BLOCK-CSOPORT

LÁTHATÓ, VAGY LÁTHATATLAN

DORÓ SÁNDOR, KATONA ZOLTÁN, NAGY ÁRPÁD PIKA,
NAYG ISTVÁN, PALKÓ TIBOR, SEBESTYÉN ZOLTÁN

 

 

 

 

 

Fővárosi Képtár / Kiscelli Múzeum Templomtér
The Municipal Picture Gallery / Museum Kiscell Templespace
1037 Budapest, Kiscelli u. 108.

2004. október 7–november 7.

A kiállítást rendezte / Curator Fitz Péter, Kozák Csaba
Fordítás / Translated by Kozák Csaba
Fotó / Photos by Block-csoport
Nyomdai előkészítés / Pre print GMN Repro
Nyomdai munkák / Printed by Nalors Kft.
A kiállítás támogatói / The exhibition sponsored by Nemzeti Kulturális Alap, Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága

 

Fővárosi Képtár katalógusai 129.
Sorozatszerkesztő / Serial editor Fitz Péter
ISSN 1416-4922
ISBN 963 9340 42 1

Felelős kiadó / Responsible editor dr. Bodó Sándor a BTM főigazgatója
© Fővárosi Képtár és a szerzők / Municipal Picture Gallery and the Authors 2004