Seenger Ervin (1908 -1981) város- és művészettörténész 1941 és 1976 között a Budapesti Történeti Múzeum metszetgyűjteményét és fotótárát vezette. Legjelentősebb vállalkozása az 1800 és 1870 között keletkezett pest-budai városképek korpusza volt; még röviddel halála előtt is a mintegy 1500 tételt tartalmazó hatalmas anyag befejezésén dolgozott. A kézirat sosem került nyomdába, a hányódó eredeti példányból csak a bevezető tanulmány véglegesnek szánt formája maradt fönn. A munka a Budapestre vonatkozó forrásanyag ikonográfiai feldolgozásának második kötete, az elsőt, amely Budapest régi látképei címmel 1963-ban jelent meg az Akadémiai Kiadónál, Rózsa György (1925-2008), a Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokának munkatársa készítette el. Ő végezte el Seenger Ervin befejezetlen művének sajtó alá rendezését és az újabb irodalom számbavételét. Egészségi állapota megakadályozta abban, hogy munkáját teljességgel befejezze, a szöveggondozás utolsó fázisa és az elektronikus megjelentetés feladata a Budapesti Történeti Múzeum látkép gyűjteményeinek kurátoraira maradt