FRIEDRICH FERENC
  

 

 

 

 

Fővárosi Képtár / Kiscelli Múzeum, Oratórium
The Municipal Picture Gallery / Museum Kiscell, Oratory
1037 Budapest,
Kiscelli út 108.

2005. április 28–június 19.

A kiállítást rendezte / Curator Krómer Ágnes
Szöveg / Text by dr. Petrányi Zsolt
Fordítás / Translated by Gábor Zsuzsa
Fotó / Photo Bakos Ágnes, Molnár Gábor, Sulyok Miklós, Tihanyi Bence
Katalógus terv / designed by Molnár Gábor
Szerkesztő / Editor Sasvári Edit
Nyomdai munkák / Printed by Adu Print Kft. Budapest
A kiállítás támogatta / The exhibition sponsored by Nemzeti Kulturális Alapprogram, Dunaferr, Dunaújváros megyei Jogú Város Önkormányzata, Novell, Műszertechnika Rendszerház Kft., Tízes Kft.

 

Fővárosi Képtár katalógusai 133.
Sorozatszerkesztő / Serial editor Fitz Péter
ISSN 1416-4922
ISBN 963 9340 48 0

Felelős kiadó / Responsible editor dr. Bodó Sándor a BTM főigazgatója
© Fővárosi Képtár és a szerzők / Municipal Picture Gallery and the Authors 2005.