BIRKÁS ÁKOS


Birkás Ákos (Budapest, 1941.) festõ.
A 60-as évek közepén expresszív mentalitású, erõs, spontán gesztusokon alapuló portréfestési programmal indult. (Önarckép, 1969). 1967– 68-tól 74-ig ez az expresszív portréfestõi program fokozatosan átalakult és hiperrealistává vált (Kerítés, 1974). A 70-es évek közepétõl a képpel, Birkás Ákos: Fej 9 Bt. 128mint tárggyal és szereppel, fotóval és filmmel foglalkozott. Fontos motívuma a kép a képben volt (Kép és fal, 1974). A képzõmûvészet mint fotózás a 60–70-es évek neoavantgardizmusának vagy az akkor aktuális konceptuális mûvészetnek nagyon karakteres eleme volt. A 80-as évek elejétõl újra a festészethez fordult, két alapvetõ festõi témát használt: a tájképet és a portrét, pontosabban fogalmazva a fejet. A fejek nem portrék és nem önarcképek és nem fejek abban az értelemben, ahogy valakire ránézünk. Abban az értelemben viszont azok, ahogy magunkba befelé nézünk, nyílik egy hatalmas végtelen tér, egy nagyon sokrétegû tér. Két tértípus kerül itt egymással szembe. Az egyik a festett tér, ami egy lényegében hagyományos festõi felfogás, a másik pedig a festészet játékterén kívül esõ elem, ami a két tábla összeállításából adódik, mint rés, vagy pedig mint egy eltakart, eldugott, eltitkolt rész. Gyûjteményünkben több ilyen portré is helyet kapott.
 

Copyright © BTM    Utolsó módosítás: 2002. január 24.