444 év

Installációs kiállítás Michelangelo és Shakespeare tiszteletére
Eleőd Ákos, Gaál József,  Gellér B. István és Szurcsik József részvételével

Társkiállítók:

Árvay Zolta, Basa Anikó, Birkás Babett, Hafner Mónika, Juhász András, Kalmár Mónika, Lénárd Anna, Lugossy Mária, Mészáros Márta, Örkényi Antal, Szalay Péter, Tóth Anna

A kiállítás, s a kapcsolódó művészeti események középpontjában
Michelangelo halálának (1564 február) és
Shakespeare születésének (1564 április)
történelmi közelsége, illetve az erről való megemlékezés áll. Az 1564-es évnek 2008 pontosan a 444.-ik évfordulója; a két művészóriás munkásságának jelentősége pedig alkalmat ad arra, hogy a koncept mentén magáról a
művészetről, a művészetnek az emberiség történetében betöltött kiemelt szerepéről gondolkozzunk el.
 

I. Többezer év ~végtelen számú alkotóművésze között  Michelangelo és Shakespeare jelentősége a „kategórián-felüli-kategóriába” tartozik;  alakjuk közös megidézése a művészettörténeten túlmutatva beszél az emberiség egyik legfontosabb értékéről: magáról a művészetről.

II. A kiállítás alapmondata egyrészt pontosan ezért hangsúlyosan nyitott megfogalmazású, az elindított gondolat értelmezésének, művészi feldolgozásának legszabadabb, legkötetlenebb lehetőségét biztosítva.


 

III. A kiállítás alapmondata másrészt pedig egy olyan tényt állít
középpontba, amely – bár „a világon mindenki által ismert” két alkotóművészről van szó – mégsem köztudomású információ; a két életpálya történelmi közelségének hűvös adatai roppant
 erejű, feszültségteli érzelmi-gondolati többletet hordoznak.

 

1. ’444’; az 1564/2008 között eltelt 444 évre utal, a kiállítás 2008 végén (november 20-december 28.),  

a „444év” elteltét is rögzítve valósul meg a Kiscelli Múzeum  Templomterében. 

                

2. ’4+44’/I.: A 4 kiállító; Eleőd Ákos   Gaál József   Gellér B. István   Szurcsik József ; a kiállítási tér központi eleme Eleőd konceptuális térsora; az egyre csökkenő méretű kocka téregységek önálló tartalmi stációit négyen dolgozzák ki. (a 13 elemből álló térsor legnagyobb kockája 5.00m, a legkisebb 1.00m oldalú)           

3. ’4+44’/II.: A 44 társkiállító; meghívásos & nyílt képzőművészeti     pályázaton kvalifikált névsor; a társkiállítók szintén „kockákat”, valamennyien 1-1db.,  egyenként 44 × 44 × 44 cm-es térdarabot kapnak. Ezen térdarabok önálló sorozatot alkotva a Templomtér oldalfalai mentén a sötét térben 44 fénygombócként jelentkeznek.

4. ’4+44 (+444)’; a ’444’ itt természetesen nem azt jelenti, hogy
pont 444, hanem azt, hogy: sok; a 2008 nyarán megnyíló

www.444ev.hu
website-on mind további meghívottak (filoszok &
irodalmárok & szabadgondolkodók), mind bárki, akit a koncept kulcsmondata alapján a téma
elgondolkoztatott, megihletett, írásra inspirált: írott szöveggel (max.44 sor/egy gépelt oldal)
csatlakozhatnak az összművészeti akcióhoz. Ezen szövegek azután ab ovo a honlapon, végül
pedig (a „legjobb 444”
a kiállítás-dokumentációval együttes kiadványban kapnak helyet;
2008 őszén pedig a Kulturális Örökség Napjai mentén az addig megszületett X számú szöveg
X számú zászlóként kültéren jeleník meg.

Eleőd Ákos építész
 koncept-alkotó

 


figyelő