.
Kiadó: Verlag u. Eigenthum v. A[lexander] Ehrenreich in Pesth.
Ábrázolás: a 75. sz-al azonos épületrajz, eltérő staffázsalakokkal.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 329. sz.; Csillag 180. sz.; Pataky 124. l. 8. sz.

81. [Dunasor.]
Jelzetlen [1835 körül.]
Kőmetszet, 21 x 32 cm.
Ábrázolás: Dunasor a Vigadótól a görög templomig, jobbra hajóhídfő
BTM Fővárosi Képtár.

82. "A' kiszállóhely tekintete. Ansicht des Landungs-Platzes."
Lásd: Képcs. III. E. 11. sz.
Ábrázolás: az előzőhöz hasonló.

83. "Die Redoute in Pest."
Jelezve: A[lois] Fuchsthaller sc[ulpsit] Pest [1840 körül.]
Acélmetszet, 8 x 14,3 cm
Megjelenés, kiadó: Verlag u. Eigenthum v[on] A[lexander] Ehrenreich
Ábrázolás: Dunasor a Vigadótól a Duna-utcáig, jobbra hajóhídfő.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 325. sz.; Csillag 182. sz., Pataky 124. l. 5. sz.

84. "PESTI. A VÁROSI TÁNCTEREM ÉPÜLETJE. DAS REDOUTEN GEBÄUDE. LA REDOUTE. THE MASK-HOUSE."
Jelezve: Kuwasseg rajz[olta] Martens metz[ette] Párisban. [1840 körül]
Akvatinta, 15,6 x 22,9 cm.
Kiadó: Pesten, Grimm Vincénél.
Ábrázolás: Dunasor a Vigadó és görög templom között a hajóhídfővel, észak felől.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 201. sz.; FMK X. 27. sz.; Gilh XXXVI. (1913); Kremmer 285. sz.; SchL 705. sz.; Csillag 175. sz.; Domanovszky 657. l. 125. sz.; Faragó 68. kép., Celedin 203. l. 36. sz

85. "A' Redoute terem. Redouten Gebäude"
Lásd. Képcs. XII. B. 13. sz.
Ábrázolás: a 84. sz. átdolgozása.

86. "Képviselő Ház' külseje /Redoute/ das Aussere des Represent[anten] Hauses"
Lásd Képcs. XIV. 2. sz.
11,1 x 16,8 cm.
Ábrázolás: Aldunasor a rommá lőtt Vigadótól a görög templomig.

87. "Képviselő háznak külseje / Redoute / das Aussere des Represent[anten] Hauses"
Jelzetlen.
Kőnyomat, 13,7 x 20,8 cm.
Ábrázolás: a. 86. sz. másolata.
MTKcs.

88. [Dunasor]
Jelezve: N[icolas] de Barabás 1843.
Vízfestmény, 22,5 x 31,5 cm.
Ábrázolás: Dunasor a Kereskedelmi Csarnoktól a templom térig észak felől, háttérben Gellérthegy.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Kopp 9., Fővárosunk 17. l. 1l. sz.; Hoffmann 1950. 45. l.; Barabás. 1985. 94. sz.

89. "ALDUNASOR PESTEN. UNTERE DONAUZEILE IN PESTH"
Jelezve: L[udwig] Rohbock del[ineavit] J[oseph] M[aximilian ] Kolb sculp[si]t
Acélmetszet, 10,7 x 16,8 cm.
Nyomda, kiadó, megjelenés lásd 73. sz. alatt.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanf. 304. sz.; FMK X. 57/d. sz.; Csillag 357. sz.; Nebehay-Wagner 570/12. sz.; Berza 13548-9. sz., Rózsa 1997. 107. sz.

90. [Dunasor.]
Jelzetlen [Gelpke?.]
Kőkarc, 11,5 x 94,5 cm.
Megjelent: "Fillértár" Pozsony 1834. 13. sz.
Ábrázolás: Dunasor Nákó-palota és a Belvárosi templom között.
Azonos a "13" lapszám nélkül
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 205. sz.; Schoen 1924. 51.; Csillag 107. sz.; Fővárosunk 18. l. 18. sz. (az egyes épületek megnevezésével)

91. [Dunasor.]
Jelzés, technika, méret mint 90. sz. alatt, eltérő rajzmodorban más staffázsalakokkal
BTM Fővárosi Képtár.

92. [Dunasor.]
Jelezve: Nach der natur u[nd] auf Stein gez[eichnet] v[on] M[ax] von Paur. [1836
körül, de 1838 előtt. ]
Kőmetszet, 18,2 x 90,5 cm.
Nyomda: Ged[ruckt] bei I. N. Burger in München.
Ábrázlás: Dunasor a Spiegel-háztól (V. Akadémia utca 5.) a Kalap (Irányi) utcáig, négy nézőpontból felvéve. Erre mutat a Libasinszky-ház és a Diana -fürdő épület tömbjének, a Vigadónak, a görög templomnak, végül a Belvárosi templomnak ortogonális felvétele. Utóbbi körülményre F. Mihály Ida hívta fel a figylmemet, ezért ezúton mondok köszönetet.
BTM Fővárosi Képtár.

93. "Pestnek artzképe 1ső osztálya. Ansicht von Pesth. 1ste Abtheilung."
Lásd Képcs. III. E. 2. sz.
8 x 52,3 cm.
Ábrázolás: Feldunasor a Spiegel-háztól (lásd előbb) a Klopfinger-házig (V. Apáczai Csere J. utca 11. sz.) a part mentén vontatógőzös, bárkák.

94. "Pestnek artzképe 2dik osztálya. Ansicht von Pesth. 2te Abtheilung."
Lásd Képcs. III. F. 2. sz.
Ábrázolás: Vigadó és Aldunasor a Duna-utcáig a hídfővel, part mentén gőzhajó, bárkák. Mind ez, mind az előző a 92. sz. megfelelő részének jelentéktelen mértékb.en átdolgozott másolatai kisebb terjedelemben, de nagyobb méretben.

95. "Der Ausladungsplatz und die daranstossenden neuen Gebäude in Pest."
Jelzetlen [1850 körül.]
Kőnyomat, 20,4 x 30,5 cm.
Ábrázolás: kétemeletes házsor a rakpiaci Libasinszky-háztól a Wurm-utcáig a Dunáról nyugat felől, homloknézetben felvéve.
BTM Fővárosi Képtár.

96. [Felső Dunasor.]
Jelzetlen [Alt R.,1840 .]
Vízfestmény, 16,5 x 23,7 cm.
Ábrázolás: pesti Dunapart a Wodianer R.-Tänzer-háztól a rakpiaci Libasinszky-házig [mai Arany János - Mérleg utca között] a Lánchíd pesti mederpillérével. A kép hátoldalán: No 241. Rud. Alt Pesth Donauzeile. Studie kézirású felirat.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Fővárosunk 35. l. 51. sz.

97. "FELSŐ DUNASOR. OBERE DONAUZEILE."
Lásd Képcs. XVII. 3. sz
Kőnyomat, 12,9 x 16,5 cm.
Ábrázolás: a 96. sz. változata.
Irodalom: lásd Képcs. XVII. 3. sz., ezen kívül Budapest régen 64/a. sz.

98. "ALSÓ DUNA SOR: UNTERE DONAUZEILE."
Lásd Képcs. XVII. /7/ sz.
Kőnyomat, 12,9 x 18,5 cm.
Ábrázolás: a pesti Dunapart a Wurm udvar és a Szende Pál utca Apáczai Csere János utca között.
Irodalom: Lásd Képcs. XVII. (7). sz., valamint Budapest régen 63/a. sz.

99. [Aldunasor.]
Jelezve: N[icolas] de Barabás 1843.
Vízfestmény, 22,5 x 31,5 cm.
Ábrázolás: pesti Dunapart a görög templom táján kilátással észak felé, a Várheggyel és az épülő Lánchíddal.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Kopp 9.; Fővárosunk 33. l. 22. sz.; Hoffmann 45.; Berza 13543. sz.

100. "NEMEGYESÜLT GÖRÖG EGYHÁZ. GRIECHISCH NICHT UNIERTE KIRCHE"
Lásd Képcs. XVI. 9. sz.
Kőnyomat 12,5 x 18,5 cm.
Ábrázolás: a pesti Dunapart a görög templomtól felfelé, háttérben épülő Lánchíd, előtérben dunavízhordó, piaci árusok stb.
Irodalom: lásd Képcs. XVII. 9. sz.; Budapest régen 45/a. sz.

101. [Aldunasor.]
Jelzetlen [Rohbock, Ludwig]
Ecsetrajz tussal, 12 x 17 cm
Ábrázolás: pesti Dunapart a görög templomtól észak felé, háttérben Lánchíd, mögötte budai hegyek.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom. Lanfr. 292. sz

102. "A GÖRÖG EGYHÁZ AZ ALDUNASORON PESTEN. DIE GRIECHISCHE KIRCHE A[n] D[er] UNTEREN DONAUZEILE IN PESTH."
Jelezve: L[udwig] Rohbock del[ineavit] J[oseph] M[aximilian] Kolb sculp[si]t.
Acélmetszet, 11,1 x 16,7 cm.
Nyomda, kiadó, megjelenés lásd 73. sz. alatt.
Ábrázolás: a 101. sz, acélmetszetű átdolgozása.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 285,313. sz.; Csillag 259. sz.; Nebehay-Wagner 571/18. sz.; Berza 13548-9. sz.

103. [Lipótvárosi Dunapart.]
Jelzetlen. [Brodszky Sándor, 1850-es évek]
Ceruzarajz 25,5 x 27,5 cm
Ábrázolás: mai Széchenyi rakpart, kb. az Árpád utca és a Roosevelt-tér között.
BTM Kiscelli Múzeum.

104. "A felső dunaparti új-házsor Pesten."
Jelezve: /Lüders rajza után/- RUSZ K[ároly.]
Fametszet 13 x 18,3 cm.
M egjelent: VÚ. 1864. 49. sz. 529.
Ábrázolás: háromemeletes házsor a Rudolf [Széhenyi] rakparton az Árpád utcától délre, hajókikötővel.
Azonos ábrázolás megjelent: "Felső dunaparti új házsor" címmel Cassius és "Rudolphquai"címmel Getttinger többször idézett könyvében (2, ill. 9. l.)
Irodalom: Berza 14607. sz.
B BUDAI VEDUTÁK (105-297. sz.)

I. Kelet felől felvéve (105-110. sz.)

105. "Prospect von Ofen."
Jelzetlen.
Rézkarc, 1,5 x 5 cm.
Megjelent: Korabinszky, J. M. Atlas Regni Hungariae portatilis. . [Wien, Schaumburg, 1805] Tab. XVII.
Ábrázolás: Tabán, Várhegy, Viziváros kelet felől, jobbra a Margitsziget déli csúcsa. Számmagyaázat: 1. Festung. 2. Neustift. 3. Landstrasse. 4. Wasserstadt. 5. Fischerstädtel. 6. Raitzenstadt. 7. Haseninsel.
BTM Fővárosi Képtár.

106. [Buda.]
Jelezve: I. Wilt [a keret bal alsó sarkában]
Fametszet, 12,2 x 38,5 cm.
Megjelent: a budai halászok stb. bizonyságlevele illusztrációjaként.
Ábrázolás: Buda látképe a Gellérthegytől Országútig, a Duna felől.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Stopp H. 53. sz.

107. [Buda.]
Jelezve: Prixner del[ineavit] sc[ulpsit] et excudit Pestini 1816. (a bal alsó sarokb.sn)
Rézmetszet, 12,2 x 38,8 cm.
Megjelent: több budai bizonyságlevél illusztrációjaként.
Ábrázolás: Buda a Tabán és felsővárosi (Sz. Anna) templom között, a hajóhíddal.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: SchL 682 sz.; Csillag 73. sz.; Lyka 495.; Pataky 206. l. 37. sz.; Stopp H 54. sz

108. [Buda.]
Jelezve: Renner sc[ulpsit] Budae [1818 körül.]
Rézmetszet, 29,9 x 42 cm.
Megjelent: a budai üvegesek bizonyságlevél-illusztrációjaként.
Ábrázolás: Buda a Gellérthegytől Országútig; hajóhíd, malmok.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Pataky 210. l. 5. sz.; Stopp H. 55. sz.

109. [Buda.]
Jelzetlen.
Rézmetszet, 26 x 57,3 cm.
Megjelent: a budai halászok bizonyságlevele illusztrációjaként.
Ábrázolás: a 108. sz. kompozíciója, változatlan előtérrel és staffázzsal.
BTM Fővárosi Képtár.

110. [Buda.]
Jelzetlen.
Olajfestmény.
Ábrázolás: Várhegy a királyi palotával, balra a Gellérthegy északi fele és hajóhíd. A kép alatt: A t. cz. Pest városi Czél Lövésztársaságnak emlékezetül ajánlja 1847 évben Szilágyi István V. P. "a veduta felső részén angyalos magyar középcímer, alatta szöveg. "TZÉLRA ÜGYELJ 1825." A kép körül 60 megyei címer. A festmény elveszett.
BTM Kiscelli Múzeum., a festmény fényképe.
Irodalom: Kremmer 317. sz.


II. Északkelet felől felvéve (111-113. sz.)

111. [Buda.]
Jelzetlen (a leltár szerint Höchle, Johann Nepomuk, 1815 körül)
Lavirozott ceruzarajz, 16,2 x 113 cm.
Ábrázolás: Buda a Gellérthegy és Fazekas- (ma Szilágyi Dezső) tér között, háttérben a Vár északi része torzított távlatban, a pesti hajóhídfő felől felvéve.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: FMK X. 16 sz.; Kremmer 242. sz.

112. [Buda.]
Jelezve: Silber f[ecit] (1815 körül)
Vízfestmény, 45 x 70 cm.
Ábrázolás: Gellérthegy, Tabán, Várhegy Vizivárossal északelet felől, az épülőfélben lévő Vigadó alapfalai mellől.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Seenger 243.; Budapester Bilder 119. sz.; Berza 450. sz., Buzinkay 302. sz.

113. [Buda.]
Jelezve: Peint par Fide 1819
Olajfestmény, 52 x 78, cm.
Ábrázolás: a 112. sz. nézőpontjából, de a Vigadó alapfalai nélkül.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Faragó 31. képIII. Budai látképek délkelet felől (114-131. sz.)

114. [Buda]
Jelezve: Nach der Natur gezeichnet von Johann Rauschmann [1821]
Tusfestés, 19,5 x 37,5 cm.
Ábrázolás: Buda a Gellérthegy és ferences-temlom között a pesti hajóhídfő felől, északnyugat felé.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Kremmer 126. sz.; Buzinkay 303. sz.

115. "ANSICHT DER HAUPTSTADT IN UNGARN 1821."
Jelezve: Rauschmann del[ineavit] - Alt lithogr[aphiert]
Kőnyomat, 19,5 x 35,4 cm.
Megjelent: Schams, F.: Vollständige Beschreibung .Ofen in Ungern. Ofen, MDCCCXXII.
Ábrázolás: mint 114, de a pesti hajóhídfővel is.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 151. sz.; FMK X. 12. sz.; Kremmer 190. sz.; Budapest régen 15. sz.; SchL 687. sz.; Nagy 67. (téves adattal); Csillag 84. sz.; Berza 454. sz.

116. [Buda.]
Jelezve: F[ranz] Jaschke1825 fecit.
Vízfestmény. 47,5 x 72 cm.
Ábrázolás: Buda a Tabántól Óbudáig az Angol királynő-szálló mellől, hajóhíddal.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: MM 1931 487.; Fővárosunk 29. l. 1. sz., Scheiber 197-198.; Budapester Bilder 101. sz.; Rózsa 1978. 457.;

117. [Buda.]
Jelezve: J[acob] Alt 1851.
Olajfestmény, papír, 24,5 x 37 cm,
Ábrázolás: Gellérthegy, Várhegy, háttérben a budai hegyvidékkel a pesti Dunapartnak Só-(Fővám) tér környéki pontja felől.
BTM Fővárosi Képtár.

118. "OFEN. BUDA."
Jelezve: Nach der Natur gemalt v[on] J[acob] Alt. Lith[ographiert] v[on] Sandmann.
Kőnyomat, 24,7 x 37 cm.
Nyomda: Gedr[uckt] b [ei] J[ohann] Rauh
Megjelent: Bermann, J. Malerische Donaureise. Wien, 1851.
Kiadó: Verlags-Eigenthum v. Josef Bermann in Wien. Vervielfältigung ausschliesslich vorbehalten
Ábrázolás: 117. sz. kőnyomatú másolata.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 234. sz., FMK X. 34. sz.; SchL 712. sz.; Nagy 68.; Csillag 280. sz.; Nebehay-Wagner 27/9. sz.; Gmeiner- Hübel 19-9.

119. [Buda.]
Jelzetlen. (Keleti Gusztáv hagyatéki bélyegzőjével, 1850 körül)
Ceruzarajz, 19. 5 x 35,5 cm.
Ábrázolás: Gellérthegy, Tabán, Várhegy kb. a mai Fővám-tér felől.
BTM Kiscelli Múzeum.

120. "BUDA. OFEN."
Jelezve: Rauschenfels de Steinberg del[ineavit] - J[acob] Hyrtl sculp[sit] Viennae.
Rézmetszet, 6 x 11,5 cm.
Megjelent: Schedius L. - Blaschnek S.: Magyar Ország. Földabrosza. 1833-1836. illusztrációjaként.
Ábrázolás: Tabán és Várhegy a pesti Dunapartról, a hajóhídtól délre.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 166.; SchL 695. sz.; Csillag 133. sz., Pataky 143. l. 4. sz.

121. "OFEN."
Jelezve: Gez[eichnet] v[on] Th[omas] Ender. Gest[ochen] v[on] Radcliffe. Ausgeführt d[urch] Black & Armstrong.
Acélmetszet, 9,8 x 15,3 cm.
Megjelent: Panorama der Oesterreichischen Monarchie. Pesth und Leipzig, 1838. 356. mellett ezen kívül lásd Képcs. IX. 5., IX. a. /5. sz.; Die Wundermappe der Donau. Pesth, Leipzig, 1841.
Ábrázolás: Tabán és Várhegy délkelet felől a pesti Dunaparrtról.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 215. sz.; FMK. X. 53/a. sz.; Csillag 191. sz; Nebehay-Wagner 814/3. sz.; U. o. 164/10. sz. .; Faragó 19. kép.

122. "FORTRESS OF BUDA."
Jelzetlen.
Acélmetszet, 8,5 x 12,7 cm
Megjelent: Pardoe, J.: The City of the Magyar, or Hungary and her Institutions in 1839-1840. Vol. III.
Kiadó: London, Virtue, G.
Ábrázolás: Várhegy délkelet felől Tabánnal, előtérben a hajóhídtól délre halászcsónakok.
BTM Fővárosi Képtár., OSzK.
Irodalom: FMK X. 1/a. n sz.

123. "CASTLE OF BUDA, OR OFEN."
Jelzetlen [Wimper]
Fametszet, 9. 5, x 12,5 cm.
Megjelent: Beattie, W.: The Danube. 1843.
Kiadó London, Virtue, G.
Ábrázolás: hasonló122. sz-hoz, némileg délibb nézőpontból.
Azonos ábrázolás. "DAS SCHLOSS ZU OFEN."címen megjelent: Wolff, O. L. B.: Die Donau. Leipzig, Webers Verl. 1843.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nebehay-Wagner 82. sz. (ilyen című és jelzetlen acélmetszetet nem említ, a fametszetek nincsenek felsorolva)., U. o. 844. sz. (a fametszetek nincsenek felsorolva).

124. "LÁTÁSA BUDÁNAK. ANSICHT VON OFEN."
Lásd Képcs. XII. A. 1.
15,3 x 26,5 cm.
Ábrázolás: előbbihez hasonló, háttérben a budai hegyvidék északi részével is.

125. "BUDA a' Dunáról föl felé tekintve. OFEN Donauaufwärts"
Lásd Képcs. XI. 14. sz.
12,5 x 16 cm
Ábrázolás: Gellért- és Várhegy a Tabánnal a Só-tér környékéről, jobbra Molnár -utca.

126. "Ansicht von Ofen."
Jelzetlen [1845 körül]
Kőnyomat, 25,5 x 35,7 cm.
Nyomda, kiadó: Druck u. Verlag bei F. Werner in Wien.
Ábrázolás: Tabán és Várhegy, hajóhíddal és tervezett Lánchíddal délkelet felől jobbra Molnár utca, előtérben tutajok, bárkák.
127. [Buda.]
Jelzetlen [1849.]
Lavirozott ceruza, 13,5 x 35,7 cm.
Ábrázolás: Buda a Gelllérthegytől a Nagyboldogasszony-templomig a Tabánnal, balra gőzhajó. Jobbra a Molnár utca. Felvéve Só-térről. Díszoklevél illusztráció terve.
BTM Kiscelli Múzeum.

128. [Buda.]
Kőmetszet. 7,5 x 26 cm.
Nyomda: Lith. A. F. Walzel in Pest.
Megjelent: Haynau Gyula budai díszpolgári oklevelén.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 74.

129. [Buda.]
Jelzetlen (1852 körül)
Lavirozott ceruza, 12 x 40 cm.
Ábrázolás mint 127. sz., a királyi palota átépülőben.
BTM Kiscelli Múzeum.

130. [Buda.]
Jelzetlen (Alt, Jac. 1850 körül).
Vizfestmény, 14,7 x 23 cm.
Ábrázolás: Buda a Gellérthegy alatti partról Óbudáig hajóhíddal.
SzM..

131. [Buda.]
Jelezve: H. Marko. 1869.
Olajfestmény, 60,6 x 105 cm.
BTM Kiscelli Múzeum.IV. Északkelet felől felvéve (132-135. sz.)

132. [Buda.]
Jelezve: Fr[anz] Jaschke fec[it] 1825.
Vízfestmény, 47,2 x 71,2 cm.
Ábrázolás: Buda déli része a Várszinházig a Festősziget felől.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Fővárosunk 15. l. 25. sz.; Scheiber 197-199; Rózsa 1978. 457., Rózsa 1997. 74. sz.

133. "ANSICHT VON DER MARGARETHENINSEL GEGEN OFEN."
Jelzetlen (1835 körül)
Kőnyomat 20,5 x 25,4 cm.
Ábrázolás: mint 132. sz., de a Vár csak a Szertárig. A palota csillagdája bontás közben.
BTM Fővárosi Képtár.

134. "BUDA a' Dunáról le felé tekintve. OFEN Donauabwärts."
Lásd Képcs. XI. 13. sz.
Kőnyomat, 12,3 x 18,3 cm.
Ábrázolás: Várhegy, Viziváros, kb.. a mai Jászai Mari tér felől
.
135. "OFEN DONAU ABWÄRTS."
Lásd Képcs. XIII. 4.
Acélkarc, 4,8 x 15,6 cm.

136. [Buda.]
Jelzetlen (1850 körül).
Kőmetszet, 4 x 11 cn.
Megjelent a budai kalaposcéh bizonyságlevelén.
Ábrázolás: északkelet felől, a pesti partról.
BTM Fővárosi Képtár.

137. [Buda.]
Jelezve: Torsch rajz[olta] és véste. (1850 körül)
Kőmetszet, 5,8 x 14 cm.
Megjelent: budai polgárlevél illusztrációjaként.
Ábrázolás: Látkép észak felől két nézetben, a Gellérthegytől a Várhegy északi részéig. A két látképrészt a polgárlevél pecsétje választja el egymástól.
BTM Fővárosi Képtár.

V. Várhegy (l38-150. sz.)


138. [Várhegy.]
Jelezve: Lehnhardt sc[ulpsit] Pest. (1810 körül)
Rézkarc, átmérő: 4,3 cm.
Megjelent ismeretlen könyv címlapján
Ábrázolás: Várhegy részlete a királyi palotától a Nagyboldogasszony-templomig délkelet felől, hajóhíddal.
MTKcs.
Irodalom: Lanfr. 165 sz.

139. [Várhegy.]
Jelezve: Hugo S: fe[cit] 1820-as évek.
Rézkarc, 6 x 16,5 cm.
Megjelent: Vogel L. budai divatáru-és borkereskedő üzleti hirdetésének illusztrációjaként.
Ábrázolás: Tabán és Várhegy délkelet felől, a pesti partról, hajóhíddal.
BTM Fővárosi Képtár.

140. [Várhegy.]
Jelezve: Hugo sc[ulpsit.] (1820-as évek)
Rézkarc, 5 x 10 cm.
Megjelent: Vogel L. üzlete hirdetésének illusztrációjaként.
BTM Fővárosi Képtár, a rézkarc lemezével.

141. [Várhegy.]
Jelezve: Joh[annes] Sz[ent] Györgyi pinx[it] 1827.
Olajfestény, 63 x 77 cm.
Ábrázolás: Várhegy déli része a Nagyboldogassony templomig, a királyi palota délkeleti saroknézete a pesti partról, hajóhíddal.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK XI. 2. sz.; Seenger 953, 1953. 155.; Berza 139. sz.

142. "Buda' vára. Die Festung Ofen.".
Lásd Képcs. I. 1. sz.
Rézkarc, 9. 1. x13,9 cm.
Ábrázolás: Várhegy déli része kb. a Batthyány-palotáig a pesti hajóhídfő melletti sétány felől, előtérben a hajóhídfő vámházai.
BTM Fővárosi Képtár.

143. "Ansicht der Festung Ofen."
Jelezve: J. V[incenz] R[eim] (1830-as évek)
Rézkarc, 10 x 16 cm.
Megjelent: eddig meghatározatlan látképsorozat 143. lapjaként. Ábrázolás: Várhegy déli része a Nagyboldogassszonx-templomig a pesti hajóhídfő
délkelet) felől.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 283. sz.; Rózsa 1983. 74

144. [Várhegy.]
Jelzetlen (1846)
Kőnyomat, 8,3 x 38,3 cm.
Nyomda: Kőre nyom[tatta] Walzel Pesten.
Megjelent: Emerling K. "István főherczeghez" c. szállodájának hirdetésén "A' fogadó ablakából kilátás. Aussicht aus den Fenstern des Hotels." aláírással.
Ábrázolás: Várhegy mint 143. sz. a tervezett Lánchíddal, előtérben Rakpiac.
BTM Fővárosi Képtár.

145. [Várhegy.]
Jelzetlen 1850 körül)
Kőnyomat, 8,3 x 38 cm.
nyomda: Druck v. B[ernhard] Fried, Pest Göttergasse No. 11.
Megjelent: mint 144. sz. azonos aláírással.
Ábrázolás: mint 143. sz., de már az elkészült Lánchíddal.
BTM Fővárosi Képtár.

146. [Várhegy.]
Jelzetlen (1850 körül)
Kőmetszet, 3,1 x 12,6 cm.
Megjelent: az "István főherczeg"-szálló levélpapír fejléceként a 144. sz.-al azonos aláírással.
Ábrázolás: csekély eltérésel (előtérben a lobogó iránya, staffázs) az előbbinek másolata.
BTM Fővárosi Képtár.

147. (Várhegy).
Jelzetlen (1850 körül).
Kőmetszet, 3 x 9,2 cm.
Nyomda: Lith[ographiert] b[ei] Engel & Mandello in Pest.
Megjelent: a budai kereskedőtestület által kiadott felszbadítólevél illusztrációjaként.
Ábrázolás: a Várhegy déli része a Vizivárosi kapuig az "István főherczeg-szálló felől.
BTM Kiscelli Múzeum.

148. [Várhegy.]
Jelzetlen [Rauschmann János 1830 körül.]
Gouache, 13,9 x 19,2 cm.
Ábrázolás: Várhegy látképe a Pasarét környéki szőlők felől.
MNG.
Irodalom: A magyar rajz 23.

149. [Várhegy.]
Jelezve: R[udolf] Alt 1846.
Vízfestmény, 12,4 x 18,4 cm.
Ábrázolás: Várhegy déli része a Vizivárosi kapuig a pesti Vigadó mellől felvéve, előtérben piac.
SzM.
Irodalom: Heincz 4.

150. "A KIRÁLYI KASTÉLY BUDÁN, PEST FELŐL. DAS KÖNIGL[ICHE] SCHLOSS IN OFEN VON PEST AUS."
Lásd Képcs. XVII 6. sz.
Ábrázolás: a 149. sz. kőnyomatú másolata.
Irodalom: lásd Képcs XVII. 6. sz.; Budapest régen 22/b. sz (téves datálással)VI. A királyi palota és környéke (151-160. sz.)

151. "Procession of Hungarian Pilgrims. Pesth. PRICESSION DE PELERINS
HONGROIS A PESTH:"
Jelezve: W[illiam] H[enry] Bartlett. - E. Brandard.
Acélmetszet, 12,9 x 18,3 cm.
Megjelent: Beattie, W. The Danube. London, 1842. P. 191.
Kiadó: Virtue and Co.
Ábrázolás: Királyi palota, katonai szertár, Várszinház délkelet felől a hajóhíddal, felvéve a pesti partról, előtérben körmenet.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 221. sz.; FMK X. 54/c. sz.; Trencsényi-Waldapfel 29.; Nebehay-Wagner 82/62. sz.
Azonos ábrázolás: "DIE ALTE BRÜCKE IN PESTH. Procession of Hungarian Pilgrims. Pesth. Megjelent: Wolff, O. L. B. Die Donau. Lpz 1843. 190.
Irodalom: Nebehay-Wagner 853. sz. (lapszám megjelölés nélkül)

152. "Ansicht der königlichen Burg Ofen. A budai királi lak. Veduta del Castello reale a Buda. Wzhled kralowsyh wayho Zámku w Budine."
Jelzetlen (1840-es évek).
Kőnyomat, 14,9 x 22,2 cm.
Ábrázolás: a 151. sz. másolata
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK X. 21/a. sz.; Nagy 69.

153. "La forteresse de Bude avant la prise de générale Goergey."
Jelezve: F[reeman] - TRICHON.
Fametszet, 7 x 10 cm.
Megjelent: Boldenyi. Partie historique 5.

154. [Királyi palota és környéke.]
Jelzetlen.
Acélmetszet, 7,1 x 11,1 cm.
Fametszet, vászonra, aranynyomással, 2,7 x 4,2 cm.
Megjelent, lásd 153. sz. címlap illusztráció.
BTM Fővárosi Képtár.

155. "Buda. Ofen."
Jelezve: Winkles sculp[sit]
Acélmetszet, 7,1 x 11,3 cm.
Megjelenés, kiadó: lásd Feldmann, G. L., Pesth und Ofen. Wegweiser. Leipzig und Pesth, 1844. 110/111.
Ábrázolás: Várhegy déli része a Sánor palotáig délkelet felől, hajóhíddal.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 170. sz.; Csillag 216,341. sz.; Berza 1073. sz.

156. "Königl[iches] Schloss."
Lásd Képcs. X. 2
Kőnyomat, 12 x 19,5 cm.

157. [Várhegy.]
Jelzetlen, olajfestmény, fa, köralakú. Anyaga és formája elveszte miatt nem állapítható meg.
Ábrázolás a királyi palota délkeleti saroknézetével.. Ő Cs. K. Főhercegsége M. Or. Nádorának félszázados dicső uralkodása ünepén [!] adatott nagy cél lövészetkor - lőtte Keresztessy Pál. 1846.
BTM Kiscelli Múzeum. (Elveszett, csak fényképről ismert.
Irodalom: Kremmer 319. sz.

158. [Királyi palota.]
Jelzetlen [1840-es évek.]
Tollrajz, 22,5 x 28 cm.
Ábrázolás: Hajóhíd, háttérben Halászváros, Várhegy déli része kelet felől.
BTM Kiscelli Múzeum.

159. "A budai kiályi várpalota."
Jelezve: R[usz]
Fametszet, 10,9 x 14 cm.
Megjelent: VÚ. 1855. 31. sz. 245.
Ábrázolás: a palota és a mai Lánchíd utcai Dunapart délkelet felől
Azonos ábrázolás "A kir. Palota Budán." címen megjelent: nemzeti Képes Naptár 1856. évre c. kiadványban. Szerk. Tóth L. 61. A kompozíció "Budavár" címen megjelent Cassiusnál a címlapon és "Die Festung." címen. Gettingernél a 21. lapon...
Irodalom: Berza 1076. sz.

160. "BUDA".
Lásd Képcs. XX.4. sz.
Ábrázolás: csekély eltéréssel mint 159. sz.VII. Várhegyről észak felé felvéve (161-165. sz.)

161. "City of Buda or Offen from the Observatory / Hungary/".
Jelezve: W[illiam] H[enry] Bartlett. - R. Wallis.
Acélmetszet, 12,4 x 18,1 cm.
Megjelent: Beattie, W. The Danube. London, Virtue, 1842,178/79.
Ábrázolás: Viziváros, Óbuda, Margitsziget a mai Halász lépcső felől. A címben "Observatory" téves nézőpont-megjelölés.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr.223. sz.; FMK X. 54. a.; Budapest régen157.; Csillag 196. sz.; Nebehay-Wagner 82/59. sz.; Berza 464. sz.
Azonos ábrázolás: OFEN. City of Buda, or Ofen from the Observatory /Hungary/"(franciául is) c. megjelent Wolff, O. L B., Die Donau. Leipzig, Weber, 1843. 187.
Irodalom: Nebehay-Wagner 853. sz. (lapszám megjelölés nélkül)

162. "OFEN."
Jelezve: J. Wopalensky lith[ographiert]
Kőkarc, 12,6 x 17,8 cm.
Kiadó: C. W. Medau & Co. in Prag.
Ábrázolás: 161. sz. másolata, eltérő felhőzettel.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 67.

163. "OFEN."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 13,2 x 18,7 cm.
Kiadó: Artist. typogr. Institut v. Carl Bellmann in Prag.
Ábrázolás: mint 162-163., más staffázzsal.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 67.

164. [Buda.]
Jelzetlen [Brodszky Sándor,1866]
Olajfestmény, kartonra, 21,5 x 30 cm.
Ábrázolás: Viziváros, Margitsziget a Várhegy keleti eljtőjéről.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: FMK XI. 55. sz.; Sz-Sz. 268.

165. [Buda.]
Jelzetlen (1860-as évek)
Olajfestmény, kartonon, 23,8 x 42 cm.
Ábrázolás: Viziváros Sz. Anna templommal, háttérben Óbuda, Margitsziget, jobbra lipótvárosi részlet.
BTM Kiscelli Múzeum. (MTKcs. letét)
Irodalom: Peregriny: Az Orsz. Szépm. Múz. Állagai. I. rész. 162. l. 967. szVIII. Tabán (166-175. sz.)

166. [Tabán.]
Jelzetlen [Jaschke, 1820 körül]
Szinezett tollrajz, 22 x 17,6 cm
Ábrázolás: a vár tabáni kapujából kilátás Tabánra és Gellérthegyre, balra róm. kat. jobbra szerb plébániatemplom.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Horváth Henrik: A régi Pest In : MM V (1929) 606.; Rózsa. 1978. 458.; Faragó 76. kép; Berza 1808. sz.

167. [Tabán.]
Jelezve: Jakob Warschag Pesth 1836.
Olajfestmény, katalógus szerint 70 x 52 cm.
Előzőhöz hasonló.
Habsburg József főherceg tulajdonában volt, jelenlegi sorsa ismeretlen.
Irodalom. Kremmer 283. sz.; Berza 1809. sz.; Faragó 16. sz.

168. "OFEN."
Jelzetlen.
Acélmetszet, 11,5 x 7,2 cm.
Nyomda: durch W. Creuzbauer in Carlsruhe.
Megjelent: Gemälde von Pesth und Ofen...... Pest, 1837. 162/63.
Kiadó: Kilian G. jun.
Ábrázolás: előző kompozíció átdolgozása.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 189. sz.

169. "KILÁTÁS A' VÁRKAPUBÓL Budán." Ugyanez németül is.
Lásd Képcs XI. 24. sz.
Kőnyomat, 12,3 x 18,5 cm.
Ábrázolás: hasonló az előzőkhöz más staffázsalakokkal.
Irodalom::lásd Képcs. Budapest régen 87/b. sz.

170. "KILÁTÁS A VARKAPUBÓL. BUDÁN. BLICK DURCHS BURGTHOR IN OFEN."
Jelezve:L[udwig] Rohbock del[ineavi]t J[oseph] M[aximilian] Kolb sculp[si]t.
Acélmetszet, 11,6 x 9,4 cm.
Nyomda, kiadó: Druck u. Verlag v. G. G. Lange in Darmstadt.
Megjelenés: lásd 73. sz.
Ábrázolás: tabáni kapu belsejéből kilátás mint előzőknél, balra a kapuból kifelé tekintő katona.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 343. sz.; Nebehay-Wagner 571/8. sz.; Berza 1812. sz.

171. "BLICK DURCH DAS BURGTHOR IN BUDA-PEST."
Jelzése, technikája mint 170. sz.
Megjelent. Ruthner, Anton, das Kaiserthum Oesterreich, Wien 1871/78. II. Abth. 2. kötet
Ábrázolás: a bal oldali katona tartása és ruhája eltér az előző számétól.
OSzK. Dm 133.
Irodalom: Az 1986-os Hunfalvy-Rohbok reprint kisérő szövege.

172. "Kilátás a Varkapuból Budán.".
Jelezve: Rohbock Pesth.
Aranyfüst-karc, 14 x 10,3 cm
BTM Fővárosi Képtár.

173. "Kilátás a budai királyi palota kapujából."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 16 x 10,3 cm.
Megjelent: Az Ország Tükre 1863. 36. sz. 241.
Ábrázolás: három staffázsalak hiányától eltekintve azonos a 170. sz.-al
Irodalom: Gerszi 219. l. 114. sz.

174. "A vár hegye. Festungsberg."
Lásd Képcs. XII. A. 8. sz.
Kőnyomat, 7,4 x 7,7 cm.
Ábrázolás: hasonló az előzőkhöz. De míg azok a Tabáni kapu alól felvett képek, ezt a kapun kívül vették fel.

175. [Tabán.]
Jelezve: W. Richter Ofen 1862.
Olajfestmény, 59,5 x 73 cm.
Ábrázolás: Tabán a mai Várkert és Groza Péter rakparttal. A kép közepén a Döbrentei- és Apród utca, háttérben Sashegy. Felvéve a pesti Dunapart felől.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Berza 631. sz.; Faragó 19. kép.


IX. Krisztinaváros, Városmajor (176-198. sz.)176. "A' KRISZTINA VÁROS Budán." Cím németül is.
Lásd Képcs. XI. 23. sz.
Kőnyomat, 12,5 x 18,4 cm.
Ábrázolás: Krisztinaváros, Tabán, Gellérthegy kb.. a mai Lovas-út és Gránit-lépcső sarka felől felvéve.
Irodalom: lásd Képcs. XI.; Budapest régen 87/a. sz., Rózsa 1997.106. sz.

177. "KILÁTÁS A' BUDAI BÁSTYÁRÓL a' hegyek felé. AUSSICHT VON DEN OFNER BASTEI nach den Gebirgen."
Lásd Képcs. XI. 27. sz.
Kőnyomat, 12,5 x 18,6 cm.
Ábrázolás: kilátás mai Tóth Árpád-sétánynak a Szentháromság utca tengelyétől kissé délre fekvő pontjáról a Krisztinavárosra a Vérmezővel, Városmajorral, háttérben János- és Nagyhárshegy.
Irodalom: lásd Képcs. XI.; Budapest régen 104/a.

178. "(Environs de Bude)".
Jelezve: POTHEY.
Fametszet, 7,5 x 11 cm.
Megjelent: Boldényi. Partie variétés, 96.
Kiadó: Lebrun, H.
Ábrázolás: mint 177. sz., kisebb méretre átdolgozva.
BTM Fővárosi Képtár.

179. [Krisztinaváros.]
Jelzetlen, [1840-es évek]
Olajfestmény, 53,5 x 75 cm.
Ábrázolás: a templom és környéke a Színkörrel, Vérmezővel, középtérben Karakas pasa tornya, háttérben Kissvábhegy, Jánoshegy, Hárshegy.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Faragó 27. kép.

180. "Der Blocksberg."
Lásd Képcs. VII. 19. sz.
Ábrázolás: a várhegy Krisztinavárosi lejtője a bástyafallal, háttérben a Gellérthegy.

181. [Plébániateplom.]
Jelzetlen, ( Binder J. F.? 1800 körül)
Rézmetszet, 7 x 18 cm.
Megjelent: a templom kegyképének másolata alatt.
Ábrázolás: a templom és környéke kelet felől, előtérben körmenet, háttérben szőlők.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Szilárdfy-Tükés-Knapp (csak XVIII. századi jelzett példányokat ismer)

182. [Plébániatemplom.]
Jelezve: Binder sc[ulpsit.] (1800 körül)
Rézmetszet, 3 x 18 cm
Kiadó: zu finden bey Binder in der Wasserstadt No.21.
Ábrázolás: mint 181. sz., de silányabb kidolgozásban.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Szilárdfy-Tüskés-Knapp. 54. sz (képpel és korábbi irodalommal, műhelymunka); Rózsa 1998 381. sz

183. [Plébániatemplom.]
Jelzetlen (1830 körül)
Vizfestmény, 22,8 x 33,5 cm.
Ábrázolás: templom és plébániaépület nyugat felől, háttérben a Várhegy részlete.

184. "Huber's Tagstheater zu Ofen, in der Christinenstadt."
Jelezve: J[osef] v[on] Ságody entw[orfen] u[nd] gez[eichnet] Vidéky gest[ochen] (1843)
Acélmetszet, 7,5 x 11.3 cm.
Ábrázolás: a Budai Színkör bokrétaünnepélye alkalmából kiadott alkalmi beszéd ("Rede des Zimmerpoliers verfasst von Niklas") fejléceként.
Ábrázolás: a szinkör külső képe.
BTM Fővárosi Képtár.

185. "A NYÁRISZINHÁZ Budán. DAS SOMMERTHEATER in Ofen."
Lásd Képcs. XI. 8. sz.
Kőnyomat, 12,4 x 18,4 cm.
Ábrázolás: a színkör nézőtere és színpada a földszint utolsó sora mögül felvéve.
Irodalom: lásd Képcs. XI. 6. sz.; Budapest régen 23. sz.

186. [Budai Szinkör.]
Jelzetlen, [Alt, R. 1848 körül]
Vízfestmény, 17,3 x 22,5 cm.
Ábrázolás: nézőtér egy jobboldali, földszinti páholyból nézve.
SzM.
Irodalom: Budapest régen 40. sz.

187. "Nyári szinházi (!). Sommer Theater."
Lásd Képcs. XII. A. 14. sz.
Kőnyomat, 7, x 7,8 cm.
Ábrázolás: a színház külseje staffázsalakokkal.

188. "Belsőlátása a nyári szinháznak. Inere (!) Ansicht
des Somer (!) Theaters."
Lásd Képcs. XII A. 7. sz.
Kőnyomat, 7,3 x 7,7 cm.

189. "Der Stadt Mayerhof."
Lásd Képcs VII. 20. sz.
Ábrázolás: emeletes épület lépcsőzettel, helye ismeretlen

190. "A' Város Major terme-Stadtmayerhof Saal."
Lásd Képcs. XII. A. 12. sz.
Kőnyomat, 5,8 x 7,8 cm.
Ábrázolás: lépcsőzetes épület, pontosabban nem meghatározható helyen.

191. [Barabás Miklós villája.]
Jelezve: Barabás (1853)
Vízfestmény, 27 x 35,5 cm.
Ábrázolás: klasszicizáló villa, négyoszlopos portikusszal. előkerttel. Átépítve ma XII. Városmajor utca 44. sz.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Városképek, 1969. 16. sz.; Berza 25883. sz.; Barabás 1985,146. sz.; Rózsa 1997. 125. sz.

192. "Vízgyógyintézet épitése."
Jelezve: Barabás 855.
Vízfestmény, 30,3 x 41,6 cm.
Ábrázolás: építkezés a mai XII. Városmajor utca 64. sz. telken.
SzM.
Irodalom: Barabás 1899. 312. sz.; Barabás 1985. 148. sz.

193. "Dr Siklósy vízgyógyintézete Budán."
Jelzetlen.
Fametszet, 11,7 x 14 cm.
Megjelent: VÚ. 1857.,48 sz. 520.
Ábrázolás: manzardtetős épületcsoport toronyal, háttérben lakóház.

194. "A Városmajorban."
Jelezve: Barabás Buda 1859.
Ceruzarajz, 22 x 27,5 cm.
Ábrázolás: kőfallal határolt telek, háttérben emeletes, tornácos épület, előtérben bokros terep. A rajz a Csillag gyűjteményben a máodik világháborúban elpusztult.
Irodalom: Csillag 334. sz.

195. [Városmajor.]
Jelezve: Barabás M[iklós] 1856.
Vízfestmény, 26,5 x 39 cm.
Ábrázolás: részlet az Ördögárokkal.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Barabás 1899. 329. sz.; A magyar rajz 40. sz.; Városképek 1969. 17. sz.

196. "Híd a Városmajorban."
Jelzetlen (Barabás M. 1856.)
Vízfestmény, 27,7 x 36,7 cm.
Ábrázolás: fahíd, fák. A tárgy nem egyértelműen Városmajor.
MNG.., grafikai osztály
Irodalom: Barabás 1899. 316. sz.; Budapest régen 92. sz ; Barabás 1944. 2981. sz.; Szvoboda 1983. 101. kép (1857)

197. "Fatörzs a Városmajorban".
Jelezve: Barabás 1856.
Vízfestmény, 28. 9 x 23 cm.
Ábrázolás: tisztás szélén hatalmas fa.
MNG.
Irodalom: Barabás 1899. 311. sz.; Barabás 1944. 2959. sz.; Hoffmann 1950, 45. (képpel) ;
Berza 7163. sz.; Barabás 1985. 149. sz.

198. "Városmajori fák."
Jelezve: Barabás M[iklós]1857.
Vízfestmény, 26 x 35,5 cm.
Ábrázolás: tisztás szélén facsoport, hintázó gyerekek.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: A magyar rajz, 129. sz.; Barabás 1944. 2992. sz.; Városképek 1969. 105. sz.; Barabás 1985. 156. sz.X. Óbuda (199-204. sz)

199. "Alt Ofen genommen vis a vis der Pfarrkirche, das Auge 12°, 40° zurück, die
Tafel 60° breit.
Jelezve a cím folytatásaként. der Natur nach gezeichnet von Stephan Kollár dasigen Pfarrer und Dechant A°1812."
Tusfestmény, 30,5 x 52,3 cm.
Ábrázolás: a plébániatemplom és környéke kelet felől, háttérben Kiscell, szőlők. A lap alján a festő verses feljegyzése: Die Zeichnungs schule sah' ch nie, auch hört ich keinen Zeichner /In Caill"s Optic die Perspectiv' gelesen War mein Meister!
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Schoen Arnold, Óbuda multjából. Bp. 1934. Képpel.; Pest-budai városképek 1800-1870. Kiállítási katalógus.; Berza 3870. sz.; Faragó 30. kép, Buzinkay 301. sz.; Rózsa 1997. 69. sz.

200. "UNGERN. Alt Ofen."
Jelzést, technikát nyomdát, megjelenést lásd 44. sz. CXLIV. lapnál
Kőnyomat, 25. 5 x 34,5 cm.
Ábrázolás: felső-margitszigeti részlet, háttérben Óbuda.
SzEK
Azonos ábrázolás megjelent Donau-Ansichten vom Ursprunge bis zum Ausflusse ins Meer nach der Natur und auf Stein gezeichnet von Jacob Alt. herausgegeben von Adolf Kunike. Wien 1824. lapszámozás nélkül.
Irodalom: Lanfr. 154. sz.; FMK X. 45. sz.; Kremmer 335. sz.; SchL 27. 685. sz.; Csillag 93. sz. Nebehay-Wagner 336/144. sz., Gmeiner-Hübel 2. 147. sz.

201. "UNGERN. Kloster Klein Mariazell bei Ofen."
Jelzés, technika, nyomda, megjelenés: lásd 44. sz. CXLVII. lap.
25,5 x 35,5 cm.
Ábrázolás: Óbuda látképe a felső Margitszigetről, háttérben hajógyári szigetek, Kiscell, Hármashatárhegy
SzEK.
Azonos ábrázolás megjelent: Donau-Ansichten vom Ursprunge bis zum Ausflusse ins Meer nach der Natur gezeichnet von Jacob Alt. herausgegeben von Adolph Kunike. Wien 1824. Lapszámozás nélkül.
Irodalom: Lanfr. 155. sz.; FMK X. 45. sz.; Kremmer 334. sz.; Csillag 95. sz.; Nebehay-Wagner 336/147. sz.; Gmeiner-Hübel 2. 147. sz.

202. "Ansicht der Stadt Alt-Ofen mit dem Kloster Kl[ein] Mariazell in Ungarn."
Jelezve: Lith[ographiert] u[nd] gedr[uckt] b[ei] D[octo]r Kunike. [1830-as évek.]
Kőnyomat, 9 x 25,5 cm.
Ábrázolás: 201-hez hasonló, más stafázsalakokkal.
BTM Fővárosi Képtár.

203. [Óbuda.]
Jelezve: F[ranz] Jaschke fec[it] 825.
Vízfestmény, 50 x 73,4 cm.
Ábrázolás: felső-margitszigeti részlet, a fák között kilátás Óbudára.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: MM VII (1931) 825.; Scheiber 197, 199.; Rózsa 1978. 457. sz

204. "Ansicht der Palatin-Insel bey Pesth." [Téves cím]
Jelzetlen [1830-as évek]
Rézkarc, 18 x 24,7 cm.
Megjelent: eddig meghatározatlan látképsorozat tagjaként. A Kiscelli Múzeum példányán lapszám nem látható.
Kiadó: b[ei] F[ranz] Barth.
Ábrázolás: Hármashatárhegy előterében a hajógyári sziget.
Azonos ábrázolás Palatin Insel címen lásd Képcs. VII. 7. sz.XI. Budai hegyvidék (205-295. sz.)

205. [Hegyvidék.]
Jelzetlen. [Höchle, Joh. Nep. 1815 körül]
Színezett ceruzarajz, 17 x 65,5 cm.
Ábrázolás: Várhegy, Krisztinaváros, Gellért- Nap- és Sashegy a Kissvábhegy déli lejtőjéről felvéve, háttérben Pest. Az előtéri szőlők rajza befejezetlen.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: FMK 1907. X. 197. sz ; Kremmer 244. sz.

206. "Perspective von Pesth und Ofen" (a festmény hátoldalán.)
Jelezve: Raffalt 1829.
Olajfestmény, 50,3 x 68,5 cm.
Ábrázolás: Istenhegyi-úti részlet a mai Orbán-tér környékén, balra a háttérben Kissvábhegy délnyugati lejtője, háttérben a Vár-, Gellért-és Sashegy.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK 1907. XI. 4. sz.

207. [Istenhegyi út.]
Jelezve: Sandhof [1840-es évek]
Olajfestmény, 66,5 x 89 cm.
Ábrázolás: részlet kb. a mai Zsibó-utca környékén balra Kissvábhegy mögötte a Várhegy, jobbra Gellérthegy, háttérben Pest.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Budapester Bilder. 5. sz.; Berza 3567. sz.

208. "BUDA ÉS PEST a' svabhegyről. OFEN UND PESTH vom Schwabenberge."
Lásd Képcs. XI. 20. sz.
Kőnyomat, 12 x 18,7 cm.
Ábrázolás: a mai Szabadsághegy keleti lejtőjéről kilátás a Kissvábhegyre, Krisztinavárosra, Vár- és Gellérthegyre, háttérben Pestre.
Irodalom: lásd Képcs. XI.; Budapest régen 107/b. sz.

209. [Hegyvidék.]
Jelezve: Keleti [1870 körül]
Vízfestmény, 33,1 x 47,8 cm.
Ábrázolás: svábhegyi részlet Hármashatárheggyel.
MNG. Grafikai Osztály.

210. [Pasarét.]
Jelezve: C[arl] Klette (1854?)
Olajfestmény, 62 x 78,5 cm.
Ábrázolás: dülőút lovasokkal, háttérben Városmajor, Vár- és Gellérthegy.
BTM Fővárosi Képtár.

211. "Ofen 1836."
Jelzetlen. [Klette, Carl]
Vízfestmény, 11 x 36,4 cm. Klette C. vázlatkönyvéből.
Ábrázolás: hegyvidéki táj, háttérben János- és Hárshegy, az előtérben elszórtan épületek, talán a Kurucles-dülő táján.
SzM.

212. "Ofen vom Gebirg aus."
Jelzetlen [Klette, Carl] 1836.
Vízfestmény, 11 x 36,4 cm. Klette C. vázlatkönyvéből.
Ábrázolás: naphegyi részlet, hátterében a Várhegy.
SzM.

213. "Ofen".
Jelzetlen [Klette, Carl, 1830-as évek]
Vízfestmény, 11 x 36. 4 cm. Klette C. vázlatkönyvéből.
Ábrázolás: lapos táj legelővel, előtérben dülőút, háttérben néhány épület, jobbra Hárshegy (?)
SzM.

214. "Festung Ofen".
Jelzetlen [Klette, Carl, 1830-as évek]
Ceruzarajz, 11 x 36,4 cm. Klette C. vázlatkönyvéből
SzM.

215. "Ferentz' halma Buda mellett. Franzens-Höhe bey Ofen."
Lásd Képcs. I. 8. sz.
Rézkarc, 10 x 15 cm.
Ábrázolás: a Budakeszi-út menti Sz. László-kápolna és Kalmárffy-villa, balra Tündérhegy, jobbra Hárshegy.
Irodalom: lásd Képcs. I. 8. sz.; Lanfr. 175. sz.

216. "Franzenshöhe."
Jelzetlen [Klette, Carl d[en] 1 Sept[ember] 840.
Ceruzarajz, 11 x 18,2 cm. Klette C. vázlatkönyvéből.
Ábrázolás: ferenchalmi tájrészlet hátterében a Sz. László-kápolna és a Tündérszikla.
SzM.

217. "Franzenshöhe bey Ofen."
Jelzetlen [Klette, Carl, 1840 körül.]
Ceruzarajz, 11 x 28,2 cm. Klette C. vázlatkönyvéből.
Ábrázolás: ferenchalmi tájrészlet, háttérben a Kalmárffy-villa és Hárshegy.
SzM.

218. "FERENCZ HALMA Budán. DIE FRANZENSHÖHE in Ofen."
Lásd Képcs. XI. 30. sz.
Kőnyomat, 12,4 x 18,5 cm.
Ábrázolás: Sz. László-kápolna és Kalmárffy-villa Budakeszi-út mentén, háttérben Hárshegy.
Irodalom: lásd Képcs. XI. 30. sz.; FMK X. 30/c. sz.; Budapest régen 105/b. sz.; Fővárosunk. 15. l. 24. sz.

219. "Franzens Höhe."
Lásd Képcs. VII. 22. sz.
Ábrázolás: a Budakeszi-út menti Sz. László-kápolna

220. "Ansicht der schönen Schäferin." [téves cím]
Jelzetlen [1830-as évek]
Rézkarc, 18,2 x 24,4 cm.
Ábrázolás: eddig meghatározatlan látképsorozat 74. lapja
Kiadó: Wien b. F[rank] Barth.
Ábrázolás: egyemeletes klasszicizáló épület [ma II. Hárshegyi út 5. ]
BTM Fővárosi Képtár.

221. "Die schöne Schäferin." [Téves cím]
Lásd Képcs. VII. 25. sz.
Ábrázolás: mint a 220. sz., amelynek átdolgozott másolata.

222. "Marxen Graben."
Lásd Képcs. VII. 23. sz.
Ábrázolás: meghatározhatatlan helyen álló két épület, a cím szerint a Kurucles-dülőn.

223. "SIEBERS VILLA im Ofner Gebirge."
Jelezve: Rohn.
Kőnyomat, 25,1 x 35,7 cm.
Nyomda: Gedr. b. Lencsó, Ofen 1855.
Ábrázolás: klasszicizáló földszintes villa négyoszlopos portikusszal, átépítve ma II. Budakeszi-út 48.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Fővárosunk 39. l. 9. sz.; Gerszi 192. l. 137. sz.

224. [Kochmeister-nyaraló] Lásd 289. sz. alatt is.
Jelezve: Fáy Fáy Albert festette 1866.
Olajfestmény, 62,8 x 86,7 cm.
Ábrázolás: a Budakeszi- út és Ferenchalom közötti lejtő svájci stilusú nyaralóval, ma Budakeszi-út 71.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: A főváros régisége 46.

225. "Kochmeister Frigyes nyárilaka Budán. (A császári gyermekek lakóhelye.)
Jelezve: RUSZ K[ároly]
Fametszet, 15,5 x 18,2 cm.
Megjelent: VÚ. 1866. 32. sz. 384.
Ábrázolás: a II. Budakeszi-út 71. sz. villa délkeleti saroknézetben.

226. "A FENSÉGES KIRÁLYI GYERMEKEK LAKHÁZA A ZUGLIGETBEN."
Jelzetlen.
Fametszet, 15,7 x 23 cm.
Megjelent: Magyarország és a Nagyvilág, 1866. 32. sz. 500.
A Kochmeister-villa és környéke.

227. Csendilla um Ofen. 4. September 1849."
Jelzetlen. Kelety Gusztáv hagyatéki bélyegzővel. .
Vízfestmény, 15,8 x 24,4 cm
Ábrázolás: földszintes, klasszicizáló villa négyoszlopos portikusszal, ma II. Budakeszi-út 73.

228. [Bátorhegy ? dülő]
Jelezve: Keleti 861.
Ceruzarajz, 23,8 x 33,3 cm.
Ábrázolás: a hárshegy délkeleti lejtőjéről kilátás a Ferenchalomra, hátérben a Vár, Gellérthegy, előtérben a mai Ságvári-liget helye.
BTM Fővárosi Képtár.

229. A szép juhászné lakhelye tájja Buda mellett. Ansicht zur schönen Schäferin bey Ofen."
Lásd Képcs. III. D. 3. sz.
Kőmetszet, 8,1 x 10,4 cm.
Ábrázolás: klasszicizáló földszintes vendéglőépület a mai Budakeszi-út 95. sz. helyén, a terület ma az Úttörővasút Ságvári-ligeti állomásához tartozik. A vendéglőt 1930 körül bontották le.

230. "A' SZÉPJUHÁSZNÉ Budán. DIE SCHÖNE SCHÄFERIN in Ofen."
Lásd Képcs. XI. 31. sz.
Kőnyomat, 12,4 x 18,6 cm.
Ábrázolás: földszintes klasszicizáló vendéglő lombos fákkal.

231. "Laszlofsky. Laslofsky."
Lásd Képcs. XII. A. 10. sz.
Kőnyomat, 5,8 x 7,7 cm.
Ábrázolás: klasszicizáló emeletes villa, ma XII. Budakeszi út 71., balra Laszlovszky-major.

232. [Árnyas-út.]
Jelzetlen. [Keleti G. 1860 körül]
Színezett ceruzarajz, 18. 2 x 22 cm.
Ábrázolás: a háttér felé lejtő dülőút, háttérben Várhegy, balra a ferenchalmi Sz. László kápolna. A hátoldalon téves felirat: Zugligeti részlet a János hegy és Hunyadorom között.
BTM Fővárosi Képtár.

233. [Budakeszi-út.]
Jelzetlen. [Liebrich ? 1846]
Gouache, 30,5 x 28 cm.
Ábrázolás: az Aranyszarvas-vendéglő és hárshegyi nyereg közötti szakasz a Wodianer-, Baldacci-, mögötte a Rózsa- és Sieber-villával, hátterében Hunyadorom, János- és Hárshegy, Ferenchalom.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom Városképek 1969. 6. sz.; Fővárosunk 40. l. 11. sz.; Berza 3180. sz.

234. [Vízivárosi temető.]
Jelzetlen. [Höchle, Nep. J. 1815 körül]
Lavírozott ceruzarajz, 16,5 x 38,5 cm.
Ábrázolás: részlet Alvinczy J. tábornok klasszicizáló, körtemplom-alakú síremlékével, háttérben Víziváros és Várhegy nyugat, illetőleg északnyugat felől.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK X. 20. sz.; Kremmer 246. sz.

235. "Katonai temető Alvinczy síremlék."
Jelzetlen. [1840 körül]
Ceruzarajz, 22,5 x 26 cm.
Ábrázolás: az Alvinczy-síremlék mellől kilátás a Vízivárosa és a Várra.
BTM Fővárosi Képtár.

236. "Az Alvinczy-temetőből Budán."
Jelzetlen. [ Barabás M. ?]
Ceruzavázlat, 22,5 x 28,5 cm, zöld papiron.
Ábrázolás: temetőrészlet, háttérben Várhegy, Víziváros.
BTM Fővárosi Képtár.

237. [Vízivárosi temető.]
Jelzetlen. [Barabás M.? 1850 körül]
Befejezetlen ceruzarajz, szépiával, 27 x 46 cm.
Ábrázolás: a temetőből kilátás a Városmajorra, Várra, Vízivárosra, előtérben Alvinczy-síremlék
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Városképek 19. sz.

238. "Alvinczy síremléke Budán."
Jelezve: "(Gregus János eredeti rajza.)" - RUSZ K[ároly]
Fametszet, 18,2 x 15,8 cm.
Megjelent: VÚ. 1866. 45. sz. 545. és Nagy M. II. 125.
Ábrázolás: hatoszlopos, kupolás monopterosz, közepén urna.

239. [Lipótmező.]
Jelezve: Liebrich fecit 1824.
Gouache, 30,5 x 46,8 cm.
Ábrázolás: földszintes, tornyos épület tornáccal (vendéglő), előtérben szobrok. Ma:
átépítve: Páfrány-út 39/b.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Városképek 6. sz.

240. "Leopoldfeld. 1829"
Jelzetlen.
Olajfestmény, bádoglemezre, mérete nem volt megállapítható.
Ábrázolás: a 239. sz. alatt meghatározott épület, előtérben 3 szobor, fák. A festmény egy
elpusztult óra tartozéka volt, csak fényképe maradt fenn.
BTM Kiscelli Múzeum., fényképgyűjtemény.
Irodalom: FMK XI. 3. sz.

241. "Leopoldfeld".
Jelzetlen. [Klette, Carl 1840 körül]
Ceruzarajz, 11 x 18,2 cm.
Ábrázolás: sűrű lombok között a vendéglő teteje és tornya.
SzM., Klette C. vázlatkönyve.

242. "Ansicht des Leopold's Feld bey Pesth."
Jelzetlen. [1830-as évek]
Rézkarc, 8,3 x 24,8 cm.
Megjelent: eddig meghatározatlan látképsorozat 77. lapjaként.
Kiadó: Wien b. F[ranz] Barth.
Ábrázolás: a 239. sz. alatt meghatározott vendéglő, előtérben az Ördögárok hídja.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK X. 39/a. sz.; Nagy 68.

243. "Leopold Feld."
Lásd Képcs. VII. 2 sz.
Ábrázolás: a 242. sz. átdolgozása.

244. "ANSICHT von dem Unterhaltungsort Leopold Feld nächst Ofen."
Jelezve: Gez[eichnet] von H. Widerspan. [1830-as évek]
Kőkarc, 9,3 x 14,8 cm.
Ábrázolás: a vendéglő és melléképületei az Ördögárok hídjával.
BTM Fővárosi Képtár.

245. "Buda" [Lipótmező.]
Jelzetlen. [Than Mór] 1846.
Gouache, 19 x 23 cm.
Ábrázolás: az Ördögárok mögött fák között a vendéglő tornya.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Wilhelmb 1944. 91.; Cennerné Wilhelm. 3. kép.

246. "A buda-lipótmezei orsz[ágos] tébolyda."
Jelezve: "(Zombori G[usztáv] rajza.)"
Fametszet, 11. 8 x 15,8 cm.
Megjelent: Hazánk és a Külföld, Pest, VI (1867) 680.
Ábrázolás: az intézet távlati képe délkelet felől.

247. "A lipótmezei országos tébolyda."
Jelezve: "(Haske rajza.) - RUSZ"
Fametszet, 15,3 x 23,2 cm.
Megjelent: VÚ. 1869. 24. sz. 325.
Ábrázolás: az intézet távlati képe délkelet felől.

248. "A BUDAI ORSZÁGOS TÉBOLYDA HOMLOKNÉZETE."
Jelzetlen. [1870 körül]
Fametszet, 22,4 x 30,2 cm.
Ábrázolás: távlati kép délkelet felől.
BTM Fővárosi Képtár.

249. "A lipótmezei tébolyda egyik belső kertje."
Jelzetlen.
Fametszet, 11,5 x 15,5 cm.
Ábrázolás: balra egyemeletes, szemközt és jobbra két kétemeletes épületszárny, közöttük parkírozott udvar 11 beteggel.
Megjelent: VÚ. 1969 24. sz. 325.

250. "Aussicht vom Schwabenberg bey Ofen."
Jelzetlen. [Klette, C. 1860-as évek]
Vízfestmény, 23 x 31,6 cm.
Ábrázolás: a Normafa-lejtő környéke, háttérben kilátás az óbudai hegyekre, Újpestre.
MTKcs.

251. [Csillagvölgy.]
Jelzetlen. [Brodszky S. 1865]
Olajfestmény kartonon, 20,4 x 31,7 cm.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK XI. 55. sz.

252. [Svábhegy.]
Jelezve: Rajzolta Iancsó Iozsef Mértanszék Segédje.
Vízfestmény, 10,5 x 12,4 cm.
Megjelent: "Az 1846dik évben a Svábhegyen tett gyakorlati felmérésnek. térképe" keretképeként.
Ábrázolás: földmérő eszközökkel játszó puttókkal, háttérben Hármashatárhegy és a Duna Óbudánál.
BTM Kiscelli Múzeum.

253. [Svábhegy.]
Jelzése, technikája, megjelenési és őrzési helyét lásd 252. számon.
10,3 x 11,3 cm.
Ábrázolás: rét, földmérő eszközökkel játszó puttókkal.

254. [Svábhegy.]
Jelzetlen. [Keleti Gusztáv, 1860 körül.]
Vízfestmény, 12,7 x 20,8 cm.
Ábrázolás: előtéri két facsoport között kilátás a régi templomra, háttérben elmosódva Pest.
BTM Kiscelli Múzeum.

255. "ISTENHEGYI KÁPOLNA Budatáján. SCHWABENBERGER KAPELLE nächst Ofen."
Jelezve: Készété Románo. Gezeich[net] Romano, Wien.
Kőmetszet, 28 x 22,2 cm.
Nyomda: Nyomt. Walzel A. F. Pesten 1854.
Ábrázolás: romantikus stilusú tornyos kápolna.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Fővárosunk 46. l. 11. sz.

256. "A budai Svábhegy: A kápolna és vidéke."
Jelezve: "(Zombory G[usztáv]" rajza után.) RUSZ K[ároly ]
Fametszet, 13 x 18 cm.
Megjelent: VÚ. 1864. 25. sz. 241.
Ábrázolás: a kápolna és környéke kb. a mai Széchenyi-hegy állomás felől felvéve.
BTM Fővárosi Képtár.
Azonos ábrázolás: "A kápolna és vidéke, a Széchenyi hegyen. "címen megjelent Cassius könyvében (33) "Der Schwabenberg" cimen pedig Gettinger már többször idézett könyvében. (44).
Irodalom: Berza 3579. sz.

257. "KÁPOLNA."
Jelzetlen.
Fametszet, 6 x 3 cm.
Megjelent: Hazánk és a Külföld V (1870) 392.
Ábrázolás: a svábhegyi (régi) kápolna délnyugati saroknézetben.
BTM Fővárosi Képtár.

258. "Ofen. Villa am Schwabenberg. Studie. "- (Perger villa)
Jelzetlen, [Alt Rudolf, 1848 körül] hátoldalon kézírással: N. 256. Rud. Alt.
Vízfestmény, 23,4 x 15 cm.
Ábrázolás: a mai Béla király-út 30. sz. telken állott svájci stilusú villa.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Fővárosunk 40. l. 15. sz.

259. "PERGERS VILLA am SCHWABENBERG bei Ofen."
Jelzetlen, [1850 körül]
Kőnyomat, 23,2 x 35,9 cm.
Nyomda: J. Rauh lith. Kunstanst.
Ábrázolás: villa, parkban sétáló, beszélgető csoportokkal.
BTM Fővárosi Képtár.

260. "Svábhegyi nyári-lak."
Jelezve: C BROWN sc[ulpsit]
Fametszet, 16,7 x 24 cm.
Megjelent: VÚ. 1855. 36. sz. 281.
Ábrázolás: mint 256. sz., eltérő staffázsalakokkal.
Azonos ábrázolás "Perger'sche Villa" cimen megjelent Gettinger említett könyvének 46. lapján.

261. [Perger villa.]
Jelezve: Blumberg - Walter (?) Münck fa metsző / int.
Fametszet, 12 x 16 cm.
Megjelent: VÚ. 1865. 35. sz. 442.
Ábrázolás: előzőkhöz hasonló délkeleti nézet, a villa eladási hirdetésének fejléce.

262. "PERGER VILLA".
Jelzetlen.
Fametszet, 6,4 x 5,4 cm
Megjelent: Hazánk és a Külföld V (1870) 392.
Ábrázolás: délkeleti saroknézet.

263. [Eötvös-villa.]
Jelzetlen. [1856 Klette]
Vízfestmény, 20,3 x 27,3 cm.
Ábrázolás: Eötvös József nyaralója a mai XII. Eötvös-út 14. sz. telken.
Földszintes középszárnyhoz két végénél csatlakozó egy-egy egyemeletes oldalszárny, elől kert.
MTKcs.
Irodalom: Rózsa 1997. 97. sz

264. "B[áró] Eötvös József nyaralója."
Jelezve: "(Zombory G[usztáv]rajza után.)" RUSZ K[ároly.]
Fametszet, 10,4 x 13 cm.
Megjelent: VÚ. 1866. 31. sz. 240.
Ábrázolás: látkép kelet felől, előtérben kocsiút-kanyar.
Aznos ábrázolás "Báró Eötvös nyárilaka." címen megjelent: Cassiusnál és "Villa des Baron von Eötvös"címen Gettingerél (1, illetve 45. l)
Irodalom: Berza 25527. sz.

265. "EÖTVÖS NYARALÓJA".
Jelzetlen.
Fametszet, 6 x 7. 6 cm.
Megjelent: Hazánk és a Külföld., V (1870) 392.
Ábrázolás: mint 264. sz., amelynek kicsinyített átdolgozása, az úton kocsi nélkül.

266. ["Karthausi"-lak. ]
Jelezve: Rajzolta Iancsó Jozsef Mértanszék Segédje
Vízfesmény, 10. 5 x 13,7 cm.
Megjelent: "Az 1846dik évi a Swábhegyen vett gyakorlati felmérésnek. térképe" keretképeként.
Ábrázolás: földszintes faépület, háttérben erdős domboldal, mögötte Pest. Helye ma XII. Karthauzi-út 14. Átépíttette Schunda V. hangszergyáros.

267. ["Karthausi"-lak. ]
Jelzetlen. [Keleti Gusztáv, 1860 körül]
Vízfestmény, 12,5 x 20,5 cm.
Ábrázolás: dúslombú erdő szélén kőtalapzaton álló faházikó, előtte ösvény.
BTM Kiscelli Múzeum.

268. [Svábhegy.]
Jelzetlen. [Keleti G. 1860 körül]
Vízfestmény, 12,5 x 20,5 cm.
Ábrázolás: telekrészletről (vsz. az Eötvös-villa telkéről) kilátás Budapest keleti és délkeleti részére, előtérben favágó, háttérben Pest.
BTM Kiscelli Múzeum.

269. [Svábhegy]
Jelzetlen. [Keleti G. 1860 körül]
Vízfestmény, 12,7 x 20,9 cm.
Ábrázolás: a hegy keleti lejtője erdőkkel, előtérben vadász, háttérben
Pest. (Vsz. az Eötvös-villa környékéről készült kép)
BTM Kiscelli Múzeum.

270. "Jókai nyári lakása."
Jelzetlen.
Fametszet, 13 x 19 cm.
Megjelent: Emich G. Nagy Képes Naptára 1863. évre. 121.
Kiadó: Emich G. Pest, 1862.
Ábrázolás: tornácos villa a mai Költő-utca 23. sz. alatt, átépítve.
BTM Fővárosi Képtár.

271. "JÓKAI NYARALÓJA."
Jelzetlen.
Fametszet, 6,3 x 6,9 cm.
Megjelent: Hazánk és a Külföld. V (1870) 392.
Ábrázolás: földszintes villa fatornáccal.
BTM Fővárosi Képtár.

272. "FRIDVALSZKY VILLA."
Jelzetlen.
Fametszet, 6,5 x 6,9 cm.
Megjelent: Hazánk és a Külföld. V (1870) 392.
Ábrázolás: romantikus stilusú tornyos épület, kastélyszerű villa, átépítve ma: XII. Béla-király útja 20.

273. "Johanisberg bey Ofen am 30 Mart[ius] 1832."
Jelzetlen.
Ceruzarajz, 19,7 x 33,6 cm.
Ábrázolás: János- és Hárshegy, Zugliget kelet felől, balra Tündérhegy és - szikla, jobbra Remete-, Árnyas- és Budakeszi-út. Felvéve a Hunyadoromról.
BTM Kiscelli Múzeum.

274. "Az Auwinkel, Buda mellett. Das Auwinkel nächst bey Ofen."
Lásd Képcs. III. D. 13. sz.
Kőmetszet, 8 x 10,3 cm.
Ábrázolás: részlet a Tündérheggyel, háttérben Budakeszi-út, Hármashatárhegy.

275. "Auwinkel."
Lásd Képcs. VIII. 6. sz.
Akvatinta, 7 x 10,2 cm.
Ábrázolás: részlet a későbbi "Fácán"-fogadó környékén a Tündérheggyel.

276. "ZUGLIGETI TÁJ Budán. PARTHIE IM AUWINKEL in Ofen."
A művészre, technikára és megjelenésre vonatkozólag lásd Képcs. XI 28. sz.
Kőnyomat, 12,3 x 18,6 cm.
Ábrázolás: tájrészlet a Szilassy-útnál, balra Tündérszikla, háttérben kilátás a Budakeszi-útra, előtérben staffázsalakokkal.
Irodalom: lásd Képcs. XI. 28. sz.; Budapest régen. 103/b. sz; Fővárosunk. 37. l. 10. sz.

277. "AUWINKEL".
Lásd Képcs. . XIII: 10. sz.
Acélmetszet, 4,8 x 8 cm.
Ábrázolás: hasonló előzőhöz, staffázsalakok nélkül.
Irodalom: lásd Képcs. XIII. 10. sz; Lanfr. 278/b. sz.

278. [Zugliget.]
Jelezve, A[lbert] Brechler. Pest 1857.
Olajfestmény, kartonon, 35,5 x 54 cm.
Ábrázolás: a "Fácán"-fogadó és környéke a János- és Tündérheggyel.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Fővárosunk 41. l. 19. sz.

279. "Budai zugliget: A fáczán vendéglő."
Jelezve: (Myskovszky V[iktor] rajza.)
Fa-karc, 11,8 x 18,5 cm.
Megjelent: VÚ. 1866. 9. sz. 228.
Ábrázolás: a XII. Béla király-út 61. sz. alatt volt "Fácán"-fogadó és a XII. Csermely-út 61. alatti egykori Laszlovszky-villa, háttérben Tündérhegy és -szikla.
Azonos ábrázolás "Das Auwinkel" címen megjelent Gettinger könyvében (47.)

280. "Budai zugliget: Kilátás a Normafától, Csillagvölgy."
Jelezve: "(Keleti Gusztáv rajza.)"
Fametszet, 13 x 18,3 cm.
Megjelent: VÚ. 1866. 19. sz. 229.
Irodalom: Berza 3585. sz.

281. "A Csillagvölgy."
Jelezve: Keleti.
Vízfestmény
Ábrázolás: Zugliget Tündérorommal, Hunyadorom dél felől.
SzM.
Irodalom: Budapest régen. 115. sz.; MM IV (1928) 613. (képpel); Berza 3604. sz.

282. "UMGEBUNGENVON PESTH UND OFEN. Jm Auwinkel. 2te Ansicht."
Jelezve: I[osef] K[uwasseg] 1830-as évek.
Kőnyomat, 22,7 x 31,8 cm.
Kiadó: Herausgegeben von M. Trentsensky. No. 2.
Ábrázolás: romantikus táj hatalmas fákkal, bokrokkal, előtérben néhány staffázsalak, kecskék. Meghatározhatatlan hely.
MTKcs.

283. "Am Auwinkel bey Pesth."
Jelzetlen. (1830-as évek)
Rézkarc, 18,3 x 24,5 cm.
Kiadó: Wien bey Franz Barth.
Megjelent: eddig meghatározatlan látképsorozat 73. lapjaként.
Ábrázolás: klasszicizáló földszintes ház portikusszal, amely talán azonos a XII Remete-út 5. sz. alatti egykori "Remete"-villával.
BTM Fővárosi Képtár.

284. "Am Auwinkel."
Lásd Képcs. VII. 18. sz.
Ábrázolás: nagyon hasonlít az előzőhöz

285. "Jm Auwinkel."
Lásd Képcs. VII. 21. sz.
Ábrázolás: egyemeletes villaszerű épület fák között.

286. "Zugligeti szikla Budán."
Jelezve: Barabás 1843.
Vízfestmény, 21 x 31,6 cm.
Ábrázolás: a Tündérszikla nyugati oldala, háttérben Hunyadorommal.
MNG. grafikai osztály
Irodalom: Barabás 1899. 301. sz.; Barabás 1944. 28476. sz.; Budapest régen. 112. sz.; Hoffmann 1950. 30. l. (képpel); A magyar rajz 3. sz.; Barabás 1985. 97. sz. (képpel); Berza 3569. sz.

287. [Disznófő.]
Jelzetlen. [Than Mór] Buda 47.
Vízfestmény, 156 x 22 cm.
Ábrázolás: a Disznófő-forrás egykori fülkéje, előtérben asztalok.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Wilhelmb. 1944. 91.; Fővárosunk 40. l. 12. sz.; Cennerné Wilhelmb 1982 kat. 4. sz.

288. "Zugligeti facsoport."
Jelezve: Barabás [1860.]
Vízfestmény, 21,8 x 30,4 cm.
Ábrázolás: facsoport a Normafa-lejtő szélén, háttérben pilisi hegyek.
MNG. grafikai osztály
Irodalom: Barabás 1899. 216. sz.; Barabás 1944. 3013. sz; Budapest régen. 114. sz.; Barabás 1985. 171. sz. (téves dátummal)

289. "A szép svájci nőhöz címzett villa a Csillagvölgyben."
Jelezve: Barabás (1856)
Ceruzarajz, 43,8 x 31 cm.
Ábrázolás: svájci stilusú egyemeletes villa fá között. A cím alig olvasható, a Kiscelli Múzeum leltárkönyve alapján közöljük. Lásd 224. számot is.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Barabás 1944. 2971. sz. (?)

290. "Zugligeti képek."
Jelzetlen. [Liptay rajza után.]
Fametszet, 23 x 16 cm.
Megjelent: Hazánk és a Külföld VI (1867) 585.
Ábrázolás: öttagú képcsoport: Normafa, Mihálfi selymészet, Disznófő, Kochmeister nyaralója, "Fáczány".
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Berza 3587. sz.

291. [Eötvös villa.]
Jelezve: Kelety G[usztáv]
Vízfestmény, 12,5 x 20,6 cm.
Ábrázolás: a villa északi homlokzata, előtte lejtős parkrészlet, háttérben Sashegy, Duna, holdvilág.
BTM Kiscelli Múzeum.

292. "Kochmeister villa a ferencz halmon / A királyné lakása".
Jelzetlen. [Ujházy F. ]
Ceruzavázlat, 16 x 23,1 cm.
Ábrázolás: svájci stilusú villa, növényzettel befuttatott homlokzata délkelet felől.
MNG. grafikai osztály

293. [Schwartzer-féle gyógyintézet.]
Jelzetlen.
Fametszet, 9 x 20 cm.
Megjelent: Schwartzer F.: A budai magán elme- és ideg-gyógyintézet tudósítója.Buda, 1864. Ugyanennek német kiadásában is.
Ábrázolás: a Kékgolyó-utca. 5. sz. helyén állott egyemeletes intézet homlokzata.
BTM Fővárosi Képtár.Irodalomban említve


294. "Auwinkel gegen Johannesberg,"
Jelezve: Gez[eichnet] u[nd] lith[ographiert F[ranz] v[on] Faltus.
Kőnyomat, 30 x 38 cm.
Nyomda: Ged. bei Joh. Schmid.
Ábrázolás: Zugliget a Jánosheggyel.
Irodalom: Csillag 110. sz.

295. "Zum goldenen Stern im Auwinkel."
Jelzés, nyomda lásd előző számon.
Kőnyomat, 28,7 x 37 cm.
Ábrázolás: zugligeti vendéglő "Az arany csillaghoz."
Irodalom: Csillag 111. sz.C. Margitsziget (296-318. sz.)

296. [Margitsziget]
Jelezve: Jaschke fecit 1811.
Vízfestmény, 44,1 x 63,2 cm.
Ábrázolás: nádori nyaraló és környéke dél felől.
Österreichische Nationalbibliothek, Handschriftensammlung, Wien
Irodalom: Scheiber 196-98.; Seenger 1963. 483.; Rózsa 1978. 457.; Berza 7546. sz.

297. "UNGERN. Ruine auf der Margaretheninsel."
Jelezve: Gez[eichnet] v[on] J[acob] Alt.
Kőnyomat, 26 x 36 cm.
Nyomda, kiadó: Zwey hundert vier und sechzig Donau-Ansichten. Nach dem Laufe des Donaustromes. herausgegeben von Adolf Kunike. Wien gedruckt bey Leopold Grund 1820-1826. CXLV. lap.
Ábrázolás: egykori ferences zárda-templom homlokzatának romjai délről:
SzEK.
Irodalom: Lanfr. 443. sz.; FMK VIII. 4. sz.; Kremmer 332. sz.; SchL 927. 684 sz.; Csillag 94. sz.; Nebehay-Wagner 336/145. sz.; Gmeiner-Hübel 145. sz.
Azonos ábrázolás megjelent: Donau -Ansichten vom Ursprunge bis zum Ausflusse ins Meer. Wien, 1824. Herausgegeben von Adolf Kunike. Lapszám nélkül.
Wohl A-né tulajdona.

298. [Margitsziget.]
Jelzetlen [Jaschke, Franz, 1825 körül.]
Vízfestmény, 49,6 x 73,2 cm.
Ábrázolás: a ferencrendiek egykori templomának romjai melletti részlet staffázsalakokkal, háttérben kilátás Újlakra.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Scheiber 197,199.; Rózsa 1978. 457.

299. "Ausgegrabene Ruinen der Margaretha Kirche auf der gleichnahmigen Jnsel bei Pesth."
Jelezve: H[ermann] Neefe del[ineavit] Sandmann lith[ographavit] [1838 körűl. ]
Kőnyomat, 21,7 x 30,6 cm.
Nyomda: Ged. bey A. Leykum in Wien.
Kiadó: Pesth, bey Joseph Wagner Kunsthändler.
Ábrázolás: az egykori domonkos apácazárda templomának romjai a szentély felől felvéve, három staffázsalakkal.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Berza 51651. sz

300. "Ausgegrabene Ruinen der Margaretha Kirche auf der gleichnahmigen Jnsel bei Pest"
Jelezve: Karoline Papp.
Ceruzarajz, selyemre, 22 x 30 cm.
Ábrázolás: a 299. sz. valószínűleg egykorú másolata.
BTM Kiscelli Muzeum
Irodalom: FMK VIII. 1. sz.

301. [Domonkos- templom romja]
Jelzetlen.
Ceruzarajz, 21,7 x 30,4 cm.
Ábrázolás: a 300. sz. másolata.
BTM Kiscelli Múzeum.

302. "Ruinen auf der Margaretheninsel zu Pest."
Jelezve: Glatz fesit[!] [1846]
Ábrázolás: a domonkos- templom romjai a szentély felől. Előtérben kő a művész szignójával: "TG 1846" (Theodor Glatz)
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: FMK VIII. 2. sz.

303. "Mária-egyház romai (!) a Margitszigeten Buda és Pest között a 19k századb[an.] Ugyanez franciául és németül is.
Jelezve: Pracher.
Kőmetszet, 11,4 x 16,5 cm.
Nyomda, kiadó Szerelmey N. műintézetéből Pesten.
Megjelent: Szerelmey M.: Magyar hajdan és jelen. Pest 1847.
Ábrázolás: a zárdatemplom romjai a szentély felől.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 209. l 20. sz.; Rózsa 1963. 22. sz; ; Berza 26067. sz

304. Mária-egyház romjai a Margitszigeten Buda és Pest közt a 19k századb[an]"
Jelzetlen.
Kőmetszet, 11,3 x 16,5 cm.
Nyomda: Nyomt. Rohn, Pesten 858.
Megjelent: Radványi I.: Margit-sziget története. Pest 1858.
Ábrázolás: 303. sz. másolata.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 192. l. 133. sz.

305. "MARGARETHEN-JNSEL"
Lásd Képcs. XIII. 13. sz.
Acélmetszet, 5,2 x 8 cm.
Ábrázolás: lombos fák, háttérben a domonkos zárdatemplom romjai.
Irodalom: lásd Képcs. XIII. és Lanfr. 278/f. sz.

306. "Margit szigeti templom omladék. Kirchen Ruine auf der Marg[arethen] Jnsel."
Jelezve: Nach der Natur gez[eichnet] u[nd] lith[ographiert] v[on] E[duard] Weichselgärtner [1860-as évek.]
Kőnyomat, 19,5 x 27,5 cm.
Nyomda: Druck v. J. Heller. Vervielfältigung vorbehaltan.
Ábrázolás: a templomrom előtérben két staffázsalak, háttérben fák.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Budapest régen 118. sz.; SchL 756. sz.

307. [Nádori nyaraló.]
Jelezve: Franz Jaschke pin[xit] 824.
Vízfestmény, 50 x 73,5 cm.
Ábrázolás: egyemeletes, vöröstégla épület a ferences templom romjai mellett, északkelet felöl, körülötte park.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Scheiber 197,200. (képpel); Rózsa 1978. 457.; Rózsa 1997. 73. sz.

308. "Kikötőhely Margit' szigetén. Landungsplatz auf der Margarethen-Insel."
Lásd Képcs I. 7. sz.
Rézkarc, 10,1 x 14,9 cm.
Ábrázolás: a nyaraló északi saroknézetben.

309. [Margarethen Insel.]
Jelzetlen [Klette, Carl] 1836.
Vízfestmény, 21,2 x 28,7 cm.
Ábrázolás: tisztás hétterében sürűlombos fák között a nádori nyaraló kelet felől.
MTKcs.
Irodalom: Budapest régen. 98. sz.

310. "Kerti ház a' nádorszigeten. Gartenhaus auf der Palatinal Jnsel."
Lásd Képcs. III. C. 13. sz.
Kőmetszet, 7,9 x 10,4 cm.
Ábrázolás: a nádori nyaraló északnyugati saroknézetben a ferences templom romjával.

311. "Főhercz[egi] Nyárilak és omladék Margita ligetén. E[rz] H[erzogliches] sommerhaus samt Ruine auf der Magarethen Insel."
Jelzetlen [Pracher.]
Kőnyomat, 16,5 x 25,7 cm.
Kiadó, nyomda, megjelenés lásd 303. sz. alatt.
Ábrázolás: hasonló a 310. sz. -hoz
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 331. sz.; SchL 735. sz.; Feuerné Tóth Rózsa.: Margitsziget. 1955. 5. kép.; Rózsa 1963/a. 23. sz.

312. "Erzherzogliches Sommerhaus mit den Ruinen des S[ankt] Mihael Klosters auf der Margarethen Insel."
Jelzetlen [Häufler, J. .]
Kőkarc, 5,5 x 9 cm.
Megjelent: Häufler, J.: Historische Skizzen von Ofen und Pest. Pest, 1854. 107.

313. "Főhercz[egi] Nyárilak és omladék Margitszigeten."
Jelzetlen.
Kőkarc, 11,4 x 16,5 cm.
Nyomda: Nyomt. Rohn, Pesten 1858.
Megjelent: Radványi I.: Margit-sziget története. Pest 1858.
BTM Fővárosi Képtár.

314. [Margitsziget.]
Jelzetlen.
Kőkarc, 5,5 x 8,6 cm. Lapkivágás.
Megjelenés ismeretlen helyen.
Ábrázolás: mint 310. sz., előtérben jobbra kertész.

315. "Hof-Gärtnerwohnung u[nd] Meyerey auf der Margarethen Jnsel bei Pesth."
Jelezve: K[aroline] Papp.
Ceruzarajz selyemre, 218 x 30 cm.
Ábrázolás: a 299. szám egykorú másolata.
BTM Kiscelli Múzeum.

316. "Egy kerti tájjék tekintete a' Nádor-szigetben. Ansicht einer Gartenpartie auf der Palatatinal Jnsel".
Lásd Képcs. III. C. 17. sz.
Kőkarc, 8 x 10,4 cm.
Ábrázolás: felsőmargitszigeti részlet, háttérben az óbudai romtemplom.

317. "Artesische Brunnen auf der Margarethen Insel."
Jelzetlen [Kollarz, F. ]
Ceruzarajz, 28,5 x 19,8 cm.
Ábrázolás: a Zsigmondy Vilmos által 1866. 12. 21/1867. 5. 13. közőtt végzett kútfúrás fúrótornya.
BTM Kiscelli Múzeum.

318. "A Margitszigeti artézi kút."
Jelezve: Liptay Pál er[edeti] rajza után E[lischer]
Fametszet, 12,1 x 18,7 cm.
Megjelent: Magyarország és a nagyvilág 1868. 5. sz. 55.
Ábrázolás: hasonló előzőhöz.D. Duna, Gellérthegy (319-347. sz)


319. "PEST."
Jelezve: G[eorge] Hering del[ineavit] J[ames] B[aker] Pyne lith[ographer]
Kőnyomat, 25,3x 40 cm.
Nyomda: Day & Haghe Lith[ographers] to the Queen.
Megjelent: Hering, G.: Sketches on the Danube in Hungary and Transylvania. 1838. London. Plate 6.
Kiadó: Published by Th. McLean. 26. Haymarket and Mr G. Hering Charles Street, Berner sreet 1838.
Ábrázolás: dunai látkép észak felől, jobbra hatalmas bárka, mögötte Gellérthegy.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 157. sz.; FMK X. 28. sz.; Kremmer 189. sz; Csillag 143 sz. (Képpel)

320. "Pest".
Jelzetlen.
Fametszet, 4,5 x 8,6 cm.
Megjelent: Paget, J.: Hungary and Transylvania. Vol. I. 1 kiadás 1839.
2. kiadás 1850. feljléceként.
Kiadó: London, J. Murray
Ábrázolás: mint 319, amelynek kicsinyített, fametszetű átdolgozása.
MTKcs.

321. "Gabonaszállító hajó a Dunán".
Jelezve: Barabás [189]
Vízfestmény, vázlat, 12,6 x 21,1 cm.
Ábrázolás: hajóhíd felett a pesti part mentén horgonyzó bárka, háttérben Gellérthegy.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Barabás 1899. 234. sz.; FMK V. 56. sz.; Barabás 1944. 3008. sz.

322. [Duna.]
Jelezve: H[einrich] H[ummitsch] Auf Stahl rad[iert] v. J. Tritschler.
Acélkarc, 3,4 x 9,6 cm.
Megjelent: Panorama der Donau von Wien bis Pesth. Wien, 1842. címlapillusztrációként.
Kiadó: Wien bei Peter Rohrmann. Wallnerstrasse No. 265. Későbbi kiadások Wien bei Carl Hölzl, Buchhändler.
Ábrázolás: észak felé induló gőzhajó, háttérben pesti és budai Dunapart a Gellértheggyel, jobbra királyi palota
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nebehay-Wagner 271. sz. /3. kötet/ 21. sz.

323. "Eisgang."
Lásd Képcs. VIII. 5. sz.
Vizfestmény, 7 x 10,1 cm.
Ábrázolás: zajló Duna észak felől.

324. "A'GŐZHAJÓK ALSÓ KIKÖTŐJE Pesten. UNTERER LANDUNGSPLATZ DER DAMPFSCHIFFE in Pesth."
Lásd Képcs. XI. 11. sz.
Kőnyomat, 12,3 x 16,4 cm.
Ábrázolás: aldunasori kikötő, háttérben Gellérthegy.

325. [Kikötő.]
Jelzetlen (Alt, R. - Sandmann, F. J. 1845).
Kőnyomat. 15 x 26 cm
Nyomda: Rauh J.
Megjelent: Alt R.: Buda-Pest. 1845. című sorozat címlap-illusztrációjaként.
Kiadó: Hartleben K. A.
Ábrázolás: dunai kikötő, az előző kép átdolgozása.

326. "PEST A' BUDAI PARTRÓL PEST VOM OFNER UFER."
Lásd Képcs. XI 7. sz.
Kőnyomat 12,3 x 18,5 cm.
Ábrázolás: vontatógőzös északról dél felé haladva az épülő Lánchíd előtt, háttérben pesti Dunapart az Akadémia-utca 3. sz. és a görög templom között, előtérben lovak, bárka.
Irodalom: lásd Képcs. XI. és Fővárosunk 34. l. 25. sz.

327. [Pesti kikötő.]
Jelezve lent balra: Kaniz (1851/1852)
Ceruzarajz, 11,3 x 19,8 cm.
Ábrázolás: gőzhajóállomás a mai Petőfi-térnél, háttérben a Gellérthegy az épülő Citadellával, északkelet felől.
BTM Kiscelli Múzeum.

328. "ÓBUDA S A HAJÓMALMOK: ALTOFEN UND DIE SCHIFFMÜHLEN."
Jelezve: L[udwig] Rohbock del[ineavi]t J[ulius] Umbach sculp[sit]
Acélmetszet, 11,3 x 16,7 cm.
Nyomda, kiadó: Druck & Verlag v. C G, Lange in Darmstadt,
Megjelent: Hnmfalvy J. -Rohbock L.: Magyarország és Erdély.1856-1864. ., u. ennek a műnek német kiadásában és Hunfalvy J. -Rohbock L.: Budapest és környéke, Pest 1859. Lauffer és Stolp bizományában.
Ábrázolás: vizimalmok és gabonaszállító bárkák az ujlaki Dunapart és Margitsziget között dél felől felvéve. Háttérben Óbuda.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 309. sz.; FMK. X. . 57/b. sz.; Budapest régen. 110/b. sz.; Csillag 356. sz.; Nebehay-Wagner 571/14. sz.

329. "A pesti alsó Dunapart végpontja."
Jelezve: (Lüders rajza után) - RUSZ.
Fametszet, 12,8 x 17,8 cm.
Megjelent: VÚ. 1854. 52. sz. 565.
Ábrázolás: part mentén horgonyzó bárkák, kirakodás, háttérben jobbra lágymányosi részlet a Gellérthegy lábánál.
Azonos ábrázolás "A pesti alsó dunapart" címen megjelent Cassiusnál(4).,"Das Donauufer in der Franzstadt" címen Gettinger(24).

330. "Szent-Gellér' hegye Buda mellett. Der Blocksberg (Gerhardsberg) bey Ofen."
Lásd Képcs. I. 2. sz.
Rézkarc, 10 x17,8 cm.
Ábrázolás: Gellérthegy északkelet felől, előtérben Aldunasor a Kisdhíd utcától a görög templomig.

331. "A' Sz. Gellért hegye és azon a' Tsillagvizsgálótorony. Ansicht des Blocksberges mit der Sternwarte."
Lásd Képcs. III. D. 2. sz.
Kőmetszet, 8,1 x 10,3 cm.
Ábrázolás: a Gellérthegy észak felől a Tabán egy részletével.

332. "Sternwarte an Ostern."
Lásd Képcs., VIII. 4. sz.
Aquatinta, 7 x 10 cm.
Ábrázolás: a gellérthegyi csillagda és környéke a husvéthétfői népmulatság idején.

333. "The Bloxberg (from Pesth). LE BLOKSBERG VU DE PESTH".
Jelezve: W[illiam] H[enry] Bartle. tt. - C[harles] Cousen.
Acélmetszet, 12. 6 x 18,2 cm.
Megjelent: Beattie, W.: The Danube: Its History, Scenary and Topography. from Sketches on the Spot by Abresch .1842.
Kiadó: Virtue and Co. London.
Ábrázolás: Gellérthegy a görög templom felől, bárkákkal.
SzEK
Irodalom: Sz-SZ. 319., FMK. X. 56/b. sz.
Azonos ábrázolás: "DER BLOXBERG BEI PESTH: The Bloxberg (from
Pesth.) címen megjelent: Wolff, O. L. B.: Die Donau. . Leipzig, 1843.

334. "Der Bloxberg bei Pesth."
Jelezve: F. Höhne lith[ographiert] 1840-es évek)
Kőmetszet, 12. 4x18 cm. (
Nyomda: C. W. Medau & Co. in Prag.
Ábrázolás: mint 333, amelynek kőmetszetű másolata.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 67.

335. Der Bloxberg bei Pesth."
Jelezve: F. Zelinka lith[ographiert]
Kőmetszet, 12,4 x 18 cm.
Nyoma, kiadó: C. W. Medau & Co. in Prag.
Ábrázolás: mint előző, de más felhőzettel, eltérő technikával.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 213. sz.; Nagy 67.

336. "Der Bloxberg und die Sternwarte."
Jelezve: V[incenz] Reim Am 15t[en] Juni 1851.
Rézkarc, 10,2 x 15,9 cm.
Megjelent eddig meghatározhatatlan látképsorozat 526. lapjaként.
Ábrázolás: látkép észak felől, a mai Ybl Miklós-tér irányából.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Rózsa 1983. 75.

337. [Herkules vontatógőzős és Gellérthegy.]
Jelezve: R. Alt 844.
Vízfestmény, 18,7 x 25,5 cm.
Ábrázolás: a "Herkules" gőzös, háttérben Gellérthegy északkelet felől.
Berlin Staatliche Museen. Graphische Sammlung.
Irodalom: Hevesi 8. tábla

338. "HERKULES VONTATÓGŐZÖS ÉS A KELENHEGY. REMORQUEUR HERKULES U[nd] DER BLOCKSBERG."
Lásd Képcs. XVII. 24. sz.
Ábrázolás: mint 337, előtérben kikötőn ülő férfialak

339. "Pesth und der Blocksberg."
Jelezve: L[udwig] Rohbock del[ineavit.] G[eorg] M[ichael] Kurz sculp[si]t.
Acélmetszet, 8,8 x 12,4 cm.
Nyomda, kiadó, megjelenés lásd 328. számnál. Címlapillusztráció. A Magyarország és Erdély címlapján a német kiadás címlapillusztrációja szerepel "Pest és a Gellérthegye" acélmetszetű aláírással, ezt kivágásként utólag ragasztották a magyar kiadás, illetve a Budapest és környéke" címlapjára.
Ábrázolás: Duna, Gellérthegy a vizivárosi partról, előtérben bástyarom.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 293. sz.; Csillag 342. sz. .


340. [Duna, Gellérthegy.]
Jelzetlen[1860-as évek]
Kőnyomat, 12 x 20 cm
Megjelent: Széchenyi Ö.: "Hajós Egyleti Polka" címlapillusztrációjaként.
Kiadó: Rózsavölgyi és Társa.
Ábrázolás: Lánchíd, Gellérthegy, előtérben csónakda.
BTM Fővárosi Képtár.

341. [Gellérthegy.]
Jelzetlen [Keleti Gusztáv, 1860-as évek.]
Ceruzarajz, 10,8 x18,5 cm.
Ábrázolás: a Gellérthegy délkelet felől a Dunáról, Sárosfürdővel.
BTM Kiscelli Múzeum.

342. [Gellérthegy.]
Jelezve alul középen: Barabás 1837.
Ábrázolás: tabáni lejtő viskókkal, háttérben királyi palota, Pest.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Barabás 1899. 230. sz.; Barabás 1944. 2962? (1855-re datálva, 1837-ben hasonló téma nem szerepel); MM 1929. V. 607.

343. [Gellérthegyi barlang]
Jelezve J[osephus] Fischer ad nat[uram] del[ineavit] (1820 körül)
Vízfestmény, 27,3 x 39,5 cm.
Ábrázolás: a barlang előcsarnoka belülről felvéve, putrikkal, háttérben kilátás Lágymányosra.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Rózsa Gy.: Die ungarische Landschaft im Werk Josef Fischers In: Mitteilungen der Österreichischen Galerie 26/27 (1982/1983) 153.

344. "Béjárás a'barlangba, a' promontorium faluhoz közel Buda mellett. Eingang in die Höhle nächst dem Dorfe Premontor (!) bey Ofen."
Lásd Képcs. III. D. 17. sz.
Ábrázolás: a barlang kivülről, belsejében putrik.

345. "PESTH."
Jelezve: Schmidt del[ineavit] et sc[ulpsit] (1830-as évek)
Kiadó: Verlag von Gottlieb Haase Söhne (Prag, 1939).
Ábrázolás: a barlang előtti térség, háttérben Buda és Pest.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 192. sz.; Csillag 98. sz.

346. "Barlanglakások a Gellérthegy körül."
Jelezve: Keleti Gusztáv rajza. - RUSZ.
Fametszet, 12,3 x 18,3 cm.
Megjelent: VÚ. 1866. 52, sz, 636,
Ábrázolás: a barlang látképe dél felől, háttérben Pest részlete.
Azonos ábrázolás "Barlanglakások a Gellérthegyen" cimen megjelent Nagy Miklós szerk. Magyarország képekben, Pest 1870. I. 209.
Irodalom: Kiss. 33.Irodalomban említve

347. "Gellérthegyi barlang épületekkel."
Jelezve: Barabás.
Ceruzavázlat, 11 x 18,5 cm.
Irodalom: Csillag 335. sz.E. Lánchíd (348-457. sz.)


I. W. T. Clark első terve, 1837 (348-388. sz.)

348. "DESIGN FOR THE SVSPENSION BRIDGE OVER THE RIVER DANVBE AT PESTH."
Jelzetlen [Clark, W. T. ?] Hammersmith 10th November 1837.
Kliséreprodukció, 17,3 x 42,3 cm (képméret)
Megjelent Zelovich K.: A budapesti Lánchíd. Bp. 1899. mellékleteként.
Ábrázolás: tervezett híd észak felől oszlopdíszes pillérekkel, balra Rakpiac az Ullmann-háztól délre, jobbra Gellérthegy. A kép alatt: "Ezen Rajzolatot az Országos Választmány az híd építésére alkalmatosnak találta. Pesten 27a Sept. 838. Gróf Batthyáni Imre helyettes Elnök" kézírású szöveg reprodukciója.
BTM Kiscelli Múzeum.

349. [Lánchídterv.]
Jelezve: gez[eichmet] v[on] Paur Architekt - Carl Frühling gemalt [1838.]
Vízfestmény, 37 x 85 cm.
Ábrázolás: hasonló 348-hoz, de Rakpiac a Wieser háztól délre.
BTM Kiscelli Múzeum.

350. [Lánchídterv.]
Jelzetlen.
Acélmetszet, olajjal átfestve, 37 x 79,7 cm
Ábrázolás: mint 348., Rakpiac az Ullmann-ház rizalitjától délre.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Fővárosunk. 30. l. 4. sz.; Pataky 262. l. 84. sz.

351. "A' Buda és Pest közti Álló Híd' képe nagyméltóságú magyar országgyülési küldöttség által megállapított terv szerint. Ansicht der stehenden Brücke zwischen Ofen und Pesth Nach dem von der hochlöblichen ungarischen Reichs-Deputation genehmigten Plane."
Jelezve: Sculpt[um] direx[it] C[arolus] Mahlknecht.
Acélmetszet, 22 x 41,8 cm.
Kiadó: Kiadja Heckenast Gusztáv, Pest 1839. (Németül is.)
Ábrázolás: mint előbb, Rakpiac az Ullmann-ház délnyugati sarkától.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Gilh. XXXVI. 30. sz.; SchL 708. sz.; MM 1926. 238., Fővárosunk 50. l. 5. sz.

352. "OFEN und PEST mit der zu erbauenden Kettenbrüke." ???
Jelzetlen [1839 körül.]
Acélmetszet, 6,8 x 20. 8 cm.
Kiadó: Verlag u. Eigenthum v. A. Ehrenreich in Pesth.
Ábrázolás: hasonló előzőkhöz, Rakpiac a Nákó-palota déli felétől.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Csillag 378. sz.
Azonos című, technikájú, méretű ábrázolás megjelent "Jm Verlag bey D[ominicus] Perlaska" szöveggel levélpapír-fejlécként 1838-ban vagy legkésőbb 1839 elején.
.
353. "A' rakpiac és Buda-Pest közt építendő lánchíd térképe. Ansicht des Ausladeplatzes und der zu erbauenden Kettenbrücke zwischen Ofen u[nd] Pest. '
Jelezve: gezeichnet u[nd] gestochen v[on] D[ominicus] Perlaska. [1838/39]
Aquatinta, 36,6 x 50 cm.
Kiadó: In Verlag bey D. Perlaska Kupferstecher in Pest.
Ábrázolás: hasonló 348. számhoz. Rakpiac az Ullmann-palota sarkától. Előtérben "Árpád" gőzős. A kép alatt: "Ő csász. Kir. Fő-Herczegségének Magyarország Nádorispánjának JÓZSEF Ő fönségnek legmélyebb hódolattal ajánlja Perlaska Domonkos."
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: SchL. 710. sz.; Csillag 171. sz. ., Pataky 200. l. 80. sz.

354. "PEST-BUDA jelenleg a' felállítandó lánchíddal. PEST-OFEN gegenwärtig mit den zu errichtenden Kettenbrücke."
Jelezve: Lith[ographiert] bey J[osef] Szakmáry in Ofen.
Kőmetszet, 5,8 x 20,7 cm.
Megjelent: Patachich J.: Történeti jegyzetek szabad királyi Pest városáról. Pest 1839. mellékleteként.
Ábrázolás: mint 348. sz. Rakpiac a Nákó-palotától délre, jobbra királyi palota.
BTM Kiscelli Múzeum.

355. [Lánchídterv.]
Jelzetlen [1840 körül.]
Olajfestmény, rézlemezen, 58,5 x 82,2 cm.
Ábrázolás: mint 348. . sz., a Rakpiac a Szarka-(Zrinyi) utcától délre.
A Csillag gyűjteménnyel együtt elpusztult.
Irodalom: Csillag 173. sz. (képpel)

356. [Lánchídterv.]
Jelzetlen [1840 körül.]
Acélmetszet, 4,7 x 8,5 cm, ovális alakban. Kék papíron.
Megjelent a Lánchíd építéséhez jogosító belépőjegyen.
Ábrázolás: az ovális alakú kép az előzőkhöz hasonló ábrázolással, de a hídpillérek a módosított tervnek megfelelően lapos záródásúak. A kép alatt metszett felírás: "A' kapuőrnek átadandó. Dem Thorwächter abzugeben."
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Csillag 276. sz.; Fővárosunk 31. l. 12. sz.; Pataky 262. l. 110. sz.

357. [Lánchídterv.]
Jelzetlen.
Acélmetszet, 4,7 x 8,5 cm, fehér papiron
Megjelent mint előző szám, amellyel csekély rajzbeli eltérésektől eltekitve azonos.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Fővárosunk 31. l. 13. sz.

358. [Lánchídterv.]
Jelzetlen.
Acélmetszet, 4,5 x 14,5 cm.
Megjelent levélfejlécként, 1840 körül.
Ábrázolás: mint előző, Rakpiac az Ullmann-palotától délre.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Fővárosunk 32. l. 17. sz.

359. "BUDA-PEST."
Jelezve: F[riedrich] Feszl del[ineavit A[loisius] Fuchsthaller sc[ulpsit] [1840 körül.]
Acélmetszet, 5 x 20,2 cm.
Megjelent levélfejlécként.
Ábrázolás: mint előző, Rakpiac az Ullmann-palota felétől délre, jobbra királyi palota és Szertár.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Pataky 198. l. 42. sz.; V. ö. Feszl 641. sz.

360. "Pest-Budai álló Lántzhíd."
Jelezve Fuchsthaller raj[za] - Kolman[n] metsz[ése] [1840 körül]
Acélkarc, 20,2 x 37,3 cm.
Ábrázolás: hasonló előzőkhöz, Rakpiac a Nákó-palota teljes homlokzatával, királyi palota Szertár nélkül.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: SchL 709. sz.; Pataky 158. l. 33. sz.

361. [Lánchídterv.]
Jelzetlen.
Kőmetszet, 3,5 x 10 cm.
Megjelent Jaell, A.: Souvenir d'Hongrie-című zeneművének címlap-illusztrációjaként.
Kiadó Pest: Rózsavölgyi és Társa, Leipzig: Whistling F., Wien Glöggl, F.
Ábrázolás: hasonló az előzőkhöz, királyi palotával, Szertárral.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Kottacímlapok 62. sz.

362. [Lánchídterv.]
Jelezve WJ monogrammal (valószínűleg Warságh Jakab) Pesten - Kohlman[n] m[etszette.] [1840 körül]
Acélmetszet, 4 x 9 cm.
Megjelent váltóűrlap fejléc-illusztrációjaként.
Ábrázolás: Rakpiac a Nákó-palota déli falától, a híd budai pillére és a királyi palota nem látható.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Pataky 262. l. 105. sz. ?
Azonos technikájú, méretű ábrázolás WJ monogrammal, "Kohlman[n] m." nélkül.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Fővárosunk 31. l. 8. sz.

363. "Ansicht der zu erbauenden Brücke zwischen Ofen und Pesth. A' Buda-Pest közt építendő híd' térképe."
Jelzetlen [1840 körül.]
Rézmetszet és rézkarc, 21 x 35,5 cm.
Kiadó: Jm Verlag bey D[ominicus] Perlaska Kupferstecher in Pesth.
Ábrázolás: balra Rakpiac a Diana-fürdővel és Kereskedelmi Csarnokkal, jobbra királyi palota, háttér mint előzőknél.
BTM Kiscelli Múzeum.

364. [Lánchídterv.]
Jelzetlen [1846]
Vízfestmény, fedőfehérrel, 48 x 77,5 cm.
Ábrázolás: Rakpiac, bárkák, "Pest" gőzhajó. Az 1846-os évszám az előtér egyik bárkáján olvasható.
BTM Kiscelli Múzeum.

365. [Lánchídterv.] [1840 körül]
Kőmetszet, 4 x 13 cm.
Megjelent levélfejlécként.
Ábrázolás: mint előző számnál.
BTM Kiscelli Múzeum.

366. [Lánchídterv.]
Jelzetlen [1840 körül.]
Kőnyomat 25,5 x 34,2 cm.
Ábrázolás: mint előzőknél, Rakpiac a Diana-fürdőtől délre.
BTM Kiscelli Múzeum.

367. "Pesth und Ofen."
Jelzetlen [1840 körül.]
Kőnyomat, 25,5 x 34,8 cm.
Nyomda, kiadó: Druck & Verlag bei F. Werner in Wien.
Ábrázolás mint 365. számnál, előtérben gőzhajók bárkák, partrészlet.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: SchL 2656.; Nagy 74.

368. "Ofen und Pesth."
Jelezve: Baur sc[ulpsit.] [1840 körül]
Acélkarc, 6,5 x 20 cm.
Kiadó: zu haben bei H[einrich] Engelman[n.]
Ábrázolás: mint előzőknél, Rakpiac a Nákó-palota déli felétől, jobbra királyi palota, Szertár nélkül. Levélpapír-fejléc.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Fővárosunk 31. l 7. sz.; Pataky 117. l. (Engelmann műveként)

369. [Lánchíd. ]
Jelezve: W. Schwarz lith[ografiert] [1840-es évek]
Kőmetszet, 4 x 30,8 cm.
Nyomda: Lith. Anst. der Steimle's W[itt]we Pesth.
Megjelent a pesti és budai cukrász céhek bizonyítványa illusztrációjaként.
Ábrázolás: hasonló a fentiekhez, Rakpiac a Nákó-palota déli felétől, királyi palota és Szertár.
BTM Kiscelli Múzeum.

370. [Lánchíd.]
Jelzetlen [1840 körül.]
Kőmetszet, 6 x 18,2 cm.
Megjelent a budai kalapos céh bizonyítványának illusztrációjaként.
Ábrázolás: hasonló a fentiekhez. Rakpiac, az Ulmann-palota déli felétől, királyi palota Szertár nélkül.
BTM Kiscelli Múzeum.

371. [Pest és Buda.]
Jelezve: A[lois] Fuchsthaller 853.
Ceruzarajz, 12,4 x 32,4 cm.
Ábrázolás: a pesti Dunapart az István főherceg-szállótól délre, átépülőfélben lévő királyi palota, háttérben Lánchíd, mögötte Gellérthegy, felvéve a Dunáról, mint az előzők.
BTM Kiscelli Múzeum.

372. "PEST-OFEN."
Jelezve: A[lois] Fuchsthaller sc[ulpsit] 853.
Acélmetszet, 7,3 x 19,2 cm.
Nyomda: Druk(!) von Steger Pesth.
Ábrázolás: előző szám kisebb méretű acélmetszetű átdolgozása. Levélpapírfejléc.
BTM Fővárosi Képtár.

373. "OFEN u[nd] PESTH."
Jelzetlen [1852.]
Acélmetszet, aquatinta, 6,3 x 19,2 cm.
Ábrázolás: tervezett Lánchíd a királyi palota átépítésének kezdeti állapotával. Levélpapír-fejléc.
BTM Kiscelli Múzeum.

374. [Lánchíd.]
Jelzetlen [1852.]
Acélmetszet, 4 x 12 cm.
Ábrázolás: előbbiek nyomán. Rakpiac a Nákó-palotától délre, királyi palota Szertár nélkül, épülőfélben lévő Citadella. Levélpapír-fejléc.
BTM Fővárosi Képtár.

375. "PEST OFEN (az N betű fordítva !)
Jelezve. A[lois] Fuchsthaller sc[ulpsit] [1853.]
Acélmetszet, 7,3 x 19,5 cm.
Kiadó: Verlag von Gonci's Erben.
Ábrázolás: előbbiek nyomán, a DGT raktelepének rácsával. Levélpapír-fejléc.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 306. sz. (?); Pataky 125. l. 25. sz.

376. "BUDA-PEST PEST-OFEN."
Jelezve, kiadó: J[osef] Tyroler's Kunst-Anstalt Pest 854. Vorbehalt geg[en] Nachdruck. Acélmetszet, 7,8 x 20,7 cm.
Ábrázolás: az előbbiek nyomán, Rakpiac az Európa-szállótól délre, királyi palota, Szertár, tervezett Alagút. Levélpapír-fejléc.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Fővárosunk 36. l. 34. sz.; Pataky 236. l. 41. sz.

377. "ANSICHT DER PESTHER DONAU LANDE NÄCHST DER KETTENBRÜCKE NACH AUSFÜHRUNG DES DURCH DIE K[aiserlich] K[önigliche] DONAU-DAMPSCHIFFAHRTS GESELLSCHAFFT UNTERNOMMENEN QUAIBAUES."
Jelezve: Gez[eichnet] Ludwig Frey [1854.]
Szinezett tusrajz és vízfestmény, 43 x 74,5 cm.
Ábrázolás: az előző szám bal oldalának a pesti Lánchídpillérig bezárólag terjedő része. A kép alatt Augusz Antalnak szóló német ajánlás J. A. Masjontól és Reitter Ferenctől. Nyomtatott szöveg s. k. aláírásokkal.
BTM Fővárosi Képtár.

378. "A Cs[ászári] KIR[ályi] SZAB[adalmazott] DUNAGŐZHAJÓZÁSI TÁRSULATNAK ÉPÜLŐ RAKHELYE PESTEN. Ugyanez németül is.
Jelezve: KÖRE (!) RAJZ[olta] ROHN.
Kőnyomat, 45,5 x 75,7 cm.
Nyomda: FRANK J[ózsef] M. NYOMTATA (!) PESTEN 1854.
Ábrázolás: előző szám kőnyomatú másolata
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: azonos ábrázolás a magyar címfeliat nélkül is megjelent.
BTM Kiscelli Múzeum.

379. "A pesti Dunapart és lánczhíd."
Jelezve: Rohn - Brown sc[ulpsit.]
Fametszet, 17,5 x 23,6 cm.
Megjelent VÚ. 1895. 18. sz. 140.
Ábrázolás: mint előzőé, amelynek fametszetű átdolgozása.
Azonos ábrázolás kisebb képkivágással "Lánchíd" címen megjelent Cassiusnál és "Kettenbrücke" címen Gettingernél, mindkét esetben a könyv elején.
BTM Kiscelli Múzeum.

380. "Buda-Pest."
Jelezv: Fuchsthaller del[ineavit] et sc[ulpsit.]
Acélmetszet, 22,5 x 41,5 cm.
Nyomda: Druk (!) von Lorber in Pest.
Kiadó: Verlag von Gustav Emich in Pesth, 1857.
Ábrázolás: Rakpiac, Lánchíd, királyi palota, Szertár, Alagút észak felől, háttérben Gellérthegy.
MTKcs.
Irodalom: Pataky 126. l. 37. sz.

381. [Lánchíd.]
Jelezve: aczélba metsz[ette] Kovács és Medvey.
Acélmetszet, kb 2,3 x 2,7 cm.
Nyomda: Perlaszka özvegye 's Kaufmann.
Megjelent: Schulz testv. Szerk.: Világtörténeti elbeszélések. Pest, 1846. címlapillusztráció.
Ábrázolás: Kereskedelmi Csarnok, Lánchíd, Gellérthegy és királyi palota torzított képe.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Pataky 162. l 2. sz.

382. "Pest-Buda."
Jelezve: Weber H[enrik] rajz[a] Tyroler J[ózsef] acz[él] metsz[ése][1848]
Acélmetszet, 5 x 13,5 cm.
Nyomda: Nyomt. Tyroler Józsefnél Pesten.
Megjelent: "Nádori emlék", József és István nádorok emléklapján.
Ábrázolás: Rakpiac a Nákó-palota déli felétől, tervezett Lánchíd, királyi palota, a Szertár déli felével.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Pataky 235. l. 20. sz.

383. [Lánchíd.]
Jelzetlen [1850-es évek.]
Kőmetszet, 4,5 x 8,3 +,5 x 10 cm.
Nyomda, kiadó: Zu haben in S[amuel] Winters Steindruckerei Pesth Göttergasse.
Megjelent több pesti céh felszabadító levelének illusztrációjaként.
Ábrázolás: kétrészes látkép a Rakpiaccal, Lánchíddal. Királyi palota és Szertár észak felől, háttérben a Gellérthegy.
BTM Fővárosi Képtár.

384. [Lánchíd.]
Jelzetlen [1850-es évek.]
Kőmetszet, 4,6 x 19 cm.
Megjelent: egy mezőgazdasági oklevélürlap illusztrációjaként.
Ábrázolás: hasonló előzőkhöz, balra a Rakpiac az Ullmann-palota déli felétől, jobbra királyi palota és Szertár déli része.
BTM Fővárosi Képtár.

385. [Lánchídterv.]
Jelzetlen [1850-es évek.]
Megjelent. Schulhof, J.: Souvenir de voyage. című zenemű illusztrációjaként.
Kiadó: Rózsavölgyi et Comp.
Ábrázolás: Lloyd-palota, Dunasor királyi palota nélkül.
BTM Fővárosi Képtár.

386. [Lánchíd.]
Jelzetlen.
Kőmetszet, kb 6 x 17 cm.
Megjelent: Kéler B: Pest-Ofner Polka című zenemű címlapján.
Nyomda Dr[uck] v. Lorber 1858.
Kiadó: Pest bei Rózsavölgyi et Comp.
Ábrázolás: a Lánchíd megvalósult állapotában, a királyi palota a kép megjelenési éve ellenére
még klasszicizáló alakjában.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kottacímlapok 64. sz.

387. [Lánchíd.]
Jelzetlen.
Kőmetszet, 5 x 34 cm.
Nyomda: Dietze Vilmos Kőnyomdája Pesten 1869.
Megjelent: a budai és pesti egyesült cukrászok tanonclevelének illusztrációjaként.
Ábrázolás: Ferenc József-tér az Európa szállótól délre, királyi palota, Gellérthegy.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: SchL 740. sz.

388. "The Bridge of Pest. LE PONT DE PEST."
Jelezve W[illiam.] H[enry] Bartlett. - R[obert] Wallis.
Acélmetszet, 12 x17,. 9 cm.
Megjelent: Beattie, W.: The Danube. London. 1842. 182.
Kiadó: Virtue and Co.
Ábrázolás: a 2. változat szerint tervezett Lánchíd a Dunáról nézve, kissé északkelet felől. Balra Rakpiac a Kereskedelmi Csarnokkal és a - helytelenül mellette ábrázolt - Nákó-palotával Jobbra a királyi palota, előtérben gőzhajó, bárkák, háttérben a Gellérthegy.
SZEK
Azonos ábrázolás "DIE NEUE KETTENBRÜCKE IN PESTH. The Bridge of Pest. címen megjelent Wolff, O. L. B.: Die Donau. . Leipzig, Verl. Weber, 1843. 192.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 335. sz.; FMK X. 54/d. sz.,: Kemmer 51. sz. (?), Csillag 189. sz.II. W. T. Clark második terve, 1839. (389-410. sz.)

II/1. "Hawkins I. tipus terve (389-403. sz)

389. "VIEW OF THE SUSPENSION BRIDGE. now erecting over the River Danube at Pesth
in Hungary."
Jelezve: FROM THE DESIGNE AND UNDER THE DIRECTION OF W[illiam] TIERNEY CLARK, CIVIL INGENEER F[ellow of the]R[oyal] S[ociety] - On Stone by G[eorge] Hawkins, Jun[io]r. [1839.]
Kőnyomat, 27 x 48 cm.
Nyomda: Day & Haghe, Lith[ographe]rs to the Queen.
Ábrázolás: a tervezett hídnak a pesti hídfőtől némileg északkeletre fekvő pontjából
felvett képe mögött a Várhegynek a királyi palota és Sándor palota közötti része. Előtérben felvonuló katonaság, kocsik, lovas és gyalogos staffázsalakok.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 230. sz.; FMK X. 38. sz.; Kremmer 315. sz.; SchL 707. sz.; Nagy 71.; Csillag 168. sz.; Fővárosunk 31. l. 10. sz.; Centenáris kiállítás. 119.

390. "DIE NEUE KETTENBRÜCKE IN PESTH. LE NOUVEAU PONT EN FIL DE
FER A PEST. THE NEW CHAINBRIDGE TO PEST."
Jelezve: G[eorge] Havkins (!) del[ineavit] Sandmann lith[ografiert, 1839/10]
Kőnyomat, 20 x 26,8 cm.
Nyomda: Gedr. bei Joh. Höfelich.
Kiadó: Verlag und Eigenthum von L[eopold] T. Neumann in Wien.
Ábrázolás: előzőnek eltérő méretarányú másolata néhány staffázsalak elhagyásával.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: SchL 711.
Azonos ábrázolás: cím, technika, nyomda és kiadó megjelölése nélkül.
BTM Fővárosi Képtár.

391. "SUSPENSION BRIDGE OVER THE DANUBE."
Jelzetlen
Acélmetszet, 7,8 x 13,2 cm.
Megjelent: Pardoe, Julia: The city of the magyar. London, 1840. vol. III. p. 262/63.
Kiadó: Virtue, G.

392. "Kettenbrücke."
Jelzetlen [1850 körül.]
Vízfestmény, 5,3 x 9,5 cm.
Ábrázolás: 389. másolata, részben megváltoztatott staffázsalakokkal (felvonuló katonság nélkül)
BTM Fővárosi Képtár.

393. "A' Lánchíd. Kettenbrücke."
Lásd Képcs. XII. B. 8.
Kőnyomat, 7,5 x 8 cm.
Ábrázolás: 389 kisebb méretű átdolgozása.

394. [Lánchíd.]
Jelezve: Lehnhardt Sam[uel] metsz[ette] Pesten. [1840 körül.]
Rézmetszet, 45,6 x 55 cm.
Kiadó: Közli Kostyál Ádám Pesten.
Ábrázolás: 389. sz. nagyobb méretű, rézmetszetű átdolgozása. Kostyál szabómester hirdetése; polgárőrség felvonulása, viseletkép.
BTM Fővárosi Képtár.

395. [Lánchíd.]
Jelzetlen [1840-es évek.]
Olajfestmény, bádoglemezre, 58,5 x 79 cm.
A festmény egy képóra tartozéka volt.
BTM Kiscelli Múzeum.

396. "KÖNIGLICHES SCHLOSS."
Lásd Képcs. XIII. 6. sz.
Acélmetszet, 4,8 x 8 cm.
Ábrázolás: mint 389, más staffázsalakokkal, a hídon nincs katonaság.

397. "BUDAPESTI LÁNCZHÍD. Kettenbrücke zwischen Ofen und Pesth."
Jelezve: Perlaska gest[ochen] Pesth. [1840 körül. ]
Aquatinta, 28,4 x 47,5 cm.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 172. sz (?)

398. "PESTH OFNER KETTENBRÜCKE Eröffnet am 20ten November 1849."
Jelezve: A[lois] Fuchsthaller sc[ulpsit.] [1850/51]
Acélmetszet, 12,3 x 21 cm.
Kiadó: Verlag von Concis Erben in Pesth.
Ábrázolás: Lánchíd az oroszlánokkal, az úttest közepén háromkarú lámpával, részben a Clark-Hawkins-tervből átvett staffázsalakokkal.
BTM Fővárosi Képtár.

399. "PESTH OFNER KETTENBRÜCKE:"
Jelzés, technika, méret, kiadó lásd előző számnál.
Ábrázolás: előző számtól a következő részletekben különbözik: a királyi palota átépült alakjában és hiányzik a lámpa az útttestről.
BTM Kiscelli Múzeum., az acélmetszet lemezével.

400. [Lánchídterv.]
Jelzetlen [1850-es évek.]
Vízfestmény, kartonra, 70 x 145 cm.
389. sz. alapján, a hídfő vámházai között az előbbi háromkarú lámpa. Lehetséges, hogy az - egyébként majdnem teljesen fakult - ábrázolás az eredeti Clark - G. Hawkins terve.
BTM Kiscelli Múzeum.

401. [Lánchíd.]
Jelezve: kőre rajzolta F. Würbel.
Kőnyomat 6 x 12,6 cm.
Nyomda: Bécsben, Nyomatott Schwarz J. nál jun. 30. 1860.
Megjelent: Széchenyi István emléklapjának keretképeként.
Kiadó: Kiadja Kotsányi László. A kiadó tulajdona.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Vayer 53. sz.; Rózsa 1991. 59. sz.

402. [Lánchíd.]
Jelzetlen [1860 körül.]
Fametszet, 10,3 x 11,5 cm.
Ábrázolás: 389 alapján. A kép alatt kézírással: "Budapesti lánchíd Buda várával 1864-ben" Illusztráció.
BTM Fővárosi Képtár.

403. "Buda-pesti lánczhíd. Pest-Ofner Kettenbrücke."
Jelzetlen [1861.]
Fametszet, 12. 3 x 19,5 cm.
Megjelent vándorkönyv mellékleteként.
Ábrázolás: hamis hídábrázolás, tervezett láncbeillesztéssel, de az 1850-ben felállított kőoroszlánokkal. Háttér hasonló az előzőkhöz.
BTM Fővárosi Képtár.II/2. "Hawkins II. tipus terve (404. sz.)"

404. "THE NEW BRIDGE BETWEEN PEST & BUDA. From a design by W[illiam] Tierney Clark, Esqr"
Jelezve: Engraved on steel by I[oseph] Sürch.
Acélmetszet, 119 x 18,9 cm.
Megjelent: An addition to the Mirror 1940.
Ábrázolás: hasonló 389-hez, a pesti hídpillér a királyi palota fele alatt ábrázolva, balra
Tabán, Gellérthegy.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Budapest régen. 39. sz.; Fővárosunk 31. l. 9. sz.II/3. "Hawkins III. tipus terve (405-410. sz.)

405. "THE NEW BRIDGE, BETWEEN PEST & BUDA. From a design by W[illiam] Tierney Clark, Esqr"
Jelezve: On Zinc by L[ouis] Haghe.
Kőnyomat 11 x 19 cm.
Megjelent: Paget, John: Hungary and Transylvania. London, 1839.
Kiadó: Murray J.
Ábrázolás: hasonló 389-hez, de a pillér a Várhegy déli végétől balra ábrázolva. Staffázsalakok mint előzőnél.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Budapest régen 61. sz.; Nagy 72. l. 1. sz.; Fővárosuk 30. l. 6. sz.

406. "ANSICHT DER KETTTENBRÜCKE zwischen Ofen und Pest, nach dem Plane des Herrn T[ierney] Clark."
Jelzetlen [1840 körül.]
Kőnyomat, 11 x 18,7 cm.
Megjelent: Beilage zum Pesther Tageblatt.
Kiadó: Verlag von Gustav Heckenast.
Ábrázolás: azonos előzőével, de a királyi palota északi szárnya hiányzik.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 72. l. 2. sz.

407. [Lánchídterv.]
Jelzetlen [1850 körül.]
Vízfestmény, 12,4 x 20 cm.
BTM Kiscelli Múzeum.

408. "SUSPENSION BRIDGE OVER THE DANUBE AT PEST."
Jelzetlen.
Fametszet, 8,7 x 15 cm.
Megjelenés, kiadó lásd 405. (?) sz. címlap mellett.
Ábrázolás: lásd 403. (?) sz.
MTKcs.

409. "DIE KETTENBRÜCKE. Zwischen Pest u[nd] Ofen nach dem Plane des H[errn] Clark.
Jelezve: A[lois] Fuchsthaller sc[ulpsit] Pest. [1840 körül]
Acélmetszet, 8,9 x 19,6 cm.
Kiadó: Zu haben bei Heinich Engelman[n]
Ábrázolás: a staffázsalakok némi változtatásával mint előzők, láncbeillesztés a pillér metoponjai alatt.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 170 sz.; Pataky 124. l. 1. sz. (1839-re datálva)

410. "Die Kettenbrücke zwischen Pesth und Ofen."
Jelzetlen [1840-es évek.] .
Acélmetszet, 11,2 x 19, cm.
Ábrázolás: néhány képelem eltérő ábrázolásávsl mint előzők.
BTM Fővárosi Képtár.III. A Rakpiac felől felvéve (411-417. sz.)

411. "Pest és Buda a' lánczhíddal. PEST UND OFEN mit der Kettenbrücke."
Lásd Képcs. XI.
Kőnyomat, 12,3 x 18,6 cm.
Ábrázolás: Rakpiac déli része a Kereskedelmi Csarnok (Lloyd-palota) homlokzatával, jobbra Lánchíd, háttérben Várhegy déli része a királyi palotától a Szentháromság-tér vonaláig.

412. [Lánchíd.]
Lásd Képcs. XI.
Kőnyomat, 10,5 x 5,5 cm.
Megjelent: R. Alt "Buda-Pest sorozatának címlapján.
Ábrázolás: az előző számú kompozíció bal oldala a Lánchídig bezárólag.

413. "Pesth u[nd] Ofen mit der Kettenbrücke. Pest és Buda a Lánchíddal. '
Jelezve: In Oktober (?) 1845.
Olajfestmény, bádogra, 47 x 62,6 cm.
Ábrázolás: a 411. sz. primitív átdolgozása. A lap egy képóra tartozéka volt.
BTM Kiscelli Múzeum.

414. [Lánchíd.]
Jelzetlen.
Kőnyomat méret?
Ábrázolás: a 411. sz. alapján, előtérben Kossuth és Jellačić karikatúrája, csak fényképe ismert.
BTM Kiscelli Múzeum. fényképtárában.

415. [Lánchíd.]
Jelzetlen [ 1848 körül.] .
Kőkarc, 7 x 16 cm.
Megjelent naptár-illusztrációként.
Ábrázolás: a 411 sz. alapján, eltérő staffázzsal
BTM Fővárosi Képtár.

416. [Lánchíd]. Levélpapír-fejléc.
Jelzetlen. [ 1850-es évek.]
Kőkarc, 10 x 20 cm.
Nyomda: Lith. v. S[amuel] Winter in Pest 1857.
Ábrázolás: 411. sz. alapján, átépült királyi palotával és eltérő staffázzsal.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 67.; Gerszi 217. l 4. sz.

417. [Lánchíd.]
Jelzetlen.
Kőkarc, 5 x 11 cm.
Nyomda. Lith. v. S. Winter Pest 1857.
Megjelent: Matók B.: Jogász csárdás1857-re" címú zenemű címlapjának illusztrációjaként.
Kiadó: Rózsavölgyi és Társa.
Ábrázolás: a 411. sz. alapján, csekély változtatásokkal.
BTM Fővárosi Képtár.IV. A mai Eötvös-tér felől felvéve (418 -423. sz.)

418. "Kettenbrücke."
lásd Képcs. XVI. 3. sz.
Gouache, 5 x 8,8 cm.
Ábrázolás: Lánchíd az Eötvös-tér felől, háttérben a Vár, a Szertártól északra. .

419. "Kettenbrücke."
Lásd Képcs. XVI/a. 3. sz.
Vízfesmény, 5,5 x 8,6 cm.
Ábrázolás: 416. sz. vízfestésű átdolgozása.

420. "KETTENBRÜCKE."
Lásd Képcs. XVI/b. 3. sz.
Acélmetszet, 4,2 x 9,3 cm.
Ábrázolás: mint 416. sz., amelynek csak a staffázsalakokra szorítkozó csekély eltérésű átdolgozott másolata.

421. "Kettenbrücke in Pest.
Jelezve. Az előtér baloldalán ábrázolt egyik csomagrakományon LÖ monogam (Ludwig Öder). A monogram feloldása és a metszet attribuálása indokolt, mivel ugyancsak Oeder (Öder) készítette Alt Rudolf 1855-ben keletkezett vízfestésű vedutájának "Ofen-Pest" című acélmetszetű változatát, amelyet szintén a Trieszti Lloyd adott ki. Kohl J. G. művének illusztrációjaként. Azonos mesterre utal a két metszet egyező technikája is.
Acélmetszet, 15,8 x 26,2 cm.
Nyomda, kiadó: stabili[mento] art[istico] del Lloyd austr[iaco] in Trieste.
Ábrázolás: a híd látképe délkelet felől, háttérben a Várhegy a Sándor-palotától északra. Előtérben piac teherhordók stb.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 231. sz.

422. "Die Kettenbrücke in Pesth."
Jelezve Vincenz Reim Am 14ten Juny 1851.
Megjelent egy eddig meghatározatlan látképsorozat 525. lapjaként.
Ábrázolás: a híd látképe a pesti hídfő déli lejáratáról háttérben a Várhegy a Sándor-palotától északra.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Rózsa 1983. 74.

423. "Lánchíd és a' várnak egy része. " (Tükörírással)
Jelzetlen [1850-es évek. ]
Kőmetszet, 22,3 cm átmérővel.
Ábrázolás: a híd tükörképe a pesti déli hídfő felől, háttérben Várhegy.
MTKcs.


V. A budai hídfő déli oldala felől felvéve (424-428. sz.)

424. "Pest. Pesth"
Jelezve: Winkles sculp[sit.]
Acélmetszet, 7,2 x 11,2 cm.
Megjelent: Feldmann, G. L.: Pesth und Ofen. Wegweiser. Leipzig und Pest, 1814.
Ábrázolás: tervezett Lánchíd a budai déli hídfő felől, háttérben Rakpiac.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK X. 55/c. sz.; Csillag 216. sz.
Azonos ábrázolás megjelent "Pest" címen Buda-Pest, a' magyarok fővárosa, . Vezéd vidékiek és bennszülöttek számára. Pest 1845., Feldmann's Wegweiser durch Pest und Ofen und deren Umgebungen für Fremde und Einheimische. Zweite. Auflage von Dr. Johann Christian Seis. Pest., dritte Aufl. Pest 1859.
Irodalom: Csillag 337. sz.
Azonos ábra: Pest.
Jelzés, technika, méret, mint 419. sz.
Nyomda: Dr[uck] v. J[osef] Tyroler Pest 1854.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 286. sz.

425. "Pest".
Jelzetlen [1860-as évek.]
Kőmetszet, 4,8 x 10,6 cm.
Megjelent: Heirich F. "Nemzeti csokoládéja" címke-illusztrációjaként.
Ábrázolás: hasonló 419. sz-hoz.
BTM Fővárosi Képtár.

426. "Kettenbrücke".
Lásd Képcs. X 5. sz.
Kőnyomat, 10 x 36 cm
Ábrázolás: Lánchíd a budai déli hídfő irányából, háttérben a pesti Dunapart a mai Széchenyi- és Szende Pál-utca között.
BTM Fővárosi Képtár.

427. "A BUDA-PESTI LÁNCHÍD Budáról fölvéve. ANSICHT DER PEST-OFNER KETTENBRÜCKE von Ofen aus gesehen."
Jelezve: Természet után rajzolta Slowikowski Ádám [1866.]
Kőnyomat, 21,5 x 30,2 cm.
Nyomda: Leitner Vilmos nyomása Pesten.
Kiadó: Laufer Vilmos tulajdona Pesten.
Ábrázolás: látkép a budai déli hídfő mellől, háttérben a pesti part a Ferenc József tértől északra, mögötte a lipótvárosi templom tervezett kupolája.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 72 és 77.

428. [Lánchíd.]
Jelzetlen [1870 körül.]
Vízfestmény köralakú üveglapra, átmérő 15,5 cm.
Ábrázolás: látkép a budai déli hídfő melletrti parkból, háttérben a pesti part a Széchenyi- és Fürdő-utca között, a lipótvárosi templom tornyai a kupola bedőlése (1868) után.
BTM Fővárosi Képtár.


VI. A budai hídfő északi oldala mellől felvéve (429-442 sz)

429. "Die Kettenbrücke."
Jelezve: Lansghans grav[iert.]
Kőmetszet, 15,5 x 20 cm.
Megjelenés, kiadó: Medau. C. W.: Erinnerungen an merkwürdige Gegenstände und Gegebenheiten. Wien, Prag, Leipzig 1842. Medau, C. W. in Leitmeritz, 95. l mellett
Ábrázolás: tervezett Lánchíd a budai északi hídfő felől felvéve, háttérben pesti Dunapart a Nákó-palota Angol királynő-szálló között. A hídfő úttestén háromkarú lámpa.
BTM Fővárosi Képtár.

430. " Die Kettenbrücke in Pesth."
Jelezve: grav[iert] v[on] Langhans [1840 körül.]
Kőmetszet, 15,7 x 20,2 cm.
Kiadó: C. W. Medau in Leitmeritz,
Ábrázolás: néháy staffázsalaktól eltekintve azonos előzővel.

431. [Lánchíd.]
Jelzetlen [1840 körül.]
Kőmetszet, 7,3 x 28 cm.
Megjelent a pesti mázoló-céh felszabadító levelének illusztrációjaként.
Ábrázolás: hasonló a előzőhöz, pesti Dunapart a Wieser-ház és Régiposta-utca között.
BTM Fővárosi Képtár.

432. [Lánchíd.]
Jelzetlen [1850 körül.]
Kőmetszet, 5 x 11 cm.
Megjelent a budai kalapos-céh felszabadítólevelének illusztrációjaként.
Ábrázolás: hasonlő az előzőhöz, pesti Dunapart Wieser-ház és Vigadó-utca között.
BTM Fővárosi Képtár.

433. [Lánchíd.]
Jelzetlen [1840-es évek.]
Kőmetszet, 4,8 x 9,5 cm.
Megjelent a Joanovits Lázár bankcég váltójának fejlécén.
Ábrázolás: hasonló előzőkhöz, háttérben pesti Dunapart a Wieser-ház és Kishíd-utca között.
BTM Fővárosi Képtár.

434. . "PONT DE BUDE-PEST."
Jelezve: BRETON-TRICHON.
Fametszet, 11,3 x17,8 cm.
Megjelent Boldényi. 224/25.
Kiadó: Ed. Lebrun.
Ábrázolás: a Lánchíd hátterében a pesti part a Wieser-ház és a mai Apáczai Csere János-utca 19. sz. helye között. A Rakpiac rajza téves.

435. "PESTH."
Jelezve: A[lois] Fuchsthaller sc[ulpsit.] [1850 körül]
Acélmetszet, 9,7 x 20,6 cm.
Megjelent: Beilage zum Spiegel [1847?]
Ábrázolás: Lánchíd Buda felől, háttérben a pesti part aWieser-ház és Kishíd-
[Türr István] utca között.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Pataky 126. l. 47. sz.

436. "PESTH."
Jelezve: A[lois] Fuchsthaller sc[ulpsit] [1850 körül]
Acélmetszet, 5,5 x 13,2 cm.
Ábrázolás: a híd hétterében a pesti part a Nákó-palota és Vigadó közötti szakasza, a hídfő előtt háromkarú lámpa, kőoroszlánok.
BTM Fővárosi Képtár.

437. "PESTH."
Jelezve: A[lois] Fuchsthaller sc[ulpsit.] [1850 körül]
Ábrázolás: azonos előzővel. Az előtéri lámpa törölve.
BTM Fővárosi Képtár.

438. [Lánchíd.]
Lásd Képcs. XV. 1. sz.
Kőkarc 5,5 x 10,3 cm.

439. [Lánchíd.]
Jelezve: W[inter] S[ámuel]
Kőkarc, 5 x 10,3 cm.
Nyomda: Steindr. v. Giessendorff. Ofen 1856.
Megjelent a pesti kútcsinálók céhlevelén.
Ábrázolás: hasonló a 429. sz.-hoz. Balra postakocsi.
BTM Fővárosi Képtár.

440. [Lánchíd.]
Jelezve W[ilhelm Tatzelt sc[ulpsit.]
Kőmetszet, 10 x 12 cm.
Nyomda, kiadó: Kovaltsik Amád "Magyar kedélyes ifjúság" című zenemű címlap-illuasáztrációja. - Rózsavölgyi és társa Pesten.
Ábrázolás: Lánchíd Buda felől, háttérben Roosevelt-tér.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kottacímlapok 44. sz. (képpel)

441. [Lánchíd.]
Jelzetlen.
Kőnyomat, 3,5 x 10 cm.
Nyomda: Ny. Grund, Pest 1870.
Megjelent a Budai Polgári Lövészegylet tagsági oklevelén.
Ábrázolás: a híd budai szárnya mögött a várhegy Sándor-palota és Nagyboldogasszony-templom közötti részlete.
BTM Fővárosi Képtár.Irodalomban említve

442. " A Lánchíd Budáról tekintve."
Kőnyomat. levélpapír fejléce.
Irodalom: Gerszi 212. l. 2. sz. (Troch műveként)VII. A pesti hídfő északi oldala mellől. (443-447. sz.)

443. "LÁNCHÍD ÉS A' VÁRNAK EGY RÉSZE. KETTENBRÜCKE UND EIN THEIL DER FESTUNG."
Lásd Képcs. XVII. 4. sz
Kőnyomat, 12,6 x 18,5 cm.
Ábrázolás: a híd látképe a pesti hídfő északi oldala alatti partról, háttérben a királyi palota az1855. évi átépítése előtti állapotában, Szertárépület, Sándor-palota.
Irodalom: lásd Képcs. XVII. 4. sz.; Budapest régen 64/b. sz.; Centenáris kiállítás 119. sz.

444. [Lánchíd.]
Jelzetlen, a Kiscelli Múzeum leltára szerint Fuchsthaller Alajos rajza.
Ceruzarajz, 12,3 x 18,5 cm.
Ábrázolás: az előző szám másolata.
BTM Kiscelli Múzeum.

445. "AZ UJ HÍD PEST ÉS BUDA KÖZÖTT. DIE NEUE BRÜCKE ZWISCHEN PEST111H UND OFEN."
Jelezve: L[udwig] Rohbock del[ineavi]t.] G[eorg] M[ichael] Kurz sculp[si]t.
célmetszet, 12,3 x 16,8 cm.
Nyomda, kiadó: Druck & Verlag v. G. G. Lange in Darmstadt.
Megjelent: Hunfalvy J. -Rohbock, L.: Magyarország és Erdély. I. kötet, 1856. u. ennek a műnek német kiadásában és Hunfalvy J. - Rohbock, L.: Budapest és környéke, Pest 1859. Lauffer és Stolp bizományában.
Ábrázolás: a híd látképe a 443. számmal azonos felvételi pontból, háttér az átépített királyi palotától a Batthyány-Strattmann palotáig terjedő várhegyi házsor.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 308. sz.; FMK X. 56/a. sz.; Csillag 347. sz.

446. [Lánchíd.]
Jelzetlen.
Kőnyomat, 9,9 x 17 cm.
Nyomda, Pest Werfer Károly műnyomdájából.
Megjelent: Széchenyi István "A nemzet legelső napszámosa" című emléklapjának keretdíszeként.
Ábrázolás: az előző lap kőnyomatos átdolgozása.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 316. l. 18. sz.; Rózsa 1991. 58. sz.

447. "OFEN vom Quai in Pesth."
Jelezve: De Vieux [1855 körül.]
Kőnyomat, 25, x 39,1 cm.
Nyomda, kiadó: Druck u. Verlag v. H[einrich] Gerhart Wieden, Kettenbrückgasse No. 820 Wien. Mit Vorbehalt d. Nachdrucks.
Ábrázolás: a Lánchíd északkelet felől, a mai Széchenyi-rakpartról, háttér Gellérthegy, Tabán, királyi palota.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 68.


VIII. Az építés ábrázolásai. (448-456. sz.)

448. [Lánchídépítés.]
Jelezve: Barabás tavasszal 1841.
Vízfestmény, 25,5 x 35,5 cm.
Ábrázolás: a pesti mederpillér építésének cölöpei mögött a Várhegy déli része a királyi palotával, Szertárral. Zajló Duna, köd.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Barabás 1899. 294. sz.; Barabás 1944. 788. sz.; FMK X. 105. sz.;
M M 1929. V. 504.; Fővárosunk 32. l. 14. sz.; Barabás 1985. 89. sz.

449. "Pest und Ofen mit der im Bau begriffenen Kettenbrücke gesehen von der Festungsberg, zwischen dem Wasserthor und der Fischerbastei aufgenommen mittels Camera-obscura und gezeichnet von Joseph Thumler, im Monat April des Jahres 1842 / wo es bekanntlich noch keine Photographien gegeben hat/."
Tollajz, 27 x 41,5 cm.
Ábrázolás: az épülő Lánchíd cölöpeinek háttere Pest, a pesti Dunapart a Rakpiac és Régiposta-utca között a Várhegyről felvéve. A képen halvány kézirás ceruzával: "Den 28ten April 842"
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Fővárosunk 32. l. 14. sz.

450. [Lánchíd alapkőletétele.]
Jelzetlen. (Barabás Miklós 1842. aug. 24.)
Vízfestmény, vázlat, 26,2 x 33,8 cm.
Ábrázolás: a pesti hídfő zárógátjának gerendázata, ünneplő közönség.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Barabás 1899. 305. sz.; Barabás 1844. 1721 sz.; FMK V. 25. sz.; Hoffmann 1923. 29.; Hoffmann 1950. 58.

451. [Lánchíd alapkőletétele.]
Jelezve: Barabás 1859.
Olajfestmény, vásznon, 72,5 x 110 cm
Ábrázolás: hasonló előzőhöz más nézőpontból felvéve.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Centenáris kiállítás 118.

452. [Lánchíd alapkőletétele.]
Jelezve: Barabás 1864
Olaj, vászon, 275 x 397 cm.
Ábrázolás: hasonló az előzőhöz, amelynek monumentális méretű változata, más nézőpontból és más képszerkesztéssel.
MTKcs.
Irodalom Hoffmann 1923. 30.; Barabás1944. 1817. sz.; Hoffmann 1950. 58.; Rózsa György: A Töénelmi Képcsarnok legszebb festményei. Bp. 1977. 46. sz.

453. " Parade zur Grundsteinlegung der Pesth-Ofner Kettenbrücke am 24. aug[ust]1842.
Jelezve: Herausgegeben Entworfen u[nd] Lithogr[raphiert v[on] Ant[on] Stromeyer.
Kőnyomat 17,8 x 43 cm.
Nyomda: Gedrukt (!) bei C Mangold in Pressburg.
Megjelent Darstellung des Bürger Militairs der k. Freystadt Pesth című emléklap illusztrációjaként
Ábrázolás: Rakpiac polgárőrségi diszszázaddal, háttérben Dunasor. Hat keretkép: gyalogos és lovas polgárőrök.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK V. 22. sz.; Budapest régen 75. sz.; Nagy 72.; Centenáris kiállítás. 41. sz.; .
Városképek 1987, Faragó 45. kép (részlet); Rózsa 1997. 99. sz.

454. "PESTHER BRÜCKENBAU."
Jelezve: Th[eodor] Glatz del[ineavit.] [1843 körül]
Tollal, tussal, 16,8 x 24,8 cm.
Ábrázolás: a mederpillérek állványai, háttér Pest, A felvétel délnyugati madártávlatból készült.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Lanfr. 211. sz.; FMK 124/a. sz.

455. [Lánchíd-építés.]
Jelzetlen.
Fametszet, 16 x 22 cm.
Megjelent: egy németnyelvű lap illusztrációjaként (1847)
Ábrázolás: mint előző számnál.
BTM Fővárosi Képtár.

456. [Lánchíd-építés.]
Jelzetlen. A Kiscelli Múzeum leltárkönyve szerint Alt Rudolf műve.
Ceruzarajz, helyenként színezve, 29 x 45,5 cm.
Ábrázolás: mederpillér építés, háttere a pesti Dunapart a Viziváros felől felvéve.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Kremmer 228 sz.; MM 1929. V. . 602.; Fővárosunk 35. l. 29. sz,IX. Háttér nélkül (457. sz.)

457. [Lánchíd.]
Jelezve Pesky Ede 1863.
Kőnyomat, kb 6,5 x 8,5 cm.
Megjelent Gróf Széchenyi István és családja című emléklap - a Hölgyfutár 1863 II. félévi műlapja- Kiadja Kertész József.
Ábrázolás: Lánchíd háttér nélkül, az egyik hidfő felől felvéve.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 188. l. 49. sz.; Vayer 55. sz.; Rózsa 1991. 68. sz.F. Pest-budai látképek. (458-614. sz.)

I. A Gellérthegy tetejéről felvéve (458. -472. sz.)

458. " A VIEW OF THE FORTRESS OF BUDA AND A PART OF PESTH, TAKEN NEAR THE OBSERVATORY."
Jelezve: Sketched by R[ichard] B[right] Engraver by W. R. Smith.
Acélmetszet, 14,7 x 21,1 cm.
Megjelenés, kiadó: Bright, R.: Travels through lover Hungary. Edinburgh, 1818. 280/281. Published by A. Constable & Co Edinburgh October, 1817.
Ábrázolás: az árnyékban levő Tabán fölött erős fényben a vár, háttérben Újlak. Óbuda, jobbra Pest. A festői hatású kép elemei részben önkényesek. Keletkezésére nézve lásd Bright, R. i. m. 200.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK X. 21/b. sz.; Nebehay-Wagner 111/7. sz

459. "THE FORTRESS OF BUDA."
Jelzetlen [1820 körül.]
Akvatinta, 11,6 x 19,4 cm.
Nyomda, megjelenés: Engraved for La Belle Assemblée No. 156.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 67. (tévesen a kőrajzok között).

460. "Nördliche Aussicht im Meridian v[on] der S[ankt] Gerhardsberger Sternwarte zu Ofen."
Jelezve a hintó ajtajára festett AP monogrammal (Andeas Petrich, 1818).
Rézkarc, szinezve, 40,7 x 59 cm.
Ábrázolás: Pest-Buda a gellérthegyi csillagda mellől észak felé. Jobbra csoport, amelynek - Schon Arnold megállapítása szerint - Pasquich J. a város látképét mutatja. A rendkívül fínomrajzú, gyengén maratott vedután az egyébként pontos ábrázolás mellett, a pesti Vigadó helyén ennek Aman J. tervezte rajzát látjuk. Petrich A. vedutáját Richter Antal Fülöp karcolta rézre.
BTM Fővárosi Képtár., MTKcs. (jelzés nélküli példány).
Irodalom: Tud. Gyűjt. IV. 1820. 124.; Häufler, J.: Andeutungen über die. Umgebungen von Ofen und Pest. 5. (Häufler, J.: Buda-Pest. Pest. 1854. itt a szerző ugyancsak a gellérthegyi csillagda mellől felvett látkép megjelenését is kilátásba helyezi, de ez vagy nem készült el, vagy lappang.); Bubics, 17. sz.; M. 1906 V. 137.; FMK X. 31. sz.; Műbarát 1922. II. 3. sz.;
Budapest régen 6. sz.; (1918-es datálással); MM. 1929. V. 602.; Nagy 67. (tévesen mint kőrajzot említi); Csillag 77. sz.; Domanovszky 684. l. 276. sz.; Fővárosunk 14. l. 22. sz.; Pataky 201. l. és 211. l. 2. sz.; Jégszakadás 8c.; Faragó 6. sz.; Rózsa 1997. 72. sz.; Preisich 79.
Petrich András e saját szinezésű példányán kívül a Fővárosi Képtár gyűjteményének másik példányát Nyitray Teréz színezte, jelezve Thérese de Nitray.

461. "OFEN UND PEST."
Jelzetlen, [1825 körül.]
Rézkarc, 38,5 x 66,1 cm.
Kiadó, megjelenés: Publiée a Vienne chez Artaria & Comp. Rue Kohlmarkt. Propriété des Editeurs. Déposée a la Bibliotheque Imp. et Roy. de Vienne.
Ábrázolás: a 460. sz. variánsa. Jobbra magyar ruhás főúri csoport (József nádor és kisérete?), balra népi csoport.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 141. sz.; FMK X. 40. sz.; Gilh. XXXVI. 18. sz.; SchL 691. sz.; Nagy 69.; Csillag 97. sz.; Fővárosunk 18. l. 4. sz.; Városképek 1987.; Faragó 1. sz.; Preisich 80.

462. "Ofen und Pesth."
Jelzetlen [1820-as évek]
Rézmetszet, mérete ismeretlen.
Megjelent: naptár-illusztrációként.
Ábrázolás: 460. sz. kicsinyített, rontott másolata. Csak fényképről ismerjük.
BTM Kiscelli Múzeum., fényképtár.

463. "Ansicht der Königl[ichen] Haupstädte Ofen und Pesth, in Nieder-Ungarn."
Jelzetlen [1830 körül.]
Rézmetszet, 14,8 x 22,8 cm.
Kiadó: Wien, bey Franz Barth.
Ábrázolás: a 460. sz. alapján készült, a felső jobb sarokban 71-es lapszám.
MTKcs.

464. "OFEN und PESTH mit ihren Umgebungen."
Lásd Képcs. VII: 1. sz.

465. "Ansicht auf Ofen und Pesth."
Jelezve: Wigand.
Gouache, 8,9 x 14,1 cm.
Ábrázolás: a 460. sz alapján csekély eltérésekkel.
BTM Kiscelli Múzeum.

466. "Ansicht von Ofen und Pesth."
Jelezve: Wigand.
Gouache, 14,8 x 19,8 cm.
Ábrázolás: a 460. sz. alapján jelentéktelen eltérésekkel.
BTM Kiscelli Múzeum.

467. [Buda-Pest]
Jelzetlen.
Kőnyomat, 5,5 x 13 cm.
Nyomda: Imp. Magnier, 34 r[ue] Lamartine (Paris)
Megjelent Tuisy"Ofen" című zeneműve címlap-illusztrációjaként.
Ábrázolás: vázlatos veduta 460. sz. nyomán.
BTM Fővárosi Képtár.

468. "OFEN und PEST."
Jelezve: J[acob] Hyrtl sculp[sit] Viennae 1832.
Rézmetszet, 29 x54. 2 cm.
Megjelent: Sollinger, J. P.: Geschichte und Erinnerunsgskalender auf das Jahr 1833. Wien. (Csillag 101. sz nyomán)
Ábrázolás: 460. sz. alapján de más előtérrel.
BTM Fővárosi Képtár.
Avant la lettre példány a MTKcs.-ban.
Irodalom: Lanfr. 17344. sz.; FMK I. 13. sz.; Kremmer 243. sz.; Csillag 101. sz.; Pataky 143. l. 2. sz; Faragó 9. kép.; Rózsa 1997. 97. sz.

469. "Ofen und Pesth."
Jelezve: Richter grav[iert]
Kőkarc, 15 x 19,5 cm.
Nyomda: Steindr[uck] v. C. W. Medau in Leitmeritz.
Megjelenés, kiadó: Medau, C. W. hrsg. Erinnerungen an merkwürdige Gegenstände. Neue Folge 2. Ed. Wien, Prag, 1858. 164/165.
Ábrázolás: 461. sz. alapján de kisebb képmezővel, más staffázssal
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lantos 2646. sz.; Nagy 73. és 116.; Gerszi 189. l. 11. sz.

470. "Ofen und Pesth."
Jelezve gez[eichnet] u[nd] gest[ochen] v[on] A[ndreas] Winkler.
Acélmetszet, 8,6 x 13,8 cm.
Megjelent: Blumenbach, W. C. W.: Neuestes Gemälde der Länder Ungarn, Polen, Mähren und Schlesien. Wien, 1834. - Neuestes Gemälde der Oesterreichischen Monarchie. III: Theil 2. Ausgabe Wien 1837. -Weidmann, F. C.: Pittoreskes Welt-Album, Wien 1843.
Kiadó: Sammer, R., utóbbi műnek Weidmann, F. C.
Ábrázolás: Kilátás Budára és Pestre a Gellérthegy tetejéről (hiányos térrajz !) észak felé.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lafr. 268. sz.; FMK X. 1/c. sz; Csillag 106. sz.; Nebehay-Wagner 101/44. sz.; 818/104. sz

471. "Ofen und Pesth."
Jelezve C. C. Böhme litho[graphirt.]
Kőkarc, 8,6 x 13,8 cm.
Nyomda: St[ein] dr[uck] v[on] Pönicke u. Sohn i[n] Leipzig
Megjelent eddig meghatározhatatlan mű 13. illusztrációjaként 1840 körül. Taf. XIII. lapszámmal
BTM Fővárosi Képtár.

472. [Lágymányos, Csepel.]
Jelezve: E[ugen] Neureither Pesth den 18ten Aprill (!)183. - E. N.
Ábrázolás: soroksári part és Csepel a Gellérthegy tetejéről felvéve
BTM Fővárosi Képtár.II. A Gellérthegy északi és északkeleti lejtőjéről felvéve (473. - 496. sz.)

473. "BUDA. OFEN"
Jelezve: Kőre rajz[olta] Kuwasseg Jos[ef, 1836 körül]
Kőnyomat 30,4 x 41,5 cm.
Nyomda: Nyomt. Trentsensky és Társa.
Kiadó: Pesten Grimm Vinczénel (!)
Ábrázolás: Buda látképe a Gellérthegy északkeleti lejtőjéről, előtérben Tabán, jobbra hajóhíd, Pest.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Celedin 40. sz.

474. [Buda-Pest.]
Lásd Képcs. III. B. sz.
Kőmetszet, 30,3 x 22,2 cm.
Ábrázolás: mint 473. sz., amelynek átdolgozása.

475. [Buda-Pest.]
Jelzetlen [1835] körül
Kőnyomat, 36,5 x 110,5 cm.
Ábrázolás: Tabán, Krisztinaváros, Várhegy, Pestnek a Ferencvárostól északra eső
Része, háttérben Újlak, Óbuda, Margitsziget, pilisi hegyek a Gellérthegy északi lejtőjéről.
BTM Fővárosi Képtár.

476. "OFEN-PEST. BUDA-PEST. "- A kép felett: "UNGARN HONGRIE. "
Jelezve F[ranz] X[aver] Sandmann del[ineavit, 1835 körül, de 1856 előtt]
Kőnyomat 36,6 x 50 cm.
Nyomda: Ged[ruckt] bei Jos[ef] Stoufs in Wien.
Kiadó: Verlags-Eigenthum von Jos[ef] Bermann in Wien. Nachduck vorbehalten.
Ábrázolás: Buda látképe Tabántól Óbudáig a Várheggyel, jobbra Lipótváros. Lánchíd.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Centenáris kiállítás 34. sz.; Nebehay-Wagner 892. 7. Abteilung 4. sz.
Azonos ábrázolás, cím, jelzet, technika, méret.
Nyomda, kiadó: Dr[uck] u[nd] Verlag v[on] H. Gerhart, Margarethen Grüngasse No. 32. Wien. Nachdruck vorbehalten.
MTKcs.
Azonos ábrázolás, cím, technika, méret.
Nyomda: Ged. bei J. Bermann in Wien
BTM Fővárosi Képtár.

477. "Ofen-Pest. "
Jelzetlen. 1857.
Acélmetszet, 13,9 x 17,5 cm.
Megjelent: eddig meghatározatlan mű 21. sz. illusztrációjaként. Lapszám a kép jobb alsó sarka alatt.
Ábrázolás: előkép (479) kisebbített másolata.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 330. sz.

478. "Ofen. Pesth."
Jelzetlen [1850-es évek.]
Kőnyomat, 26,3 x 37,5 cm.
Kiadó: Verlag v. Carl Martin senior in Berlin Friedrichstrasse 17.
Ábrázolás: mint 477. sz., más staffázsalakokkal.
BTM Fővárosi Képtár.

479. "OFEN UND PEST." (Tükörírással)
Jelzetlen [1850-es évek.]
Kőnyomat 25,7 x 56,2 cm.
Kiadó: bei Winckelmann & Söhne in Berlin. Guckkastenbilder No. 63.
Ábrázolás: mint 477. sz., más staffázsalakokkal.
BTM Fővárosi Képtár.

480. "PANORAMA VON OFEN UND PESTH. Vom Blocksberg aus."
Jelezve: In Vogelperspective gezeichnet und gestochen von H[einrich]
Hummitzsch.
Acélkarc, kb 12 x 100 cm.
Megjelent: Hummitzsch, H.: Panorama der Donau von Wien bis Pest, 1842.
Kiadó: Wien, Rohmann
Ábrázolás: a kettős város látképe a Gellérthegyről észak felé felvéve.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Pesti Hirlap 1842. 198. sz. 834.; 199. sz. 842.; Lanfr. 206. sz.; Kremmer 542. sz.; Nebehay-Wagner 271/3. kötet/21. sz.

481. [Buda-Pest.]
Jelezve R. Alt és olvashatatlan évszám [1848?]
Olajfestmény, 87 x 124 cm.
Ábrázolás: látkép a Gellérthegy északi lejtőjéről a Tabántól Óbudáig jobbra a pesti Dunapart a Rakpiactól a Belvárosi templomig, hajóhíddal és Lánchíddal. Adatok és leirás Kremmer 227. sz., illetve a Kiscelli Múzeumban lévő fénykép alapján.
József főherceg tulajdonában volt, sorsa ismeretlen.

482. [Buda-Pest.]
Jelezve: R[udolf] Alt [1855 körül]
Vizfestmény, 31,4, x 79,4 cm.
Ábrázolás: látkép a Gellérthegy északi lejtőjéről Budára (Krisztinaváros nélkül)
és Pestre, a Kalap- (Irányi-) utca vonalától északra.
SzM..

483. "PESTH UND OFEN."
Jelezve: Nach d[er] Natur gez[eichnet] und lith[ographiert] v[on] C. Waage. [1855 körül]
Kőnyomat 18,1x 26,2 cm.
Nyomda: Ged[ruckt] bei Jos. Stoufs.
Kiadó: Verlag v. A. Tomaselli, Wien, Stadt, Hohenmarkt No. 544. - mit Vorbehalt gegen Nachdruck
Ábrázolás: látkép a Gellérthegy északkeleti lejtőjéről Budára a Tabántól Óbudáig a Krisztinaváros egy részével, jobbra Lipótváros.
BTM Fővárosi Képtár.

484. "OFEN UND PESTH."
Jelezve: Lith[ographiert] v[on] C. Waage [1866 körül]
Színes kőnyomat, 32,4 x 44,7 cm.
Nyomda, kiadó: Druck u. Verlag v. Jos. Stoufs Neubau Andreasgasse No. 10 in Wien. Mit Vorbehalt gegen Nachdruck.
Ábrázolás: a 483. sz. -hoz hasonló Krisztinaváros nélkül, Pest a mai Petőfi-tér-Bazilika vonulatától északra.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: SchL 78. sz.

485. "PEST."
Jelezve: r[ajzolta] Keleti METZI POLLÁK.
Fametszet, 4,5 x 13,5 cm.
Megjelent: Nagy M. címlap-illusztrációként.
Kiadó: Heckenast Gusztáv.
Ábrázolás: Tabán, Vár, Lánchíd, jobbra Akadémia, a Gellérthegy északkeleti lejtőjéről.
BTM Fővárosi Képtár.

486. "PEST UND OFEN."
Jelezve: Gez[eichnet] u[nd] lith[ographiert] v[on] X[aver] Sandmann [1848 körül]
Kőnyomat 43. 2 x 76 cm.
Nyomda: Gedruckt bei J. Rauh in Wien. Mit Vorbehalt des Nachdruckes.
Kiadó: Zu haben bei Anton Seifert in Karlsbad.
Ábrázolás: a Gellérthegy északkeleti lejtőjének szikláiról kilátás Budára és Pestre, a Várhegytől a lipót- és belvárosi Dunapartnak a Duna-utcáig terjedő szakaszáig. Háttérben budai és pilisi hegyek. A kép jobb oldalán -tévesen-a templom-tértől kiinduló hajóhíd. Kiscelli Múzeum egyik példányán ezt a hajóhidat átfestették, azonban egy 1957. évi restaurálás során az átfestés eltávolítása után a híd újból látható lett.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 226. sz.; FMK X. 47. sz.; Nagy 75.
Ismert azonos ábrázolású példánya "Mit Vorbehalt des Nachdruckes" szöveg nélkül.

487. "PEST UND OFEN."
Jelezve mint előző szám [1854 körül, de legkésőbb 1856]
Kőnyomat, 43,2 x 76 cm.
Nyomda, kiadó: Artist. Anst. v. Reiffenstein & Rösch in Wien.
Ábrázolás: hasonló előzőhöz a következő eltéréssel: A királyi palota, Angol királyné szálló átépítve, Vigadó 1849 utáni ideiglenesen helyreállított állapotában látszik. A rajz részletes átdolgozása a többi képelemre nem terjedt ki, így érintetlen maradt a lánchídfő, ahol az oroszlánok nem szerepelnek annak ellenére, hogy1850-ben helyezték el őket.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 227. sz.; SchL 732. sz.; Csillag 325. sz.; Rózsa 1997. 110. sz

488. "Pesth."
Jelzetlen [1850 körül]
Gouache, 8,3 x 24,8 cm.
Ábrázolás: Buda látképe - Krisztinaváros nélkül - a Gellérthegy egyik sziklája mellől, jobbra Pest.
MNG. grafikai osztály SzM.. 1952-4723.
Irodalom: Kiss S. 32-33.

489. "Ansicht von Pesth mit der Kettenbrücke."
Jelzetlen [1850 körül]
Gouache, 12,4 x 17,4 cm.
Ábrázolás: hasonló 488-hoz, más staffázsalakokkal
BTM Fővárosi Képtár.

490. "Ansicht von Pesth mit der Kettenbrücke,"
Jelezve Wigand.
Gouache, 13 x 17 cm.
Ábrázolás: hasonló 488-hoz, de a budai részből csak a királyi palota látszik A jobb oldali sziklán lobogó.
T. K. magántulajdona

491. "PESTH".
Lásd Képcs. XVI. b sz.
Acélkarc, 8,8 x 26,5 cm.
Ábrázolás: a 480. számon közölt Hummitzch acélkarchoz hasonló.

492. "VUE DE PEST-OFEN."
Jelezve: TH v B (Theodor von Boehn)
Fametszet, 7 x 118 cm.
Megjelent Wallace, Sig.: An der Donau von Wien nach Constantinopel und nach den Dardanellen Wien 1864. 36/37.
Kiadó: Zamarski, L. C. u. Ditmarsch, C.
Ábrázolás: Buda a Tabántól Óbudáig (Krisztinaváros nélkül), Pest torzított távlatú látképe Lánchíddal a Gellérthegy szikláiról.
BTM Fővárosi Képtár.

493. [Buda-Pest.]
Jelzetlen [1865]
Fametszet, 4,7x 13,7 cm.
Megjelent: Az Ország Tükre 1865 évf. IV. 22- 39. számainak fejléceként.
BTM Fővárosi Képtár.

494. [Buda-Pest.]
Jelzetlen [Nissen, Georg 1866 vagy 1867]
Tempera, kartonon, 94 x 312 cm
Ábrázolás: Buda és Pest a Citadella északi oldala mellől.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 191. sz.; Fővárosunk 48. l. 18. sz.

495. [Várhegy, Lánchíd.]
Jelezve az emléklap margóján: Tervezte és kiadta Vahot Imre és Társa. (Marastoni József)
Kőnyomat, 12 x 13 cm.
Nyomda: Ny. Mandello és Leitner Pesten 1866.
Megjelent "Az 1865/6-iki magyar országgyűlés képviselőházának emlékműlapja" keretdíszeként.
Ábrázolás: Tabán és királyi palota dél felől, Lánchíddal.
BTM Fővárosi Képtár.

496. [Buda-Pest.]
Jelzetlen [1860-as évek]
Olajfestmény, bádog, 57 x 73 cm.
Ábrázolás: kilátás a Gellérthegyről észak felé, előtérben sétány.
Magántulajdon.
Irodalom: BÁV 1. sz. művészeti aukciójának katalógusa (Bp. 1957) 173. sz.III. A Gellérthegy keleti lejtőjének szikláiról felvéve (497- 511. sz.)

497. [Buda-Pest.]
Jelezve: Joan[nes] Szentgyörgyi pinxit ad naturam a[nno] d[omini] 1829.
Olajfestmény, vászon 65 x 91,5 cm.
Ábrázolás: a Gellérthegy keleti lejtőjéről kilátás észak és északkelet felé, előtérben balra fekete ruhás férfi és kék ruhás nő.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Ernszt-Lázár 189. sz.; Seenger 1953. 152-155.

498. [Buda-Pest.]
Jelzetlen [Szentgyörgyi János 1835 körül.]
Olajfestmény, vászon, 69 x 94 cm.
Ábrázolás: előző számon közölt festményhez hasonló, staffázsalakok nélkül, a városkép időközben bekövetkezett változásaival (Vigadó).
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: FMK XI. 1. sz.; Seenger 1953. 152-155.

499. "Pesth u[nd] Ofen, von dem Ofener Blocksberge aus."
Jelzetlen [ 1830-as évek.]
Tollrajz, 20 x 33 cm.
Ábrázolás: harangláb a Gellérthegy keleti oldalának egyik szikláján, háttérben
Pest, balra Várhegy.
BTM Kiscelli Múzeum.

500. [Buda.]
Jelzetlen.
Fametszet, 5,5 x 6,7 cm.
Megjelent, kiadó: Paget, J.: Hungary and Transylvania. London, Murray 1839. I. 154. II. kiadás u. o. 1850. Záróvignetta.
Ábrázolás: látkép a Gellérthegy szikláiról észak felé.
MTKcs.

501. "Buda and Pesth /from the Blocksberg. / - BUDE ET PESTH VUES DE
BLOXBERG."
Jelezve: W[illiam] H[enry] Bartlett. - G. K. Richardson.
Acélmetszet, 11,9 x 13,2 cm.
Megjelenés, kiadó: Beattie, W.: The Danube. London, Virtue and Co. 1842. 60/61.
Ábrázolás: Buda látképe a Tabántól Óbudáig a Krisztinaváros egy részletével, jobbra Pest a Belvárosi templomtól északra, Lánchíd. Előtérben sziklán egy álló és egy heverő férfialak.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 224. sz.; Nebehay-Wagner 82/16. sz.
Azonos ábrázolás: "OFEN UND PESTH. Buda and Pesth (from the Bloxberg.) Megjelent: Wolff, O. L.: Die Donau. Leipzig, Weber, 1843. 176/77.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 197. sz.; Nebehay-Wagner 853. sz. (lapszám megjelölés nélkül).

502. "Ansicht der Städte Ofen und Pesth in Ungarn. Veduta della citta di Buda e di Pest nell'Ungaria. Pest-Buda tekintete Magyarhonban. Wzhled mnest Budina Peszta w Uhrach."
Jelzetlen [1840-es évek.]
Kőnyomat 15 x 22,5 cm.
Ábrázolás: a Bartlett-Richardson-féle 501. sz. látkép alapján, az előtérben sziklán egy férfialak.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: SchL 734. sz.; Nagy 73.

503. "Ofen und Pesth."
Kőnyomat, 9,8 x 16,4 cm.
Ábrázolás: az 501. sz. alapján, az előtérben egy ülő és egy álló férfi.
BTM Fővárosi Képtár.

504. "Pesth."
Jelezve: A[bert] H[enry] P[ayne] sc[ulpsit] [1840-es évek.]
Acélmetszet, 9,1 x 14,2 cm.
Ábrázolás: 501. nyomán hajó- és Lánchíddal, előtérben sziklák néhány figurával, jobbra Pest a Belvárosi templomtól északra.
BTM Fővárosi Képtár.

505. [Buda-Pest.]
Jelezve az emléklap margóján: Ant[on] Ziegler Sohn gezeich[net] u. lithogr[aphiert] [1850 körül.]
Kőnyomat 11 x 15 cm.
Nyomda: Gedr. bei Joh. Höfelich.
Megjelent "Die Aegide Oesterreichs" című emléklap keretképeként.
Kiadó: Herausgegeben von Anton Ziegler Sohn und Anton Graf.
Ábrázolás: 501. nyomán.
BTM Fővárosi Képtár.

506. [Buda-Pest.]
Jelzetlen [1850 körül.]
Olajfestmény, bádoglemez, 125,8 x 34,2 cm.
Ábrázolás: az 501. silány átdolgozása.
BTM Fővárosi Képtár.

507. [Buda-Pest.]
Jelezve: Tatzelt metz[ette.]
Kőkarc, 5,5x 11 cm.
Nyomda: Nyomt. Schneckenberger Pesten 1863.
Megjelent: Mosonyi M.: "Hat népdal" című zeneművének címlap-illusztrációjaként.
Kiadó. Rózsavölgyi és Társa.
Ábrázolás: az 504. sz-hoz hasonló
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kottacímlapok 25. sz. (képpel, a címlap ismeretlen műveként közölve)

508. "PEST ÉS BUDA. PEST UND OFEN."
Lásd Képcs. XI. 1. sz.
Kőnyomat, 12,4 x 18,1 cm.
Ábrázolás: a Gellérthegy keleti lejtőjének egyik sziklájáról kilátás Budára a Várhegytől Óbudáig, a hajóhídra és a mögötte épülő Lánchídra, jobbra Pestnek egy részére a Belvárosi templom környékén.
Irodalom: lásd Képcs. XI. 1. sz. és Fővárosunk 34. l. 25. sz.

509. " BUDA PEST."
Jelezve: A[lois] Fuchsthaller sc[ulpsit.]
Acélmetszet, 6,6 x 18,7 cm.
Nyomda: Druk (!) v. Lorber Pest 853.
Kiadó: Verlag von Concis Erben.
Ábrázolás: levélpapir-fejléc az 504. sz. átdolgozásával: elkészült Lánchíd, előtérben szikla hiányzik.
B TM Fővárosi Képtár
Irodalom: Pataky 125. l. 26. sz.
Azonos ábrázolás nyomda megjelölése nélkül.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Pataky 125. l. 25. sz

510. [Buda-Pest.]
Jelezve: A[lois] Fuchsthaller del[ineavit] 1853 vagy 1858.
Ceruzarajz, 14,8 x 24 cm.
Ábrázolás: hasonló 509-hez Lánchíddal, más staffázsalakokkkal.
A rajz évszáma alig olvasható és amennyiben a helyes olvasás 1853, feltehető, hogy a rajz alapján készült az előző acélmetszet.
BTM Fővárosi Képtár.

511. "BUDA ÉS PEST A GELLÉRTHEGYRŐL. OFEN & PESTH VOM BLOCKSBERGE"
Jelezve: L[udwig] Rohbock del[ineavi]t G[eorg] M[ichael] Kurz sculp[si]t.
Acélmetszet, 12 x 17,4 cm.
Nyomda, kiadó: Druck & Verlag v. G. G. Lange in Darmstadt.
Megjelent? Hunfalvy J. -Rohbock, L.: Magyarország és Erdély . Darmstadt, 1856-1864. és a mű német kiadásában. HunfalvyJ. - Rohbock, L.: Budapest és környéke. Pest, Laue és Stolp bizományában.
Ábrázolás: Krisztinaváros, Tabán, Vár, háttérben Óbuda, jobbra pesti Dunapart rászlete, Lánchíd.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 305. sz.; FMK X. 57. sz., Budapest régen 66/b. sz. (acélmetszőként tévesen Fesca-t tünteti fel); Csillag 345. sz.; Nebehay-Wagner 570/16. sz.IV. A gellérthegy-naphegyi nyereg felől felvéve (512-529. sz.)

512. [Buda-Pest.]
Jelzetlen, a Kiscelli Múzeum leltára szerint Höchle, Joh. Nep. [1815 körül.]
Lavirozott ceruzarajz, 16,4 x 70 cm, szinezése befejezetlen.
Ábrázolás: Tabán, Krisztinaváros részlete, Vár, Pest a gellérthegy-naphegyi nyereg felől, szőlők.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: FMK X. 18. sz.; Kremmer 245. sz.

513. [Tabán, királyi palota.]
Jelzetlen [Jaschke, F. 1820-as évek.]
Gouache, 19,2 x 23,7 cm.
Ábrázolás: Tabán, királyi palota, háttérben Duna, Margitsziget.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Seenger 1963. 481.

514. [Pest.]
Jelzetlen [Szentgyörgyi János, 1830]
Vízfestmény, vázlat, 25,8 x 43,5 cm.
Ábrázolás: a gellérthegyi szőlők felől kilátás Pestre, Dunapart az Angol királynő-szálló és Belvárosi templom között.
BTM Kiscelli Múzeum.

515. [Buda-Pest.]
Jelezve: aufgenommen und gemahlt(!) v[on] Joh[ann] Szentgyörgyi 1830.
Olajfesmény, vászon, 51 x 73,5 cm.
Ábrázolás: Tabán, királyi palota, Pest a gellérthegyi szőlők felől a mai Orom utca tájáról. Előtérben szüreti jelenet. Az előző számon leírt vázlat - amelyre Bertalan Vilmos hívta fel a figyelmemet- a kép jobboldali harmadához készült. A végleges kidolgozáson az előtér módosult.
Az egri Dobó István Múzeum letéte a BTM-ben
Irodalom: Seenger 1953. 152-155.

516. [Buda-Pest.]
Jelzetlen, a Kiscelli Múzeum leltára szerint Ender Th. műve [1839]
Szinezett ceruzvázlat, 17,5 x 41 cm.
Ábrázolás: Tabán, királyi palota és Pest a hajóhíddal a Gellérthegy tabáni lejtője felől. Az előtér rajza befejezetlen.
BTM Kiscelli Múzeum.

517. "OFEN UND PESTH. VOM BLOCKBERG GESEHEN. '
Jelezve: Gez[eichnet] v[on] Th[omas] Ender. Gest[ochen] v[on] Radcliffe. Ausgeführt d[urch] Black & Armstrong.
Acélmetszet, 9,8 x 15,4 cm.
Megjelent: Weidmann, F.: Panorama der Oesterreichischen Monarchie. Pesth und Leipzig, 1939-40. Band I. No. 31. és Ender, Th.: Die Wundermappe der Donau. Pesth & Leipzig 1841. No. 7 Ezen kívül lásd Képcs. IX. 4. sz. és IX. a. sz.
Kiadó: Hartleben, K. A.
Ábrázolás: mint 516. sz. téves képelemekkel (Vigadó).
OSzK., BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 216. sz.; FMK X. 53/c. sz.; SchL 715. sz., Csillag 190. sz., Nebehay-Wagner 814/31. és 164/7. sz.

518. "PEST."
Jelzetlen [1840-es évek]
Akvatinta, 17,1 x 24,3 cm.
Ábrázolás: 516. sz. másolata. részben eltérő staffázsalakokkal.
BTM Fővárosi Képtár.

519. [Buda-Pest.]
Jelezve. J[oseph] Holzer, 1842.
Olajfestmény, mérete ismeretlen.
Ábrázolás: tervezett Lánchídal, hajóhíd nélkül.
Magántulajdon (Eszláry Istvánné)
Irodalom: MM XII(1936) 74,120.

520. "PEST ALULRÓL"
Jelzetlen. A sorozat előzéklapján a IV. lapra vonatkozóan: Ender után kőre metszette
Zahradniczek József.
Kőnyomat, 19,7 x 29,5 cm.
Nyomda jelzése a címlapon: Rauh János' bécsi kőnyomóműhelyéből.
Megjelenés, kiadó: Magyarország festői nyomtatványokban, Pest, 1844. Hartleben Konrád Adolf tulajdona, IV. lap.
Ábrázolás: mint 516. de tervezett Lánchíddal, Rakpiac nélkül.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 171. sz.; Schoen 1924. 51.; Nagy 74,97,4. sz.; Csillag 205.; Schoen 1948. 1. sz.
"PEST ALULRÓL"-cím németül is. Azonos ábrázolás magyar és német címmel és kiadói jelzéssel a képmezőn és margóján.
BTM Fővárosi Képtár.

521. [Buda-Pest.]
Jelzetlen [1848 körül]
Kőmetszet, 6,7 x 11 cm.
Ábrázolás: 519. -hez hasonló, hajóhíddal és tervezett Lánchíddal, előtérben szüreti jelenet, ovális, neobarokk keretben.
BTM Fővárosi Képtár.

522. [Buda-Pest.]
Jelzetlen [1848 körül]
Kőmetszet, 5,8 x 14,2 cm.
Ábrázolás: hasonló 521-hez, de hajó- és Lánchíddal, háttérben vasút.
BTM Fővárosi Képtár.

523. "OFEN-PESTH."
Jelezve az emléklap margóján: Originalzeichnung entworfen von Ferdinand Tewele. Nach dem Origialentwurf lith[ographiert] v[on] Czerny u[nd] A[ugust] Strixner 1852.
Kőnyomat 17 x 11 cm.
Nyomda: Gedr. B J. Höfelich.
Megjelent Oesterreichs Thronstützen. Symbolograhphisch-historisches Denkblatt.
Kiadó: Eigenthum des Verfasssers. Mit Vorbehalt des Nachdrucks. Leimubean dwe í Wien No. 33.
Ábrázolás: 521 nyomán, kisebb méretben átdolgozva, mint amannak részlete.
BTM Fővárosi Képtár.

524. "Ansicht von Pesth in Ungarn."
Jelzetlen [1840 körül]
Kőnyomat, 25,7 x 35,8 cm.
Nyomda, kiadó: Druck u. Verlag bei F. Werner in Wien.
Ábrázolás: Gellérthegy tabáni lejtője, háttérben Pest a hajóhíddal.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 188. sz.

525. "BUDAVÁR ÉS KRISZTINAVÁROS. FESTUNG OFEN & CHISTINENSTADT."
Jelezve: L[udwig] Rohbock del[ineavi]t. Joh[ann] Poppel sculp[si]t.
Acélmetszet, 11,4 x 16,9 cm.
Nyomda, kiadó: Druck & Verlag v. G. G. Lange in Darmstadt.
Megjelent: Hunfalvy J. - Rohbock, L.: Magyarország és Erdély. 1856-1864. és ugyanennek német kiadásában. Hunfalvy J. -Rohbock, L.: Budapest és környéke, Pest 1859. Lauffer és Stolp bizományában.
Ábrázolás: Krisztinaváros és Vár, Lánchíd, Pest részletével a Gellérthegy tabáni lejtője felől, háttérben Margitsziget.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 307. sz.; FMK X. 56/a., Csillag 350. sz.; Nebehay-Wagner 571/7. sz.

526. [Várhegy, Krisztinaváros.]
Jelezve: "W" monogrammal. [1860-as évek]
Gouache-miniatür elefántcsontra, 10 x 14,2 cm.
Ábrázolás: előző szám másolata.
BTM Kiscelli Múzeum.

527. [Várhegy, Krisztinaváros.]
Jelzetlen.
Kőnyomat, 8,3 x 14,8 cm.
Nyomda: 1856. Nyomt. Rohn Pesten.
"Buda-pesti emlék" címlap-illusztrációja.
Ábrázolás: 525. sz. alapján, a pesti részlet és két alak hiányával.
BTM Fővárosi Képtár.

528. [Buda-Pest.]
Jelzetlen. [Brodszky Sándor, 1870 körül]
Olajfestmény, kartonon, 21,5 x 30 cm.
Ábrázolás: Várhegy, Lipótváros (Lánchíd nélkül) a Gellérthegy felől.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: FMKXI. 54. sz.; Sz-SZ. 268.

529. "PEST ÉS RÁCZVÁROS. PESTH UND RAITZENSTADT."
Jelezve: L[uwig] Rohbock del[ineavi]t- G[eorg] M[ichael] Kurz sc[ulpsi]t.
Acélmetszet, 11,4 x 18,4 cm.
Megjelenést lásd 73. sz. alatt.
Ábrázolás: szüreti jelenet a Gellérthegy északi lejtőjén, balra a tabáni szerb templom, háttérben Pest.
BTM Fővárosi Képtár.V. A Halászbástya felől felvéve (530-539. sz.)

530. "PESTH, VON OFNER FESTUNGSBERGE GESEHEN."
Jelezve: Gez[eichnet] v[on] Th[omas] ENDER - Gest[ochen v[on] J[ames] Sands. Ausgeführt durch Black & Armstrong.
Acélmetszet, 9,8 x 15,4 cm.
Megjelenését lásd 517. sz. 106. Kiadó u. o.
Ábrázolás: Várhegyrészlet, a Halászbstya és Vizivárosi kapu között, háttérben pesti Dunapart a Rakpiactól Csepelig.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 217. sz.; FMK X. 53/b. sz.; SchL 714. sz.; Csillag 192. sz.;
Nebehay-Wagner 814/39. és 164/16. sz.

531. "PEST FÖLÜLRŐL."
Jelzetlen. A sorozat címlapján az V. lapra vonatkozóan: Ender után kőre metszette Zahradniczek József.
Kőnyomat, 17,6 x 27,8 cm.
Nyomda jelzése a címlapon: Rauh János' bécsi kőnyomómühelyéből.
Megjelent: Magyarorság festői mutatványokban, Pesten 1844.
Kiadó: Hartleben Konrád Adolf tulajdona.
Ábrázolás: az 530. kőnyomatos átdolgozása.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Schoen 1924. 51.; Nagy 74.; 97. l. 5. sz.; Csillag 206. sz.
"PEST FÖLÜLRŐL. PESTH STROMAUFWÄRTS"- címmel. Azonos ábra magyar és német címmel és kiadói jelzéssel a képmezőn és margón.
BTM Fővárosi Képtár.

532. "OFEN-PEST."
Jelezve: Nach der Natur v[on] Chapuy gez[eichnet] Lith[ographiert] v[on] X[aver] Sandmann. [1850/56]
Kőnyomat, 44 x 59,5 cm.
Nyomda: Gedr. b. J. Rauh.
Kiadó: Verlag von Artaria & Co. in Wien. Mit Vorbehalt aller Rechte gegen Nachdruck u. Vervielfältigung.
Ábrázolás: kilátás a Halászbástyáról a Viziváros déli részére, jobbra a Nagyboldogasszony-templom szentélye, balra háttérben Pest. Két férfi és két női staffázsalak.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 228. sz.; FMK X. 32. sz.; Sz-Sz. 303.; Nagy 73 és 89, Csillag 328. sz.

533. "PESTH ET BUDE."
Jelezve: Rouargue del[ineavit] Willmann sc[ulpsit.]
Acélmetszet, 11,1 x 17,5 cm.
Nyomda, kiadó: Imp. F. Chardon ainé, 30, r. Hautefeuille, Paris.
Ábrázolás: hasonló 530. -hoz a templom szentélye nélkül, előtérben lovas katona paraszttal beszélget.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK X. 52/d. sz.

534. "Pesth."
Jelzetlen.
Acélmetszet, 9,8 x 15 cm.
Ábrázolás: mint 532. kisebb képmezővel.
BTM Fővárosi Képtár.

535. "PESTH und OFEN."
Jelzetlen.
Acélmetszet, 11,2 x 16,3 cm.
Kiadó: Bibliograph. Institut Hildburghausen.
Ábrázolás: hasonló 533. -hoz, előtérben mellvéden ülve pipázó parszt, jobbra két lovastiszt
BTM Fővárosi Képtár.

536. [Buda és Pest.]
Jelezve: Lith[ographie] A[ois] Rohn, Pest [1860 körül]
Kőkarc, 8,8 x 21,1 cm.
Megjelent Goldberger, Fr.: "Souvenir de Pest" című keringő-címlapjának illusztrációjaként.
MTKcs.
Irodalom: Gerszi 192. l. 138. sz.

537. [Buda és Pest.]
Jelzetlen.
Kőkarc, 4 x 14 cm.
Nyomda: K. K. Hof Lithographie und Steindruckerei v. A Grube, Wien 1867.
Megjelent: Haslinger, C. "Ungarischer Krönungsmarsch" című indulójának címlap-illusztrációjaként.
Kiadó: Wien, C. Haslinger, Leipzig: B. Hermann.

538. [Buda-Pest.]
Jelezve a lap hátoldalán: Procopius Zsigmond, előoldalán: 857.
Vízfestmény, 20,5 x 26 cm.
Ábrázolás: Buda, Margitsziget, Váci út környéke a Halászbástyáról.
SzM.
Irodalom: Mocsáry, Alex.: Ungarisches National-Museum. Katalog der Bildergalerie. Bp. 1908. 25. 15. sz.

539. "Das Donauthal bei Pesth-Ofen."
Jelezve: LANCELOT - SARGENT [1860 körül]
Fametszet, 15,7 x 23 cm.
Megjelent eddig meghatározhatatlan folyóirat illusztrációjaként.
Ábrázolás: az Albrecht- (Hunyadi János útról kilátás a Vívizivárosra 8 A kapucinus-templomtól észak felé, háttéren Óbuda, jobbra Lipótváros.
BTM Fővárosi Képtár.


VI. A ferencvárosi Dunapart felől felvéve (540-556. sz.)

540. "Ansicht von den Schiffmühlen."
Jelezve Prixner sc[ulpsit]
Rézmetszet, 7,6 x 11,9 cm.
Megjelent: Leyrer, Jos.: Die Stadt Pesth. Pesth, 1803.
Ábrázolás: Gellérthegy, Tabán, Várhegy a ferencvárosi part felől, jobbra vizimalmok.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 665. sz.; Pataky 206. l. 30. sz.

541. "Ansicht der Städte Ofen und Pest von den Schiffmühlen."
Jelezve J[ohannes] Blaschke sc[ulpsit] [1810-es évek]
Rézmetszet, 7,3 x 12,5 cm.
Ábrázolás: 540. sz. nyomán, kidolgozottabb formában.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: SchL 676/a. sz.; Csillag 81. sz., Pataky 89. l. 105. sz.

542. [Buda és Pest.]
Jelzetlen [1810-es évek]
Ábrázolás: 541. sz. másolata. Mindkettő egy XVIII. század végi ábrázolásra vezethető vissza, a képen ugyanis látható az 1785-ben lebontott Salétromos mecset, az 1794-ben felépült pesti görög templom viszont nem szerepel.
BTM Fővárosi Képtár.

543. [Buda-Pest.]
Jelzetlen, leltár szerint Höchle Nep. János [1815 körül]
Lavirozott ceruzarajz, 16,5 x 73,5 cm.
Ábrázolás: Gellérthegy, Vár, Pest a ferencvárosi tábori kórház mellől.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK X. 17. sz.; Kremmer 243. sz.

544. "UNGERN. Ofen und Pest."
Jelezve: gez[eichnet] v[on] J[acob] Alt - Druck v. Kunike.
Megjelenésre lásd 297. számot, ott a CXLVI. l.
Ábrázolás: Gellérthegy, Várhegy, Pest a Soroksári út menti partról, előtérben két pásztor két tehénnel.
SzEK.
Azonos ábrázolás megjelent Kunike, Ad. Hrsg, Donau-Ansichten. Wien 1824. lapszámozás nélkül.
OSzK.
Irodalom: Lanfr. 152. sz., FMK X. 4. sz.; Nagy 66.; Csillag 69. sz.; Nebehay-Wagner 336/146. sz.; Gmeiner-Hübel 2.146.
Azonos ábrázolás: "Ansicht der Städte Ofen und Pest in Ungarn."
BTM Fővárosi Képtár.

545. "OFEN und PESTH. UNGARN."
Jelzetlen [1833.]
Kőnyomat, 12,9 x 19 cm.
Megjelent: Malerische Donaureise vom Ursprunge bis Belgrad. Nach der Natur gezeichnet von J. Alt in IV. Abtheilungen. Wien im lithographischen Bureau von Mansfeld & Comp. é. n. I. rész 7.
Ábrázolás: hasonló 544. sz.-hoz, előtérben állatok nélkül.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 90. sz.; Nebehay-Wagner 24/62. sz., Gmeiner-Hübel 6.62

546. "Buda & Pest."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 8,7 x 14,8 cm.
Nyomda: Printed by C[harles] Hullmandel.
Megjelenés, kiadó: Quin, M.: A Steam Voyage down the Danube. London, Rich. Bentley.1835. I. köt.
Ábrázolás: 545. kicsinyített másolata.
BTM Fővárosi Képtár.

547. "PEST."
Jelezve: H. van der Burch. Litho[graphie] de Becquet.
Kőnyomat, 8,5 x 14,4 cm.
Megjelenés, kiadó: Quin, M. J.: Voyage sur le Danube, de Pest a Routchouk. Paris, Arthus Betrand. 1836.
Ábrázolás: 545. sz. -hoz hasonló, stafázsalak változással.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nebehay-Wagner 524. /I. köt. 1. sz.

548. "PEST u[nd] OFEN."
Jelzetlen [1830-as évek]
24,7 x 34, cm.
Nyomda, kiadó Druck u. Verlag v. F. Silber, Berlin Post. Str. 9.
Ábrázolás: 544. sz. -hoz hasonló, előtérben két férfi kutyával.
BTM Fővárosi Képtár.

549. "OFEN & PESTH."
Jelzetlen.
Acélmetszet, 9,8 x 14,7 cm.
Megjelent: Meyer's Universum oder Abbildung und Beschreibung der. Natur und Kunst.Siebenter Band, 1840. CCCXVIII. kép. 109.
Kiadó: Hildburghausen Bibligraphisches Institut
Ábrázolás: hasonló 525. sz. -hoz, de előtérben három szarvasmarha.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 172,319. sz.
Azonos ábra "PUDA(!)-PESTH AND OFEN THE CAPITAL OF HUNGARY. '" Megjelent "Published for HERMANN J. MEYER. 164. WILLIAM-STREET NEWYORK."
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK X. 30/a. sz
Azonos ábrázolás: "OFEN & PESTH" címen megjelent "MS C. No 947." /Meyer's Conv.-Lex./Aus d. Kunstanstalt d. Bibliogr. Inst. in Hildch (Hildburghausen) Eigenthum d. Verleger.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nebehay-Wagner 84/65. sz ; 546/ 3. kötet/ 16. sz.

550. [Buda és Pest.]
Jelezve: Fischer ad Nat[uram] del[ineavit] [1820-as évek]
Vízfestmény, 26,7 x 38,8 cm.
Ábrázolás: Gellérthegy, Várhegy, Hármashatárhegy, kb a mai Soroksári-út irányából, előtérben birkák.
Magántulajdon.

551. "Ansicht von Pest und Ofen."
Jelezve a kép hátoldalán: F. Krauss [1820-as évek]
Olajfestmény, 69 x 99 cm.
Ábrázolás: Buda látképe a Soroksári út felől vízimalmokkal, jobbra Pest.
BTM Fővárosi Képtár.

552. "Buda Pest A' Tábori Ispotálytól fel véve."
Jelezve Kohlman[n] L[ipót] metsz[ette.]
Rézmetszet, 5 x 16 cm.
Megjelent Pest Pilis és Solt törv. egyesült vármegyék és a Kis Kunság Föld Képe 1834. című térkép illuszrációjaként.
Kiadó: Szerzette és kiadta 1834 Örkényi Ferenczy József. A térkép ugyanezen szerző "Tekintetes Nemes Pest Pilis és' Solt. vármegyékben. található. városoknak. . névtára. Budán, 1844. című művének melléklete.
Ábrázolás: hasonló az előzőhöz, torzított távlattal.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Tud. Gyüjt. 1834. III. 126.; Petrik Magyarország bibliográfiája 1781. (1833-as évszámmal); SchL 693/a. sz.; Pataky 161. l. 5. sz.

553. [Budapest.]
Jelezve Ligeti A. [ntal] 1887.
Olajfestmény, 100 x 151 cm.
Ábrázolás: Buda és Pest látképe a ferencvárosi partról, kb a mai Vámház-tér felől. Ligeti a képet 1864-ben vette fel és 1887-ben dolgozta ki, illetve fejezte be,
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: FMK XI. 46. sz.; Rapaics J.: Ligeti Antal. Bp. 1938. 69.; Budapester Bilder.; Rózsa 1997. 143. sz???

554. [Budapest.]
Jelezve Ligeti A[ntal] 1865
Olajfesmény, vászon, 106 x 153 cm.
Ábrázolás: gőzhajó hiján sötétebb felhőzettel, mint 553. sz.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Városképek 1987.; Buzinkay 133. kép ("E Ligeti veduták azonosítása egyértelműen aligha oldható meg. Az biztos, hogy gyűjteményümkben a témának két feldolgozása található meg, s ezek közül azonosítható az 1887-ben kidolgozott változat. A másik, rosszul olvasható jelzete szerint, inkább az 1666-ra keltezett variáns. ")

555. Lappangó vagy elpusztult változat 1866-ból, 1943-ban Donáth Sándor műkereskedőnél volt.

556. [Buda.]
Jelezve H. Marko 1869.
Olajfestmény, 60,6 x 105 cm.
Ábrázolás: Gellérthegy, Tabán, Vár a Soroksári út felől.
BTM Kiscelli Múzeum.
Vö. 131. szVII. A tabáni partról észak felé felvéve (557-573. sz.)

557. [Buda-Pest.]
Jelzetlen [Jaschke, Fr. 1809/10]
Szinezett tollrajz, 26 x 36 cm.
Ábrázolás: budai és pesti Dunapart a tabáni part felől. Balra kilátás Óbudáig, háttérben Margitsziget, jobbra belvárosi part a görög templomtól északra, Rondella, épülő Német színház.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Rózsa 1978. 457.

558. [Buda-Pest.]
Jelzetlen [Jaschke, Fr. 1809 körül]
Vízfestmény, 42 x 61,5 cm.
Ábrázolás: előző kép csekély értékű változata J. Aman tervezett Vigadójával.
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Handschriftensammlung
Irodalom: Scheiber. 197.; Rózsa 1978. 457.

559. [Buda-Pest.]
Jelzetlen [Herzinger, A. Wonsidler, A. rajza alapján, 1825 körül]
Rézkarc, 36 x 56 cm (lemezméret).
Ábrázolás: budai és pesti Dunapart a Gellérthegy alatti útról észak felé, az úton észak felé haladó kocsival.
MTKcs.

560. "Ansicht der beyden Königl[ich] freyen Hauptstädte Ungarns OFEN und PEST."
Jelezve: Gezeichnet von A[lexander] Wonsidler. [1825 körül. Herzinger +1826]
Akvatinta, 29,6 x 53 cm (képméret).
Kiadó: Wien und Pest in J. Riedl's Kunsthandlung.
Ábrázolás: azonos 558. sz-al.
BTM Fővárosi Képtár, MTKcs. (tiszta rézkarc, akvatinta nélkül)
Irodalom: FMK X. 5. sz.; Budapest régen 12. sz.; SchL 689. sz.; Domanovszky 666. l. 120. sz. .

561. "OFEN U[nd] PEST"
Jelzetlen.
Rézkarc, 12,7 x 21,3 cm (képméret).
Megjelenés, kiadó: Oehlinger, Jos.: Zwanzig Ansichten und Beschreibungen der vorzüglichsten Haupt- und Residenz-Städte in Europa. Otto Wigand's Verlag Caschau. Zweyter Band (1823). S. 400/401.
Ábrázolás: 558. sz. kicsinyített másolata.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 169. sz.; Csillag 86. sz.; Pataky 261. l. 82. sz

562. "Ofen u[nd] Pest."
Jelzetlen [1830 körül]
Rézkarc, 7,6 x 11,5 cm (képméret).
Kiadó: Wien bey A. Paterno.
Ábrázolás: mint 558. sz. Felső jobb saroknál 116. lapszám.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 80. sz.

563. "Ofen und Pest."
Jelzetlen.
Rézmetszet, 27,6 x 41 cm (képméret).
Ábrázolás: 558 sz. . másolata, eltérő felhő és vízrajzzal.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 79. sz.

564. "Ofen und Pesth."
Jelezve Dr. [Kunike, Adolf]
Kőmetszet, tollrajz modorban, 13 x 16,9 cm.
Megjelent egy az 1820-as évekbeli kiadvány 682. illusztrációjaként.
BTM Fővárosi Képtár. (jobbra fent 10. lapszám)
Irodalom: Nagy 68.

565. [Buda-Pest.]
Jelzetlen [1838 körül]
Kőnyomat
Ábrázolás: 558. sz. silány változata, gőzhajóval.
BTM Fővárosi Képtár.

566. [Buda-Pest.]
Jelzetlen [1838 körül.]
Kőmetszet, 3,3 x 5 cm.
Megjelent: Uibersicht des Königreichs Ungarn, statistisch, geographisch u. genealogisch entworfen-című statisztikai lap illusztrációjaként.
BTM Fővárosi Képtár.

567. "Ofen und Pest."
Jelzetlen.
Acélmetszet, 25 x 41,2 cm (képméret).
MTKcs.

568. "MALERISCHE DONAU ANSICHT VON OFEN UND PESTH."
Jelezve WEISSENBERG J[gnaz] G. [1835]
Kőnyomat, 31,8 x 52,3 cm.
Ábrázolás: hasonló az eddigiekhez, gőzhajóval, balra az előtérben parasztok. A kép alatt ajánlás: "Seiner Exzellenz dem Hochwohlgebornen Herrn Alexander Mérey. geheimer Rathe. gewidmet von I[gnaz] G. Weissenberg Zeichnungslehrer einer privat Zeichnungschule in Pesth. U. ez magyarul is, a német szöveg "Sümegher Comitaten" szavak megfelelő magyar helyén helyesen Somogy Vármegye."
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 72.; Csillag 123. sz.; Domanovszky 669. l. 212. sz.; Preisich 80.

569. "OFEN UND PEST."
Jelzetlen [1830-as évek]
Fakarc, 15,6 x 24,2 cm.
Ábrázolás: mint 558, előtérben háromtagú csoporttal.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 69. (?),

570. "Buda és Pest tekintete alólról vízellenében. Ansicht von Ofen und Pesth Stromaufwärts."
Lásd Képcs. III. E. 10. sz.
Kőmetszet, 8 x 23,8 cm.
Ábrázolás: az előzőkéhez hasonló képelemekkel, a kocsi azonban dél felé halad.

571. "OFEN UND PEST. BUDAPEST."
Jelezve: Gem[alt] v[on] Jac[ob] Alt. Lith[ographiert] v[on] Sandmann. [1851. ]
Kőnyomat, 24. 6 x 36,7 cm.
Nyomda: Gedr. b. J. Rauh.
Ábrázolás: Buda a tabáni parttól Óbudáig, jobbra Pest a mai Irányi utca és Roosevelt tér között.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK X. 36. sz.; Nagy 73.
Azonos ábrázolás, cím, jelzet, technika, méret.
Nyomda: Artist. Anstalt v. Reiffenstein & Rösch.
Megjelenés, kiadó: Bermann, J.: Malerische Donaureise, Wien 1851. Verlags Eigenthum v. Jos. Bermann in Wien. Vervielfältigung vorbehalten.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 237. sz.; Nagy 73. (?); Nebehay-Wagner 27/9. sz.Irodalomban említve

572. "Buda és Pest látképe a tabáni partról nézve."
Jelzetlen [1835 körül ?]
Szépia, 29,5 x 41 cm.
Irodalom: Csillag 121. sz.

573. "Buda és Pest látképe a Halászváros felől nézve a hajóhíddal."
Jelzetlen. Állitólag Thomas Ender műve 1836/40.
Ceruzarajz, 23 x 31,5 cm.
Irodalom: Csillag 131. sz.VIII. A vizivárosi Dunapartról dél felé felvéve (574-582. sz.)

574. "MALERISCHE DONAU ANSICHT VON PESTH UND OFEN."
Jelezve WEISSENBERG I[gnaz] G, [1835]
Kőnyomat, 35,7 x 51,5 cm.
Ábrázolás:: pesti Dunapart a Rakpiactól Soroksárig, Buda a Bomba-tértől a Gellérthegyig, előtérben Sz. Anna templom és az egykori őrház. A cím alatt ajánlás: Seiner Excellenz dem Hochwohlgebohrnen Herrn Grafen Gabriel Keglevich von Buzin, k. ung. Landes Kronhüter. Kämmerer. Statthalterei Rathe. Obergespan des Neograder Comitates & c.gewidmet von I[gnaz] G. Weissenberg. Zeichnungslehrer der unter Aufsicht der. national Schulen Direction stehenden Privat Zeichnungs-Schule in Pesth. - U. ez magyarul is. A szöveg között a Keglevich-címer.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 73.; Csillag 122. sz.; Rózsa 1997. 82.

575. "Buda fekvésének tekintete 1837-ben. Ansicht von Ofen im Jahre 1837."
Lásd Képcs. III. D. 15. sz.
Kőmetszet, 8 x 10,4 cm.
574. kicsinyített átdolgozása.

576. "Ofen u[nd] Pesth."
Jelzés, kiadó: Verfasst, lithographiert und verlegt von C[arl?] Hennig, 1838 Prag u[nd] Berlin.
Kőmetszet, 2,3 x 4 cm.
Megjelenés, kiadó: General-Gemälde des österreichischen Kaiserstaaten in geographisch-statistischer Hinsicht. Leitmeritz, bei C. W. Medau.
BTM Fővárosi Képtár.

577. "Pest, Bude Vue Générale. Pest, Buden (!) Hauptansicht."
Jelezve: Chapuy del[ineavit] Eug[ene] Cicéri lith[ographavit.] [1850 körül]
Kőnyomat, 25,5 x 40,3 cm.
Nyomda, kiadó: Imp. Lemercier, Paris. 76. Paris Bulla Freres et Jouy, 16 rue Tiquetonne. New York, Émile Seitz, 413. Broadway.
Ábrázolás: pesti Dunapart, Várhegy, jobbra az Erzsébet-apácák zárdája és az Anna-templom, a vizivárosi Dunaparttal.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 89.; Csillag 329. sz.; Nebehay-Wagner 121/76. sz.

578. [Pest-Buda.]
Jelezve J[acob] Alt 1851.
Olajfestmény, papírra, 24,1 x 36,1 cm.
Ábrázolás: vízivárosi Dunapart, háttérben Pest, Lánchíd, Gellérthegy, jobbra királyi palota.
Berlin, Staatliche Museen.
Irodalom: Gmeiner-Hübel 14.14

579. "PEST. PEST"
Jelezve Nach der Natur gemalt v[on] J[acob] Alt. Lith[ogaphiert] v[on] Sandmann.
Kőnyomat, 24 x 36 cm.
Nyomda: Gedr. bei J. Rauh.
Megjelent Berman, J.: Malerische Donaureise, Wien 1851.
Kiadó: Verlags Eigenthum von Josef Bermann in Wien.
Ábrázolás: az 578. sz. másolata.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 233. sz.; FMK X. 35. sz.; Kremmer 310. sz.; SchL 726. sz.; Csillag 278. sz.; Nebehay-Wagner 27/10. sz.; Gmeiner-Hübel 19. 10

580. [Pest-Buda.]
Jelezve R[udolf] Alt 853.
Vízfesték fehér fedőfehérrel, 16 x 26,5 cm.
Ábrázolás: dunai látkép a Béla utca - Fazekas- (Szilágyi Dezső) tér vonalától délre.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: FMK X 29. sz.; Kremmer 229. sz.; MM 1929. V. 605.; Fővárosunk 36. l. 33. sz.; Rózsa 1997. 128. sz.

581. "Pesth und Ofen."
Jelezve R[udolf] Alt pinx[it] L. Oeder sc[ulpsit.]
Acélmetszet, 15,5x 25,8 cm.
Nyomda, kiadó: Stich u. Druck d. Kunst. Anst. d. Oest. Lloyd in Triest.
Megjelent Kohl, J. G.: Die Donau. . . Triest, 1854. 274/75.
Ábrázolás: az 580. sz. másolata.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 333. sz.; SchL 728. sz.; Nebehay-Wagner 310/28. sz.

582. [Pest-Buda.]
Jelezve A[nton] Perko 17/11 1870.
Vízfestmény, 20 x 33 cm.
Ábrázolás: pesti Dunapart az Akadémiától délre, Lánchíd, Gellérthegy, jobbra királyi palota, felvéve a Szilágyi Dezső-tér felől.
MTKcs.
Irodalom: Budapest régen 139. sz.


IX. Rózsadomb felől felvéve (583-602. sz.)

583. "Stadt Ofen und Pest."
Jelzetlen. A múzeumi leltár szerint Höchle, Nep. János (1815 körül) műve.
Lavírozott ceruzarajz, 15,8 x 95 cm.
Ábrázolás: látkép a rózsadombi szőlők felől a Sz. Sír-kápolnával, balra Pest, középen Víziváros, jobbra Kissvábhegy, Gellérthegy.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: FMK X. 15/a. sz.; Kremmer 241. sz.


584. [Pest-Buda.]
Jelezve J[ohann] H[ofbauer] 831
Ceruzarajz, vízfestmény, 46 x 63 cm.
Ábrázolás: szüreti jelenet a Rózsadombon, háttérben Pest és Buda. A képnek csupán
az előtere és az égbolt festett.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Horváth Henrik: A régi Buda és Pest a művészet tükrében. MM XIII (1937)
1l.

585. "BUDA ÉS PEST. OFEN UND PEST."
Lásd Képcs. . XI. 2. sz.
Kőnyomat, 3 x 18,5 cm.
Ábrázolás: Víziváros, Várhegy, Pest a Rózsadomb délkeleti lejtőjéről.

586. "HAUPTANSICHT VON BUDA PEST."
Lásd Képcs. XIII. 1. sz.
Acélmetszet, 19,4 x 31,5 cm.
Ábrázolás: Viziváros, Vár és Gellérthegy a Rózsadomb keleti lejtőjéről, balra a háttérben Pest.
Irodalom: Kremmer 249. sz.; Csillag 314 és 322. sz.; Pataky 126. l. 31. sz. .

587. "OFEN-PEST. BUDA-PEST."
Jelezve F[ranz] X[aver] Sandmann del[ineavit, 1854/55. ]
Kőnyomat 36,4 x 50 cm.
Nyomda. Ged. bei Jos. Stoufs in Wien.
Kiadó: Velags-Eigenthum von J. Bermann in Wien. Pressburg bei Carl
Streibig. Nachruck vorbehalten.
Ábrázolás: Pest és Buda a rózsadombi Sz. . Sír-kápolna mellől, amelynek lépcsőzete a kép jobb oldalán látszik. A kép alatt középen az "Ungarn. Hongrie. "c. sorozat 2. lapszáma.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK X 49. sz.; Nagy 73.; Városképek 1987.

588. [Pest. Buda.]
Jelzetlen [1850-es évek]
Szinezett ceruzavázlat, 31 x 49,5 cm.
Ábrázolás: az 586. sz. valószinűleg egykorú másolata.
BTM Kiscelli Múzeum.

589. "Pest És Buda. Pesth und Ofen."
Jelezve L[udwig] Rohbock del[ineavi]t - A. Fesca sculp[si]t
Nyomda, kiadó, megjelenés lásd 73. sz. alatt.
Ábrázolás Buda és Pest a rózsadombi Sz. Sír- kápolna mellől lásd 587 sz.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 306. sz.; FMKX. 56/c. sz.; Csillag 144. sz.
Azonos ábrázolás: "PEST ÉS BUDA: PESTH UND OFEN JM JAHR 1860."
Jelzés, technika, méret lásd fent.
Nyomda, kiadó: Druck v. L. Pisani- Verlag von Georg Szelinski, Wien.
BTM Fővárosi Képtár., a metszet lemezével.
Irodalom: Budapest régen 66/a. sz.

590. "Ansicht von Ofen und Pesth."
Jelzetlen [Wigand B?]
Gouache, 12,3 x 17,1 cm.
Az előző számon közölt metszet más staffázzsal.
BTM Fővárosi Képtár.

591. "Ansicht von Pesth mit der Kettenbrücke."
Jelezve Wigand.
Gouache, 15 x 19,8 cm.
Ábrázolás: a városkép 1850 körüli állapotokat mutat, Balthasar Wigand a Thieme-Becke Lexikon szerint 1846-ban halt meg. .
BTM Fővárosi Képtár.

592. [Buda-Pest.]
Jelezve M[olnár] J[ózsef] a kép alsó jobb sarkánál [1855 körül]
Ceruzarajz, 23,5 x 38,1 cm.
Ábrázolás: a Rózsadomb délkeleti lejtőjén elterülő szőlők, háttérben Pest és Buda.
MNG. grafikai osztály.
Irodalom: Turcsányi 1938. 99 és 195. l. 208. sz.

593. "Buda-Pest a Császárfürdő melletti szőlőhegyről. Ofen-Pest von den Weingärten beim Kaiserbad" (kézírással).
Jelezve Rajzolta Molnár J[ózsef] (kézírással).
Kőnyomat 35,4 x 45,3 cm.
Nyomda: Nyomt[atta]í Reiffenstein & Rösch Bécsben (kézírással).
Ábrázolás: Pest és Buda látképe a rózsadombi Sz. Sír-kápolna balusztrádja mellől. E kőnyomat az 592. sz. rajz-vázlat kompozicíója magasabb nézőpontból felvéve.
BTM Fővárosi Képtár., avant la lettre példány.
Irodalom: Turcsányi 1938. 99 és 189. l. 25. sz., Városképek 1987.; Rózsa 1997,137. sz
Azonos ábrázolás: "Buda-Pest. /: a Császár fürdő melletti szőllő hegyekrül: /
Ofen-Pesth. /: von den Weingärten beim Kaiserbade: " című lapon.
Technika, méret azonos az előzőével.
Nyomda: Nyomt. Reiffenstein & Rösch Bécsben.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 268. sz.; Budapest régen 84. sz.

594. [Buda-Pest.]
Jelzetlen [1860 körül.]
Kőnyomat, 21 x 30,2 cm.
Ábrázolás: Gül Baba türbéjének környéke rálátással Budára a Gellértheggyel, balra pesti részlet. Téves helyrajz, a Flórián kápolna hiányzik.
MTKcs.

595. [Buda-Pest.]
Jelzetlen [1860/65]
Vizfestmény, 25,7 x 36,3 cm.
Ábrázolás: látkép a Gül Baba türbe mellől, balra az épülőfélben lévő lipótvárosi plébániatemplom.
BTM Kiscelli Múzeum.

596. [Buda-Pest.]
Jelzetlen [Keleti Gusztáv hagyatékából, 1860-as évek]
Ceruzavázlat, 16,5 x 39,5 cm.
BTM Kiscelli Múzeum.

597. "Budapest a Rózsahegyről tekintve."
Jelezve. "(Keleti Gusztáv eredeti rajza)"- Pollak s[culpsit]
Fametszet, 10,2 x 14,4 cm
Ábrázolás: mint 596-nál, amelynek fametszet- változata más előérrel.
Megjelent Nagy M I. kötet 2. 1.
BTM Fővárosi Képtár.

598. [Buda-Pest.]
Jelezve olvashatatlan - METSZI POLLÁK
Fametszet, 7,8 x 17 cm
Megjelent "Magyarország és a Nagyvilág. "címlap-illuszrációjaként 1865-től.
Ábrázolás: látkép a Rózsadombról dél felé.

599. [Buda-Pest.]
Jelezve Kollarz.
Fametszet, 7,3 x 15,5 cm.
Megjelent mint 598. sz. az 1868-as évfolyamból.
Ábrázolás: csekély eltérésekkel mint 598. sz.

600. [Buda-Pest.]
Jelezve J[acob] Alt 1838.
Vizfestmény, 42 x 53 cm.
Ábrázolás: rózsadombi dülőút, háttérben Víziváros, Pest, Gellérthegy.
SzM.
Irodalom: Gmeiner-Hübel 11.15

601. "BUDA-PEST. OFEN u[nd] PESTH."
Jelezve Kőre rajz[olta] Kuwasseg Jos[ef, 1830-as évek]
Kőnyomat, 32,3 x 43,7 cm.
Nyomda: Nyomt. Trentsensky és Társa.
Kiadó: Pesten Grimm Vinczénel (!)
Ábrázolás: teraszról rálátás Vízivárosra és Pestre.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 210. sz.; Nagy 73.; Celedin 40. sz

602. [Buda-Pest.]
Lásd Képcs. III. B. 1. sz.
Kőmetszet, 31 x 22,2 cmX. Rákosmező felől felvéve (603-605. sz.)

603. "Buda" (a kép hátoldalán kézírással.)
Jelzetlen (Petrich A. 1800 körül).
Gouache, 18,6 x 38,9 cm.
Ábrázolás: fennsík sátrakkal, háttérben Várhegy és Pest tornyai.
MTKcs.
Irodalom: Bubics 86. sz. (?)

604. "Pest és Buda fővárasoknak képe, Rákos mezejéről véve, az ugyanott próbára felállított Vas-útnak rajzolatjával. Aussicht vom Felde Rákos auf Pest und Ofen, nebst der dort nur zur Probe erbaut gestandenen Eisenbahn."
Jelezve felvette és rajzolta Hofbauer János, metzette Gurk Eduard (1829).
Akvatinta, 47 x 72,3 cm.
Ábrázolás: balra az előtérben a próbavasút, háttérben Pest, mögötte Buda. A kép alatt: A Nemes Magyar Nemzetnek legmélyebb tisztelettel ajánlja Hofbauer János.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gemeinnützige Blätter. 1829. XLII. 329., XLIII. 337.; FMK X. 37. sz.; Sz-Sz. 614.; Kremmer 301. sz.; SchL 690. sz. (tévesen litográfiák között); Csillag 96. sz.; Domanovszky 676. l. 430. sz.; Fővárosunk 15. l. 7. sz.; Pataky 141. l.; Rózsa 1997. 87.

605. "PESTH UND OFEN MIT DEM OFNER GEBIRGE VOM PESTHER LAGERPLATZ AUFGENOMMEN."
Lásd Képcs. XIII. 12. sz.
Acélmetszet, 4,8 33,7 cm.
Ábrázolás: látkép délkelet felől, előtérben tábori kórház, jobbra Ludoviceum, háttérben Tabán, Várhegy és a budai hegyvidék.XI. Északi madártávlatból felvéve (606-613. sz.)

606. [Pest-Buda.]
Jelzetlen.
Fametszet, 10,2 x 17,3 cm
Megjelent: "Zum Neuen Jahre 1830 sämmtlichen... Gönnern, Freunden und Besuchen der Schiffbrücke. von den Ankerwächtern. -" hez fejléc-illusztrációként.
Ábrázolás: Pest és Buda a hajóhíddal észak felől, előtérben csónakban horgony.
BTM Fővárosi Képtár.

607. [Pest-Buda.]
Jelezve kézírással: lit[hographiert] v[on] R[udolf] Alt [1855 körül.]
Kőnyomat, 42 x 58 cm.
Ábrázolás: Pest és Buda északi madártávlatból az Arany János utca-Corvin tér vonaltól délre, háttérben a Csepelsziget.
BTM Fővárosi Képtár., avant la lettre példány.
Azonos ábrázolás: "PESTH-OFEN. BUDA-PEST."
Jelezve Nach d[er] Natur gez[eichnet] & lith[ographiert] v[on] R[udolf] Alt
Nyomda: Druck v. Reiffenstein & Rösch.
Megjelenés, kiadó. Vogelperspektiv-Ansichten.. . Wien, 1855/56. Verlag & Eigenthum v.
F. Paterno. Vervielfältigungsrecht vorbehalten.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK X. 65. sz.; Kremmer 300. sz.; SchL 730/a. sz.; Nagy 82., Csillag 330. sz.; Budapesti Történeti Múzeum 314. sz.; Rózsa 1997. 131. sz.; Preisich 102.

608. "Buda-Pesti lánchíd."
Jelezve a képkereten balra: V[inzenz] Katzler 1860., a margón: Kőre rajzolta Katzler Vincze.
Kőnyomat 7,4 x 17,5 cm.
Nyomda: Nyomt. M. Bäcker, Betsben (!)
Megjelent"Gróf Széchenyi Jstván"emléklapja keretképeként.
Kiadó: Kiadták Koptsány Jstván és Bäcker M. Utánnyomás tiltatik.
Ábrázolás: Kisebb méretben hasonló 607. sz.-hoz.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Vayer 52. sz.; Rózsa 1991. 60. sz.

609. "Buda-Pesti lánchíd."
Jelezve, technika, méret: Photo-Lith[ographia] Giessendorf Károly, 3,5 x 8 cm.
Nyomda, kiadó: Nyomt. Reiffenstein és Rösch Bécsben, Kiadák Giessendorf és Becker M.
Megjelent "Gróf Széchenyi István" című emléklap keretképeként.
Ábrázolás: hasonló az előzőhöz.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Vayer 52/a. sz.; Rózsa 1991. 60/a. sz.

610. "PESTH-OFEN."
Jelezve C. A[dolf] Eltzner gez[eichnet] u[nd] gest[ochen, 1860 körül]
Acélmetszet, 20,2 x 33,5 cm.
Nyomda, kiadó: Druck u. Verlag d. Englischen Kunstanstalt v. A. H, Payne Leipzig & Dresden. Commissionär für Pest: Lauffer & Stolp.
Ábrázolás: hasonló 607. sz.-hoz, északnyugati madártávlatból.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 270. sz.; FMK X. 44. sz.; "A Gyűjtő"1915. IV. 4-5. sz. 121. l. 778. sz.,7. sz. 172. l. 32. sz.; Kremmer 302. sz.; SchL 730. sz.; Rexa 141. .

611. "OFEN UND PESTH."
Jelzetlen [1860 körül.]
Kőnyomat, 39,5 x 38,5 cm.
Kiadó: Berlin F. Sala & Co. Unter d. Linden 51.
Ábrázolás: hasonló az előzőhöz.
BTM Fővárosi Képtár.

612. Bude & Pest. Ofen & Pest."
Jelzés, nyomda, kiadó: Lith[ographie] F. C. Wentzel a Wissembour (Alsace.) Depot chez F. Wentzel a Paris rue St. Jacques 65. Déposé. - Druck u. Verlag v. Wentzel in Weissenburg Elsass. / 1865 körül.
Kőnyomat, 24,4 x 36,6 cm.
Megjelent eddig meghatározhatatlan mű 355. sz. illlusztrációjaként.
Ábrázolás: hasonló az előzőkhöz, de már az Akadémiával.
BTM Fővárosi Képtár.
Azonos ábrázolás: "Bude & Pesth. Ofen & Pest."
Jelés. kiadó: Lith. De F. Wentzel Wissembourg. DEPOT, Fr. Wentzel Editeur true St. Jacques 65. PARIS. Kugler László Pesten.
Meghatározatlan mű 783. illusztrációjaként.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: A főváros. 18.

613. [Pest.]
Jelzetlen 1870 körül]
Kőnyomat, 12 x 18 cm.
Nyomda: Lith. Anst. v. C. G. Röder Leipzig.
Megjelenés, kiadó: Kafka Johann: "Erinnerung an Pesth" című zeneművének címlap-illusztrációjaként, Leipig: Leuckart, Paris: J. Maho, New York: G. Schirmer, London: Stanley Lucas, Weber & Co.
Ábrázolás: hasonló 611-száméhoz, de Buda nélkül, képzelt előtérrel.
BTM Fővárosi Képtár.XII. Déli madártávlatból felvéve (614. sz.)


614. "HOTEL A LA REINE D' ANGLETERRE PEST /HONGRIE. /"
Jelzetlen
Kőnyomat, 45,7 x 77,7 cm.
Nyomda: Imp. Pollak freres Pest 1866.
Ábrázolás: Buda és Pest dékeleti madártávlatból a Gellérthegy -
Angol királynő-szálló vonalától észak felé, jobbra az épülőfélben lévő lipótvárosi templom.
BTM Fővárosi Képtár.

UTCÁK, TEREK, EGYES ÉPÜLETEKÁBRAZOLÁSA
Első kerület. (615-693. sz.)


I. Királyi palota (615-631. sz.)

615. [Királyi palota.]
Jelezve: Binder sc[ulpsit] Budae (1800).
Rézmetszet, 19,2 x 12,7 cm.
Megjelent Alexandra Pawlowna nádorné üdvözlésén, annak Budára érkezése alkalmából. Nyomtatvány.
Ábrázolás: keleti homlokzat, Pápay Miklós latin distichonjaival.
MTKcs.
Irodalom: Pataky 83. l. 4. sz.

616. "Das königl[iche] Schloss zu Ofen."
Jelzetlen [1820-as évek.]
Fametszet, 4,7 x 7,6 cm.
Megjelent: Neu eingerichteter allgemeiner Ofner Schreib-Kalender évfolyamainak címlap-illusztrációjaként.
Ábrázolás: keleti homlokzat, barokk alakjában.

617. "Das königliche Schloss zu Ofen."
Jelzetlen [1830-as évek.]
Megjelenését lásd az előző számon.
Ábrázolás: keleti homlokzat klasszicista alakjában; torzított arányok.

618. [Királyi palota.]
Lásd Képcs. II. 1. sz.
Acélmetszet, 3 x 5 cm.
Ábrázolás: délkeleti homlokzat.

619. [Királyi palota.]
Jelezve: Lith[ographié] par Winter Pest 1854.
Kőmetszet, 2,5 x 5,3 cm.
Megjelenés, kiadó Stuhlmüller, S.: Echo de Hongrie. Pest, Rózsavölgyi, 1854. című zenemű címlap-illusztrációja.
BTM Fővárosi Képtár.

620. [Királyi palota.]
Jelezve: Rohn. - Weinem u. Riewel sc[ulpsit]
Fametszet, 5 x 13 cm.
Megjelent, VÚ. 1857,19. sz. 157.
Ábrázolás: a palota keleti homlokzata I. Ferenc József és Erzsébet királyné medaillonképe alatt.

621. "A' Királyi Palota Budán. Die Königliche Burg."
Lásd Képcs. III. D. 16. sz.
Kőmetszet, 8 x 10,3 cm.
Ábrázolás: a palota udvara északnyugat felől a tabáni kapu lejárójával.

622. [Kiályi palota.]
Jelzetlen [1849.]
Kőmetszet, 4,8 x 9,7 cm.
Megjelent: Hentzi Henrik emléklapjának illusztrációjaként.
Ábrázolás: hasonló 621. sz.-hoz, hintóval, staffázsalakokkal
BTM Fővárosi Képtár.

623. "Cs[ászári] Kir[ályi] Palota. K[aiserlich] K[önigliche] Hofburg."
Lásd Képcs. XII. A. 4. sz.
Kőnyomat, 5,9 x 9,7 cm.
Ábrázolás: palotaudvar észak felől az őrség épületének sarkával.

624. "Királyi Kastély Budán."
Jelzetlen.
Kőmetszet, átmérője 11,3 cm.
Ábrázolás: hasonló az előzőhöz.
MTKcs.

625. "Die K[önigliche] Burg in Ofen."
Jelezve: J: V[inzenz] R[eim, 1830-as évek]
Rézkarc, 10,1 x 15,8 cm.
Egy eddig meg nem határozott sorozat 144. sz. lapja.
Ábrázolás: a palota udvari homlokzata a tabáni kapulejáróval.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Rózsa 1983. 74.

626. "Das königl[iche] Schloss zu Ofen."
Jelezve: Auf[genommen] v[on] S[imon] J[osef] Kölbl [1840-es évek.]
Tusfestmény, 29 x 5 cm.
Ábrázolás: palotaudvar északnyugat felől, a tabáni kapu lejárójával és palotaőrségi épülettel, háttérben Gellérthegy.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Kremmer 339. sz.

627. "KIRÁLYI KASTÉLY BUDÁN. DAS KÖNIGLICHE SCHLOSS IN OFEN."
Lásd Képcs. XVII. 18. sz.
Kőnyomat, 12,6 x 18,7 cm.
Ábrázolás: hasonló előbbihez, Gellérthegy nélkül.

628. [Királyi palota.]
Jelzetlen [Szemlér Mihály, 1849.]
Ceruzavázlat, 31 x 45,6 cm,
Ábrázolás: palotaudvar északi, alacsony nézőpontú madártávlatból a palotaőrségi épülettel.
Visszafoglalás utáni sérült állapot.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: FMK V. 33. sz.

629. "A KIRÁLYI PALOTA BUDÁN"
Jelzetlen.
Fametszet, 17 x 24 cm.
Megjelent Magyarország és a Nagyvilág, 1865. 10. sz. címlap-illusztráció.
Ábrázolás: palotaudvar délnyugat felől, hatlovas hintóval.

630. "A palota udvartere."
Jelzetlen. .
Fametszet, 12,7 x 18,8 cm.
Megjelent: VÚ. 1866. 7. sz. 77.
Ábrázolás: palotaudvar délnyugat felől, magyarruhás staffázsalakokkal.
Azonos ábrázolás: "A királyi várpalota" címmel megjelent Cassius könyvében (26).

631. "A MAGY[ar] KIRÁLYI VÁRPALOTA BUDÁN. DIE UNGARISCHE KÖNIGSBURG IN OFEN."
Jelezve: Természet után rajzolta Slowikowski Ádám [1866.]
Kőnyomat 21,8 x 30,2 cm. Színes.
Nyomda: Leitner M. L. nyomása Pesten.
Kiadó: LAUFFER VILMOS tulajdona Pesten. Utóbbi szöveg szárazbélyegzővel is.
Ábrázolás: palotaudvar délnyugat felől, előtérben bokrok.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 77.II. Szent György tér (632-640. sz.)
.
632. [Sz. György-tér.]
Jelezve a Képcs. margóján: Entworfen u[nd] Lithog[raphiert ] v[on] Ant[on]
Strohmeyer (1840-es évek).
Kőnyomat, 18,5 x 44 cm.
Nyomda: Gedrukt (!) bei C. Mangold in Pressburg.
Megjelenés, kiadó: "Darstellung des Bürger Militärs der Königl. Freistadt Ofen" című emléklapon. Kiadó: herausgegeben ,,,v. Ant. Strohmeyer.
Ábrázolás: a tér látképe dél felől, balra a Teleki, jobbra a Sándor palotával. A Sz. György és Szinház utca között épületcsoport. A látkép körül a budai polgárőrséggel kapcsolatos keretképek.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK V. 33. sz.; Nagy 121.

633. "GYÖRGY-TÉR ÉS A' HENCZI EMLÉK A RÁRBAN(!). GEORGS-PLATZ U[nd] HENTZI MONUMENT IN DER FESTUNG."
Lásd Képcs. XVII. 19. sz. .
Kőnyomat, 13,3 x 16,9 cm.
Ábrázolás: a tér látképe észak felől, háttérben a szertár és udvari istállóépület, balra a
Sándor-, jobbra a Teleki-palota sarka. A tér közepén a Hentzi-emlék (1852-1898).

634. "Hentzi Denkmal Ofen."
Jelzetlen [Rohbock, Ludw. 1855 körül]
Ecsetrajz tussal, 11,9 x 17,4 cm.
Ábrázolás: hasonló előbbihez, más staffázsalakokkal, háttérben Gellérthegy Citadellával.
MTKcs.

635. "HENTZI EMLÉKE BUDÁN. HENTZI DENKMAL IN OFEN."
Jelezve: L[udwig] Rohbock del[ineavi]t. L. Oeder sculp[si] t.
Acélmetszet, 11,7 x 17,2 cm.
Nyomda, kiadó: Druck & Verlag v. G. G. Lange in Darmstadt.
Megjelent: Hunfalvy J. - Rohbock, L: Magyarország és Erdély. Darmstadt, 1856/64., u. ennek német kiadásában és Hunfalvy J. - Rohbock, L.: Budapest és környéke, Pest, 1859, Lauffer és Stolp kiadásában.
Ábrázolás: azonos 634. sz.-al, amelynek acélmetszetű átdolozása.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 299. sz.; Csillag 352. sz.; Nebehay-Wagner 571/9. sz.

636. "Gr[af] Sándor's Haus"
Jelezve. Rauschmann gez[eichnet.]
Rézkarc, 76,5 x 9,6 cm.
Nyomda: meg nem nevezett bécsi nyomda.
Megjelent: Rösler: Kalender von Ofen und Pest für 1809.
Kiadó: in Commission bei K. A. Hartleben, Pest.
Ábrázolás: a Sándor-palota főhomlokzata.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 66. sz.; Fővárosunk 12. l. 3. sz.; Pataky 209. l. 3. sz

637. "Gróf Sándor palotája, a György piatzon. Gräflich Schandorisches Palais
am Georgsplatz."
Lásd Képcs. III. D. 19. sz.
Kőmetszet, 7,8 x 8,7 cm.
Ábrázolás: a Sándor-palota délnyugati saroknézetben.
Irodalom: Rózsa 1997. 87. sz.

638. "A' Gróf Teleky ház, a György piatzon, 10. szám. Gräflich Telekisches Haus am Georgsplatz N[umer]o 10."
Lásd Képcs. III. D. 11. sz.
Kőmetszet, 7,9 x 8,7 cm.
Ábrázolás: kétemeletes copfstilusú palota délkeleti saroknézetben a mai Szent György tér 4. sz. helyén.

639. "Fegyvertár. Zeughaus."
Lásd Képcs. XII. A. 5. sz.
Kőnyomat, 7,4 x 7,9 cm.
Ábrázolás: a Sándor-palota főhomlokzata, vele szemben a királyi palota északi szárnya helyén állott barokk stilusú katonai szertárépület északi homlokzata nyugat felől.

640. "Város Szinháza - Stadt-Theater."
Lásd Képcs. XII. A. 15. sz.
Ábrázolás: a Várszinház homlokzata nyugat felől, ma Szinház-utca 1-3. sz.III. Szentháromság tér (641-658. sz.)

641. "Főtemplom a' Tanátsház piatzán. Pfarrkirche am Rathausplatz."
Lásd Képcs. III. D. 7. sz.
Kőmetszet, 8,2 x 8,8 cm.
Ábrázolás: a budavári Nagyboldogasszony-templom homlokzata, a kamarai (egykori jezsuita) épületek és a Szentháromság-emlék nyugat felől.
Irodalom: lásd Képcs. és SchL 2644/a-33. sz.; Faragó 18. sz.

642. S[ANK]t Stephansprocession."
Lásd Képcs. VIII. 8. sz.
Akvatinta, 7 x 10,2 cm.
Ábrázolás: Szentháromság-emlék, jobbra az egykori közkút, háttér mint 641. sz.-nál

643. "M[agyar] Kir[ályi] Kamara és V[áros]templom. K[öniglich] ung[arische] Hofkammer u[nd] Pfarrkirche."
Lásd Képcs. XII. A. 6. sz.
Kőnyomat, 5,8 x 7,8 cm.
Ábrázolás: Nagyboldogasszony-templom, kamarai épületek és Miklós-torony délnyugat felől.

644. "Der Dreifaltigkeitsplatz in Ofen."
Jelezve: Auf[genommen] v[on] S[imon] J[osef] Kölbl [1840-es évek]
Tusfestmény, 28,9 x 35,3 cm.
Ábrázolás: látkép a Szentháromság utca felől a Jezsuita-akadémiával, Szentháromság-emlék, Nagyboldogasszony-templom, városháza.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Kremmer 338. sz.

645. "Festungskirche in Ofen."
Jelzetlen, "Ofen 7/4 853."
Ceuzarajz, tempera, tus, 13,6 x 10,5 cm.
Ábrázolás: templomhomlokzat és Városháza a Szentháromság utca felől.
BTM Kiscelli Múzeum.

646. "VÁROSHÁZ ÉS SZ. ISTVÁN EGYHÁZA BUDÁN. RATHAUS U[nd] S[ank]T
STEPHANSKIRCHE IN OFEN."
Lásd Képcs. XVII. 20. sz.
Kőnyomat, 12,7 x 18,6 cm.
Ábrázolás: Szentháromság utca nyugat felől, háttérben Nagyboldogasszony-templom.
Irodalom: lásd Képcs. XVII. 20. st. -Budapest régen. 82/b. sz.

647. [Szentháromság-tér. ]
Jelzetlen [Rohbock, Ludwig, 1855 körül]
Ecsetrajz tussal, 16 x 11,6 cm.
Ábrázolás: a tér látképe északnyugat felől a Szentháromság emlékkel, háttérben templomhomlokzat, a dél felől hozzáépült kamarai épülettel.
MTKcs.
Irodalom: Budapest régen. 93. sz.

648. "SZENTHÁROMSÁG TERE ÉS NAGYBOLDOGASZONY EGYHÁZA BUDÁN. DREIFALTIGKEITSPLATZ & MARIEN HIMMELFAHRTSKIRCHE IN OFEN."
Jelezve L[udwig] Rohbock del[ineavi]t G[eorg] Hess sc[ulpsi]t.
Acélmetszet, 16 x 11 cm.
Nyomda, kiadó, megjelenés: lásd 73. sz. alatt.
Ábrázolás: 647. sz.-al azonos, amelynek acélmetszetű másolata.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 316. sz.; Csillag 351. sz.; Nebehay-Wagner 571/10. sz.

649. "Mátyás temploma Budán."
Jelzetlen [Zombory Gusztáv ?]
Fametszet, 13 x 14 cm.
Megjelent: VÚ. 1858. 12. sz. 137.
Ábrázolás: homlokzat, a kamarai épületek egy-egy szomszédos részletével.

650. [Szentháromság-tér.]
Jelezve: Festette Zombory Gusztáv 1860.
Vizfestmény, 24,8 x 32,7 cm.
Ábrázolás: templomhomlokzat a kamarai épületekkel és Szentháromság-emlékkel
Nyugat felől.
BTM Kiscelli Múzeum.

651. [Szentháromság-tér.]
Jelzetlen [1860-as évek]
Ceruzarajz, 32 x 53 cm.
Ábrázolás: Budavári Nagyboldogasszony templom és Szentháromság-emlék nyugat felől.
MTKcs.

652. "A Szentháromságtér és Nagyboldogasszony temploma Budán."
Jelzetlen.
Kőnyomat
Megjelent: Az Ország Tükre. 1864. 22. sz. 261.
Ábrázolás: a templom és a Szentháromság-emlék nyugat felől.

653. "Mátyás király temploma Budán."
Jelezve. (Myskovszky rajza). - POLLÁK sc[ulpsit]
Fametszet, 18,4 x 13 cm.
Megjelent: VÚ. 1865. 52. sz. 651. - "Mátyás templom Budán" cimen megjelent Cassiusnál (26.l.) ; és "Die Stadtpfarrkirche" címen Gettingernél (33.l.).
Ábrázolás: a templom szentélye és tornya délkelet felől a Halászbástyáról felvéve.

654. "Mátyás király temploma a budai várban."
Jelezve: Rajz[olta] Zombory Gusztáv.
Fametszet, 33 x 42,5 cm
Nyomda: Noyma(!) [tott] Migalovics műintézetében Pesten 1857.
Kiadó: Vahot Imre.
Ábrázolás: A templom főhajója a főkapu felől. A kép felső jobb sarkában Mátyás király apokríf arcképe. Jobbra címere, a bal alsó sarokban a templom és kamarai épületek keleti felől, jobbra a templom főhomlokzata. Háromsoros magyarázó szöveg.
BTM Fővárosi Képtár.

655. [Budai városháza, Szentháromság utca 2. sz. ]
Jelzetlen.
Fametszet, 9,3 x 14,6 cm.
Megjelent: "Unterthänigster Neujahrswunsch der.. Laternen- Anzünder. . Ofen 1846. fejléc-illusztráció.
Ábrázolás: azonos ábrázolás megjelent a budai lámpagyujtogstók 1857. évi újévi üdvözletének fejléc-illusztrációjaként. Nyomda: Druk (!) von M. Bagó in Ofen. 1856.
BTM Fővárosi Képtár.

656. "Város ház tér. Stadthausplatz."
Lásd Képcs. XII. A. 3. sz.
Kőnyomat, 5,6 x 7, cm.
Ábrázolás: a mai Szentháromság tér nyugati oldala a Szentháromság-emlékkel.

657. "A budai városháza."
Jelezve ". (Myskovszky V[iktor] rajza után.)" - POLLAK sc[ulpsit]
Fametszet, 10,7 x 14 cm.
Megjelent VÚ. 1865. 20. sz. 349.
Ábrázolás: a mai Szentháromság utca 2. sz. északi oldala nyugat felől, háttérben a Nagyboldogasszony templom.
Azonos ábrázolás: "A városház Budán" címmel megjelent Cassiusnál. (39.l.) és "Das Rathaus. " címen Gettingernél. (34.l.)

658. "A' Királyi Kamara. A' Bétsi utszában. Königliche Kammer in der Wienergasse."
Lásd Képcs. III. D. 21. sz.
Kőmetszet, 7,8 x 8,6 cm.
Ábrázolás: a Nagyboldogasszony templom északi oldalához épült háromemeletes copfstilusú palota a mai Hess András tér 1. székhelyén.IV. Úri utca (659-660. sz.)

659. "A' Királyi Helytartótanáts épülete az Urutszában. Königliches Statthaltereygebäude in der Herrengasse."
Lásd Képcs. III. D. 9. sz.
Kőmetszet, 7,5 x 8,8 cm.
Ábrázolás: a mai Úri utca 49. sz. egykori klarissza zárda kétemeletes épülete.
Irodalom: lásd Képcs. III. D.9. sz.; Schoen 1948. 31. sz.; Rózsa 1997. 86. sz

660. "M[agyar] Kir[ályi] Helytarto Tanács. K[öniglich] ung[arische] Statthalterei."
Lásd Képcs. XII. A. 2. sz.
Kőnyomat, 5,8 x 7,7 cm.
Ábrázolás: kétemeletes sarokpalota, címének nem megfelelő ábrázolásban. A képen látható sarokpalota ábrázolása hamis.V. Helyőrségi templom. (661-662. sz.)

661. "Sz[ent] János temploma Budán. Vár-őrségi templom."
Jelezve: "Myskovszky rajza)" POLLAK sc[ulpsit]
Fametszet, 17,8 x 12,6 cm.
Megjelent VÚ. 1865. 35. sz. 437.
Ábrázolás: a Helyőrségi templom északnyugat felől.

662. "Szent János egyháza Budán."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 16,7 x 21,5 cm.
Megjelent: Az Ország Tükre. 1865. 16. sz. 165.
Ábrázolás: a templom látképe északnyugat felől.
BTM Fővárosi Képtár.VI. Lánchíd (Clark Ádám) tér. (663-674. sz.)

663. "A budai Lánczhídtér."
Jelezve: HL(Hermann Lüders) - RUSZ K[ároly]
Fametszet, 15,8 x 23,5 cm.
Megjelent: VÚ. 1865. 1. sz. 5.
Ábrázolás: a tér látképe a Lánchíd felől, balra Budai Népszinház, jobbra Budai Takarékpénztár, háttérben Alagút.
Azonos ábrázolás "Lánchídtér" címen megjelent Cassius idézett könyvében (4. l.) és "Kettenbrückenplatz" címen Gettingernél is (36. l.).

664. " A BUDAI NÉPSZINHÁZ."
Jelzés, nyomda: Lith[ografálta] és Ny[omtatta] Frank J[ózsef] M. Pesten 1861.
Kőmetszet, 24 x 30,8 cm.
Kiadó: a budai népszinház alapítását segélyező bizottmány tulajdona.
Ábrázolás: a tér déli oldalán 1861-1870-ig állott szinházépület homlokzata, háttér nélkül staffázsalakokkal.
MTKcs. (2 példány, eltérő alányomással)
Irodalom: Kremmer 610. sz.

665 " A budai magyar népszinház homlokzata. (Gerster és Frey építészek tervei szerint.)"
Jelzetlen.
Fametszet, 23 x 24 cm.
Megjelent: VÚ. 1861. 38. sz. 449.
Ábrázolás: hasonló előbbiekhez más staffázsalakokkal.

666. [Budai népszinház.]
Jelzetlen.
Fametszet, 2,5 x 4 cm.
Megjelent: Az Ország Tükre. Vegyes rovatábank az e szinházra vonatkozó hírek fejléceként.
Ábrázolás: a szinház homlokzata környezet és háttér nélkül.

667. "A budai takarékpéntár."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 11,5 x 21,4 cm.
Megjelent: Az Ország Tükre 1861. I. 43
Ábrázolás: I. Fő utca 2. sz. helyén állott eklektikus saroképület.

668. [Alagút.]
Jelzetlen (Rohbock, Ludwig, 1855 körül)
Ecsetrajz tussal, 10 x 15 cm.
Ábrázolás: a Várhegy déli vége a királyi palotával, Szertárral. Előtérben az Alagút tervezett, de meg nem valósult friz-díszítéssel, háttérben a Citadella. .
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Lanfr. 289. sz.; FMK X. 51/a. sz.

669. "A BUDAI ALAGUT KAPUZATA. PORTAL DES TUNELS ZU OFEN."
Jelezve: L[udwig] Rohbock del[ineavi]t -G[eorg] Hess sculp[si]t.
Acélmetszet, 10 x 16,2 cm.
Nyomda, kiadó: Druck & Verlag v. G. G. Lange in Darmstadt.
Megjelenésére vonatkozólag lásd 73. sz.
Ábrázolás: 668. sz. átdolgozása acélmetszetbe.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 296. sz.; Csillag 349. sz.; Nebehay-Wagner 570-571/6. sz.; Rózsa 1997. 133. sz.

670. "OFNER TUNEL."
Jelezve: Fuchsthaller sc[ulpsit]
Acélmetszet, 7,5 x 17,8 cm
Nyomda: Druk (!) von Lorber Pesth 1857.
Kiadó: Verlag von Goncis Erben.
Ábrázolás: a budai Lánchídfő vámházai között az Alagút bejárata a tervezett díszítményekkel. Levélfejléc.
BTM Fővárosi Képtár., a metszet lemezével.
Irodalom: Csillag 332. sz.; Pataky 126. l. 36. sz.

671. "Budai-Alagút."
Jelzését lásd 608. sz. alatt (Széchenyi István emléklapja)
Kőnyomat, 7 x 10 cm Ábrázolás: keleti kapuzat torzított arányú rajz a.
Irodalom: lásd 609. számnál.

672. "Budai-Alagút."
Jelzését lásd 609. sz. alatt (Az előbbi emléklap fotolitográfiai másolata)
Fotolitográfia, 3,7x 4 cm.
Ábrázolás és irodalom: mint 671. számnál, amelynek másolata.

673. "Gőzsikló a budai hegyoldalon."
Jelezve: "(Haske rajza.)" - POLLÁK s[culpsit.]
Fametszet, 15,6 x 23 cm.
Megjelent: VÚ... 1869. 51. sz. 700.
Ábrázolás: Sikló és Alagút, háttérben Szertár és Sándor-palota.

674. "A BUDAI GŐZSIKLÓ."
Jelezve: POLLAK Sc[ulpsit.]
Fametszet, 20,8 x 17,8 cm.
Megjelent: Magyarország és a Nagyvilág. 1870. 26. sz. 303.
Ábrázolás: a hegypálya északkelet felől, Alagúttal és Népszinházzal.


VII. Kapucinus épületcsoport, I. Fő utca 52. (675-676. sz.)

675. "A kapucinusok zárdája Budán."
Jelezve: "(Myskovszky rajza után.)" - R[usz]
Fametszet, 13 x 16,5 cm.
Megjelent: VÚ... 1864. 45. sz. 477.
Ábrázolás: romantikus stilusú templom és rendház.
Azonos ábrázolás megjelent "Kapucinusok zárdája" címen Cassiusnál (35.) és "Kloster der Kapuziner" címen Gettingernél (37. l.)

676. [Kapucinus templom és rendház.]
Jelezve: Pesky Ede Pest 1864.
Olajfestmény.
Ábrázolás: a rendház és templom homlokzata kelet felől, háttérben várhegyi részlet a Nagyboldogasszony-templommal, az Egyház segítő szentjeit ábrázoló oltárkép alsó részén.
Kapucinus-rendház.
Irodalom: Jajczay 171.VIII. Bomba (Batthyány) tér (677-678. sz.)

677. " A' Budai Főtemplom a' Vizivárosban. Ofner Pfarrkirche in der Wasserstadt."
Lásd Képcs. III. D. 1. sz.
Kőmetszet, 8 x 8,8 cm.
Ábrázolás: a felsővizivárosi Sz. Anna plébániatemplom homlokzata és a plébániaépület.

678. "Budai bombatér: Szent-Anna-templom."
Jelezve: "(Myskovszky rajza után.)" - POLLAK sc[ulpsit]
Fametszet, 22,8 x 18,3 cm.
Megjelent: VÚ... 1865. 30. sz. 373.
Ábrázolás: templom és plébániaépület észak felől, háttérben Nagyboldogasszony-templom,
Balra Lánchíd.
Azonos ábrázolás megjelent: "A szent Anna-temploma"címen Cassiusnál (36), és "Die Pfarrkirce zur heil[igen] Anna. " címen Gettingernél (38. l.), valamint "Budai bombatér: szent-Anna templom" címen Nagy M. könyvében I. köt. 202. l.IX. Blum J. gőzmalma (679. sz.)

679. [Blum-malom.]
Jelzetlen.
Fametszet, 7,5 x 10 cm.
Megjelent. Pester Lloyd-Kalender . 1859. LXIII.
Ábrázolás: egyemeletes épületcsoport a Dunaparton, vsz. a mai I. Fő utca 37. sz. helyén. Az ábrázolás hitelessége nem volt ellenőrizhető.
BTM Fővárosi Képtár.X. Rudasfürdő. (680-688. sz.)

680. "A duna melletti Rudasfürdő. Das Bruckbad an der Donau."
Lásd Képcs. III. D. 8. sz.
Kőmetszet, 7,8 x 8,7 cm.
Ábrázolás: a fürdőépület észak felől, háttérben Gellérthegy.
Irodalom: Faragó 24. sz.

681. "Türkisches Bad im Bruckbade."
Jelzetlen (Hummitzsch, Heinr. 1842).
Acélkarc, 4,6 x 5,3 cm.
Megjelenés, irodalom lásd 480. sz. alatt.
Ábrázolás: a fürdő török medencéje

682. "RUDAS-FÜRDŐ BUDÁN. DAS BRUCKBAD in Ofen."
Lásd Képcs. XI. 19. sz.
Kőnyomat, . 12,3 x 18,4 cm.
Ábrázolás: a fürdő török medencéje női és férfi fürdőzőkkel.

683. [Rudasfürdő.]
Jelezve a tajz hátoldalán: gez[eichnet] von Orsi (1850 körül)
Lavirozott ceruzarajz, 10,3 x 6,5 cm
Ábrázolás: hasonló előbbihez.
BTM Kiscelli Múzeum.

684. "Közfürdőterem a Rudasfürdőben Budán."
Jelzetlen.
Fametszet, 10,3 x 8,5 cm.
Megjelent: VÚ. 1855. 11. sz. 85 sz.
Ábrázolás: a 683. sz. feldolgozása fametszetben.

685. [Rudasfürdő.]
Jelzetlen [Orsi, 1850 körül]
Lavirozott ceruzarajz, 7,1 x 11,4 cm.
Ábrázolás: a fürdő török medencéje, szélén fáklyás férfi.
BTM Kiscelli Múzeum.

686. "RUDAS FÖRDŐ BUDÁN. DAS BRUCKBAD IN OFEN."
Jelezve: L[udwig] Rohbock del[ineavi]t K. Gunkel u. J[oseph]M[aximilian]
Kolb sculp[si]t
Acélmetszet, 12,1 x 15,7 cm.
Nyomda, kiadó, megjelenés lásd 73. sz.
Ábrázolás: a fürdő török medencéje, közpen ülő nő, jobbra török ruhás férfi.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 300. sz.; FMK V. 59. sz.; Budapest régen. 95/a. sz.; Csillag 354. sz.; Nebehay-Wagner 570/10. sz. 571/13. sz.

687. " Rudas fürdó közterme."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 15,3 x 20 cm.
Megjelent: Az Ország Tükre. 1864. 8 sz. 39.

688. "Belső látása a' rudas fördőnek. Innere Ansicht des Bruckbades."
Lűsd Képcs. XII. A. 13. sz.
Kőnyomat, 5,8 x 7,7 cm.
Ábrázolás: a fürdő belső udvara.
XI. Rácfürdő. (689-691. sz.)

689. "A >Rácz-fürdő< Budán. "
Jelezve. BL[umberg Lajos]
Fametszet, 8,4 x 14,6 cm.
Megjelent: VÚ.. 1864. 25. sz. 240.
A mai fürdő külső nézete észak felöl.
Azonos ábrázolás "Ráczfürdő Budán"cimmel megjelent Cassiusnál
(30.l. és "Das Raitzenbad" címmel Gettingernél (39.l.).

690. "A budai Ráczfürdő."
Kőnyomat, 21,3 x 30 cm.
Megjelent Az Ország Tükre. 1865. 30. sz. 355.
Ábrázolás: a fürdőhomlokzat észak felől, háttérben Gellérthegy, előtérben társaskocsi.

691. "RÁTZ FÜRDŐ RAITZEN BAD RAITZ KUPELI CRbCKA KY KA "
Jelzetlen
Kőmetszet, 10,3 x 15,8 cm ovális keretben.
Megjelent a fürdő köpűlyözö hirdetményén (1860-as évek).
Ábrázolás: a fürdő homlokzata, mögötte Gellérthegy balra Duna.
BTM Fővárosi Képtár.XII: Déli pályaudvar. (692. sz.)

692. "A BUDA-KANIZSAI VASÚT INDÓHÁZA BUDÁN."
Jelezve: Zombory G[usztáv]
Fametszet, 19,5 x 27 cm.
Megjelent: VÚ. 1861. 18. sz. 205.
Ábrázolás: a pályaudvar eredeti állapotában, fedett csarnokkal.XIII. Disz tér (693. sz.)

693. "Budai Disztér."
Jelzetlen [Ujházy Ferenc.]
Ceruzavázlat, 16 x 23,1 cm.
Ábrázolás: földszintes ház a tér déli részén, háttérben a régi evangélikus templom.
SzM.Második kerület (694-733. sz.)


I. Császárfürdő (694-714. sz.)

694. [Császárfürdő.]
Jelezve: R[udolf] Alt 844.
Vizfestmény, 17 x 23 cm.
Ábrázolás: a fürdőszálló dunai homlokzata, háttérben Irgalmasrend kórháza.
BTM Kiscelli Múzeum.

695. "CZÁSZÁRFÜRDŐ (!) BUDÁN (A DUNA FELÉ.)" - Cím németül is.
Lásd Képcs. XVII. 22. sz.
Kőnyomat 12,6 x 18,4 cm.
Ábrázolás: a 694. sz. kőnyomatú változata.
Irodalom: lásd Képcs. XVII.; Budapest régen 97. sz.; Fővárosunk. 24. l. 8. sz

696. "KAISERBAD."
Lásd Képcs. XIII. 14. sz.
Acélmetszet, 4,8 x 8 cm.
Ábrázolás: a fürdő-épületcsoport kelet felől.

697. "A CSÁSZÁR FÜRDŐ BUDÁN."
Jelezve: Fest[ette] Zombory Gusztáv [1850-es évek.]
Vizfestmény, 10,3 x 15,7 cm.
Ábrázolás: a fürdőépület-csoport a Festősziget déli csúcsával.
BTM Kiscelli Múzeum.

698. " A CSÁSZÁR-FÜRDŐ BUDÁN."
Jelezve: Fest[ette] Zombory Gusztáv.
Kőnyomat, 10,2 x 15,8 cm.
Nyomda: Nyomt. Reiffenstein és Rösch Bécsben.
Megjelent: Török J.: A két Magyarhaza első rangú gyógyvizei és fürdőintézetei. 2. kiadás. Debrecen, 1859.
Ábrázolás: a 697. sz. litografált változata,

699. "A budai császár-fürdő."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 10,7 x 21,5 cm.
Megjelent: Az Ország Tükre. 1862. 7. sz. 107.
Ábrázolás: hasonló előzőkhöz.
Irodalom: Domanovszky 677. l. 761. sz.

700. "A CSÁSZÁRFÜRDŐ FŐHOMLOKZATA A DUNA FELŐL."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 12,8 x 19,5 cm.
Nyomda: Ny. Pataki J. Pesten 1863.
Ábrázolás: a fürdőtelep északkelet felől, háttérben Rózsadomb, Sz. Sír-kápolna, felvéve a Dunáról.
BTM Fővárosi Képtár.

701. "A császárfürdő Budán."
Jelezve: POLLAK X[ylographiae] A[uctor.]
Fametszet, 19 x 26 cm.
Megjelent: VÚ. 1863. 21. sz. 183.
Ábrázolás: hasonló előzőhöz.

702. "A budai császárfürdő."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 16 x 22,7 cm.
Megjelent: Az Ország Tükre. 1865. 22. sz. 239.

703. "CSÁSZÁRFÜRDŐ BUDÁN. KAISERBAD in Ofen."
Jelzetlen.
Acélmetszet, 12,8 x 18,4 cm.
Nyomda: (G. G. Lange in Darmstadt)
Megjelenés, kiadó: szerk. "Nayad. " Fürdői album, Szerk: Balázs S. - Huszár I. - Rózsaági A. Pest, 1863. Lauffer és Stolp, I. évf. és a Hunfalvy-Rohbock mű 1873-as, A. Ruthner- féle kiadásában.
Ábrázolás: Nyolcas képcsoport: 1. "Margitszigetről. Von der Margaretheninsel gesehen. " A 700. sz. nyomán. 2. "A gyógyudvar külseje. Curhof von aussen. A 694. nyomán. 3. "A Lukácsfürdő felől. Ansicht vom Lukasbaad aus. " 4. "Nőuszoda kivülről. DAMENSCHWIMMSchule von aussen. " 5. "Nőuszoda belülről. Damen Schwimmschule Inneres. " 6. "Törökfürdők. Türkenbäder. " 7. "A gyógyudvar belseje. Curhof Inneres. " 8. "Férfi uszoda, Herrnschwimmschule."
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nebehay-Wagner 583/ 2. kötet/ 45. sz.; A reprint kiadás kisérő szövege 20.

704. "A' Tsászárfürdő, O Budán, a' Főutszán. Das Kaiserbad in Altofen in der Hauptstrasse."
Lásd Képcs. III. D. 12. sz.
Kőmetszet. 8 x 8,7 cm.
Ábrázolás: a fürdőudvar, átépítése előtti állapotban, hatalmas fákkal [1857.]

705. " A' CSÁSZÁRFÖRDŐ (!) Budán. DAS KAISERBAD in Ofen."
Lásd Képcs. XI. 12. sz.
Kőnyomat, 12,4 x 18,5 cm.
Ábrázolás: a fürdőudvar nyugat felől, nyitott, árkádos oszlopos folyosókkal (épitette Hild József, 1841)

706. "Császár-fördő (!). Kaiserbad."
Lásd Képcs. XII. A. 9. sz
Kőnyomat 5,9 x 8,3 cm.
Ábrázolás: a fürdőudvar nyugat felől hamis ábrázolt előtérrel.

707. "Kaiserbad in Ofen."
Lásd Képcs. XVI. 5. sz.
Gouache, 5,7 x 83 cm.
Ábrázolás: fürdőudvar nyugat felől.

708. "Kaiserbad in Ofen."
Lásd Képcs. XVI / a. / 5. sz.
Vizfestmény, 4,9 x 6,7 cm.
Ábrázolás: azonos előzővel.

709. "Kaiserbad in Ofen."
Lásd Képcs. XVI. / b. /5. sz.
Acélmetszet, 4,8 x 6,8 cm.
Ábrázolás: azonos 707. sz. -al.

710. [Császárfürdő.]
Jelzetlen [Alt, Rudolf 1850 körül]
Ceruzavázlat, vízfestéssel, 17,2 x 25 cm
Ábrázolás: fürdőudvar nyugat felől kiOSzK.kal, fákkal. A festmény bal oldala befejezetlen
SzM.
Irodalom: Budapest régen. 101. sz.; Heincz 134.

711. "CSÁSZÁRFÜRDŐ BUDÁN (BELSŐ NÉZET) KAISERBAD IN OFEN (INNERE ANSICHT)."
Lásd Képcs. XVII. 23. sz.
Kőnyomat, 12. 7 x 23 cm.
Ábrázolás: mint 710. sz., amelynek kőnyomatú átdolgozása több staffázsalakkal.
Irodalom: lásd Képcs. XVII.; Fővárosunk. 24. l. 9. sz.

712. [Császárfürdő.]
Jelezve: Lith[ographiert] v[on] S[amuel] Winter Pesth MDCCCLVII.
Kőmetszet, kb 12 x 18 cm.
Megjelent: Deutsch T.: "Kaiserbad Tänze. " Című zenemű cimlap-illusztrációjaként.
Kiadó: Pest bei Rózsavölgyi & Comp.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: D'Isoz 1924. I. 176.; Nagy 78.

713. [Császárfürdő.]
Jelzetlen.
Kőmetszet, 12 x 18 cm.
Nyomda: Nyomt. Schneckenberger Pesten 1865.
Megjelent: Döme J.: Császárfürdő-csárdás című zeneművének címlap-illusztrációjaként.
Kiadó: Rózsavölgyi & Tsa sajátja Pesten.
Ábrázolás: jelentéktelen eltérésektől eltekintve előbbiekhez. hasonló.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: lásd 712-nél.

714. [Császárfürdő.]
Jelzetlen [1863 körül]
Kőmetszet, 12,2 x 19. 3 cm.
Ábrázolás: fürdőudvar nyugat felől, hasonló 705-höz.
MTKcs.


II. Császármalom (715-719. sz.)

715. "A' Törökjárás idejebeli Tsászármalom, Ó-Budán a' Főutszán. Die Kaisermühle aus den türkischen Zeiten in Altofen Hauptgasse."
Lásd Képcs. III. D. 14. sz.
Kőmetszet, 8,1 x 10,4 cm.
Ábrázolás: az egykori malom tornyos épülete a mai Lukács-uszoda helyén, kelet felől.

716. [Császármalom.]
Jelzetlen [Rohbock, Ludw. 1855 körüL]
Ecsetrajz, tussal, 12 x 16,4 cm.
Ábrázolás: a Császármalom kelet felől, jobbra a Császárfürdő déli homlokzata.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: MM 1929. V. 601.

717. "CSÁSZÁRMALMOK ÉS CSÁSZÁR FÖRDŐ BUDÁN. KAISERMÜHLEN & KAISERBAD IN OFEN."
Jelezve: L[udwig] Rohbock del[ineavi]t - J. Richter sculp[si]t.
Acélmetszet, 11,8 x 16,2 cm.
Megjelenés, nyomda, kiadó lásd 73. sz. és "Nayad. "Fürdői album, szerkesztették: Balázs S.-Huszár I.-Rózsaági A., Lauffer és Stolp. kiad. Pest, 1863. I. évf. 8/9. l
Ábrázolás: 716. sz. acélmetszetű másolata.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 314. sz.; FMK X. 59/a. sz.; Budapest régen 95/a. sz.; Csillag 353. sz., Nebehay-Wagner 670/9. sz, 571/12. sz

718. "Budai császármalom."
Jelezve "(Myskovszky Gy[őző] rajza után)" RUSS K[ároly]
Fametszet, 129 x 18,4 cm.
Megjelent VÚ. 1864. 15. sz. 141.
Ábrázolás: négysaroktornyos épület a mai Lukács-uszoda helyén délnyugat felől (a mai Frankel Leó utcai oldal.)
Azonos ábrázolás jelent meg "Budai császármalom és Lukácsfürdő" címmel Cassius 57. és "Die Kaisermühle" címmel Gettinger 57, illetve 4. l mellett.
BTM Fővárosi Képtár.


Irodalomban említve

719. "A császár-malmok a Lukács forrásnál Budán."
Jelezve: (Brechler Béla, 1858)
Olajfestmény
Irodalom: Sz.-Sz. 255.


III. Gül Baba türbéje. (720-722. sz.)

720. Jul Baba török devis sírja, Ó Budán, Grabmal des türkischen Derwisch Jul-Baba zu Alt-Ofen."
Lásd Képcs. III. D. 20. sz.
Kőmetszet, 7,6 x 8,7 cm.
Ábrázolás: a türbe, körülötte szőlő, háttérben Viziváros, Gellérthegy.
Irodalom: Berza. 9536. sz.; Rózsa Wien 1983 125.; Rózsa 1997. 82. sz.

721. "Gülbaba sírmecsete Budán."
Jelezve balra lent: F monogram.
Fametszet, 9,6 x 7,5 cm.
Megjelent: VÚ. 1855. 11. sz. 84.
Ábrázolás: a türbe külseje,
Azonos ábrázolás megjelent "Türkische Moschee" címen Gettingernél (41.)
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Berza 9537. sz.

722. "A török imola Budán."
Jelzetlen.
Fametszet, 13 x 19 cm.
Megjelent: Az Ország Tükre. 1865. 15. sz. 167.
Ábrázolás: a türbe külseje.

723. " A budai török mecset belseje. "
Jelzetlen
Fametszet, 13 x 19 cm.
Megjelent, VÚ. 1852. 2. sz 328.
Ábrázolás: a türbe belseje asztalokkal, padokkal, két török.
Irodalom: Berza 9538. sz


IV. Sz. Sír-(Veronika. -) kápolna (Bolyai utca 2) (724-725. sz.)

724. [Sz. Sír-kápolna.]
Jelezve: E. Hütter 15/5 1855 (?)
Vizfestmény, 17,3 x 24,8 cm.
Megjelent: VÚ. 1862. 26. sz. 326
Ábrázolás: egytornyos kápolna körülötte szőlők.
BTM Kiscelli Múzeum.

725. [Sz. Sír-kápolna.]
Jelezve: Fecit Giergl 1858.
Olajfestmény, mérete nem volt megállapítható.
Ábrázolás: a kápolna homloknézete, szőlők, fent Sz. Donát.
Oltárkép a budai ferences rendházban.
Irodalom: Bakay; Jajczay 165.


V. (Országúti) ferences rendház és templom (726-727. sz.)

726. [Fences templom.]
Jelzetlen [1820 körül.]
Fametszet, méretét nem ismerjük, mivel csak fénykép maradt róla.
Ábrázolás: a buda-országúti sz. ferencrendi plébániatemplom és rendház délkelet felől, a rendház előtt előkertA rendház könyvtárában.

727. [Ferences templom.]
Jelezve a térkép szélénél: Renner del[ineavit] et sc[ulpsit] Budae.
Megjelent: Mappa calcographica conventuum provinciae S. Joannis a Capistrano; Anno 1823. Csepanovich, Greg.: Synoptico-memorialis catalogus observantiae minorum provinciae S. Joannis a Capistrano. a dimidio seculi (!) XIII. usque recentem aetatem. Budae, 1823. Typis regiae univ. térképmellékletének illusztrációjaként.
Ábrázolás: kéttornyos templom, bal oldalához csatlakozó egyemeletes rendházépület, mögöte szőlők.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Pataky 210. l. 3. sz.


VI. Budai (első) lövölde (728. sz.)

728. [Lövölde.]
Jelzetlen [ 1827]
Olajfestmény, fára, mérete nem volt megállapítható.
Ábrázolás: egyemeletes klasszicizáló épület oszlopos folyosókkal a mai Bakfark Bálint-utca 1/3. sz helyén. Céltábla-illusztráció, elveszett, csak fényképreprodukcióról ismert.
Egykor BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Kremmer 516. sz. (tévesen mint pesti lövölde jelölve)


VII. "Primás- ház" (A mai Frankel Leó út és Török utca sarkán - 729. sz.)

729. ["Primás-ház".]
Jelzetlen (A múzeumi leltár szerint Telepy György)
Olajfestmény, 94 x 121cm.
Ábrázolás: rokokóstílusú, földszintes, timpanonos épület a mai Frankel Leo-út és Török-utca sarkán. Lebontották az 1910-es években. Balra kilátás a Gellérthegyre, jobbra az országúti ferences templomra. Felvéve észak felől.
BTM Kiscelli Múzeum.


VIII. Régi Sz. János kórház (730. sz.)

730. "Budai polgári kórház."
Jelezve: "(Myskovszky rajza után)"
Fametszet, 10 x 14,3 cm.
Megjelent VÚ. 1965. 46. sz. 577.
Ábrázolás: a látkép kelet felől, a Hattyú-utcából a kőrház kápolnájával. Lebontották 1949-ben.


IX. Budai Király-malom. (731. sz.)

731. " Ofner Königsdampfmühle."
Jelezve: "(Myskovszky rajza után, )"
Fametszet, 5,5 x 7,7 cm.
Megjelent: Pester Lloyd Kalender, 1868. LI.
Ábrázolás: a mai II. Fő utca 69-71. sz. helyén állott kétemeletes malomépület, háttérben a budai polgári kórház, északkelet felől.
BTM Fővárosi Képtár.


X. Werther-féle gyártelep. (732. sz.)

732. "WERTHER FRIGYES GYÁRTELEPE BUDÁN."
Jelzetlen.
Fametszet. 6,5 x 9,5 cm.
Megjelent Délibáb1859. XXIII.
Ábrázolás: a mai Frankel Leó út 59-63. sz. helyén állott egyemeletes, klasszicizáló saroképület, hátterében Margitsziget.
BTM Fővárosi Képtár.


XI. Ganz vasöntöde (733. sz.)

733. "Ganz vasöntödéje Budán."
Jelzetlen.
Fametszet, 10,2 x 16,8 cm.
Megjelent: VÚ... 1862. 51. sz. 604.
Ábrázolás: földszintes, romantikus stilusú gyár-homlokzat a mai Ganz utcában, háttérben jobbra a Flórián kápolna tornya
Azonos ábrázolás azonos címmel megjelent Cassiusnál (40.) és "Die Ganz'sche Eisenguss- und Maschinenfabrik" címmel Gatterernél (38.).


Harmadik kerület (734-754. sz.)


I. Kiscell. (Kiscelli út 108). (734-736. sz.)

734. "Klein Zell."
Lásd Képcs. VII. 3. sz.
Ábrázolás: az egykori trinitárius templom és rendház északkeleti saroknézetben.

735. "Kis Máriatzell, a' Kórkatonaház, Ó Buda mellett. " Ugyanez németül is.
Lásd Képcs. III. D. 22. sz.
Kőmetszet, 7,8 x 8,7 cm.
Ábrázolás: északkeleti saroknézet.
Irodalom: Rózsa 1997. 83. sz.

736. "Kis-Czell vidéke Ó-Buda fölött."
Jelezve: "(Keleti Gusztáv eredeti rajza, )" RUSZ K[ároly]
Fametszet. 12,8 x 17,5 cm.
Megjelent: VÚ. 1868. 24. sz. 285.
Ábrázolás: a kiscelli kálvária kápolnája a III. Doberdó-úton dél felől.


II. Zsinagóga (Lajos utca 163. sz. - 737. sz.)

737. "Az Izraeliták temploma Ó-Budán."
Lásd Képcs. III. D. 18. sz.
Kőmetszet, 8. 1 x 8,7 cm.
Ábrázolás: a zsinagóga homloknézete,


III. Csillaghegyi (?) forrás (738. sz.)

738. "A fehéregyházi forrás."
Jelezve POLLAK sc[ulpsit.]
Fametszet, 15,7 x 24 cm.
Megjelent: Nagy M. I. 233.


IV. Hajógyár (739-754 sz.)

739. "Schiffswerfte d[er] Dampfboote."
Jelzetlen [Hummitzsch, Heinr. 1842]
Acélkarc, 5,2 x 7,6 cm. .
Megjelenésére vonatkozóan lásd 480. sz.
Ábrázolás: dokk gőzhajóval.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 206/a. sz.; Csillag 199. sz.; Nebehay-Wagner 271/ 3. kötet. / 16. sz.

740. "Donau Dampfschiffs Werfte in Alt-Ofen."
Jelezve T[heodor] G[latz] 1846.
Tollrajz, 22,8 x 25 cm.
Ábrázolás: dokk belseje, hajóépítés.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Buzinkay 310. kép.

741. [Hajógyár.]
Jelezve R[udolf] Alt 1848.
Vízfestmény, 22,8 x 25 cm.
Ábrázolás: dokkok, műhelyépületek és az Attila vontatógőzös délnyugat felől, előtérben partsáv.
BTM Kiscelli Múzeum.

742. "A HAJÓGYÁR Ó-BUDÁN. SCHIFS (!) WERFTE IN ALT-OFEN."
Lásd Képcs. XVII. 21. sz.
Kőnyomat, 18,7 x 18,5 cm.
Ábrázolás: azonos az előzővel, amelynek kőnyomatú változata.
Irodalom: lásd Képcs. XVII. 21. sz.; Fővárosunk 26. l. 19. sz.

743. "SCHIFFSWERFTE BEI ALT OFEN. O'BUDAI HAJÓGYÁR."
Jelezve Nach d[er] Nat[ur] gez[eichnet] v[on] J[acob] Alt. Lith[ographiert] v[on] Sandmann.
Kőnyomat, 25 x 37 cm.
Nyomda: Gedr. B. J. Rauh.
Megjelent Alt, J. - Bermann, J.: Malerische Donaureise von Wien bis Pest, 1851.
Kiadó: Verlags-Eigenthum v. Josef Bermann in Wien. Vervielfältigung ausschliesslich vorbehalten.
Ábrázolás: a gyártelep látképe délnyugat felől, előtérben óbudai partrészlet.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 235. sz.; FMK X. 33. sz.; Budapest régen. 109. sz.; . SchL. 724. sz.; Nagy 68.; Nebehay-Wagner 27/8. sz

744. "Ó-BUDAI HAJÓGYÁR. SCHIFFSWERFTE ZU ALT OFEN."
Jelezve: L[udwig] Rohbock, del[ineavi]t F[ranz] Hablitschek sculp[si]t.
Acélmetszet, 12,2 x 17,4 cm.
Nyomda, kiadó, megjelenés lásd 73. sz.
Ábrázolás: mint a 743. sz. szélesebb partsávval.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 302. sz.; Budapest régen. 110. sz.; Csillag 355. sz.; Nebehay-Wagner 570/11. sz.,571/15. sz.

745. [Hajógyár.]
Jelezve: Lith[ographiert] A[lois] Rohn, Pest 1857.
Kőmetszet, 7 x 18,1 cm.
Megjelent a hajógyár alkalmaztatási bizonyítvány űrlapjának fejléc-illusztrációjaként.
Ábrázolás: mühelyépületek, előttük a "Flora" és "Magyar" vontatógőzösök.
BTM Fővárosi Képtár.

746. "Ó-budai hajógyár."
Jelezve "g" monogrammal.
Fametszet. 10,8 x 13,3 cm.
Megjelent: VÚ. 1857. 3. sz. 25.
Ábrázolás: dokkok, jobbra a "Ludwig" gőzös, előtérben óbudai part.
Azonos ábrázolás "Az ó-budai hajógyár. " címmel megjelent Cassius és "Die Schiffswerfte. " címen Gettinger már többször idézett könyvében a 38. illetve 42. lapon.

747. "ANSICHT DES ALTOFNER SCHIFFSWERFTES."
Jelezve: Nach der Nat[ur] gez[eichnet] u[nd] lith[ographiert] v[on] Joh[ann] Indriko[vics.]
Kőnyomat, 36,5 x 57,8 cm.
Nyomda: Gedruckt b. A. F. Walzel, Pest 1858.
Ábrázolás: a hajógyártelep és a hajógyári sziget hídjának madátávlsti képr délnyugat felől.
BTM Fővárosi Képtár, MTKcs.
Irodalom: Nagy 78.; Gerszi 153. l. 1. sz.; Rózsa 1997. 138. sz.

748. "Ansicht der Schiffe Werftes Alt Ofen."
Jelezve: Linzbauer den 19. Juli 1858.
Vízfestmény, 31,5 x 95,5 cm, (átmérő, ovális kép).
Ábrázolás: a gyártelep és híd látképe délnyugat felől.
BTM Kiscelli Múzeum.

749. "Az ó-budai hajógyár."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 17 x 35 cm.
Megjelent Az Ország Tükre 1863 2. sz. 19.
Ábrázolás: a gyártelep délnyugati madártávlatból, előtérben az óbudai katonai ruharaktár téves rajza.

750. "Az ó-budai hajógyár."
Jelezve: "(Greguss János rajza)" POLLAK s[culpsit]
Fametszet, 11,8 x 15,7 cm
Megjelent: Nagy M. I. köt. 197.
Ábrázolás: a hajógyái sziget látképe délnyugat felől, háttérben a híddal.
BTM Fővárosi Képtár.

751. "Hajógyárhoz vezető híd Ó-Budán."
Jelzetlen [Lám Sándor, 1850 körül.]
Vízfestmény, 14,5 x 20,8 cm.
Ábrázolás: az óbudai part és a hajógyári sziget között 1858-ban épült fahíd délnyugat felől, jobbra műhelyépület.
BTM Kiscelli Múzeum.

752. [Hajógyárszigeti híd.]
Jelzetlen [1860 körül.]
Olajfestmény, 20 x 25 cm.
Ábrázolás: a híd, mögötte egyemeletes épület (dohányraktár) a hajógyári szigetről nézve.
BTM Kiscelli Múzeum.

753. "Az ó-budai hajógyárból: Főmérnöki iroda, rajztermek és butorszer-raktár.
Jelezve POLLAK sc[ulpsit]
Fametszet, 12,7 x 18 cm.
Megjelent VÚ. 1866. 38. sz. 457. és Nagy M. I. köt. 200.
Ábrázolás: a híd, mögötte egyemeletes épület, az óbudai partról, délnyugat felől
.
754. "AZ ÓBUDAI HAJÓGYÁR."
Jelzetlen.
Fametszet, 14 x 24,7 cm.
Megjelent: Magyarország és a Nagyvilág 1866. 13. sz. 229.
Ábrázolás: a gyártelep délnyugat felől.


Negyedik kerületből nincs ábrázolás


Ötödik kerület (755-974. sz.)


I. Váci utca (755- 757. sz.)

755"A' VÁCI UTCZA Pesten. DIE WAITZNERGASSE in Pesth."
Lásd Képcs. XI. 9. sz.
Kőnyomat, 12. 3 x 18,4 cm.
Ábrázolás: látkép a Szinház tér felől (mai számozás szerinti 4-14., illetve 3-5. sz. házakkal), balra a Kristóf tér, jobbra Kishíd (Türr István) utcza.

756. "A' Váczi utcza. Die Waitznergasse."
Lásd Képcs. XV. 7. sz.
Kőmetszet, 4,6 x 3,5 cm.
Ábrázolás: 755. sz. kicsinyített másolata.

757. [Váci utca.]
Jelezve A[lois] Rohn.
Kőnyomat, 25,3 x 35,4 cm.
Nyomda: Nyomt[atta] Lencsó Budan 1855.
Ábrázolás: részlet a Régiposta utcánál Alter A. divatboltjával (a mai 13. sz. helyén), balra háttérben régi városháza.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Rózsa 1997. 130. sz.


II. Nagyhíd (Deák Ferenc) utca (758-759. sz.)

758. "Gr[osse] BRÜCKGASSE IN PESTH."
Jelezve A[lois] Fuchsthaller sc[ulpsit] Pesth [1840 körül.]
Acélmetszet, 8 x 11,5 cm.
Kiadó: Verlag u[nd] Eigenthum v[on] A[lexander] Ehrenreich.
Ábrázolás: utcarészlet az "Angol királynő"-szállóval (balra), és Német szinházzal (jobbra), kelet felől felvéve, háttérben kilátás Budára a hajóhíddal.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 326. sz.; Csillag 161. sz.; Pataky 124. l. 4. sz.

759. [Nagyhíd utca.]
Jelzetlen [Barabás Miklós, 1832?]
Tusrajz és vizfestmény, fedőfehérrel, 21 x 28 cm.
Ábrázolás: az utca déli oldalának részlete a Váci utca és Dunasor között a Szinház tér felől, háttérben hajóhídfő, Sashegy.
BTM Kiscelli Múzeum.


III. Vigadó utca (760. sz.)

760. [Vigadó utca.]
Jelezve Barabás 1832.
Tusrajz, vízfestmény, 15 x 28 cm.
Ábrázolás: látkép a Szinház-tér felől, jobbra Magyar király-szálló sarka, háttérben kilátás a királyi palotára.
BTM Kiscelli Múzeum.


IV. Szervita (Martinelli) tér (761-762. sz.)

761. "A' Szerviták' piatza Pesten. Serviten Platz in Pesth."
Lásd Képcs. I. 3. sz.
Rézkarc, 11,8 x 14,8 cm.
Ábrázolás: a szerviták temploma barokk alakjában, hozzá csatlakozva jobbról az egyemeletes kolostorépület. Az előtérben baloldalt az egykori Teleki-palota, háttérben az Invaliduspalota. A tér közepén Mária-oszlop. Felvéve észak felől.

762. "DER SERVITENPLATZ IN PEST."
Jelezve Fuchsthaller sc[ulpsit] [1840 körül.]
Acélmetszet, 9,9 x 13,4 cm.
Kiadó: Verlag u[nd] Eigenthum v[on] A[lexander] Ehrenreich.
Ábrázolás: balra háromemeletes ház, földszintjén Ehrenreich műkereskedésével, jobbra kétemeletes sarokpalota, az egykori Teleki-ház. A tér közepén Mária-oszlop. Felvéve dél felől.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 179. sz.)


V. Ujvásár (Erzsébet) tér (763-765. sz.)

763. "AZ UJPIACZ Pesten. DER NEUE MARKTPLATZ in Pesth."
Lásd Képcs. XI. 18. sz.
Kőnyomat, 12,5 x 18. 8 cm.
Ábrázolás: a tér látképe kelet felől, jobbra Fürdő (József Attila) utca, balra az
"Obeliszk"

764. "Der neue Obelisk auf dem Markplatz in Pesth. "
Jelezve Höschl Jos[ef] Lith[ografálta ] Pesten.
Kőmetszet, 22 x 15,8 cm.
Megjelent: Der Pesther Stadt- und Landbote für . Ungarn, 1835.
Ábrázolás: kőobeliszk, tetején olajlámpással. Készítette Weber A. pesti bádogosmester, müködött 1834 március 29-től.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 153. l. 2. sz

765. "Az Ürményi-ház az uj-piatzon. Das Ürményische Haus am neuen Markt."
Lásd Képcs. III. F. 15. sz.
Kőmetszet, 7,8 x 8,7 cm.
Ábrázolás: kétemeletes copfstilusú palota a mai Deák Ferenc-tér 2. sz. ház helyén.
Irodalom: lásd Képcs. III. F. sz.; SchL 2644-a. 17. sz.

VI. József József nádor) tér. (766-770. sz)

766. "József' tere Pesten. DER JOSEPHSPLATZ in Pesth."
Lásd Képcs. XI. 6. sz.
Kőnyomat, 12,2 x 13 cm.
Ábrázolás: a tér keleti és nyugati oldala, háttér a Fürdő- és Nádor-utca. Megvilágítás bal felől.

767 [József tér.]
Jelzetlen [Alt Rudolf, 1848 körül.]
Vízfestmény, 16,6 x 23 cm.
Ábrázolás: úgyszólván azonos 766. -al. Lovas és gyalogos staffázsalakok, egyenletes megvilágítás.
SzM.
Irodalom: Budapest régen. 20. sz.; Heincz 133.

768. [József-tér. ]
Jelezve R[udolf] Alt.
Vízfestmény, 12,7 x 18,5 cm.
Ábrázolás: 766 kidolgozottabb változata.
SzM.
Irodalom: Budapest régen 19. sz.

769. "Jósef tere. Josefsplatz."
Lásd Képcs. XVII. (11). sz.
Kőnyomat, 12,6 x 18,5 cm.
Ábrázolás 767 kőnyomatú változata.
Irodalom: Képcs. XVII.; Budapest régen. 24/a. sz.

770. "JÓZSEF Austriai Főherczeg, s Magyarország félszázados Nádorának emlékoszlopa Pesten. Az 1869ik év April hó 25én nagy ünnepéllyel történt leleplezése emlékéül."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 40,5 x 27. 7 cm.
Nyomda: Nyomt. Légrádi Testvérek Pesten.
Kiadó: Kiadta Vereby Soma. Az utánnyomat fentartatik.
Ábrázolás: József nádor szobra délkeleti saroknézetben, háttere a mai József Attila- és Nádor- utca sarka.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: SchL. 741. sz.


VII. Széchenyi liget (771-773. sz. .).


771. "SZÉCHENYI LIGET PESTEN."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 15,4 x 23,7 cm.
Megjelenés, kiadó: Életképek, 1847. I. kiadja Frankenburg.
Ábrázolás: az Ujépület déli oldala mellett 1846-ban létesült sétatér.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Fővárosunk 25. l. 16. sz.

772. "Die Promenade in Pesth."
Jelezve Reim d[e]lineavit & sc[ulpsit] Am 14t[en] Juni 1851.
Rézkarc, 10,2 x 16 cm.
Megjelent eddig ismeretlen sorozat 529. lapjaként.
Ábrázolás: kioszk, zenekar, sétáló, üldögélő közönség.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Rózsa 1983. 75.

773. "A pesti Széchenyi-liget új kioszkja."
Jelzetlen.
Fametszet, 14,2 x 22,7 cm.
Megjelent Az Ország Tükre. 1864. 15. sz. 175.
Ábrázolás: romantikus stílusú, földszintes pavillon (építette: Vassél L. 1864.)


VIII. Szinház (Vörösmarty) tér - Német szinház (774-790. sz.)

774. "A' theátrom piatza Pesthen. Theater Platz in Pesth.
Lásd Képcs. I. 4. sz.
Rézkarc, 11,5 x 16 cm.
Ábrázolás: a tér látképe észak felől, jobbra a szinház, háttérben Váci-utca.

775. "Das Deutsche Theater in Pesth."
Jelezve Joh[ann] Ig[naz] Muehlig [1830 körül]
Vízfestmény, 26,2 x 32,5 cm.
Ábrázolás: homlokzat északkeleti saroknézetben, előtérben staffázsalakok.
BTM Kiscelli Múzeum.

776. "Szinház' tere Pesten."
Jelzetlen.
Kőmetszet, 10,5, x 15,6 cm.
Megjelent Fillértár 1834. 4. sz.
Ábrázolás: északkeleti saroknézet, jobbra a "Magyar király"-szálló sarka.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 108. sz.

777. [Német szinház.]
Lásd Képcs. II. 4. sz.
Acélmetszet, 2,2 x 2,5 cm.
Ábrázolás: keleti homloknézet.

778. [Német szinház.]
Jelzetlen.
Kőmetszet, 10,7 x 17,5 cm.
Megjelent Weber I. és Alberti J. kéményseprő mesterek legényeinek újévi üdvözlőlapján 1835, illetve 1836-ban.
Ábrázolás: homlokzat a Nagyhíd- és Vigadó-utcákkal
BTM Fővárosi Képtár.

779. "A' Játékszin piatza. Theater Platz."
Lásd Képcs. III. E. 9. sz.
Kőmetszet, 8 x 14,3 cm.
Ábrázolás: a szinház és környéke a tér északi oldaláról.

780. "Stadt-Theater."
Lásd Képcs. VIII. 12. sz.
Akvatinta, 7 x 10,2 cm.
Ábrázolás: homlokzat északkelet felől. Háttér Váci- utca.

781. "Das neue Theater Gebäude."
Jelezve Blaschke sculps[it]
Rézmetszet, 4,7 x 7,9 cm.
Megjelent Schams, F.: Vollständige Beschreibung. Pest in Ungarn. Pest, Hartleben, 1821. címlap mellett.
Ábrázolás: homlokzat frontális nézetben.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Pataky 89. l. 107. sz.

782. [Német szinház.]
Jelezve Lith[ographiert] bey J[osef] Szakmary in Ofen.
Kőmetszet, 8,4 x 15,8 cm.
Megjelent Berghoffer A. kéményseprő legényeinek újévi üdvözlő lapján, 1840.
Ábrázolás: északkeleti saroknézet a "Magyar király"-szálló sarkával.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 206. l. 26. sz.

783. "A' Szinháztere Pesten. DER THEATERPLATZ in Pesth."
Lásd Képcs. XI. 4. sz.
Kőnyomat, 12,3 x 18,3 cm.
Ábrázolás: homlokzat kelet felől a "Magyar király"-szálló részletével.

784. "Das K[öniglich] städt[ische] Theater in Pesth."
Jelezve I[ohann] V[inzenz] R[eim, 1845 körül.]
Rézkarc, 10,3 x 16,3 cm.
Megjelent eddig ismeretlen sorozat 145. lapjaként.
Ábrázolás: északkeleti saroknézet a "Magyar király"-szálló sarkával.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 292. sz.; Rózsa 1983. 74.

785. "Deutsches Theater in Pesth."
Jelezve J[osef] Sürch sc[ulpsit]
Acélmetszet, 8,5 x 8,3 cm.
Megjelent Der Spiegel, 1847.
Ábrázolás: homlokzat kelet felől, jobbra Vigadó-utca.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 259. sz.; Pataky 225. l. 10. sz.

786. "Das Deutsche Theater in Pesth."
Jelezve V. Röthig grav[iert, 1830-as évek. ]
Kőmetszet, 19,5 x 14,7 cm.
Kiadó. C. W. Medau in Prag.
Ábrázolás: az előző szám másolata más staffázsalakokkal.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 75.

787. "A német Szinház. Das deutsche Theater."
Lásd Képcs. XII. B. 5. sz.
Kőnyomat, 5,9 x 7,8 cm.
Ábrázolás: homlokzat észak felől, betekintéssel a Váci-utcába.

788. "A' német Szinház. Das deutsche Theater."
Lásd Képcs. XV. 6. sz.
Kőmetszet, 4,6 x 3,5 cm.
Ábrázolás: hasonló az előzőhöz.

789. "A' német játékszin belsejének tekintete. Jnere Ansicht des teutschen Theaters,"
Lásd Képcs. III. F. 8. sz.
Kőmetszet, 7,9 x 8,8 cm.
Ábrázolás: a szinház nézőtere, háttérben a szinpad.

790. "A'pesti városi szinház leégte után. 1847 Február 2dikán. . Das k[öniglich] städt[ische] Theater in Pest nach dem Brande."
Jelezve Rajz[olta] Dr. A.
Kőmetszet, 17,4 x 26 cm.
Nyomda: Nyomt[atta] Walzel. A. F.
Leírás: a szinház falai tetőzet nélkül, a nézőtéren még füstölgő gerendák, háttérben az előcsarnok. Felvéve nyugat felől, a Vigadótól. A cím alatt: "A megkárosodott zene-kar tagok javára. Zum Vortheile der beschädigten Orchester Mitglieder. " A címben szereplő február 2. -i dátum téves, a szinház ugyanis a február 2-áról 3-ára virradó éjjel égett le, a helyes dátum tehát február 3.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK V. 50. sz.; Nagy 78.


IX. Ferenciek tere és temploma. (791-792. sz.)

791. "PEST. SZ[ent] FERENCZIEK TERE. FRANZISKANER PLATZ. PLACE DES FRANCISCANS. FRANISCAN PLACE."
Jelezve Kuwasseg rajz[olta] Martens metz[ette] Párisban. [1840 körül]
Akvatinta, 15,5 x 23 cm.
Kiadó: Pesten, Grimm Vinczénél.
Ábrázolás: az Alcantarai Sz. Péter-ferences templom homlokzat-részlete és a templom déli oldalához csatlakozó régi egyetemi könyvtár, jobbra "Nereida"-kút.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 202. sz.; FMK X. 26/b. sz.; Gilh XXXVI. 24. sz.; Budapest régen. 55. sz.; Kremmer 287. sz.; Domanovszky 667. l. 124. sz.; Faragó 59. sz.; Rózsa 1997. 98. sz.; Celedin. 32. sz

792. "A Ferences barátok tére. Franciskanerplatz."
Lásd Képcs. XII. B. 14. sz.
Kőnyomat, 7. 3 x 7,8 cm.
Ábrázolás: mint 791 sz. .


X. Hal-tér. (793-795. sz.)

793. "HALTÉR S A VÁROSI EGYHÁZ PESTEN. FISCHPLATZ & TADTPFARRKIRCHE IN PESTH."
Jelezve L[udwig] Rohbock del[ineavi]t - J. Riegel sculp[si]t.
Acélmetszet, 14,4 x 11 cm.
Nyomda, kiadó, megjelenés lásd 73. sz.
Ábrázolás: a ma beépített Molnár utca 1., Irányi-utca 4., Március 15. tér által határolt terület piaccal, háttérben a belvárosi templom homlokzata.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 297. sz.; Budapest régen. 56. sz.; Csillag 358. sz.

794. "Haltér s a Városi Egyház Pesten."
Jelezve: J[oseph] M[aximilian] Kolb sculp[sit.]
Aranyfüst-karc üvegre, 14,1 x 10,3 cm.
Ábrázolás: mint 793. sz., más staffázsalakokkal.
BTM Kiscelli Múzeum.

795. "A haltéri új kút Pesten,"
Jelezve Huszka sc[ulpsit]
Fametszet, 18,2 x 13 cm.
Megjelent VÚ. 1862. 49. sz. 580.
Ábrázolás: Dunaiszky l. "Halászlány" kútja (a tér beépítésekor a Liget térre került), háttérben kétemeletes ház.


XI. Belvárosi főplébániatemplom (796-797. sz.)

796. "A pesti belvárosi plébánia-templom."
Jelezve "(Myskovszky rajza után)" POLLAK sc[ulpsit]
Fametszet, 17,8 x 12,7 cm.
Megjelent VÚ. 1865. 47. sz. 592.
Ábrázolás: a templom délkeleti saroknézetben, a szentélyhez épült csúcsíves (romantikus) Sz. Flórián fülkével.
Azonos ábrázolás "Die Stadtpfarrkirche" címmel megjelent Gettingerkönyvében (4.)

797. [Belvárosi templom]
Jelzetlen, [Alt, Rudolf, 1848. körül)
Vízfestmény, vázlat, 28,8 x 2,7 cm.
Ábrázolás: a templom középhajója és szentélye a nyugati (fő-) bejárat felől.
SzM.
Irodalom: Budapest régen 32. sz.; Heincz 133.


XII. Makedon-oláh (görög) templom. (798-799. sz)

798. "A' Görög-Oláh Templom, a Duna partján. Griechisch wallachische Kirche an der Donauzeile."
Lásd Képcs. III. C. 1. sz.
Kőmetszet, 8,1 x 9,8 cm.
Ábrázolás: a templom homlokzata átépítés előtti állapotában (építette Jung J. 1781-1801.)

799. "A' GÖRÖG TEMPLOM Pesten. DIE GRIECHISCHE KIRCHE in Pesth."
Lásd Képcs. XI. 22. sz.
Kőnyomat, 12,3 x 18,5 cm.
Ábrázolás: a templom belseje a bejárat felől, háttérben ikonosztázis, balra szószék.
Irodalom: lásd Képcs. XI.; Budapest régen. 44. sz.


XIII. Lipótvárosi templom (800-801. sz.)

800. "A'Leopold temploma a' Leopoldvárosban. Die Leopoldskirche in der Leopoldstadt."
Lásd Képcs. III. F. 3. sz.
Kőmetszet, 7. 9 x 8,7 cm.
Ábrázolás: a Zitterbart J. tervei szerint 1827-ben épült templom a mai Sz. István téren, a későbbi Bazilika helyén (állt 1849-ig)

801. "Lipot városi templom. Leopoldstädter Kirche."
Lásd Képcs. IV. 6. sz.
Acélkarc, 6 x 7,9 cm.
Ábrázolás: a templom romja az 1849. évi bombázás után.


XIV. Evangélikus templom (802-803. sz.)

802. "Az Evangélikusok temploma. Die Evangelische Kirche."
Lásd Képcs. III. E. 3. sz.
Kőmetszet, 7,7 x 8,7 cm.
Ábrázolás: a pesti evangélikus egyházközség temploma a Szén-piacon (ma Deák Ferenc-tér), homlokzati toronnyal, északkeleti saroknézetben (épült 1799-1808.).
Irodalom: lásd Képcs. III. E.; Domanovszky 672. l. 292.; Rózsa 1997. 89. sz.

803. "Pesti evang[élikus] templom (a Deák-téren)."
Jelzetlen.
Fametszet, 10,3 x 14,8 cm.
Ábrázolás: a templom északkeleti saroknézete, homlokzati toronnyal.
Azonos ábrázolás "Die evangelische Kirche" címen megjelent Gettinger. könyvében (6.).


XV. Magyar király-szálló (Dorottya utca 2. sz. helyén, lebontották 1937-ben - 804-813. sz.)

804. [Magyar király-szálló.]
Jelezve S[amuel] Lehnhardt fec[it - 1814 körül]
Rézmetszet, 9 x16,5 cm.
Megjelent "Anzeiger des Gast- und Einkehrhauses zum Koenig von Ungarn in Pest. " -hirdetés fejléc-illusztrációjaként.
Ábrázolás: háromemeletes saroképület.
BTM Fővárosi Képtár.

805. "A' Magyar Király nevezetű Új Vendégfogadónak tekintete. " Ugyanez németül, franciául és olaszul is.)
Jelezve Prixner del[ineavit] et sc[ulpsit - 1816 körül]
Rézmetszet
Ábrázolás: saroknézet, balra német szinház, jobbra Rupp-ház részlete. Számjelmagyarázat 1-7. -ig németül.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 74. sz. (képpel); Pataky 236. l. 43. sz.

806. "Hotel zum König von Ungern."
Jelzetlen [1830-as évek.]
Kőmetszet, 20,5 x 29,4 cm.
Nyomda: Lith bey Joh. Schmid in Pesth.
Megjelent a szálloda hirdetésén illusztrációként.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 199. l. 41. sz.

807. "Nagy vendégfogadó a' Magyar Királyhoz. Hotel zum König von Ungarn."
Lásd Képcs. III. E. 5. sz
Kőmetszet, 7,8 x 8,7 cm.
Ábrázolás: keleti homlokzat a német szinház és Vigadó északi oldalával.

808. "Hotel z[um] König v[on] Ungarn."
Jelzetlen [1840 körül.]
Akvatinta, 8,7 x 11,7 cm.
Megjelent a szálloda hirdetésének illusztrációjaként.
BTM Fővárosi Képtár.

809. [Magyar király-szálló.]
Jelzetlen [R. Alt 1847. körül.]
Vízfestmény, vázlat, 17,5 x 23,5 cm.
Ábrázolás: délkeleti saroknézet belátással a Dorottya utcába.
SzM.
Irodalom: Hevesi 96. l.; Heinz. 134.

810. [Magyar király- szálló.]
Jelzetlen [R. Alt 1848. körül.]
Vízfestmény, 12,8 x 18,8 cm.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Budapest régen. 53. sz.; MM 1937. XIII. 11. sz. 4.

811. "VENDÉGLŐ A MAGYAR KIRÁLYHOZ. HOTEL ZUM KÖNIG VON UNGARN."
Lásd Képcs. XVII. 12. sz.
Kőnyomat, 12,6 x 18,5 cm.
Ábrázolás: előzők kőnyomatú változata.
Irodalom: Lásd Képcs. XVII.; Budapest régen 43/b. sz.; Faragó 54. kép.

812. [Magyar király-szálló.]
Jelzetlen [1862 körül.]
Kőnyomat, 30,8 x 48,2 cm.
Megjelent: Steingassner J. szállodatulajdonos hirdetésének illusztrációjaként, magyar, német és francia szöveggel.
Ábrázolás: a szálló képe a Szinház tér felől, balra az egykori német szinház sarka. Számos staffázsalak, kocsik, lovasok.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Budapest régen. 56. sz.

813. "HOTEL 'ZUM KÖNIG VON UNGARN' - to the KING of HUNGARY. Au ROI d'HONGRIE."
Jelzetlen.
Kőmetszet, 4,5 x 7,2 cm.
Nyomda: Nyomt. Pollák Testvérek Pesten 1864.
Megjelent a szállodai számla fejléc-illusztrációjaként.
Ábrázolás: saroknézet a Szinház tér felől, alatta THEATERPLATZ IN PEST.
BTM Fővárosi Képtár.


XVI. Nádor-szálló (814. sz.)

814. "VENDÉGFOGADÓ A NÁDORHOZ."
Jelezve Pest. Per[lasca] sc[ulpsit- 1830 körül]
Rézkarc, akvatinta, 18,7 x 23,6 cm.
Ábrázolás: barokkstilusú, kétemeletes épület középrizalittal a mai Váci utcának kb a Régiposta és Kígyó utca közötti szakaszán. A kép feletti feliratok: "Vendég fogadó a Nádorhoz","Hotel zum Palatin, " lent: '"Hotel au Palatin","Hotel to the Palatin" Pest, Waitznergasse No. 410. Carl Emerling.
BTM Fővárosi Képtár, a karc lemezével.


XVII. Vadászkürt-szálló (815-817. sz.)

815. "Mayer's Gasthof. Mayer Vendég Fogadója. HOTEL MAYER ALBERGO. MAYER Pesth Kleinbruckgasse zum Jägerhorn."
Jelezve Swindt (!) - Perlasca metz[ette] Pesth sc[ulpsit - 1835 körül.] Néhány példányon: Swindt r[ajzolta] Perlaszka metz[ette] Pest sc[ulpsit - 1835 körül.]
Akvatinta, 11,7 x 14,5 cm.
Ábrázolás: háromemeletes, klasszicizáló épület "MAYERS HOTEL" feliratú
cégérrel, mellette a Kardetter- ház, hátterében Duna, Sashegy.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 299. sz.; Csillag 109. sz.; Fővárosunk 14. l. 17. sz.; Pataky 197. l. 13. sz. "Perlaszka metz. Pest. 1834"jelzéssel.

816. "A' vadászkürt vendégfogadó a' kis-hídutszában. Hotel zum Jägerhorn in de kleinen Bruckgasse."
Lásd Képcs. III. C. 19. sz.
Kőmetszet, 7,8 x 8,8 cm.
Ábrázolás: a szálló északkeleti saroknézetben.

817. [Vadászkürt-szálló.]
Jelzetlen.
Kőmetszet, 29 x 41,5 cm.
Nyomda: Lith. A. F. Walzel Pesth 1852.
Ábrázolás: északkeleti saroknézet, balra Aranykéz utca, jobbra a háttérben kilátás a Tabánra.
MTKcs.
Irodalom: Budapest régen 48. sz.


XVIII. Tigris-szálló (Nádor utca 5. sz. - 818- 821. sz)

818. [Tigris-szálló.]
Jelzetlen [ R. Alt 1848. körül.]
Vízfestmény, vázlat, 15,9 x 22,3 cm.
Ábrázolás: háromemeletes, klasszicizáló saroképület.
SzM.
Irodalom: Budapest régen. 51. sz.

819. "VENDÉGLŐ A TIGRISHEZ. HOTEL TIGER."
Lásd Képcs. XVII. 10. sz.
Kőnyomat, 12,6 x 18,5 cm.
Ábrázolás: a 818. sz. kőnyomatú átdolgozása.

820. "TIGRIS VENDÉGLŐJE PESTEN. HOTEL ZUM TIGER IN PEST Palatingasse No. 4. HOTEL TIGRE A PEST Rue dite Palatingasse No. 4. Louis Polatsek Pächter
Jelzetlen.
Kőnyomat, 29,3 x 42,6 cm.
Nyomda: Lith. Engel & Mandello Pest, 1853.
Ábrázolás: délnyugati saroknézet, jobbra a Mérleg, előtérben Nádor utca.
MTKcs.
Irodalom: Budapest régen. 42. sz.; Gerszi 137. l. 16. sz.

821. "HOTEL 'ZUM TIGER'"
Jelzetlen.
Kőmetszet, 3,7 x 5,3 cm.
Nyomda: Lith. Gebrüder Pollak Pest 1855.
Megjelent a szálloda számlájának fejléc-illusztrációjaként.
Ábrázolás: Nádor és Mérleg utcai saroknézet.
BTM Fővárosi Képtár.


XIX. Frohner-szálló (822-823. sz.)

822. "FROHNER SZÁLLODA PESTEN."
Jelzetlen.
Fametszet, 6,8 x 12 cm.
Ábrázolás: háromemeletes, romantikus saroképület erkélyekkel, ma Nádor utca 22. sz. (építettte Zofahl L. 1846.)

823. [Frohner-szálló.]
Jelzetlen [1870 körül.]
Fametszet, 5,8 x 4 cm.
Megjelent ismeretlen helyen, lapkivágás.
Ábrázolás: hasonló az előzőhöz, északkeleti saroknézetben.
BTM Fővárosi Képtár.


XX. Diana-fürdő (824-826. sz)

824. "Pfeffer dunafürdőházának külső tekintete. Aussere Ansicht des Pfeffer'schen Donaubades."
Lásd Képcs. III. E. 15. sz.
Kőmetszet, 7,7 x 8,7 cmű
Ábrázolás: klasszicizáló, kétemeletes saroképület, erkéllyel és attikával. (építette Hild József, 1822-1823, mai Roosevelt tér 3 sz helyén).

825. "Pfeffertől állított dunafördő. Das Pfeffer'sche Donaubad."
Lásd Képcs. III. E. 4. sz.
Kőmetszet, 7,8 x8,7 cm.
Ábrázolás: a fürdő udvara.

826. [Diana-fürdő.]
Jelzetlen [ R. Alt 1848. körül.]
Vízfestmény, vázlat, 18,3 x 22,7 cm.
Ábrázolás: a fürdó előcsarnoka.
SzM.
Irodalom: Budapest régen. 99. sz.; Heincz. 133.


XXI. "István főherczeg" szálló (Akadémia utca 2. sz., átépítve). (827- 835. sz.)

827. "Az Ilbay-ház a duna partján. " Ugyanez németül is.
Lásd Képcs. III. F. 5. sz.
Kőmetszet, 7,8 x 8,7 cm.
Ábrázolás: kétemeletes klasszicista épület.

828. ["István főherczeg"-szálló.]
Jelezve R[udolf] Alt 844.
Vízfestmény, 10,5 x 24 cm.
Ábrázolás: klasszicista saroképület, az úttesten egylovas kocsi, háttérben Buda.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Gilh. LIII. 3. sz.

829. "VENDÉGLŐ ISTVÁN FŐHERCZEGHEZ. " Cím németül is.
Lásd Képcs. XVII. 1. sz.
Kőnyomat, 12, x 18,5 cm.
Ábrázolás: 828. sz. másolata

830. "EMERLING Fogadója István Főherczeghez PESTEN. " Cím németül., franciául, angolul is. - A szálloda hirdetése.
Jelzetlen [1840-es évek]
Kőnyomat, 31 x 40,5 cm.
Nyomda: Köre (!) nyom. Walzel Pesten.
Ábrázolás: Négyes képcsoport: 1. a aszálló képe. 2. "A fogadó alakábóli kilátás. 3. "Étterem. " 4. "Reggeli-csornak (!). " A feliratok németül is.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 213. l. 26. sz.

831. "EMERLING FOGADÓJA'ISTVÁN FŐHERCZEGHEZ' PESTEN. " - Cím németül is.
Jelzés, technika, méret lásd 830. sz.
Nyomda: Druck v. B. Fried, Pest Göttergasse, No. 11
Ábrázolás: azonos 830. sz. -al, de a 4. sz. helyesen: "Reggeli csarnok. "

832. "EMERLING Fogadója ISTVÁN Főherczeghez PESTEN. "- Cím németül, angolul, franciául is. - Levélpapirfejléc.
Jelzetlen [1850-es évek]
Kőmetszet, 4,7 x 6,6 cm.
Ábrázolás: délnyugati saroknézet.
BTM Fővárosi Képtár.

833. "ISTVÁN FŐHERCZEGHEZ" ALL' ARCIDUCO (!) STEFANO A'L' ARCHIDUC " ETIENNE HOTEL EMERLING IN PESTH ZUM ERZHERZOG STEPHAN vis a vis der Kettenbrücke u. d. obern Dampfschiffe im eigenen Hause no. 292.
Jelzetlen.
Kőmetszet, 2,5 x 6,7 cm.
Megjelent a szálloda számlafejléceként.
Ábrázolás: a szálloda és a Wieser-Ullmann-ikerház nyugat felől.

834. "ISTVÁN FŐHERCZEGHEZ. ALL'ARCIDUCO (!) STEFANO A'L'ARCHIDUC ETIENNE HOTEL ERZHERZOG STEPHAN in PEST".
Jelzetlen [1885]
Nyomda: Pest. Druck von Engel und Mandello.
A szálloda reklámnyomtatványa fejléceként.
Ábrázolás: mint 833. sz.
BTM Fővárosi Képtár.

835. "ISTVÁN FŐHERCZEGHEZ, ALL' ARCIDUCO (!) STEFANO A' L'ARCHIDUC ETIENNE HOTEL EMERLING IN PEST ZUM ERZHERZOG STEFAN, vis a vis der Kettenbrücke u. d. obern. Dampfschiffe in eigenen Hause N. 29."
Jelzetlen [1860-as évek.]
Kőmetszet, 4 x 7 cm. .
Nyomda: 2697 LITH. V. KUNOSY PEST.
Megjelent a szálloda számlafejléceként.
Ábrázolás: a 833. sz. másolata, a Lánchíd oroszlánjaival.
BTM Fővárosi Képtár.


XXII. Nákó-palota (Roosevelt tér 5-6. sz. helyén, lebontották-836-837. sz.)

836. [Nákó-palota.]
Lásd Képcs. II. 2. sz.
Acélmetszet, 2,2 x 2,5 cm.
Ábrázolás: homlokzat északnyugat felől.

837. "Nákó-ház a kirakodó révpart mellett. Das v[on] Nakoische Haus am Ausladungsplatz."
Lásd Képcs. III. C. 10. sz.
Kőmetszet, 7,9 x 8,8 cm.
Ábrázolás: honlokzat északnyugat felől.


XXIII. Ullmann-palota illetve Európa-szálló (Roosevelt tér 7. sz. helyén, lebontották. 9)
(838-839. sz.)

838. "Ullmann új háza a' dunaparti kirakó révnél. Das von Ullmannische Haus am Donau Ausladungsplatz."
Lás. Képcs. III. C. 5. sz.
Kőmetszet, 8,2 x 10,4 cm.
Ábrázolás: a palota saroknézete, délnyugat felől.

839. "Szálloda Europához Pesten a Lánchíd átellenében."
Jelzetlen [1860-as évek.]
Fametszet, 4,2 x 5,1 cm.
Megjelent szállodaszámla fejléceként.
Ábrázolás: a szálló homlokzata.
BTM Fővárosi Képtár.


XXIV. Második német szinház (1847-49.) (840. sz)

840. "A német szinház az új piacon. Das deutsche Theater am neuen Marktplatz."
Lásd Képcs. XIV. 1. sz.
Acélkarc, 6,6 x 18,5 cm.
Ábrázolás: az 1849. évi bombázás alkalmával leégett épület maradványai az Újvásártéren, háttérben a tér déli oldala.


XXV. A harmadik német szinház (841. sz.)

841. [Német szinház.]
Jelzetlen [1855 körül.]
Kőmetszet, 10 x 14 cm.
Ábrázolás: az Újvásártéren állott szinház délkeleti saroknézetben.
BTM Fővárosi Képtár.


XXVI. Uszodák (842-846. sz.)

842. "A' polgári úszóiskola. Die Civill Schwimmschule."
Lásd Képcs. III. C. 4. sz.
Kőmetszet, 8,2 x 10,2 cm.
Ábrázolás: dunauszoda a mai Széchenyi-rakpart mellett.

843. "Schwimmschule."
Lásd Képcs. VIII. 7. sz.
Akvatinta, 7 x 10,2 cm.
Ábrázolás: mint 842. számnál.

844. "A' PESTI NEMZETI USZODA. Die Pesther National-Schwimmschule. LA SCUOLA NAZIONALE DI NATAZIONE A PEST. L'ÉCOLE NATIONALE DE NATATION A PEST."
Természet után rajzolta kőre rajolta Wolf
Kőnyomat, 36,5 x 56,5 cm.
Nyomda: Nyomatott Rauh János, Bécsben.
Ábrázolás: uszodabelső, fürdő és úszó nőkkel, úszólecke, nézők. Indás keretdíszítés úszó, ugró férfialakokkal.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Budapest régen. 96. sz.
Tükörképes, avant la lettre példány, keretdíszítés nélkül.
MTKcs.
Tükörképes. Avant la lettre példány, keretdíszítéssel.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Faragó 66. sz.

845. [Uszoda.]
Jelzetlen.
Kőnyomat 27,3 x 28,9 cm.
Nyomda: Lit. Anieletto & Pollitzer Pest. 1866.
Ábrázolás: dunauszoda az Aldunasor mentén. Háttérben Gellérthegy

846. [Dunafürdő.]
Jelzetlen [1830-as évek]
Kőmetszet, 4,5 x 14,5 cm.
Megjelent "Duna fürdő" című hirdetés fejléc-illusztrációjaként.
Ábrázolás: tutajra épült faépület híddal.
BTM Fővárosi Képtár.


XXVII. Brudern-palota (Felszabadulás tér 5. sz. helyén, lebontották). (847-848. sz)

847. "Die B[aron] v[on] Bruder'sche Halle."
Jelezve Blaschke sculps[it.]
Rézmetszet, 4,8, x 8 cm.
Megjelent Schams, F.: Vollständige Beschreibung. Pest in Ungern, Pest 1822.
Ábrázolás: klasszicista palota kapuja.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Sz-Sz. . 212.; Pataky 89. l. 107. sz.

848. "Báró Budern palotájának tekintete. "Ugyanez németül is.
Lásd Képcs. III. E 14. sz.
Kőmetszet, 7,7 x 8,7 cm.
Ábrázolás: 847. sz. nyomán, más staffázsalakokkal. .


XXVIII. Kereskedelmi csarnok-Lloyd-palota (Roosevelt tér, lebontották). (849-865. sz.)

849. [Kereskedelmi csarnok.]
Lásd Képcs. II. 3. sz.
Acélmetszet, 2,2 x 2,5 cm.
Ábrázolás: északnyugati saroknézet.

850. [Kereskedelmi csarnok.]
Jelzetlen.
Rézkarc, 8,5 x 11,6 cm.
Megjelent Abertini J. illetve Nessi P. kéményseprőmesterek legényei újévi "Köszöntés"-ének, illetve újévi üdvözlő lapjának fejléc-illusztrációjaként 1837, illetve 1838.
Ábrázolás: homlokzat észak felől, balra téves rajzolatú piaci palotahomlokzatok.
BTM Fővárosi Képtár.

851. "A' kereskedőkar épülete a' kirakodó rakpiacon. "A cím németül is.
Lásd Képcs. III. C. 14. sz
Kőmetszet, 7,9 x 10 4 cm.
Ábrázolás: a homlokzat, félig beüvegezett erkéllyel.

852. "Das Handlungsgebäude in Pesth. "
Jelezve L. Blass 45.
Kőnyomat, 10,5 x 17,7 cm.
Nyomda: Lithog. V. E. Pönicke & Sohn in Leipzig.
Ábrázolás: északkeleti saroknézet, háttérben királyi palota, előtérben piac.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 75.

853. "DAS CASINO IN Pest."
Jelezve A[ois] Fuchsthaler sc[ulpsit] Pest - 1848 körül]
Acélmetszet, 9,6 x 13,2 cm.
Kiadó: Verlag u. Eigenthum v. A. Ehrenreich.
Ábrázolás: északnyugati saroknézet, s földszint keleti oldalán vendéglő, félig üvegezett veranda, balra a háttérben a Fürdő és Dorottya utca sarka.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 328. sz.; Pataky 124. l. 7. sz.

854. . "Das Casino in Pesth."
Jelezve: J[ohann] V[inzenz] R[eim -1840-es évek. ]
Rézkarc, 10,1 x 15,8 cm.
Megjelent eddig meghatározatlan sorozat 146. sz. illusztrációjaként.
Ábrázolás: északnyugai saroknézet, egyébként hasonló előbbihez.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 284. sz.; Rózsa 1983. 74.

855. "A' kereskedői kar épülete. Handelstand Gebäude."
Lásd Képcs. XII. B. 9. sz.
Kőnyomat 5,9 x 7,6 cm.
Ábrázolás: északnyugati saroknézet

856. [Kereskedelmi csarnok.]
Jelzetlen [R. Alt 1848. körül.]
Szinezett ceruzarajz, 16,8 x 26 cm.
Ábrázolás: a kereskedelmi csarnok északi homloknézetben, háttérben Dorottya- és Fürdő-utca, előtérben hordók a Rakpiacon.
SzM.
Irodalom: Budapest régen. 33. sz.; Heincz. 132.

857. "A KERESKEDELMI KAR ÉPÜLETE, PESTEN. CASSINO IN PESTH."
Lásd Képcs. XVII. 5. sz.
Kőnyomat, 12,6 x 18,5 cm.
Ábrázolás: azonos előzővel, amelynek kőnyomatú másolata.
Avant la lettre példány BTM Fővárosi Képtár., "Lloyd épület" kézírású címmel.
Irodalom: Képcs. XVII.; Budapest régen. 22/a. sz.; Fővárosunk 17. l. 12. sz.

858. "Casino Gebäude."
Lásd Képcs. XVI. 6. sz
Gouache, 5,4 x 8,7 cm.

859. "Casino-Gebäude."
Lásd Képcs. XVI. a. 6.
Vízfestmény, 5,6 x 8,6 cm
Ábrázolás: mint 858, amelynek vízfestésű másolata.

860. "CASINO - GEBÄUDE."
Lásd Képcs. XVI. b. 6.
Acélmetszet, 4,8 x 8,4 cm
Ábrázolás: mint 858. sz., amelynek acélmetszetű másolata.

861. "Pesti gabona-csarnok."
Jelezve JN monogramista.
Fametszet, 13 x 23 cm.
Megjelent VÚ. 1856. 7. sz. 215.
Homlokzat észak felől, üvegezett verandával, balra vendéglő, a Diana fürdő sarka.
Azonos ábrázolás: "Kereskedelmi testület épülete" címmel megjelent Cassius és "Handelstandgebäude" címen Gettinger sokszor idézett könyvében. (15, illetve 11. l.)

862. "Pesti Kasinó."
Jelezve a keret alsó bal sarkánál V[inzenz] Katzler, 1860., a margón: kőre rajzolta Katzler Vincze.
Kőnyomat, 7,6 x 6 cm.
Nyomda: Nyomt. M. Bäcker, Betsben (!)
Megjelent "Gróf Széchényi István"-című emléklap keretképeként.
Kiadó: Kiadták Koptsányi István, és Bäcker M. Utánnyomás tiltatik.
Ábrázolás: homloknézet gyalogos, lovas, és kocsin ülő staffázsalakokkal.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: lásd 608. sz

863. "Pesti kasino."
Jelzés, technika: Photo-Lith[ographia] Giessendorf Károly.
3,7 x 3,7 cm.
Nyomda: Nyomt. Reiffenstein és Rösch Bécsben.
Megjelent Gróf Széchenyi István"-című. emléklap keretképeként.
Kiadó: Kiadták Giessendorf és Bäcker M.
Ábrázolás: 862. sz. kicsinyített másolata.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: lásd 609. sz

864. [Lloyd-palota.]
Jelezve Rusz
Fametszet, 11,3 x 15,5 cm.
Nyomda: Buchdruckerei von Emil Müller Dorotheagasse No. 12.
Megjelent Pesther Lloyd Kalender. 1860. címlap-illusztrációként.
Ábrázolás: 862. sz. nyomán.
Azonos ábrázolás: Diana-fürdő nélkül, a homlokzaton Müller E. nyomdája, előtérben cölöpsor.
BTM Fővárosi Képtár.

865. [Lloyd-palota.]
Jelzetlen [1865.]
Fametszet, 11,2 x14, cm.
Nyomda: Buchdruckerei von Khór u. Wein. Dorotheagasse No 14.
Megjelent Pesther Lloyd -Kalender. 1866. címlap-illusztráció.
Ábrázolás: a 864. sz. nyomán más staffázzsal, a rézsúton párhuzamos cölöpsor között fasor.
BTM Fővárosi Képtár.
Azonos ábrázolás "A pesti keresk. test. épülete. A Pester Lloyd társulat szállása"címmel
megjelent VÚ. 1865. 2. sz. 321.


XXIX. A pesti első Vigadó (Vigadó téren) (866-881. sz)

866. "Theater in Pesth."
Jelzetlen [Schwindt K. ? 1834 ?]
Ecsetrajz, tussal, 7,4 x 116 cm.
Ábrázolás: Vigadó, Nagyhíd [Deák F. ] utca és "Angol királynő"-szálló a pesti hajóhídfő déli oldala mellett.
BTM Kiscelli Múzeum.

867. "HÍDFŐ' TÉRE."
Jelezve Rajz[olta] Schwindt. - Frommel direx[it.]
Acélmetszet. 7,3 x 11,5 cm.
Megjelent Aurora hazai almanach. Alapitó Kisfaludy Károly. 1834. 248/49.
Kiadó: Pesten, ifjabb Kilian György költségén.
Ábrázolás: 866. sz. másolata.
BTM Fővárosi Képtár.
Azonos ábrázolás: "HÍDFŐ' TÉRE. Brück-Gasse."
Jelzet, technika, méretre vonatkozólag lásd fent.
Nyomda: Creuzbauer' művészi intézetéből Carlsruheban.
Megjelent Gemälde von Pesth und Ofen. Ein Wegweiser. Pesth 1837. Verlag von Kilian u. Comp. Címlap mellett.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 308. sz.; Csillag 187. sz.

868. [Vigadó.]
Lásd Képcs. II. 5. sz.
Acélmetszet, 2,2x 2,5 cm.
Ábrázolás: homlokzat délnyugat felől.

869. "A' nézőjáték szin tekintete. Ansicht des Theaters."
Lásd Képcs. III. C. 16. sz.
Kőmetszet, 7,9 x 10,4 cm.
Ábrázolás: Vigadó, előtérben pesti hajóhídfő háttérben Nagyhíd utca.

870. "Das Theater- und Redoute-Gebäude."
Jelezve Stahlstich v[on] Rauschenfels von Steinberg.
Acélmetszet, 9 x 14,2 cm.
Megjelenés- és kiadóra lásd Képcs. IX. 8.
Gyüjtemény és irodalomra lásd Képcs. IX.

871. "K[öniglich] st[ädtisches] Redoutengebäude."
Jelzetlen [1840 körül.]
Akvatinta, 8,7 x 11,7 cm.
Megjelent a "Magyar Király"-szálló hirdetésének illusztrációjaként.
BTM Fővárosi Képtár.

872. "Redoute-épület. Redutengebäude."
Jelezve Winkles sculp[sit.]
Acélmetszet, 7,1 x 11,3 cm.
Megjelent Feldmann: Pesth und Ofen. Wegweiser. Leipzig und Pest, 1844. 28/29.; Buda-Pest, a' magyarok fővárosa. Vezéd. Pest, 1844. 32/33.
Ábrázolás: délnyugati saroknézet. Jobbra a Nagyhíd utca, balra hajóhídfő sarka.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 216. sz.
Azonos ábrázolás megjelent"Redouteépület 1849 előtt. Redoutengebäude vor 1849. cimen megjelent. Feldmann's Wegweiser durch Pest und Ofen. Zweite, ganz umgearbeitete Auflage von Dr. J. Chr. Seitz. Pest 1855. Verl. v. G. Heckenast., Dritte Auflage. Pest 1859. Verl. v. G. Heckenast.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 287. sz.; FMK X. 55/d, ; Csillag 340. sz.

873. [Vigadó.]
Jelzetlen [R. Alt]
Vizfestmény, vázlat, 16 x 22,7 cm.
Ábrázolás: homlokzat északnyugat felől, jobbra "Angol királynő"-szálló sarka.
SzM.
Irodalom: Budapest régen. 16. sz.; Heincz 145.

874. [Vigadó.]
Jelezve R[udolf] Alt 845.
Vízfestmény, 12,4 x 18,4 cm.
Ábrázolás: mint 873, részletesebben kidolgozva.
SzM.
Irodalom: Budapest régen 17. sz.; Rózsa 1997. 103. sz

875. [Vigadó.]
Jelzetlen [Alt, R. 1845. körül - Sandmann, Fr. Jos. .]
Kőnyomat 12,7 x 18,5 cm.
Ábrázolás: előbbiek litografált másolata.
BTM Fővárosi Képtár, avant la lettre példány.
Irodalom: Nagy 75.

876. "A'PESTI REDOUTÉPÜLET. DAS REDOUTENGEBÄUDE in Pesth."
Lásd Képcs. XI. 3. sz.
Kőnyomat, 12,3 18,4 cm.
Ábrázolás: Vigadó, "Angol királynő"-szálló, Kardetter-ház északnyugat felől.

877. "A' Redout épület. Das Redoutengebäude."
Lásd Képcs. XV. 10. sz.
Kőmetszet, 3,5 x 4,6 cm
Ábrázolás: az előző szám kicsiyített átdolgozása.

878. "REDOUTE."
Lásd Képcs. XIII. 16. sz.
Acélmetszet, 4,8 x 8 cm.
Ábrázolás: Vigadó "Angol királynő-szálló, hajóhíd a Várkert felől.

879. [Vigadó, "Angol királynő"-szálló]
Jelzetlen [1849]
Ceruzarajz, két kép egy lapon: 27,6 x 26,2 cm
Ábrázolás: fent ép állapotban északnyugat felől, lent ugyaninnen az 1849. V. 12/13-i bombázás következtében romosan.
MTKcs.

880. "Képviselő terem. Representanten Saal."
Lásd Képcs. XIV. 4. sz.
Acélkarc, 6 x 8,1 cm.
Ábrázolás: Vigadó romos nagyterme.


Irodalomban említve

881. "A Vigadó homlokzata."
Jelezve Sürch sc[ulpsi]t - Kohlmann sculp[sit]
Rézmetszet, 21,2 x 13,2 cm.
Megjelenés, kiadó: Der Spiegel für Eleganz, Kunst u. Mode hrsg. v. F. Wiesen, 1835. Címlap-illusztráció.
Irodalom: Csillag 129. sz.; Pataky 225. l. 5. sz.


XXX. A pesti második Vigadó (882- 888. sz.)

882. "Die städtische Redoute in Pest."
Jelezve nach d[er] N[atur] gez[eichnet] v[on] H[ermann] Lüders [1856. körül]
Ceruzarajz, 22,5 x 32,2 cm.
Ábrázolás: tervezett épület a Duna felől, északnyugati felvételben.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Lanfr 283. sz.

883. " A REDOUTTEÉPÜLET PESTEN. DAS REDOUTTENGEBÄUDE IN PEST."
Jelezve H[ermann] Lüders del[ineavi]t G[eorg ] Hess sculp[si]t.
Acélmetszet, 11,1 x 15,4 cm.
Nyomda, kiadó: Druck & Verlag v. G. G. Lange in Darmstadt.
Megjelent, Hunfalvy J. Rohbock, Ludw.: Magyarország és Erdély. . 1856/1864, és ugyanennek a műnek német kiadásában is.
Ábrázolás: 882. után, amelynek acélmetszetű másolata.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 282. sz.; Nebehay-Wagner 570/22. sz.; Rózsa 1997. 135. sz.

884. "Pesti városi Vigadó-épület."
Jelzetlen.
Fametszet, 17 x 22, cm.
Megjelent VÚ... 1866. 2. sz. 17.
Ábrázolás: homlokzat nyugat felől, Vigadó- és Nagyhíd-utcával

885. "Redout épület."
Jelzetlen.
Fametszet, 16,3 x 24,4 cm.
Megjelent Cassiusnál(14. l.)
Ábrázolás: homlokzat előtérben alacsony kőfal.
Azonos ábrázolás: "Das Redoutengebäude. " címen megjelent Gettingernél (12. l) " A pest-városi redout-épület"-címen Nagy M. kiaványában. (II. 98.)
BTM Fővárosi Képtár.

886. [Vigadó.]
Jelzetlen.
Fametszet, 3,5 x 6,5 cm.
Megjelent Az Ország Tükre. 1865. évfolyam 1. skk. számainak a Vigadóról szóló hírei fejléceként.
Ábrázolás: homlokzat frontális nézetben.

887. " PESTI VIGARDA (Redoute)"
Lásd Képcs. . XIX. I. sz.
Fametszet
Ábrázolás: homlokzat.

888. Pest városi Vigarda."
Jelzetlen
Kőmetszet, 8 x 7 cm.
Nyomda Dietze Vilmos kőnyomdája Pesten 1869.
Megjelent egyes pesti és budai cukrászok tanonclevelén.
Ábrázolás: homlokzat a térről, északnyugat felől felvéve.
BTM Fővárosi Képtár.


XXXI. Angol királynő-szálló (889-895. sz, )

889. "von Kemnitzerisches Haus."
Jelezve Prixner.
Rézmetszet, 9,7 x 12,7 cm.
Megjelenés, kiadó: [Leyrer Jos. ] Die Stadt Pesth und ihre Gegend. Pest, 1803.
Ábrázolás: copfstilusú, kétemeletes saroképület, a mai Vigadó tér 1. sz. helyén., előterében az első dunaparti sétány.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 59. sz.; Pataky 206. . l. 24. sz.

890. "A' Kemnitzer-ház a duna partján. Das Kemnitzersche Haus an der Donau."
Lásd Képcs. III. F. 13.
Kőmetszet, 7,7 x 8,8 cm.
Ábrázolás: homlokzat délnyugat felől, balra Vigadó.

891. "Hotel zur Königin von England."
Jelezve Amant (a jobb oldalon látható hajó orrán). [1839]
Fametszet, 8,2 x 12,8 cm.
Megjelent a szálló számlaürlapjának fejléc illusztrációjaként.
Ábrázolás: homlokzat a Duna felől, balra a Nagyhíd, jobbra a Kishíd utcával.
BTM Fővárosi Képtár.

892. [Angol királynő-szálló.]
Jelezve R[udolf] Alt 1847.
Vízfestmény, 16 x 23 cm.
Ábrázolás: homlokzat nyugat felől, balra Nagyhíd utca.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: MM 1937, XIII 5.; Fővárosunk 26. l. 15. sz.; Rózsa 1997. 113. sz.

893. "VENDÉGLŐ AZ ANGOL KIRÁLYNÉHEZ. HOTEL KÖNIGIN VON ENGLAND."
Lásd Képcs. XVII: 8. sz.
Kőnyomat, 12,5 x 18,4 cm.
Ábrázolás: háromemeletes klasszicizáló épület a Vigadó tér 1. sz. helyén.
Irodalom: lásd Képcs. XVII.; Budapest régen. 45/b. sz.; Fővárosunk. 27. l. 22. sz.; Faragó 53. sz.

894. [Angol királynő-szálló.]
Jelzetlen [ 1860. körül.]
Kőmetszet, 5,5 x 9 cm.
Nyomda: Lith. Engel & Mandello Budapest.
Megjelent "Rechnung vom Hotel zur Königin von England" fejléceként. .
BTM Fővárosi Képtár.
Azonos ábrázolás nyomda nélkül
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 137. l. 28. sz.

895. [Angol királynő-szálló.]
Jelzetlen [1860-as évek.]
Kőmetszet, 5,5 x 9 cm.
Nyomda: Lith. v. Gottlieb Haase Söhne Prag.
Ábrázolás: 694 másolata
BTM Fővárosi Képtár.


XXXII. Pesti első Megyeháza. (Városház utca 7. sz. helyén. lebontották.) (896-897. sz.)

896. "Pest-vármegyeháza a'Granátéros útszában. Komitatshaus. in der Grenadier Gasse."
Lásd Képcs. III. C. 22. sz.
Kőmetszet, 7,9 x 8,8 cm.
Ábrázolás: egyemeletes barokk épület.

897. A' Vármegyeháza tekintete hátulról. Rückwertige Front des Komitatshauses."
Lásd. Képcs. III. E. 8. sz.
Kőmetszet, 8 x 8,7 cm.
Ábrázolás: a Megyeházának a mai Semmelweis utca 6. sz. alatti szárnya. .


XXXIII. Pesti második Megyeháza (Városház utca 7. sz. -898-904. sz.)

898. A' megyeház Pesten."
Jelzetlen [1842. körül.]
Kőnyomat, 12,5 x 16,8 cm.
Ábrázolás: a mai megyeháza., balra Invaliduspalota.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 76.

899. "Megyeház. Comitatshaus."
Jelezve Winkles sculp[sit]
Acélmetszet, 7,3 x 11,2 cm.
Megjelenésére vonatkozólag lásd 872. sz.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 288. sz.; Csillag 216. sz.,338. sz.

900. "A' Vármegyeháza. Comitat."
Lás. Képcs. XII. B. 5. sz.
Kőnyomat, 5,8 x 7. 8 cm.
Ábrázolás: délnyugati saroknézet.

901. "A' Vármegyeháza. Das Comitathaus."
Lásd Képcs. XV. 8. sz.
Kőmetszet, átmérő: 3,5 cm.
Ábrázolás: délnyugati saroknézet

902. [Megyeháza.]
Jelzetlen [Alt R. 1847 körül]
Víizfestmény, vázlat, 17,9 x 23,7 cm.
Ábrázolás: északnyugati saroknézet. Előtérben kiszélesedő utca, egy férfi staffázsalak.
SzM.
Irodalom: Budapest régen. 32. sz.; Heincz. 133.

903. "VÁRMEGYEHÁZ PESTEN. " Cím németül is.
Lásd Képcs. XVII. 14. sz.
Kőnyomat, 12,6 x 18,4 cm.
Ábrázolás: 902. nyomán., előtérben lovak, kocsi.

904. "Pesti megyeház."
Jelzetlen.
Fametszet, 13,3 x 17 cm.
Megjelent VÚ. 1861. 2. sz. 17.
Ábrázolás: északnyugati saroknézet, előtérben ünneplő tömeg.
Azonos ábrázolás "Megyeház" címen megjelent. Cassius "Komitathaus" címen pedig Gettinger könyvében (1. illetőleg 7. l.)


XXXIV. Invaliduspalota - Károly laktanya (Városház utca 9-11. - 905-912. sz)

905. "Die Kaserne."
Jelezve Prixner sc[ulpsit] Pest.
Rézmetszet, 7,5 x 12 cm.
Megjelenés, kiadó: [Leyrer, Jos. ]: Die Stadt Pesth und ihre Gegend. Pesth, 1803.
Ábrázolás: főhomlokzat nyugat felől, a Szervita (Martinelli) térről.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 60. sz.; Pataky 206. l. 25. sz
.
906. " A' kórkatonák házok a' gránátos utszában 10. sz[ám.] Cím németül is.
Lásd Képcs. III. C. 20.
Kőmetszet, 7,9 x 8,8 cm.
Ábrázolás: főhomlokzat északnyugat felől.

907. "Ansicht des K[aiserlich] K[öniglichen] Pesther Invalidenhauses."
Jelzetlen [1830-as évek.]
Kőnyomat, 28,3 x 46,7 cm.
Nyomda: ged. im lith. Institut in Wien.
Ábrázolás: a homlokzat ortogonális felvétele.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 340. sz.; Nagy 76.

908. "PEST. INVALIDUS PALOTA. INVALIDEN PALAIS: PALAIS DES INVALIDES. HOTEL OF INVALIDES. "
Jelezve Kuwasseg rajz[olta] Hürlimann metz[ette] Párizsban [1840. körül.]
Akvatinta, 15,8 x 23,6 cm.
Kiadó: Pesten, Grimm Vinczénél.
Ábrázolás: főhomlokzat dél felől, balra a háttérben Szervita templom, előtérben felvonuló katonaság.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 203. sz.; FMK X. 25/a. sz.; Gilh. XXXVI. 25. sz.; Kremmer 296. sz.; SchL 716. sz.; Csillag 177. sz.; Faragó 58. sz; Celedin 39. sz.

909. "Az elaggott Katonák épülete Das Invaliden-Palais."
Lásd Képcs. . XII. B. 4.
Kőnyomat, 5,8 x 9,7 cm.
Ábrázolás: hasonló 208. sz. -hoz, felvonuló katonaság nélkül.


910. "AZ INVALID- ÉS MEGYEHÁZ Pesten. INVALIDENPALAIS UND COMITATHAUS in Pesth."
Lás Képcs. XI. 29.
Kőnyomat, 12, x 18,5 cm.
Ábrázolás: a Szervita tér felől, jobbra a Szervita-templom sarka, háttérben Megyeháza (lásd XXVIII.)

911. "Az elaggott katonák épülete. Das Invaliden. Palais."
Lásd Képcs. XV. 3. sz.
Kőmetszet, átmérő 3,5 x 4,5 cm. .
Ábrázolás: mint 910. sz.

912. "Das Invaliden Palais in Pesth."
Jelezve Vin[zenz] Reim Am 14t[en] Juni 1851
Rézkarc 10 x 15,8 cm.
Megjelent Reim rézkarcsorozatának 537. lapjaként.
Ábrázolás: nyugati szárny déli oldalnézetben.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 287. sz., Rózsa 1983. 75.


XXXV. Pesti első városháza. (913. sz.)

913. "A'Városháza. Das Stadthaus."
Lásd Képcs. . III. F. 1. sz.
Kőmetszet, 6 x 8,7 cm.
Ábrázolás: egyemeletes barokk épület toronnyal a mai Váci utca 31-33., Szabadsajtó út 4-6., Március 15. tér 5 és a volt Piarista köz által határolt terülteten (1755-1842)


XXXVI. Pesti második városháza. (914-931 sz.)

914. "A Városház. Stadthaus."
Jelezve Winkles sculp[sit.]
Acélmetszet, 7, x 11,2 cm.
Ábrázolás: lásd 872. sz.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 284. sz.; FMK X. 55/b. sz.; Csillag 216. sz. .

915. "Stadthaus."
Lásd Képcs. X. 6. sz.
Kőnyomat, 10 x 10, cm.
Ábrázolás: északkeleti saroknézet.

916. "A' VÁROSHÁZTERE Pesten. DER STADTHAUSPLATZ in Pesth."
Lásd Képcs. XI. 6. sz.
Kőnyomat, 12,3 x 16,5 cm.
Ábrázolás: a városháza homlokzata, jobbra Belvárosi templom, régi piaristaépület, a téren piac, sokaság.
Irodalom: lásd Képcs. XI.; Domanovszky 675. l. 574. sz.

917. "A' Városház. Das Stadthaus."
Lásd Képcs. XV. 2. sz.
Kőmetszet, átmérő: 3,6 cm.

918. [Városháza.]
Jelzetlen.
Fametszet, 11,5 x 14 cm.
Nyomda: Beimel nyomt.
Megjelent "1847. újévi Üdvkivánat. Pest városa lakosaihoz. Lámpa gyujtók."
Ábrázolás: északnyugati saroknézet.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 130. l. 1. sz.

919. [Városháza.]
Jelzetlen [1840-es évek.]
Kőmetszet, 6,7 x 9,6 cm.
Nyomda: Lith. v. S. Winter Pest
Ábrázolás: hasonló 916. sz.-hoz, kevesebb staffázsalakkal.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 217. l. 7. sz.

920. "Az uy. (!)Városház. Das neue Stadthaus."
Lásd Képcs. XII. B. 15. sz.
Kőnyomat 7,3 x 7,8 cm.
Ábrázolás: északnyugati saroknézet.

921. "RATHHAUSPLATZ."
Lásd Képcs. XIII 9. sz.
Acélmetszet, 4,8 x 8 cm.
Ábrázolás: képelemek mint 914. -nél, más staffázzsal.

922. "Rathausplatz in Pesth."
Jelezve V[inzenz] Reim am 13t[en] Juni 854 [?]
Rézmetszet, 10 x 16 cm.
Reim rézkarcsorozatának 523. sz. lapja.
Ábrázolás: homlokzat észak felől, balra Váci utca, jobbra piaristák régi épületének sarka, előtérben piac.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 287. sz.; Nebehay-Wagner 541/523. sz.; Rózsa 1983. . 74.; Faragó 55. sz

923. [Városháztér.]
Jelzetlen [R. Alt, 1844]
Ceruzarajz, vízfestmény, 17,3 x 24,9 cm.
Ábrázolás: homlokzat attikaszobrok nélkül, balra Váci utca.
Berlin, Staatliche Museen, Kupfestichkabinett.
Irodalom: Hevesi 50.

924. "VÁROSHÁZ PESTEN. DAS STADTHAUS IN PESTH:"
Lásd Képcs. XVII. 13. sz.
Kőnyomat 12,6 x 18,5 cm.

925 "Pesth Stadthaus" (kép hátoldalán, kézirással).
Jelzetlen [Rohbock, Ludw. 1855körül.]
Ecsetrajz tussal, 10,8 x 18,7 cm.
Ábrázolás: hasonló a 922-höz, közelebbről felvéve
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 290. sz.; FMK X. 58/b. sz

926 "VÁROSHÁZA PESTEN. STADTHAUS IN PESTH."
Jelezve L[udwig] Rohbock del[ineavi]t. JOH[ANN] Poppel sculp[si]t.
Acélmetszet, 10,6 x 16,6 cm.
Nyomda, kiadó: Druck u. Verlag v. G. G. Lange in Darmstadt.
Megjelenésre lásd 73. sz
Ábrázolás: a 924. másolata.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 317. sz.; Csillag 360. sz, ; Nebehay-Wagner 570/15,571/ 20. sz.

927. "Stadthaus."
Lásd Képcs. XVI. 2. sz.
Gouache, 4,9 x 8 cm.
Ábrázolás: városháza és tér északkelet felől.

928. "Stadthaus.
Lásd Képcs. XVI. a/2. sz.
Vízfestmény, 5,7 x 8,8 cm
Ábrázolás: az előző kompozició másolata

929. "Stadthaus."
Lásd Képcs. XVI. B. 2. sz.
Acélmetszet 4,2 x 7,3 cm.
Ábrázolás: a 924. másolata.

930. [ Városháza]
Jelzetlen [1860 körül.]
Fametszet, 9 x 13,2 cm.
Ábrázolás: homloknézet, jobbra a belvárosi templom szentélyével.
BTM Fővárosi Képtár.


Irodalomból ismert

931. [Városház.]
Jelzetlen [1850 körül.]
Réznyomás, 20,5 x 13,5 cm.
Ábrázolás: levélpapir-fejléc a városháza képével, jobbra Piaristák.


XXXVII. Egyetem és egyetemi templom. (932-937. sz)

932. "UNIVERSITAS LITERARUM FRANCISCO I.: AUG[usto] REGIA PESTINI."
Jelezve C[arl] Schwindt del[ineavit] Pesth, Stahlstich von L[eopold] Zechmeyer in Wien.
Acélmetszet, 10,7 x 16 cm.
Megjelent Fejér, Georg.: Historia Academiae Scientiarum Pazmaniae. literaria, Budae, Typ. Univ. 1835. 124/25.
Ábrázolás: egyetem és templom északkelet felől.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 548. sz.; SchL 694. sz.; Csillag 128. sz. .; Domanovszky 674. l. 331. sz.; Schoen 1948. 14. sz.; Pataky. 250. l 1. sz.; Rózsa 1997. 80. sz.

933. "A' Papnevendékház. Das Seminarium."
Lásd Képcs. III. C. 11. sz.
Kőmetszet, 7,9 x 8,8 cm.
Ábrázolás: homlokzat délkelet felől, hátterében a templom toronypárja.

934. "PEST, KIS PAPOK LAKA: DAS SEMINAR. LE SEMINAIRE: THE SEMINARY?"
Jelezve Kuwaseg rajz[zolta] MARTENS METZ[ETTE] Párizsban [1841 körül]
Akvatinta, 15. 8 x 34,4 cm.
Kiadó: Pesten Grimm Vinczénél.
Ábrázolás: Papnövelde- (Eötvös1 Lóránd-utca. kelet felől, háttérben az angolkisasszsonyok (Sz. Mihály-) temploma, mögötte Gellérthegy.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 200. sz.; FMK. X. 25. sz.; Gilh. XXXVI. 26. sz.; Kremmer 289. sz.; Budapest régen. 57. sz.; Faagó 60. sz.

935. "A pap növendékek épülete. Seminar."
Lásd Képcs. . XII. B. 7. sz.
Kőnyomat, 7,2 x 7,9 cm.
Ábrázolás: hasonló 934-hez.

936. "A' pap növendékek. Seminar.
Lásd Képcs. XV. 5. sz.
Kőmetszet, átmérője 2,3 cm.
Ábrázolás: a Papnövelde utca kelet felől.

937. "Az egyetemi egyház Pesten."
Jelezve Weinem sc[ulpsit]
Fametszet, 19,7 x 25,7 cm.
Megjelent VÚ. 1859. 11. sz. 125.
Ábrázolás: Egyetem, templom és szeminárium északkelet felől.
Azonos ábrázolás: "Egyetem főegyháza" címmel megjelent Cassiusnál (7. l.) és "Die Universitätskirche" címen Gettingernél. (6. l.).
BTM Fővárosi Képtár.


XXXVIII. Magyar Tudományos Akadémia (938-945. sz.)

938. " A MAGYAR T[udományos] AKADÉMIA PESTEN. PALAST DER UNGARISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN PEST."
Jelezve H[ermann] Lüders del[ineavi]t Chr[istian] Steinichen sculp[si]t.
Acélmetszet, 11,3 x 16,5 cm.
Nyomda, kiadó: Druck & Verlag von G. G. Lange in Darmstadt.
Megjelent Hunfalvy J.- Rohbock, Ludw.: Magyarország és Erdély.Darmstadt, 1856/64. ugyane mű német kiadásában.
Ábrázolás: az Akadémia palotájának Stüler-féle, megvalósult terve dél felől ort. felvételben
Ortogonális felvételben, előtérben a Rakpiac. A József téren Lloyd-palota és Lánchídfő közötti fasor.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 298. sz.; Fővárosunk 47. l. 17. sz.; Nebehay-Wagner 571/24. sz.

939. [Akadémia.]
Jelzetlen.
Fametszet, 10,3 x 15,4 cm.
Megjelent Szepesi, Emer.: Ode ad palatium Academiae Scientiarum Hungaricae sollemniter apertus. MDCCCLV, Pestini.
Ábrázolás: homlokzat dél felől, jobbra Európa-szálló, balra a Lánchídfő, mögötte kilátás Budára. A téren tervezett szökőkút.

940. "A magyar tud[ományos] akadémia palotájának főhomlokzata a lánczhídtér felől."
Jelezve St monogrammal (Stüler)
Fametszet, 23,2 x 34 cm.
Megjelent VÚ. 1866. 17. sz. 106.
Ábrázolás: homlokzat, a rizalit sarkaira tervezett griffekkel

941. "A MAGY[ar] TUD[ományos] AKADÉMIA PESTEN. DIE UNGAR[ische] ACADEMIE D[er] WISSENSCHAFTEN IN PEST."
Jelezve természet után rajzolta Slowikowski Ádám [1866.]
Szinezett kőnyomat, 22 x 30,2 cm.
Nyomda: Leitner M. L. nyomása Pesten
Kiadó: Lauffer Vilmos tulajdona Pesten.
Ábrázolás: Akadémia, Akadémia-utca és az Európa-szállótól a Széchenyi utcáig terjedő házsor dél felől. Háttérben a Roosevelt (Ferenc József) tér.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 351. sz.; Nagy 77.; Gerszi 200. l. 7. sz.; Rózsa 1997. 141. sz.

942. [Akadémia és környéke.]
Jelezve margón: tervezte és kiadta Vahot Imre és társa. Marastoni Jos[ef]
Kőnyomat, 7 x 13 cm.
Megjelent "Az 1865/6-iki magyar országgyűlés képviselőházának emléklapja" keretképeként.
Nyomda: Ny. Mandello és Leitner Pesten 1866.
Ábrázolás: Akadémia, a Lánchíd pesti szárnya délnyugat felől.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 179. l. 551. sz.

943. "AZ AKADÉMIA PALOTÁJA."
Jelezve POLLAK sc[ulpsit]
Fametszet. 21, x 33,5 cm.
Megjelent "Magyarország és a Nagyvilág" 1865. 10. sz. 153.
Ábrázolás: délnyugati saroknézet.
BTM Fővárosi Képtár.

944. "Magyar tudományos Akadémia."
Jelzetlen.
Kőmetszet, 8 x 7 cm.
Nyomda: Dietze Vilmos Könyomdája Pesten 1869.
Megjelent a pesti és budai egyesített cukrászok tanonclevelén.
Ábrázolás: délnyugati saroknézet
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 133. l. 1 sz.


Irodalomból ismert

945. " A M. Tud. Akadémia épülete."
Jelezve [Doby Jenő, 1865 körül]
Rézmetszet
Irodalom: Sz-SZ. 379.


XXXIX. Újépület (946. sz.)

946 "A' pattantyusok kaszárnyájok. Die Artillerie Kaserne, genant(!) das Neugebäude.
Lásd Képcs III. C. 8. sz.
Kőmetszet, 7,8 x 8,8 cm.
Ábrázolás: a mai Szabadság tér helyén állott Újépület egyik sarokszárnya.


XL. Horváth-ház (mai Kossuth L. utca 3 helyén - 947-948. sz).

947. "Horváth-ház és Landerer Lajos könyvnyomtató műhelye. Horváth'sches Haus und Lud[wig] v[on] Landerer'sche Buchdruckerei."
Lásd Képcs. III. F. 6.
Kőmetszet, 7,8 x 8,7 cm.
Ábrázolás: háromemeletes, klasszicizáló sarokház a ferences templom szentélyével.
Irodalom: lásd Képcs. III. F.; Schoen 1948. 16. sz.


Irodalomból ismert

948. "Horváth József kamarás háza a hatvani utcában. "Hátoldalon "No. 26. Pallais des H[errn] v[on] Horwath in Pest."
Jelzetlen [Állítólag J. Pichl festette. ]
Vízfestmény
Irodalom: Csillag 75. sz.


XLI. Cziráky-palota (Kossuth Lajos utca 5. - 949. sz.)

949. . Gr[óf] Cziráky palotája. Das Palais Cziráky."
Lásd Képcs. III. F. 14. sz.
Kőmetszet, 7,8 x 8,7 cm.
Ábrázolás: kétemeletes, klasszicizáló sarokház.


XLII. Wodianer Sámuel háza (Deák Ferenc tér, lebontották 1945. -950. sz.)

950. "Wodianer Sámuel háza. Das Samuel Wodianer'sche Haus."
Lásd Képcs. III. E. 6. sz.
Kőmetszet, 7,7 x 8,7 cm.
Ábrázolás: kétemeletes, copfstilusú sarokház. Az egykori "Két török".


XLIII. Marczibányi-ház (Zrinyi utca 13. - 951. sz.)

951. "A' Martzibáni palota a' bálvány-útszában. Das Martzibani'sche Palais in der Göttergasse.
Lásd Képcs. III. E. 6. sz.
Kőmetszet, 7,8 x 8,7 cm.
Ábrázolás: kétemeletes, klasszicizáló sarokház.


XLIV. Károlyi-palota (Egyetem-utca 16. sz. - 952. sz.)

952. "Gróf Károly György Palotája Pesten az 535 szám alatt, a' Ketskeméti útszában. Karolisches Palais in Pesth in der Ketskemeter Strasse No. 535."
Lásd Képcs. III. C. 21. sz.
Kőmetszet, 7,8 x 8,7 cm.
Ábrázolás: klasszicizáló palota, cimeres attikával.


XLV. Döring-ház (Nádor-utca 11. - Zrinyi-utca 6. sz. - 953. sz.)

953. "Döring háza, Pesten a' Bétsi útszában. Das Döringsche Haus in Pesth in der Wiener-Gasse N[umer] 142.
Lásd Képcs. III. E. 13. sz.
Kőmetszet, 7,8 x 8,7 cm.
Ábrázolás: kétemeletes klaszicizáló sarokház.


XLVI. Wodianer Rudolf háza (Arany János utca 3. - 954. sz.)

954. "Wodianer Rudolf háza a' duna mellett. Das Rudolf Wodianer'sche Haus an der Donau."
Lásd Képcs. III. E. 7. sz.
Kőmetszet, 7,8 x 8,7 cm.
Ábrázolás: kétemeletes klasszicizáló sarokház.


XLVII. Birly- ("Nagy Kristóf") ház (Váci utca 6. helyén - 955. sz.)

955 "A' Nagy Kristóf nevű ház. Das Haus zum grossen Christoph."
Lásd Képcs. III. F. 7. sz.
Kőmetszet, 7,7 x 8,7 cm.
Ábrázolás: kétemeletes klaszicizáló sarokház, Bauer M. Nagy Kristóf szobrával.


XLVIII. Cukortisztitó gyár (956. sz.)

956. "Cs[ászári] kir[ályi] szab[adalmazott] pesti cukortisztitó gyár."
Jelzetlen.
Kőmetszet, 15 x 21,5 cm.
Megjelent Közhasznú Honi Vezér. kalendárium, 1840.évre.
Ábrázolás: gyárépület a mai Erzsébet tér -Bajcsy Zsilinszky út - Sz. István krt. sarkán
BTM Fővárosi Képtár.


IL. Negyedik pesti lövölde (957-960. sz.)

957. "A' polgári lőhely. Die bürgerliche Schiessstat.
Lásd Képcs. III. E. 16.
Kőmetszet, 15 x 21,5 cm.
Ábrázolás: a mai Vámház krt. - Királyi Pál-utca - Só - utca - Fővám-tér között állott lövölde klasszicizáló udvara.

958. "Das bürgerliche Schiesshaus in Pesth."
Jelezve C. Karrer (1824).
Kőnyomat, 8,8 x 16,1 cm.
Nyomda: Steindr. v. C. W. Medau in Leitmeritz.
Ábrázolás: a lövölde udvara katonai és polgári öltözetű staffázsalakokkal,
kocsival. A kép alatt: Das grosse Portal des Schützenhofes nebst Grundplan in Pesth.
9,9 x 14,1 cm.
Ábrázolás: a lövölde három nyílású klasszicizáló kapuzata.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 522. sz.; Nagy 77.; Domanovszky 670. l. 243. sz.

959. "Das bürgerliche Schiesshaus in Pesth."
Jelezve olvashatatlan jelzéssel.
Kőnyomat, 8,6 x 16 cm.
Nyomda: Steindr. v. C. W. Medau.
Ábrázolás: hasonló 958-hoz, eltérő staffázzsal. A kép alatt: "das grosse
Portal des Schützenhofes nebst Grundplan in Pesth."
9. 7 x 26 cm.
Ábrázolás: mint 958. számnál.
BTM Fővárosi Képtár.

960. [Lövölde.]
Jelzetlen (Perlaszka Domokos ?)
Rézmetszet, 7,5 x 11,3 cm.
Megjelent Scheiben-Schützen Almanach für das Schützen Jahr 1830.
Kiadó: Herausgegeben durch die Pesther Bürgerliche Scheiben-Schützen Gesellschafft
Ábrázolás: a lövölde udvara a bejárat felől. E kép mellett a lövölde kapuzata.
Rézmetszet, 7,5 x 11,3 cm.
Ábrázolás mint 959. számnál
BTM Fővárosi Képtár.


L. Pesti főreáliskola (961. sz.)

961. "DAS NEUE REALSCHULGEBÄUDE IN DER KOHLBACHERGASSE ZU PEST:"
Jelezve A[lois] R[ohn.]
Kőnyomat 29,2 x 45,5 cm.
Nyomda: Ged. A. Rohn Pest 1857.
Ábrázolás: a mai Eötvös gimnázium késői klassszicizáló, háromemeletes homlokzata.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 117.; Gerszi 192. l. 129. sz.


LI. Hausner üzletház (a mai Türr István utca 7. helyén - 962. sz.)

962. "Hausner F[erenc] L[ipót] kereskedelmi háza Pesten. "a kis híd-utczában, a 'nagy pipához' a vastuskó mellett. F[ranz] L[eopold] Hausner's Handlungshaus in Pest in der kleinen Brückgasse zur'grossen Pfeife', neben den Stock in Eisen"
Jelezve Brown sc[ulpsit] Pest.
Fametszet, 7,1 x 12,2 cm.
Nyomda: Nyomtatott Landerer és Heckenastnál Pest, 1855.
Megjelent a Hausner-féle fűszerkereskeedés árjegyzékén 1855-ben és több hirdetéssel 1857-ben is.
BTM Fővárosi Képtár.


LII. Pesti hajóhídfő (a mai Deák Ferenc utca tengelyében, lebontották. - 963. sz.)

963. [Magyar Kertészeti Társulat csarnoka. ]
Jelezve Brown sc[ulpsit] Pest.
Fametszet, 7,5 x 21,2 cm.
Nyomda: POLLAK Testvérek kőnyomdai műintézet Pesten, 1855.
Megjelent a Magyar Kertészeti Társulat oklevelének fejléceként.
Ábrázolás: a hajóhídfő két vámháza közé épült oszlopos csarnok, itt rendezte kiállításait a Kertészeti Társulat. Háttérben Duna, Tabán, királyi palota.


LIII. Berghardt-ház (964. sz.)

964. "Dr. Berghardt háza Pesten."
Jelzetlen
Kőnyomat, 22 x 22 cm.
Megjelent Az Ország Tükre. 1663. 31. sz. 363.
Ábrázolás: koraeklektikus, kétemeletes sarokház. Berghardt név az egykorú lakásjegyzékekben nem szerepel, így a ház fekvése pontosan nem állapithatö meg. Pester Lloyd-kalender 1864 évi kötete a Nádor utca 27. sz. alatt "Burghardt"Ferenc házát említi az Újépülettel szemben a Nádor utcának a Géza (Garibaldi) és Zoltán utca közötti szakaszán.


LIV. Mocsonyi-ház (Erzsébet tér 9. helyén, lebontották- 965. sz.)

965. [Mocsonyi ház.]
Jelzetlen.
Fametszet, 12 x 16 cm.
Megjelent Pester Lloyd-Kalender, 1860. LXXIII.
Ábrázolás: egyemeletes, romantikus sarokház.
BTM Fővárosi Képtár.


LV. Pesti Hengermalom. (966. sz.)

966. "Pesti Hengermalom."
Jelzetlen.
Fametszet, 4,5 x 8 cm.
Megjelent Emich G. Képes naptára. 1860. XVII.
BTM Fővárosi Képtár.


LVI. "Háznégyszög. " (967-968. sz.)

967. "A most épült 'négyszög' palota a régi harminczad helyén."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 10 x 24 cm.
Megjelent Az Ország Tükre 1862. I 5.
Ábrázolás: "Háznégyszög" vagy "Szabónégyszög" vagy "Schneiderviereck" volt a neve a mai Vörösmarty valamint József nádor tér és Dorottya illetőleg Harmincad urtca közötti háztömbnek. Képünk a háztömb déli és keleti oldalát mutatja a Pesti Magyar kereskedelmi
Bank első székházának [a mai Gerbeaud-palota] átépítés előtti állapotával.

968. " Az uj háznégyszög Pesten a szinház téren. - Követek kaszinója."
Jelezve RUSZ K[ároly]
Fametszet, 14,5 x 21 cm.
Megjelent VÚ. 1866. 1. sz. 5.
Azonos ábra "Commerzialbank. "címen megjelent
LVII. Az egykori Franklin Társulat székháza (Károlyi Mihály utca 14. helyén - 969-970. sz.

969. "A Vasárnapi Ujság szerkesztő s kiadóhivatala és nyomdája."
Jelezve S[amuel POLLAK X[ylographiae] A[uctor?]
Fametszet, 21x 25 cm.
Megjelentí VÚ. 1863. 1. sz. 5.
Ábrázolás: háromemeletes, romantikus stilusú saroképület délnyugati nézetben, jobbra a Károlyi-palota sarka.

970. "Heckenast Gusztáv könyvkiadó üzlete és nyomdája. Buchdruckerei und Verlagsgesellschaft von Gustav Heckenast."
Jelezve POLLAK sc[ulpsit.]
Fametszet, 10,3 x 11 cm.
Ábrázolás: mint 969. sz., de Károlyi palota nélkül, és staffázzsal.


LVIII. Wurm udvar (Dorottya utca 4. - 971. sz.)

971. [Wurm udvar.]
Jelzetlen.
Kőmetszet, 10 x 17 cm.
Nyomda: Nyomt Rohn és Grund Pesten 1865.
Megjelent Förstinger A. raktárának árjegyzékén.
Ábrázolás: sarokrészlet Förstinger A. szerszámárú raktárával.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 197. l. 105. sz.


LIX. A skót misszió iskolája (Hold utca 7. helyén - 972. sz.)

972. " A pesti skót misszió iskolája."
Jelezve RÁNICS.
Fametszet, 13 x 18 cm.
Megjelent VÚ. 1870. 6. sz. 72.


LX. Pesti Takarékpénztár (Reáltanoda utca 1. helyén. - 973. sz.)

973. "A pesti takarékpénztár új épülete."
Jelezve RUSZ
Fametszet, 13 x 15,5 cm.
Megjelent Hazánk és a Külföld. 1866. 10. sz. 163.


LXI. Első Magyar Általános Biztosító Társaság székháza (Vigadó tér, lebontottták. - 974. sz.)

974. "AZ ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG PALOTÁJA A PESTI DUNAPARTON."
Jelzetlen.
Fametszet, 25,5 x 25,7 cm.
Megjelent Magyarország és a Nagyvilág 1870. 20. sz. 231.
Ábrázolás: a Vigadó tér déli oldalán 1868-1950-ig állott palota északkelet felől


Hatodik kerület (975-993. sz.)

I. Indóház (975-980. sz.)

975. "Magyar központi vasúti indóház."
Jelezve Feszel rajz[olta] Perlaszka metz[ette.]
Acélmetszet, 11,5 x 19,1 cm.
Megjelent Életképek, 1846. I. félév.
Ábrázolás: a pest-váci vasút pályaudvara északnyugati saroknézetben.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 78.; Pataky 199. l. 61. sz.
Azonos ábrázolás "Personenhalle d[er] ungarischen Centraleisenbahn in Pest."
Jelezve Fesel del[ineavit] Perlaska sc[ulpsit.]
Megjelent Beilage z. Spiegel.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Domanovszky 670. l. 226. sz.; Rózsa-Spira 81, sz. (a MTKcs. példánya) ; Feszl 640. sz.

976. "Az indoház. Bahnhof."
Lásd Képcs. XII. B. 10.
Kőnyomat, 5,9 x 7,8 cm.
Ábrázolás: északnyugati rálátás.

977. "Der Bahnhof in Pesth."
Jelezve J[ohann] V[inzenz] Reim am 13t[en]Juni 1851.
Rézkarc, 10,1 x 16 cm.
Megjelent Reim rézkarcsorozata 524. darabjaként.
Ábrázolás: nyugati saroknézet.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Rózsa 1983. 74., Rózsa 1997. 124. sz.

978. "A pesti vasúti indóház."
Jelzetlen "(Myskovszky rajza)"
Fametszet, 13 x 16,7 cm.
Megjelent VÚ. 1866. 23. sz. 277.
Ábrázolás: délkeleti saroknézet.
Azonos ábrázolás "Der Bahnhof der s[üd] ö[stlichen] Staatsbahn" cimen megjelent Gettingernél (15.)
BTM Fővárosi Képtár.

979. [A pest-váci vasút pályaudvaránnak hütőháza. ]
Jelezve Rajz[olta] Glembay Metcz[ette] Tyroler.
Acélmetszet, 1,5 x 4,8 cm.
Megjelent Ipar czímtár 1847évre Kiadták Szalkay G. és Németh J. kiad. Pest, 1846, a kötet
címlap-illusztrációjaként.
Ábrázolás: fűtőház, bal felől vonattal.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Pataky 235. l. 9. sz

980. "BAHNHOF."
Lásd Képcs. XIII. 17. sz.
Acélmetszet, 4,8 x 8,8 cm.
Ábrázolás: a pályaudvar külső épületei észak felől.


II. Batizfalvy gyógyintézet (981-983. sz.)

981. "Dr. Batizfalvy gyógyintézete Pesten."
Jelzetlen.
Fametszet, 9,7 x 18 cm.
Megjelent VÚ. 1859. 4. sz. 41.
Ábrázolás: a Király utca 89. sz. alatt volt romantikus stilusú, egyemeletes épület saroknézete

982. "Dr. Batizfalvy Samu gyógyintézete."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 13 x 21 cm.
Megjelent: Az Ország Tükre17. sz. 251.
Ábrázolás: saroknézet.

983. "Dr. BATIZFALVY GYÓGYINTÉZETE PESTEN"
Jelzetlen.
Fametszet, 13,2 x 18,3 cm.
Megjelent: Magyarország és a Nagyvilág. 1867. 16. sz. 190.


III. Terézvárosi templom (984. sz.)

984. "A' Therézia temploma a' királyútszában. Die Theresien Kirche in der Königgasse."
Lásd Képcs. . III. E. 1. sz.
Kőnyomat, 8 x 8,7 cm.
Ábrázolás: saroknézet a Király utca felől.


IV. Vakok intézete (a Zeneakadémia helyén - 985 - 986. sz.)

985. "VAKOK INTÉZETE."
Jelzetlen [1840-es évek]
Kőnyomat, 16,5 x 25 5 cm
Ábrázolás: klassszicizáló, kétemeletes épület.
Azonos ábrázolás "BLINDEN INSTITUT" cimen.
BTM Fővárosi Képtár.

986. "Blinden Inst[itut]"
Lásd Képcs. . X. sz.
Kőnyomat, 5 x 10 cm.
Ábrázolás: saroknézet.


V. Fogadó "Páris városához" (987. sz.)

987. [Fogadó "Páris városá"-hoz]
Jelzetlen [1850-es évek.]
Kőnyomat, 17 x 24,4 cm.
Ábrázolás: a Váci krt. 11. alatt volt kétemeletes saroképület.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 75.


VI. Ungár Gyula gazdasági gépgyára (988. sz.)

988. "Ungár Gyula gazdasági gépgyára és vasöntödéje."
Jelzetlen.
Fametszet, 7,3 x 11,6 cm.
Megjelent VÚ. 1862. 29. sz. 344.
Ábrázolás: gyártelep a mai Bajcsy Zsilinszky út és Jókai utca sarkánál. Közelebbi helye nem volt megállapítható.


VII. Zarzetzky József gyufagyára (989-990. sz.)

989. [Zarzetzky gyufagyár.]
Jelzetlen.
Fametszet, 7 x 11,5 cm.
Megjelent: Emich Gusztáv Képes Naptára 1860. V.
Ábrázolás: gyártelep a mai Podmaniczky- utcának a Jókai-utca és Nagymező-utca közötti szakaszán. Közelebbi helye ismeretlen.

990. "A Zarzetky-féle gyufagyár Pesten.
Jelzetlen.
Fametszet, 13 x 18 cm.
Megjelent: VÚ. 1863. 5. sz. 40.
Ábrázolás: madártávlati kép.


VIII. Schlick Ignác vasöntödéje (991. sz.)

991. " Schlick Ignácz vasöntődéje Pesten."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 11 x 21,5 cm.
Megjelent: "Az Ország Tükre", 1865. 34. sz. 407.
Ábrázolás: gyártelep a mai Bajcsy Zsilinszky út és Jókai utca között. Közelebbi helye ismeretlen.


IX. Pesti leányárvaház (Jókai tér 5. helyén - 992. sz.)

992. "A pest-városi leány-árvaház."
Jelzetlen.
Fametszet, 15,7 x 22,7 cm.
Megjelent: Hazánk és a Külföld, 1866. 11. sz. 172.
Ábrázolás: egyemeletes sarokház.


X. Bethesda kórház (Rózsa-utca 55-59. sz. körül - 993. sz.)

993. "Bethesda' kórház Pesten."
Jelezve EK monogrammal-X[ylographiae] A[uctor] C. Schnetzer.
Fametszet, 10,2 x 16,3 cm.
Megjelent VÚ. 1870. 6. sz 72,


Hetedik kerület (994-1020. sz.)


I. A pesti ötödik lövölde (a mai Lövölde tér és Rottenbiller utca sarkán - 994-997 sz.)

994 "A' POLGÁRI LŐHELY Pesten. DIE BÜRGERLICHE SCHIESSSTÄTTE in PESTH."
Lásd Képcs. XI. 21. sz.
Kőnyomat, 12,5 x 16,5 cm.
Ábrázolás: klasszicista épület és kapuzata.

995. "A' polgári lövész intézet. Die bürgerl[iche] Schiesstätte."
Lásd Képcs. XII. B. 12. sz.
Kőnyomat, 5,9 x 7,8 cm.
Ábrázolás: a kapuzat északnyugati saroknézetben.

996. [Lövölde.]
Jelzetlen.
Kőmetszet, 12 x 19,5 cm.
Megjelenés, nyomda, kiadó: Kéler B. Lövész-bál-polka. Címlap-illusztráció. Nyomt. Lorber Pesten 1862. Rózsavölgyi és társa sajátja Pesten.
Ábrázolás: négyoszlopos dór stilusú portikusz.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: D'Isoz I. 176., Nagy 78.

997. [Lövölde.]
Jelzetlen.
Kőmetszet, 11,4 x 15 cm.
Megjelenés, kiadó: Dubez, J. Kränzchen-Souvenir. Címlap-illusztráció. Rózsavölgyi és Tsa kiadásában.
Nyomda. Druk (!) v. . Ed. Langer, Pest 1864.
Ábrázolás: szórakozóhely a lövölde előtt.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kottacímlapok. 66. sz.


II. Valero Antal első selyemgyára (Király utca 53-59/b. helyén - 998-999. sz.)

998. "Valero Antal első selyemgyára a királyútszában. J. A[nton] Valeros Seidenfabrik in der Königsgasse. "
Lásd Képcs. III. F. 16.
Kőmetszet, 7,8 x 8,7 cm.
Ábrázolás: copfstilusú kétemeletes épület.
Irodalom: Faragó 81. sz.

999. "A PESTI KATHOLIKUS LEGÉNYEGYLET HELYISÉGE (Király-utcza, Valeroház)"
Cím németül is. - Levélpapir-fejléc.
Jelzetlen [1850 körül.]
Fametszet, 7,8 x 8,8 cm.
Ábrázolás: az épület középszárnya.
BTM Fővárosi Képtár.


III. Izraelita imaterem az Orczy-házban - 1000. sz.)

1000. "Tempel DER ISRAELITEN IN PESTH."
Jelezve a cím folytatásaként: nach der Natur gezeichnet u[nd] lithographiert im Jahre 1833 von Jos[ef] Ant[on] Stromeyer."
Kőmetszet, 18,6 x 21,3 cm.
Ábrázolás: klasszicizáló imaterem, az egykori Orczy-házban (lebontva 1937), a mai Tanács- körút 21-25. sz. helyén.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 202. l. 25. sz.


IV. Pesti orthopaed intézet (1001 sz.)

1001. "A' pesti orthopaed privát-intézet."
Jelzetlen [1837.]
Fametszet, 9 x 11 cm.
Nyomda: Nyomtatta Landerer.
Ábrázolás: a Schöpf-Mérei Ágost alapította intézet képe. Mai helye a Dob, Síp és Dohány utcák által határolt terület. A 1838. évi árvízben elpusztult épület telkén épül fel később a zsinagóga. Wesselényi-utca akkor még nem nyílt meg.
BTM Fővárosi Képtár.


V. Vasfürdő a Nyár utcában (1002-1003. sz.)

1002. EISEN-BAD IN DER SOMMER-GASSE ZU PEST."
Jelezve Aufgen[ommen] und grav[iert] Csintalan Artillerie Corp[oral]
Kőmetszet, 15,7 x 16,4 cm.
Megjelenés, nyomda: Beschreibung der neu errichteten Eisenbad-Anstalt zu Pesth, in der Sommergasse. Pesth, gedr. Bey Ludwig v. J. Landerer, 1827. mellékleteként.
Ábrázolás: födszinten épült oszloptornácos udvara vs. A mai nyár-utca 3. sz. helyén.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 90.

1003. "Die Eisenbad Anstalt in Pest."
Jelzetlen.
Rézmetszet, 12,5 x 16,5 cm.
Ábrázolás: azonos előbbivel. Változott arányokban áldolgozva.
BTM Fővárosi Képtár.


VI. Pekáry-ház (Király utca 47.) (1004. -1007. sz.)

1004. [Pekáry-ház.]
Jelzetlen [Rohbock, Ludw. 1856.]
Ecsetrajz tussal, 14. 5 x11,3 cm.
Ábrázolás: romantikus stilusú, háromemeletes bérház (ma: Király utca 47.-Csányi utca 12. Építette. Pollack Á. 1847/48,)
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Fővárosunk 27. l. 20. sz.

1005. "RÉSZLET A KIRÁLY UTCZÁBÓL PESTEN: EIN THEIL DES KÖNIGSGASSE IN PESTH:"
Jelezve L[udwig] Rohbock del[ineavi]t Ad[olf] Fesca sculp[si]t
Acélmetszet, 14,2 x 10,4 cm.
Nyoma, kiadó Druck & Verlag v. G G. Lange in Darmstadt
Megjelent Hunfalvy J.- Rohbock, Ludw: Magyaroszág és Erdély. . Darmstadt, 1856/1864. és ugyanennek a műnek német kiadásában. Lauffer és Stolp bizományában,
Ábrázolás: az 1004. sz. acélmetszetű feldolgozása.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 315. sz.; Csillag 562. sz.; Nebehay-Wagner 571/23. sz.; Rózsa1997. 136. sz;
Preisich 119.

1006 " Pekáry-féle ház Pesten."
Jelzetlen
Kőmetszet, 15,7 x 13,7 cm.
Megjelent Az Ország Tükre 1864. 4. sz. 59.

1007. "Pekáry-ház."
Jelzetlen
Kőmetszet, 11,8 x 17,6 cm.
Megjelent Nessi P. kéményseprőmester újévi üdvözlőlapján, 1849.
Ábrázolás: saroknézet.
BTM Fővárosi Képtár.


VII. Dohány utcai zsinagóga. (1008-1015. sz.)

1008. "Der israelitische Cultus Tempel in Pest."
Jelezve n[ach] d[er] N[atur] gez[eichnet] v[on] H[ermann] Lüders
[1860 körül.]
Ceruzarajz, 21x 28,5 cm.
Ábrázolás: homlokzat délnyugat felől, északi homlokzathoz csatlakozó házsorral.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Lanfr. 281.

1009. "Israelit[ischer] Tempel in Pest".
Jelzetlen (Lüders, H. 1860 körül).
Ecsetrajz, 12,6 x 15,7 cm.
Ábrázolás: előbbivel azonos.
MTKcs.

1010. "AZ IZRAELITÁK TEMPLOMA PESTEN. DER ISRAELITISCHE TEMPEL IN PEST."
Jelezve Nach Photographie. G[eorg] M[ichael] Kurz sculp[si]t.
Acélmetszet, 12,6 x 15,7 cm.
Nyomda, kiadó: Druck & Verlag von G. G. Lange in Darmstadt.
Lauffer és Stolp bizományában Pesten.
Megjelent Hunfalvy J. - Rohbock, Ludw.: Magyarország és Erdély.Darmstadt
1856/1864 és ugyannek a műnek német fordításában is.
Irodalom: Nebehay-Wagner 571/19. sz; Rózsa1997. 134. sz. .

1011. [Zsinagóga.]
Jelzetlen [1857]
Ceruzarajz, 20,9 x 28,6 cm.
Ábrázolás: homloknézet, előtérben gyalogosok, lovasok
BTM Kiscelli Múzeum.

1012. "Az izraeliták új imaháza Pesten."
Jelezve S[amuel] POLLAK Sc[ulpsit.]
Fametszet, 17,5 x 24 cm.
Megjelent VÚ. 1857. 50. sz. 545.
Ábrázolás: azonos ábrázolás mint 1011 más staffázsalakokkal.
Ugyancsak azonos ábrázolás szerepel "A pesti izraelita nagyzerű új imaház. " Cimenmegjelent Dal-emlény a bpesti izraelita új imaház felszentelésére. Esztergom 1859. címlap-illusztrációján.

1013. "DER ISRAELITISCHE TEMPEL IN PEST."
Jelzetlen [1863 körül.]
Kőnyomat, 27,7 x 37,2 körül.
Nyomda, kiadó: Dr[uck] u. Verl[ag] H. Gerhart, Margarethen Grüngasse 32 Wien.
Ábrázolás: 1018. alapján eltérő staffázzsal.
MTKcs.

1014. [Zsinagóga.]
Jelezve Tatzelt Vilmos metz[ette]
Acélmetszet, 12 x 15,5 cm.
Nyomda. Nyomt. Lorber Pesten 1863.
Megjelent "Kol nidreh" címlap-illusztráció, Pest Treichlinger J. kiadása.
BTM Fővárosi Képtár.

1015. " Der isr[aelitische] Kultustempel."
Jelzetlen
Fametszet 8 x 10,8 cm.
Megjelent Gettinger 16.


VIII. Pesti kereskedelmi kórház (Hársfa utca 17. - 1016. sz.)

1016 "A pesti kereskedelmi kórház."
Jelezve Rajz[olta] Liptay
Fametszet, 10,5 x 13 cm.
Megjelent Hazánk és a Külföld, V. köt. Pest 1867. 117.


IX. Országos Protestáns Árvaház (Dob utca 70. helyén. Lebontoták). (1017. sz.)

1017. "Az országos prot. . . Árvaház Pesten."
Jelezve POLLAK.
Fametszet, 12 x16 cm.
Megjelent VÚ. 1870. 14. sz. 172.
Ábrázolás: a Dob utca 70. helyén állott romantikus stilusú egyemeletes épület.


X. Unger-ház (1018. sz.)

1018. Király utca 1575. sz. Unger Antal háza.
Jelzetlen.
Fametszet, 1,2 x 2 cm
Megjelent Pesti Hirlap 1846. 666. sz. 52. l.
Ábrázolás: háromemeletes homlokzat egy eladási hirdetés illusztrációja


XI. Schön-féle zsinór-, gomb-, és paszománygyár (1019. sz.)

1019. Schön János zsinórgyára.
Jelzetlen
Fametszet, 4,4 x 7,8 cm
Megjelent Adressen-Kalender von Pest Ofen und Altofen. Pest. 1871. V:
Ábrázolás: a gyár Dohány utcai telepe kb a mai Alserdősör táján
BTM Fővárosi Képtár.


Nyolcadik kerület (1020-1105. z, )


I. Nemzeti Múzeum (1020-1044. sz.)

1020. "NEMZETI MUSEUM."
Jelzetlen.
Kőmetszet, 13 x 17,5 cm.
Megjelent Közhasznú Honi Vezér, 1843.
Ábrázolás: északnyugati saroknézet, a lépcsőzet mellvédjére tervezett szfinxekkel.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 200. sz.; Fejős 8. sz.

1021. "MUSEUM."
Lásd Képcs. X. 1. sz.
Kőnyomat, 8 x 15 cm.
Ábrázolás: északnyugati saroknézet, lépcsőzet mellvédjén tervezett kandeláberekkel.
Irodalom: Fejős 9. sz.

1022. "Muzeum. Museum."
Jelezve Winkles sculp[sit]
Acélmetszet, 7,2 x 11,3 cm.
Megjelent Feldmann, L. G.: Pesth und Ofen. Wegweiser, Leipzig. u. . Pesth, 1844. - Zweite, ganz umgearbeitete Auflage. Pest. 1.. Chr. Seiz. Pest, 1855. - Dritte Auflage, Pest, 1859.
Kiadó: 1844-ben Verlags-Magazin, 1855,1859-ben Heckenast G.
Ábrázolás: északnyugati saroknézet erős rövidüléssel előtérben hintó.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Fejős 11. sz.

1023. "MUSEUM."
Lásd Képcs. XIII. 7. sz.
Acélmetszet, 4,8 x 8 cm.
Ábrázolás: hasonló az előzőhöz, előtérben szénásszekér.
Irodalom: Csillag 314. sz.; Pataky 125. l. 29. sz.; Fejős 35. sz. (Häuffler-Fuchsthaller)

1024. "DAS NATIONAL MUSEUM IN PESTH."
Jelezve Schwind[t] gez[eichnet] Pesth. Fuchsthaller sc[ulpsit] (1845 körül)
Acélmetszet, 13,1 x 19. 4 cm.
Megjelent "Beilage zum Ungar."
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 201. sz.; Pataky 125. l. 17. sz.; Fejős 10. sz.

1025. "A' Muzeum. Das Museum."
Lásd Képcs. XII. B. 3. sz.
Kőnyomat, 5,8 x 7,7 cm.
Ábrázolás: homlokzat északnyugat felől.
Irodalom: Fejős 16. sz.

1026. "National Museum."
Lásd Képcs. XVI. 7. sz.
Gouache, 5,5 x 7,4 cm.
Ábrázolás: északnyugati saroknézet, gyalogos és lovasstaffázsalakokkal.
Irodalom: Fejős 26. sz. (Wigand)

1027. " National-Museum."
Lásd Képcs. XVI. a.
Vízfestmény, 5,6 x 8,6 cm
Ábrázolás: kompozíció azonos 1026-éval.
Irodalom: Fejős 27. sz. (Wigand)

1028. "NATIONAL-MUSEUM."
Lásd Képcs. XVI. b.
Acélmetszet, 45 x 7 cm.
Ábrázolás: kompozíció azonos 1026-éval.
Irodalom: Fejős 37. sz. (Fesca)

1029. "Das ungarische National-Museum."
Jelezve rajz[olta] Varsányi J[ános] mérnök -Rohn 1853.
Kőmetszet, 7,8 x 10,5 cm.
Níomda: Nyomt. Frank J. M. Pesten 1853.
Megjelent Pospect zu dem, unter dem Titel "Ungarn in Bildern" erscheinenden literarisch-artistischen Werke. Keretkép.
Ábrázolás: északnyugati saroknézet.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Fejős 33. sz.

1030. [Nemzeti Múzeum.]
Jelzés, kiadó: Marastoni Jos[ef] kiadta Vahot Imre és társa. Mind a kőrajzi mind a photographiai utánzás tilos.
Kőnyomat, 11 x 13 cm.
Nyomda: Ny. Mandello és Leitner Pesten 1866.
Megjelent "Az 1865/6-iki magyar országgyülés képviselőházának emléklapja" keretképeként.
Ábrázolás: északnyugati saroknézet gyalogos és lovas staffázsalakokkal, a kupolán lobogó.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 179. l. 551.; Fejős 61. sz

1031. "Das Museum in Pesth."
Jelezve V[inzenz] Reim am 15t[en] Juni 1851.
Rézkarc, 10 x 16 cm.
Megjelent Reim rézkarcsorozatának 530. sz. lapjaként.
Ábrázolás: homlokzat északnyugat felől, néhány staffázsalakkal.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Fejős 29. sz.; Rózsa 1983. 75.

1032. MAGYAR NEMZ[eti] MUZEUM."
Jelzetlen.
Kőnyomat, átmérő 5,3 cm.
Megjelent Toldy F.: A magyar nemzeti irodalom története. Pest 1851. Emich G. kiadásának címlapján.
Ábrázolás: a múzeum homlokzatának középrésze az északi illetve déli szárny 3 ill. 5 ablaktengelynyi részletével, farkába harapó kigyóval keretezve.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Fejős 12. sz.

1033. "National Museum zu Pesth."
Jelezve Glatz fezit [1842 kórül.]
Tollrajz tussal 14, x 22 cm.
Ábrázolás: rálátás a múzeumra és a "két pisztoly"-fogadóra délnyugat felől kb a mai Kecskeméti utca és Királyi Pál utca közötti házsor egyik vsz. képzelt erkélyéről.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Fejős 25. sz.

1034. "A' NEMZETI MUSEUM Pesten. DAS NATIONALMUSEUM in Pesth."
Lásd Képcs. XI. 15. sz.
Kőnyomat, 12,2 x 18,5 cm.
Ábrázolás: délnyugati saroknézet, előtérben Széna (Calvin) téri piac.
Irodalom: lásd Képcs. XI; Schoen 1948. 23. sz.; Fejős 14. sz (Alt-Sandmann)

1035. "A'Muzeum. Das Museum."
Lásd Képcs. XV. sz. 4. sz
Kőnyomat, 3,5 x 4,6 cm. (ovális keretben)
Ábrázolás: eltérő stafázzsal, mint 1034.
Irodalom: Fejős 16. sz

1036. [ Nemzeti Múzeum]
Jelezve R[udolf] Alt 1847.
Vízfestmény, 15 x 22 cm.
Ábrázolás: délnyugati saroknézet, balra a Kecskeméti utca bejárata, előtérben piac.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Domanovszky 676. l. 572.; Fővárosunk 23. l. 5. sz.; Fejős 15/a. sz.

1037. "NEMZETI MUZEUM. NATIONAL MUSEUM."
Lásd Képcs. XVII. 16. sz.
Kőnyomat, 12,5 x 18,4 cm.
Ábrázolás: 1034. másolata.
Irodalom: Fejős 16. sz.

1038. [Nemzeti Múzeum.]
Jelzetlen [Rohbock, Ludwig, 1855 körül]
Tollajz, tussal, mérete nem volt megállapítható.
Ábrázolás: délnyugati saroknézet.
MTKcs.
Irodalom: Fejős 42. sz.

1039. "NEMZETI MUZEUM PESTEN. NATIONAL MUSEUM IN PEST."
Jelezve L[udwig ] Rohbock del[ineavit] G[eorg] M[ichael] Kurz sculp[si] t.
Acélmetszet, 11,. 3 x 16,. 2 cm.
Nyomda. Kiadó: Druck & Verlag v. G. G. Lange in Darmstadt.
Megjelent Hunfalvy J. - Rohbock, Ludw.: Magyarország és Erdély. Darmstadt 1856/1864. valamint ugyane mű német kiadásában. Hunfalvy J. . - Rohbock, Ludw.: Budapeszt és környéke, Pest 1859. Lauffer és Stolp bizományában.
Ábrázolás: 1038. sz. lap másolata
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 331118. sz.; Csillag 361. sz; Fejős 42/a. sz; Nebehay-Wagner 570/16. sz.,571/21. sz.

1040. "Pesti Muzeum."
Jelezve rajzolta Katzler Vincze. V[inzenz] Katzler 1860.
Kőnyomat 7 x 15,3 cm.
Nyomda: Nyomt. M. Bäcker, Betsben.
Megjelenés, kiadó: "Gróf Széchenyi István"cimű emléklap keretképeként- Kiadták Koptsány Jstván és Bäcker. Utánnyomás tiltatik
Ábrázolás: délnyugati saroknézet, előbbieknél egyszerűbb átdolgozás.
Irodalom: Vayer 52. sz.; Fejős 45/b. sz.; Rózsa 1991. 60. sz.

1041. "Pesti Museum."
Jelezve Photo-Lith[ographie] Giesendorff Károly (1860)
Kb 3,5 x 7 cm.
Nyomda: Nyomt. Reiffenstein és Rösch Becsben.
Megjelenés, kiadó"Gróf Széchenyi Jstván című emléklap keretképeként KiadtákGisendorff és Becker M. Utánnyoma tiltatik.
Ábrázolás: mint 1040, kisebb méretben.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Vayer 52/a. sz.; Fejős 40. sz.; Rózsa 1991. 60/a.

1042. "A nemzeti Museum Pesten. "
Jelezve JK monogrammal - Brown sc[ulpsit.
Fametszet, 15,6 x 23,7 cm.
Megjelent VÚ. 1856. 8. sz. 65.
Ábrázolás: délnugati saroknézet, közeli felvétel.
Azonos ábrázolás: "A nemzeti Museum. " Címen megjelent Cassius Magyarország fővárosa. . Pest, 1866. 9 "Das National Museum. " címen Gettinger, Th. Ungarns Hauptstdädte. . Pest 1866. 17.
Irodalom: Fejős 40.,63. sz

1043 [Nemzeti Muzeum.]
Jelzetlen.
Fametszet, 2,5 x 4 cm.
Megjelent "Az Ország Tükre" vegyes rovatának a muzeumról szóló hirei fejléceként.
Ábrázolás: délnyuati saroknézet, háttér és staffázs nélkül.
Irodalom: Fejős 52. sz.

1044. "MAGYAR NEMZETI MUZEUM PESTEN UNGAR[isches] NATIONAL MUSEUM IN PEST."
Jelezve Természet után rajzolta Slowikowszki Ádám. [1866]
Kőnyomat, 21,2 x 30 cm.
Nyomda: Leitner M. L. nyomása Pesten.
Ábrázolás: délnyugati saroknézet, háttérben balra a régi Képviselőház, jobbra Károlyi L. palotája, előtérben az Országút (Muzeum krt) a lóvasút pályájával.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 347. sz.; Nagy 77.; Csillag 373. sz.; Fejős 54. sz; Gerszi 200. l. 5. sz.


II. Pesti Magyar Szinház - Nemzeti Szinház (1045-1067. sz.)

1045. PEST. MAGYAR SZINHÁZ. UNGARISCHES THEATER. THÉATRE HONGROIS. HUNGARIAN PLAY-HOUSE.
Jelezve Kuwasseg rajz[olta] Martens metz[ette] Párisban (1837/38).
Akvatinta, 15,8 x 23,3 cm.
Kiadó: Pesten, GrimmVinczénél.
Ábrázolás: északkeleti saroknézet a tervezett plasztikai díszítéssel, háttérben a Hatvani (Kossuth Lajos) utca déli oldala a Ferenciek teréig. (A szinház a mai Rákóczi út1-3. sz. telken állott 1837-1914-ig.)
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 197. sz.; FMK X. 26/a. sz.; Gilh. XXXVI. 27. sz.; Kremmer 206. sz.; Budapest régen. 21. sz.; Csillag 174. sz.; Celedin 33. sz.

1046. "UNGARISCHES NATIONAL THEATER (in Pesth)"
Jelezve Th[eodor] Glatz del[ineavit, 1845. körül).
Tollajz, 10,4 x 14,2 cm.
Ábrázolás: északkeleti saroknézet, előtérben hintó.
BTM Kiscelli Múzeum.

1047. "A' NEMZETI SZINHÁZ Pesten. DAS NATIONALTHEATER in Pesth."
Lásd Képcs- XI. 17. sz.
Kőnyomat, 12,5 x 18,4 cm.
Ábrázolás: északkeleti saroknézet, háttérben Hatvani utca.
Irodalom: lásd Képcs. XI.; Domanovszky 679. l. 624.; Schoen 1948. 39. sz.

1048. "A' magyar nemzeti Szinház. Ungarisches Theater."
Lásd Képcs. XV. 9. sz.
Kőmetszet, 3,8 x 4,6 cm, ovális keretben.
Ábrázolás: a staffázstól eltekintve azonos az előzővel.

1049. "Nationaltheater in Pesth."
Jelezve J[osef] Sürch sc[ulpsit]
Acélmetszet, 8,6 x 8,3 cm.
Megjelent Praemienbild zum Spiegel. Ugyanazon a lapon a Német szinház.
Ábrázolás: hasonló az előzőhöz, csak kisebb képkivágással.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csilllag 259. sz.; Pataky 225. l. 10. sz
.
1050. "Das Nationaltheater in Pesth."
JelezveV. Röthig grav[iert, 1840-es évek]
Kőmetszet, 19,5 x 14,7 cm.
Kiadó: C. W. Medau & Co. in Prag.
Ábrázolás: néhány staffázsalaktól eltekintve azonos az előzővel,
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 75.

1051. "A' magy[ar] nemzeti szinház. Ungarisches Theater.
Lásd Képcs. XII: B. 2. sz.
Kőnyomat, 5,9 x 7,8 cm.
Ábrázolás: északkeleti saroknézet.

1052. "National-Theater."
Lásd Képcs. XVI. 4. sz
Gouache, 4,4 x 7,3 cm.
Ábrázolás: északkeleti saroknézet fákkal.

1053. "National-Theater."
Lásd Képcs. XVI. a. 4. sz.
Vízfestmény, 5 x 6,7 cm.
Ábrázolás: azonos előzővel.

1054. "NATIONAL-THEATER."
Lásd Ké XVI. b. 4. sz.
Acélmetszet. 4,2 x 7,4 cm.
Ábrázolás: azonos 1052-vel, amelynek acélmetszetű másolata.

1055. "NATIONAL-THEATER."
Lásd Képcs. XIII. 8. sz.
Acélmetszet, 4,8 x 8 cm.
Ábrázolás: északkeleti saroknézet, nyugat felől szomszédos házakkal.

1056. [Nemzei szinház.]
Jelzetlen [Alt, Rudolf, 1847. körül]
Vízfestmény, 17,7 x 24,5 cm.
Ábrázolás: homlokzat és keleti oldal északkelet felől, előtérben hintó.
SzM.
Irodalom: Budapest régen. 29. sz.; Heincz 134.

1057. "NEMZETI SZINHÁZ. NATIONAL THEATER."
Lásd Képcs. XVII. 15. sz.
Kőnyomat 12,7 x 18,6 cm.
Ábrázolás a elő kőnyomatú változata.
Irodalom: lásd Képcs. XVII.; Fővárosunk 20. l 23. sz

1058. "Nemzeti szinház."
Jelezve a képkeret alsó részén: V[inzenz] Katzler 1860. - Kőre rajolta
Katzler Vincze.
Kőnyomat, 7,7 x 8 cm.
Nyomda: Nyomt. M. Bäcker, Betsben
Megjelent "Gróf Széchenyi Jstván" emléklapja keretdíszeként.
Kiadó: Kiadták Koptsány Jstván, és Bäcker M. Utánnyomás tiltatik.
Ábrázolás: mint 1056. számnál.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Vayer 52. sz.; Rózsa 1991. 60. sz.

1059. "Nemzeti szinház."
Jelezve Photo-Lith[ographia] Giessendoff Karoly (1860).
3,5 x 3,8 cm.
Nyomda. megjelenés. kiadó lásd 1041 sz.
Ábrázolás: méretben azonos előzővel.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Víyer 52/a.; Rózsa 1991. 60/a.

1060. [Nemzeti szinház.]
Jelzetlen.
Kőmetszet, 3,8 x 5,3 cm.
Megjelent Feldmann's Wegweiser durch Pest und Ofen. Pest, 1859, Verl. v. G. Hrckenast. Címlapillusztráció.
Ábrázolás: keleti saroknézet, beüvegezett erkéllyel, háttér nélkül.
BTM Fővárosi Képtár.

1061. [Nemzeti szinház.]
Jelzetlen.
Rézkarc, 9 x 15 cm.
Nyomda: Nyomt. Lorber Pesten 869.
Megjelent Répertoire au théatre national. pour le piano, Kiadó: . Rózsavölgyi et Comp.
Ábrázolás: északkeleti saroknézet.
BTM Fővárosi Képtár.

1062. [Nemzeti szinház.]
Jelzetlen.
Fametszet, 2,5 x 4 cm.
Megjelent Az Ország Tükre szinházi rovatának fejléceként.
Ábrázolás: északkeleti saroknézet.

1063. "Szinház homlokzata."
Jelezve Tervezte Montini L. F. (1840-es évek).
Kőmetszet, 10,2 x 15,9 c. m.
Nyomda: Nyomt. Walzel A. F.
Megjelent "Nemzeti szinház Pest" címú nézőtéri helyszínrajz illusztrációjaként.
Ábrázolás: homlokzat oldala északnyugat felől.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 213. l. 29. sz

1064. "Das Ungarische Theater in Pesth."
Jelezve Vinzenz Reim am 14t[en]Juni 1851.
Rézkarc, 10,2 x 15,9 cm.
Megjelent Reim rézkarcsorozatában 528. lapként
Ábrázolás: lásd 1063. sz. előtérben piac.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 293. sz. .; Rózsa 1983. 75.

1065. [Nemzeti szinház.]
Jelzetlen.
Kőnyomat, 5 x 13 cm.
Megjelent "Emléklap a Nemzeti szinház negyedszázados örömünnepéhez. (Az Ország Tükre, 1862. 20. sz. 285.)
Ábrázolás: északnyugati saroknézet lovas és gyalogos staffázsalakokkal.
BTM Fővárosi Képtár.

1066. "Nemzeti szinház."
Jelzetlen [1860-as évek]
Ábrázolás: északkeleti saroknézet tükörképesen.
MTKcs.

1067. "Ung[arisches] Nat[ional] Theater."
Jelzetlen [Hummitsch, Heinr.]
Acélkarc, 4,8 x 8,2 cm.
Megjelenés, kiadó lásd 322. sz.
BTM Fővárosi Képtár.


III. Orczy kert - Ludoviceum (1068-1076 sz)

1068. Schwanenteich im Orczy-Garten."
Jelezve Prixner sc[ul psit]
Rézkarc, 7, x 12 cm.
Megjelenés, kiadó: [Leyrer, Jos, ] Die Stadt Pesth. 1803. gewidmet von Jos. Leyrer,
Ábrázolás: tó hattyúkkal, partján fűzfák.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 57. sz.; Pataky 206. l. 22. sz.

1069. "Üvegház Báró Orczy' kertjében Pesth mellett. Glashaue im Freyh[errlich] Orczyschen Garten bey Pesth."
Lásd Képcs. 5. sz.
Rézkarc, 8,1 x 13,9 cm.
Ábrázolás: parkrészlet, hátterében üvegház.

1070. "Elias Brunnen."
Jelzés, technika, méret, kiadó, lásd 1068. sz. alatt.
Ábrázolás: a Ludoviceum helyén állott klaszicizáló kút-pavillon.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 63. sz; Pataky 206. l. 28 sz

1071. "Elias Brun[n.]"
Lásd Képcs. VII. 13. sz
Nyomat, selyemre, ovális keretben, 9,5 x 12,5 cm.

1072. "LUDOVICEA. Első magyar nemzeti katonai-nevelő intézet."
Jelzetlen.
Kőmetszet, 15,7 x 21,7 cm.
Megjelenés, nyomda, kiadó: Közhasznú Honi Vezér. kalendáriom 1835 közesztendőre. Pest, Füskuti Landerer.
Ábrázolás: a mai Honvéd Kossuth Akadémia, (Üllői út 80-82. sz) középszárnya
délnyugati saroknézetben.
Azonos ábrázolás "LUDOVICA Erste Militär Academie im Königreich Ungarn. Pesth, 1833.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: SchL 92 sz.; Csillag 103. 102. sz.

1073. "Ludoviceum közel az Üllői lineához. Das Ludoviceum an der Ülleőr (!) Linie."
Lásd Képcs. III. C. 3. sz.
Kőmetszet, 8,2 x 10,4 cm.
Ábrázolás: északnyugati saroknézet.

1074. "A'Ludoviceum kerti oldala. Das Ludoviceum von der Gartenseite."
Lásd Képcs. III. F. 9. sz.
Kőmetszet. 7,9 x 10,5 cm.
Ábrázolás: keleti homlokzat.

1075. [Ludoviceum.]
Jelezve C[arl] Schwindt 1841.
Olajfestmény, 34 x 45 cm.
Ábrázolás: keleti homlokzat az Orczy-kert részletével
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Fővárosunk18. l. 14. sz.

1076. "A' LUDOVICEUM PESTEN. DAS LUDOVICEUM IN PEST."
Lásd Képcs. XI. 16. sz.
Kőnyomat, 12,3 x 18,5 cm
Ábrázolás: délkeleti saroknézet tóval.


IV. Festetich-kert - Fűvészkert. (1077-1082. sz.)

1077. "Der Festetitsche Pallais."
Jelezve Prixner sc[ulpsit.]
Rézkarc, 7,3 x 11,8 cm.
Megjelenés, kiadó: (Leyrer, Jos:) Die Stadt Pesth. 1803 gewidmet von Jos. Leyrer.
Ábrázolás: épülőfélben lévő, egyemeletes klaszicizáló ház, ma az Egyetemi Fűvészkert
Igazgatósági épülete (ma Illés utca 25.).
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 64. sz.; Fővárosunk 12. l. 2. sz.; Pataky 206. l. 29. sz.

1078. "Ansicht zu Festetitsch bey Pesth."
Jelzetlen [ 1830-as évek.]
Rézkarc, 18 x 24,9 cm.
Megjelenés, kiadó: eddig mghatározatlan mű 76. sz. illusztrációjaként: Wien bey Franz Barth.
Ábrázolás: egyemeletes klasszicizáló ház, lásd 1077., fákkal.
BTM Fővárosi Képtár.

1079. "Festetich."
Lásd Képcs. VII. 12. sz.

1080. "Diószegi és Fazekas emléke a pesti fűvészkertben."
Jelezve "(Bicsérdi János rajza.)"
Fametszet, 13 x 18,2 cm.
Megjelent VÚ. 1869. 40. sz. 545.

1081. "Endlicher és Unger emléke a pesti fűvészkertben."
Jelezve BICSÉRDI és RUSZ
Fametszet, 13 x 18 cm.
Megjelent VÚ... 40. sz. 560.

1082. "Üvegház a pesti fúvészkertben."
Jelezve "(Bicsérdi János rajza)" - RUSZ
Fametszet, 12,6 x 18 cm.
Megjelent VÚ. 1860. 41. sz. 561.
Ábrázolás: romantikus stilusú üvegház, kiugró középrésszel.


V. Régi képviselőház (Bródy Sándor uta 8. - 1083-1088. sz.)

1083. "A magyar ideig[enes] képviselőház.A nemzeti muzeum parkjából tekintve."
Jelezve "Ybl Miklós terve szerint. (Fénykép után rajzolta Kelety Gusztáv.)" - RUSZ K[ároly.]
Fametszet, 18,3 x 23,7 cm.
Ábrázolás: homlokzat, előtérben Muzeumkert részlete szoborral.
Azonos ábrázolás "A képviselőház. "címen megjelent Cassius könyvében (18.) és Gettingernél (18.).
Fővárosi Képtár

1084. [Képviselőház.]
Jelzetlen.
Kőmetszet, 11 x 16 cm.
Nyomda: Nyomt. Langer Ede, Pesten 1865.
Megjelenés, kiadó: Kecskeméty K.: "1865ki Országgyülési Indulő"
Rózsavölgyi, Pest 1865. címlap-illusztráció.
Ábrázolás: homlokzat.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: D'Isoz I. köt. . 76.; Nagy 78.

1085. "AZ IDEIGLENES MAGYAR KÉPVISELŐHÁZ PESTEN. (a Muzeum kertjéből fölvéve) DAS PROVISOR[ische] LANDHAUS IN PEST (aufgenommen von Museumpark aus)"
Jelezve Természet után rajzolta Slowikowski Ádám (1866)
Színes kőnyomat, 21,5 x 30 cm.
Nyomda, kiadó: Leitner M. L. nyomása Pesten. Lauffer Vilmos tulajdona Pesten.
Ábrázolás: homlokzat délnyugat felől, előtérben muzeumkerti részlet Kazinczy Ferenc szobrával.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 77.; Gerszi 200. l. 4. sz. .; Rózsa 1997. 140. sz.

1086. [Képviselőház.]
Jelezve, kiadó: Marastoni Jos[ef] kiadta Vahot Imre és társa. Mind a kőrajzi, mind
a photographiai utánzás tilos.
Kőnyomat, 11 x 13,5 cm.
Nyomda: Ny. Mandello és Leitner Pesten 1866.
Megjelent "Az 1856/6-iki magyar országgyűlési képviselőházának emlékműlapja" keretképeként.
Ábrázolás: homlokzat.
BTM Fővárosi Képtár.

1087. [Képviselőház.]
Jelzetlen.
Kőmetszet, 6,5 x 10,3 cm.
Nyomda: Ny. Adamsky és Riss Budán 1869.
Megjelent Herdy F. "1869. Pesti követválasztási néphangok"
című zeneművének címlap-illusztrációjaként.
Kiadó: Pest. Táborszky és Parsch, Bécsben Wessely F., Lipcsében Hofmeister, Fr.
Ábrázolás: homlokzat, romantizáló, akantuszleveles medaillonkeretben.
BTM Fővárosi Képtár.

1088. "[Az ideiglenes országház Pesten. ]"
Jelzetlen [1860-as évek.]
Fametszet, 8,6 x 11 cm
Megjelent ismeretlen mű illusztrációjaként, lapkivágás.
BTM Fővárosi Képtár.


VI. József fiúárvaház. (Üllói út 76. sz. - 1089. sz.)

1089. "Pesti József fiúárvaház."
Jelzetlen. .
Fametszet, 5. 9 x 24,3 cm.
Megjelent VÚ. 1856. 16. sz. 137.
Ábrázolás: kétemeletes sarokház.
Azonos ábrázolás "József árvaház. " címen megjelent Cassius könvében (17). és "Das Josefinum, " címen Gettingernél (19.)


VII. Pesti légszeszgyár (Mező Imre út 9-11. - 1090-1091. sz.)

1090. "A pestvárosi gázvilágítás épülete a kerepesi kapun túl."
Jelzetlen.
Fametszet, 12,3 x 16,8 cm.
Megjelent VÚ. 1856. 29. sz. 253.
Ábrázolás: romantikus stilusú, egy emeletes épület.
Azonos ábrázolás: "Gázvilágítási épület" cimmel megjelent Cassiusnál (16.), Gettingernél pedig "Das Gaswerk" címen a2. lapon.

1091. "A pesti légszesz-gyár."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 13,5 x 22,9 cm.
Megjelent Az Ország Tükre 1864. 11. sz. 127. sz.


VIII. Pesti evangélikus szlovák templom (Rákóczi út 57. /a-b. sz. -1092-1093. sz.)

1092. "Evang[élikus] uj templom (a kerepesi úton)."
Jelezve Z[ombory] G[usztáv.]
Fametszet, 14,7 x 24,7 cm.
Megjelent VÚ. 40. sz. 353.
Ábrázolás: a mai Rákóczi út 57/a-b. sz. alatt, a Luther-udvarban álló romantikus
stilusú templom. Balra iskola, jobbra plébánia.
Azonos ábrázolás: "Die slavisch- evangelische Kirche" címen megjelent Gettingeer idézett könyve 22. lapján. .
BTM Fővárosi Képtár.

1093. "AZ EVANGELIKUS TEMPLOM PESTEN."
Jelezve POLLAK Sc[ulpsit]
Fametszet, 33 x 16 cm.
Megjelent Magyarország és a Nagyvilág. 1868. 10. sz. 111.
Ábrázolását lásd előző számon, saroknézet.


IX. Ötpacsirta utcai (Polláck Mihály téri) házsor. (1094. sz.)

1094. " A pesti nemzeti muzeum mögötti uj épületek homlokzata."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 15 x 51,6 cm.
Megjelent Az Ország Tükre. 1863. 34. sz. 402.
Ábrázolás: a mai Polláck Mihály téren álló egykori Festetich-palota, Lovarda, Károlyi A. palotája (volt olasz követség).


X. Festetich-palota (Polláck Mihály tér 10 - 1095-1096. sz. ]

1095. "Gróf Festetich palotája Pesten(a nemzeti muzem mellett)."
Jelezve RUSZ K[ároly.]
Fametszet, 15,5 x 23,5 cm.
Megjelent VÚ. 1864. 34. sz. 345.

1096. "Gróf Festetich György palotája Pesten."
Jelezve F. DUFFEK.
Kőnyomat
Megjelent Az Ország Tükre. 1865. 25. sz. 375.XI. Nemzeti lovarda (Polláck Mihály tér 7. sz. helyén. (1097. sz.)

1097. "A nemzeti lovarda Pesten."
Jelzetlen.
Fametszet, 8 x 14 cm.
Megjelent VÚ. 1858. 7. sz. 76.
Ábrázolás: romantikus stilusú földszintes épület délnyugati saroknézete.
Azonos ábrázolás megjelent "A lovarda"cimen Cassiusnál (19.) és " Die Nationalreitschule" cím alatt Gettingernél (19. l).


XII. Gr. Károlyi Alajos palotája (Polláck Mihály tér 3. sz. helyén - 1098. sz.)

1098. "GRÓF KÁROLYI A[lajos] PALOTÁJA, a nemzeti muzeum mögött."
Jelezve Rajz[olta] Haske. Buxbaum és Schwartz sc[ulpsit]
Fametszet
Megjelent Magyarország és a Nagyvilág 1860. 50. sz. 794.
Ábrázolás: neorenaissance palota a Muzeum utca sarkán.


XIII. Rókus (Semmelweis) kórház (1099-1100. sz.)

1099. [Rókus kórház és -kápolna]
Jelezve Lehnhardt sc[ulpsit.]
Rézmetszet
Megjelent Schwarczl, Jos.: Nosocomium civium Pestiensium ad Sanctum Rochum, Pestini 1834.
Ábrázolás: a kórház és kápolna homlokzata nyugat felől.
FSzEK.
Irodalom: Schoen A.: A pesti Szent Rókus kápolna. Bp. 1938. Pataky 174. l. 84. sz.

1100. "Szüz Mária-szobor a pesti Rókus-kórház előtt."
Jelezve "(Haske rajza)" RUSZ.
Fametszet, 15,4 x 23,5 cm.
Megjelent VÚ. 1867. 45. sz. 553. - Nagy M. könyvében (. II. 131.).
Ábrázolás: kápolahomlokzat és a Szüz Mária-emlékoszlop
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Domanovszky 677. l 472. sz.


XIV. Kerepesi temető (Mező Imre út -1101. sz.)

1101. Allgemeiner Friedhof."
Jelzetlen.
Fametszet, 12,8 x16,7 cm
Megjelent Gettinger könvében (210. sz.)
Ábrázolás: a temetőkápolna és környéke.


XV. A Magyar Északi Vasút pályaudvara (Józsefvárosi p. u. -1102-1103. sz.)

1102. " Pest-losonczi Vaspálya pályaudvara s indóháza Pesten.,"
Jelezve "(Rajz Zombory Gusztáv")
Fametszet, 9,2 x 15 cm.
Megjelent Hazánk és a Külföld. 1865. 26. sz. 405.
Ábrázolás: délnyugati saroknézet.

1103. "A magyar északi vasút indóháza Pesten."
Jelezve RUSZ K[ároly.]
Fametszet, 13,2 x 18,3 cm.
Megjelent VÚ. 1867. 35. sz. 432.
Ábrázolás: mint előző számnál.


XVI. Nemzeti Tornacsarnok (Szentkirályi utca 26. - 1104-5. sz.)

1104. "Nemzeti tornacsarnok Pesten"
Jelezve RUSZ
Fametszet, 13 x 18 cm.
Megjelent VÚ. 1870. 51. sz. 653.

1105. "A pesti tornacsarnok. " - Homlokzat.
Jelzetlen.
Fametszet 22,2 x 15,5 cm.
Megjelent Magyarország és a Nagyvilág. 1970 50. sz. 591.


XVII. Beleznay kert (Rákóczi út 9. helyén - 1106. sz.)

1106. " 5 Pacsirta utcza Beleznay kert."
Jelezve Ujházy Ferencz.
Ceruzarajz, 16 x 23,1 cm.
SzM.


Kilencedik kerület. (1107-1115. sz.)


I. Széna (Calvin) téri református egyház (1107-1108. sz.)

1107. "A' Reformátusok temploma Pesten a' a Jó'sefvárosban. Die reformierte Kirche in der Josefstadt"
Lásd Képcs. III. C. 7. sz.
Kőmetszet, 8,3 x 8,8 cm. .
Ábrázolás: a templom eredeti alakjában.

1108. "A pesti református] egyház és iskolaépület."
Jelezve POLLAK sc[ulpsit. ]
Fametszet, 15,8 x 12,7 cm
Megjelent VÚ. 1860. 16. sz. 185.
Ábrázolás: a templom mai alakjában, mellette klasszicizáló iskolaépület.
Azonos ábrázolás: "Református templom. " címen megjelent Cassius többször idézett könyvében (8.) valamint, "Die reformirte Kirche. " Címen Gettinger nél (23.).
BTM Fővárosi Képtár.


II. Mária Terézia laktanya (Üllői út 45-51. - 1109. sz.)

1109. "DIE NEUE KASERNE auf der Üllőer Strasse in Pesth."
Jelezve A[lois] FUCHSTHALLER sc[ulpsit. ]
Acélmetszet, 11,2 x 20,1 cm
Megjelent Beilage z. Spiegel [1847. ]
Ábrázolás: Üllői úti homlokzat északnyugati saroknézettel.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Pataky 126. l. 46. sz.


III. Köztelek (1110. sz.)

1110. "A' pesti köztelek volt épülete."
Jelezve r[ajzolta] Varsány [1850 körül. ]
Ceruzarajz, 13,4 x 15,1 cm.
Ábrázolás: kétszárnyas, romantikus stilusü, egyemeletes épület kiugró kerek középtoronnyal az Üllói-út mai 25. sz. helyén.


IV. Vidats István gépgyára (1111-1113. sz.)

1111. [Vidats-gyár.]
Jelzetlen.
Kőmetszet, 8,5 x 15,4 cm.
Nyomda: Nyt. Engel és Mandello, Pesten 1857.
Megjelent a gyár számlájának fejléceként.
Ábrázolás: egyemeletes saroképület a mai Lónyay és Erkel utca sarkán.

1112. "Vidats István gépgyára Pesten."
Jelzetlen.
Fametszet, 8,3 x 14,8 cm. .
Megjelent VÚ. 1859. 9. sz. 101.
Ábrázolás: azonos az előzővel.

1113. "Vidacs gépgyára."
Jelzetlen.
Kőmetszet, 7,5 x 15 cm.
Megjelent Az Ország Tükre 1864. 36. sz. 429.
Ábrázolás: az előbbivel azonos.


V. Farkas István gépgyára (1114. sz.)

1114. "FARKAS ISTVÁN GAZDASÁGI GÉP GYÁRA"
Jelezve BROWN PEST.
Fametszet, 7,3 x 10,6 cm, ovális keretben.
Megjelent Emich Gusztáv Nagy képes naptára 1861. évre XII:
Ábrázolás: korai romantikus stilusú földszintes épület az Üllői út mai 9? sz. helyén.


VI. Schlick Ignác vasöntödéje (1115. sz.)

1115. [Schlick Ignác vasöntődéje] Számlafejléc.
Jelezve Lehnhardt rajz[olta] és metsz[ette] - (1840 körül).
Acélmetszet, 7,5 x 15 cm.
Ábrázolás: a gyár Két nyúl utca 79. sz. alatti telepe. Mai helye a Lónyay utcának Kinizsi
utca és Boráros tér közötti szakaszán.
BTM Fővárosi Képtár.


Tizedik kerület. (1116-1122. sz.)


I. Kőbányai sziklapincék (1116. sz.)

1116. "ROTTENBILLER FÜLÖP, FÖLDEI a pesti kőbányában. PHILIPP ROTTENBILLER'S ANLAGEN im Pesther Steinbruche."
Jelezve F[ranz] X[aver] Sandmann lith[ographiert - 1850. körül]
Kőnyomat, 32 x 23 cm, (a Képcs. keretmérete.)
Ábrázolás: négyes képcsoport: "KERTFÖLDEK MÁRIAVÖLGYBEN. " Sziklapincék, háttében Pest-Buda. - "SZIKLAPINCÉK. " Földalatti vendéglő. - "Átnézet. " Kilátás sziklapincéből. -"Lakház. " A képcsoport részeinek címei németül is.
BTM Fővárosi Képtár.


II. Pest-szolnoki vasút vendéglője (1117. sz.)

1117. "PARK UND RESTAURATIONS-GEBÄUDE IM STEINBRUCH NÄCHST DER EISENBAHN."
Jelezve gest[ochen] u[nd] gedr[uckt] bei J[osef] Tyroler.
Acélmetszet, 11 x 24,5 cm.
Megjelent "Der Ungar, 1847.
Ábrázolás: földszintes pavillon tetőterrasszal, kiugró középrésszel.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 262. sz.; Pataky 235. l. 11. sz. .


III. Tüköry Sándor serfőzdéje (1118. sz.)

1118. "TÜKÖRY SERFŐZÉS PESTEN: /Tüköry'sche/ BIERBRAUEREI, PEST."
Jelezve Nach d[er] Natur gez[eichnet] ent[worfen] u[nd] lith[ographie] v[on] A. Limberg.
Kőnyomat, 55,6 x 80 cm.
Nyomda: Nyomt. Pollák Testvérek Pesten 1864.
Ábrázolás: a gyár távlati képe kilenc keretképpel a gyár belső helyiségeiről.
MTKcs.


IV. Kőbányai serfőzőház (1119. sz.)

1119. "A KŐBÁNYAI SÖRFÖZŐHÁZ"
Jelezve Buxbaum & Schwarz sc[ulpsit]
Fametszet, 21 x 17,7 cm
Megjelent Magyarország és a Nagyvilág. 1866. 43. sz. 677.
Ábrázolás: hármas képcs. . Fent a serfőzde külső képe. Alatta két belső részletkép.


V. Dreher-féle serfőző (1120. sz.)

1120. "Dréher serfőzdéje Kőbányán."
Jelzetlen. "[Feszl terve szerint]"
Kőnyomat, . 15 x 30,3 cm.
Megjelent Az Ország Tükre. 1863. 20. sz. 237.
Ábrázolás: a gyár homlokzata.
Irodalom: Feszl 120-127. sz


VI. Barber-féle serfőzde (1121. sz.)

1121. "A Barber-sörfőzde Kőbányán."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 10,6 x 22 cm.
Megjelent Az Ország Tükre. 1863. 30. sz. 357.
Ábrázolás: a gyártelep távlati képe.


VII. A kőbányai víztároló (1122. sz.)

1122. " A pest-kőbányai tartalék vízmednce."
Jelzetlen.
Fametszet, 22 x 15. 4 cm.
Megjelent Magyarország és a Nagyvilág. 1870. 49. sz. 579.
Ábrázolás: földalatti ciszterna (ma X. Ihász utca 29. sz. a.)

Tizenegyedik kerület (1123-1133. sz.)


I. Kamaraerdő (1123-1124. sz.)

1123. "Kappel Majorja, Buda város kamarai erdejében. Der Kapplische Maierhof im Ofner Stadtkamer (!) Wald."
Lásd Képcs. III. D. 5. sz.
Kőmetszet, 8,1 x 10,4 cm.
Ábrázolás: Kappel Fr. nagykereskedő majorsága és tehenészete. (ma Kőérberki dülő 33. sz. alatt Fővárosi Szociális Otthon gondnoksága.)

1124. "Ansicht des Kammerwaldes bey Pesth."
Jelzetlen.
Rézmetszet, 15,2 x 22,8 cm.
Kiadó: Wien bey Franz Barth.
Ábrázolás: egyemeletes klasszicizáló vendéglőépület.
MTKcs.
Azonos ábrázolás "Kammerwald" címen megjelent lásd Képcs. VII. 15. sz.


II. Keserűvízforrások (1125-1130. sz.)

1125. [Kelenföldi keserűvízforrások.]
Jelzetlen [Than László, 1855.)
Ceruzarajz, 9,5 x 46 cm.
Ábrázolás: elszórtan épült földszintes házak, háttérben hegyek.
BTM Kiscelli Múzeum.

1126. [Kelenföldi keserűvízforrások.]
Jelzetlen [Than László, 1854. ]
Ceruzarajz, 9,3 x 27 cm.
Ábrázolás: az 1125. sz. alatti telep más nézetből
BTM Kiscelli Múzeum.

1127. "F[ranz] L[eopold] Hauner's Bittersalzquelle."
Jelzetlen [Rohn, A. 1850-es évek.]
Kőmetszet, 5,3 x 8,3 cm
Megjelent a lágymányosi Hildegarde-keserüvízforrás hirdetésének fejléc-illusztrációjaként.
Ábrázolás: földszintes épület kiugró kapuzattal, balra és jobbra 2-2 ablak.
BTM Fővárosi Képtár.

1128. "Das Innere der Brunnenquelle."
Jelezve Rohn.
Kőmetszet, 5,2 x 8,5 cm.
Megjelenésére vonatkozólag lásd az előző számot.
Ábrázolás: az előző számon említett épület belseje a gyógyforrással
BTM Fővárosi Képtár.

1129. "A budai Erzsébet-keserűforrás és fürdő."
Jelzetlen
Fametszet, 8,8 x 14 cm.
Megjelent VÚ. 1858. 11. sz. 128.
Ábrázolás: a mai XI. Tétényi út 12-16 sz. helyén állott egyemeletes, klasszicizáló fürdőépület.
Azonos ábrázolás: "Erzsébet-forrás és fürdőBudán". címen megjelent Cassiusnál (36.), és "Elisabethquelle" címen Gettingernél (49.)
BTM Fővárosi Képtár.

1130. "Erzsébetsósfürdő Budán."
Jelezve Lám S[ándor] Apr[ilis] 27. 8.[a többi számjegy levágva, 1860-as évek]
Vízfestmény 14,6 x 23,9 cm.
Ábrázolás: kétemeletes fürdőépület, jobbra barakk, a háttérben Sashegy.
BTM Fővárosi Képtár.


III. Sárosfürdő (1131-1133. sz.)

1131. "A budai Sárosfürdő 1809-től 1844-ig."
Jelzetlen.
Fametszet, 10,2 x 14,5 cm.
Megjelent VÚ. 16. sz. 188.
Ábrázolás: a gellérthegyi barlang alatti fürdőépület.

1132. "A budai Sárosfürdő jelenleg."
Jelzetlen.
Fametszet, 13 x18,5 cm
Megjelent VÚ. 1866. 16. sz. 189. Egy a Sárosfürdőről szóló ismertetés hátoldalán, 1871.
Ábrázolás: a törökkori fürdő, mellette egyemeletes klasszicizáló szállóépülettel.

1133. "A budai Sárosfürdó, a Dunáról tekintve."
Jelezve POLLAK sc[ulpsit]
Fametszet 13 x 18,5 cm.
Megjelenésére vonatkozólag lásd előző számot.
Ábrázolás: a Gellérthegy lábánál húzódó házsor, déli végénél a Sárosfürdő, a Dunáról felvéve.


Tizenkettedik fejezet. Lásd a 205-295. számok alatt.


Tienharmadik fejezet. (1134- 1150. sz)


I. Pannonia gőzmalom. (1134-1137. sz)

1134. "Pannonia gőzmalom."
Jelzetlen
Kőnyomat, 14 x 21,9 cm.
Megjelent Az Ország Tükre. 1864. 9. sz. 99.
Ábrázolás malomépület a Kárpát utca 1-7/b. sz. helyén.

1135. "A Pannonia gőzmalom Pesten."
Jelzetlen. "(Myskovszky rajza)"
Fametszet, 10 x 14 cm.
Megjelent VÚ. 1866. 15. sz. 176.
Ábrázolás: homloknézet.
Irodalom: Kiss 28.

1136. "Pannonia-Dampfmühl-Gesellschaft PEST, ."
Jelzetlen.
Fametszet, 4,2 x 7,5 cm.
Megjelent Pester Lloyd-Kalender.1868, XIX.
Ábrázolás: távlati kép.
BTM Fővárosi Képtár.

1137. "PANNONIA GŐZMALOM."
Jelezve RUSS K[ároly.]
Fametszet, 7,9 x 15,8 cm.
Megjelent Adressen-Kalender von Pest, Ofen und Altofen. Pest, 1871. XXX.
Ábrázolás: távlati kép, délkelet felől.
BTM Fővárosi Képtár.


II. Árpád gőzmalom (1138-1139. sz.)

1138. "ÁRPÁD GŐZMALOM - ÁRPÁD DAMPFMÜHLE."
Jelzetlen
Fametszet, 5,6 x 10,3 cm.
Megjelent Pester Lloyd-Kalender 1866. XLIX.
Ábrázolás: mai Visegrádi utca 2-4. sz. helyén állott malom saroknézete.
BTM Fővárosi Képtár.

1139. "Pesti Árpád-gőzmalom-társaság."
Jelzetlen.
Fametszet, 6,3 x 8,8 cm.
Megjelenés lásd 1137. sz. III.
Ábrázolás: madártávlati kép délkelet felől.
BTM Fővárosi Képtár.


III. Újpesti hajógyár és kikötő (1140- 1142. sz.)

1140. "A KÖZÉPDUNAI GŐZHAJÓ-TÁRSULAT HAJÓGYÁRA ÚJ-PESTEN."
RF monogramista. - Buxbaum & Schwartz sc[ulpsit]
Fametszet, 15,5 x 23 cm.
Megjelent Magyarország és a Nagyvilág, 1866. 45. sz. 189.
Ábrázolás: gyártelep a Duna felől felvéve.

1141. "A magyar gőzhajózási társaság hajóinak gyára Új-Pesten."
Jelzetlen.
Fametszet, 8,7 x 10 cm.
Megjelent Hazánk és a Külföld. 1866. 32. sz. 508.
Ábrázolás: gyárépület kelet felől, háttérben a Duna.

1142. "A újpesti kikötő télen."
Jelezve "/Greguss János rajza/" - RUSZ K[ároly]
Fakarc, 13,1 x 18,2 cm.
Megjelent VÚ. 1867. 5. sz. 53.
Ábrázolás: befagyott Dunaág, a part mentén tehergőzösök.


IV. Lóvasút végállomás (ma Váci út 20. - 1143-1144. sz)

1143. "A LÓVONATÚ VASPÁLYA INDÓHÁZA UJPESTEN."
Jelzetlen.
Fametszet, 11,7 x 15,4 cm.
Megjelent Magyarország és a Nagyvilág. Pest, 1866. 31. sz. 481.
Ábrázolás: romantikus stilusú épület a címben jelzett helyen.

1144. "A pesti lóvonatú vasút indóháza. "
Jelezve "/Liptay ered[etije] után rajz[olta] Blumberg. /"
Fametszet, 9,6 x 12,5 cm.
Megjelent Hazánk és a Külföld. 1866. 30. sz. 468.


V. A régi ["váci"] temető (a Lehel tér helyén - 1145-1146. sz)

1145. "A' TEMETŐ PESTEN. DER FRIEDHOFIN PESTH."
Lásd Képcs. XI. 32. sz.
Kőnyomat, 12,6 x 16,5 cm.
Ábrázolás: részlet sírbolttal.

1146. "A VÁCZI TEMETŐ PESTEN. DER FRIEDHOF IN PESTH.
Jelezve L[udwig] Rohbock del[ineavit] G[eorg] M[ichael] Kurz sculpsi]t.
Acélmetszet, 11,4 x 16,3 cm.
Nyomda, kiadó, megjelenés lásd 73. sz.
Ábrázolás: Az előző szám alapján klasszicizáló síremlékkel.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 301. sz.; FMK X, 59/c. sz; Budapest régen 89/b. sz; Csillag 364. sz.; Nebehay-Wagner 570618; 671/26. sz


VI. Neuschloss J. faárugyára (1147. sz)

1147. "Die Dampf-Sägemühle und. Parqueten-Fabrik von J. Neuschloss Söhne."
Jelzetlen.
Fametszet, 7,4 x 10,7 cm.
Megjelent PesterLloyd-Kalender . 1866. V.
Ábrázolás: a gyár feldunasori telepe.


VII. Első pesti fametsző, -, gyalu - és faárugyár (Jászay Mari térnél - 1148. sz.)

1148. "Az első Pesti fametsző-, gyalu-és faáru-gyár."
Jelzetlen.
Fametszet, 7 x 11,6 cm.
Megjelent Emich G. . Képes naptára 1860. évre. Pest XXXIII.
Ábrázolás: a gyártelep látképe, Feldunasor 45. sz. alatt.


VIII. Pesti Victoria gőzmalom(XIII. Kárpát utca 20. -22. helyén - 1149. sz.)

1149. "Pester Victoria Dampfmühle."
Jelzetlen.
Fametszet, 5,9 x 7,5 cm.
Megjelent Adressen-Kalender von Pest, Ofen und Altofen, 1871. XXXII.
Ábrázolás: Feldunasor 64. sz. alatti gyártelep látképe.


Irodalomból ismert

1150. "Tájrész a Rákospatak mellett."
Jelezve [Molnár József]
Olajfestmény, 44 x 33 cm.
Irodalom: A Gyüjtő 1912, I. . évf. 72. l. 585. sz.


Tizennegedk kerület (1151- 1173. sz.)


I. Városliget (1151- 1168. sz.)

1151. "UMGEBUNGEN VON PESTH UND OFEN. Im Stadtwäldchen."
Jelezve IK Monogrammal. [Josef Kuwasseg, 1830-as évek]
Kőnyomat 35,3 x 47,7 cm.
Nyomda, kiadó Herausgegeben von Trentsensky. No. 1. Pesth bei V. Grimm.
Ábrázolás: a tó felől, az előtérben nő gyermekkel, a háttérben budai hegyek
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 75.; Celedin 22. sz.
.
1152. [Városligeti tó.]
Jelezve Barabás 1842.
Vízfestmény, 17,4 x 24,6 cm.
Ábrázolás: a tó felől, hátterében Hármashatárhegy, Csúcshegy, Kevélyek.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Barabás 1944-es oeuvrekatalógusában 1842-nél nem említi, de 1840. ben 2016. sz. alatt szerepel egy "Városligeti tó", amely feltehetően azonos vele.; Barabás 1895. 2816. sz., Barabás 1985. 95. sz

1153. "Parthie aus d[em] Stadtwäldchen."
Jelezve [Hummitzsch, Heinr.]
Acélkarc, 5 x 6,8 cm.
Megjelenés, kiadó lásd 480. sz.
Ábrázolás: tóparti részlet, háttérben majorsági épülettel.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 206. sz.; Csillag 159. sz.

1154. "VIDÉK A' VÁROSLIGETBEN Pesthen PARTHIE IM STATWÄLDCHEN in Pesth."
Lásd Képcs. XI. 26. sz. .
Kőnyomat 12,3 x 18,5 cm.
Ábrázolás: útrészlet a tó mellett fák, bokrok között, balra a tó, háttérben Gellért- és Várhegy.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: lásd Képcs. XI.; Budapest régen103/a sz, .

1155. "A' PÁVASZIGET a' pesti városligetben. DIE PFAUEINSEL im Pesther Stadtwäldchen."
Lásd Képcs. XI. . 10. sz.
Kőnyomat 12,4 x 18,4 cm
Ábrázolás: tóparti részlet, háttérben a majorsági épület, mögötte budai hegyek. Lenyugvó nap
Irodalom: lásd Képcs. XI.; Budapest régen 103/b. sz.; Fővárosunk 48. l. 3. sz.

1156. "VÁROSLIGET. STADTWÄLDCHEN."
Lásd Képcs. XVII. 17. sz
Kőnyomat 12,6 x 18 cm.
Ábrázolás: kerti vendéglő, háttérben tó, balra emeletes épület.
Irodalom: lásd Képcs. XVII. 17. sz; Budapest régen 90/a. sz.

1157. "VÁROSLIGET PESTEN. DAS STADTWÄLDCHEN."
Jelezve L[udwig] Rohbock del[ineavi]t F[ranz] Hablitschek sculp[si]t.
Acélmetszet, 12 x 16,6 cm.
Nyomda, kiadó, megjelenésre lásd 73. sz.
Ábrázolás: tó a keleti partról felvéve, előtérben öt staffázsalak, bokrok, háttérben majorsági épület, mögötte Hármashatár- és Csúcshegy.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 311. sz.; FMK. X. 59/a. sz.; Csillag 363. sz.; Nebehay-Wagner 570/17,571/25. sz

1158. [Városliget.]
Jelzetlen [1870 körül.]
Olajfestmény, 39 x 50 cm.
Ábrázolás: tóparton sétáló háromtagú család, a a Pávaszigeten egyemeletes épület.
BTM Kiscelli Múzeum.

1159. "Dróthíd a' város' ligetében Pesth mellett. Drahtbrücke in Stadtwäldchen bey Pesth."
Lásd Képcs. I. 6. sz.
Rézkarc, 10 x 14,9 cm.
Ábrázolás: a tópart és a kis sziget közötti függőhíd. (1826-75).
Irodalom: lásd Képcs. I.; Fővárosunk 16. l. 6. sz.

1160. "Pest városa ligetében a' lántzhíd. Die Kettenbrücke im Stadtwäldchen."
Lásd Képcs. III C. 6. sz.
Kőmetszet, 8, x 10,4 cm.
Ábrázolás: tórészlet a dróthíddal.

1161. " Schlittschuhbahn."
Lásd Képcs. VIII 1. sz.
Akvatinta, 7 x 10,2 cm.
Ábrázolás: befagyott tó korcsolyázókkal, háttérben a dróthíd.

1162. "Sommertheater."
Lásd Képcs. VIII. 5. sz
Akvatinta, 6,9 x 10,2 cm.
Ábrázolás: valószinűleg a Lövölde téren állott szinház ("Aréna")

1163. "Ansicht des Stadtwäldchens bey Pesth."
Jelzetlen [1830-as évek.]
Rézkarc, 15 x 23 cm.
Kiadó: Wien bey Franz Barth.
Ábrázolás: eddig meghatározatlan mű 78. sz. illusztrációjaként
Ábrázolás: klasszicizáló, földszintes épület két oldalrizalittal, portikusszal
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK X. 391b.,; Fővárosunk 12. l. 9. sz.

1164. "Stadtwäldchen."
Lásd Képcs. . VII. 8. sz.
Ábrázolás: az előző kicsinyített másolata.

1165. "Pest városa ligetében a' vendég-és kávéház tekintete és tájjéka. Ansicht des Gaast und Kaffehauses im Stadtwäldchen."
Lásd Képcs. . III. C. 2 sz
Kőmetszet, 8 x 10,5 cm. .
Ábrázolás: földszintes, klasszicizáló épület portikusszal, rizalitok nélkül.

1166. "Vendéglő a pesti városligetben."
Jelzetlen.
Fametszet, 9,5, x 14 cm.
Megjelent íVÚ... 1860. 27. sz. 328.
Azonos ábrázolás "Vendéglő a városligetben" címen megjelent Cassiusnál (20.), és "Das Bötzenhaus"-ként Gettingernél (25.).

1167. [Városliget.]
Jelzetlen [1860-as évek]
Kőnyomat 26 x 20,5 cm.
Megjelenés, kiadó: Dubes, J.: Stadtwald-polka, Pest bei Rózsavölgyi & Comp. Wien bei JN. Dukl. Címlapillusztráció.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: D'Isoz 176

1168. " Pichlerischer Park."
Jelezve Prixner sc[ulpsit]
Rézkarc, 7,4 x 11,3 cm.
Megjelenés. kiadó [Leyrer, Jos. ] Die Stadt Pest und ihre Gegend. Pesth, leyrer 1803,
Ábrázolás: klasszicizáló földszintes épület vsz. a Fasorban állott.
BTM Fővárosi Képtár.


II. Hermina kápolna (XIV. Május 1. utca 23 - 1169-1170. sz. )

1169. [Hermina kápolna.]
Jelzetlen [ 1840 körül)
Olajfestmény, 42,3 x 50,5 cm.
Ábrázolás: romantikus stilusú kápolna délnyugati saroknézetben, előtérben játszógyermekek.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Fővárosunk 45. l. 5. sz.

1170. "A Hermina-kápolna a pesti városligetben."
Jelezve "/Myskovszky V[iktor] rajza után.)"
Fametszet, 10,6 x 14,4 cm.
Megjelent VÚ. 1865. 44. sz. 553.
Azonos ábrázolás " Hermina kápolna. "-címen megjelent Cassiusnál (21.), "Die Herminenkapelle" címen Gettingernél (26. l)


III. Fischof -vízgyógyintézete (1171-1174. sz)

1171. "D[octo]r Fischof hidegvízgyógy -intézete"
Jelzetlen.
Fametszet, 11,5 x 14 cm.
Megjelent VÚ. 1858. 25. sz. 292.
Ábrázolás: a ma Hungária krt 150. sz. helyén állott fürdőépületcsoport.
Azonos ábrázolás "Dr. Fischof gyógyintézete" címmel megjelent Cassiusnál, "Die Wasserheilanstalt des Dr Fischof"címen Gettingernél, 27. l

1172. "A' pesti Vízgyógy- és edző intézet."
Jelezve Vidéky m[etszette] [1840-es évek]
Acélmetszet, 5,5 x 13,2 cm
Ábrázolás: valószínűleg a későbbi Fischof-féle intézet helyén állott foldszintes épület, hátterében budai hegyek
BTM Fővárosi Képtár.


Irodalomból ismert

1173. "Pesti városligeti részlet."
[Brodszky Sándor, 1846]
Olajfestmény
Irodalom: Sz-Sz. 268.


Tizenötödik kerület


I. Rákospalota (1174. sz)

1174. "PALOTA első vasúti állomás."
Jelzetlen
Kőnyomat 15,4 x 23,8c
Megjelenés, kiadó: Az Életképek-hez kiadja Frankenburg (1847. I. 14. sz.)
Ábrázolás: földszintes vasútállomás befutó vonattal .
BTM Fővárosi Képtár.


Tizenhatodiktól huszonegyedik kerületig
1800 és 1870 között nem készült ábrázolás

Huszonkettedik kerület. (1175-1179. sz)

I. Budafok

1175. "Promotori"
Lásd Képcs. VII. 14. sz.
Ábrázolás: barokk stílusú plébániatemplom és környéke

1176. "Promontori földalatti lakás"
Jelezve"/Lüders rajza/"RUSZ
Fametszet12,7 x 18cm.
Megjelent VÚ. 1864. 41. sz. 429.
Ábrázolás: barlang belseje viskókkal
Azonos ábrázolás: "Steinhäuser in Promontor" cimen jelent meg Etingenél 50.

1177. "Promontori földalatti lakás."
Jelezve "/Kelety Gusztáv rajza. /"-rusz
Fametszet, 16,3 x 13 cm
Megjelent VÚ. 1867. 19. sz. 229.
Ábrázolás: barlangbelső két gyermekkel, háttérben kilátás


II. Nagytétény. (1178-1179. sz.)

1178. "Tétényi kastély."
Jelezve RUSZ K[ároly]
Fametszet, 11,6 x 13,1 cm.
Megjelent Nagy M. többször idézett könyvének I. kötetében, 212. l.
Ábrázolás: kastélyhomlokzat kelet felől (Kastélymúzeum utca 9.)
BTM Fővárosi Képtár.


Eddig meg nem állapított helyen. Irodalomból ismert.

1179. "K[aiserlich] K[öniglich] priv[ilegierte Dampfmühle"
Kőnyomat
Irodalom: Gerszi 37. l. 32. sz. (Engel és Mandello)


ESEMÉNYÁBRÁZOLÁSOK VÁROSKÉPI HÁTTÉRREL
(1800-1870)

1180. [Lovasjáték Alexandra Pawlowna tiszteletére]
Jelezve: Fischer skizzirt. Haller illumi[niert] - A lap alján Erste Skizze.
Vízfestmény, 28,6 x 39,7 cm.
Ábrázolás: lovasjáték a Battyány-lovardában József nádor és 16 főúr részvételével 1800 május 3. -án.
BTM Kiscelli Múzeum.

1181. "Schluss des militairischen Caroussels, gehalten am 3ten May 1800 in der Stadt Pest zu Ehren Ihro Kays[erlichen] Hoheit Alexandra Paulovna, gemahlin Seiner Kőnig[lichen] Hoheit des Erzherzogs Josephs Palatinus in Hungarn."
Jelezve: nach der Natur gezeichnet und geätzet von J[oseph] Fischer Seiner Kay[serlich] Königl[ichen] Mayj[estäts] Kammer Kupfersecher.
Akvatinta, 58,2 x 39,7 cm.
Ábrázolás: 1180. sz. másolata
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Rózsa 1982/83. 154

1182. "Schlussfigur DES CAROUSSELS DES PALATINAL HUSSAREN REG[imen]TS. N. ro 12. gegeben am Geburtstage S[eine]r k[aiserlichen] Hoheit des E[rz] H[erzog] Ferdinand Kronprinz zu Pest, am 19. April 1811." A szöveg folytatása hiányzik.
Jelzetlen.
Vízfestmény, 35,2 x 49 cm.
Ábrázolás: a Batthyány-lovarda udvara, háttérben az Egyetemi- és Ferences- templom tornyai.
BTM Kiscelli Múzeum.

1183. " Die Illumination der Stadt Ofen während der Anwesenheit der drei Potentaten. -[Österreich, Russland und Preussen.]"
Jelzetlen. Hátoldalán: festette Petrich András B.
Vízfestmény, 30,7 x 47,8 cm.
Ábrázolás: Gellérthegy, Tabán, Halászváros és királyi palota északkelet felől, a három fejedelem budai látogatása alkalmából rendezett kivilágítás idején. 1814 október 26-28.
MTKcs.
Irodalom: Rózsa 1997. 70. sz.

1184. "Első Ló-futtatás Magyar-oszágban."
Jelezve: Felvette és rajzolta Presztel és Clarot Budán. Kőre metszette Schmid Pesten.
Kőmetszet, 40,7 x. 64,8 cm.
Ábrázolás: a verseny finise, háttérben tribűn, eső. A kép alatt: "Az első Csikósi Ló-futtatás 1827dik Esztendei Junius 6dik napján.Pest Várossa mezején a' negyedik rendű jutalomért."
A nyertesek neveivel németül, franciául, angolul is. Középen címer Lichtl Károly ajánlási köriratával.
BM Fővárosi Képtár
Irodalom: Gerszi. 199. l. 48. sz

1185. "Második Futtatás Pesten."
Jelezve: Felvette és rajzolta Presztel és Clarot Budán. Kőre metszette Schmid Pesten.
Kőmetszet, 41 x 66 cm.
Ábrázolás: lásd 1184. sz. A kép alatt a díjnyertes istállótulajdonosok és lovaik nevei. A díjak magyar, német, francia és angol nyelven is. A dátum - 1827. junius 7. - a magyar szövegben hiányzik. Címer és őrzési hely mint előbb.

1186. "Második Futtatás Pesten."
Jelezve: Felvette és rajzolta Presztel és Clarot Budán. Kőre metszette Schmid Pesten.
Kőmetszet, 40,4 x 64,3 cm.
Ábrázolás: lásd 1184 sz. A kép alatt: június 8. -dikán 1827. a további szöveg az előzőkhöz hasonló tartalmú.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi. 199. l. 49. sz.; Faragó. 83. sz. (a MNM példánya)

1187. "Negyedik Futtatás Pesten."
Jelezve: [Felvette és rajzolta Presztel és] Clarot Budán. [olvashatatlan]
Kőnyomat, 41 x 66,4 cm.
Ábrázolás: mint 1184. sz. A kép alatt: "Június 9dikén1827."további szöveg előzőkéhez hasonló. A nyertesek és lovaik neve négy nyelven, a zsokék öltözetének színét is megörökíti.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 199. l.,50. sz.

1188. [Lóversenyjelenet.]
Jelzetlen. [Prestel, Joh. E. G. - Clarot, J. Bapt. - 1827 körül]
Vízfestmény, 35,2 x 82 cm.
BTM Kiscelli Múzeum.

1189. [Lóversenytér.]
Jelzetlen [Prestel, Joh. E. G. - Clarot, J. Bapt. - 1830 körül]
Vízfestmény, 35,3 x 82 cm.
Ábrázolás: a Ferencváros és gubacsi határ között volt versenypálya, háttérben Buda és Pest.
BTM Kiscelli Múzeum.

1190. "BUVÁR HARANG."
Jelzetlen.
Kőmetszet, 16,8 x 22,7 cm.
Megjelent Közhasznu Honni Vezér, Pest 1838.
Ábrázolás: buvárharang lebocsájtása vagy felhúzása, háttérben a Dunasor részlete.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Jégszakadás. 44. sz.

1838 évi árvíz

A/Árvízképek

1191. "Ofen und Pesth während der Ueberschwemmung im März des Jahres 1838."
Jelezve: Richter grav[iert]
Kőmetszet, 15,1 x 19,4 cm.
Nyomda Steindr. v. C[arl] W[ilhelm] in Leitmeritz.
Megjelenés, kiadó: Medau, C. W.: Erinnerungen.Neue Folge II. Bd. Wien und Prag. 1838. 165.
Ábrázolás: madártávlati felvétel észak felől, kb Újlak magasságából.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi. 189. l. 11. sz.; Jégszakadás 80. sz.

1192. "Uiberschwem[m]ung von Ofen und Pest 1838."
Jelezve: Nach d[er] Nat[ur gez[eichnet] u[nd] lith[ographiert] v[on] H[einrich] Reichert.
Kőnyomat 18,2 x 30,4 cm.
Nyomda: Gedr. Bei J[osef] Satory
Ábrázolás: mint előző számnál. A cím után: "Der reine Ertrag zum Vortheile der verunglückten Bewohner dieser Städte gewidmet von Heinrich Reichert,"
Azonos ábrázolás jelzés, technika és méret, de nyomda nélkül.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK V. 11. sz.; Nagy 70.; Jégszakadás 79. sz.

1193. "UIBERSCHWEM[m]UNG von OFEN und PEST."
Jelezve mint 1192. sz.
Kőnyomat 18 x 29,5 cm.
Ábrázolás: hasonló előzőhöz, annak változata eltérő rajzmodorban. A cím alatt: "Der reine Ertrag zum vortheile der verunglückten Bewohner dieser Stadt gewidmet."
MTKcs.

1194. "Überschwemmung von Pesth und Ofen."
Jelzetlen.
Rézkarc, 8,3 x 16 cm.
Ábrázolás: hasonló az előzőkhöz, staffázsváltozattal, jégtáblákkal.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Jégszakadás 78. sz. (fametszetként)

1195. " Beyspieloses (!) furchtbares Unglück, welches den 16 März 1838, in Ofen und Pesth, nahmenloser Jam[m]er in beyden Städten."
Jelzetlen.
Rézkarc, 9,3 x 28,6 cm.
Nyomda: Ged[ruckt] bei Jos. Schott in Wien
Ábrázolás: mint 1193 elrajzolt variánsa előtérben hatalmas hullámok, jégtáblák nélkül. A cím alatt tizenkilenc soros szöveg a pusztításokat ismerteti. Röplap.
Irodalom: Jégszakadás 81. sz.

1196. "Die Überschwemmung von Ofen u[nd] Pesth am 13,14,15 u. 16 März 1838."
Jelezve lith[ographiert] bei Jos. Häussle in Wien.
Kőnyomat, vászonra, 25,5 x 34,5 cm.
Ábrázolás: árvízkép a Gellérthegyről, menekülők, a Dunán két gőzös, mentőcsónakok.
BTM Fővárosi Képtár.

1197. "Darstellung der schauderlihen Überschwemmung der Städte Ofen und Pest mit ihren Umgebungen, durch das Ausdrängen der Donau bey dem Eisgange im März 1838."
Jelzetlen.
Rézmetszet, 12,7 x 27,5 cm.
Árvíz-röplap fejléceként, Wien bey Franz Barth.
Ábrázolás: árvízkép Hyrtl (468. sz.) nyomán, tízsoros leírással
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 193. sz.; Csillag 146. sz.; Jégszakadás 89. sz

1198. "Die Ueberschiffung mit dem Dampfschiff von Pest nach Ofen während der Ueberschwemmung 1838."
Jelzetlen.
Rézkarc, 15 x 25,4 cm.
Ábrázolás: budai árvíz-tükörkép a Gellérthegyről, balra hatalmas gőzhajó.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Jégszakadás 92. sz.

1199. "Ansicht der beyden Städten Ofen u[nd] Pesth während der furchtbaren Ueberschwemmung welche sich am 16t[en] März ereignete."
Jelzetlen.
Rézkarc, 9,3 x 26,3 cm.
Megjelenés, kiadó Neuer Dresdner Wirtschafts- und Wohlfahrts- Calender1839. Zu haben in der Stadt Fischhof Nr. 515.
Ábrázolás: árvízkép az "Artaria" metszet (461. sz.) nyomán. A kép alatt kilencsoros leírás az árvíz történetéről és pusztításairól.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Jégszakadás 88. sz.

1200. "Előadás annak a' nagy ár víznek, a' mely Pest Buda városokat és Jáikait (!) a' Dunánának (!) Kilépése által jégmenetelkor Martius havánk (!)1838 Esztendőben
rettenetes módon elpusztította. Darstellung der. Überschwemmung.im März 1838."
Jelzetlen.
Rézkarc, 19,2 x 35 cm.
Ábrázolás: délnyugati madártávlatból felvett árvízkép, hatsoros magyar és nyolcsoros német leírással az árvíz történetéről és pusztításairól. Röplap.
Irodalom: Nagy 70.; Jégszakadás 86. sz.

1201. "Beyspieloses (!) furchtbares Unglück, welches den 16 März 1838, in Gran und Pesth, namenloser (!) Jam[m]er in beyden Städten"
Jelzetlen.
Rézkarc, 9 x 28,1 cm.
Ábrázolás: árvízkép Wonsidler (568. sz.) nyomán a kép alatt huszonegysoros szöveg. Röplap.
BTM Fővárosi Képtár.

1202. "Schreckliches Elementar-Ereignis von Ofen und Pest."
Jelzetlen.
Rézkarc, 5,8 x 27,1 cm.
Nyomda, Gedrukt (!) bei Jos[ef] Schott.
Ábrázolás: előző szám alapján, staffázsváltozattal, huszonkétsoros szöveggel az árvízről.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Jégszakadás 87. sz

1203. "Scene der grossen Uiberschwemmung von Pesth und Ofen, von 1313t[en] bis 16t[en]
März 1838."
Jelezve Lith[ographiert] von Ludw[ig] Seitle.
Kőnyomat, 24,7 x 37,6 cm.
Nyomda gedr. bey Jos. Hafner in Linz.
Ábrázolás: 568. sz. nyomán; jégtorlódás, gőzhajó, mentőcsónakok. A cím alatt: "Der halbe Ertrag ist zum besten der Verunglückten bestimt (!)"
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 71.; Horváth 1938. 379.; Jégszakadás 84. sz.

1204. "Eisgang zwischen OFEN und PESTH,"
Jelezve Heinrich Reichert.
Kőnyomat 25,8 x 33,7 cm.
Ábrázolás: 568. sz. nyomán; fantasztikus jelenetek a jég között. A cím alatt: "Der reine Ertrag ist den unglücklichen Bewohnern von Gran gewidmet."
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 70.; Jégszakadás 85. sz.

1205. "Ueberschwemmung von Ofen und Pesth, nach der Natur gezeichnet. "
Jelzetlen.
Kőnyomat, 23,3 x 34 cm.
Ábrázolás: buda-pesti árvíz-tükörkép. Téves helyrajzzal. Jégtáblák között összedőlt házak stb.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Jégszakadás 83. sz.

1206. "Uiberschwemmungs Scene von Ofen und Pest"
Jelzetlen.
Kőnyomat 15 x 23,2 cm.
Megjelent eddig meghatározatlan sorozat 4. lapjaként.
Ábrázolás: Wonsiedler-tipusra emlékeztető árvízkép a Gellértheggyel északon. Előtérben mentési jelenet. A felső jobb sarokban 158. lapszám.
BTM Fővárosi Képtár.

1207. "Buda-Pest térképe a' vészteljes vizár napjaiban martius 13d[ikán] és 14d[ikén] 1838. Ansicht der beyden Städte Pesth und Ofen in den gefahrvollen Überschwemmungstagen den 13t[en] u[nd] 24t[en] März 1838."
Jelezve: nach der Natur gezeich[net] von Schwind. - Perlasca sc[ulpsit.]
Akvatinta, 19,4 x 26,3 cm.
Kiadó: Im Verlag bey D[ominicus] Perlasca Kupferstecher in Pesth.
Ábrázolás: dunai árvízkép észak felől, balra Dunasor a Kereskedelmi csarnoktól délre, jobbra királyi palota, háttérben Gellérthegy, előtérben István főherceg mentőcsónakban. A kép közepén a "Nádor" gőzös.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 276. sz.; Pataky 198. l. 40. sz.; Jégszakadás 94. sz.
Azonos ábrázolás: technika, méret, kiadó: "Buda-Pest térképe a' vészteljes vizár napjaiban martius 16d[ikán] és 17d[ikén] 1838. Ansicht der beyden Städte Pesth und Ofen in den gefahrvollen Überschwemmungstagen den 16t[en] u[nd] 17t[en] März 1838."
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK, V. 10. sz.; Horváth 1938. 375. (Mindkét változat egy négylapos árvízsorozat III. lapja.)

1208. "PESTH UND OFEN am 16ten 1838."
Jelzetlen.
Rézkarc, 7,2 x 17,6 cm.
Ábrázolás: levélpapir- fejléc, előző lapéhoz hasonló ábrázolással, gőzös a kép baloldalán.
BTM Fővárosi Képtár.

1209. "A' játékszin piacz' térképe Martius14 d[ikén], a' veszélytele napokban, a vizárban, Pesten. 1838. Ansicht des Theater Platzes ím 14t[en] M[ärz] 1838 in den Tagen der Gefahrvollen Überschwemmung in Pest."
Jelezve Schwindt del[ineavit] Perlasca sc[ulpsit.]
Akvatinta, 19,4 x 28,4 cm.
Kiadó: Jm Verlag bey D[ominicus] Perlasca Kupfestecher in Pesth.
Ábrázolás: a pesti német szinház és környéke délkelet felől, a Harmincadhivatallal, a Nagyhíd utcából felvéve. Mentőcsónakok, jégtáblák.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 272. sz.; Horváth 1938,375. sz.; Pataky 198. l.,39. sz (a 1207. sz. -al kapcsolatban említett sorozat I. lapja.); Jégszakadás 120. sz

1210. "THEATER PLATZ IN PESTH am 13ten März 1838."
Jelzetlen.
Rézkarc, 7,6 x 18,1 cm.
Ábrázolás: eltérő staffázsalakjai ellenére hasonló az előző laphoz.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Jégszakadás 125. sz

1211. "Der Theater Platz."
Lásd Képcs. IV. 3. sz.
Kőnyomat, 5,9 x 16,1 cm.

1212. "Játékszin p[iac]."
Lásd Képcs. IV. a. 6. sz.
Rézkarc, 5,9 x 8,9 cm.

1213. "Der Theaterplatz."
Lásd Képcs. . VI. 1. sz.
Kőnyomat 20,5 x 34,2 cm.
Ábrázolás: a pesti német szinház, háttérben Váci utca, északkelet felől. Mentőcsónakok, tutaj, az eddigi ábrázolásokkal ellentétben jégtáblák nem szerepelnek.

1214. "Emlékezés a' vizáradásnak a' Theátrum piatzán a 13dik Mártiustól 16kig 1838. Erin[n]erung de groszen überschwemmung auf den Theater Platz von 15 bis 16 März 1838."
Jelezve. Fr[anz] Collar.
Fametszet, 20 x 32,2 cm.
Ábrázolás: mint 1213. sz. a csónakok eltérő elrendezésével.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: SchL 697/a-l. sz.; Nagy 69.; Jégszakadás 124. sz.

1215. Erinnerung der Überschwemmung auf den Theater Platz von 15t[en] bis den 16. Märtz 1838."
Jelzetlen.
Kőmetszet, 20,9 x 32,8 cm.
Ábrázolás: mint 1213. sz. erős hullámzással. A kép alatt kétsoros szöveg István főherceg mentési szerepéről.
BTM Fővárosi Képtár.

1216. "PEST 15dik Martiusban 1838. SZINHÁZ TERE. THEATER. PLATZ. PLACE DU THEATRE. THEATRE-PLACE."
Jelezve: Ábrázolatok Klette-től Schwindt rajz[olta.] Hürlimann metz[ette] Párisban.
Akvatinta, 15,8 x 23,1 cm.
Kiadó: Pesten, Grimm Vinczénél.
Ábrázolás: a német szinház északkeleti sarka mellől felvett árvízkép, háttérben Váczi utca. Mentőcsónakok, jégtáblák.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 199. sz.; FMK. V. 8 sz.; Kremmer. 275. sz. (téves attribuálással); SchL 700. sz.; Gilh XXXVI. 28. sz ; Csillag 148. sz.; Fővárosunk 27. l. 28. sz.; Jégszakadás 121. sz., Rózsa 1997. 92. sz.; Preisich 90.

1217. "Városház piacza 1838. mart[ius] 15-ki borzalom napján. Stadthaus Platz an dem Schreckenstage dn 15t[en] Märtz in Pesth."
Jelezve: nach d[er] Natur gez[eichnet] v[on] Schwind. Perlasca sc[ulpsit.]
Akvatinta, 19,4 x 28,4 cm.
Kiadó: Im Verlag bey D[ominikus] Perlaska Kupfersteher in Pesth.
Ábrázolás: észak felől felvett árvízkép, hátterében a pesti városháza barokk, egyemeletes, tornyos épülete, jobbra a belvárosi főplébániatemplom szentélye és a Glöckelsberg-palota (piarista-épület.)
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 273. sz.; Csillag 149. sz.; Horváth 1937. 374-375.; Pataky 198. l. 39. sz.; Jégszakadás 115. sz.; az 1207. és 1209. számmal kapcsolatban említett sorozat II. lapja.

1218. "Der Rathaus-Platz."
Lásd Képcs. IV. 1. sz
Kőnyomat, 15 x 24 cm.

1219. " Der Rathhausplatz in Pesth den 14,15 und 16 März. 1838."
Jelezve Lith[ographiert] bei Jos[ef] Sakmary.
Kőnyomat, 14,7 x 23,6 cm.
Ábrázolás: 1217-hez hasonló, eltérő staffázzsal.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: SchL 703. sz.
Azonos ábrázolás, cím, technika, méret.
Jelezve: Lith[ographiert] bey Jos[ef] Szakmary in Ofen.
Megjelent: Benkert Ant.: Wuth des Elementes und Milde des Menschenherzens.
Erinnerungsbuch. Pest, Landerer, 1838.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 204. sz.; Nagy 74.; Gerszi 206. l. 14. sz.; Jégszakadás 116. sz.

1220. "Stadthaus Platz in Pest an 15ten März 1838."
Jelzetlen.
Acélmetszet, 7,5 x 17,7 cm.
Ábrázolás: levélpapir-fejléc illusztráció az 1219. sz. alapján.
BTM Fővárosi Képtár.

1221. "Ansicht des Rathausplatzes am 16. Maers 1838."
Jelezve: Lith[ographiert b[ei] J[osef] Trentsensky & Comp[anie] Pesth.
Kőnyomat 16,7 x 22,6 cm.
Megjelenés, kiadó: Der Pesther Stadt- und Landbote.1839. Pesth, Druck und Verlag. Landerer. Melléklet.
Ábrázolás: városháztéri árvízkép, mentőcsónakon István főherceg.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Jégszakadás 148. sz.

1222. "A' Városházpiacz Pesten, az árvíz napokban 1838-iki 14,15,16, Mártiusban."
Jelzetlen.
Fametszet, 8 x 14,5 cm.
Megjelent: Füskuti Landerer Új históriai Kalendáriom-a 1839dik esztendőre Pesten.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Jégszakadás 59. sz.

1223. "Városház'piacza."
Lásd Képcs. IV. a. 1. sz.
Rézkarc, 8,1 x 18,3 cm.

1224. [Városház tér.]
Jelzetlen.
Ecsetrajz, 19,3 x 27,1 cm.
MTKcs.

1225. "PEST. 15dik Martiusban 1838. ROZSA PIACZ. ROSEN-PLATZ, PLACE DES ROSES. ROZE-PLACE. "
Jelezve: Ábrázolatok Klette-től. . Schwinds (!) rajz[olta] Hürlimann metz[ette] Párizsban,
Akvatinta, 15,8 x 23,1 cm.
Kiadó: Pesten, Grimm Vinczénél.
Ábrázolás: árvízkép az egykori Rózsa-térről, háttérben a Városház tornya, előtérben István főherceg csónakban.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr, 198. sz, ; FMK V. 9. sz.; Gilh. XXXVI. 29. sz. .; Kremmer 274. sz.; SchL 699. sz. .; Fővárosunk 21. l. 27. sz.; Jégszakadás 114. sz.

1226. "Szénapiacz képe a' vízár után 1838 mart[ius]17-ken. Ansicht des Heu-Platzes nach der Uiberschwemmung von 17. März 1838 in Pest.
Jelezve: nach d[er] Natur Gez[eichnet] v[on]Schwind. - Perlaska sc[ulpsit.]
Kiadó: Im Verlag bey D[ominicus] Perlaska, Kupferstecher in Pesth,
Ábrázolás: a mai Calvin tér déli része a Stáció-(Baross) utca és református templom
között a Kecskeméti utca felől felvéve. Előtérben István főherceg és kisérete.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Horváth 1938. 375.; Pataky 198. l. 37. sz.; Az 1207,1209. és 1217. számmal kapcsolatban említett sorozat IV. lapja.

1227. "Der Heumarkt. "(Calvin tér)
Lásd Képcs VI. 4. sz.
Kőnyomat, 20,. 5 x 34,1 cm.
Ábrázolás: a Kecskeméti utcából felvett árvízkép, háttérben a "Két oroszlán"fogadó és a
református templom a mai Calvin téren.
Irodalom: Jégszakadás. 148. sz

1228. "Die reformierte Kirche."
Lásd Képcs. IV. 4. sz.
Kőnyomat, 5,9 x 12,6 cm.

1229. "Erinnerung der grossen Uiberschwemmung auf den Heumarkt Platz von 15 bis 16t[en] März in Pesth. Emlékeztetes (!) A nagy vízözön mely a Széna Piatzon történt 15[től] 16ig 1838 Pesten."
Jelezve F[ranz ] R[itter] Collar.
Fametszet, 20,8 x 32,5 cm.
Ábrázolás: a mai Calvin tér árvízképe kelet felől, balra részlet a "Két oroszlán"fogadótól a Mészáros utcáig (Vámház körút), jobbra a kecskeméti utcától a Mészáros utcáig. Előtérben tutajon és csónakon menekülők.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: SchL 697/a-2. sz.; Nagy 69.; Jégszakadás 151. sz.; Faragó 39. sz.

1230. " Die Stations- und Bräuer-Gasse."
Lásd Képcs. VI. 5. sz.
Kőnyomat, 20,5 x 34,1 cm.
Ábrázolás: árvízkép a mai Baross utca és József-körút tájáról.
Irodalom: Jégszakadás 141. sz.

1231. "Ansicht aus der Uiberschwemmungs-Periode am 13-16 März 1838 in Pesth. JOSEFSTADT. Ein Theil der deutschen Gasse nach der Überschwemmung. "
Lásd Képcs. V. 6. sz.
Kőnyomat, 26 x 36,7 cm.
Ábrázolás: részlet a mai Tavaszmező utcából, összedőlt házak, háttérben a józsefvárosi templom. Egysoros magyarázattal az árvíz pusztításáról
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 71.
.
1232. "Ansicht der durch die Überschwemmung von 13. bis 16. Merz 1838. zerstörten Häuser bei der Josephstädter Kirche in Pesth."
Jelezve: gez[eichnet] u[nd] lith[ographiert] v[on] D[octo]r Kunike.
Kőnyomat, 25 x 32,7 cm.
Nyomda, kiadó: gedr. u. zu haben b. Joh. Schmid.
Ábrázolás: a józsefvárosi templom ép-, környéke romállapotban, a Stáció (Baross) utcából délkelet felől felvéve.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 69. l.; Horváth 380.

1233. "Emléke nagy Aradásnak Joseph Városban 1838ik Eszt[endőben] Martius15ik és 16kan. Erin[n]erung der grossen überschwemmung inder Josephstadt von 15ten 16ten Märtz 1838 in Pesth"
Jelezve F[ranz] R[itter?] Collar
Fametszet, 20,6 x 32,8 cm.
Ábrázolás: Stáció (Baross) utcai árvízkép. Háttérben a józsefvárosi plébániatemplom. Felvéve kb. a mai József körút felől.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 194. sz.; SchL 697/a-4. sz.

1234. "Josefstadt."
Lásd Képcs. IV. 10. sz
Kőnyomat 5, x 16,1 cm
Ábrázolás: józsefvárosi árvízkép a templom mellől felvéve, háttérben a refomátus templom, mögötte Gellérthegy.
BTM Fővárosi Képtár.

1235. "József város."
Lásd Képcs. IV. a. 4. sz.
Rézkarc, 5,9 x. 8,9 cm

1236. "Ueberschwemmung in der Theresien-Stadt grossen Feldgasse vom 15ten bis16tenMärz 1838 in Pesth."
Jelzetlen [Collar Ferenc]
Tusfestmény, 20 x 32,5 cm.
Ábrázolás: Nagymező utcai árvízkép, háttérben terézvárosi templom északnyugat felől felvéve.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Horváth 1938. 378,384. l. 6 jegyzet ; Jégszakadás 139. sz.

1237. "Emléke nagy Aradásnak Theresia Városban nagy Mező Utcában 1838ik Eszt[en]dőbe Martius 15ikés 16kan. Errinnerung der grossen Überschwemmung groszen Feldgasse von 15 bis 16 Marz 1838, in Pesth."
Jelezve F[ranz] R[itter?] Collar.
Fametszet, 20,4 x 32,5 cm.
Ábrázolás: előző szám másolata.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: SchL 697/ a-3.; Nagy 70.; Horváth 1938. 378.; Jégszakadás 139. sz.

1238"Aussicht der Fabrik-Gasse der schröklichen Überschwemmungs-Nacht vom 16. März 1838."
és ajánlás: Meyer Ferenc pesti hajósmesternek, mint életmentőnek ajánlja ez emlékképet Kaszás István sebéSzM.ester.
Olajfestmény, 54 x 67cm.
Ábrázolás: árvízkép a mai Jókai utcából, hátterében a régi Valero-gyár.
Budai Polgári Lövölde, ahol a festmény az 1944/45 évi ostrom alatt elpusztult.
Irodalom: Kremmer 270. sz.; Horváth 1938. 379.

1239. " Die Fabrik Gasse am16ten März 1838."
Jelezve Litho[graphiert] v[on] C. Ludwig.
Kőnyomat, 34,4 x 53,6 cm.
Nyomda: gedr. bey J. Szakmáry in Wien.
Ábrázolás: azonos előbbivel, amelynek kőnyomatú másolata. A kép alatt, a cím folytatásaként: Den hochherzigen Retter in Todes Gefahr von 3 bis 9 Uhr Früh Herrn Mayer bürgl Schiffmeister zu Pesth widmet dieses Denkblatt im Namen dankbarer Nachbaren obbenannter casse Stephan Kaszás Magister der Chirurgie Der ganze Betrag für die Verungückten in Pesth.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 269. sz.; Nagy 71.; Csillag 151. sz.; Horváth 1938. 379.; Jégszakadás 137. sz.

1240. "Die Königsgasse."
Lásd Képcs. VI. 2. sz.
Kőnyomat, 20,3 x 34,3 cm.
Ábrázolás: a Király és Szeglet utca sarkán volt szegényház romjai.

1241. "Das Armen- Versorgungshaus zum Jägerhof."
Lásd Képcs. IV. 8.
Kőnyomat, 7 x 8,6 cm.
Ábrázolás: földszintes klasszicizáló ház romja az 1239. sz. alatt megadott helyen.

1242. "Szegények gyámh[áza]"
Lásd Képcs. IV. a. 9. sz
Rézkarc, 5,9 x 8. 9 cm


1243. "Ansicht aus der Überschwemmungs Peiode am 13-16 März 1838 in der Theresienstadt. . EIN THEIL DER KÖNIGSGASSE NACH DER ÜBERSCHWEMMUNG."
Lásd Képcs. V. 5. sz.
Kőnyomat, 26 x 36,7 cm
Ábrázolás: két romház hátterében, ép házsorokkal

1244. "Theil der Theresienstadt."
Lásd Képcs. IV. 9
Kőnyomat 5,9 x 12,5 cm
Ábrázolás: a terézvárosi templom környéke romházakkal.

1245. "Therézia város."
Lásd Képcs. IV. a. 3.
Rézkarc, 5,9 x 8,9 cm.

1246. "Ansicht aus der Überschwemmungs- Periode am 13-16 März1838 iin Pest. LEOPOLD-STADT. Ausladungsplatz und das Handelsstandsgebäude, sammt Umgebung bis Ofen während der Überschwemmung."
Lásd Képcs. V. 4.
Kőnyomat, 29,4 x 37 cm.
Ábrázolás: Diana Fürdő és Kereskedelmi Csarnok árvízben, háttérben királyi palota. Felvétel észak felől.
Irodalom: lásd Képcs. V.; Budapest régen 36. sz.; Jégszakadás 119. sz.

1247. "Ansicht aus der Überschwemmungs- Periode am16 März 1838 in Pesth. OFEN. Taban oder Raitzenstadt bei Neustift neben einer Theil des Eisgangs und der Überschwemmung."
Lásd Képcs. V. 1.
Kőnyomat, 26,5 x 36,8 cm.
Ábrázolás: lásd Képcs. V. 1. sz.
Ábrázolás: Gellérthegy a Sárosfürdővel, hátterében kilátás Újlakig, jégtáblák között bárkák és csónakok.

1248. "Das Bruckhbad. Die Abfahrt S[einer] k[aiserlich] k[öniglichen] Hoheit des Erz[herzog] Stephan zur Rettung nach Pest."
Lásd Képcs. VI. . 6. sz.
Kőnyomat, 20,5 x 34. 8 cm.
Ábrázolás: a Rudasfürdő egyemeletes klasszicizáló saroképülete, mögötte Gellérthegy, előtérben István főhg csónakon.

1249. "Ansicht aus der Überschwemmungs-Periode am 13-16 März 1838 in Ofens ALT OFEN. Ein Theil der Haltergasse samt Umgebung bis Kleinzell, während der Überschwemmung."
Lásd Képcs. V. 2. sz.
Kőnyomat, 26 x 35,7 cm.
Ábrázolás: árvíz a mai Vörösvári úton bedőlt házakkal háttérben Kiscell.

1250. "Ansicht aus der Überschwemmungs-Periode am 13-16. März 1838 in Pesth. FRANZSTADT. Ein Theil der Soroksarer Gasse nach der Überschwemmung."
Lásd Képcs. V. 7.
Kőnyomat, 26 x 36,7 cm.
Ábrázolás: részlet a mai Ráday utcából a ferencvárosi templommal.
Irodalom: Jégszakadás 152. sz.

1251. "FRANZSTADT"
Lásd Képcs. IV. 11. sz.
Kőnyomat, 5,8 x 12,6 cm.
Ábrázolás: a ferencvárosi templom és környéke a romházakkal.

1252. "Ferencz város."
Lásd Képcs. IV. A. 5.
Rézkarc, 5,9 x 9 cm.

1253. [ A beomlott Derra-ház.]
Jelezve: Barabás.
Szinezett ceruzarajz vízfestékkel, 10,2 x 17,6 cm.
Ábrázolás: kétemeletes sarokház romja a mai József Attila utca 16. sz. helyén.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Barabás 1944. 2777. sz.; Barabás 1899. 190. sz.; FMK V. 19. sz.; Fővárosunk 21. l. 26. sz.; Jégszakadás 127. sz

1254. [A beomlott Derra-ház.]
Jelzetlen.
Vízfestmény, 21,2 x 4,5 cm.
Ábrázolás: hasonló az előbbihez, menekülőkkel és bútorszállítókkal.
MTKcs.

1255. "Der Einsturz des Derra'schen Hauses."
Lásd Képcs. VI. 3. sz.
Kőnyomat, 20,4 x 34,1 cm.
Ábrázolás: előző kompozíció kőnyomatú változata.

1256. "Ansicht aus der Überschwemmungs-Periode am 13-16. März 1838 in Pesth. LEOPOLDSTATT. Theilweiser Einsturz des v[on] Derraischen Hauses am neuem Marktplatze."
Lásd Képcs. V. 3. sz.
Kőnyomat, 26 x 36,7 cm.
Ábrázolás: a beomlott ház saroknézetben.

1257. "Das Derra'sche Haus am Marktplatze."
Lásd Képcs. IV. 5. sz.
Kőnyomat, 7 x 8,6 cm
Ábrázolás: a beomlott ház saroknézetben.

1258. "Vásár p[iac] Derra h[áz.]"
Lásd Képcs. IV. a. 7. sz.
Rézkarc, 5. 9 x 8,9 cm.

1259. "Ansicht des durch die Überschwemmung am 15. Merz Nachmittags 3 Uhr, eingestürzten Hauses des Hern Naum Derra von Moroda, am neuen Markplatz (!) in Pesth."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 25 x 33 cm.
Nyomda, kiadó: gedr. u. zu haben bei Joh. Schmid.
Ábrázolás: a beomlott sarokház, előtte vásári elárusítóhelyek.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 190. l. 40. sz

1260. "Zum wilden Mann in der 3 Kronengasse."
Lásd Képcs. IV. 6. sz.
Kőnyomat, 7,8 x 8,6 cm.
Ábrázolás: klasszicista, kétemeletes ház jobb oldala leomolva (a mai Szt. Itván tér és Zrinyi utca sarkán).

1261. "Die evangelische Kirche."
Lásd Képcs. IV. 2.
Kőnyomat, 5,3 x 12,4 cm.
Ábrázolás: a szénpiaci (Deák Ferenc téri) templom és környéke sekély árvízben

1262. "Evang[élikus] Templom."
Lásd Képcs IV. a. 2. sz.
Rézkarc, 5,9 x 12,4 cm.

1263. Ansicht des Bürgerspitals in Pesth am16ten Merz 1838."
Jelezve F. Strasser.
Kőnyomat, 15,1 x 25,2 cm
Ábrázolás: árvízkép a Rókus- kórház és -kápolna előtt, jobbra az egykori Sz Miklós szobor csarnoka [fennállott 1772-1840]
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 71.; Horváth 1938. 381.; Jégszakadás 144. sz.

1264. "Ansicht aus der Überschwemmungs-Periode am13-16 März 1838 in Pesth. HOCHHERZIGE HANDLUNG S[eine]r k[aiserlich] k[öniglichen] Hoheit. Erzherzog Stephan, der in den Schreckenstagen. über den . Donau Strom setzte, und. rettete aus dem Haus No. 102. in der Üllőern Strasse eine. Mutter mit ihren drey Kindern und einen 74 jährigen Greis."
Lásd Képcs. V. 8.
Kőnyomat, 26 x 35,7 cm.
Ábrázolás: egyemeletes ház és környéke, előtérben csónakon István főherceg
és megmentettjei.
Irodalom: Lásd Képcs. V.; Domanovsky 671 és 258. l.; Jégszakadás 150. sz.

1265. [Vakok intézete.]
Jelezve Del[ineavit] Reiss Artill[erie]Corp[oral]
Kőnyomat, 26,2 x 44,7 cm.
Ábrázolás: földszintes romház a mai Zeneakadémia helyén.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 71,; Horváth 1938. 380. sz.; Jégszakadás 136. sz.

1266. [Vakok intézete.]
Lásd Képcs. IV. 7. sz.
Kőnyomat, 7 x 8,6 cm.
Ábrázolás: kopár fák mögött földszintes bedőlt falú épület.
Irodalom: Jégszakadás 136. sz.

1267. [Vakok Intézete.]
Lásd Képcs. IV. a. 8. sz.
Rézkarc, 5,9 x 8,9 cm.

1268. "Ansicht aus der Überschwemmungs-Periode am 13-16 März 1838 in Pesth. EIN THEIL DES FRIEDHOFS nächst dem Waizner-Damm nach der Überschwemmung."
Lásd Képcs. V. 9.
Kőnyomat, 26 x 36,7 cm.
Ábrázolás: romantikus hangulatkép bedőlt sírboltokkal, düledező keresztekkel a Váci út
menti temetőben.
Irodalom: Jégszakadás 93. sz.

1269. [Tomala Ferdinánd boltja.]
Lásd Képcs. V bekezdést
Kőmetszet, 9 x 12 cm
Ábrázolás: háromemeletes homlokzat részlete Tomala Váci utcai boltjával.


B/ Árvízjelenetek

1270. [Árvízjelenet.]
Jelezve Ranft(l) 838.
Olajfestmény, 100 x 137 cm.
Ábrázolás: összedőlt házak, tutajon menekülő család, kéttornyú (józsefvárosi ?) templom.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Horváth 1938. 4.; Budapesti Történeti Muzeum 127. sz.

1271. [Árvízjelenet.]
Jelezve Ranftl 1839.
Olajfestmény, 100 x 136 cm.
Ábrázolás, irodalom mint előző számnál
SzM.

1272. [Árvízjelenet.]
Jelezve I[van] Forray
Vizfestmény, 21,6 x 28,3 cm.
Ábrázolás: mentési jelenet, egyemeletes sarokház ablakából kutyát engednek le egy csónakba.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Horváth 1938. 5.

1273. [Árvízjelenet.]
Jelzetlen [Forray Iván]
Vízfestmény, 14,7 x 19,6 cm.
Ábrázolás: ház ablakából csónakba segítenek egy nőt.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: mint 1272. sz

1274. [Árvízjelenet.]
Jelzetlen [Forray Iván]
Vízfestmény, 22,2 x 13,5 cm
Ábrázolás: keskeny utcában vízben álló barna lovon cilinderes férfi, háttérben nő az ablakban.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: mint 1272. sz.

1275. [Árvízjelenet.]
Jelzetlen[ Ziegler A. sen. ]
Kőnyomat, 17,6 x 13,5 cm.
Megjelent Ziegler, Anton, sen.: Vaterländische Immortellen. Wien, 1838. 107. kép
Ábrázolás: romos házból gyereket mentenek.
BTM Fővárosi Képtár.

1276. "Scenen aus Pest. Das einstürzen der Häuser."
Jelzetlen.
Rézkarc, 16,1 x 25,3 cm,
Ábrázolás: beomlott falú szobában anya és lánya, balra mentőcsónak.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Horváth 1938. 380.

1277. "Scenen aus der Überschwemmung von Pest, im Jahre 1838."
Jelzetlen.
Rézkarc, 16 x 26,7cm.
Kiadó: Wien, bey Bermann et Sohn.
Megjelent eddig meghatározatlan mű 563. illusztrációjaként.
Ábrázolás: előző lap csekély eltérésű tükörkép-változata
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: mint előzőnél

1278. "Scenen aus der Überschwemmung von Pest, im Jahre 1838"
Jelzetlen
Rézkarc, 15,9 x 26,9 cm.
Megjelenés, kiadó az említett mű 562. illusztrációjaként.
Ábrázolás: mentési jelenet kétemeletes házak mögött kéttornyú templom.
BTM Fővárosi Képtár.

1279. "ERINNERUNG AN PESTH UND OFEN im März 1838."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 20,5 x 2,5 cm,
Kiadó: Herausgegeben von M. Trentsensky in Wien. Pest bei V. Grimm.
Ábrázolás: árvízben bedőlt házból egy lovon ülő férfi családját menti, háttérben Gellért (?) hegy. Kertdíszítésként Pest-Buda látképe.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kremmer 268 v. 271.; Nagy 69.; Horváth 1938. 378.

1280. "ERINNERUNG AN PEST UND OFEN IM Jahr 1838,"
Jelzetlen.
Rézkarc, 20,4 x 28,3 cm.
Kiadók mint előző lapnál.
Ábrázolás: a megáradt Dunán jégtáblák között úszó ágyban két gyerek. A háttérben ferencvárosi partra és a Gellérthegyre emlékeztető táj.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: mint előző számnál.

1281. "DIE DANKBARKEIT DER BEWOHNER OFEN'S UND PESTH'S."
Lásd Képcs. V. 10. sz.
Kőnyomat 26,8 x 37,23 cm.
Ábrázolás: Allegorikus ábrázolás közelebbről meghatározhatatlan városrészlet, háttérben
Várhegy, a kép alat tízsoros "ERKLÄRUNG."

1282. [Újlak árvízjelenet] Oltárképen.
Jelzetlen.
Olajfestmény, 32 x 76 cm.
Ábrázolás: újlaki plébániatemplom és környéke, alatta: Dang Sagung den Herrn Fur die Grose Donau Überschwemung (!) zu Ofen. In der Neustift den 15. 16. ten Mertz 1838 jahr. J. P. P.."
BTM Kiscelli Múzeum.

1283. "Erienerung (!) An die Schreckens Nacht, von 15t[en] u[nd]16t[en]März 1838. gwitmet von Johann und Eva Hainz."
Jelezve IEH (Johann und Eva Heinz) a középő csónakban lévő zsákon.
Olajfestmény, 69 x 56 cm.
Ábrázolás: árvízjelenet, felette a máriaremetei kegykép háttérben Kiscell képével. Előtérben élelmiszert szállító csónakok.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Schoen A.: Az 1838-évi árvíz ismeretlen ábrázolásai. MM 1938. 315.; Jégszakadás 110. sz.

1284. [Árvízjelenet] Oltárképen.
Jelzetlen.
Olajfestmény, 376 x 86 cm.
Ábrázolás: klasszicizáló földszintes ház mentési jelenettel és "Den 14ten März 1838. " felirással
BTM Kiscelli Múzeum.

1285. "Feierliche Grundsteinlegung durch S[eine]r K[aiserlich] K[öniglichen] Hoheit Erzherzog Reichspalatin zur bürg[erlichen] Schiessstätte in d[er] k[öniglichen] f[reien] St[adt] Pesth, am 9t[en] July 1840."
Jelezve Perlaszka u[nd] Fuchsthaller gez[eichnet] u[nd] gest[ochen.]
Aquatinta, 20,4 x 27,8 cm.
Kiadó: Verlag und Eigenthum v. A. Ehrenreich.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK V. 24. sz.; Pataky 198. l. 43. sz.

1286. [Pesti ötödik lövölde.]
Jelezve?
Olajfestmény, fára, 77 x 63 cm.
Ábrázolás: ötödik lövölde alapkőletételi ünnepsége József nádor jelenlétében.
Az elveszett festmény a mai Lövölde teret ábrázolja.
Irodalom: Kremmer 318. sz.


1287. "Das 5te Artillerie-Regiment seinem Obersten Josef von Kille am Abend des 23ten Juni 1843."
Jelzetlen.
Vízfestmény, 26,2 x 42,2 cm
Ábrázolás: trofeákkal díszített kocsi az Újépület udvarán.
BTM Kiscelli Múzeum.

1288. "A' NAGYAR KÖZÉPPONTI VASÚT ELSÓ MEGNYITÁSA".
Jelezve term[észet] után rajz[olta] Varsányi János.
Kőnyomat, 24,6 x 39 cm
Nyomda. Nyom. Walzel Pesten.
Ábrázolás: a pest-váci vasűt megnyitási ünnepsége. 1846 jűlius15,-én du. 4 órakor. József nádor fogadtatása a "Buda" és "Pest" mozdonyok által vontatott szerelvény előtt a pályatér külső területén.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kemmer 549. sz, ; Nagy 77.; Gerszi 214 l. 53. sz.; Faragó 79.

1289. " Der Brand des K[öniglich] St[ädtischen] Theaters in Pesth am 2 Febr[uar] [1847]"
Jelezve Steinruker del[ineavit] Fuchsthaller sc[ulpsit]
Acélmetszet, 13,5 x 18,4 cm.
Megjelent Beilage z. Spiegel.
Ábrázolás: a német szinház égése észak keleti saroknézetben.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Sz-Sz. 536.; Pataky 125. l. 18. sz.

1290. "Erzherz[og ] Stephan in Pesth."
Jelezve J[ohann. ] Clarot, 1847."
Lavirozott tollrajz, 23 x 28,8 cm.
Ábrázolás: István nádor fogadtatása a pesti hajóhídfő előtt. 1847. augusztus. 28.
A rajz elpusztult, fényképe BTM Fővárosi Képtár.a. Háttérben kilátás a Dunára és Budára.,
Irodalom: Csillag 261.

1291. "Pest, die Beleuchtung der Häuser von Landerer und Heckenast zu Ehren des Erzherzogs Stephan."
Jelezve J[ohann] Clarot,
Ecsetrajz, 22,8 x 9,2 cm.
Ábrázolás: István nádor üdvözlése a Hatvani utcában, 1847. aug. 28.

1292. . "Eröffung d[er]Eisenb[ahn] v[on] Pesth n[ach] Szolnok."
Jelezve J[ohann] Clarot 1847.
Lairozott tollajz, 20,4 x 30,7 cm.
Ábrázolás: István nádor a pesti pályaudvarnál 1847. szept. 1-én.
BTM Kiscelli Múzeum.

1293. "Eröffnung der Eisenbahn von Pesth nach Szolnok durch den Erzherog Stephan."
Jelezve J[ohann] Clarot.
Fametszet, 24,5 x 18 cm.
Megjelent Leipziger Illustrierte Zeitung, 1847 november.
Irodalom: Csillag 363. sz.

1294. "A KÖVETVÁLASZTÁSRA BEJÖTT KORTESEK DISZM.ENETE Pesten October 17én1847. EINZUG DER CORTES ZUR DEPUTIRTENWAHL in Pesth am 17. October
1847."
Jelezve F. WEISS.
Kőnyomat, 23,6 x 38,2 cm.
Ábrázolás: választási menet a Múzeum előtt, élén Kossuth Lajossal.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Kossuth Lajos ikonográfiája 132. sz. (korábbi irodalommal)

1295. [1847 évi választás.]
Jelzetlen
Vízfestmény, 40 x 53 cm.
Ábrázolás: választási menet a Kristóf téren hátterében a Kishíd (Türr István) utca.
BTM Fővárosi Képtár.


Forradalom és szabadságharc - 1848/1849

1296. "Pesth 15t[er] März 1848 Anfang der Revolution. Die Presse wird faktisch frei gemacht, die pester12 Punkte werden gedruckt u[nd]dem Volke übergeben."
Jelzetlen.
Ceruzarajz, 21,6 x 26,7 cm
Ábrázolás: a szabad sajtó első termékeinek szétosztása a hatvani utcai Landerer- Heckenast nyomda előtt.
MTKcs.
Irodalom: Centenáris kiállítás 30.; Rózsa. -Spira 173. sz.

1297. "Ausgabe der pesther zwölf Punkte am 1 5. März."
Jelzetlen.
Fametszet, 15,5 x 26,7 cm.
Megjelent Leipziger Illustrierte Zeitung, 1848. X Band, Nr. 254. S. 314.
Ábrázolás: lásd 1296. sz, amelynek fametszetű átdolgozása.

1298. "Die Pesther Studenten machen die Wünsche desVolkes bekannt. A pesti diákok a nép kivánatait elmondják. J Studenti da Pesth dichiararon desiderio della natione. Studjnici s Pestu wyalownjon praninarodu."
Jelezve K[atzler] V[inzenz] 850.
Kőnyomat, 22,5 x 15,2 cm.
Megjelent: Ziegler, A.: Vaterländische Bilder-Chronik. 2. Abt-Wien 1850. 10/11.
Ábrázolás. lásd 1296. sz.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK V. 43. sz.; SchL 2650. sz.; Nagy 101.; Schoen 1948. 15,18. sz.; Centenáris kiállítás 39.; Százhuszonöt kép. 62.

1299. "A szabadsajtó első termékeinek kiadatása. (Pest, 1848 márcz[ius] 15."
Fametszet, 15,3 x 14,8 cm.
Megjelent VÚ. 1868,11. sz. 124.
Ábrázolás: mint 1298. sz. amelynek kisebb méretű átdolgozása.

1300. [Népgyűlés a Nemzeti Muzeum előtt.]
Jelzetlen.
Gouache, 24,3 x 29,5 cm.
Petőfi a Nemzeti Muzeum lépcsőjének mellvédjén szaval előtérben néptömeg. A kép hátoldalán kézírással: "Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Ptaeter amare Deum et ejus potestatibus obedire. Signavi Pestini diebus mensis Augusti. ED (monogram)
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Márciusi ifjak. 114. l. 10. sz. (korábbi irodalommal)

1301. [Petőfi Sándor szavalata.]
Jelzetlen
Kőmetszet, 13 x 20,4 cm.
Nyomda Walzel A. F.
Megjelent Kálózdi J. "Nemzeti dal Petőfitől"című zenemű címlap-illusztrációjaként, mint a Pesti Divatlap 1848 április 22. 19. sz. melléklete.
Kiadó: Vahot Imre, Pest 1848.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 78.; Schoen 1948. 24. sz.; Pataky1961. 83 ; Márciui ifjak. 110. l. 6. sz. (korábbi irodalommal)

1302. [Petőfi Sándor szavalata.]
Jelzetlen.
Kőnyomat, 66,7 x 53,6 cm.
Ábrázolás: a Nemzeti Muzeum oszlopcsarnokának részlete, Petőfi a márciusi ifjak között a mellvéden szaval, előtérben néhány fej a tömegből. Valószínűleg későbbi ábrázolás.
BTM Fővárosi Képtár.

1303. "Martiusi napok Pesten."
Jelzetlen.
Fametszet, 15 x 22 cm.
Ábrázolás: népgyűlés a Nemzeti Muzeum előtt. Nem egykorú ábrázolás.
BTM Fővárosi Képtár.

1304. "Pest lakossága 12 pontból álló kérelnet nyújt be a városi tanácsnak."
Jelzetlen.
Fametszet, 12,3 x 18,5 cm.
Megjelenés, kiadás Képes Ujság Kassa I. évf. 1848. 13. sz. 105.
Szerk. és kiadó Werfer Károly.
Ábrázolás: Városház tér Alt R. nyomán, belekomponált tömeggel.
Irodalom: Rózsa-Spira 174. sz.

1305. "/Hotel de ville de Pest. /"
Jelezve J. FAGNION SC[ulpsit]
Fametszet, 9,4 x 10 cm.
Megjelenés, kiadó. Boldényi189.
Ábrázolás: népgyűlés a városháza előtt.
BTM Fővárosi Képtár.

1306. "STANCSICS MJHÁLY kiszabadítási diadalmenete (marcz, 15. 1848.:)"
Jelzetlen.
Kőmetszet, 14,2 x 24 cm.
Megjelenés, kiadó: Pesti Divatlap 1848 12. . sz., márcz. 19. -i szám melléklete,
kiadjaVahot Imre.
Ábrázolás: Táncsics Mihály bérkocsin távozik Bécsikapu (Táncsics M.) utcai börtönéből hatalmas néptömeg kiséretében.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Schoen1848. 38 ; Gerszi 214. l. 56. l; Rózsa-Spira 180. sz

1307. "Befreiung Stansits 15t[er] März 848."
Jelezve (Weber H[enrik] rajz[olta Tyroler metsz[ette]
Acélmetszet, 5 x 6 cm.
Megjelent "Az első magyar független felelős ministérium. "c. emléklapon (1848?)
Ábrázolás: fáklyás tömeg kiséri Táncsics kocsiját.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Pataky 235 l. 24.

1308. "Die Deputation der ungarischen Reichsstände bringt die Befreiungs-Akte für den ungarischen Bauer (Erlassung der Zehnten und Frohnen nach Pest und wird am Freiheitsplatze feierlich empfangen."
Jelzetlen.
Toll és ceruzatrajz, 22,5 x 24,5 8 cm.
Ábrázolás: tömeggyülés a városháza előtt 1848 márc 19-én.
MTKcs.

1309. "Empfang der Deputierten der ungarischen Reichsstände am Freiheitplatze zu
Pest."
Jelzetlen
Fametszet, 21 x 22,5 cm.
Megjelent Leipziger Illustrierte Zeitung 1848. X Band
Ábrázolás: mint az előző lap, amelynek fametszetű változata.

1310. "Kossuth L[ajos.]"
Jelezve Tyroler J[ózsef] m[etszette] Pesten.
Acélmetszet, 35, x 28,5 cm.
Kiadó: olvashatatlan. Hochstrasse No 19.
Ábrázolás: Kossuth Lajos térdképe gőzhajó kéménye előtt. Hátterében Lánchíd és Várhegy részlete. (1848 április 14.)
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Rózsa-Spira 6. sz.

1311. ". KOSSUTH LAJOS MEGÉRKEZÉSE BUDA-PESTRE."
Jelezve Marastoni Jós[ef] 1868.
Kőnyomat 41,1 x 29,5 cm.
Nyomda, kiadó: Nyomt és kiadta Kutasi Ime Debrecenben
Minden utánnyomás és sokszorozás tilos.
Ábrázolás: mint előző számnál.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 181. l. 595. sz.

1312. "Pest. Fackelzug zu Ehren des neuen verantwortlichen Ministeriums."
Jelzetlen.
Tus- és ceruzarajz, 20,7 x 30,3 cm.
Ábrázolás: fáklyásmenet Kossuth tiszteletlére az Újvásártéren. 1848 április 14-én.
MTKcs.
Irodalom: Budapest régen 85. sz.

1313. "Volks-Versammlung in Pesth. Aufführung einer Deputation der wiener Universitäts-Jugend."
Jelzetlen.
Ceruzarajz, 18 x 24,9 cm.
Ábrázolás: bécsi ifjuság tiszteletére rendezett gyűlés a Nemzeti Muzeum előtt 1848 április 24.
MTKcs.
Irodalom: Budapest régen 85. sz.

1314. "Aufführung einer Deputation der Wiener Universität in der Volksversammlung zu Pest"
Jelzetlen.
Fametszet, 15,2 x 22,5 cm.
Megjelent Leipziger Illustrierte Zeitung 1848, X. Band Nr. 354. S. 314.
Ábrázolás: mint előző lapon, amelynek fametszetű átdolgozása.

1315. "Macskazene 1848 május 10. -én."
Jelezve: MIHALOVICS.
Fametszet, 9,7 x 12 cm.
Megjelent: Bucsánszky A: Nagy Képes Naptár az 1849. évre. Pest 1948 39. l.
Ábrázolás: a Lederer I. budai hadi kormányzó ellen tüntető tömeget osztrák katonaság veri szét a Sz. György téren. Háttérben a Teleki-palota.
Petőfi Irodalmi Muzeum.
Irodalom: Rózsa-Spira 234.

1316. [Az 1848 május 10-i macskazene szétverése.]
Jelzetlen.
Fametszet, 9,4 x 1 2 cm.
Megjelenés lásd 1315. sz 40.
Ábrázolás: a tömeg szétverése meghatározatlan helyen.
Petőfi Irodalmi Muzeum.

1317. " Die Vertreibung der Katzenmusiker aus Ofen. A maska zenék elhajtása Budából. J musici sussuranti a Buda veranno sacciati dalle truppe Jmperiali. Kolcowina w Budini ge skrzcisarsky Woysko rezehnana."
Jelezve Ktzlr (Katzler),850.
Megjelenését lásd 1298. sz. a. 30. kép.
Ábrázolás: osztrák katonaság a Rakpiacon szétveri a tüntetőket. Háttérben a Lánchíd, mögötte a királyi palota(1848. május 10.).
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK X. 44. sz.; Budapest régen 68. sz.; SchL 2651 sz.,; Nagy 79 Csillag 269. sz.; Százhuszonöt kép. 63.

1318. [A Ceccopieri-ezred lázadása.]
Jelzetlen.
Kőnyomat 20,3 x 34,4 cm.
Ábrázolás: az Invaliduspalotában elhelyezett olasz ezred lázadása 1848. június11. -én.
BTM Fővárosi Képtár.(körülvágott példány)
Irodalom: Centenáris kiállítás 52. l. 17. sz.; Rózsa-Spira 241. sz.

1319. "AZ ELSŐ MAGYAR ORSZÁG-GYŰLÉS' MEGNYITÁSA A' KÉPVISELŐK HÁZÁBAN, PESTEN 1848-DIK ÉVI JULIUS 5-én."
Jelezve a kép alsó bal sarka alatt: Terveszte (!) Borsos Josef, jobboldalt Kőre rajzolta
Bettenkofer Károly. - Gróf Batthyány Lajos minister elnöknek tisztelettel ajánlják Borsos Jósef és Bettenkoffer Károly.
Kőnyomat, 47,6 x 56,7 cm.
Nyomda: Nyomt. Bécsben Höfelich János.
Ábrázolás: a Vigadó nagytemében István nádor a Batthyány-kormány tagjaitól körülvéve megnyitja az alsó tábla ülését.
BTM Fővárosi Képtár.(avant la lettre példány is)
Irodalom: FMK V. 29. sz.; Nagy 1. l.; Csillag 271. sz.; Domanovszky 665. l. 53. sz.; Centenáris kiállítás 48. l.; Pataky 1961. 86.; Rózsa-Spira 320. sz. és Negyvennyolc az egykorú művészetben.

1320. "Assemblée nationale séance de juillet 1848."
Jelezve TRICHON.
Fametszet, 12,2 x 17, cm.
Megjelent mint 1305,218/9. l. között
Ábrázolás: az előző kompozició átdolgozása.
BTM Fővárosi Képtár.

1321. [ Országgyülés 1848 július 5.]
Jelzetlen
Kőnyomat, 38,6 x 56,6 cm.
Nyomda: Werfer nyomdájából, 1861.
Ábrázolás: 1319. . sz. kompozíció változata
BTM Fővárosi Képtár.

1322. "Az 1848-ki országgyűlés negnyitása, a pesti redoute-teremben (1848. július 5-én.)"
Jelezve POLLÁK sc[ulpsit]
Fametszet, 13,3 x 18,6 cm.
Megjelent VÚ. 1867. 51. sz. 626; Nagy M. II. 355.

1323. "Az 1848iki július 2ikára egybehítt országgyűlési követek tereme a'pesti redoute-épületben."
Jelzetlen.
Kőmetszet, 9,9 x 16,5 cm.
Nyomda: Ny. A. Walzel Pesten.
Ábrázolás: az országgyülés alkalmára átalakított Vigadó alaprajzán a nagyterem karzatokkal, ülés alkalmával.
Irodalom: Rózsa - Spira: 321. sz.

1324. [ Lamberg megöletése.]
Jelzetlen.
Színes kőnyomat, 21 x 24 cm.
Ábrázolás: a lincselési jelenet, háttérben a Gellértheggyel.
BTM Fővárosi Képtár.

1325. "Der Einzug der Kayserlichen in Pesth am 5 Jänner 1849. A császáriak bevonulása Pesten ján[uár] 5én1849. L'entrata (!) delli Imperiali a Pesth. Wtahnuti Cisarskich do Pesstu."
Jelezve VK monogram (Vinzenz Katzler)
Kőnyomat 22,5 x 16 cm.
Megjelent mint 1298. sz. 41.
Irodalom: Százhuszonöt kép 74.

1326. "Einmarsch der k[aiserlich] k[öniglichen] Truppen in Pesth, den 5tenJaenner 1849."
Jelezve Gez[eichnet] u[nd] lith[ographiert] v[on] C[arl] Lanzedelli Wieden. Wienstrasse No883 in Wien. - mit Vorbehalt des Nachdrucks.
Kőnyomat, 18,5 x 38,5 cm.
Ábrázolás: a császári csapatok bevomulása Pestre a Lánchídon át Budáról felvéve.
MTKcs.

1327. "Einzug des Ban Jelacic in Pest. (5. Jänner 1849)"
Jelezve V[inzenz ] Katzler gezeich[net] 1849.
Kőnyomat 7,5 2 x 25,5 cm.
Megjelent Scenen v. ungarisch-croatischen Kriegsschauplatze unter Commando Sr. Exls des Banus v. Croatien Jos. v. Jelacic k. k. Feldmaschallt.
Kiadó: Verlags-Eigenthum v. Jos. Bermann in Wien.
Ábrázolás: a császári csapatok Pestre érkeznek, háttérben Várhegy,
BTM Fővárosi Képtár.

1328. "Einmarsch der k[aiserlich] k[öniglichen] Truppen in Pesth im Jänner 1949."
Jelezve lent középen. Albrecht lith[ographiert], a kép alsó jobb sarkánál a margón: Lith[ographiert] v[on] Albrecht.
Kőnyomat 17,7 x 23,3 cm
Kiadó: Verlags-Eigenthum v. L. Mossbeck, Neubau Nro. 128.
Ábrázolás: csapatfelvonuláss a Rakpiacon, háttérben Lánchíd és Vár.
BTM Fővárosi Képtár.

1329. "Seine Durchlaucht der Feldmarschall Fürst Windischgrätz ist am 5. dieses Mittags an der Spitze der kaiserlichen Truppen ohne Schwertstreich in Ofen und Pesth eingezogen".
Jelezve az előtér jobb oldalán álló katona lábánál: E / Ramming von Riedkirchen/
Kőnyomat, 22,7 x 32,2 cm.
Megjelenés, kiadó XII. Armee-Bulletin. Wien den 7tenJänner 1849. Verlags-Eigenth. v. J. Höfelich, Stadt, Bazar No. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Ábrázolás: Jellačić és Windisch-Grätz vezetésével császári csapatok vonulnak a Lánchídon át Pestre, háttérben Tabán, királyi palota.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 274. sz.; FMK V. 30. sz.; SchL 723. sz.; Rózsa-Spira 482. sz.; Rózsa 1997. 119. sz.

1330. "Beschiessung der Vestung Ofen durch die Insurgenten und Bombardierung Pesth's
begonen (!) von 4tenbis7tenMay zu Mittag 1849."
Rézkarc, 16,5 x 25,9 cm.
Megjelent Wien, bey Joh. Kretschmar Neubau 154,
Ábrázolás: magyar ütegek lövik a Várat, háttérben a Gellérthegy részlete, Tabán és az égő királyi palota. Felvéve a pesti partról.
BTM Fővárosi Képtár.

1331. "BUDA-PEST éjjel május 13-án 1849. BUDA-PEST IN DER NACHT vom 13. Mai 1849."
Jelezve Rohn. Lith[ographie] A[ugust] F[riedrich] Walzel Pest.
Kőnyomat, 119 x 19,4 cm.
Megjelent a "Hölgyfutár" 1850 2. félév 1. sz. mellett.
Ábrázolás: lángokban álló viziváros és Pest a Gellérthegyről felvéve, Bartlett nyomán.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 79.; Gerszi 214. l. 47. sz.

1332. "Bombardement v[on] Ofen u[nd] Pest."
Jelzetlen
Rézkarc, 15,1 x 23,5cm.
Ábrázolás: Gellérthegy alatti Dunaparton lovas és gyalogos katonaság, háttérben Vár és Lánchíd, jobbra Pest, Wonsiedler nyomán.
BTM Fővárosi Képtár.

1333. [Az Újvásártér bombázása, 1849 májusában.]
Jelezve S[imon] I[osef] Kölbl
Tusfestmény, 35,4 x 48,2 cm.
Ábrázolás: a mai Erzsébet tér a leégett német szinház romjaival, háttérbem a Szénpiac az evangélikus templommal és (többek között) az Ürményi házzal.
BTM Kiscelli Múzeum.

1334. "Die Rettung der verwundeten Feinde bei dem Bombardement in Pesth. A sebesült ellenségnek megmenekvése a' pesti bombázás alatt. Il salvamento delli Nemüi (nemici helyett) feriti nel Bombardamnto a Pesth. Wiswobozni Nepratelu pri bombardovani w Pesstu."
Jelezve tükörírással KV (Katzler Vinzenz)
Kőnyomat 22,2 x 15 cm.
Megjelent mint 1298. sz. 43. kép.
Ábrázolás: sebesültszállitás a pesti lövölde előtt.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK V. 47. sz.; Budapest régen 70. sz.; Nagy 79.; Százhuszonöt kép 76.

1335. [ A királyi palota égése.]
Jelezve S[imon] I[osef]] Kölbl
Tusfestmény, 35,2 x 48,2 cm.
Ábrázolás: a királyi palota nyugati oldala égő tetőzettel, a Sz. János tér felől felvéve, előtérben az ördögárok hídjával, 1849. V. 16.
BTM Kiscelli Múzeum.

1336. "Ansicht der Festung Ofen von Pesther Stadtwäldchen aus."
Ceruzarajz, 23,8 x 32,2 cm.
Ábrázolás: a Várhegy látképe kelet felől a Gellérthegy északi lejtőjével, háttérben a Sashegy, jobbra a Rózsadomb, Guggerhegy. Előtérben Pestnek közelebbről meghatározhatatlan területe. A képen +-gal jelölve azok a pontok, ahonnan 1849-ben Pestet bombázták. A környező hegyekről a magyar ütegek röppálya jelzései.
BTM Kiscelli Múzeum.

1337. "Das interessanteste Scene beim Wiener Thor."
Jelzetlen.
Ceruzarajz, 19,3 x 25,8 cm.
Ábrázolás: roham a bécsi kapu ellen, a kapu attikájára kitűzik a magyar lobogót.
BTM Kiscelli Múzeum.

1338. "A' Bécsi KAPU BEVÉTELE Budán Majus 21kén 1849 reggeli 5 órakor. ERSTÜRMUNG des WIENERTHORS in Ofen, den 21t[en] May 1849 Morgens nach 5 Uhr.
Jelezve Rajz[olta] és kőre metsz[ette] Winezkí Jósef. Gez[eichnet ] u[nd] litht[ographiert] v[on] Winezky Jósef.
Kőnyomat, 23,3 x 30,2 cm.
Ábrázolás: roham a Bécsi kapu ellen, a kaputól kétoldalt létrákon a várba nyomuló katonák, balra nemzeti lobogót kitűző katona. Előtérben magyar honvédség.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 79.; Gerszi 217. l. 1. sz; Rüzsa-. Spira 675. sz.

1339. "Sprengung des Wiener Thores bei Erstürmung von Ofen."
Jelzetlen.
Kőnyomat 24,7 x 32 cm.
Kiadó, nyomda: Neuruppin beí Oehmigke & Riemschneider, No1478.
Ábrázolás: egyes képelemektől eltekintve azonos az előző kompozícióval.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Iwitzki, Angelika: Europäische Freiheitskämpfe. Das merkwürdige Jahr 1848.
Berlin 1994. 198.

1340. "Budavár bevétele vitéz honvédeink által 1849. május 21-én."
Jelzetlen.
Fametszet, 16 x 22,3 cm.
Ábrázolás: szinte azonos 1339-el.
BTM Fővárosi Képtár.

1341. "PRISE DE BUDE."
Jelezve TRICHON.
Fametszet, 12,2 x 17,7 cm.
Megjelent Boldényi 234.
Ábrázolás: majdnem azonos 1340. sz-al.
BTM Fővárosi Képtár.

1342. [A fehérvári kapu ostroma.]
Jelzetlen. [Than Mór]
Vízfestmény, 33,5 x 46,5 cm.
Ábrázolás: roham a kapu bástyája és a mellette ütött rés ellen.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Wilhelmb 1944. 92.

1343. " Az első hadtest rohama Budavár' fehérvári kapujára 's a' Mellette lévő résre 1849évi május 21dik napján reggel 5-6 óra között."
Jelezve Rajz[olta] Apáti Mór.
Kőnyomat, 28,2 x 35 cm.
Megjelent a fővezéri kőnyomdából.
Ábrázolás: a kapu és staffázsalakok eltérő rajzától eltekintve mint előző szám.
MTKcs.
Azonos ábrázolás, jelzés, technika, és címszöveg, de eltérő betűtipussal.
Mérete: 23 x 32,1 cm.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: FMKV. 32. sz. (a következő tévesen közölt címmel: Az első hadtest'rohama
Budavár' fehérvári kapujára és a bástyán ütött résre 1849 évi Május 21dik napján reggel
4-6 óra között); Nagy 79.; Rózsa-Spira 673. sz

1344. "Der Sturm auf Ofen, den 21. Mai 1949."
Jelezve a kép jobb alsó sarkánál: C[arl] A[ugust] P[ettenkofen]1849. A margón: Gez[eichnet] u[nd] lith[ographiert] v[on] C[arl] A[ugust] Pettenkofen.
Kőnyomat, 25,1 x 37,8 cm.
Nyomda, . kiadó: Gedr. b. J. Höfelich - Wien, bei L. T. Bermann.
Eigenthum d. Verlegers m. Vorbehalt gegen Nachdruck.
Ábrázolás: roham a fehérvári rondella melletti rés ellen. Háttérben jobbra Gellérthegy. Karakas pasa tornya.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 276. sz.; FMK V. 29.; SchL. 2654. sz.; Nagy 79.; Pataky 1961. 87.; Rózsa-Spira 676. sz.; Rózsa 1997. 120. sz.

1345. Die Erstürmung der Festung Ofen durch die Ungarn am 20. Mai 1849.
A' magyarok által a budai erősítésnek ostrommal történt elfoglalása. majus 20án 1849.
La valarosa (!) pressa della Fortezza Buda permeza (!) deli Ongare li 20 Magio 1849. Widobiti Twrze Budin skrzUhri dno 20ho Kwetna 1849."
Jelezve tükörírással KV (Katzler, Vinzenz)
Kőnyomat, 22,5 x 15 cm.
Megjelent mint 1298. sz. 44.
Ábrázolás: 1344. sz. átdolgozása.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Százhuszonöt kép 77.

1346 "Sturm auf Ofen."
Jelzetlen.
Kőnyomat 23,9 x 36 cm.
Kiadó: Wien bei Joh. Schonberg,
BTM Fővárosi Képtár.

1347. [Sebesült honvédtiszt.]
Jelezve: Sterio 851
Olajfestmény, 45,5 x 36 cm.
Ábrázolás: sebesült tisztet bajtársa támogatja, háttérben roham a Vár ellen, jobbra Gellérthegy.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Bertalan Vilmos- Nagy Lajos-Seenger Ervin: A Kiscelli Múzeum. Bp.,1962. 47.

1348. [Budavár ostroma.]
Jelzetlen.
Kőmetszet, 26x 46,9 cm.
Ábrázolás: roham a nyugati bástyafal ellen homloknézetben.
BTM Fővárosi Képtár.

1349. "Erstürmung von Ofen durch die Ungarn."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 23,7 x 35,4 cm.
Kiadó: Neuruppin bei Oehmigke & Riemschneider, No. 1473.
Ábrázolás: Lovastiszt vezette roham a nyugati várfal ellen, háttérben az égő királyi palota A cím alatt háromsoros szöveg az ostrom május 15-21. közötti eseményeivel.
BTM Fővárosi Képtár.

1350. "Erstürmung v[on] Ofen durch Görgey."
Jelzetlen.
Kőmetszet, 9,3 x 14,6 cm.
Ábrázolás: mint előző lap. az előtérben ábrázolt lovas helyén bokor.
BTM Fővárosi Képtár.

1351. "Erstürmung der Festung Ofen am 21. Mai."
Jelezve G. E. lith[ographiert.]
Kőnyomat, 13,7 x 19,6 cm.
Nyomda, kiadó: Lith. Anst. v. J. Brayer Löbau.
Mint előző lap.
BTM Fővárosi Képtár.

1352. "Heldenmüthige Vertheidigung der Stadt u[nd] Festung Ofen durch G[eneral] M[ajor] Henzi gegen die Übermacht der stürmenden Insurgenten unter Görgey den 21t[en] Mai, 4 Uhr früh 1849."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 21,6 x 32,3 cm.
Kiadó: zu haben bei Werner in Wien.
Ábrázolás: roham a Fehérvári rondella melletti rés ellen, háttérben Gellérthegy.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 79.

1353. "Heldenmüthige Verteidigung der Stadt u[nd] Festung Ofen durch G[eneral] M[ajor] Henzi gegen die Übermacht der stürmenden Insurgenten unter Görgey den 21t[en] Mai, 4 Uhr früh 1849."
Jelzetlen
Kőnyomat 21,8 x 32,2 cm.
Kiadó: zu haben bei F. Werner in Wien.
Ábrázolás: mint az előző lapon, de a két lovas Henzi és segédtisztje.
BTM Fővárosi Képtár.

1354. "HENZI HŐS HALÁLA: BUDA VÁR BE VÉTELEKOR. May 21dik 1849"
Jelezve Rácz 1856. Rajzolta Rátz András Julii 1sőn 1856. Festette Rácz András Novem[er]19dik 1856. - cím alatt RA monogram.
Vízfestmény, 55,2 x 68,3 cm.
Ábrázolás: 1353 nyomán, néhány változtatással.
BTM Kiscelli Múzeum.
.
1355. [Budavár ostroma.]
Jelzetlen (a Muzeum leltára szerint Franz Kollarz rajza)
Szinezett ceruzarajz, 9,5 x 58 cm.
Ábrázolás: honvédek a Fehérvári rondella melletti résen át a Várba nyomulnak.
BTM Kiscelli Múzeum.

1356. "BUDA VÁR HŐSIES BEVÉTELE, 1849 MÁJUS 21-ÉN, DICSŐ HONVÉDEINK ÁLTAL."
Jelezve: Kollarz.
Kőnyomat, 50,5 x 72,7 cm.
Nyomda, kiadó: Nyomta Reiffenstein és Rösch Bécsben. Mindennemű többszörösítés joga fenntartatik. Kiadja Király János.
Megjelent: Jutalomkép A Pesti Hölgydivatlaphoz.

Pápai Pál tulajdona, Vácon.


Azonos ábrázolása "BUDAVÁR HŐSIES BEVÉTELE, 1849. MÁJUS 21-én, DICSŐ HONVÉDEINK ÁLTAL."
Nyomda, kiadó: Nyomtatta és kiadja Halász István Budapest VIII. Kerepesi út 65. - a többszörösítés joga és az utánnyomat fentartatik.
BTM Fővárosi Képtár.

1357. "BUDAVÁR HŐSIES BEVÉTELE, 1849 MÁJUS 21-ÉN, DICSŐ HONVÉDEINK ÁLTAL.
Cinkográfia, kb 11 x 13 cm.
Nyomda: Zinkogr. Meyer Bécsben.
Megjelenés, kiadó: Hardy F. 1848. Honvédek harcemléke. .
Táborsky és Parsch kiadásában, Pest (1869) címlapillusztráció.

BTM Fővárosi Képtár.1358. [Budavár ostroma.]
Jelezve S[imon] J[osef] Kölbl
Tusfestmény, 35,4 x 48 cm.
Ábrázolás: roham a nyugati várfal ellen.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Kremmer 343. sz.

1359. "OFEN."
Jelezve Gez[eichnet] u[nd] lith[hographiert] v[on] Freisauf.
Kőnyomat, 28,7 x 42,8 cm.
Nyomda: Gedr. b. J. Rauh.
Megjelent Oesterreichische Geschichtsblätter No. 15. Feldzug in Ungarn 1849.
Ábrázolás: roham a várfal ellen, a falon Hentzi, háttérben az égő Fedinánd-laktanya, mögötte a Helyőrségi templom tornya
BTM Fővárosi Képtár.

1360. "Erstürmung von Ofen."
Jelzetlen.
Rézkarc, 17,2 x 27,7 cm.
Ábrázolás: az előző sz. kisebb méretű átdolgozása.
BTM Fővárosi Képtár.

1361. "Budavár ostroma."
Jelezve SZKITSÁK Klinovszky 1861.
Olajfestmény, bádogra, 74 x 51. 5 cm. Óra- lap.
Ábrázolás: mint 1359. sz.
Hadimúzeum tulajdona.

1362. "Sturm auf Ofen d[en]21 Mai 1849."
Jelezve a képcsoport margóján: Gezeichnet und lithographiert von Freysauf
Kőnyomat, 81 x 89,4 cm.
Nyomda: Gedruckt bei J. Höfel in Wien.
Megjelenés., kiadó: Scenen aus dem ungarischen Feldzuge1848 und 1849. Wien bei L. T. Neumann. Eigenth. d. Verlegers m. Vorbehalt gegen Nachdruck. - Keretkép.
Ábrázolás: ostromjelenet a lováról sebesülten lebukó Hentzivel.
BTM Fővárosi Képtár.

1363. "HELDENTOD DES GENERALS HENTZI IN OFEN 1849."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 24 x 31. 3 cm.
Kiadó: Wien bei J. Schönberg.
Ábrázolás: roham a Vár ellen. Háttérben balra evangélikus templom, jobbra kilátás Pestre.
BTM Fővárosi Képtár.

1364. "Heldentod des Generals Hentzi bei der Erstürmung Ofens den 21. Mai 1849".
Jelezve, nyomda, kiadó: Gez[eichnet] u[nd] lith[ographiert] v[on] H[einrich]Gerhart neue
Wieden Kettenbrückengass No. 827. in Wien.
Kőnyomat, szinezett 19,2 x 25,8 cm
Ábrázolás: ütközet a vár nyugati oldalán jobbra háttérben Lánchíd balra Hentzi.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK V. 40. sz. - Sz. -Sz. 561. - Nagy 79.

1365. "Heldentod des General Hentzi, bey Erstürmung Ofens am 21. Maí 1849."
Jelzetlen.
Rézkarc, 18 x 24,5 cm.
Ábrázolás: előző lap rézkarc változata.
BTM Fővárosi Képtár.

1366. "Hentzi's Heldentod bei ERSTÜRMUNG VON OFEN am 21ten Mai 1849."
Jelezve a kép bal sarkánál tükörírással: Anton Strassgschwandtner Wien 850. u.ott margón:
Gez[eichnet] u[nd ]lith[ographiert] von A[nton] Strassgschwandtner.
Kőnyomat, 39 x 58,6 cm.
Nyomda, kiadó: Gedruckt bei J. Rauh Verlag u. Eigenthum v. A. Paterno's W[itw]e & Sohn in Wien, Vervielfältigung ausschliesslich vorbehalten.
Ábrázolás: kézitusa magyarok és osztrákok között. Háttérben Hentzi.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 272. sz.; FMK V. 38.; SchL 2655.; Nagy 79.
Azonos ábrázolás.
Nyomda, kiadó: Gedr. b. Reiffenstein & Rösch Verlag u. Eigenthum v. F. Paterno in Wien. Vervielfältigung ausschliesslich vorbehalten.
BTM Fővárosi Képtár.

1367. "Buda 1849 máj. 21. " (A kép hátoldalán)
Jelezve F. Harányon Fest[ette] Kis Gergely Károly.
Olajfestmény, vászon, 47,5 x 68. 5 cm.
Ábrázolás: 1366. sz. másolata.
BTM Kiscelli Múzeum.

1368. [Budavár ostroma.]
Jelzetlen.
Olajfestmény, bádoglemezre, 67 x 58,9 cm.
Ábrázolás: az 1366. másolata.
A MTKcs. átadása (régi ltsz. 638)

1369. "DIE HELDENMÜTHIGE VERTHEIDIGUNG des GENERALMAJ[ors] HENTZI BEI DER ERSTÜRMUNG VON OFEN / BUDAVÁR OSTROMA"
Jelezve Tyroler J[ózsef]met[szette]
Acélmetszet, foltmaratással, 47 x 68,5 cm.
Kiadó: Eigenthum v. J. Tyroler in Pest mit Vorbehalt d. Nachdruckes.
Ábrázolás: kézitusa a Vá r nyugati falánál, balra Hentzi, jobbra a háttérben Gellérthegy.
BTM Fővárosi Képtár.

1370. [Budavár ostroma.]
. Jelezve CKlette pinx[it] 850.
Olajfestmény, 63 x 80 cm.
Ábrázolás: Várhegy északnyugat felől, magyar csapatok rohamával, a Fehérvári kapu és a mellette keletkezett rés ellen. Előtérben sebesültszállítás az Ördögárok hídján, a mai Mikó utcában.
Hadimúzeum

1371. [Budavár ostroma.]
Jelezve CKlette pinx[it] 1856.
Olajfestmény, 58 x 80 cm.
Ábrázolás: előbbivel azonos.
BTM Kiscelli Múzeum.

1372. [Budavár ostroma.]
Jelzetlen.
Kőnyomat 55,6 x 72,8 cm
Ábrázolás: előbbiek kőnyomatú változata
BTM Fővárosi Képtár.

1373. "Budavár ostroma és bevétele 1849-ben."
Jelzetlen.
Fametszet, 22,2 x 1,4 cm.
BTM Fővárosi Képtár.

1374. [Budavár ostroma.]
Jelezve Wernigk.
Olajfestmény, 56 x 128 cm.
Hadtörténeti Múzeum.

1375. "OFEN den 21. May 1849 General Hentzi's Heldentod."
Jelzetlen.
Litográfia, 36,8 x 50,2 cm.
Megjelenés, kiadó: Momente aus Oesterreichs Kriegsgeschichte No. 32. Herausgegeben v. M.
Trentsensky k. k. Oblt. [Oberleutenant] / 1852.
Ábrázolás: Szt. György tér, középen sebesült Hentzi, felvétel észak felől.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 275. sz.; TMK V. 31. sz.; Nagy 79.; Csillag 274. sz

1376. "Tod des General Hentzi bei der Erstürmung von Ofen 1849."
Jelezve a lap alján kézírással: Aquarelle von L. Fischer No H. T. 3/12 77 [feltehetően 1877 dec. 3-i dátum. ]
Ábrázolás: 1374. től néhány részletben eltérő változat.
BTM Kiscelli Múzeum.

1377. " Der Heldentod des General Henzi bei der Erstürmung von Ofen."
Jelzetlen
Rézkarc, 14,5 x 24 cm.
Kiadó, Wien bei Mossbeck Neubau Hauptgasse No 241.
Ábrázolás: magyar és osztrák katonaság közelharca, előtérben Hentzi. A kép alatt ötsoros szöveg.
BTM Fővárosi Képtár.

1378. "Heldentod des k[aiserlich] k[öniglichen] Generalmajors Hentzi bei der Erstürmung von Ofen am 21. Mai."
Jelezve P. Röhrich.
Kőmetszet, 15,5 x 21,8 cm.
Nyomda, kiadó C. W. Medau u. Co. in Prag.
Ábrázolás: Hentzi holtteste hordágyon, mögötte Görgey Artur.
BTM Fővárosi Képtár.

1379. "Heldentod des k[aiserlich] k[öniglichen] Generalmajors Hentzi"
Jelzetlen.
Kőmetszet, 15,1 x 18 cm.
BTM Fővárosi Képtár.

1380. "Erstürmung v[on] Ofen. Generalmajor Hentzis Tod am 21. Mai."
Jelezve Baerting(?)
Kőnyomat, 14,5 x 20 cm.
Nyomda, kiadó: Artist. Inst. v. A. Boettger in Zwickau.
Ábrázolás: előző sz. kőnyomatú átdolgozása.
BTM Fővárosi Képtár.

1381. "MORT DU Général Hénzi."
Jelezve V. Beaucé- Trichon.
Megjelent Boldényi munkájában: 236.
BTM Fővárosi Képtár.

1382. "Görgey befiehlt Schonung gegen den sterbenden Hentzi bei der Einnahme der Festung Ofen. Görgey kiméletet parancsol a haldokló Hendzi (!) ellenében Buda bevételénelénel (!) Görgey comanda la indulgenza verse (!) il Hentzi morendö, Görgey káze setrnost k umirajicimu Hentzi pri dobyti pevnosti Budy,"
Jelezve V[inzenz] Katzler 850.
Kőnyomat, 22,2 x 15 cm.
Megjelent Ziegler, A.: Vaterländische Bilder-Chronik. 45.
Ábrázolás: 1303 (?)sz jelenet a tabáni kapuban.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Pataky 1961. 85.; Százhuszonöt kép78.

1383. [Hentzi halála.]
Jelezve a lap hátoldalán: Ziegler.
Vízfestmény, 22,5 x 16,3 cm.
Ábrázolás: romos várfalon halott Hentzi
MTKcs.

1384. [Budavár ostroma.]
Jelzetlen.
Olajfestmény, bádogra, 57,5 x 74 cm.
Ábrázolás: csatajelenet a Fehérvári kapu melletti résnél, sebesült Hentzivel.
BTM Kiscelli Múzeum.

1385. [Budavár visszafoglalása.]
Jelzetlen.
Olajfestmény, 42 x 52,5 cm.
Ábrázolás: csatajelenet, előtérben nemzeti lobogót vivő honvéddel.
BTM Kiscelli Múzeum.


Irodalomból ismert

1386. "Hentzi halála Buda város ostrománál 1849 május 21-én."
Jelezve Bachmann-Hohmann Dresden 851.
Ceruzarajz, 30 x 40 cm.
Irodalom: Csillag 275. sz.

1387. [ A Lánchíd felrobbantási kisérlete.]
Jelezve: Erni von Hüttenbrenner cop[iert] 1826 [helyesen 1926] nach F[ritz]Allemand 851. Wien.
Olajfestmény, 108 x 148 cm.
Ábrázolás: a budai hídfőnél Alnoch ezredes 1849 május 21-én délelőtt felobbantja a híd úttestén elhelyezett lőporos hordót. A robbanástól hátratántorodó Alnoch, kezében kanóccal, háttérbenaz égő királyi palota, jobbra a Sz. Anna templom.
BTM Kiscelli Múzeum.

1388. "Alois Alnoch von edelstadt. Oberst des 25. Infa[nterie] Reg[iments.]"
Jelezve Ujházy Ferenc.
Olajfestmény, 31,5 x 39 cm.
Ábrázolás: Alnoch holtteste hordágyon, a kép vakkeretén Ujházy hitelesítő szövege kézírással: "1849 május 21-én Budavár bevételekor a Lánchidat fel akarta vettetni de a vissza-/csapódó lövet őt találta haját arczát lepörkölte feketére, a koponyája meghasadt / a jobb karja el volt szakítva s a nyíláson tüdeje egy része kilógott, a szája nyitva / volt az alsó felső jobb foga kilátszott. A tetemet 4 honvéd vitte fel egy kiakasztott ólajtón a várba, ott voltam láttam. . Ujházy Ferenc."
BTM Kiscelli Múzeum.

1389. "1849 Buda bevétel után."
Jelzetlen (Than Mór)
Vízfestmény, 27 x 41 cm
Ábrázolás: erődítés, katonák, halottak ruhátlan holttesteivel.
MTKcs.
Irodalom: Wilhelmb 1944. 92.

1390. "Festung Ofen nach den 21. May 1849 vom Thurm der Kirche in der Christinenstadt."
Jelzetlen. (Klette, C.)
Vízfestmény, 24 x 66,6 cm.
Ábrázolás: a Várhegy nyugati oldalának részlete a Szentháromság utca és az udvari istállók között ostromtól sérült házakkal.
SzM.
Irodalom: Magyar rajz 23.

1391. [Várhegy a visszafoglalás után.]
Jelezve C[arl] Kl[ette] Juny 849.
Szépiarajz, 14,8 x 41 cm.
Ábrázolás: a Várhegy déli része a Fehérvári kapuval északnyugat felől, előtérben az Ördögárok, Nyári szinház, háttérben leégett tetőzettel a királyi palota.
BTM Kiscelli Múzeum.

1392. "Budavár az ostrom után."
Jelezve "/Egykorú festmény után rajzolta Keleti Gusztáv. /"
Fametszet, 13 x 18,5 cm.
Megjelent VÚ. 1867 évf. 50. sz. címlapján.

1393. "Ofen. Ansicht eines Theils der Festung von der Chistianstadt (!)aus."
Jelzetlen.
Ceruzarajz, 13 x 18,5 cm.
Ábrázolás: a Várhegy nyugati oldalának a Fehérvári kapu és a királyi palota közötti szakasza közvetlenül a visszafoglalás után nyugat felől.
MTKcs.

1394. [Budavári romok.]
Jelzetlen (Barabás Miklós, 1849)
Szinezett ceruzavázlat, 8,5 x 43,5 cm.
Ábrázolás: a Fehérvári rondella és környéke, a rondellán lobogó.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Barabás 1944. 2913. sz.

1395. "Nagy-Sándor József menyasszonya."
Jelezve: Barabás Pesten 849.
Vízfestmény, 48,8 x 39 cm.
Ábrázolás: fehérruhás álló nőalak, háttérben a Fehérvári rondella, csekély változtatással mint az előző számon.
MNG.
Irodalom: Barabás 1944. 2914; Barabás 1985. 132. sz.

1396. "A leégett varpalota (!) déli szárnya és környéke Budavárának 1849 május ostrom után
(cím folytatásaként. jelezve) Szemlér Mihály.
Ceruzarajz, 31 x 45,8 cm.
Ábrázolás: a palota déli oldalán a tabáni kapu lejáratával.
BTM Kiscelli Múzeum.

1397. [Királyi palota.]
Jelezve S[imon] I[osef] Kölbl.
Ecsetrajz tussal, 29 x 44,7 cm.
Ábrázolás: keleti homlokzat és bástyafal délkelet felől.
BTM Kiscelli Múzeum.

1398. "A bécsi kapu közvetlenül a vár bevétele után.
Jelzetlen (Giergl Alajos)
Ceruzarajz, 18,5 x 25,8 cm.
Ábrázolás: a két épület, romos állapotban, észak felől.
MTKcs.

1399. [Vigadó -Angol királynő szálló.]
Jelzetlen
Ceruzarajz, 14 x 2,3 cm.
Ábrázolás: a két épület romos állapotban észak felől.
MTKcs.

1400. Pesti szemlék az ostrom alatt- Pesti szemlek (!) az ostrom után. "
Lásd Képcs. XIV.

1401. "Les gardes nationaux Hongrois mobilisés quittant la ville de Pesth."
Jelzetlen.
Fametszet, 15,3 x 22 cm.
Megjelent: L'Illustration, journal universel 1849, XIII. évf. 335. sz. július 29. -i címlapján.
BTM Fővárosi Képtár.

1402. [Batthyány Lajos kivégzése.]
Tusvázlat, 20. 7 x 28 cm.
Ábrázolás: sortűz a térdelő Batthyány Lajosra.
MTKcs.

1403. [Batthyány Lajos kivégzése.]
Jelzetlen.
Tollvázlat, 20,7 x 28 cm.
Ábrázolás: mint előző sz.
MTKcs.

1404. "Gróf Batthyány Lajos kivégeztetése. " Cím németül, franciául és angolul is.
Jelezve: Kovács Lajos rajza után. Lithogr[afálta] Louis Noeli Parisban.
Kőnyomat, 35,3 x 50,7 cm.
Megjelent: "Magyarország 1848 1849 esztendőben. "3. sz. lap.
Ábrázolás: téglafal előtt térdelő Batthyányra lovastiszt sortüzet vezényel.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 277. sz.; FMK V. 42. sz; PatakyV. 81.; Rózsa-Spira 799. sz., Rózsa 1997. 123. sz.

1405. "Gróf. Batthyány Lajos kivégeztetése".
Jelezve Ranics.
Fametszet, 18 x 23,2 cm
Ábrázolás: sortűz bal felől Batthyányra.
BTM Fővárosi Képtár.
Azonos ábrázolás: Gr[óf] Batthyány Lajos kivégeztetése, 1849 okt[óber] 6. "-címen, az eredetitől eltérő betűtipussal nyomtatva megjelent Gróf Batthyány Lajos. élete és halála.Pest, Heckenast. 1870. 54/65. és VÚ. 1870. 23. sz. 285.

1406. "Verbrennung von Kossuthnoten zu Pesth am 18. October1849."
Jelzetlen
Kőnyomat, 97 x 15,8 cm.
Nyomda, kiadó: Druck v. Franke Verlag v. C. G. Lohse Dresden.
Ábrázolás: Kossuth bankók égetése a Szén-piacon (Deák téren).
BTM Fővárosi Képtár.

1407. "Verbrennung von Kossuthnoten zu Pesth am 18. October."
Jelzetlen.
Fametszet, 13 x 15,2 cm.
Megjelent: valószinüleg a Leipziger Illustrierte Zeitungban.
BTM Fővárosi Képtár.

1408. "Ankunft S[einer] k[aiserlich] k[öniglichen] Hoheit des Erzherzogs Abrecht, Militair u[nd] Civil Gouverneurs von Ungarn, zu Pesth am 14. Oct[ober] 1851."
Jelezve W[eixelgärtner ] Vincze szerz[ette] és rajz[olta] Budán 1851.
Ceruzarajz, 23,6 x 32,7 cm.
Ábrázolás: a kormányzó érkezése a pesti hajóhídfő helyén volt hajóállomásra, háttérben a Vigadó, Angolkirálynő-szálló.
BTM Fővárosi Képtár.

1409 "Erzherzog Albrechts Abfahrt auf dem Kriegsdampfer'Albrecht zu Ofen am 2t[en] Mai (1852)
Jelzése olvashatatlan.
Ceruzarajz, 11,8 x18,8 cm.
Ábrázolás: ünneplő tömeg, háttérben királyi palota, Gellérthegy.
MTKcs.

1410. "Empfang S[eine]r M[ajestät] des Kaisers von Östreich (!) zu Ofen-Pest am 5t[en] Juni. 1852."
Jelzetlen.
Ceruzarajz, 56,7 x 35,3 cm.
Ábrázolás: fellobogózott Lánchíd észak felől, háttérben Gellérthegy.
MTKcs.
Irodalom: Domanovszky 665.,54. sz.

1411. [I. Ferenc József megérkezése, 1852. június 5. -én. ]
Jelzetlen.
Ceruzarajz, 15,8 x 35,2 cm.
Ábrázolás: hasonló az előzőhöz, a parton hatalmas tömeg,
MTKcs.

1412. " Illumination von Pesth-Ofen zu Ehren des Kaisers Franz Joseph im Juni 1852" (június. 5.)
Jelezve: Lithogr[aphie] u[nd] Druck v[on] Leh[mann] (A név utolsó négy betűje levágva)
Kőmetszet, 9,2 x 15,7 cm.
Ábrázolás: I. Ferenc József a Rakpiacon a Lánchíd felé hajtat.
BTM Fővárosi Képtár.

1413. "Ausstellung der heil[igen] ung[arischen] Krone u[nd] Kron-Insignien nach deren Auffindung bei Orsova, in der Kapelle des k[öniglichen] Schlosses in Ofen am 16 17 u[nd]18 Sept[ember] 1853."
Jelezve: H[einrich] Veber gez[eichnet] J[oseph] Tyroler gest[ochen.]
Acélmetszet, 8 x 21,8 cm.
Nyomda, kiadó: Druck v. Frey Pest 1853. Eigentum der Verleger Pest. Rózsavölgyi u. Co.
Ábrázolás: gőzhajóról lepellel letakart ládát szállítanak, háttérben a királyi palota.
BTM Fővárosi Képtár.

1414. "Die Ankunft des Kaisers Franz Joseph und seiner Gemahlin Elisabeth in Pesth am 4. Mai. " (1857.)
Jelzetlen.
Fametszet, 35 x 51 cm.
Megjelent Leipziger Illustrierte Zeitung 1857. 26. sz. 438.
Ábrázolás: fogadtatás a pesti hajóállomásnál, háttérben Buda.
BTM Fővárosi Képtár.

1415. [I. Ferenc József és Erzsébet bevonulása Budára] [1857máj 4?]
Jelezve: Sterio 859.
Olajfestmény, 159 x 255 cm.
Ábrázolás: díSzM.enet az Albrecht uton, háttérben Lánchíd és Pest.
BTM Kiscelli Múzeum.
Irodalom: Gyurkovics 34-35.

1416. "Einzug des Kaisers Franz Joseph von Oesterreich und seiner Gemahlin Elisabeth in
Pesth am 4. Mai. " (1857)
Jelzetlen.
Fametszet, 26,2 x 35,3 cm.
Megjelent: Leipziger Illustrierte Zeitung, 1857. No. 726.
Ábrázolás: bevonulás a Vigadó és "Angol királynő-szálló" között felállított diadalkapun át.

1417. "Neue Rollbrücke über den Donau Canal in Alt Ofen entworfen und durchgeführt v[on] Baumeister Prokopp."
Jelezve: Linzbauer 3/10 858.
Ceruzarajz 35,3 x 50,8 cm.
Ábrázolás: a hajógyárszigeti híd felavatási ünnepsége.
BTM Fővárosi Képtár.

1418. "SZENT ISTVÁN KIRÁLY 860-DIK BUDAI ÜNNEPÉNEK EMLÉKLAPJA."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 35,3 x 65,2 cm.
Nyomda, kiadó. Nyom. Haske és Társa Pest 1860. -Pest 1860. Werfer Károly műintézetéből.
Ábrázolás: valószínűleg Szcitovszky hercegprimás hatlovas díszhintója a királyi palota nyugati homlokzata előtt.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 151. l. 29. sz.

1419. "SZÉCHENYI-ÜNNEPÉLY a nemzeti Muzeum dísztermében október 13-án."
Jelzetlen.
Fametszet, 18 x 25,5 cm.
Megjelent VÚ. 1860. 44. sz. 533.
Ábrázolás: Széchenyi mellszobra mellett kétoldalt az Akadémia tagjai, a háttérben zsufolt karzat előtt ünneplő közönség.
Irodalom: Kiss 18.

1420. "Báró EÖTVÖS JÓZSEF hazatérése a budai választógyűlésról /márt. 17-én/" (1861)
Jelezve St (monogram)
Fa-karc, 20,5 x 24,2 cm.
Megjelent VÚ. 1861. 13. sz. 149.
Ábrázolás: a menet a Ferenc József (Roosevelt) téren, háttérben a Lánchíd.

1421. "Az országgyülés megnyitása Budán. /1861. april. 6-án/"
Jelzetlen.
Fametszet, 20 x 24 cm
Megjelent: VÚ. 1861. 16. sz. 185.
Ábrázolás: Apponyi György országbíró a királyi palota tróntermében megnyitja az országgyűlést.

1422. "Az alsóház megnyitása."
Jelzetlen
Fametszet, 13,2 x 20 cm
Megjelent Emich Gusztáv Nagy Képes Naptára. 1862. évre. Pest 1861. l.
Ábrázolás: a Nemzeti Muzeum díszterme az 1861. évi országgyűlés megnyitásakor, április 6-án.
BTM Fővárosi Képtár.

1423. "Felsőház."
Jelzetlen
Fametszet, 13,4 x 20,2 cm.
Megjelent az előző számon említett naptár 4. l. mellett
Ábrázolás: a Lloyd-palota nagyterme az 1861. évi országgyűlés megnyitásakor, április 6-án.
BTM Fővárosi Képtár.

1424. [Deák Ferenc kivonul az 1861. évi országgyűlésből, augusztus 22. ]
Jelzetlen.
Ecsetrajz tussal, 25,1 x 35 cm.
Ábrázolás: Deák Ferenc és kisérete ünneplő tömeg között, háttérben a Nemzeti Múzeum homlokzata, felvéve északnyugat felől.
BTM Kiscelli Múzeum.

1425. "Ansicht der auf der Waitznerstr[asse] in Pest am Jäner (!)1864 um 1 8Uhr Morg[ens] erfolgten Explosion."
Jelezve. Mansfeld.
Kőnyomat, 19,3 x 27,6 cm
Nyomda: Lith. v. Gebr. Deutsch.
Ábrázolás: gázrobbanás a mai Bajcsy Zsilinszky út 9. sz. helyén állott egyemeletes Muráty-(sarok) házban.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Domanovszky 672. l. 276. sz.; Gerszi 133. l. 14. sz.

1426. "Egy ház szétrobbanása Pesten."
Jelezve RUSS, C[arl]
Fametszet, 12,9 x 18,2 cm
Megjelent: VÚ. 1864 3. sz. 28.
Ábrázolás: robbanás, sürű porfelhő, menekülő emberek.

1427. "A Váczi úton levő ház jelenete az 1864 Január 8án történt felvettetés után. Ansicht des Hauses nach der am 8. Januar 1864 stattgefundenen Explosion.
Olvashatatlan. jelzéssel.
Kőnyomat 19,2 x 27,4 cm.
Ábrázolás: egyemeletes ház robbanás következtében beomlott homlokfalának bal oldala, előtérben néptömeg,
MTKcs.
Irodalom: Gerszi 133. l. 17. sz

1428. "Blondin a Margitszigeten."
Jelzetlen.
Kőnyomat, 12,7 x 22,7 cm
Megjelent: Az Ország Tükre. 1864. 22. sz. 259.
Ábrázolás: kötéltáncos a Margitsziget vagy a festősziget déli csúcsa fölött kifeszített kötélen, háttérben Császárfürdó.

1429. "A pesti csónakverseny."
Jelezve: RUSZ K[ároly]
Fametszet, 15,5 x 23,3 cm.
Megjelent: VÚ. 1864. 22. sz. 229.
Ábrázolás: az 1864. június 5. -i regatta, háttérben Buda délkelet felől.

1430. "Az Orsz[ágos] gazdasági egylet gép-és állatkiállítása a városligetben."
Jelezve"/Rajzolta Haske/" - RUSZ K[ároly]
Fametszet, 22 x 15,5 cm,
Megjelent Hazánk és a Külföld 1865. 25. sz. 393.
Ábrázolás: Képcs. a 65. junius 3/9 között rendezett kiállításról.

1431. "Huldigung der Pest Ofener Burgerschaft vor dem k[öni]gl[ichen]-Schlosse
zu Ofen."
Jelzetlen. Hátoldalán kézírással: Originalzeichnung von Székely.
Tusfestmény, 22,5 x 31,5 cm.
Ábrázolás: fáklyásmenet I. Ferenc József tiszteletére, a királyi palota udvarán, háttere a
Gellérthegy, egyes képelemek német jelölésével, 1865. junius 7.
BTM Fővárosi Képtár.

1432. "Fáklyás menet Ő Felsége tiszteletére Budán jun[ius]7."
Jelezve "/Székely Bertalan rajza után/" - A metsző monogramja nem olvasható.
Fametszet, 23,4 x 34,8 cm.
Megjelent: VÚ. 1865. 29. sz. 360.
Ábrázolás: az előző lap másolata.

1433. "Császár ő Felségének látogatása Cséry Lajos úr városligeti tehenészetében."
Jelzetlen.
Kőnyomat 21,8 x 30,6 cm.
Megjelent Az Ország Tükre. 1865. 25. sz. 373.
Ábrázolás: svájci stilusu ház előtt I. Ferenc József és kisérete.

1434. " A pesti alsó dunai rakpart építése."
Jelezve: "/Lüders rajza után. /"
Fametszet, 13 x 18,4 cm.
Megjelent: VÚ. 1865. 2. sz. 16.
Ábrázolás: A Dunasor alsó rakpartjának építése, háttere a Vigadó. Azonos ábrázolás: jelent meg "A pesti alsó dunai kőpart" Cassiusnál (5. l. mellett) és "Der untere Donauquai" cimen Gettingernél (3.)

1435. " A dalárünnep a városligetben aug[usztus] 20."
Jelezve "/KeletiGuszáv rajza. /" - RUSZ K[ároly]
Fa-karc, 15 x 20,2 cm.
Megjelent: VÚ. 1865. 36. sz. 448.
Irodalom: Keszi Imre: Muzsikáló városok: Pest-Buda. Bp1973. 80-81. l között (képe)

1436. "A városligeti tó ásatása."
Jelezve: "/Rajzolta Keleti Gusztáv. /" - METSZI POLLÁK
Fametszet, 11,8 x 20,7 cm.
Megjelent: VÚ. 1865. 43. sz. 541.
Ábrázolás: a tó látképe kelet felől, háttérben a budai hegyek

1437. "Ő FELSÉGE BEVONULÁSA BUDA-PESTRE: "
Jelzetlen.
Fametszet, 23 x 30,8 cm.
Megjelent: Magyarország és a Nagyvilág. 1866. I. sz. 4.
Ábrázolás: I. Ferenc József a róla elnevezett téren 1865. december 12-én. Balra a
Lloyd-, háttérben a királyi palota.

1438. "Ő Felsége bevonulása Budapestre decz[ember]12-én 1865."
Jelezve: "/Véber Henrik rajza után. /"
Fametszet, 23,5 x 34,8 cm.
Megjelent: VÚ. 1866 3. sz 28.
Ábrázolás: I. Ferenc József a pesti pályaudvar előtt.

1439. "KIVILÁGÍTÁS A BUDA-PESTI DUNAPARTON. [1865 december 12. ]
Jelzetlen.
Fametszet, 19 x 23,2 cm. .
Megjelent: Magyarország és a Nagyvilág. 1866. 6. sz. 84.
Ábrázolás: a mai Széchenyi rakpart kivilágítva, Buda felől.

1440. "Ferenc József Apostoli Király s Neje Erzsébet királyné ő Felségeik ünnepélyes bevonulása Magyarhon fővárosába 1866-dik évi január hó 29-én. "
Jelezve a képen jobbra: Blumberg. Margón: Rajzolta s Kőre tette Blumberg Lajos.
Kőnyomat 52,5 x 73 cm. .
Nyomda, kiadó: Nyomt. Danieletto és Politzer. Pesten 1866. Holbesz József kiadónak sajátja. Minden nemű utánzás tilos.
Ábrázolás: a királyi pár négylovas hintón a Ferenc József (Rosevelt) téren át a Lánchíd felé hajtat, háttéren a királyi palota.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 131. l. 12. sz.

1441. "Ő Felségeik bevonulása Buda-Pestre, jan[uár] 29-dikén."
Jelzetlen.
Fametszet, 15,7 x 22,7 cm.
Megjelent: Hazánk és a Külföld. 1866. 5. sz. 73.
Ábrázolás: ünneplő tömeg a pesti Lánchídfőnél háttérben Gellérthegy.


Irodalomból ismert

1442. "Első Ferencz József dicsőséges királyunk neje Erzsébet királynénk ő felségeik bevonulása Pesten 1866, Januárius 29ikén" Ugyanez németül is.
Irodalom: Gerszi 131. l. 11. sz. (Blumberg Lajos műveként közli)

1443. "Feierlicher Einzug Ihrer Majestäten des Apostolischen Königs Franz Josef und allerhöchst seiner Gemahlin der Königin Elisabeth, in die Hauptstadt Ungarns am 29. Jänner1866."
Irodalom: Gerszi 132. l. 7. sz. (a kőnyomdatulajdonos Danieletto & Politzer Gerszinél, aki hitelt ad a lap szignaturájának- Lith. Danielotto & Politzer Pesten 1866 - litográfusként szerepelnek.)

1444. "Olasz hadifoglyok Pesten. (Julius első napjaiban)"
Jelezve. RUSZ K[ároly]
Fametszet, 13 x 28,2 cm.
Megjelent: VÚ. 1866. 31. sz. 373.
Ábrázolás: a custozzai csatában foglyul esett olaszok, a pesti Dunaparton, háttérben Gellérthegy.

1445. "Sebesült katonák szállítása Pesten (a vasúttól az ORCZY-kertbe.)"
Jelzetlen.
Fametszet, 13 x 18 cm.
Megjelent: VÚ. 1866. 32. sz. 385.
Ábrázolás: sebesültszállítás társaskocsin

1446. "A pesti lóvonatú vaspálya."
Jelezve: F. L.
Fametszet, 15,5 x 23,5 cm.
Megjelent: VÚ... 1866. 29. sz. 348.
Ábrázolás: két lóvasúti kocsi a Nemzeti Múzeum előtt ünneplő közönséggel. Mivel a kép július 22-én már megjelent, a vasút pedig csak augusztus 1-én nyílt meg, vsz. próbajáratról
van szó.

1447. "EGRESSY GÁBOR TEMETÉSE."
Jelzetlen
Fametszet, 15,7 x 23 cm
Megjelent: Magyarország és a Nagyvilág. 1866. 33. sz. 513.
Ábrázolás: GyáSzM.enet a Nemzeti Szinház előtt. 1866. VIII. 1

1448. "A nemzeti muzeum a febr[uár] 18-iki kivilágítás alkalmával."
Jelzetlen.
Fametszet, 13,1 x 18,2 cm.
Ábrázolás: az 1867-ben kinevezett magyar minisztérium tiszteletére kivilágított
Nemzeti Múzeum.

1449. "Fáklyás-menet gr[óf] Andrássy Gyula miniszterelnök lakása előtt, Pesten
febr[uár] 18án."
Jelezve: RUSZ.
Fametszet, 15,7 x 14,4 cm
Megjelent: VÚ... 1867 9. sz. 103,
Ábrázolás: tisztelgő felvonulás.

1450. "Pest 1867 MÁRTIUS 12-én."
Jelzetlen.
Fametszet, 33,3 x 23,3 cm.
Megjelent: VÚ... 1867. 12. sz. 137.
Ábrázolás: hatos képcsoport I. Ferenc József bevonulásáról
és a tiszteletére rendezett kivilágításról: 1 A király a Lloyd-palota előtt, 2-6. A
kivilágított városháza, Szinház, Barátok tere, Váczi utca, Buda.

1451. "A FŐVÁROS KIVILÁGÍTÁSA MÁRCZIUS 12-ÉN
Jelzetlen
Fametszet, 22,5 x 16,5 cm. .
Megjelent: Magyarország és a Nagyvilág 1867. 12. sz. 135.
Ábrázolás: ötös képcsoport az I. Ferenc József tiszteletére rendezett kivilágításról:
"ORSZÁGHÁZ"- "REDOUTE"-"LÁNCHÍD"-"NEMZETI SZTNHÁZ"- "NÉMET SZINHÁZ".

1452. "A MÁRCZIUS 14-diki FÁLYÁSMENET."
. Jelezve: Haske - POLLÁK sc[ulpsit]
Fametszet, 14,5 x 23,86 cm.
Megjelent: Magyarország és a Nagyvilág. 1867. 15. sz. címlap.
Ábrázolás: a várba vonuló menet a pesti Lánchídfő felől felvéve.

1453. "FÁKLYÁSMENET Ő FÖLSÉGE TISZTELETÉRE, A KIRÁLYI PALOTA ELŐTT BUDÁN."
Jelezve: olvashatatlan monogram. - E. H. X[ilographiae] A[uctor]
Fametszet, 13,8 x 21,7 cm.


1454. "A fejedelmi pár bevonulása máj[us] 8-án a testvér fővárosba."
Jelzetlen.
Fametszet, 15,7 x 22,5 cm.
Megjelent: Hazánk és a Külföld. 1867. 20. sz. 313.


I. Ferenc József koronázása
(1454-)

1455. "Auffahrt. (olvashatatlan) zur Krönung am 8-ten July 1867. "(July helyett
juni olvasandó)
Jelzetlen. (Székely Bertalan?)
Tusfestmény fedőfehérrel, 31 x 42,7 cm.
Ábrázolás: Erzsébet királyné koronázására a Budavári Nagyboldogasszony templom elé érkezik.
BTM Kiscelli Múzeum.

1456. "Erzsébet királyné megérkezése a koronázási templomhoz. - Képek a koronázásról 5. sz."
Jelzetlen.
Fametszet, 23,3 x 34,8 cm.
Megjelent. VÚ. 1867 29. sz. 361. az előző szám másolata.

1457. "A koronázási érmek kiszórása a helyőrségi templomba menet alkalmával.
Jelezve a képben. V[inzenz] Katzler. A margón Természet után rajzolta Katzler Vincze. Metszette Klanner.
Fametszet, 22,7 x 36,5 cm.
Nyomda, kiadó: Deutsch testvérek műintézetéből Pesten. Minden módon történő többszörösítés törvényesen fenntartatott.
Ábrázolás: a templom északi hajója és főkapuja északnyugati saroknézetben, előtérben a király és kisérete, balra Lónyay Menyhért pénzügyminiszter emlékérmeket szór a nép közé.
BTM Fővárosi Képtár.
Azonos ábra: "Das Auswerfen der Krönungsmünzen beim Zug in die Garnisonskirche. Nach der Natur gezeichnet von Vincenz Katzler. Gestochen von Klanner. Kunstanstalt von Gebrüder Deutsch Pest. Jedartige Vervielfältigung gesetzlich vorbehalten. " címmel és kiadói jelzéssel.
MTKcs.

1458. "KORONÁZÁSI PÉNZSZÓRÁS."
Jelzetlen.
Fametszet, 18,7 x 25 cm.
Megjelent: Magyaroszág és a Nagyvilág. 1867. 31. sz. 367.
Ábrázolás: lásd előző számon.

1459. "A KORONÁZÁSI ESKÜ, PESTEN JUNIUS 8-ÁN 1867-BEN. DIE EIDESLEISTUNG IN PEST AM 8TEN JUNI 1867."
Jelezve V[inzenz] Katzler fec[it] 1867.
Kőnyomat, 5,1 75 cm.
Nyomda, kiadó: Nyom. Reiffenstein és Rősch Bécsben Kiadó-tulajdonos: NAGY ALAJOS- Herausgeber ALOIS v. NAGY.
Ábrázolás: I. Ferenc József a belvárosi főplébániatemplom előtti esküemelvényen főpapok és zászlósuraktól körülvéve letszi az esküt. A cím alatt magyarul és németül az eskü szövege három sorban.
BTM Fővárosi Képtár.

1460. [ I. Ferenc József koronázási esküje.]
Jelezve gez[eichnet] Th[eodor] Mayerhofer
Kőnyomat, 46,5 x 61,4 cm.
Nyomda, kiadó: Sokszorosította Czeiger S, Műintézete Bécsben. - Kiadta Spielmann és társa Bécsben.
Ábrázolás: leírás hasonló 1459. sz. hoz.
BTM Fővárosi Képtár.

1461. "CORONATION OF THE KING OF HUNGARY. THE KING SWEARING TO MAINTAIN THE CONSTITUTION IN FRONT OF THE CHURCH OF PESTH."
Jelezve GR. monogram.
Fametszet, 23,4 x 34 cm.
Megjelent: The Illustrated London News. 1867. 656.
Ábrázolás: a leírás hasonló az előbbihez, de a staffázsalakok eltérőek.
BTM Fővárosi Képtár.

1462. "Die Eidesleistung auf dem Pfarrplatz in Pest am 8. Juni 1867."
Jelezve a képben Kollarz - FS monogram (F. Schmidt), a margón: Nach der Natur gezeichnet von Franz Kollarz. Gestochen von Schmidt.
Fametszet, 30,2 x 44,4 cm.
Kiadó. Dux Adolf koronázási emlékalbumában. - Kunstanstalt von Gebrüder Deutsh. Jedartige Vervielfältigng gesetzlich vorbehalten.
Ábrázolás: a pesti Templom téren állott esküemelvényen a király esküje, háttérben a Gellérthegy.
MTKcs.

1463. "Az eskü. "- "Képek a koronázásról" 3. sz.
Jelezve RUSZ.
Fametszet, 19 x 23,2 cm.
Megjelent: VÚ. 1867. 26. sz. 324.
Ábrázolás: I. Ferenc József a pesti Szentháromság-emléknél.

1464 "KORONÁZÁSI ESKÜ."
Jelzetlen.
Fametszet, 15,4 x 21,4 cm.
Megjelent: Magyarország és a Nagyvilág. 1867. 23. sz. címlapon.

1465. "A koronázási eskü a pesti plébánia téren június 8án"
Jelezve Az emléklap margóján Rajzolta Suhajdy György.
Kőnyomat 13 x 12,2 cm.
Megjelenés, nyomda: Iső FERENCZ JÓZSEF MAGYAR KIRÁLY ÉS ERZSÉBET KIRÁLYNÉ MEGKORONÁZTATÁSÁNAK EMLÉKE című arc- és keretképes emléklapon: Kiadja Halász István Budapesten kerepesi út 69. Az utánnyomat fenntartatik.
Ábrázolás: esküemelvény Szentháromság - emlék nélkül, háttérben Gellérthegy
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 205. l. 126. sz.

1466. "ESKÜTÉTEL A belvárosi plébánia-téren. EIDESLEISTUNG vor der städtischen Pfarrkirche."
Jelzetlen [Jankó János]
Kőnyomat, 13,7 x 10,5 cm.
Megjelenés, kiadó: A koronázási ünnepély emléklapjai. Kiadó és tulajdnonos Leitner M. L. könyv- és kőnyomda Pesten.
BTM Fővárosi Képtár.

1467. "Az eskütétel."
Jelezve RUSZ K[ároly]
Fametszet. 10 x 16,5 cm
Megjelent: Hazánk és a Külföld. 1867. 376.
Ábrázolás: I. Ferenc József koronázási esküje a pesti Templom-téren.

1468. "ESKÜLETÉTELI EMELVÉNY a belvárosi plébánia-téren. SCHWURHÜGEL am städtischen Pfarrkirchenplatz. "
Jelzetlen[Jankó János]
Kőnyomat 10,5 x 13,8 cm.
Megjelenés, kiadó: lásd 1466. számon
Ábrázolás: az esküemelvény, (Szentháromság-emlék nélkül), a háttérben Gellérthegy, balra plébániaépület.
BTM Fővárosi Képtár.

1469. "FELSÉGES I FERENC JÓZSEF MAGYAR ORSZÁG KIRÁLYA, a koronázási dombon Junius 8 - 1867."
Jelezve a margón: Kőre rajzolta Kazler V[incze]
Kőnyomat 37,7 x 54,6 cm.
"Nyomda és kiadó tulajdonos Gerhart Henrik Margarethen Grüngasse 32szám
Bécsben. Az utánnyomat fenntartatik"
Ábrázolás: a király koronázási díszben lóháton kivont karddal, a domb körül főpapok, zászlósurak, a háttérben királyi palota és a Lánchíd pesti pillére. A cím alatt kétsoros magyarázó szöveg
BTM Fővárosi Képtár.

1470. "Felséges Ferenc József magyar ország Királya. Seiner Majestät Franz Josef König von Ungarn."
Jelezve olvashatatlanul.
Kőnyomat 19,8 x 29,6 cm.
Nyomda, kiadó: Haller C. Nyom. BécsBén. Kiádó Planck Antal, Bécsbén, Neubau, Krchengasse(!) 12 szám - Az után nyomat fentartásával.
Ábrázolás: hasonló az előzőhöz, azonos építészeti elemekkel, az alakok nagyjából szintén azonosak, más elrendezésben.
BTM Fővárosi Képtár.

1471. "Der Schwertstreich auf den Krönungs-Hügel in Pest 8 Juni. 1867."
Jelezve litho[graphiert ] v[on] C. Waage.
Kőnyomat, 29,5 x 42,7 cm.
Nyomda, kiadó: Verlag u. Eigenthum v J. Stoufs. Neubau Andreasgasse No. 10 in Wien. NachdruckVorbehalten.
Ábrázolás: kardvágás, háttérben Lánchíd és Várhegy kelet felől.
BTM Fővárosi Képtár.

1472. I. FERENCZ JÓZSEF Magyarország Királyi koronázási emlék Buda-Pesten
Junius 8an 1867. Zur Gedenkfeier der Krönung Franz Josef I. König von Ungarn in Pest-Ofen am 8ten Juni 1867. Kiadó Tatzelt Vilmos rajzolta metzette és kiadja Pesten Kapato (!) aradi és arok utcza sarkan (!)első emelet 26ikszám.
Acélmetszet: 37,3 x 33 cm.
Nyomda: Nyomt. Schwertzig, Pesten.
Ábrázolás: kardvágás, háttérben Várhegy, Lánchíd.
BTM Fővárosi Képtár.

1473. "FRANZ JOSEF I. KÖNIG VON UNGARN, auf dem Krönungshügel in Pest am 8. Juni 1867. FERENC JÓZSEF Iső MAGYAR KIRÁLY (!) a' korona hegyen Pesten 1867 éveb Juni hó 8.án"
Jelezve: Nach d[er] Natur gezeich[net] v[on] Winezky.
Kőnyomat, 38,5 x 58 cm.
Nyomda, kiadó: Eigenthum v. Jozef Winezky, Wien, Josefstadt Laudongasse No. 29.
Ábrázolás: kardvágás, háttérben királyi. Szertárépület.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 217. l. 2. sz.

1474. [I.Ferenc József kardvágása.]
Jelezve: Lotz.
Vízfestmény, fedőfehérrel, 40,5 x 68 cm.
Ábrázolás: kardvágás.hátérben Lloyd-palota, Gellérthegy.
BTM Kiscelli Múzeum.

1475. "Der Schwertstreich... Bei Gelegenheit der feierlichen Krönung des Kaisers FRANZ JOSEF I. zum König von Ungarn am 8. Juni 1867, in Pest."
Jelezve a képben: Lotz, a Margón Gez[eichnet] v[on] K[arl] Lotz, lith[ographiert] v[on] J[osef] Marastoni.
Kőnyomat ,42,4 x 68 cm.
Nyomda: Druck v.Reiffenstein u. Rösch in Wien. Vervielfältigung vorbehalten.
Ábrázolás: az előző szám másolata.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gerszi 181. l. 588. sz.

1476. "Die Krönungsfeierlichkeiten in Pest-Ofen.- Der Königsritt auf den Königshügel"
Jelezve: Originalzeichnung von Freiberg. - EH [monogram.] X[ylographiae] A[uctor]
Fametszet, 22,2 x 31,4 cm.
Megjelent: Über Land und Meer. All. Ill. Zeitung. 1867. 41. sz. 653.
Ábrázolás: hasonló 1473-hoz.

1477. "A kardvágás."
Jelezve RUSZ K[ároly]
Fametszet
Megjelent Hazánk és a Külföld. V. 1867.377.

1478. "A kardvágás a királydombon junius 8án.
Jelzés, technika,megjelenés, nyomda lásd 1467.sz.
13 x 15 cm
Ábrázolás: a kardvágás, hátterében a királyi palota, Gellérthegy
BTM Fővárosi Képtár.

1479. "A kardvágás.-Képek a koronázásról 3sz."
Jelezve. RUSZ.
Fametszet, 23,5 x 33 cm.
Megjelent VÚ. 1867. 24. sz. 257.
Ábrázolás:s Ferenc József tér a kardvágás alkalmából

1480. "A KARDVÁGÁS A KIRÁLYDOMBON."
Jelezve. RUSZ K[ároly]
Fametszet, 22,7 x 5,2 cm.
Megjelent: Magyarország és a Nagyvilág. 1867. 27. sz.
Ábrázolás: a kardvágás, háttérben a Lloyd-palota, Gellérthegy, királyi palota.

1481. "A KORONÁZÁSI HALOM."
Jelzetlen
Fametszet, 15,3 x 22 cm
Magyarország és a Nagyvilág, 1867. 25. sz. 291.

1482. "A pesti király-domb."
Jelezve Rusz.
Fametszet, 13,3 x 18,6 cm.
Megjelent: VÚ. 1867. 23. sz. 281.
Ábrázolás: a koronázási domb, háttérben Lloyd-palota, Gellérthegy.

1483. "KORONÁZÁSI HALOM, Ferenc-József-téren. KRÖNUNGSHÜGEL am Franz
Josefsptats (!)"
Jelzetlen, kőnyomat, 10,6 x 13,8 cm.
Ábrázolás: koronázási domb üresen, háttérben Lloyd-palota.
BTM Fővárosi Képtár.

1484. "Népünnep a budai várban junius 8.1867."
Jelezve a képben: POLLÁK S[ámuel] , a margón Természet után rajzolta Jankó J. Metszette
Pollák.
Fametszet, 22,6 x 36 cm.
Nyomda: Deutsch testvérek műintézetéből Pesten,minden módon történő többszörösítés törvényesen fenntartatott
Ábrázolás: kilences képcsoport humoros jelenetekkel.
BTM Fővárosi Képtár.

1485. "A BUDAI KORONÁZÁSI NÉPÜNNEP."
Jelzetlen.
Fametszet, 11,2 x 3,2 cm.
Megjelent: Magyarország és a Nagyvilág. 1867. 30. sz. címlap
Ábrázolás: cigányzenekar, körülötte tánc.

1486. "A termesztményi ajándokok átnyujtása junius 10. 1867."
Jelezve a képben: Kollarz - FISCHER Sc[ulpsit], a margón. Természet után rajzolta Kollarz Ferencz. Metszette Fischer
Nyomda, kiadó: Deutsch testvérek műintézetéből Pesten. Minden módon történő többszörösítés törvényesen fenntartatott.
Ábrázolás: a királyi palota külső udvarán terményeket és állatokat vivő menet.
BTM Fővárosi Képtár.

1487. "Festliche Überreichung von Naturgaben nach der Krönung dem König von Ungarn 11. Juni 1867. Az ajándék átnyujtása Magyarország királyának, a koronázás után 11. Juniusba.


(A helyes dátum június 10.)
Jelezve lith[ographiert] C.Waage.
Nyomda, kiadó: Druck u. Verlag v. Joh. Stoufs Neubau Andreasgasse No. 10 in Wien. Nachdruck vorbehalten.
Ábrázolás: hasonló 1486-hoz.

1488. "A SZULTÁN FOGADTATÁSA A GŐZHAJÓ FEDÉLZETÉN."
Jelzetlen.
Fametszet, 20,2 x 23,2 cm.
Megjelent: Magyarország és a Nagyvilág. 1867. 23. sz. 387.
Ábrázolás: Abdu Aziz török szultán és kisérete a fogadóbizottsággal. - 1867 julius 31,

1489. "FÁKLYÁSMENET TÜRR TÁBORNOK TISZTELETÉRE PESTEN"
Jelezve: L[udwig] Elischer Némethi I. eredeti tervrajza után.
Fametszet, 22,6 x 29 cm.
Megjelent: Magyarország és a Nagyvilág. 1867. 39. sz. 459.
Ábrázolás: ünneplés az Európa-szálló előtt. 1867. I. 15.

1490. "Die neu entdeckte Heilquelle auf der Margarethen- Insel zwischen Pest-Ofen und der Besuch S[eine]r Majestät Kaiser Franz Josef daselbst den 13. Mai 1868."
Jelezve: FK (Franz Kollarz)
Fametszet, 30,8 x 22,3 cm.
Megjelent: Über Land und Meer. Allg. Ill. Zeitung. 1868. 41.sz.
Ábrázolás: I. Ferenc József és a nápolyi királyné megtekintik a margitszigeti hőforrás munkálatait

1491. "Petroleum-gyárbeli égés Budán, szept. 12-én."
Jelezve: RUSZ K[ároly]
Fametszet, 12,8 x 18,1 cm.
Megjelent: VÚ. 1868. 39. sz. 465.
Ábrázolás: éjszakai tűz a lágymányosi gyártelepen.

1492. "A József-szobor leleplezési ünnepsége (Pest, április 25-én)"
Jelezve: RUSZ.
Fametszet, 15 x 23,3 cm.
Megjelent: VÚ. 1869. 19. sz. 256.
Ábrázolás: az ünnepség, háttérben a Fürdő (József Attila) és Nádor utca sarka József nádor szobrának leleplezése alkalmával.

1493. "Batthyány gyászünnepély: temetési menet a nemzeti muzeumnál."
Jelezve: Appelrath - RUSZ.
Fametszet, 17,2 x ,25,1 cm.
Megjelent:VÚ. 1870. 26. sz. 325. - Gróf Batthyány Lajos. élete és halála. Pest, Heckenast G. 128/129.

1494. "Batthyány Lajos temetése junius 9-én." - GyáSzM.enet a Ferenciek terén.
Jelezve Bicsérdy János.
Horganyba edzve, 34,4 x 49 cm
Megjelent: Magyarország és a Nagyvilág. 1870. 26. sz.

1495. " Batthyány temetési menete az ország- és a kerepesi úton."
Jelezve: L. Appelrath.
Fametszet, 15,6 x 23 cm.
Megjelent: Hazánk és a Külföld. 1870. 393

1496. "Batthyány-gyászünnepély: A gyászmenet a kerepesi-uti temetőben."
Jelzetlen "/Székely Bertalan rajza után./"
Fametszet, 25,3 x 34,7 cm.
Megjelent: VÚ. 1870. 29. sz. 364. - Gróf Batthyány Lajos. 1870. 144/145.

1497. "Batthyány-gyászűnnepély a temetés után"
Jelezve: Ranics.
Fametszet, 20,6x 15,5 cm
Megjelent: mint 1495.sz. 365. illetve 160.l.
Ábrázolás: holdvilágos hangulatkép Batthyány sírja körül néhány alakkal.

1498. "Dalárcsarnok a városligetben."
Jelzetlen.
Fametszet, 15,5 x 21,9 cm.
Megjelent: Magyarország és a Nagyvilág. 1870. 35. sz. 411.
Ábrázolás: az 1870 augusztus 18-22 között rendezett dalosversenyek számára épült csarnok.


FÜGGELÉK

Irodalomból ismert

1499. "Pest & Ofen."
Jelezve R [udolf] Alt (1860 körül)
Ceruzavázlat, 16,9 x 49,1 cm.
Ábrázolás: a pesti és budai Dunapart a Szilágyi Dezső térről felvéve.
Chr. Nebehay bécsi műkereskedésében volt 1963 áprilisban, képe szerepel a katalógusban.

1500. [Tabáni tűzvész.]
Jelzett olajfestmény.
Megjelent a tabáni katolikus templom oltárképén
Ábrázolás:égő házsor, a Dunapart közelebbről nem meghatározható helyén.
KÉPCSOPORTOK, SOROZATOK, KERETKÉPEK


I "Buda és Pesth városoknak 's környékeinek tekinteteik. Hozzá kaptsoltt leirással kiadá Tomala Ferdinánd. Pesten. " [1827] (cím németül is)
Nyolc látkép: 1. "Buda' vára. Die Festung Ofen. ", 2. "Szent Gellér'hegye Buda mellett. Der Blocksberg (Gerhardsberg) bey Ofen. ",3. "A' Szerviták'piatza Pesthen. Serviten Platz in Pesth. ", 4. "A'theátrom piatza Pesthen. Theaterplatz in Pesth. ", 5. "Üvegház Báró Orczy kertjében Pesth mellett. Glashaus im Freyh[errlich] Orczyschen Garten bey Pesth. ", 6. "Dróthíd a' város'ligetében Pesth mellett. Drahtbrücke im Stadtwäldchen bey Pest. ", 7. "Kikötőhely Margit'szigetén. Landungsplatz auf der Margarethen-Insel. ", 8. Ferentz' halma Buda mellett. Franzens-Höhe bey Ofen."
Jelzetlen.
Rézkarc, sorozat.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gemeinnützige Blätter 1827. XXXI. sz. 241. (csak az 1-4. sz. lapokról) ; Csillag 115-120. sz. (csak a 2-7. sz. lapokról)

II. "BILDER MAGAZIN für allgemeine Weltkunde" címlapja.
Franz Weigl del[ineavit] Stahlstich von A[dolf] Dworzack - J. Kress scrip[si]t.
Acélmetszet, 25,9 x 15,7 cm.
Kiadó: Hartleben, K.
Megjelent: 1834, 1845.
Hat keretkép: 1. [Királyi palota], 2. [Nákó palota], 3. [Kereskedelmi csarnok], 4. [Német szinház], 5. [Vigadó], 6. Pest.
BTM Fővárosi Képtár.

Irodalomból ismert


II/a. "Ofen und Pest von der Joseph Bastey in Ofen"
Jelezve Aufgenommen u[nd] lithogr[aphiert] v[on] Fr[anz?] Faktus von Felsen Stern (1835)
Kőnyomat, 43 x 57 cm.
Nyomda, kiadó: Steindruck von Joh. Schmid bei Karl Müller Kunst und
Musikalienhändler in Pest.
Ábrázolás: középen Viziváros és Pest, keretképek: "Stadt Wäldchen", "Elias
Brunn. ", "Klein Zell. ", "Kammerwald", "Am Auwinkel", "Schöne Schäferinn", "Im Auwinkel.", "Leopolds Feld. ", "Franzenshöhe. ", "Maxen Graben", "Stadt Meyerhof".
Irodalom: Csillag 112. sz.

"Pracht Gebäude der königl[ichen] Freistadt Pesth."
Jelzés, kiadó: Nach der Natur gezeichnet und lithograph[iert] von dem Herausgeber Ant[on] Jos[ef] Strohmeyer. ( 1835. )
Kőnyomat , 51,8 x 68,8 cm.
Ábrázolás: középen Pest térképe, keretképek: Marcibányi-ház, Német szinház,Vigadó, Kemnitzer-ház, Wurm-udvar, Ludoviceum, Kereskedelmi csarnok, Károlyi-palota, Nákó-palota, Birly-ház, Lövölde, Ürményi-ház, Vadász-kürt, Diana-fürdő.
Irodalom: Csillag 127. sz. )

III. "Buda és Pest Szabad Királyi Varossainak Tájleierása (!)"Keretképekkel övezett négylapos térképsorozat két előzéklappal. A-F. (1838)

A. "BUDA ÉS PEST Szabad Királyi Várossainak TÁJLEIRÁSA legmélyebb
tisztelettel ajánlva [következik 40 főúr neve] Ő NAGYMÉLTÓSÁGOKNAK
A' Szerző Gróf Vasquez Károly által. Keretdíszként a 32 főúri család és 52 törvényhatóság címere. A lap alján a Rakpiac látképe.
Jelezve Entw[orfen] u[nd] gest[ochen] Fr. Weiss.
Kőmetszet, 52,5 x 70 cm.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 137. sz.; Gilh. XXXVI. 20. sz.

B. "BUDÁ (!) ÉS PEST. Méltóságos Gróf Zichy Ferráris Emmánuel Urnak s. t.
mély tisztelettel ajánlja a' szerző Vasquez Pinos Károly.
Jelzetlen.
Kőmetszet, 52 x 70 cm.
Ábrázolás: gotizáló ablakpár kilátással balra Vizivárosra és Pestre, jobbra
Budára (a 474 és 602. sz. ábrázolások alapján), középen Sz. István. A keretben 41 címer.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 138. sz.
Azonos ábrázolás: "TOPOGRAPHIE VON OFEN UND PEST. Gewidmet vom Verfasser Carl Graf Vasquez. "Ugyanez magyarul is.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gilh. XXXVI. 20. sz.

C. "OFEN PESTH"
Térkép kelet felől 22 keretképpel, magyar és német felirattal: 1. A'Görög-Oláh Templom a' Duna partján. 2. Pest városa ligetében a' vendég- és kávéház tekintete és tájjéka. 3. A' Ludoviceum közel az Üllői lineához. 4. A' polgári úszóiskola. 5. Ullmann új háza a'dunaparti kirakó révnél. 6. Pestváros ligetében a' lántzhíd. 7. A reformátusok temploma Pesten a' Jó'sefvárosban. 8. A'pattantyusok kaszárnyájok. 9. A' magyar játékszin. 10. Nákó-ház a'kirakodó révpart mellett. 11. A' Papnevendékház. 12. Ebédlő terem a' redut épületben. 13. Kerti ház a nádorszigetben. 14. A' kereskedőkar épülete a' kirakodó rakpiaczon. 15. Pest 1638-dik eszt[endő]ben. 16. A' nézőjáték szin tekintete. 17. Egy kerti tájjék tekintete a Nádor szigetben. 18. A' Redut épületbeli kávéház belseje. 19. A' vadászkürt vendégfogadó a' kishidutszában. 20. A' kórkatonák házok a' gránátos útszában. 21. Gróf Károlyi György Palotája Pesten az 535. szám alatt, a' Ketskeméti útszában. 22. Pest-vármegyeháza a'Granátéros útszában.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 185. sz.; FMK. X. 62. sz.; Gilh. XXXVI. 19. sz.; SchL 2644. sz.; Csillag 139. sz.; Fővárosunk 11. l. 1. sz.; Nebehay-Wagner 773. sz.; Holló 10. sz.

D. "OFEN"
Buda és környékének térképe kelet felől 22 keretképpel: 1. A' budai Főtemplom a Vizivárosban. 2, A' Sz[ent] Gellért hegye és azon a'Tsillagvizsgálótorony. 3. A'szép juhászné lakhelye tájja Buda mellett. 4. Buda, 1490-ben Corvinus Mátyás alatt, rajzoltatott egy képről a' Magyar Muzeumban. 5. Kappel Majorja, Buda város kamaraerdejében. 6. Visegrád vára. 7. Főtemplom a' Tanátsház piatzán. 8. A' Duna melletti Rudasferdő. 9. A' Királyi Helytartótanáts épülete az Úrutszában. 10. Alexandrina Pawlowna Nádorné Fő Hertzegasszony sirja, Ürömben. 11. A Gróf Teleky ház, a' György piatzon, 10. szám. 12. A'Tsászárferdő, Ó Budán, a' Főútszán. 13. Az Auwinkel Buda mellett. 14. A' törökjárom idejebeli Tsászármalom Ó Budán, a' Főútszán. 15. Buda 'fekvésének tekintete 1837-ben. 16. A' Királyi Palota Budán. 17. Béjárás a barlangba Promontorium faluhoz közel Buda mellett. 18. Az izraeliták temploma Ó-Budán. 19. Gróf Sándor palotája, a'György piatzon. 20. Jul-Baba török dervis sírja Ó-Budán. 21. A'Királyi Kamara, a Bétsi útszában. 22. Kis Máriatzell, a'kórkatonaház, Ó Buda mellett.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom:Lanfr. 184. sz.; FMK. 61. sz.; Gilh. XXXVI. 19. sz.; Csillag 142. sz.; Nebehay- Wagner 773. sz.; Holló 10. sz.

E. "Die Vorstädte Theresien Stadt und Leopold Stadt von Pesth. "
A Teréz- és Lipótváros térképe 16 keretképpel:1. A' Therézia temploma a' királyútszában. 2. Pestnek artzképe. 1 ső osztálya. 3. Az evangélikusok temploma. 4. Pfeffertől állított Dunafördő. 5. Nagy vendégfogadó a Magyar Királyhoz. 6. A'Martzibáni palota a' bálvány-útszában 7. Wodianer Rudolf' háza a'duna mellett. 8. A' Vármegye-háza tekintete hátulról. 9. A'játékszin piatza. 10. Buda és Pest tekintete alúlról, vízellenében. 11. A' kiszálló hely tekintete. 12. Javaslati Hamintzadház. 13. Döring háza, Pesten a' Bétsi útszában. 14. Báró Brudern palotájának tekintete. 15. Peffer (!) dunafördőházának külső tekintete. 16. A' polgári lőhely.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 186. sz ; FMK X. 64. sz.; SchL 26. sz.; Csillag 140. sz.; Fővárosunk 9. l. 5. sz.; Nebehay-Wagner 773. sz.; Holló 10. sz.

F. "Pesth mit den Vorstädten Franzens-Stadt, Joseph Stadt und einen Theil der Theresien Stadt."
A Ferenc- és Józsefváros, valamint a Terézváros egy részének
térképe 16 keretképpel: 1. A' Városháza. 2. Pestnek artzképe 2dik osztálya. 3. A' Leopold temploma a'Leopoldvárosban. 4. Wodianer Sámuel háza. 5. Az Ilbay-ház a duna partján. 6. Horváth-ház, és Landerer Lajos könyvnyomtató műhelye. 7. A Nagy Kristóf nevű ház. 8. A'német játékszin belsőjének tekintete. 9. Ludoviceum kerti oldala. 10. A' Jósefpiatz, a harmitzad nélkül. 11. A' Nemzeti Museum. 12. A' Magyar Nemzeti játékszin belsőjének tekintete. 13. Kemnitzer-ház a duna partján. 14. Gr. Cziráky palotája. 5. Az Űrményi-ház az uj piatzon. 16. Valero J. A. Selyemgyára a királyutszában.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Athenaeum1838 . II. köt. 816.; Lanfr. 187. sz.; FMK X. 63. sz.; Kremmer 541. sz.; Csillag 141. sz.; Fővárosunk 9. l. 6. sz.; Nebehay-Wagner 773. sz.; Holló 10. sz., Faragó, részlet.; Rózsa 1997. 10 részlet.
(Ahárom első lap metszeteiről bel-és külföldi lapok dicsérettel szóltak, végre teljesen elkészült. Az egész - mellyről szépnél s dicséretesnél egyebet nem mondhatni, 6 nagy angol regalra nyomott metszetből áll, mellyeknek kettejét igen választékos izlésű pompás címlapok teszik, diszitvék Magyarország miden megyéinek czimereikkel, valamint azon mecénásokéval is, kik a művésznek ezen fáradhatatlan buzgólkodással és a legóhajtottabb sikerrel kivitt munkáját előfizetés által gyámolították. Érdekessé teszi még az is, hogy a. szép Pestnek némely még nem létező, de már tervben lévő jeles épületei u. m. a nemzeti museum, a javasolt hamincad, a jósefpiac díszítik. )

IV. "PESTH Am 13t[en] - 18t[en] MAERZ 1838."
Jelezve: Gezeich[net] von Schwindt. Lithog[raphiert] von Torsch.
Kőnyomat , 30 x 44,6 cm.
Nyomda, kiadó: Herausgegeben und Gedruckt bei J[osef] Trentsensky & Co[mpagnia] in Pesth.
Ábrázolás:11-es árvízkép-csoport: 1. " Der Rathaus-Platz. . " 2. "Die evangelische Kirche." 3. "Der Theater-Platz. " 4. "Die reformierte Kirche. " 5. "Das Derra'sche Haus am Marktplatz. " 6. "Zum wilden Mann in der 3 Kronengasse. 7. "Das Blindeninstitut. " 8. "Das Armen Versorgungshaus zum Jägerhof. " 9. "Ein Theil der Theresienstadt. 10.
"Josephstadt." 11. "Franzstadt."
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Gemeinnützige Blätter 1838. II. 141.; FMK V. 18. sz.; Nagy 70.; Csillag 150. sz.; Gerszi 211. l. 26. sz.

a/ "Duna-Vízáradás Pesten 1838. Mart[ius] 14. 15. 16.
Jelezve: Kohlmann metsz[ette]
Rézkarc, 34 x 18, 3 cm.
Megjelent: (Nemzeti és Hazai) Vándor 1839.
Ábrázolás: 9-es árvízképcsoport: 1. "Városház piacza. " 2. "Evang templom. " 3. "Therézia város. "4. Jósefváros. 5. "Ferencz város,"6 "Játékszin p. "7 "Vásár p.;
Derra h. " 8. " Vakok Intézete. " 9. "Szegények gyám. h."
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Horváth 1938, 377.; Rózsa 1997. 94. sz

V. X Bildliche Darstellungen sammt Beschreibung als Gedenk-Blätter der am 13. 14. 15. und 16 März stattgefundenen, furchtbaren und nie erlebten Überschwemmung beyder freyen Nachbarstädte OFEN UND PESTH. Nach der Natur Gezeichnet, und dem Verleger als eine Freundschaftliche Beisteuer zur eines, durch diese Überschwemmung selbst erlittenen nahmhaften Schadens gewidmet von Karl Klette Erzherzoglichen Hofmahler zu Ofen, und Adam Brenner Akademischer Künstler in Wien. PESTH, imVerlage bei Ferd[inand] Tomala."
Indadísz keretben, címszöveg között Tomala F. Váci-utcai boltja árvízben. 10 lapos árvízemléklap-sorozat címlapja, a keretdísz alsó részén Magyarország, Buda és Pest címerét tartó jelképes, szomorkodó nőalak, tört evező, horgony, kormánylapát.
Jelezve az evezőlapáton tükörírással:A[dam] Brenner. A keret mellett: Gez[eichnet] u[nd] lith[ographiert] von Adam Brenner.
Kőmetszet, 33,7 x 43,6 cm. (képméret)
Nyomda: Ged[ruckt] bei A. Leykum in Wien.
Kilenc pest-buda-óbudai árvízkép mindegyike felett"Ansicht aus der Überschwemmungs-Periode am 13-16 März 1838 in Pesth" címfelirat, egységes jelzés: Nach der Natur gez[eichnet] von C[arl] Klette. Lith[ographiert] Georg Scheth.
Nyomda: ged[ruckt] bei A. Leykum in Wien. Kiadó: Pesth, im Verlage bei Ferd[inand] Tomala. Kőnyomat .
1. "OFEN. Taban oder Raitzenstadt bei Neustift nebst einen Theil der Donau während des Eisgangs und der Überschwemmung. " A cím alatt egysoros statisztikai magyarázat az árvíz pusztításairól.
2. " ALT OFEN. Ein Theil der Haltergasse samt Umgebung bis Kleinzell, während der Überschwemmung. " A cím alatt az előzőhöz hasonló egysoros magyarázat.
3. "LEOPOLDSTADT. Theilweiser Einsturz des v. Derra-ischen Hauses am neuen
Marktplatz. "A cím alatt egysoros magyarázat mint előbb.
4. "LEOPOLDSTADT. Ausladungsplatz und Handelsstandgebäude, sammt

Umgebung bis Ofen während der Úberschwemmung. " A cím alatt előzőkhöz hasonló szöveg.


5. "EIN THEIL DER KÖNIGSGASSE NACH DER ÜBERSCHWEMMUNG. " A
cím alatt az eddigiekhez hasoló egysoros magyarázat.
6"JOSEPHSTADT. Ein Theil der deutschen Gasse nach der Überschwemmung. "
A cím alatt a többihez hasonló szöveg egy sorban.
7. "FRANZSTADT. Ein Theil der Soroksarer Gasse nach der Überschwemmung. "
A cím alatt a szokásos magyarázó szöveg.
8. "Hochherzige Handlung. Sr. K. K. Hoheit der durchlauchtigste Erzherzog Stephan,
der in der Schreckenstagen mit Gefahr Höchst Seines eigenen Lebens. überall die wirksamste Hülfe leistete, rettete. aus den Hause No. 102 in der Üllőer Strasse eine . Mutter mit ihren drey Kindern und einen 74 jährigen Greis."
9. "EIN THEIL DES FRIEDHOFS nächst dem Waitzner Damm nach der
Überschwemmung. " A cím alatt négysoros magyarázó szöveg az árvíznek a temetőben okozott puszitásairól.
10. "DIE DANKBARKEIT DER BEWOHNER OFEN'S UND PEST'S" Nach
der Idee des Ferd. Tomala Kunsthändler zu Pesth gezeichnet von Adam Brenner und Karl Klette. Jelezve Lanzedelli lith[ographiert.] Nyomda, kiadó mint előzőknél. Az allegorikus kép alatt 10 soros Erklärung.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Nagy 70-71.; Horváth 1938. 366.


VI. "Sechs Unglücks-Scenen aus den Tagen der Uiberchwemmung von Ofen und Pest vom 13. bis 18. Maerz 1838. mit angefügten Texte von F[ranz] C[arl] Weidmann herausgegeben und zu haben in den lithographischen Anstalten des J[oseph] Trentsensky in Wien und Pest. "
Hatlapos kőnyomatú árvízképsorozat egységes szöveggel: "Unglücks-Scenen aus den Tagen vom 13. bis 18. März 1838. " Jelzés nélkül, kőnyomat technikával.
"Scene 1. Der Theaterplatz. "(Lanfr. 195. sz.)
"Scene 2. Die Königsgasse".
"Scene 3. Der Einsturz des Derra'schen Hauses".
"Scene 4. Der Heumarkt. (Domanovszky 666. l. 13. kép)
"Scene 5. Die Stations- und Bräunergasse. "
"Scene 6. Das Bruckbad".
Mindegyik képet egylapos magyarázó szöveg kiséri.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FML V. 12-17. sz.; Nagy 70.; Csillag 152-157. sz.; Horváth 1938. 376.


VII. "OFEN UND PEST mit ihren Umgebungen."
Jelzetlen.
Kőnyomat sárga selyemre nyomva, 76 x7 cm.
Kiadó: Herausgegeben v[on] J. A Schlosser
Ábrázolás: 1. Budapest látképe a Gellérthegyről Artaria nyomán fenti cím-aláírással körülötte 24 ovális keretkép 2-25 sz. 2. "Leopolds Feld. ". 3. "Kleinzell. " 4. "Gran. " 5. "Komorn. "6. "Waitzen. "7. "Palatin insel. " 8. "Stadtwäldchen. " 9. "Kapuziner Kloster. " (Máriabesnyő)10. "Markt Goedele. "11. "Grassalkovich. "(Gödöllői kastély) 12. "Festetitsch. "13. "Elias Brun. "14. "Promontori. "15. "Kammerwald. "16. "Bordaörs. " (Budaörs)17. "All Suod. " (Alcsút) 18. "Am Auwinkel. " 19. "Der Blocksberg. " 20,"Der Stadt Mayerhof"21. "Jm Auwinkel. " 22. "Franzens Höhe. " 23. "Marxen Graben. " 24. "Budakesz. " 25. "Die schöne Schäferin. " Képek méretei: 1. sz. 43 x 39 2. -25 képenként 9,5 x 12,5 cm.
BTM Fővárosi Képtár; MTKcs. papirra nyomott pld.
Irodalom: a pestmegyei helységek látképeit lásd: Pest megye műemlékei I-II. kötet, Bp.,1958, az egész lapot említi Schott, F.: Der Augsburger Kupferstecher und Kunstverleger Martin Engelbrecht und seine Nachfolger. Augburg 1924. 35.


VIII. "ZWÖLF MONATE IN PESTH"
Jelezve: gez[eichnet] von C[arl] Schwindt. Gest[ochen] von M. Schwindt (1839 körül)
Aquatinta, 49,7 x 43,3 cm.
Ábrázolás: az év 12 hónapjára jellemző tizenkettes város- és életképcsoport: 1. "Januar.
Schlittschuhbahn. " 2. "Februar. Redoute. " 3. "März. Eisgang. "4. "April. Sternwarte an Ostern. " 5. " Mai. Sommertheater." 6. "Juni. Auwinkel." 7. "Jul. Schwimmschule."
8. "August. St. Stephansprozession." 9. "September. Herbstmanoeuvre." 10. "Oktober.
Weinlese. "11. "November. National-Theater." 12. "December. Stadt-Theater."
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Dorotheum. Kunst-Auktion, Katalog 1912. 237. sz.; Rózsa 1997. 95. sz


IX. "PITTORESKES SOUVENIR AN DIE SCHÖNSTEN ANSICHTEN
DER DONAU IN UNGARN von Theben bis Golumbacz, nebst einigen der
interessantesten Gegenden dieses Königreichs." In 19 englischen Stahlstichen nach Zeichnungen von R[udolf] ALT, THOMAS ENDER UND K[arl] KLETTE. (1840 körül) Verlag von C[onrad] A[dolf] Hartleben in Pest A 19 lapos sorozatban a pest-budai veduták. a 4-9. szám alatt jelentek meg.
4. "OFEN UND PEST, VOM BLOCKSBERG GESEHEN."
5. "OFEN UND DAS KÖNIGSSCHLOSS, VON PEST GESEHEN."
6. "PEST, VOM OFNER FESTUNGBERGE GESEHEN."
7. "PEST, DER AUSLADUNGSPLATZ."
8. "PESTH, DAS GROSSE THEATER- UND REDOUTENGEBÄUDE.
9. PESTH, DAS HANDELSSTANDGEBÄUDE AM AUSLADUNGSPLATZ.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 215-220. sz.; FMK X. 53. sz.; Csillag 190-195. sz.; Nebehay-Wagner 43. /4-9. sz.


a/ "OFEN UND PEST. 6 Ansichten der beiden Nachbarstädte." Nach
Originalzeichnungen in englischen Stahlstichen., Verlag von C. A. Hartleben in Pest.
1-5. sz. alatt megjelentek az előbbi lapok


X. "PESTHER WANDKALENDER FÜR DAS SCHALT-JAHR1844."
Jelzés olvashatatlan.
Kőnyomat, 45,6 x 64 cm.
Nyomda: "In Staimle /?/ Lith. Anstalt Windgasse No 140 in Pesth"
Hat keretkép1. "Museum"2. "Königl-Schloss" 3. "Nat. Theater" 4. "Blinden inst"
5. "Kettenbrücke" 6. "Stadthaus"
BTM Fővárosi Képtár.


XI. BUDA-PEST Előadva ALT RUDOLF által. PESTH-BUDA illustrirt(!) von
Rudolf Alt. A romantikus gotizáló kapunyílások a sorozat egy-egy részletét mutatják, középen Hungária alakjával. "Buda-Pest Előadva 32 EREDETI RAJZOLATBAN ALT RUDOLF által. Rajzolta Sandmann, nyomtatta Rauh János. Pesten 1845. Hartleben Konrád Adolf sajátja Ugyanez németül is. A nyolc füzetben megjelent sorozatot a kiadónak József nádorhoz szóló ajánlása előzi meg, amelyet szintén kétnyelvű előszó követ A sorozat lapjait magyar és német nyelvű képmagyarázatok kisérik.
I. "PEST ÉS BUDA. PESTH UND OFEN."
II. "BUDA ÉS PEST. OFEN UND PESTH."
III. "A' PESTI REDOUTÉPÜLET. DAS REDOUTENGEBÄUDE in Pesth."
IV. "A' SZINHÁTERE Pesten. DER THEATERPLATZ in Pesth."
V. . "JÓZSEF TERE Pesten. DER JOSEPHSPLATZ in Pesth."
VI. "A'VÁROSHÁZTERE Pesten. DER STADTHAUSPLATZ in Pesth."
VII. "PEST A' BUDAI PARTRÓL. PESTH VOM OFNER UFER."
VIII. "A' NYÁRISZINHÁZ Budán. DAS SOMMERTHEATER in Ofen."
IX. "A' VÁCZI UTCZA Pesten. DIE WAIZNERGASSE in Pesth."
X. "A' PÁVASZIGET a' pesti Városligetben. DIE PFAUENINSEL im Pesther
Stadtwäldchen."
XI. "A' GŐZHAJÓK ALSÓ KIKÖTŐJE Pesten. UNTERE LANDUNGSPLATZ DER
DAMPFSCHIFFE in Pesth."
XII. "A' TSÁSZÁRFÜRDŐ Budán. DAS KAISERBAD in Ofen."
XIII. "BUDA a'Dunáról lefelé tekintve. OFEN Donauabwärts"
XIV. "BUDA a'Dunáról föl felé tekintve. OFEN Donauaufwärts."
" A'Nemzeti Museum Pesten DAS NATIONALMUSEUM in Pesth.
"A' LUDOVICEUM Pesten. DAS LUDOVICEUM in Pesth."
"A' NEMZETI SZINHÁZ Pesten. DAS NATIONALTHEATER IN Pesth."
"AZ UJPIACZ Pesten. DER NEUE MARKTPLATZ in Pesth."
XIX "RUDAS-FÜRDŐ Budán. DAS BRUCKBAD in Ofen."
XX. . "BUDA ÉS PEST a' svabhegyről. OFEN UND PESTH vom Schwabenberge."
XXI. "A'POLGÁRI LŐHELY Pesten. DIE BÜRGERLICHE SCHIESSSTÄTTE
in Pesth."
XXII. "A' GÖRÖG TEMPLOM Pesten. DIE GRIECHISCHE KIRCHE in Pesth."
"A' KRISZTINA VÁROS Budán DIE CHRISTINASTADT in Ofen"
"KILÁTÁS A' VÁRKAPUBÓL Budán. AUSSICHT VOM BURGTHOR in Ofen."
"PEST ÉS BUDA a' lánczhíddal. PESTH UND OFEN mit der Kettenbrücke. ".
"Vidék A' Városligetben Pesten. PARTHIE IM STADTWÄLDCHEN in
PESTH"
XXVII. "KILÁTÁS A' BUDAI BÁSTYÁRÓL a' hegyek felé. AUSSICHT VON DER OFNER BASTEI Nach den Gebirgen."
XXVIII. "ZUGLIGETI TÁJ Budán. PARTHIE IM AUWINKEL in Ofen." XXIX "AZ INVALID-ÉS MEGYEHÁZ PESTEN: INVALIDENPALAIS UND
COMITATHAUS in Pesth."
XXX. "FERENCZ HALMA Budán DIE FRANZENSHÖHE in Ofen"
XXXI. "A' SZÉPJUHÁSZNÉ Budán. DIE SCHÖNE SCHÄFERIN in Ofen. ".
XXXII. " A' TEMETŐ Pesten. DER FRIEDHOF in Pesth '
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 239-266. sz. (hiányos); Kremmer 645. sz.; SchL 2647. sz. (hiányos); Nagy 100.; Csillag 217-248. sz.; Heincz 131.; Nebehay-Wagner 45. sz.; Reprint: 1983.
Preisich több lapot is idéz a sorozatból, többek között a Nemzeti Múzeumot ábrázolót. (84.)


XII. "Festői Tajképei BUDA-PESTNEK a' nevezetesebb nyilvános épületeknek szélrajzolatjaival és a természet után fel vett fekvési Tervekkel együtt rajzolva. WEISSENBERG J[gnác] G. nyilvános rajztanító, és felsőbb helyen jóváhagyott rajz oskola tulajdonosa által. MalerischeAnsichten von OFEN und PEST mit Rand
Zeichnungen der vorzüglichsten öffentlichen Gebäude und Situations Pläne, nach der Natur aufgenommen und gezeichnet von J[gnaz] G. Weissenberg öffenlicher Zeichen Lehrer und Inhaber einer höchsten Orts bewilligten Zeichen Schule. - Nyomda: H. Engel Kőnyomdájából Bécsben. Steindruck des H. Engel in Wien (1847 körül)

A "BUDA. OFEN.
Jelezve a cím alatti, kéthasábos, háromsoros magyar és németnyelvű ajánlás végén.: von J(naz) G. Weisssenberg.
Kőnyomat, 30 x 44,7 cm.
Nyomda: H[einrich] Engel Kőnyomdájából Bécsben. Steindr[uck]des H. Engel in Wien.
Ábrázolás: "LÁTÁSA BUDÁNAK: ANSICHT VON OFEN:" Keretképek: 2. "M. Kir. Helytarto Tanács. K. ung. Statthalterei" 3. "Város ház tér. Stadthausplatz." 4. "Cs. kir. Palota. K. K Hofburg." 5. "Fegyvertár. Zeughaus." 6. "M. Kir. Kamara és V. temploma. K. ung. Hofkam[m] er u. Pfarrkirche." 7 "Belső látása a nyári Szinháznak. In[er]e Ansicht des Som[m]mer Theaters. 8. "A' vár hegye. Festungsberg"9. Csaszar fördő. Kaiserbad. "10. "Laslovsky. Laslovsky. 11. "BUDA TERVE. PLAN von Ofen. 12. "A' város major terme. Stadtmayerhof Saal. ." 13. "Belső látása a' rudas fördőnek. Innere Ansicht des Bruckbades." 14. "Nyári Szinházi. Sommer-Theater. "15. "Város Szinháza Stadt-Theater. "A kép alján Szögyény Lászlónak szóló ajánlánlás a család címerével.
BTMFővárosi Képtár
Irodalom: Lanfr. 186. sz.; FMK. X. 68. sz.; Csillag 252,314. sz.


B. "PEST. PEST."
Jelezve a cím alatti kéthasábos, háromsoros magyar- illetve németnyelvű ajánlás végén. . . J[gnaz] G. Weisenberg.
Kőnyomat. 29,8 x 4,2 cm.
Nyomda: H. Engel Kőnyomdájából Bécsben. Steindr[uck ] des H. Engel in Wien.
Ábrázolás: 1. PESTVÁROS KÉPRAJZA. ANSICHT VON PEST. " Keretképek: 2. "A' magy. nemzeti Szinház. Ungar'sches Theater. " 3. "A' muzeum. Das Museum. " 4. "Az elaggott Katonák épülete. Das Invaliden-Palais. "5. "A' vármegyeháza. Comitat. " 6. "A német Szinház. Das deutsche Theater. " 7. " A pap növendékek épülete. Seminar. " 8. "A' Lánczhíd. Kettenbrücke. " 9. "A' kereskedői kar épülete. Handelstand Gebäude. "10 " Az indóház. Bahnhof " 11. "Elhelyezési terv. Situationsplan. " 12. " A' polgári lövész intézet. Die bürgerliche Schiessstätte. "13"A'Redoute terem. Redouten Gebäude. "14. "A' Ferencz barátok-tére. Franciskanerplatz" 15. "Az uy Városház. Das neue Stadthaus. " A kép alján Mailáth Györgynek szóló ajánlás a család címerével.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 189. sz.; FMK. X. 69. sz.; SchL 719. sz.; Csillag 253. sz. (téves
ajánlással)


XIII. BUDA-PEST mit seinen Umgebungen."
Jelezve J[ohann]von H[äufler] del[ineavit] Fuchsthaller sc[ulpsit] Pesth (1840 körül)
Acélmetszet, 34 x 52 cm.
Kiadó: Verlag von Gustav Emich in Pest.
Ábrázolás: 1."HAUPTANSICHT VON BUDA PEST. "Keretképek: 2. "AUSLADEPLATZ" 3. "WISEGRADER RUINE"4. "OFEN DONAU ABWÄRTS" 5. "ZSAMBEKER RUINE" 6. "KÖNIGLICHES SCHLOSS" 7. "MUSEUM" 8. "NATIONAL THEATER." 9. "RATHAUSPLATZ. " 10. "AUWINKEL." 11. "LEOPOLDIKIRCHE" 12. "PESTH UND OFEN MIT DEM OFNER GEBIRGE VON PESTHER LAGERPLATZ AUFGENOMMEN.
13. "MARGARETHEN INSEL. "14. "KAISERBAD." 15. "HERMINENKAPELLE" 16. "REDOUTE." 17. "BAHNHOF." A 2. és 6-17. sz. keretképek megjelölése PLAN DER UMGEBUNGEN VON OFEN UND PEST.
Megj Häufler, J.: Buda-Pest, historisch-topographische Skizzen. Pest 1854. térképmellékleteként. .
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Lanfr. 314. sz.; Csillag 314. sz; Pataky125. l29. sz.; Nebehay-Wagner 229. sz. (leírása Patakyétól és Seengerétől eltér!)


XIV. "Pesti szemlék az ostrom alatt. Ansichten von Pesth nach dem Bombardement."
Jelezve: Feszl rajz[olta] Fuchsthaller metsz[ette.]
Acélkarc, 27,3 x 37 cm.
Nyomda: Druck v. G[eorg] Lorber. Kiadó: zu haben bei Emich in Pest.
Ábrázolás: hatos képcsoport a 1849. május 12/13. -i rombolásairól. 1. "A német szinház
az uj piaczon. Das deutsche Theater am neuen Marktplatz. "2. "Képviselő Ház. ' Külseje (Redoute). das Äussere des Representantenhauses." 3. "Kereskedekmi Csarnok (Casino) Hadelstand Gebäude." 4. "Képviselő terem. Representanten Saal." 5. "Buda vár lángba. Brand der Burg zu Ofen." 6 "Lipot városi templom. Leopoldstädter Kirche." Keretdísz: a Várhegy délkelet felől, körvonalakban.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK V. 21. sz; Csillag 275. sz; Pataky 125. l. 24. sz.; Rózsa-Spira. 670-672. sz.; Preisich 93.
Azonos ábrázolás "Pesti szemlék az otrom után. Jelzet, nyomda, kiadó nélkül.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Fővárosunk 27. l. 21. sz.


a/ "BUDA-PEST AZ 1849. KI OSTROM ALATT."
Az előbbiekkel azonos tárgyú képcsoport, megjelent 1889-ben, különféle grafikusoktól átdolgozva, heliogravür megoldásban.
BTM Fővárosi Képtár.


XV "PEST."
Jelzetlen. (1850 körül)
Kőmetszet, 15,7 x 20 cm
Ábrázolás: tizenegyes képcsoport, középen. 1. a Lánchíd a budai északi hídfő mellől.
Keretképek. 2. "A városház. Das Stadthaus." 3. "Az elaggott katonák épülete. Das Invaliden Palais." 4. "A' muzeum. Das Museum." 5. "A pap növendékek. Seminar. "6. "A' német Szinház. Das deutsche Theater." 7. "Váczi utcza. Die Waitznergasse." 8. "A'Vármegyeháza. Das Comitathaus." 9. A' magyar nemzeti szinház Ungarisches Theater" 10. "A' Redoutépület. Das. Redoutengebäude." 11. "Az Indoház. Bahnhof."
BTM Fővárosi Képtár.


XVI. [Kisebb képcsoport ]
1. [Buda és Pest] 2.haus ? 3"Kettenbrücke. "4. "National-Theater"5. Kaiserbad in Ofen. 6"Casino Gebäude. 7. "National Museum."
Jelzetlen. [1850-es évek). Leltár szerint Wigand művei.
SzM..


a/ az előző csoport 2-7. sz. tagja, állítólag szintén Wigand műve lenne.
BTM Kiscelli Múzeum.


b/ "PESTH."
Jelezve A. Fesca Sculp[sit]
Acélmetszet, 19,8 x 27,4 cm
Nyomda, kiadó: Stich u. Druk (!) d. Kunst Anst. d. Oest. Lloyd in Triest. (1850 körül).
Ábrázolás: hetes csoport közepén 1. "PESTH" látképe a Gellérthegyről. Keretképek: 2. "STADTHAUS." 3. "KETTENBRÜCKE: "4. "NATIONALTHEATER." 5. "KAISERBAD IN OFEN." 6: "CASINO-GEBÄUDE" 7. "NATIONAL-MUSEUM."
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: Csillag 277. sz.


XVII. "Festői Megtekintések BUDARA ES PESTRE. Malerische Ansichten von OFEN UND PEST. "Nach d[er] Natur Gezeich[net] v[on] R[udolf Alt. Lithogr[aphiert] v[on] X[aver] Sandmann. Verlags Eigenthum v[on] L[eopold ] T[heodor] Neuman in Wien. Vervielfältigung ausschl[iesslich] vorbehalten. (1852-1853)
Huszonnégy lapos kőnyomatú látképsorozat.
Jelezve egységesen: Gez[eichnet] v[on] R[udolf] Alt. Lith[ographiert] v[on] Sandmann.
Kiadó: Wien, bei L[eopold] T[heodor] Neumann. Ausschliessliches Eigenthum desVerlegers. A nyomdai jelzés egyes esetekben eltérő, lásd alább:
"VENDÉGLŐ ISTVÁN FŐHERCZEGHEZ. HOTEL ERZHERZOG STEFAN. Gedr. bei J[ohann] Rauh.
"VENDÉGLŐ EURÓPÁHOZ. HOTEL EUROPA." Gedr. b. J. Rauh.
"FELSŐ DUNA SOR. OBERE DONAUZEILE: "Gedr. bei Jos[ef] Stoufs.
"LÁNCHÍD ÉS A' VÁRNAK EGY RÉSZE. KETTENBRÚCKE UND EIN THEIL DER FESTUNG"Artist[ische] Anst[alt] v[on ] Reiffenstein & Rösch.
"A KERESKEDELMI KAR ÉPÜLETE PESTEN: CASSINO IN PESTH." Gedr. b. J. Rauh.
" A KIRÁLYI KASTÉLY BUDÁN, PEST FELŐL. DAS KÖNIGL[iche] SCHLOSS IN OFEN VON PESTH AUS." Gedr. b. J. Rauh.
/7/ "ALSÓ DUNA SOR. UNTERE DONAUZEILE. "Nyomdajelzés nélkül.
8 ". VENDÉGLŐ AZ ANGOL KIRÁLYNÉHOZ. HOTEL KÖNIGIN VON ENGLAND. Gedr. b. J. Rauh.
9. "NEMEGYSÜLT GÖRÖG EGYHÁZ: GRIECHISCHE NICHT UNIRTE KIRCHE. Gedr. b. J. Rauh,
10. "VENDÉGLŐ A TIGRISHÉZ. HOTEL TIGER." Gedr. b. J. Rauh.
/11/. "JÓSEF TERE. JOSEFSPLATZ". Gedr. bei J. Rauh.
12"VENDÉGLŐ A MAGYAR KIRÁLYHOZ. HOTELZUM KÖNIG VON UNGARN." Gedr. bei J. Rauh.
13. "VÁROSHÁZ PESTEN. DAS STADTHAUS IN PESTH" Gedr. bei J. Rauh.
14. "VÁRMEGYEHÁZ PESTEN. COMITAT-HAUS IN PESTH"Gedr. bei J. Rauh.
/15. / "NEMZETI SZINHÁZ. NATIONAL THEATER." Gedr. bei J. Rauh
16. "NEMZETI MUZEUM. NATIONAL MUSEUM." Gedr bei J. Rauh.
17. "VÁROSLIGET. STADT- WÄLDCHEN." Gedr. b J. Rauh.
/18/ "KIRÁLYI KASTÉLY BUDÁN. DAS KÖNIGLICHE SCHLOSS IN OFEN. "Gedr. bei J. Rauh.
19. "GYORGY-TÉR ÉS A'HENCZI EMLÉK A RÁRBAN (sic).
GEORG-PLATZ U[nd] HENTZI MONUMENT INDER FESTUNG. Gedr. bei J. Rauh.
20. "VÁROSHÁZ ÉS SZ. ISTVÁN EGYHÁZA BUDÁN. RATHHAUS U[nd] ST. STEFANSKIRCHE IN DER FESTUNG. Gedr. bei J. Rauh.
21. "A HAJÓGYÁR Ó-BUDÁN. SCHIFS-WERFTE IN ALT-OFEN. "Gedr. bei J. Rauh.
22. "CZÁSZÁRFÜRDŐ BUDÁN. (A DUNA FELÉ). KAISERBAD IN OFEN (GEGEN D. DONAU)" Gedr. bei J. Rauh.
23. "CZÁSZÁFÜRDŐ BUDÁN (BELSŐ NÉZET). KAISERBAD IN OFEN (INNERE ANSICHT". Gedr. bei J. Rauh.
24. "HERKULES VONTATÓGŐZÖS ÉS A KELENHEGY. REMORQUEUR HERKULES U[nd] DER BLOKSbERG " Gedr. bei J. Rauh.
BTM Fővárosi Képtár.
Irodalom: FMK X 70-75. sz.; Kremmer 552. sz.; Nagy 82.; Csillag 289-312. sz.; Heinz 131.


XVIII. BUDA-PEST. OFEN-PEST.
Jelezve Nissen Ludwig -K. Siebenfölk in Pest (1860-as évek) kilences képcsoport. 1. "OFEN-PEST" látkép a Gellérthegyől. 2. "Griechische Kirche." 3. "Akademi Palast" 4. Museum" 5. "Rathaus". 6 "Leopoldst[ädter] Kirche. "7. "Redoute." 8. "Ung[arisches] Theater. 9- "Staatsbahnhof." Könyvfejléc.
BTM Fővárosi Képtár.


XIX. "A BUDAPESTI UJ ÉPÍTKEZÉSEK."
Jelezve RUSZ K[ároly]
Fametszet, 20,5 x 55 cm.
Megjelent: Magyarország és a Nagyvilág. 1868. sz. 4-5.
Négyes képcsoport: 1. PESTI VIGARDA(Redute) A LIPÓTVÁROSI BAZILIKA 3. BUDAI TAKARÉKPÉNZTÁR. . 4 A PESTI RAKPART.


XX. Széchenyi hegyi képek.
Jelzetlen.
Fametszet, 22 x 15 cm.
Megjelent: Hazánk és a Külföld. V. 1867,392.
Hatos képcsoport: 1. FRIDVALSZKY VILLA 2. KÁPOLNA 3. PERGER VILLA 4. Buda 5. EÖTVÖS NYARALÓJA 6. JÓKAI NYARALÓJA.