HOLLÁN SÁNDOR
  A látás élménye
A kiállítást rendezte / Curator Sasvári Edit, Verba Andrea
Tanulmányok:  Yves Bonnefoy, Geskó Judit, Hollán Sándor, Marie-José Mondzain, Helga Muth, Stanislas Pierret, Sasvári edit, Pierre-Alain Tache, Verba Andrea
Fordítás: dr. Cserba Veronika, Köböl Anna, Salamon Piroska, Tóth Krisztina
Fotó / Photos by Jürgen Eis, Dennis Bouchard, Hollán Sándor,  E. Trawinski
Nyomdai előkészítés: Arbakó Stúdió, Budapest
Nyomdai munkák / Printed by Nalors Kft.

A kiállítás támogatói / The exhibition sponsored by Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alap

 

Fővárosi Képtár katalógusai 122.
Sorozatszerkesztő / Serial editor Fitz Péter
ISSN 1416-4922
ISBN 963 9340 18 9
Felelős kiadó / Responsible editor dr. Bodó Sándor a BTM főigazgatója, Társkiadó: Pest megyei Múzeumok Igazgatósága
© Fővárosi Képtár és a szerzők / Municipal Picture Gallery and the Authors 2003