Indulásától kezdve művészetére a laza, oldott, bár erőteljes grafikai elemekkel tarkított festőiség és nem kis mértékben Erdély Miklós és az Indigó-kör hatására a különböző médiumok könynyed, természetes használata, egymásra rímeltetése a jellemző. Festményein, grafikáin, kísérleti filmjein és installációin egyaránt a különböző rétegek egymásba csúsztatása, tükröztetése játszik főszerepet. Erős színkontrasztokra, hideg–meleg színhatásokra építő, arany- és ezüstszíneket alkalmazó, de a részletekben rendkívül finom átmenetekkel operáló, külön bejáratú, ezoterikus hatású motívumvilággal dolgozó festményei részben az új szenzibilitás alkotóival rokonítják, miközben kötetlen médiumhasználata, a műveiben lappangó analizáló, kísérletező törekvés a neoavantgárd utolsó generációjához, annak ironikus-parodisztikus közegéhez kapcsolja. Római ösztöndíja után művészetében fölerősödtek az egy-egy témára (oszlop, kapu, fej) koncentráló, a szabad, érzéki, elementáris festőiséget, a motívum individuális variabilitását, egyszersmind történelmi-pszichológiai kötöttségeit érvényre juttató sorozatok. (Pataki Gábor)


Életrajz / Biography: 

          (Budapest, 1954. augusztus 2.)

Egyéni kiállítások / One-Person exhibitions:

Csoportos kiállítások (válogatás) / Selected group exhibitions:

Díjak / Works in public Colletions:

Művei közgyűjteményben / Works in public Colletions:

                    István Király Múzeum, Székesfehérvár; Janus Pannonius Múzeum, Pécs; Kortárs Művészeti Művészeti
                    Ludwig Múzeum, Budapest; MNG, Ludwig Gyűjtemény, Aachen

Irodalom / Bibliography:

                    FISCHER E.: (kat. bev., Videoton Műv. H., Szfvár, 1982);
                    FITZ P.–PATAKI G.: (kat. bev., FMK, 1985);
                    PATAKI G.: Rózsaszín dráma, fekete elegancia.Gábor Áron műveiről, MŰV, 1986/8.;
                    LÓSKA L.: Rózsaszín-ezüst-arany,  Új Tükör, 1986. máj. 18.;
                    FITZ P.: (kat. bev., GAMF, 1986);
                    LÓSKA L.: Analysis and sensibility. Two young painters and Péter Balázs Kovács, NHQ, 1988/110.;
                    BEKE L.: (kat. bev., Francia Int., 1987);
                    HEGYI L.: (kat. bev., Vigadó G., 1996);
                    FITZ P.: Dialóg, Átrium, 1997/1.;
                    PATAKI G.: Kortárs régészet, ÚM, 1997/3.;
                    PATAKI G.–Fitz P.–Hegyi L.: (kat., bev. Ernst M., 1998);
                    SAGMEISTER N.: Bábelek és örvények vonzásában, Elite, 1998/6.
  
 


Copyright © BTM