TISZTELET GYARMARHY TIHAMÉRNAK
 

Válogatás a '40-es, '50-es és '60-as évek grafikáiból

 

 

 

 

 

Fővárosi Képtár / Kiscelli Múzeum, Oratórium
The Municipal Picture Gallery / Museum Kiscell, Oratory
1037 Budapest,
Kiscelli út 108.

2005. március 8–április 7.

A kiállítást rendezte / Curator Tőkeiné Egry Margit, Lorányi Judit
Szöveg / Text by Fitz Péter, Passuth Krisztina
Nyomdai munkák / Printed by Codex Print Kft. Budapest
A kiállítás támogatta / The exhibition sponsored by
Körmendi Galéria

 

Fővárosi Képtár katalógusai 132.
Sorozatszerkesztő / Serial editor Fitz Péter
ISSN 1416-4922
ISBN 963 9340 45 6

Felelős kiadó / Responsible editor dr. Bodó Sándor a BTM főigazgatója
© Fővárosi Képtár és a szerzők / Municipal Picture Gallery and the Authors 2005.