Sasvári Edit
művészettörténész

Sasvári Edit művészettörténész

tel/phone: +36/20/213-7129
e-mail: sasvarie@mail.btm.hu

 

Született:
Dunaújváros, 1962. augusztus 8.

Tanulmányok:
1985: JPTE magyar-történelem szak,  Pécs
1996: ELTE művészettörténet szak, Budapest
1994–96: Institut für Kulturwissenschaft (múzeumkurátori képzés), Bécs

Életút:
1985–88 között a dunaújvárosi Uitz Teremben rendezett kortárs képzőművészeti kiállításokat. 1988-ban Kovalovszky Márta és Kovács Péter művészettörténészek meghívására került a székesfehérvári István Király Múzeum művészettörténeti osztályára. 1996-ban diplomázott az ELTE művészettörténet szakán, 1994–96 között az Institut für Kulturwissenschaft keretében két éves múzeumkurátori képzésen vett részt Bécsben. Pécsi Egyetem PhD-képzés (2005. szeptember 7. szigorlat)
Múzeumi feladatai közé tartozott a képző-és iparművészeti gyűjtemény gondozása, monografikus, csoportos és történeti kiállítások rendezése, katalógusok és kiadványok szerkesztése. Szűkebben vett szakterülete az 1945 utáni magyar és kortárs képzőművészet. Kovalovszky Márta és Kovács Péter nyugdíjba vonulását követően vette át az osztály vezetését. 1986 óta publikál szakfolyóiratokban. 1995-től levéltári kutatásokat is folytat, ezen belül főként az 1956–1989 közötti időszak kultúrpolitikai kérdéseivel és nemhivatalos művészetével foglalkozik. E tárgyban számos cikke jelent meg különféle szaklapokban. A közeljövőben jelenik meg a Balassi Kiadó gondozásában a balatonboglári kápolnatárlatok történetét feldolgozó kötete. 1991–96 között az Árgus című kulturális folyóirat képzőművészeti rovatát vezette. 1996-tól művészettörténetet tanít a Kodolányi János Főiskola adjunktusaként. 1989–1998 között a dunaújvárosi Modern Művészetért Közalapítvány kurátoraként részt vett a Kortárs Művészeti Intézet létrehozásában. 1996-tól a székesfehérvári Smohay Alapítvány kurátora, 1999-2002 az AICA (a Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége) Magyar Tagozatának elnökségi tagja.

Ösztöndíjak:
1990: Verona, ELTE Művészettörténet Tanszék
1991: Milanó, ELTE Művészettörténet Tanszék
1992–95: Kállai Ernő műkritikusi ösztöndíj
1994–96: Bécs: Institut für Kulturwissenschaft (múzeumkurátori képzés)
1996–1998-ig az Artpool Művészetkutó Központ
1997–99. a székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány ösztöndíja
2000: A Gräfin Dönhoff Alapítvány ösztöndíja, Hamburg

Díj:
1998: Tell-díj ( A Magyar Televízió Vizuális Műsorok Szerkesztőségének díja a Vakáció című dokumentumfilm szakértői munkájáért)
1998: Képzőművészeti Filmszemle, Szolnok III. díj (Vakáció. A balatonboglári kápolnatárlatok története I-II., MTV, Dokumentumfilm Szerkesztőség (szakértő-riporter, MTV, 1998.)
2005: Németh Lajos-díj

Egyéb tevékenység:
1989–1998 között a dunaújvárosi Modern Művészetért Közalapítvány kurátora, a Kortárs Művészeti Intézet egyik alapítója
1990–1996. között az Árgus című kulturális folyóirat képzőművészeti rovatvezetője
1996: A Smohay János Alapítvány kuratórium tagja, 2001-től titkára
1997-től meghívott előadóként művészettörténetet tanít a székesfehérvári Kodolányi János Főiskolán, 2001-től adjunktus
1999 decemberétől az AICA (Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége) Magyar Tagozatának elnökségi tagja
2001 A VEAB (Veszprémi Akadémiai Bizottság Művészettörténeti Munkacsoportjának tagja.
2005-től a Kállai Ernő műkritikusi ösztöndíj kuratóriumának tagja

Szakterület:
XX. századi és kortárs képzőművészet
(1985 óta közel 100 kiállítást rendezése, több tucat katalógus és kiadvány szerkesztése)

Kutatási terület:
1995 óta: Művészet és hatalom. Kultúrpolitika és képzőművészet a Kádár-korszakban.

Konferencia, előadás: (válogatás)
1994:
- Múzeum és kortárs képzőművészet. A dunaújvárosi Modern Művészetért Alapítvány és múzeum. Múzeumi tanácskozás, Hatvan
- A 90-es évek képzőművészete a Szent István Király Múzeumban.
(Régészeti és Művészettörténeti Társulat székesfehérvári vándorgyűlése, Székesfehérvár), 2000:
- A kortárs magyar festészet nézőpontjai. Szakmai beszélgetés. Műcsarnok, 2001. január 10.
- 10 éves az Árgus. A képzőművészeti rovat 10 éve. Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
- A székesfehérvári Aba-Novák falképekről. Honismereti Akadémia, Megyei Művelődési Központ, Székesfehérvár
- Kb. 30 éve történt   Kápolnatárlatok Balatonbogláron. Kutatástörténeti beszámoló. Artpool-P60. (Beke Lászlóval és Szőke Annamáriával közösen, az AICA szervezésében.)
- Maradandóság és változás. Művészettörténeti konferencia, Ráckeve, Hatalom és művészet. Csomópontok a 60-as, 70-es években a levéltári dokumentumok tükrében címmel előadás
2001:
- Kulturális elhárítás a Kádár korszakban. Marosi Arnold nap, Szfvár, Szent István Király Múzeum / Városi Képtár - Deák Gyűjtemény
- Diskurzusok a magyar műkritikáról c. sorozat, Műkritika a 70-es években. Az AICA keretében, Ludwig Múzeum
- A kortárs magyar festészet nézőpontjai. Szakmai beszélgetés. Műcsarnok
2003:
Hatvanas évek (2003. október 17-18.) Az 56-os Intézet szervezésében, Kossuth Klub, Budapest: Koncepcióváltások a kulturális elhárítás állambiztonsági technikáiban (előadás)
2005:
Disszidens Biennálé, Velence, 1977 A Kádár-korszak művészete című konferencia, PIM
2006:
Egy szobor utóélete. Az ötvenes évek képzőművészetének kortárs recepciója. Fél(t) múlt. A szocialista realizmus építészeti, társadalomtörténeti, és vizuális antropológiai aspektusai. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Miskolci Egyetem BTK Vizuális Antropológiai Tanszéke, valamint az Új-és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék közös konferenciája, Miskolc-Egyetemváros, 2006. szeptember 18.

Külföldi kurátori munka:
2000: Samizdat. Alternative Kultur in Zentral und Osteuropa die 60er bis 80-er Jahre. A Forschungstelle Osteuropa Universität Bremen és a berlini Akademie der Künste közös szervezésében. Akademie der Künste, Berlin
2004: Szamizdat. Alternatív kultúrák Közép- és Kelet Európában. Millenáris park, 2004.
2005: Hunya Gábor gyűjteménye a bécsi Román Kultúrintézetben

Válogatott publikációk:
Kacatszövedékek. (Várnai Gyuláról), Új Művészet, 1991.7.sz.
A történet folytatása... Nyári István, katalógus előszó. Az István Király Múzeum Közleményei, D. sorozat, 209. sz.,1992.
Én szobrásznak tartom magam... Beszélgetés Medve Andrással. Árgus, 1992. 3.sz.
Festői térszintézis. Szikora Tamás kiállítása a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban. Balkon, 1993. november
A Dunaújvárosi Modern Művészetért Közalapítvány és Múzeum. A hatvani múzeumi tanácskozás anyaga. A Hatvani Lajos Múzeum Füzetei, 1995.
A természet szeret rejtőzködni. Körösényi Tamás kiállítása a Pécsi Galériában. Balkon, 1994.1.sz.
Képek és dobozok. Ujházi Péter. (kat. előszó), Szent István Király Múzeum Közleményei, D. sorozat, Székesfehérvár,1994.
Hülozoista festészet. Károlyi Zsigmond művei elé. (kat. előszó), Szent István Király Múzeum Közleményei, D. sorozat, Székesfehérvár, 1995.
Várnai Gyula (kat. előszó), Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum Közleményei, D. sorozat, 1996.
Galaxis a múzeumban. Lengyel András kiállítása a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban. Balkon, 1996. november
Fehérvári  kiállítások. (Nyolcvanas évek), Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár,1997.
A dunaújvárosi Nemzetközi Acélszobrász Alkotótelep- és Szimpozion története, 1974-1994. Dunaújváros, 1997.
Érzéki utazás. (Kelecsényi Csilla művészete), Új Művészet, 1999/6.sz. 41.p.
Flexibel. Bak Imre, Klimó Károly, Körösényi Tamás, Laurer István, Lengyel András kiállítása., ÉS, 1999. IX.14.
Újrafelfedezett életmű. Götz János, (1941-1971) szobrászművész kiállítása a székesfehérvári Szent István Művelődési Házban, Árgus, 1999/6. sz. 96-98.o.
J. Győri László-Sasvári Edit: Ásatag történet. (az 1977-es ún.   Disszidens biennáléról). Élet és Irodalom, 2000. december 15.
László Beke–Edit Sasvári: „Ungarn kann dich gehören”. Die Künstler der Underground. Samizdat. Alternative Kultur in Zentral- und Osteuropa: Die 60er bis 80er Jahre. Dokumentation zur Kultur und Gesellschaft im östlichen Europa. Herausgeben von Wolfgang Eichwede. Band 8. Forschungstelle Osteuropa an der Universität Bremen. Edition Temmen, 2000, 168 - 171.o. (katalógus)
Törvénytelen avantgárd. Balatonboglári kápolnatárlatok 1970-73. Beszélő, 2000. V. évf. 9-10. sz.
Galántai György–Sasvári Edit: Eseménytörténet 1968-1974. Beszélő, 2000. V. évf. 9-10. sz. 155-161. o.
Demszky Gábor–Rajk László–Sasvári Edit: Földalatti vonalak. Underground Lines-Untergrundlinien. Jelenkor, Pécs, 2000
Miért éppen Pór? A kádári üzenési-mechanizmus természetéhez. Évkönyv,  56-os Intézet, Bp. 2000. 124-159.o.
Élőkép almával, körtével, (Hegedüs 2 László kiállítása a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban. Műértő, 2002. június, 2. p.)
Kulturális idegenrendészet. Rubicon, 2002/7.
Törvénytelen avantgárd. Galántai György balatonboglári kápolnaműterme  (Artpool–Balassi Kiadó, 2003., szerk., tanulmány)
Látni a fát? Hogyan? (Hollán Sándor: A látás élménye, katalógus, 31-51 o., Fővárosi Képtár, Ferenczy Múzeum, Francia Intézet, 2003. )
Magának építész-lelke van. Anna Mark és Lucien Hervé képei elé (Élet és Irodalom, 2003. júl. 4., 5.o.)
Művészeti élet – formaváltások a művészetben.  (in.: Közterek és magánterek 1873 - 1940  a  főváros régisége 1780-1873 c. kötetben)
Disszidens Biennálé, Velence, 1977 (In: A Kádár-korszak művészete. Bp. JAK-L’Harmattan, 2005) 
Pauer 2005. Retrospective at the Műcsarnok, (in: The Hungarian Quarterly, Winter 2005, 101-107. p.)
Beszélgetés Hetey Katalinnal (in: Hetey Katalin / szerk. Körösényi Tamás. Bp. Magyar Képzőműv. Egy., 2005. A magyar szobrászat modern hagyománya 7.  7-20. p.)
„A szobor a kultúrforradalomnak, a szocialista építésnek fegyvere”. Képzőművészet az ötvenes évek Sztálinvárosában (in: Acélecset. Művészet az ország közepén / szerk. Fehérvári Tamás. Dunaújváros. Dunaújváros MJV Önkormányzata, 2006. 010-029. p.)

Szerkesztői munka: (válogatás)
1994: Ujházi Péter: Festmények és dobozok. Szent István Király Múzeum Közleményei
1995: Fehérvári kiállítások 1963–1993, Szent István Király Múzeum Közleményei
1997: A dunaújvárosi Nemzetközi Acélszobrász Alkotótelep- és Szimpozion története, (1974-1994.), Dunaújváros
1998: Götz János (1941–71) szobrászművész, MOL, 1998.
Birkás István. Körmendi Galéria, Bp.
1999: A magyar szobrászat modern hagyományai. 1., Barta Lajos szobrai és rajzai. Magyar Képzőművészeti Főiskola Szobrász Tanszék, Bp. 1999. (Körösényi Tamással közösen)
Donáth Péter festőművész (1938-1996) életmű-katalógusa, Szent István Király Múzeum Közleményei (Százados Lászlóval közösen)
Szépfalvi Ágnes festőművész, Szent István Király Múzeum Közleményei
2000: Szotyory László festőművész, Szent István Király Múzeum Közleményei
2001. Lucien és Rodolphe Hervé katalógusa, Szent István Király Múzeum Közleményei
Tisztelt Mesterek! Szent István Király Múzeum Közleményei
2002. Batár Attila: A sokrétű Víziváros, Szent István Király Múzeum Közleményei
2004:  Anna Mark [festőművész kiállítása, Fővárosi Képtár Kiscelli Múzeum, Templomtér] [2004. Március 19-május 2. ] / [rend. Sasvári Edit] ; [szerk. Sasvári Edit].- Budapest : Fővárosi Képtár Kiscelli Múzeum, 2004. – 70 p. (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; ISBN 963 9340 31 6).  Magyar és francia nyelvű.  ISBN 963 9340 31 6
2005:
Friedrich Ferenc [szobrászművész kiállítása, Fővárosi Képtár Kiscelli Múzeum, Templomtér] : [2005. április 28 június 12.] / [rend. Krómer Ágnes] ; [szerk. Sasvári Edit].- Budapest : Fővárosi Képtár Kiscelli Múzeum, 2005. – 34 p. : ill. ; 30 cm. – (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ). Magyar és angol nyelvű.  ISBN 963-934-048-0

Film:
1993: TV Galéria, Városi Televízió, Dunaújváros
Vakáció. A balatonboglári kápolnatárlatok története I-II., MTV, dokumentumfilm (szakértő-riporter, MTV, 1998.)
 

Interjúk: (válogatás)
Gábor Gina: Vakáció a balatonboglári kápolnában. Sasvári Edit a 70-es évek tilos művészetéről készült film szakértő riportere. Fejér Megyei Hírlap, 1998. augusztus 29.
Harangozó István interjúja a balatonboglári kápolnatárlatokról, Magyar Rádió-Gondolatjel, 1998. okt. 4.
Nagy Gergely: Körkép váltás előtt. Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár. Műértő, 2001. január, 13.o. Interjú Kovalovszky Mártával, Kovács Péterrel, Szűcs Erzsébettel és Sasvári Edittel.
Andrási Gábor: Kulturális elhárítás, Műértő, 2001. december

TV
Kerekasztal beszélgetés a leendő Modern és kortárs művészeti múzeumról. Záróra, MTV 2. december 6. (Passuth Krisztinával, Tatai Erzsébettel és a NKÖM helyettes gazdasági államtitkárával)
 


Copyright © BTM    Utolsó módosítás: 2006. október 9.