INSTALLÁCIÓK A           FŐVÁROSI KÉPTÁRBAN
1992-2014

 

 

 

 

 

 

 


Fővárosi Képtár / Kiscelli Múzeum, Templomtér
The Municipal Gallery / Museum Kiscell,  Templespace
1037 Budapest, 
Kiscelli út 108.

2014. október 2–november 16.

A kiállítást rendezte / Curated by Fitz Péter, Mattyasovszky Péter
Szöveg / Text by Fitz Péter
Adatok: Lorányi Judit
Szerkesztette: Fitz Péter
Fordítás / Translated by Kozák Csaba
Fotó / Photos by  Bakos Ágnes, Tihanyi Bence, Rosta József (80-81.o.)
Tervezte / Designed by Csízi Krisztián
Képfeldolgozás:Fanda Pál
Nyomdai munkák: GMN Repro

Fővárosi Képtár katalógusai 157.
Sorozatszerkesztő: Fitz Péter
Felelős kiadó: dr. Farbaky Péter a BTM főigazgatója
ISSN 1416 4022
ISBN 978 615 5341 15 1

Ára: