Botond
szobrász
 
Vaslemezbõl készített hegesztett térplasztikáiban éles társadalomkritika, a világról alkotott véleménye fogalmazódik meg. Magyarországon állami megrendeléseket teljesített, Németországban egyedi bútorokat, használati tárgyakat, valamint belsõépítészeti terveket is készített. 1984-tõl állít ki térinstallációkat. A tér és a mûalkotás, a tárgy viszonyát vizsgálja és ennek megoldására, bemutatására tesz kísérletet. 1987-ben kezdte el Bibliothek címû projektjének kidolgozását. Az emberi kultúra legfõbb értéke, a könyv elõtt tiszteleg. Vaskazettákba hegesztve egyrészt „konzerválja”, másrészt szoborrá formálja, térbe rendezi õket. Kezdetben kisplasztikákat készített, majd akciót rendezett (1993, Nürnberg). Ezután még nagyobb méretekben gondolkozott és a vas, ill. betonplasztika vált mûvei anyagává. 1989-ben a Zengõ címû sorozatot kezdte el kidolgozni, melyben emléket állít a természeti jelenségeknek és az ember környezetpusztító tevékenysége ellen tiltakozik. A plasztikus munkákat nagyméretû rajzokkal egészíti ki. Az 1996-ban bemutatott Délibáb sorozatát kifejezetten Magyarországra tervezte.

Életrajz:

(Pécs, 1949. márc. 3.)
1975: MIF, aranymûves szak. 1977: I. díj, Magyar Aranymûves és Kisplasztikai Quadriennálén; 1989: Kistner-díj; 1993: a Nürnberg Nachrichten mûv. díja. 1979-tõl Németországban él.


Egyéni kiállítások:

1981–84: G. in der Sterngasse, Nürnberg
1985: Westasiatische Hochantenne und Mischtechniken, G. Näke, Nürnberg;
1986: Ohne Titel, G. Näke, Nürnberg
1987: Echo, G. Koppelmann, Köln (kat.); Art Cologne [H. Selzerrel], Köln;
1989: 232¡C, Goldener Saal des ehemaligen Reichsparteitags-Geländes, Nürnberg; Zengõ, Rauminstallation, Mühlacker (kat.); Buch-Installation, Kistner-Antiquariat, Nürnberg;
1990: Hommage, Mûcsarnok
1991: Zengõ, G. Reigelsberger, Mannheim; Civitas, Dominikaner-Kloster, Frankfurt/M.;
1993: Bunker, Rauminstallationen, Schutzbunker Nürnberg, G. Schreiter (kat.);
1994: Zwei Künstler im ewigen Eis [akció H. Selzerrel], Grossglockner;
1995: Universitäts-Bibliothek, Göttingen; Vendégprofesszorok a bp.-i Képzõmûv. Fõisk.-n;
1996: Bibliothek 1987, Goethe Int.; Délibáb, Budapest G.;
1997: Bibliothek 1987–97, Chapel Art Center, Köln; Andrássy út 19.; szoborprojekt, Hypo-Bank, Gyõr.
 

Csoportos kiállítások:

1981–84: Otto-Richter-Halle, Würtzburg; Palazzo Ducale, Massa (I);
1982: Tisztelet a szülõföldnek. Külföldön élõ magyar származású mûvészek II. kiállítása, Mûcsarnok (kat.); 1985: Fragile, G. Koppelmann, Köln;
1986: Eine Form finden, Kunsthalle, Nürnberg (kat.); Fahnen zu Ost–West II., Fränkischer Gesellschaft für Kultur, Politik und Zeitgeschichte R. V., Meistersinghalle, Nürnberg (kat.);
1987: Side by side, Print Studio, Glasgow; Splitter-Fragmente-Buchstücke, Künstlerwerkstatt Lothringer Str., München (kat.);
1988: Das Prinzip der Linie, G. Koppelmann, Köln;
1989: Das Buch, Kunsthalle, Bremen;
1990: Das Buch, Kunsthaus, Hamburg;
1991: Zeit– Staff–Farbe. Sechs Deutsche Künstler in Japan, G. Naito, Nagoya (kat.);
1992: Universitäts-Bibliothek, Klagenfurt;
1993: Grosse Düsseldorfer Kunstausstellung;
1994: Art Frankfurt, Chapel Art Center, Köln;
1995: Art Frankfurt, G. Schreiter;
1997: Andrássy út 19. [Drabik Istvánnal];
1998: Tér–Alkotás, G. Scheiter; Mûvészet és koncepció, (kat.); Collection Dobermann II., Tenerife (USA), (kat).

Munkái közgyûjteményben:

Bunker (vas, 1993, Germanisches Nationalhistorisches M., Nürnberg); Universitäets-Bibliothek, Göttingen.
Pignans szoborpark (FR).

Válogatott bibliográfia:

KURDY FEHÉR J.: Kicsi és nagy lények. Botond kiállítása a Mûcsarnokban, Magyar Napló, 1990/2; GRAUPNER, S.: Ein Archäologisches Dazwischen. Interview mit Botond, NIKE, 1992/38.;
[sz. n.] Bibliothek im Bunker, Kultur Aktuell, 1993. jun. 17.;
[sz. n.] Der Bildhauer Botond: Bücher ein Eisen blech, Kunst;
[sz. n.] Látogatóban. Könyvtár és délibáb, Élet és Tudomány, 1996/44.;
Botond und seine Installationen, Der Neue Pester Lloyd, 1996/ 10.;
Botond: Bibliothek, Fata Morgana, Balkon, 1996/10–11.;
MECSI B.: Múzsák: könyvtár és délibáb, ÚM, 1997. jan.–febr.;
BOJÁR I. A.: Az elrejtett könyvtár, Gyûjtõk és Gyûjtemények, 1997/3.;
KURDY Fehér J.: Lakni és dolgozni esztétika, Octogon, 1998/2.Copyright © BTM     Utolsó módosítás: 1999. 01. 02