Bukta Imre 
Mûvészetének témája a mezõgazdaság, a falusi élet, a szokványos paraszti munkák: trágyahordás, kaszálás, cséplés, permetezés, gyümölcsszedés stb. E munkák eszközeit és anyagait használja fel szobraihoz, képeihez, installációihoz, performance-aihoz. Mûvei finom iróniával, szeretetteljes groteszkséggel jelenítik meg azokat az abszurditásokat, amelyeket a paraszti életforma felemás kelet-európai modernizációja hozott magával. Munkái az 1990-es években keményebbé és keserûbbé váltak, és ezt a hangvételt csak néha enyhíti valamilyen transzcendens vonás. Pályáját egyszemélyes performance-okkal kezdte (Alkalmi kiállítás a majorságban tartott állatoknak, 1974; Kényelmi helyzet keresése elevátoron, 1976), majd létrehozta jellegzetes abszurd gépeit: Mezõgazdasági gép a köztisztaság szolgálatában, 1977; Mûanyagból tiszta búzát készítõ cséplõgép, 1985 stb. Festményein, rajzain apró, ismétlõdõ elemekbõl álló texturát alakít ki (Falusi tapéta-sorozat, 1985), de kedveli a grafikává alakított, manipulált fotót vagy a hagyományos tusrajzokat is (Éjszakai orvvadász, 1991; Spiritiszta falusi kislány, 1991). Mûveiben a tárgyak, állatok, emberek és gépek metamorfózison esnek át, a vasvilla – mint egy növény – kis villákat növeszt, az állatok emberi helyzetekbe kerülnek (A zuhanyozó disznó, 1990), a gépek emberi tulajdonságokat vesznek fel (Gyöngytyúkot etetõ férfi, 1986), az ember – az orvvadász – pedig az üldözött állattal azonosul (Nyári orvvadász. Az orvvadász megtér, videofilm, 1980). Ebben az individuális mitológiában minden egyszerû tárgy – kasza, öntözõkanna, de a vízsugár vagy a szilva is – úgy jelenik meg, mint a hétköznapok emlékmûve (Kasza vízsugárral, 1987–88). A Bukta által megteremtett sajátos „agro art”-ot, amely az arte poverával rokonítható, természetközelség, az anyagok átszellemítése jellemzi. Mûveit gyakran kíséri leírásokkal, kvázi útmutatókkal (Útmutató természeti témájú mûvek alkotásához 1992-re, 1991). A 80-as évek elejétõl installációkat is készít természeti anyagokból (szalma, széna, trágya, fû stb.) és tárgyakból: Mezei részlet, 1981; Pára, 1993 stb. Az 1990-es évek legfontosabb mûvei nagyszabású tereminstallációk, amelyekben már nem életformát, hanem világállapotot mutat fel a rá jellemzõ anyagokból, barkácstechnikával (Okos táj, 1993; Longing and Belonging, 1995; Elfogyott táj, 1997; Járás egy áldás nélküli térben, 1998 stb.). Pályáját végigkísérik akciói, performance-ai – így pl. az Új Hölgyfutár Revue keretében 1986–89-ig évente, továbbá: Kinn a bárány, benn a farkas, 1989, Lund; Fehér mágia, 1991, Szentendre; A tej mindenütt fekete, 1991, Torontó; Fény-Tó-Rés, 1995, Szent-Anna-tó, Erdély stb., 1980-ban, 1988-ban és 1999-ben részt vett a XXXIX., XLIII., XLVIII. Velencei Biennálén.
(Nagy Ildikó)
 

Életrajz:

(Mezõszemere, 1952. júl. 20.)
1970-ben érettségizett Egerben, és egyben szakmunkásvizsgát is tett. Autodidakta. Állami gazdaságban dolgozott, közben rajziskolákba járt. 1970– 71: mûvésztelepet szervez Bernáth(y) Sándorral Tiszafüreden, ezzel elkötelezte magát a mûvészetnek. 1971–73: katona, majd vállalati dekorátor Egerben és Tiszaújvárosban. 1975: visszatér szülõfalujába, és megteremti sajátos, ún. mezõgazdasági mûvészetét. 1975–90-ig tagja a FKS-nek (1987-tõl elnöke). 1977-ben a Tiszai Vegyikombinát mûvésztelepén mûanyagokkal kísérletezik, itt ismerkedik meg a Vajda Lajos Stúdió mûvészeivel. 1978-as budapesti kiállítása ráirányítja a figyelmet, ettõl kezdve folyamatosan jelen van a hazai és a külföldi kiállításokon. 1982–85 között Derkovits-ösztöndíjas. Különféle mûvésztelepeken dolgozott: 1979: Zalaegerszeg; 1979–84: Makó és Csongrád; 1986 és 1988: Dombóvár. 1986–89: résztvevõje az Új Hölgyfutár Revue-nek, 1980–94: tagja a Szentendrei Grafikai Mûhelynek. 1990-tõl a Várfok 14 Galéria mûvésze. Fontosabb díjai: 1987: Smohay-díj; 1989: Munkácsy-díj; 1997: érdemes mûvész.


Egyéni kiállítások:

1978: Stúdió G.
1981: Helikon G.
1982: Galerie der Künstlergruppe, Stuttgart
1983: Städtische G., Erlangen
1984: Kecskeméti G.
1985: MMIK, Szfvár
1988: Ernst M. (kat.)
1989: Bel'Arte G. [Samu Gézával], Helsinki; 
1993: +Pára, Szentendrei Képtár (kat.); G. der Stadt Wels (A)
1994: Házon kívül, Bartók 32 G.
1995: Ifjúsági H., Szeged
1996: Barcsay M., Szentendre
1997: Elfogyott táj, Óbudai Társaskör G.
1998: Járás egy áldás nélküli térben, FK (kat.)
1999: Kortárs Mûv. Int., Dunaújváros; Várfok 14 G.
 

Csoportos kiállítások:

1977–88 között a Fiatal Mûvészek Stúdiója éves kiállításai; 
1977–80 és 1987–90: a Vajda LSG kiállításai; 
1996–97: a MAMÛ kiállításai; 1979: Határesetek, IM; 
1980: XXXIX. Velencei B.; Biennale de Paris, Centre G. Pompidou; 
1982: Egoland art, Többféle realizmus, Fészek G.; 
1983: Európai Grafikai B. Baden-Baden; 
1985: Contemporary Visual Art in Hungary, Eighteen Artist, Third Eye Center, Glasgow; Nközi Grafikai B., Várna; 101 Tárgy. Objektmûvészet Magyarországon, Óbuda G.; 
1987: Mágikus mûvek, Budapest G., Lajos u.; Mit Herz in Höchst-Ungarn, Höchst Kulturpalais, Frankfurt am Main; Régi és új avantgarde (1967–1975). A huszadik század magyar mûvészete, Csók Képtár, Szfvár; 
1988: Szaft, Ernst M.; XLIII. Velencei B.; 
1989: Kék irón, Duna G.; Más-Kép, Ernst M.; Az avantgárd vége 1975–1980. A huszadik század magyar mûvészete, Csók Képtár, Szfvár; 
1990: Ressource Kunst/Erõforrások, Mûcsarnok; Triumph/Lakhatatlan, Mûcsarnok; 
1991: Unicornis, Vigadó G.; Metafora '90, Pécsi G., Pécs és Kennesaw (USA); Oszcilláció, Mûcsarnok és Komárno; Emblematikus mûvek, Bp. G., Lajos u.; Free World, Art G. of Ontario, Torontó; 
1992: Kolombusz tojása, Mûcsarnok, Palme H.; 30x30x30, Soros-fesztivál, Merlin Színház; 
1993: Polifónia; Über Grenzen, G. contact, Böblingen (D); 
1994: Természetesen, Ernst M.; 80-as évek – Képzõmûvészet, Ernst M.; 22. Bienal International de S‚o Paulo (BR); 1995: Helyzetkép/ Magyar szobrászat, Mûcsarnok; Longing and Belonging, Santa Fé, New Mexico (USA); Szarajevótól Budapestig, Mûcsarnok; 
1996: Szegmensek, Vigadó G.; 
1997: Schwere-los, Landesm. Linz és Ludwig M.; Sept sculpteurs hongrois contemporains, Chateau de Biron, Dordogne (FR); 
1999: Rondo, Ludwig M.; XLVIII. Velencei B.
.

Munkái közgyûjteményben:

Albertina, Bécs
Dobó I. M., Eger
Ferenczy M., Szentendre
Fõvárosi Képtár
Hatvany L. M., Hatvan
István Király Múzeum, Szfvár
Janus Pannonius Múzeum, Pécs
Magyar Nemzeti Galéria
Modern Mûvészeti Közalapítvány, Dunaújváros
Neue G. der Stadt, Linz
Sammlung Ludwig, Aachen
Szombathelyi Képtár, Szhely.
 

Válogatott bibliográfia:

BÁN A.–NOVOTNY T.: Bukta Imre, Bp., 1998 (1998-ig komplett bibliográfiával) 
SZÁZADOS L.: „Csak egy kicsi szánkó. Csak egy kicsi havazás”, Balkon, 1998/ 11. 
PATAKI G.: Innocence Lost (kat., XLVIII. Velencei B.).
 
 


Irta: , Szerkeszti: Marton Ádám
Copyright © BTM     Utolsó módosítás: 1999. 01. 02