JOVANOVICS TAMÁS
    Kibillen / Swing Out

 

 

 

 

 

 

 

Fővárosi Képtár / Kiscelli Múzeum,  Templomtér
The Municipal Picture Gallery / Museum Kiscell,  Templespace
1037 Budapest, 
Kiscelli út 108.

2014. április 3–április 27.

A kiállítást rendezte / Curated by Lorányi Judit
Szöveg / Text by Fitz Péter, Jovanovics Tamás
Fordítás / Translated by Rudnay Zsófia (angol), Adamik Lajos (német), Túza Andrea (olasz)
Tervezte / Designed by Králi Szabocs
Fotó / Photos by  Józsa Dénes és Sulyok Miklós (126-127.o.)
Nyomdai munkák: Pauker  Nyomdaipari Zrt.

Fővárosi Képtár katalógusai 154.
Sorozatszerkesztő: Fitz Péter
Felelős kiadó: dr. Farbaky Péter
ISSN 1416 4022
ISBN 978 615 5341 12 0

Ára: